جملات آلبرت انیشتین

سخنان زیبای البرت انیشتین

سخنان زیبای البرت انیشتین

جملات آلبرت انیشتین سخنان زیبای البرت انیشتین Sokhanan Zibaye Albert Einstein • • • اگه نمرهٔ تستت تک شد ناراحت نشو • • • سخنان زیبای البرت انیشتین Sokhanan Zibaye Albert Einstein • • • در دنیایی که دیوارها و...

ادامه مطلب

جملات معروف آلبرت انیشتین

جملات معروف آلبرت انیشتین

جملات آلبرت انیشتین جملات معروف آلبرت انیشتین Jomlate Maroof Albert Einstein • • • مهم آن است که هرگز از پرسش باز نه‌ایستیم • • • جملات معروف آلبرت انیشتین Jomlate Maroof Albert Ein...

ادامه مطلب

سخنان آلبرت انیشتین

سخنان آلبرت انیشتین

جملات آلبرت انیشتین سخنان آلبرت انیشتین Sokhanan Albert Einstein • • • در برابر یک قدرت متشکل و منظم فقط یک قدرت متشکل و منظم تاب مقاومت دارد • • • سخنان آلبرت انیشتین Sokhanan Albert E...

ادامه مطلب