گلچین زیباترین شعر در مورد زیبایی

شعر در مورد زیبایی

شعر در مورد زیبایی,شعر در مورد زیبایی یار,شعر در مورد زیبایی دختر,شعر در مورد زیبایی چهره,شعر در مورد زیبایی چشم,شعر در مورد زیبایی صورت,شعر در مورد زیبایی طبیعت,شعر در مورد زیبایی زن,شعر در مورد زیبایی های آفرینش,شعر در مورد زیبایی زندگی,شعر در مورد زیبایی معشوق,شعر در مورد زیبایی دوست,شعری در مورد زیبایی معشوق,شعر در مورد رخ زیبای یار,شعر درباره زیبایی یار,شعر زیبا در مورد یار,شعر در مورد زیبای یار,شعری در مورد زیبایی یار,شعر نو درباره زیبایی یار,شعر در مورد دختر زیبا,شعر در مورد دختر زیبا,شعری در مورد دختر زیبا,شعری در مورد زیبایی زن,شعر درباره زیبایی دختر,شعر زیبا درمورد دخترم,شعر زیبا در مورد دختر گلفروش,شعری در مورد زیبایی چهره,شعر در مورد چهره زیبا,شعری در مورد زیبایی صورت,شعر درباره چهره زیبا,شعر درباره زیبایی چهره,شعری در مورد چهره زیبا,شعر در مورد زیبایی چشمان,شعر در مورد چشم زیبا,شعر در مورد چشمان زیبا,شعر در مورد چشم زیبا,شعر در مورد چشمان زیبا,شعر زیبا در مورد چشمان زیبا,شعری در مورد چشم زیبا,شعر زیبا درباره چشم,شعر درباره چشم زیبا,شعر در مورد صورت زیبا,شعر درباره زیبایی صورت,شعری در مورد صورت زیبا,شعر در باره صورت زیبا,شعر کوتاه در مورد صورت زیبا,شعر کوتاه در مورد زیبایی طبیعت,شعری در مورد زیبایی طبیعت,شعر در مورد طبیعت زیبا,شعری در مورد طبیعت زیبا,شعر در مورد زیبایی های طبیعت,شعر در مورد طبیعت زیبا,شعر درباره زیبایی طبیعت,شعری درباره زیبایی طبیعت,شعر های زیبا در مورد طبیعت,شعر در مورد زیبایی زن,شعر زیبا در مورد زن روستایی,شعر زیبا در مورد زندان,شعر درباره زیبایی زن,شعر در مورد زندگی زیبا,شعر در مورد زندگی زیبا,شعر درمورد زیبایی زن,شعر زیبا درمورد زندگی,شعری در مورد زیبایی های افرینش,شعر درباره زیبایی های افرینش,شعری درباره ی زیبایی های آفرینش,شعری درباره زیبایی های آفرینش,شعر زیبای در مورد زندگی,شعری درباره زیبایی زندگی,شعر زیبا در مورد زندگی زیباست,شعری در مورد زیبایی زندگی,شعر در مورد زیبایی های زندگی,شعر در وصف زیبایی یار,شعر در وصف یار زیبا,شعر در وصف زیبایی معشوق,شعر در وصف زیبایی دوست,شعر نو در وصف زیبایی یار,شعری در وصف زیبایی دوست,شعر وصف زیبایی یار,شعری زیبا در وصف یار,شعر در وصف زیبای یار,اشعار در وصف زیبایی یار,شعر در وصف زیبایی,شعر در وصف زیبایی زن,شعر در وصف زیبایی طبیعت,شعر در وصف زیبایی صورت,شعر در وصف زیبایی پاییز,شعر در وصف زیبایی شب,شعر در وصف زیبایی معشوقه,شعر در وصف زیبایی زن,شعر در وصف زیبایی زندگی,شعری در وصف زیبایی زن,شعر در وصف زن زیبا,شعر در وصف زندگی زیبا,شعری در وصف زیبایی یک دختر,شعر زیبا در وصف زن,شعر زیبا در وصف زنان,شعری زیبا در وصف زن,شعر زیبا در وصف معشوقه,شعری در وصف زیبایی معشوق,شعر در وصف زیبای معشوق,شعر وصف زیبایی معشوقه,شعر در وصف دوست زیبا,شعر زیبا در وصف دوستان,شعر زیبا در وصف دوستی,شعر زیبا در وصف دوست داشتن,شعری زیبا در وصف دوست,شعری زیبا در وصف دوست خوب,شعری زیبا در وصف دوست,شعری زیبا در وصف دوستان,شعری در وصف زیبایی طبیعت,شعر زیبا در وصف طبیعت,شعری زیبا در وصف طبیعت,شعر در وصف صورت زیبا,شعر در وصف زیبایی چهره,شعری در وصف صورت زیبا,شعر زیبا در وصف پاییز,شعری زیبا در وصف پاییز,شعر زیبا در وصف شب یلدا,شعر زیبا در وصف شب,شعر زیبا در وصف شب یلدا,شعری زیبا در وصف شب قدر,شعر زیبا در وصف شب قدر,شعری زیبا در وصف شب یلدا,شعری زیبا در وصف شب,شعر زیبایی,شعر زیبایی یار,شعر زیبایی چهره,شعر زیبایی در مورد زن,شعر زیبایی در وصف زن,شعر زیبایی در مورد دختر,شعر زیبایی,شعر درباره زیبایی,شعر درباره زیبایی زن,شعر درباره زیبایی زندگی,شعری دروصف زیبایی یار,شعر زیبای یار,شعر زیبای یار دبستانی من,شعر زیبا یار,شعر زیبایی یار,شعر درباره زیبایی یار,شعر وصف زیبایی یار,شعر زیبا برای یار,شعر زیبا فراق یار,شعر چهره زیبای تو,شعر زیبایی صورت,شعر درباره زیبایی چهره,شعر در وصف زیبایی چهره,شعر برای زیبایی چهره,شعر زیبایی در مورد زندگی,شعر زیبای در مورد زندگی,شعر زیبا در مورد زن,شعر زیبا در مورد زندگی,شعر زیبا در مورد زن,شعر زیبا در مورد زنان,شعر زیبا در مورد زندگی زیباست,شعر زیبا در مورد زندان,شعری زیبا در مورد زن,شعر های زیبا در وصف دختر,شعر زیبا در وصف زن,شعر زیبا در وصف زندگی,شعر زیبا در وصف زنان,شعری زیبا در وصف زن,شعری زیبا در وصف زندگی,شعر زیبا در وصف دختر,شعر زیبا در وصف همسر,شعر های زیبا در وصف زن,شعر زیبا در مورد دختر,شعر زیبا در مورد دختر,شعر زیبا در مورد روز دختر,شعر زیبا در مورد دوست دختر,شعری زیبا در مورد روز دختر,شعر زیبا در مورد دخترم,شعر زیبا در مورد دختر گلفروش,شعری زیبا در مورد دختر,شعر های زیبا در مورد دختر,شعر زیباییت,شعر زیبایی از سعدی,شعر زیبایی زن,شعر زیبایی تو,شعر زیبایی عاشقانه,شعر درباره زیبایی معشوق,شعر درباره زیبایی طبیعت,شعر درباره زیبایی های افرینش,شعری درباره زیبایی طبیعت,شعر درباره زیبایی,شعر زیبایی درباره ی ایران,شعر در مورد زیبایی چهره,شعری درباره زنان زیبا,شعری درباره زیبایی زندگی,شعر در مورد زیبایی زن,شعر زیبا درباره زن,شعر زیبا درباره زندگی,شعر زیبا در باره زن,شعر زیبای درباره زن,شعر در مورد زیبایی زندگی,شعری زیبا درباره زندگی,شعر های زیبا درباره زندگی,شعر نو زیبا درباره زندگی

شعر در مورد زیبایی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد زیبایی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

من پیراهنت را در باد دوست دارم

و زیبایی ات را

در آینه ای که از آن عبور کرده ای!

شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر

شعر در مورد زیبایی

تو را دوست دارم

و زیبایی ام را به جهان تسلیم می کنم

تا هر لبی که تو را می بوسد

من باشم …

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد زیبایی یار

دستم را

به زیبایی تو نزدیک می کنم

و خواب از سرم می پرد

حتما که نباید

فنجان را سر کشید

گاهی قهوه از چشم ها

در جان می چکد.

شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست

شعر در مورد زیبایی دختر

چقدر زیبایی وقتی مرا متهم می کنی

که دوستت ندارم!

چقدر این وقت ها عاشقت هستم!

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر در مورد زیبایی چهره

آنقدر زیبایی

که شاعرها به احترامت

کلاه از سر بر می دارند!

و روی پیشانی شعرهای شان

عرق شرم می نشیند!

شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر

شعر در مورد زیبایی چشم

تصویر قشنگی ست

برخورد موج با صخره

در یک غروب زیبا

اما …

تا اسیر دریا نشوی

نمی فهمی چه جهنمی ست این زیبایی!

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعر در مورد زیبایی صورت

من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را

وین دلاویزی و دلبندی نباشد موی را

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر در مورد زیبایی طبیعت

می دانی

تقصیر من نیست

اگر زیبایی چشم های تو

توی هیچ بوم نقاشی

جا نمی شود

آنقدر بی رحمانه زیبایی

که چشم دوربین ها را

ضعیف کرده ای

شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه

شعر در مورد زیبایی زن

زیبایی می تواند بی رحم باشد

درست شبیه چال ظریف گونه ی چپ تو

وقتی عمیق می خندی!

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر در مورد زیبایی های آفرینش

انگار که خداوند

معشوقه ای داشته باشد!

انگار که معشوقه اش

ترکش کرده باشد!

انگار که خداوند

تو را

در لحظه ی تنها شدنش

آفریده باشد.

زیباییِ تو

غم انگیز است!

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعر در مورد زیبایی زندگی

یاد تو که می افتم

دست دلم را می گیرم وُ

می رویم

پای قرارهای نیامده ات

به تو فکر می کنم

و زیبایی چشمانت

حواسم را به هم می ریزد

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

شعر در مورد زیبایی معشوق

در نور شمع

زن تری؛

در آفتاب صبح که چشم باز می‌کنی

فرشته تر؛

و من بین این دو زیبایی ِ با شکوه

عاشقانه آونگ شده ام

شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر

شعر در مورد زیبایی دوست

زیبایی ات را

در لحظه ای حبس می کنم و

به دیوار می آویزم!

بافه ای از گیسوانت 

از قاب بیرون می ریزد!

دوباره می فهمم 

نه در عکس

نه در نگاه

نه در روسری

و نه در واژه های این شعر

زیبایی تو

در هیچ قابی

محصور شدنی نیست!

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

شعری در مورد زیبایی معشوق

این همه زیبایی که تقصیر تو نیست،

اما تقصیر توست

که سهم من از این همه زیبایی،

خیالی‌ست که هرشب

از موهات می‌بافم

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

شعر در مورد رخ زیبای یار

اشتباه نکن!

نه زیبایی تو

نه محبوبیتِ تو

مرا مجذوب خود نکرد

تنها آن هنگام که روح زخمی مرا بوسیدی

من عاشقت شدم …

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر درباره زیبایی یار

کارگرها

زندگی ساده و

زن های زیبایی دارند

آنها هر روز

در پایان کار

از آسمان خراش ها

ابرهای سفید تازه

به خانه می برند!

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر زیبا در مورد یار

می ترسم باور کنم زیبایی دست های تو را 

وقتی شاپرک های کوچک را برمی دارد 

به موهایم می زند 

وقتی با من حرف می زند 

بی صدا 

بی صدا 

بی صدا 

می ترسم 

وقتی دست هایت 

مثل دو قایق بی قرار محاصره ام می کنند 

و دیگر فرقی ندارد 

به کدام سمت می گریزم؟ 

اگر تو را باور کنم 

مثل ماهی کوچکی در اقیانوس گم می شوم 

نمی توانم بگویم دوستت دارم! 

شعر لیاقت , شعر در مورد لیاقت , شعر درباره لیاقت , شعر در وصف لیاقت

شعر در مورد زیبای یار

شب که می خوابی یادت باشد

نردبان خانه را بخوابانی

حوض را هم خالی کن

ماه اگر به زیبایی تو دست یابد

دیگر سراغ از شب هیچ بی ستاره ای نمی گیرد

یادت که نمی رود

من بی ستاره ام.

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعری در مورد زیبایی یار

سر می رود

گل از سبد

عطر از گل

باد از عطر

چنان که تصویر از آیینه

و زیبایی تو

از چشم من.

شعر لبخند , شعر در مورد لبخند , شعر درباره لبخند , شعر در وصف لبخند

شعر نو درباره زیبایی یار

بغلت می کنم

سینه ات، بازوانت، شانه هات…

این همه زیبایی که در تو جمع شده

در آغوشم پخش می شود

شعر ادب , شعر در مورد ادب , شعر درباره ادب , شعر در وصف ادب

شعر در مورد دختر زیبا

این عادلانه نیست،

گاهی در شعرهام مجبورم

زیبایی ِ تو را

در آغوش بیگانه ای تصور کنم،

افسوس که تو همچنان زیبایی،

حتی وقتی

سهم من نیستی

شعر انسانیت , شعر در مورد انسانیت , شعر درباره انسانیت , شعر در وصف انسانیت

شعر در مورد دختر زیبا

شعرهای عاشقانه ام

بافته انگشتان توست

و ملیله دوزی

زیبایی ات

شعر تهران , شعر در مورد تهران , شعر درباره تهران , شعر در وصف تهران

شعری در مورد دختر زیبا

به حرف‌های مردم کاری ناشته باش…

به زیباییت ادامه بده

میان خیال‌های شبانه‌ام

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعری در مورد زیبایی زن

گرچه چشمان تو جز در پی زیبایی نیست   

دل بکن! آینه این قدر تماشایی نیست

شعر خداحافظی , شعر در مورد خداحافظی , شعر درباره خداحافظی , شعر در وصف خداحافظی

شعر درباره زیبایی دختر

فقط تاریکی می داند

ماه چقدر روشن است

فقط خاک می داند

دست های آب، چقدر مهربان!

معنی دقیق نان را

فقط آدم گرسنه می داند

فقط من می دانم

تو چقدر زیبایی

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر زیبا درمورد دخترم

دروغ گفته‌ام اگر بگویم

جهان به زیبایی قصه‌های کودکی‌ست

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر زیبا در مورد دختر گلفروش

زیبایی‌ام را پایانی نیست

وقتی که در چشمان تو به خواب می‌روم

بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

شعری در مورد زیبایی چهره

ای مهربان من

من دوست دارمت

چون سبزه های دشت، چون برگ سبز درختان نارون

معیارهای تازه ی زیبایی

با قامت بلند تو سنجیده می شود

شعر موفقیت , شعر در مورد موفقیت , شعر درباره موفقیت , شعر در وصف موفقیت

شعر در مورد چهره زیبا

زیبایی عجیب تو معیار تازه ای ست،

با غربت غریب فراوانش مانند شعر من

ای شعر بی قرین!

ـ و این تفاخر از سر شوخی ست ـ

نازنین

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

شعری در مورد زیبایی صورت

من به اندازه ی زیبایی تو تنهایم

تو به اندازه ی تنهایی من زیبایی

شعر آتش , شعر در مورد آتش , شعر درباره آتش , شعر در وصف آتش

شعر درباره چهره زیبا

هر لحظه زیبا می شوی، همرنگ دریا می شوی

افکار بی اندیشه را در دیده جویا می شوی

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

شعر درباره زیبایی چهره

یک دقیقه زل زدن در چشم زیبایِ تو چند ؟

افتخارِ دیدن روی فریبایِ تو چند ؟

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعری در مورد چهره زیبا

چه زیبا میشوی وقتی چنین در باد میرقصی 

چه زیباتر که وقتی نیستی در یاد میرقصی

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعر در مورد زیبایی چشمان

خدا می خواست در چشمان من زیبا ترین باشی

شرابی در نگاهت ریخت تا گیرا ترین باشی

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر در مورد چشم زیبا

زیبای من ! روزی که رفتی با خودم گفتم

چیزی که دیگر بر نخواهد گشت، زیبایی است

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعر در مورد چشمان زیبا

بس که زیبایی اگر یوسف تو را می‌دید نیز

چنگ بر پیراهنت می‌زد، زلیخا پیشکش

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر در مورد چشم زیبا

تقصیر تو شد شعرم اگر مسأله ­ساز است

زیبایـی  تو  بیش­تر از حدّ مجاز است

شعر کمک , شعر در مورد کمک , شعر درباره کمک , شعر در وصف کمک

شعر در مورد چشمان زیبا

باز با ارتش زیبایی تو درگیرم

خط چشمت خبر از خط مقدم دارد

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعر زیبا در مورد چشمان زیبا

دلم از لطف نگاهش پُرِ زیبایی شد

گل نیلوفر من صورتی و زرد و سفید

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعری در مورد چشم زیبا

پری رویی، نه… زیباتر، سر زیبایی ات بحث است

به طرزی که کم آوردند توضیح المسائل ها

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر زیبا درباره چشم

تو زیبایی و زیبایی در اینجا کم گناهی نیست

هزاران سنگ خواهد خورد در مرداب ماه اینجا

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعر درباره چشم زیبا

گیرا تر از چشم تو هم درگیر خواهد شد

زیبا ترین معشوقه روزی پیر خواهد شد

شعر جهالت , شعر در مورد جهالت , شعر درباره جهالت , شعر در وصف جهالت

شعر در مورد صورت زیبا

چه غم که خلق به حسن تو عیب می گیرند؟

همیشه زخم زبان خون بهای زیبایی ست

شعر پرسپولیس , شعر در مورد پرسپولیس , شعر درباره پرسپولیس , شعر در وصف پرسپولیس

شعر درباره زیبایی صورت

گُناهی مُستحب تر نیست از دیدار ِ پنهانت

اگر بگذارد این زیبایی کافر مُسلمانت

شعر پرنده , شعر در مورد پرنده , شعر درباره پرنده , شعر در وصف پرنده

شعری در مورد صورت زیبا

سبز، قرمز، سرمه‌ای، فرقی ندارد رنگ‌ها

صورت ِ تـــو روسری‌ها را چـه زیبا می‌کند  !

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

شعر در باره صورت زیبا

روی آن شیشه تبدار تو را “ها” کردم

اسم زیبای تو را با نفسم جا کردم

شعر خواب , شعر در مورد خواب , شعر درباره خواب , شعر در وصف خواب

شعر کوتاه در مورد صورت زیبا

شعر زیبایی به  عشقش گفته بودم که ندید

آمد او  اما شبی بر شعر من  بالید و رفت

شعر هجران , شعر در مورد هجران , شعر درباره هجران , شعر در وصف هجران

شعر کوتاه در مورد زیبایی طبیعت

آشفته ام…زیبایی ات باشد برای بعد

من درد دارم شانه ای مردانه می خواهم

شعر استقلال , شعر در مورد استقلال , شعر درباره استقلال , شعر در وصف استقلال

شعری در مورد زیبایی طبیعت

شورش روح من و جلوه ی زیبایی تو

عالمی داشت،ولی شهره در افاق نبود

شعر سربازی , شعر در مورد سربازی , شعر درباره سربازی , شعر در وصف سربازی

شعر در مورد طبیعت زیبا

خنده‌هایت چون عسل حتا از آن شیرین‌ترند

هر  لبت  تمثیل  زیبایی  ز حوض کوثر است

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعری در مورد طبیعت زیبا

باز زیبایی جهان کم شد،باز تقصیر توست می‌بخشی

بارها گفته‌اند اهل نظر به تو موی بلند می آید

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعر در مورد زیبایی های طبیعت

زیبایی تو باعث خود باوری می شد

بعد از تو پنهان کرده ام آیینه هایم را

شعر فوتبال , شعر در مورد فوتبال , شعر درباره فوتبال , شعر در وصف فوتبال

شعر در مورد طبیعت زیبا

 دریغ خلعت دیبای احسن التقویم

بر آستین تنعم، طراز زیبایی

شعر آزادی , شعر در مورد آزادی , شعر درباره آزادی , شعر در وصف آزادی

شعر درباره زیبایی طبیعت

 خون و سرگین نداشت زیبایی

پرده اش داد حسن ستاری

شعر حسادت , شعر در مورد حسادت , شعر درباره حسادت , شعر در وصف حسادت

شعری درباره زیبایی طبیعت

 دیباچه زیبایی رخسار دل آرایت

مجموعه دلبندی گیسوی پریشانت

شعر حال خوش , شعر در مورد حال خوش , شعر درباره حال خوش , شعر در وصف حال خوش

شعر های زیبا در مورد طبیعت

 سوی دیوار چه آیی که نیاید، صنما

هیچگه صورت دیوار بدین زیبایی

شعر غروب , شعر در مورد غروب , شعر درباره غروب , شعر در وصف غروب

شعر در مورد زیبایی زن

 آن نه روییست که ماهی ست بدان زیبایی

وان نه بالاست، بلاییست بدان رعنایی

شعر خدا , شعر در مورد خدا , شعر درباره خدا , شعر در وصف خدا

شعر زیبا در مورد زن روستایی

 ای که امروز به زیبایی او می نازی

جای آن است که بر ماه کنی طنازی

شعر فرزند , شعر در مورد فرزند , شعر درباره فرزند , شعر در وصف فرزند

شعر زیبا در مورد زندان

 بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس

حد همینست سخندانی و زیبایی را

شعر غرور , شعر در مورد غرور , شعر درباره غرور , شعر در وصف غرور

شعر درباره زیبایی زن

 سرو زیبا و به زیبایی بالای تو نه

شهد شیرین و به شیرینی گفتار تو نیست

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر در مورد زندگی زیبا

 ای کسوت زیبایی بر قامت چالاکت

زیبا نتواند دید الا نظر پاکت

شعر حرف مفت , شعر در مورد حرف مفت , شعر درباره حرف مفت , شعر در وصف حرف مفت

شعر درمورد زیبایی زن

 وین قبای صنعت سعدی که در وی حشو نیست

حد زیبایی ندارد خاصه بر بالای تو

شعر محبت , شعر در مورد محبت , شعر درباره محبت , شعر در وصف محبت

شعر زیبا درمورد زندگی

 ملک زیبایی مسلم گشت فرمان تو را

تا چنین خطی مزور کرد انشی روی تو

شعر چشم , شعر در مورد چشم , شعر درباره چشم , شعر در وصف چشم

شعری در مورد زیبایی های افرینش

 تو پری زاده ندانم ز کجا می آیی

کادمیزاده نباشد به چنین زیبایی

شعر افغانستان , شعر در مورد افغانستان , شعر درباره افغانستان , شعر در وصف افغانستان

شعر درباره زیبایی های افرینش

 سخن پیدا بود سعدی که حدش تا کجا باشد

زبان درکش که منظورت ندارد حد زیبایی

شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی

شعری درباره ی زیبایی های آفرینش

 به از تو مادر گیتی به عمر خود فرزند

نیاورد که همین بود حد زیبایی

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعری درباره زیبایی های آفرینش

 زیبا ننماید سرو اندر نظر عقلش

آن کش نظری باشد با قامت زیبایی

شعر مسافرت , شعر در مورد مسافرت , شعر درباره مسافرت , شعر در وصف مسافرت

شعر زیبای در مورد زندگی

 هرگز بود آدمی بدین زیبایی؟

یا سرو بدین بلند و خوش بالایی؟

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعری درباره زیبایی زندگی

 سخن سعدی بشنو که تو خود زیبایی

خاصه آن وقت که در گوش کنی مروارید

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

شعر زیبا در مورد زندگی زیباست

 حد زیبایی ندارند این خداوندان حسن ای دریغا

گر بخوردندی غم غمخوار خویش

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

شعری در مورد زیبایی زندگی

 هر که دارد نظری واله زیبایی توست

حلقه دام تو از چشم تماشایی توست

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شعر در مورد زیبایی های زندگی

 شور بلبل ز نمکدان که برمی خیزد؟

عرق چهره گل پرتو زیبایی کیست؟

شعر تشکر , شعر در مورد تشکر , شعر درباره تشکر , شعر در وصف تشکر

شعر در وصف زیبایی یار

 زنهار که غافل مشو از خامه نقاش

در مد نظر صورت زیبایی اگر هست

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

شعر در وصف یار زیبا

 بینایی هر دیده بینا همه او بین

زیبایی هر چهره زیبا همه او دان

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

شعر در وصف زیبایی معشوق

 ای ربوده دلم به رعنایی

این چه لطف است و آن چه زیبایی؟

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

شعر در وصف زیبایی دوست

 قامت افروخته می رفت و به شوخی می گفت

که بتی چهره نیفروخت به زیبایی ما

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر نو در وصف زیبایی یار

 نشاید شاهد زیبا نبخشاید می حمرا

به صورت چون که زیبایی به معنی کار زیبا کن

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

شعری در وصف زیبایی دوست

 تا تو منظور منی دیده فرو دوخته ام

که نیفتد نظرم بر رخ هر زیبایی

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر وصف زیبایی یار

 بود چون در کیش خوبی عیب عاشق داشتن

جرم چشم ما چه باشد عرض زیبایی چه بود

شعر درباره تولد دوست

تولدت مبارک

ای گل گلدون من

هزار سال زنده باشی

بسته به تو جون من

این هدیه تولد

پیشکش چشمای تو

نازگل زیبای من

چشام زیر پای تو

شعر در مورد زیبایی

Rate this post

کامنت های تایید شده : یک عدد

  • من در پی تو…
    و تو در پی دیگری…
    آری چنین است رسم روزگار…

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.