اس ام اس کافه

سری جدید اس ام اس های کافه و قهوه تیر 94

سری جدید اس ام اس های کافه و قهوه تیر 94

اس ام اس | اس ام اس های کافه | اس ام اس کافه و قهوه اس ام اس کافه sms kafeh • روی صندلی همیشگی می نشینم و سفارش میدم : دو فنجون قهوه هنوز هم با این که نیستی ولی برات سفارش میدم… خودت نیستی خیالت که هست… • اس ام اس کافه sms kafeh • بعد از یک فنجان قهوه و دو نخ سیگار به هوایی سرد برمی گردم در پی رویاهایم … در پی تو … • اس ام اس کافه sms kafeh • احتیاجی به مستی نیست یک فنجان قهوه هم دیوانه ام می ...

ادامه مطلب

اس ام اس عاشقانه در مورد قهوه و کافی

اس ام اس عاشقانه در مورد قهوه و کافی

اس ام اس عاشقانه در مورد قهوه و کافی SMS Kafeh • • • یک فنجان درد دل بدون شکر برای تو آورده ام بنوش… تا از دهان نیفتاده… بنوش… • • • اس ام اس عاشقانه در مورد قهوه و کافی SMS Kafeh • • • آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسم و تو فال قهوه بگیری وقتی آخر همه شعرهای من تو می آیی و ته همه فنجان های تو من می روم • • • اس ام اس عاشقانه در مورد قهوه و کافی SMS Kafeh • • • امشب دلم تو را می خواهد...

ادامه مطلب

اس ام اس کافه عاشقانه و احساسی

اس ام اس کافه عاشقانه و احساسی

اس ام اس کافه اس ام اس کافه عاشقانه و احساسی SMS Kafeh Asheghaneh Ehsasi • • • عادت کرده ام تنها توی کافه ای بنشینم از پشت پنجره آدم ها را ببینم قهوه ای تلخ بنوشم و تا خانه با نبودنت پیاده راه بروم • • • اس ام اس کافه عاشقانه و احساسی SMS Kafeh Asheghaneh Ehsasi • • • مرا با این بالش و این دو تا ملافه و این سه تا شکلات روی میزت راه می دهی؟ می شود وقتی می نویسی دست چپت توی دست من باشد؟ اگر خوابم بر...

ادامه مطلب

اس ام اس قهوه و قهوه خانه

اس ام اس قهوه و قهوه خانه

اس ام اس کافه اس ام اس قهوه و قهوه خانه SMS Ghahveh Qahve Khaneh • • • اینجا جای عجیبیست هر روزم به زوزمرگی بر پشت این میز های کوچک می گذرد آنقدر آنها را کوچک ساخته اند که زانوهایم به زانوهایت می چسبد اما آن کافه چی نمی داند که هر چند میزهایش کوچک باشد و تو به من نزدیک تر دل ها که دور باشد حتی اگر هم نفسش باشی و هم نفست نباشد باز هم غریبه ای حتی در این نزدیکی • • • اس ام اس قهوه و قهوه خ...

ادامه مطلب

اس ام اس کافه و کافه چی

اس ام اس کافه و کافه چی

اس ام اس کافه اس ام اس کافه و کافه چی SMS Kafeh Coffe Chi • • • برای من که فرقی نمی کند نگاهی دور فنجان برقصانی یا دستی با شانه هایم آ شنا اما حالا که آمده ای این قدر به ساعتت نگاه نکن … • • • اس ام اس کافه و کافه چی SMS Kafeh Coffe Chi • • • چــای نوشیدن با تــو پشت ایـن میــز رو به غـــروب را با تمام جــذابیت های سفر به اهــرام مصــر هـــم عــوض نمــی کنـــم ! بــاور کــن عشــق مــن … • • • اس ام اس کافه ...

ادامه مطلب

اس ام اس قهوه و سیگار

اس ام اس قهوه و سیگار

اس ام اس کافه اس ام اس قهوه و سیگار SMS Ghahveh Sigar • • • بعد از یک فنجان قهوه و دو نخ سیگار به هوایی سرد برمی گردم در پی رویاهایم … در پی تو … • • • اس ام اس قهوه و سیگار SMS Ghahveh Sigar • • • احتیاجی به مستی نیست یک فنجان قهوه هم دیوانه ام می کند وقتی میزبانم چشمان تو باشد … • • • اس ام اس قهوه و سیگار SMS Ghahveh Sigar • • • یک استکان چای از میان دستانت و یک جرعه غزل از میان چشمانت...

ادامه مطلب

اس ام اس چای و قهوه

اس ام اس چای و قهوه

اس ام اس کافه اس ام اس چای و قهوه SMS Ghahveh Chay • • • یک فنجان درد دل بدون شکر برای تو آورده ام بنوش تا از دهان نیفتاده بنوش … • • • اس ام اس چای و قهوه SMS Ghahveh Chay • • • آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسم و تو فال قهوه بگیری وقتی آخر همه شعرهای من تو می آیی و ته همه فنجان های تو من می روم … • • • اس ام اس چای و قهوه SMS Ghahveh Chay • • • امشب دلم تو را می خواهد نشسته روب...

ادامه مطلب

اس ام اس قهوه و کافه

اس ام اس قهوه و کافه

اس ام اس کافه اس ام اس قهوه و کافه SMS Ghahveh Kafeh • • • کافه را گرد دلتنگی گرفته صندلی های خالی فنجان هایی از تنهایی لبریز • • • اس ام اس قهوه و کافه SMS Ghahveh Kafeh • • • نبودنت را غروب های زمستان در قهوه خانه ی دوری سیگار می کشیدم نبودنت دود می شد و می نشست روی بخار شیشه های قهوه خانه بعد تکیه می دادم به صندلی چشم هایم را می بستم و انگشتانم را دور استکان کمر باریک چای داغ حلقه می کردم تا بیشتر از یاد...

ادامه مطلب