خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب مرغ
3t21
تاریخ انتشار : 13 اردیبهشت 1396 - 17:08

تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب مرغ | تعبیرخواب مرغ | tabire khab

تعبیر خواب مرغ,تعبیر خواب مرغ خانگی,تعبیر خواب مرغ و جوجه,تعبیر خواب مرغ پخته,تعبیر خواب مرغ پاک شده,تعبیر خواب مرغ مرده,تعبیر خواب مرغ دریایی,تتعبیر خواب مرغ خانگی سفید,تعبیر خواب مرغ خانگی سیاه,تعبیر خواب مرغ خانگی مرده,تعبیر خواب مرغ خانگی ابن سیرین,تعبیر خواب مرغ خانگی,تعبیر خواب پرنده خانگی,تعبیر خواب کشتن مرغ خانگی,تعبیر خواب گوشت مرغ خانگی,تعبیر خواب دیدن مرغ خانگی,تتعبیر خواب مرغ و جوجه,تعبیر خواب مرغ و جوجه هایش,تعبیر خواب دیدن مرغ و جوجه,تعبیر خواب مرغ جوجه دار,تعبیر خواب مرغ و خروس و جوجه,تعبیر خواب مرغ با جوجه هایش,تعبیر مرغ و جوجه در خواب,تعبیر دیدن مرغ و جوجه در خواب,تعبیر خواب مرغ پخته شده,تعبیر خواب مرغ پخته خوردن,تعبیر خواب گوشت مرغ پخته,تعبیر خواب گوشت مرغ پخته شده,تعبیر خواب گوشت مرغ پخته,تعبیر خواب خوردن مرغ پخته,تعبیر خواب دیدن مرغ پخته,تعبیر خواب خوردن گوشت مرغ پخته,تعبیر خواب خوردن گوشت مرغ پخته با برنج,تعبیر خواب مرغ مرده,تعبیر خواب پرنده مرده,تعبیر خواب دیدن مرغ مرده,تعبیر خواب جوجه مرغ مرده,تعبیر خواب مردن مرغ,تعبیر خواب مردن مرغ و خروس

تعبیر خواب مرغ , تعبیر خواب مرغ مرده , تعبیر خواب مرغ و جوجه ,تعبیر خواب مرغ خانگی

خواب مرغ یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم مرغ در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب مرغ می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب مرغ را مطالعه نمایید و متوجه شوید مرغ چه تعبیری دارد

تعبیر خواب مرغ از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب مرغ خوب است و هرچه بزرگتر باشد بهتر است

تعبیر خواب بانگ مرغان مصیبت است

تعبیر خواب مرغ در خانه داشتن فرزند است

تعبیر خواب مرغ از دید اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

تعبیر خواب با مرغ سخن گفتن،موفقیت در کار است

تعبیر خواب مرغ گوشت کسی را بکند این است که مالش را به زور می گیرند

تعبیر خواب مرغ از دید جابر مغربی

تعبیر خواب خروس بهتر از مرغان دیگر است

تعبیر خواب مرغ از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب همه مرغان عزت و جلال است

تعبیر خواب مرغ از دید خالد بن علی بن محد العنبری

تعبیر خواب مرغ زنی زیبا و ساده لوح است

تعبیر خواب مرغ از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب مرغ گرد هم امدن دوستان و خانواده است

تعبیر خواب مرغ از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب خواب یک مرغ ، منفعتهای متعدد مالی است

تعبیر خواب یک مرغ روی تخمها ، شانس است

تعبیر خواب یک مرغ با جوجه هایش ، شما فرزندان متعددی خواهید داشت .

تعبیر خواب یک مرغ را داخل لانه روی تخمهایش می گذارید ، یک نذر یا آرزوی قدیمی برآورده خواهد شد .

تعبیر خواب یک مرغدانی ، شادی بزرگ در فامیل است

تعبیر خواب یک مرغ زیبا ، شانس در عشق است

تعبیر خواب خواب انواع پرندگان خانگی ، زندگی شما پراز پستی و بلندیهای سرگرم کننده خواهد بود

تعبیر خواب مرغ | مرغ در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 74 نظر ثبت شده است.

 1. محمدبن سیرین گوید: هرچند درخواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده خواب در آن چه طلبد عظیم تر است.

 2. اگر بیند مرغان بسیار در جائی بانگ کردند، دلیل که مصیبتی پیدا شود.

 3. اگر بیند خایه مرغ داشت، دلیل فرزند بود.

 4. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند مرغ با او سخن گفت، دلیل که کارش بلند شود.

 5. اگر بیند مرغ پاره ای گوشت از اندام او در ربود، دلیل که مال از وی به زور بستاند.

 6. جابرمغربی گوید: دیدن خروس درخواب بهتر از مرغان دیگر است.

 7. اگر بیند مرغان آبی داشت، دلیل مال است و به کام دل برسد.

 8. اگر بیند مرغ ابی را بگرفت، دلیل بزرگی

 9. جابرمغربی گوید: اگر بیند مرغ آبی داشت، دلیل که او فرزندی آید

 10. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مرغ آبی در خواب بر چهاروجه است. اول:مال. دوم: بزرگی. سوم: ریاست. چهارم: فرمانروائی یافتن.

 11. محمدبن سیرین گوید: هرچند درخواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده خواب در آن چه طلبد عظیم تر است. اگر بیند مرغان بسیار در جائی بانگ کردند، دلیل که مصیبتی پیدا شود. اگر بیند خایه مرغ داشت، دلیل فرزند بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند مرغ با او سخن گفت، دلیل که کارش بلند شود. اگر بیند مرغ پاره ای گوشت از اندام او در ربود، دلیل که مال از وی به زور بستاند. جابرمغربی گوید: دیدن خروس درخواب بهتر از مرغان دیگر است. اگر بیند مرغان آبی داشت، دلیل مال است و به کام دل برسد. اگر بیند مرغ ابی را بگرفت، دلیل بزرگی بود و پر و استخوان او را در خواب دیدن همین است. جابرمغربی گوید: اگر بیند مرغ آبی داشت، دلیل که او فرزندی آید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مرغ آبی در خواب بر چهاروجه است. اول:مال. دوم: بزرگی. سوم: ریاست. چهارم: فرمانروائی یافتن.

  • خواب یه مکانی رو دیدم که حالت کشتار گاه مرغ و مرغ های زیادی سر بریدن و کارگران مشغول کار در انجا هستند تعبیرش چیه

   • خواب دیده مادرش گفته ی بره بخر ک انگار قربونی کنن اینم رفته ب جاش س تا مرغ خریده بعد ب خواهرش گفته بیا توسرشو ببر من دلم نمیاد اونم گفته زن ببره حروم میشه خودت ببر اینم اومده سرشو ببره دیده سر مرغ بریده نمیشه
    البته مادرش فوت کرده

 12. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مرغ خانگی، خدمتکار و «کنیزک» می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش زنی زیبا و ثروتمند است.

 13. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرغ‌های خانگی زیادی داری، تعبیرش این است که به سروری می‌رسی.

 14. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت مرغ خانگی را می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال کنیزک و خدمتکار مصرف می‌کنی.

 15. اگر ببینی مرغ خانگی در خانۀ تو تخم گذاشته است، یـعـنـی از زنی به تو سود و منفعت می‌رسد.

 16. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مرغ خانگی مقابل تو تخم می‌کند، یـعـنـی از زنی کم‌مرتبه و پست، یا کنیزک صاحب فرزندی خواهی شد.

 17. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مرغ خانگی عبارتند از: 1- زنی زیبا 2- کنیزک 3- خدمتکار خانه

 18. خواب دیدم مرغ خانگی دارم ،برایم عزیز است ولی از بلندی افتادومرد

 19. حتماً برای دور شدن بلا و گرفتاری صدقه بدهید و آیت الکرسی بخوانید.

 20. مرغ سفیدی در اغوش داشتم تو خواب دیدم تغبیرش چیست

 21. سلام در خواب دیدم 2تا مرغ سفید اوردن واسه سر بریدن یکیشو خوابوندن رو زمین سرشو بریدن تو خواب با خودم فک میکردم چرا جلو اون یکی مرغ سر بریدن گناه داره وحشت میکنه میبینه دارن سره هم نوعشو میبرن .میخواستن سر اون یکی هم ببرن که یهو نمیدونم چی شد

 22. خواب دیدم پسر برادر شوهرم دوتا مرغ و یک خروس خانه ما اورده

 23. مرغ خانگی در خواب کنیزیک و زن است بنابراین قیاس جوجه باید فرزند یا فرزندانی باشد که از همسر یا کنیزک به وجود می آیند. اگر در خواب جوجه های ماکیان دیدید که هنوز کوچک هستند و با کرک زرد رنگ خود می دوند و بازی و جیک جیک می کنند بسیار خوب است و خواب شما از نعمت و برکت و خیر و خوشی خبر می دهد. به طور کلی دیدن جوجه شادی و نعمت و برکت است. دیدن جوجه های بزرگتر که پر زرد آن ها ریخته حکم ماکیان را دارند که تعبیر آن را در ماکیان و مرغ بجوئید. هر چه تعداد جوجه هائی که در خواب می بینید بیشتر باشد بهتر است. اگر کسی جوجه به شما داد به شما خدمت و محبت می کند. اگر تعدادی جوجه را به کسی بدهید در امر خیری شما را شریک می کند. دیدن جوجه در هر حال خوب است. حالت بد آن است که در خواب ببینید جوجه هائی دارید و این جوجه ها دچار آفت شده اند به این معنی که یا گربه ها آن ها را گرفته و یا کلاغ یکی را ربوده. این خبر از ضرر و زیان است. جوجه بیمار ، بیماری است. جوجه ای که به خانه همسایه برود نوشته اند فرزند نافرمان است.

 24. مرسی خوب بود

 25. من خواب دیدم مرغ می خورم

 26. منم این خوابو دیدم

 27. وقتی یک خواب چند بار می بینی چه دلیلی داره؟

 28. ما که همیشه نصف خوابم یادم میره

 29. تعبیر خواب زمانی درسته که ساعت خواب هم درست باشه هر زمانی که خواب ببینی که تعبیر نداره

 30. تعبیر خواب زمانی درسته که ساعت خواب هم درست باشه هر زمانی که خواب ببینی که تعبیر نداره

 31. منم خواب دیدم مهمانی دادم با مرغ

 32. خواب دیدم که مرغ ها ی خانگی گرسنه به دنبالم میان چنددفعه این خواب رو میبینم

  • خواب دیدم یجای هستم پر جوجه ست بیشتریشون سفیدن بقیه هم سفیدو رنگی بعد یکی بهم میگه هر قدر دوست داری بردار بعد من منکه میخوام بردارم همه شون بزرگ میشن منم دنبالشون میکنم یک مرغ بزرگ خاکستری روشن برمیدارم بعد با خودم میگم چرا سفید برنداشتم بعد میخوام چهار مرغ سفیدم بردارم که دیگه نمیدونم چی شد

 33. خواب دیدم یجای هستم پر جوجه ست بیشتریشون سفیدن بقیه هم سفیدو رنگی بعد یکی بهم میگه هر قدر دوست داری بردار بعد من منکه میخوام بردارم همه شون بزرگ میشن منم دنبالشون میکنم یک مرغ بزرگ خاکستری روشن برمیدارم بعد با خودم میگم چرا سفید برنداشتم بعد میخوام چهار مرغ سفیدم بردارم که دیگه نمیدونم چی شد

 34. تعبیرخواب مرغ پاک کرده دیدن چیست

 35. خواب مرغ پاک شده دیدم جلویم گذاشتن

 36. سلام با عرص پوزش خواب دیدم مرغ بزرگی شبیه بوقلمون نوک خود را مقعد من فشار میدهد و بعد که این حالت تمام شد دیدم چند مرغ سفید بزرگ و خروس در خیابان میدوند و من دنبال انها هستم و مرغ مذکور ارام روی میز نشسته بود با پرهای رنگی و بزرگ

 37. خواب یه مکانی رو دیدم که حالت کشتار گاه مرغ و مرغ های زیادی سر بریدن و کارگران مشغول کار در انجا هستند تعبیرش چیه

 38. سلام وقت بخیر
  همسرم خواب دیده جایی هستیم ک وقت خوردن صبحانه رسیده و ما مقداری نون ریختیم رفته ک کمی بیات شده بوده همجایی ک نا بودیم ی مرغ سفید هم بوده ک ما ب اون دانه میدایم ولی ناگهانی مرغ میمیره در حالی ک ی تخم هم گذاشته بوده تو روخدا اگه کسی تعبیرشو میدونه بهم بگه خیلی نگرانم…

 39. من دو جوجه با نقش زیبا روی پرهای انها دیدم که از مسافرت آنها را به خانه می بردم که در قفس بودند و پشت ماشینی مانند وانت یا نیسان بودم و از داشتن آنها خوش حال بودم وبا آنها بازی می کردم آنها مانند طاووس پرهای زیبایی داشتند

 40. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مرغ خانگی، خدمتکار و «کنیزک» می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش زنی زیبا و ثروتمند است.
  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرغ‌های خانگی زیادی داری، تعبیرش این است که به سروری می‌رسی.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت مرغ خانگی را می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال کنیزک و خدمتکار مصرف می‌کنی.
  اگر ببینی مرغ خانگی در خانۀ تو تخم گذاشته است، یـعـنـی از زنی به تو سود و منفعت می‌رسد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مرغ خانگی مقابل تو تخم می‌کند، یـعـنـی از زنی کم‌مرتبه و پست، یا کنیزک صاحب فرزندی خواهی شد.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مرغ خانگی عبارتند از: 1- زنی زیبا 2- کنیزک 3- خدمتکار خانه (تعبیرهای مختلف).

 41. سلام،من باردارهستم .دیشب خواب دیدم که مرغ هایی که در خانه دارم از خانه بیرون رفته اند وهرچه دنبال آنها گشتم پیدایشان نکردم.باتوجه به اینکه خواب زن حامله تعبیر متفاوتی داره،تعبیرخواب من چی میشه؟

 42. سلام – من هر هفته یا دوهفته یکبار خواب میبینم که خونمون مرغ وجوجه زیادی داریم ویا اردک ویا تو یه محیطی هستم که مرغ جوجه زیاد هستن حتی مال خودم نیسن نگاه میکنم فکرمو مشغول کرده خواهشمندم راهنمایی کنید با تشکر

 43. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرغ‌های خانگی زیادی داری، تعبیرش این است که به سروری می‌رسی.

 44. با سلام – بنده از بچگی هر چند سال یک بار خواب تکراری میدیدم که یه قفس مرغ روی پشت بام دارم و یادم رفته توش مرغه. هر بار هم که میرفتم سمتش چندتا مرغ داخلش مرده بود و چندتا مرغ هم زنده مونده منم همیشه مرغ های مرده رو مینداخنم دور.این خواب از بچگی هر 5 سال یکبار میبینم.و خیلی ذهنم رو مشغول کرده که تعبیرش چی میشه .لطف میکنید.ممنون

 45. سعی کنید از بی توجهی نسبت به کسانی که تعبیر مرغ به آنها مربوط می شود دوری کنید.

 46. خواب دیدم در خانه همسر سابقم هستم با مادرم.مشغول تمیز کردن خانه بودیم. ولی در کمد را که باز کردم یک لاشه مرغ که خونی و بدبو بود یافتم. داخل دستشویی هم دوباره لاشه یافتم. در کل خونه همسرمکثیف و بهم ریخته بود

 47. قضاوت نمی کنم…
  اگر قبل از خواب در فکر همسر سابقتان بوده اید، فقط کمی بیشتر راجع به اینکه حق با شما است یا او فکر کنید.

 48. با سلام و تشکر فراوان – خواب دیدم که یک مرغ بزرگ و خوشگل اومده تو خونمون منم همه اش به مامانم میگفتم بیرونش کن که دستشویی نکنه روی فرشها – مامانم بیرونش کرد اما در خونه باز بود – من تو ذهنم با خودم فکر میکردم که اگه مرغه روی فرشمون دستشویی کنه خیلی خوبه احساس کردم مرغه ذهنمو خوند و اومد تو خونه روی فرشمون دستشویی کرد و رفت بیرون. – ممنون میشم اگه تعبیرشو بگین

 49. شاید از کسی که تعبیر مرغ مربوط به او می شود چیزی به شما برسد. سعی کنید چنین افرادی را از خود دور نکنید.

 50. محمد ابن سیرین می گوید: دیدن ماکیان (مرغ و خروس خانگی) در خواب، دلیل بر داشتن خادم است و اگر دیدید که مرغ خانگی بسیار داشید، سروری می یابید.

 51. ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن ماکیان در خواب، زنی زیبا است که به زندگی شما می آید. اگر بینید ماکیان در خانه تان لانه کرد، از زنی منفعت یابید.

 52. امام صادق (ع) می فرماید: دیدن ماکیان به خواب سه وجه است:
  زن صاحب جمال،
  کنیزک،
  خادم خانه.

 53. یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن ماکیان و خروس زیادی نعمت است.

 54. خواب دیدم سر مرغ میخورم
  بعد خواهرم دعوام کرد و تمامشو بالا اوردم

 55. من خواب دیدم مرغ سر کنده توی خونه مون هست و من هی ازش میترسم و فرار می کنم. اونم گاهی به سمتم می اومد ولی دنبالم نمی کرد .

 56. من خواب دیدم دوتا از پرنده هامون باهم دعوا میکنن و یکیش پای یکی دیگش کند و کشتش پای کنده شده شکل پای مرغ منم خیلی گریه میکردم البته خون هم دیدم

 57. سلام تعبیرخواب دومرغ سفیدکه تخم آپزمیزارن چیه؟

 58. خواب دیدم با خانواده نشستیم داریم مرغ ریز میکنم@

 59. خواب دیدم توی حیاط خونمون تقریبا10″12تا مرغ وخروس هست که یکی از مرغها مثل ادم ها نشت و دستشویی کرد تعبیر شو ازتون میخواستم

 60. خواب دیدم در مزرعه که مال خودم هست تعداد زیادی مرغ واوردک در حال چریدن درچمن هستن لطفا تعبیر انرا برا م بازگو کنید

 61. سلام. من خواب دیدم مرغی دارم و تند تند تخم میذاشت . لطفا تعبییرشو برام ایمیل کنید ممنون میشم

 62. سلام بنده تو خواب دیدم مرغانی بود که بنده یکی از اونها رو با لگد کشتم خواهشا تعبیرشو برام بفرستید ممنو نم

 63. خواب دیدم یه مرغی از مادر شوهرم مرده .و مادر شوهرم تلاش میکنه که پدر شوهرم نفهمه .تعبیرش چیه ؟

 64. سلام خواب دیدم توی حیاط خونمون سه تا مرغ داریم تعبیرش چیه

 65. سلام ، من زنی باردار هستم ، خواب دیدم یه مرغ به من صدقه دادن و منم گرفتم ، تعبیرش چیه

 66. خواب دیده مادرش گفته ی بره بخر ک انگار قربونی کنن اینم رفته ب جاش س تا مرغ خریده بعد ب خواهرش گفته بیا توسرشو ببر من دلم نمیاد اونم گفته زن ببره حروم میشه خودت ببر اینم اومده سرشو ببره دیده سر مرغ بریده نمیشه
  البته مادرش فوت کرده

 67. خواب دیدم کسی یه نفر رو با خون مرغ می کشه. تعبیرش چیه؟

 68. سلام. من خواب دیدم دو مرغ سیاه پریدن روی س فرزند ۵ ساله ام.
  تعبیرش چیه‌؟

 69. من خواب دیدم جلوی یک مغازه مثل رستورانهستم باداداش کوچیکترم و میخواستم جگرمرغهای پخته شده رابخرم قیمت گرفتم گران بود نخریدم چند مرغ پخته شده تو تشت هم دیدم که مرغهای بزرگ درون تشت بودن فکر کنم ۳تا بود

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ