اس ام اس ولادت امام محمد تقی

اس ام اس ولادت امام جواد

اس ام اس ولادت امام جواد SMS Imam javad • • • گشود دیده چو بر این جهان امام جواد به روى خلق در مرحمت خداى گشاد شکفت تا گل رویش ز …