خانه » اس ام اس شعر » گلچین زیباترین شعر در مورد جهالت

گلچین زیباترین شعر در مورد جهالت

شعر در مورد جهالت

شعر در مورد جهالت,شعر در مورد جهالت مردم,شعری در مورد جهالت,شعر در مورد جاهلیت,شعر درباره جهالت,شعر مولانا در مورد جهالت,شعر در مورد جهل مردم,شعری درباره جهالت,شعر درباره جاهلیت,شعر مولوی در مورد جهل,شعر جهالت,شعر راجع به جهالت,شعر درباره جهالت,شعر در مورد جهالت,شعر در وصف جهالت,شعر نو جهالت,شعر در باب جهالت,شعر در جهالت,شعر در مورد جهل مردم,شعر درباره جهل مردم,شعر در مورد جهل,شعر در مورد جهل و نادانی,شعر در مورد جهل دینی,شعر در مورد جهل مرکب,شعر در مورد جهل و خرافات,شعری در مورد جهل,شعر درباره جهل و نادانی,شعر درباره جهل,شعری در مورد جهل و نادانی,شعر درباره جهل مرکب,شعر درباره جهل و خرافات,شعری درباره جهل,شعر حافظ در مورد جهل,شعر سعدی درباره جهل,شعر درباره ی جهل,شعر مولانا درباره جهل,شعر جهل و نادانی,شعر جهل و ناداني,شعر درباره جهل و نادانی,شعر درمورد جهل و نادانی,شعری در مورد جهل و نادانی,شعر جهل,شعر جهل مرکب,شعر جهلي,شعر جهل مردم,شعر جهل انسان,شعر غزل جهلي,الشعر جهلي,شعر جهل مرکب ابن یمین,شعر در جهل مرکب,شعر کامل جهل مرکب,شاعر شعر جهل مرکب,معنی شعر جهل مرکب,شعر درباره جهل مرکب,متن شعر جهل مرکب,شعر در مورد جهل مرکب,شعر جاهلي,شعر حب جاهلي,شعر درباره جهل مردم,شعر در مورد جهل مردم,شعر در مورد جهل و نادانی,شعر در مورد جهالت مردم,شعر راجع به جهل,شعری درباره جهالت,شعر درباره جاهلیت,شعری در مورد جهالت,شعر در مورد جاهلیت,شعر مولانا در مورد جهالت,شعر در وصف جاهلیت,شعر در مورد جهل مردم,شعر در وصف جهالت,شعر در وصف جاهلیت

شعر در مورد جهالت

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد جهالت برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

عـقـل با شـــد راه بنـد هـر خــطـا   

 جـهــــل باشـــد منشـأ جـور و جـفا

 عقـــل را با کـــثرت گفــتار نیست 

لب فـــرو بستن نشـان عاقلی است

شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر

شعر در مورد جهالت

جهل جاهـــل سـینه ها را می درد

عقــــل عاقـــل کــینه ها را می خرد

عاقــــلان بــر قلب مـردم حاکـمند

جاهــــلان بر خــــون مــردم طالبند

عاقــلان با خــــود پسـندی دشمنند

 جاهــــلان با چـــاپلوســــان همدمند

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

شعر در مورد جهالت مردم

تا نباشى به دانش ارزانى

دادِ خود از زمانه نستانى

نيست اندر جهان ز من بشنو

هيچ دردى چو درد نادانى‏  

شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست

شعری در مورد جهالت

گر از جهل يك فعلِ خوب آمدى

مرو را ستاينده، بستايدى‏

شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر

شعر در مورد جاهلیت

با بدان كم نشين كه درمانى‏

خو پذيرست نفس انسانى‏

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعر درباره جهالت

سخنگوى هر گفتنى را بگفت‏

همه گفتِ دانا ز نادان نهفت‏

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر مولانا در مورد جهالت

بفكن از پشت خويش جهل و بدانك

جهل ماري است سخت زشت و ثقيل

شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه

شعر در مورد جهل مردم

علم نور است و جهل تاريكي

علم راهت برد به باريكي

جهل خواب است و علم بيداري

زان نهاني و زين پديداري

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعری درباره جهالت

عجز نبود از قدر ورگر بود

جاهلي از عاجزي بدتر بود

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعر درباره جاهلیت

اگر جاهل با تو نشيند تو را زخم زند.

جاهل اربا تو نمايد همدلي

عاقبت زخمت زند از جاهلي

دوستي جاهل شيرين سخن

كم شنو كان هست چون سم كهن

گرگ اگر با تو نمايد روبهي

هين مكن باور كه نايد زو بهي

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

شعر مولوی در مورد جهل

حكيمان زمانه راست گفتند

كه جاهل گردد اندر عشق غافل

نگار خويش را گفتم نگارا

نيم من در فنون عشق جاهل

شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر

شعر جهالت

كرد فضل عشق انسان را فضول

زين فزون‌جويي ظلوم است و جهول

جاهل است و اندر ين مشكل، شكار

مي‌كشد خرگوش شيري در كنار

كي كنار اندر كشيده شير را

گر بدانستي و ديدي شير را

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

شعر راجع به جهالت

جاهل آسوده فاضل اندر رنج

فضل مجهول و جهل معتبر است

سفله مستفني و غني محتاج

اين تغابن ز بخشش قدر است

همه جور زمانه بر فضلا است

بوالفضول از جفاش ز استر است

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

شعر درباره جهالت

دست از 

چرا و چاره و چمچاره

می شویم و زل می زنم به جهل رابطه

بیخودی متاسف نباش

تو آمده بودی که بروی اصلا!

تو چه می دانی چه ترسی ست

ترس از کوچه ی بعد از خداحافظ؟

تو چه می دانی

چه ها که نمی کند این ترس؟

بیخودی لبخند نزن.

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر در مورد جهالت

چون تو در عشق از سر جهل آمدی 

خواب خوش بادت که نااهل آمدی

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر در وصف جهالت

ای زن به اتفاق ، کنون می کوش

کز تنگنای جهل برون ایی

بند نفاق پای تو می بندد

این بند رابکوش که بگشایی

شعر لیاقت , شعر در مورد لیاقت , شعر درباره لیاقت , شعر در وصف لیاقت

شعر نو جهالت

 از زر اندود صفاتش پا بکش

از جهالت قلب را کم گوي خوش

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعر در باب جهالت

 مگر جهل درداست و دانش دواست

که دانا چنين از جهالت بري است

شعر لبخند , شعر در مورد لبخند , شعر درباره لبخند , شعر در وصف لبخند

شعر در جهالت

 گر بيابند ز تقليد حصاري به جهالت

از تن خويش و سر اين حکما گرد برآرند

شعر ادب , شعر در مورد ادب , شعر درباره ادب , شعر در وصف ادب

شعر در مورد جهالت مردم

 گفتن نتوانند، چو گوئي ننيوشند

کز خمر جهالت همه سر پر ز خمارند

شعر انسانیت , شعر در مورد انسانیت , شعر درباره انسانیت , شعر در وصف انسانیت

شعر راجع به جهل

 اندر سرت بخار جهالت قوي است

من درد جهل را به چه درمان کنم؟

شعر تهران , شعر در مورد تهران , شعر درباره تهران , شعر در وصف تهران

شعری درباره جهالت

 کشته شدت شمع دين کنون به جهالت

خيره ازان مانده اي تو گمره و شمعون

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر درباره جاهلیت

 تو اي کشته ي جهالت سوي او شو تا شوي زنده

که از جهل تو حجت سوي تو آمد نمي يارد

شعر خداحافظی , شعر در مورد خداحافظی , شعر درباره خداحافظی , شعر در وصف خداحافظی

شعری در مورد جهالت

 اي گشته دل تو سيه از گرد جهالت

با اين دل چون قار تو را جاي وقار است؟

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر در مورد جاهلیت

 کز باديه ي جهالت جز سوي او مفر نيست

زيرا که جاهلان را جز در سقر مقر نيست

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر مولانا در مورد جهالت

 نه عجب گر نبودشان خبر از چرخ و ز کارش

کز حريصي و جهالت همه در خواب و خمارند

بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

شعر در وصف جاهلیت

 وقت آن است که از خواب جهالت سر خويش

برکني تا به سرت بر وزد از علم نسيم

شعر موفقیت , شعر در مورد موفقیت , شعر درباره موفقیت , شعر در وصف موفقیت

شعر در مورد جهل مردم

 اي چرخ امت را قمر بحر زبانت را گهر

تيغ جهالت را سپر ابروي کزو بر جان مطر

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

شعر در وصف جهالت

 هم ز جهل تو سوخت حاصل تو

عمر چون پنبه، جهل چون شرر است

شعر آتش , شعر در مورد آتش , شعر درباره آتش , شعر در وصف آتش

شعر در وصف جاهلیت

 بشکن به سر بي خردان در به سخن جهل

زيرا که سخن آب خوش و جهل خمار است

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

شعر در مورد جهل مردم

 از تو زايل نگشت علت جهل

چون طبيبيت کرد عزرائيل

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر درباره جهل مردم

 جهل بلندي نپسندد، چه است

عجب سلامت نپذيرد، بلاست

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعر در مورد جهل

 معماري عقل چون نپذرفتي

در ملک تو جهل کرد معماري

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر در مورد جهل و نادانی

 بما جهل زان کرد دستان که هرگز

نکرديم با عقل همداستاني

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعر در مورد جهل دینی

 به خار جهل، پاي خويش مخراش

براه نيکبختان، آشنا باش

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر در مورد جهل مرکب

 جهل باشد فراق صحبت دوست

به تماشاي لاله و سمني

شعر کمک , شعر در مورد کمک , شعر درباره کمک , شعر در وصف کمک

شعر در مورد جهل و خرافات

 روا داري از جهل و ناباکيت

که پاکان نويسند ناپاکيت

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعری در مورد جهل

 در ظلمت حيرت ار گرفتار شوي

خواهي که ز خواب جهل بيدار شوي

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعر درباره جهل و نادانی

 خواهي يابي ز علت جهل شفا

قانون نجات از اشارات مجوي

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر درباره جهل

 عيبم مکن، اي خواجه که در عالم معني

جهل است خردمندي و ديوانه خردمند

شعری در مورد جهل و نادانی

 در پرده پوشي ام چه کني کوشش، اي رقيب

جهل است چاک دامن ديوانه دوختن

شعر درباره جهل مرکب

 با جواني سرخوشست اين پير بي تدبير را

جهل باشد با جوانان پنجه کردن پير را

شعر درباره جهل و خرافات

 پنجه با ساعد سيمين نه به عقل افکندم

غايت جهل بود مشت زدن سندان را

شعری درباره جهل

 مرا هرآينه خاموش بودن اوليتر

که جهل پيش خردمند عذر نادانست

شعر حافظ در مورد جهل

 به دود آتش ماخوليا دماغ بسوخت

هنوز جهل مصور که کيميايي هست

شعر سعدی درباره جهل

 عالم طفلي و جهل حيواني بگذاشت

آدمي طبع و ملک خوي و پري سيما شد

شعر درباره ی جهل

 جمال معرفت از خواب جهل بيداريست

بجوي جوهر خود تا جلا تواني يافت

شعر مولانا درباره جهل

 خود ستوده است هر که اهل بود

خودستايي نشان جهل بود

شعر جهل و نادانی

 زود فراموش شود سوز شمع

بر دل پروانه ز جهل و عما

شعر جهل و ناداني

 دم جهل و دم غفلت برون شد

دم عشق و دم غفران درآمد

شعر درباره جهل و نادانی

 فرشته رست به علم و بهيمه رست به جهل

ميان دو به تنازغ بماند مردم زاد

شعر درمورد جهل و نادانی

 کفر دان در طريقت جهل دان در حقيقت

جز تماشاي رويت پيشه و کار ديگر

شعری در مورد جهل و نادانی

 ز جهل توبه و سوگند مي تند غافل

چه حيله دارد مقهور در کف قهار

شعر جهل

 چرا از جهل بر ما مي دواني

نه گردون را چنين ما مي دوانيم

شعر جهل مرکب

 پنبه در گوش کند کوبنده

که من از جهل نمي افشارم

شعر جهلي

 جهد کن تا لگن جهل ز دل برداري

تا که از مشرق جان صبح برآيد روشن

شعر جهل مردم

 بدگهري کو ز جهل تاج شهان را بماند

بر دم گاوان شود زنگله يا مسلمين

شعر جهل انسان

 مورش مگو ز جهل سليمان وقت او است

زيرا که تخت و ملک بياراست آرزو

شعر درباره جهل مرکب

 گشتي تو سوار اسب چوبين

از جهل به حمله مي شتابي

متن شعر جهل مرکب

 بجز از روح بقايي بجز از خوب لقايي

مده از جهل گوايي هله تا ژاژ نخايي

شعر در مورد جهل مرکب

 در عشق علم جهل است ناموس علم سهل است

نادان علم اهل است داناي علم عامي

شعر جاهلي

 در عشق علم جهل است ناموس علم سهل است

نادان علم اهل است داناي علم عامي

شعر حب جاهلي

 جمله عشاق را يار بدين علم کشت

تا نکند هان و هان جهل تو طنازيي

شعر درباره جهل مردم

 ز آفتاب گرفته ست خشم گازر نيز

زهي حماقت و ادبير و جهل و گر کيني

شعر در مورد جهل مردم

 مگوي غيب کسان را به غيب دان بنگر

زبان ز جهل بدوز و دگر مکن دغلي

شعر در مورد جهل و نادانی

 نفسي دارم که از جهالت

اقرار نمي دهد ز انکار

شعر در مورد جهالت

 بر بستر جهالت و آگنده

يکسر به خواب غفلت بالينم

شعر در مورد جهالت مردم

 حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامي

بو که از لوح دلت نقش جهالت برود

شعری در مورد جهالت

 خبرت هست که مرغان سحر مي گويند

آخر اي خفته سر از خواب جهالت بردار

شعر در مورد جاهلیت

 تا ز مستي جهالت به خمار افتاديم

به کدورت گذرد شنبه و آدينه ما

شعر درباره جهالت

 نشنود از دوست ابله پند را

از جهالت بگسلد پيوند را

شعر مولانا در مورد جهالت

 تا مگر يار انبيا گردي

زين جهالت مگر جدا گردي

شعر در مورد جهالت