همه چیز درباره “تعبیر خواب انگشتر” عقیق و طلا

تعبیر خواب انگشتر | تعبیرخواب انگشتر | tabire khab

تعبیر خواب انگشتر,تعبیر خواب انگشتر طلا,تعبیر خواب انگشتر عقیق,تعبیر خواب انگشتر فیروزه,تعبیر خواب انگشتر نگین سبز,تعبیر خواب انگشتر الماس,تعبیر خواب انگشتر شکسته,تعبیر خواب انگشتر عقیق قهوه ای,تعبیر خواب انگشتر زمرد,تعبیر خواب انگشتر نگین دار,تعبیر خواب انگشتر طلا در دست چپ,تعبیر خواب انگشتر طلا نگین دار,تعبیر خواب انگشتر طلا با نگین فیروزه,تعبیر خواب انگشتر طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب انگشتر طلا سفید,تعبیر خواب انگشتر طلا با نگین قرمز,تعبیر خواب انگشتر طلا با نگین سبز,تعبیر خواب انگشتر طلا گرفتن,تعبیر خواب انگشتر طلای سفید,تعبیر خواب انگشتر عقیق سرخ,تعبیر خواب انگشتر عقیق سبز,تعبیر خواب انگشتر عقیق سیاه,تعبیر خواب انگشتر عقیق مردانه,تعبیر خواب انگشتر عقیق گرفتن,تعبیر خواب افتادن عقیق انگشتر,تعبیر خواب انگشتر عقیق زرد,تعبیر خواب انگشتر عقیق سبز,تعبیر خواب انگشتر فیروزه ای,تعبیر خواب انگشتر فیروزه شکسته,تعبیر خواب انگشتر فیروزه,تعبیر خواب انگشتر فیروزه ای,تعبیر خواب انگشتر نگین سبز,تعبیر خواب انگشتر با نگین سبز,تعبیر خواب انگشتر با نگین سبز,تعبیر خواب انگشتر با نگین سبز,تعبیر خواب انگشتر نگین دار سبز,تعبیر خواب انگشتری با نگین سبز,تعبیر خواب دیدن انگشتر با نگین سبز,تعبیر خواب گرفتن انگشتر با نگین سبز,تعبیر خواب انگشتری الماس,تعبیر خواب انگشتر با نگین الماس,تعبیر انگشتر الماس در خواب,تعبیر انگشتر الماس در خواب,تعبیر خواب انگشتر شکسته,تعبیر خواب انگشتر شکسته طلا,تعبیر خواب انگشتر طلای شکسته,تعبیر خواب نگین انگشتر شکسته,تعبیر خواب شکستن انگشتر عقیق,تعبیر خواب شکستن انگشتر در دست,تعبیر خواب شکسته شدن انگشتر,تعبیر خواب شکسته شدن انگشتر طلا,تعبیر خواب انگشتر زمرد سبز,تعبیر خواب خرید انگشتر زمرد,تعبیر خواب انگشتر با نگین زمرد,تعبیر دیدن انگشتر زمرد در خواب,تعبیر خواب انگشتر نگین دار,تعبیر خواب انگشتر نگین دار سفید,تعبیر خواب انگشتر نگین دار قرمز,تعبیر خواب انگشتر نگین دار مشکی,تعبیر خواب انگشتر نگین دار طلا,تعبیر خواب انگشتر نگین دار زرد,تعبیر خواب انگشتر نگین دار ابی,تعبیر خواب انگشتر نگین دار عقیق

تعبیر خواب انگشتر , تعبیرخواب انگشتر , انگشتر در خواب دیدن , jufdv o,hf hk'ajv

خواب انگشتر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم انگشتر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب انگشتر می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب انگشتر را مطالعه نمایید و متوجه شوید انگشتر چه تعبیری دارد

تعبیر خواب انگشتر از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن انگشتر نقره بر چهار چیز دلالت می کند

1-قدرت و پادشاهی

2- زن

3- فرزند

4- مال و ثروت

تعبیر خواب زنی که انگشترش با نگین از بین برود این است که مال و مقام یا فرزندش از بین می رود

تعبیر خواب انگشتر از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب حلقه انگشتر فرزند است

تعبیر خواب انگشتر برای مردان کراهت است ولی بعضی آن را جاه و مقام تعبیر کرده اند

تعبیر خواب دیدن انگشتر فیروزه یا نقره ، مهربانی دیدن از مردم است

تعبیر خواب انگشتر از دید حضرت دانیال ع

تعبیر خواب دیدن نقش انگشتر ،رسیدن خیر و نیکی از خدا به او است

تعبیر خواب انگشتر از کسی گرفتن تا چیزی به انگشتر مهر کند این است که به نسبت توانایی اش پیشرفت می کند

تعبیر خواب انگشتر هدیه گرفتن از کسی در مسجد یا عزا پیشرفت کردن در کارش است

تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر از پادشاه این است که مال و مکنت و پادشاهی میرسد

تعبیر خواب انگشتر از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب از بین رفتن انگشتر ، آفت در کسب و کارش است

تعبیر خواب دزدیده شدن انگشتر آفت و رکود در کسب و کار است

تعبیر خواب شکستن انگشتر و ماندن نگین این است که مقامش از دست می رود ولی آبرویش می ماند

تعبیر خواب بخشیدن انگشتر این است که از دارایی اش بخشش می کند

تعبیر خواب فروختن انگشتر به پول این است که همه دارایی اش را می فروشد

تعبیر خواب فروختن انگشتر به غیر پول این است که مقداری از دارایی اش را از دست می دهد

تعبیر خواب انگشتر از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب دیدن هنر انگشتری زشت از دست دادن مال و ثروت است

تعبیر خواب دیدن انگشتر نقره ، مال حلال و پسندیده است

تعبیر خواب دیدن انگشتر آهنی مال اندک و ناچیز است

تعبیر خواب انگشتر سفید مال کم است

تعبیر خواب دیدن انگشتر زیورآلات مال خیلی خیلی کم است

تعبیر خواب انگشتر , تعبیرخواب انگشتر , انگشتر در خواب دیدن , jufdv o,hf hk'ajv

تعبیر خواب انگشتر از دید جابر مغربی

تعبیر خواب انگشتر آهنی در دست داشتن ، قوت و توانایی است

تعبیر خواب انگشتر برنج و مس در دست داشتن ، سود بردن از مردم ضعیف است

تعبیر خواب انگشتر بلور در دست داشتن ، سود بردن از مردم عامه است

تعبیر خواب انگشتر به امانت دادن و بخشیدن و رد شدن درخواستش این است که جواب رد از خانمی بگیرد

تعبیر خواب شکستن انگشتر خود این است که بین او و همسرش جدایی می افتد

تعبیر خواب داشتن انگشتر با دو نگین شبیه هم این است که صاحب انگشتر غلام زاده بوده است

تعبیر خواب داشتن انگشتر با دو نگین شبیه هم که یکی از نگین ها بیفتد توبه از گناه است

تعبیر خواب نامه نوشتن و با انگشتر مهر کردن این است که از چیزی پنهان سود می برد

تعبیر خواب نامه  گشاده نوشتن و با انگشتر مهر کردن این است که از چیزی آشکار سود می برد

تعبیر خواب انگشتر از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب انگشتر ، افتخار و آرامش خاطر است

تعبیر خواب گم کردن انگشتر ، جدایی است

تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر ، اختلاف است

تعبیر خواب انگشتر هدیه گرفتن ، دام و تله است

تعبیر خواب انگشتر گران قیمت ، ازدواج موفق است

تعبیر خواب خریدن انگشتر ، نامزدی است

تعبیر خواب انگشتر از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب داشتن انگشتری که قبلا نداشته اید و برای شما حیرت انگیز است رسیدن به موفقیتی بزرگ است که برایتان باورکردنی نیست است

تعبیر خواب انگشتر هدیه گرفتن و در دست کردن رسیدن به سودی مالی و معنوی از ان شخص است

تعبیر خواب انگشتر هدیه گرفتن خوب است و هر چه هدیه دهنده بالاتر باشد بهتر است

تعبیر خواب شکستن انگشتر اختلاف و جدایی از همسر است

تعبیر خواب انگشتر امانت دادن و برگرداندن انگشتر  ازدواج با دختری است که خوب نیست

تعبیر خواب گم کردن انگشتر نگین دار برای زن خبر از دست دادن کسی یا مالی  یا مقامی را می دهد

تعبیر خواب انگشتر , تعبیرخواب انگشتر , انگشتر در خواب دیدن , jufdv o,hf hk'ajv

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن حلقه انگشتری فرزند بود

دیدن انگشترمردانرا کراهت باشد بعضی گویند عزت وجاه بود

دیدن انگشتری نقره یا فیروزه مهربانی از خلق

حضرت دانیال گوید: چون نقش و صفت انگشتری بیند، دلیل است از خداوندش بدو خیر و نیکی رسد. اگر بیند انگشتری کسی به وی داد تا چیزی بدان مهر کند، دلیل است از آنچه لایق او باشد برخی بیابد. یعنی اگر لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد. اگر توانگر بود مال یابد به قدر و قیمت انگشتری اگر بیند که در مسجد یا در نماز در عزا کسی انگشتری به وی داد اگر آن کس زاهد و عابد بود. اگر بازرگان بود، نصیب او نفع تجارت بود و جمله هم بر این قیاس بود. اگر بیند که انگشتری سلطان به وی داد، دلیل نماید که از مملکتی سلطان به وی دهد یا، دلیل است از مملکت سلطان به او یاد به خویشان وی بدی رسد.

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که انگشتری او ضایع شود یا دزد برد، دلیل بود که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید. اگر بیند انگشتری او بشکست و نگین او بماند، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش بر جای بود. اگر بیند انگشتری خود را به کسی بخشید، دلیل که از آن چه دارد برخی از آن ببخشد. اگر بیند انگشتری خویش بفروخت و بها بستند، دلیل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزینه کند. اگر بها نبستند، آن چه دارد برخی از آن بفروشد

.ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند صناعت انگشتری او ناپسندیده است، دلیل است از مالی که دارد چیزی بشود و پادشاهی بروی خشم گیرد. اگر بیند انگشتری او از سیم بود، دلیل است آن چه دارد پسندیده و حلال بود. اگر انگشتری از آهن بیند آن چه دارد اندک و حقیر بود. اگر بیند انگشتری از هفت جوش یا از سپیده روی بود، دلیل است بر آن چه در آهن گفتیم. اگر بیند انگشتر او از زیور بود حقیرتر از آن جمله بود که گفتیم.

جابر مغربی گوید: اگر بیند در انگشت وی انگشتری آهن بود، دلیل که قوت و توانائی یابد. اگر بیند از برنج یا مس است، دلیل که از مردمان بی اصل منفعت یابد. اگر بیند که بلور است، دلیل که از مردم عامه چیزی بدو رسد. اگر بیند انگشتری خویش نزد کسی به امانت نهاد یا وی را بخشید و آن کس هم انگشتر بدو رد کرد، دلیل است که زنی به نکاح بخواهد و اجابتش نکند و زن بدو نهد. اگر بیند انگشتری خویش بشکست، دلیل که در میان او و عیالش جدایی افتد. اگر بیند که انگشتری او دو نگین داشت یا کسی بدو داد که آن هر دو نگین یکی موافق یکدیگرند، دلیل است خداوند انگشتر، غلام زاده بود. اگر بیند که از آن دو نگین یکی بیفتاد، دلیل که از دو گناه یکی توبه کند. اگر بیند نامه نوشته بود و به انگشتر خویش مهر کرد، دلیل است چیزی پنهان بدو رسد. اگر بیند که نامه گشاده را مهر کرد، دلیل که چیزی آشکار بدو رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: انگشتری سیمین در خواب بر چهار وجه بود. اول: مملکت، دوم: زن، سوم: فرزند، چهارم: مال و انگشتری زرین نیک بود. اگر زنی بیند که انگشتری با نگین از او ضایع شد، دلیل است حشمت و جاه او بشود یا فرزندش بمیرد یا مالش تلف شود. اگر والی بود معزول گردد. اگر زن بیند شوهرش بمیرد یا فرزندش.

تعبیر خواب انگشتر , تعبیرخواب انگشتر , انگشتر در خواب دیدن , jufdv o,hf hk'ajv

لوک اویتنهاو می گوید :

انگشتر : افتخار ، آرامش خاطر
گم کردن آن : جدایی
یافتن آن : اختلاف
دریافت کردن آن : دام ،تله
انگشتری گرانقیمت : ازدواج موفق
خریدن : نامزدی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید نشان آن است که به موفقیت بزرگی می رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست. اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود که بر اعتبارتان می افزاید. گرفتن انگشتری از دیگران خوب است و نفعی که عاید بیننده خواب می گردد منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتری گرفته و داده می شود. اگر کسی در خواب ببیند که انگشتری خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد. اگر در خواب دیدید که انگشتری خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد. گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود

تعبیر خواب انگشتر | انگشتر در خواب دیدن | تعبیر خواب

همه چیز درباره “تعبیر خواب انگشتر” عقیق و طلا
4.9 (97.42%) 31 vote[s]

کامنت های تایید شده : 210 عدد

 • سلام عزیزان.انگشتری که کسی برات خریده اگه تو خواب خراب شه معنیش چیه؟ممنون

  • سلام من خواب دیدم انگشتری گرانقیمت از نگین الماس بر دست دارم و از بودن ان شگفت زده شدم ولی نگین آن افتاد و من ان را برداشتم و بجایه یک نگین دو تا نگین برداشتم

   • سلام معنی خوابم بهم انگشت طلا وگوشواره وگردنبند دادن معنیش چیه؟

  • سلام.من درخواب دیدم خواهرم انگشتر فیروزه در دست دارد.وگویا تازه خریده بود.

  • من خواب دیدم یکی بم انگشترداددرحالی که من باردارم

  • انگشتر طلا ،یکی بهم هدیه داد،ولی به انگشتم بزرگ بود

  • سلام من خواب دیدم که تو ماشین کنار یک آقای ناشناس نشستم که تازه از بیمارستان مرخص شده بود پول نداشت که به راننده بده یک انگشتر طلا در آورد به من داد تا پول کنم براش منم رفتم که بفروسمش یه آقای پیر که اونم نمیشناختم لباس سر تا پا سفید و مرتب تنش بود تا راجب پول گفتم گفت بهاش هر چی باشه میدم حتی چک سفید و پول خیلی زیادی جلوم گذاشت من خیلی تعجب کرده بودم ولی پول نگرفتم و بیدار شدم

 • سلام انگشتر طلایی دارم ک نگین نداره و خواب دیدم ک نیست شده و دنبالش میگشتم ولی پیدا نشد تعبیرش چیه؟؟؟

  • اگه گمش کردی مشکلات و گرفتاری پیدا میکنی

  • كارت تموم

   • خواب دیدم ازشابدالعظم انگشتر فیروزه پیداکردم

  • سلام من خواب دیدم که نگین انگشترعقیقم رو گم کردم هر چه می گردم پیدا نمی کنم

 • خواب دیدم ک تعدادی انگشتربزرگ نقره ی عقیق مردانه را روی مبلمان میندازم و گویی به پسری که در خوابم گمان میرفت از افراد خانواده مان باشد ، بادستم انگشترها رو به اینور و اونور مینداتتم وانگار با اکراه بهش میگفتم : اینا چیه؟؟؟؟

 • خواب دیدم ک تعدادی انگشتربزرگ نقره ی عقیق مردانه را روی مبلمان میندازم و گویی به پسری که در خوابم گمان میرفت از افراد خانواده مان باشد ، بادستم انگشترها رو به اینور و اونور مینداتتم وانگار با اکراه بهش میگفتم : اینا چیه؟؟؟؟

 • سلام جاری من خواب دیده که با شوهر من رفته برای پسرم که سه سالش هست انگشترطلای سفید با نگین برلیان خریده من در حال حاضر فرزندی ندارم ولی به امید خدا قراره تا سال جدید باردارشم دوست دارم اولین فرزندم پسر باشه لطفا تعبیرشو بهم بگین مرسی

  • سلام مامانم خواب دیده یه نفر یک انگشتر عقیق سفید بهش داده وبعد مامانم باخودش گفته که اونو بده به شوهر من این تعبیرش چیه ضمن این که من برا حاملگی اقدام کردم ممکنه به این حاملگی من بخوره

   • نترس نه صدقه بده

   • سلام من علی هستم خواب دیدم انگشترم از سه جا شکسته وپسر چهار سالم آن رابرداشته ونگین انگشتر را برسطح زمین میساید لطفا تعبیرش را بهم بگید ممنون از شما

   • سلام من در خواب دیدم دخترم با یه مردازواج کرد او دوانگشتر بزرگ به اومیداد

   • سلام
    انشاالله پسردار میشید

  • خواب خوبی است موفق باششید

 • سلام من خواب دبدم که انگشتری راپیدامیکنم که رنگش مرتب عوض میشود و خیلی زیباست تعبیرش چیه

  • اگر ازدواج نکردید ازدواج خوبی در پیش دارین مادربزرگم این خواب را برای دختردایی ام دید و طولی نکشید که اون با پسر خاله اش که خیلی پسر خوبیه ازدواج کرد شوهرش از لحاظ مالی ، اخلاقی و ایمان واقعا خیلی خوبه . مبارکه ، التماس دعا

 • سلام مامان من خواب دیده کسی بهش انگشتر عقیق سفید داده ومامانم با خودش گفته اونو بده به شوهر من الان من درحال اقدام برا بارداریم ممکنه به این بخوره؟

 • سلام خواب دیدم انگشتری که مادرم بهم هدیه داده یه تیکش افتاده شکسته تعبیرش چی

 • سلام من خواب دیدم ی خرس حمله کرده خونمون.برای دزدیدن حلقه های ازدواج خودم و شوهرم.من اونارو برداشتم و با عجله بردم به مامانم دادم و از خواهش کردم ازشون نگهداری کنه.لطف میکنین تعبیرش رو بگین؟

  • کسی برای زندگی شما سحر انجام داده. به کسی حتی همسرت هم نگو.

  • قرار شوهرت روت هو بیاره

   • شوهرت زیر سرش بلند شده

 • سلام من خواب دیدم ی خرس حمله کرده خونمون.برای دزدیدن حلقه های ازدواج خودم و شوهرم.من اونارو برداشتم و با عجله بردم به مامانم دادم و از خواهش کردم ازشون نگهداری کنه.لطف میکنین تعبیرش رو بگین؟؟؟؟

 • سلام یه انگشتر نقره بانگین در نجف دارم خواب دیدم دارم خودم رانندگی میکنم و میرم قم توی اتوبان قم دیدم انگشترم افتاده روی زمین منم سوار ماشین توی اتوبان نمیشد پیاده بشم برش دارم خطرناک بود فقط از روش رد نشدم ولی ماشینهای بعدی انگار از روش رد شدن تعبیر خوابم چی است

 • خواب ديديم كه عشقم در دستم انگشتر نقره و نيگن هاي مثل الماس ميباشه در دست ميكنه . تعبير چي است

  • سلام اگه ازدواج کردی تعبیرش فرزند پسر میشه اگرم مجردی تعبیرش ازدواج موفقه

 • سلام منم خواب دیدم محل کارمم و یه خانوم اومدن خواستگاری کردن بدونه اینکه چیزی بگم یه حلقه پیش حلقه کرد دستم و گف تو ماله مایی??یه انگشتر طلا و تکتاش بود

 • خواب دیدم دستم یه زنی پیش حلقه کرد و گف تورو نشون کردم قبل اینکه من چیزی بگم.انگشترطلا تکتاش

 • دیدن حلقه انگشتر فرزند است .
  دیدن انگشتر مردان را کراهت باشد ، بعضی گویند عزت و جاه است .
  دیدن انگشتر نقره یا فیروزه : مهربانی از خلق

 • چون نقش و صفت انگشتري بيند، دليل است از خداوندش بدو خير و نيكي رسد. اگر بيند انگشتري كسي به وي داد تا چيزي بدان مهر كند، دليل است از آنچه لايق او باشد برخي بيابد

 • يعني اگر لايق پادشاهي باشد پادشاهي يابد. اگر توانگر بود مال يابد به قدر و قيمت انگشتري اگر بيند كه در مسجد يا در نماز در عزا كسي انگشتري به وي داد اگر آن كس زاهد و عابد بود

 • اگر بيند كه انگشتري سلطان به وي داد، دليل نمايد كه از مملكتي سلطان به وي دهد

 • اگر كسي بيند كه انگشتري او ضايع شود يا دزد برد، دليل بود كه در كارهاي او آفت و دشواري پديد آيد

 • اگر بيند انگشتري او بشكست و نگين او بماند، دليل كه بزرگي و جاه او برود و آبرو و هيبتش بر جاي بود. اگر بيند انگشتري خود را به كسي بخشيد، دليل كه از آن چه دارد برخي از آن ببخشد.

 • اگر بيند انگشتري خويش بفروخت و بها بستند، دليل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزينه كند

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند صناعت انگشتري او ناپسنديده است، دليل است از مالي كه دارد چيزي بشود و پادشاهي بروي خشم گيرد. اگر بيند انگشتري او از سيم بود، دليل است آن چه دارد پسنديده و حلال بود.

 • اگر انگشتري از آهن بيند آن چه دارد اندك و حقير بود. اگر بيند انگشتري از هفت جوش يا از سپيده روي بود، دليل است بر آن چه در آهن گفتيم.

 • جابر مغربي گويد: اگر بيند در انگشت وي انگشتري آهن بود، دليل كه قوت و توانائي يابد. اگر بيند از برنج يا مس است، دليل كه از مردمان بي اصل منفعت يابد. اگر بيند كه بلور است، دليل كه از مردم عامه چيزي بدو رسد.

 • اگر بيند انگشتري خويش نزد كسي به امانت نهاد يا وي را بخشيد و آن كس هم انگشتر بدو رد كرد، دليل است كه زني به نكاح بخواهد و اجابتش نكند و زن بدو نهد

 • اگر بيند انگشتري خويش بشكست، دليل كه در ميان او و عيالش جدايي افتد. اگر بيند كه انگشتري او دو نگين داشت يا كسي بدو داد كه آن هر دو نگين يكي موافق يكديگرند، دليل است خداوند انگشتر، غلام زاده بود

 • اگر بيند كه از آن دو نگين يكي بيفتاد، دليل كه از دو گناه يكي توبه كند. اگر بيند نامه نوشته بود و به انگشتر خويش مهر كرد، دليل است چيزي پنهان بدو رسد. اگر بيند كه نامه گشاده را مهر كرد، دليل كه چيزي آشكار بدو رسد.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد: انگشتري سيمين در خواب بر چهار وجه بود. اول: مملكت، دوم: زن، سوم: فرزند، چهارم: مال و انگشتري زرين نيك بود.

 • اگر زني بيند كه انگشتري با نگين از او ضايع شد، دليل است حشمت و جاه او بشود يا فرزندش بميرد يا مالش تلف شود. اگر والي بود معزول گردد. اگر زن بيند شوهرش بميرد يا فرزندش.

 • چون نقش و صفت انگشتری بیند ، دلیل است از خداوندش بدو خیر و نیکی رسد . اگر ببیند انگشتری کسی به وی داد تا چیزی بدان مهر کند ، دلیل است از آنچه لایق او باشد برخی بیابد . یعنی اگر لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد . اگر توانگر بود مال یابد به قدر و قیمت انگشتر . اگر ببیند که در مسجد یا در نماز یا در عزا کسی انگشتری به وی داد اگر آن شخص بازرگان بود ، نصیب او نفع تجارت شود و جمله هم بر این قیاس باشد . اگر ببیند که انگشتری سلطان به وی داد ، دلیل نماید که از مملکتی سلطان به وی دهد یا دلیل است از مملکت سلطان به او یاد به خویشان وی بدی رسد .

 • اگر کسی ببیند که انگشتر او ضایع شود یا دزد برد ، دلیل بود که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید . اگر ببیند انگشتر او بشکست و نگین او بماند ، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش بر جای بماند . اگر ببیند انگشتر خود را به کسی بخشید ، دلیل که از آن چه دارد برخی از آن ببخشد . اگر ببیند انگشتر خویش بفروخت و پول گرفت ، دلیل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزینه کند . اگر پول نگرفت ، آن چه دارد برخی از آن بفروشد .

 • اگر ببیند صناعت انگشتری او ناپسندیده است ، دلیل است از مالی که دارد چیزی بشود و پادشاهی بر وی خشم گیرد . اگر ببیند انگشتر او از سیم بود ، دلیل است آن چه دارد پسندیده و حلال است . اگر انگشتر از آهن بیند آن چه دارد اندک و حقیر است . اگر ببیند انگشتری از هفت جوش یا از سپیده روی بود ، دلیل است بر آن چه در آهن گفتیم . اگر ببیند انگشتر او از زیور بود حقیرتر از آن جمله بود که گفتیم .

 • اگر ببیند در انگشت وی انگشتری آهن بود ، دلیل که قوت و توانایی یابد . اگر ببیند از برنج یا مس است ، دلیل که از مردمان بی اصل منفعت یابد . اگر ببیند که بلور است ، دلیل که از مردم عامه چیزی بدو رسد . اگر ببیند انگشتر خویش نزد کسی به امانت نهاد یا وی را بخشید و آن کس هم انگشتر بدو رد کرد ، دلیل است که زنی به نکاح بخواهد و اجابتش نکند . اگر ببیند انگشتر خویش بشکست ، دلیل که در میان او و عیالش جدایی افتد . اگر ببیند که انگشتر او دو نگین داشت یا کسی بدو داد که آن هر دو نگین یکی موافق یکدیگرند ، دلیل است خداوند انگشتر ، غلام زاده بود . اگر ببیند که از آن دو نگین یکی بیفتاد ، دلیل که از دو گناه یکی توبه کند . اگر ببیند نامه نوشته بود و به انگشتر خویش مهر کرد ، دلیل است چیزی پنهان بدو رسد . اگر ببیند که نامه گشاده را مهر کرد ، دلیل که چیزی آشکار بدو رسد .

  • سلام من خواب دیدم دونفر بامن بودن داشتیم مرده میشستیم ولی مرده زنده شده وانگشترسیاه البته نگینش سیاه ونقره بود دادش به من تعبیرخواب لطفا

  • من خواب دیدم که یک انگشتر طلا و گردنبند طلابرای برای یک زن غریبه خریدم تعبیر آن چه میشود

 • انگشتر سیمین (نقره) در خواب بر چهار وجه است
  اول : قدرت و سلطنت
  دوم : زن
  سوم : فرزند
  چهارم : مال
  انگشتر زرین نیک است .
  اگر زنی ببیند که انگشتری با نگین از او ضایع شد ، دلیل است حشمت و جاه او بشود یا فرزندش بمیرد یا مالش تلف شود .

 • لوک اویتنهاو می گوید :
  انگشتر : افتخار ، آرامش خاطر
  گم کردن آن : جدایی
  یافتن آن : اختلاف
  دریافت کردن آن : دام ، تله
  انگشتر گران قیمت : ازدواج موفق
  خریدن : نامزدی

 • منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :
  اگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید نشان آن است که به موفقیت بزرگی می رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست . اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود که بر اعتبارتان می افزاید . گرفتن انگشتر از دیگران خوب است و نفعی که عاید بیننده خواب می گردد منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتر گرفته و داده می شود .

 • اگر کسی در خواب ببیند که انگشتر خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد . اگر در خواب دیدید که انگشتر خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنانچه در شرایط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد . گم شدن انگشتر برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود .

 • با سلام تغییر رنگ انگشتر در خواب ،انگشتر عقیق قرمزی که برای خودم بود زرد مایل به کرمی شده بود تعبیرش چیست ؟

  • شاید نشانه ی بیماری باشه

  • شاید نشانه ی بیماری باشه

 • با سلام تغییر رنگ انگشتر تعبیرش چیه؟؟

 • باسلام خواب دیدم عروس شدم وانگشتربسیارزیبایی دردستم است ودامادهم همسرم است

 • سلام..من مجردم و خواب دیدم با مردی که خواستگارم هست برای عقد به کنار دریا میرویم حلقه ها دست مادرم بود که در دریا افتاد من داخل اب رفتم خیلی هم موج داشت و طوفانی بود ولی با سختی حلقه ها رو بیرون اوردم ممنون میشم تعبیرش رو بگین

 • سلام من خواب ديدم حلقه ازدواجم را كه برليان است گم كردم وبعد پيداش كردم تعبيرش رو ميشه بگين

 • سلام خواب دیدم که انگشتری گوشتی دارم ممنون میشم اگه پاسخم روبدین

 • سلام.شوهرم خواب دید انگشتری با نگین آبی به انگشت داشت که بهش افتخار می کرد .نگینش خیلی بزرگ بود.البته من باردارم.ممنون می شم اگه تعبیرش کنید

 • سلام.شوهرم خواب دید انگشتری با نگین آبی به انگشت داشت که بهش افتخار می کرد .نگینش خیلی بزرگ بود.البته من باردارم.ممنون می شم اگه تعبیرش کنید

  • بچه ات پسره

 • سلام خواب هديه گرفتم انگشتر با دونگين سبز تعبيرش چيه؟

  • اگه از طرف خدا یک انگشتر بسیار زیبا هدیه بگیری یعنی چی؟ میشه
   بگید؟

 • اگه از طرف خدا یک انگشتر بسیار زیبا هدیه بگیری یعنی چی؟ میشه
  بگید؟

 • اگر کسی ببیند انگشتری در دست دارد که قبلا هرگز آن را نداشته، و از داشتن آن خوشحال شد، به موفقیتی بزرگ و باور نکردنی نائل خواهد شد. اگر کسی انگشتری خود را گم کرد، مالی را از دست می دهد. اگر انگشتری اش در زیر پایش له شد، در اثر سهل انگاری، خیر و منفعتی را از دست می دهد. اگر ناگاه نگاهش به انگشترش افتاد و آن را بدون نگین دید، کاری را در پیش خواهد داشت که منفعتی برایش ندارد.

 • اگر انگشترش را در جایی گذاشت و رفت و بازگشت و دید که دزد انگشترش را برده، از وی مالی به هدر می رود. اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود. اگر کسی در خواب ببیند که انگشتری خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد، بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد.

 • اگر در خواب دیدید که انگشتری خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و به شما باز پس داد، خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشید از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد.

 • گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود.

 • اگر کسی انگشتری داشت که نام مقدسی بر نگین آن حک شده بود، در امر دین به توفیق می رسد. داشتن انگشتری با نگین سیاه، در صورتی که در بیداری چنین انگشتری نداشته باشید، اختلاف با همسر و طلاق و جدایی است.

 • یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن حلقه انگشتری تعبیرش فرزند است. دیدن انگشتر طلا برای مردان بد است اما دیدن انگشتری نقره یا فیروزه خوب است.

 • حضرت دانیال می گوید: چون نقش و صفت انگشتری ببیند، به او خیر و نیکی خواهد رسد. گرفتن انگشتر از کسی در خواب، به فراخور توانایی و استحقاق آن شخص است به این صورت که اگر کسی لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد و اگر توانگر باشد، به انداره قیمت انگشتری، مال یابد. اگر ببیند که در مسجد یا در نماز، کسی انگشتری به وی داد، آن شخص زاهد و عابد است. اگر بازرگان بود، نصیب او نفع تجارت خواهد بود.

 • محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که انگشتری او ضایع شد یا دزد برد، دلیل که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید. اگر ببیند انگشتری او بشکست و نگین او بماند، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش برجای خواهد بود. اگر ببیند انگشتری خود را به کسی بخشید، دلیل که از آن چه دارد، برخی را ببخشد. اگر ببیند انگشتری خویش بفروخت، دلیل است از آن چه دارد، جمله بفروشد و هزینه کند.

 • جابر مغربی می گوید: اگر ببیند در انگشت وی انگشتری آهن بود، قوت و توانائی یابد. اگر ببیند از برنج یا مس است، از مردمان بی اصل منفعت یابد. اگر ببیند که بلور است، از مردم عامه چیزی به او رسد. اگر ببیند انگشتری خویش نزد کسی به امانت نهاد یا وی را بخشید و آن کس هم انگشتر را نپذیرفت، زنی به نکاح بخواهد و آن زن نپذیرد. اگر ببیند انگشتری خویش بشکست، دلیل که در میان او و عیالش جدایی افتد.

 • اگر زنی ببیند که انگشتری با نگین از او ضایع شد، دلیل است حشمت و جاه او کم شود یا فرزند یا همسرش بمیرد یا مالش تلف شود. اگر والی بود معزول گردد.

 • لوک اویتنهاو می گوید: دیدن انگشتر نشانه افتخار و آرامش است. گم کردن آن به معنی جدایی، یافتن آن به معنای اختلاف، دریافت کردن آن به معنی دام و تله، انگشتری گرانقیمت، نشانه ازدواج موفق و خرید انگشتر تعبیرش نامزدی است.

 • داشتن، پیدا کردن و خریدن انگشتر نقره، به رسیدن به ثروت پایدار و مالی ماندنی تعبیر شده است.
  اگر زنی که حامله است خواب ببیند که صاحب انگشتر نقره شده است، صاحب فرزند دختر خواهد شد. همینطور است اگر مردی که همسرش باردار است، خواب ببیند که انگشتر نقره بر دست دارد، تعبیرش این است که همسر او دختری به دنیا خواهد آورد.

  اگر کسی در سن ازدواج باشد و خواب ببیند که انگشتر نقره به او دادند، با کسی ازدواج می کند که برای او می ماند و زندگی با ثبات و پایداری خواهند داشت.

 • امام صادق (ع) می فرماید: انگشتری نقره (سیمین) در خواب بر چهار وجه است:
  مملکت،
  زن،
  فرزند،
  مال.

 • اگرزنی خواب ببیند که در دست چپ انگشتری از طلا دارد، شوهرش به او وفادار است. اگر دختری خواب ببیند که انگشتر طلا در دست چپ او کردند، برای او خواستگار می آید.
  اگر مردی خواب ببیند که در دست چپ خود انگشتر طلا کرد، پنهانی و بدون مشورت با کسی به کاری مبادرت می کند که برای او مشکل و ناراحتی پیش می آورد.

 • داشتن، پیدا کردن و یا خریدن انگشتر عقیق در خواب، نشانه زیاد شدن ایمان، فراخی روزی و گشایش کار است.
  اگر خواب ببینید که انگشتر عقیق خود را فروختید یا آن را از شما دزدیدند و یا آن را گم کردید، مال و ثروت یا فرصت مناسب و خوبی را از دست خواهید داد و متضرر خواهید شد. اگر خواب ببینید که به کسی انگشتر عقیق دادید، برای او کاری انجام می دهید و به او کمک می کنید.
  اگر خواب ببینید که فقط نگین عقیق به کسی دادید، او را راهنمایی می کنید.

 • داشتن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به قدرت روانی و روحی بالا و نشانه تسلط بر اعصاب و خویشتن داری است. پیدا کردن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به ثروت، اعتبار، عمر دراز، صاحب فرزند شدن و مسلط بودن بر اعصاب و روان تعبیر می شود.

 • انگشتر الماس در خواب رسیدن به موفقیت تعبیر شده است. اگرخواب ببینید صاحب انگشتر الماس هستید، مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار می گیرید. اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه می دهد، ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد.

  گم کردن الماس، نشانه رسوا شدن یا مرگ است. اگر کسی خواب ببیند که انگشتر الماس دارد، سعادتمند خواهد شد و هدایای زیادی دریافت خواهد کرد. اگر بازرگانی چنین خوابی یببیند، معاملات سود آوری خواهد داشت.

 • اگر کسی خواب ببیند که انگشتر او شکست، اگر حلقه ازدواج او بود، از همسرش جدا خواهد شد. در غیر این صورت، از مقامی که دارد عزل خواهد شد. و اگر صرفا نگین انگشتری او افتاد، از احترام او کاسته خواهد شد

 • اگر در خواب ببینم انگشتر ازدواجم خم شده وزمین افتاده ولی در دست راستمانگشتری بانوشته قرانی است تعبیرش چیست؟

 • با سلام – من خواب ديدم حلقه ازدواجم در دست رأست و انگشتم كوچكم مي باشد – تعبير ان چيست؟

 • سلام – مادر من خواب ديده كه من انگشتري كه داراي نگين عقيق سرخ است را به مادربزرگم نشان مي دهم و مي گويم نامزده كردم، تعبيرش چيست

 • سلام خواب دیدم هرسه انگشترهاموخوردم

 • سلام خواب دیدم هرسه تاانگشتراموخوردم

 • سلام خواب دیدم انگشتراموخوردم 3تا

 • خواب دیدم دوتا انگشتر طلا تو دستمه تعبیرش چی میشه

 • دوستان اگر خواب بدي ديدين حالا هر خوابي باشه نه خودتون تعبير كنين و نه تعبيرشو از كسي بپرسين فقط بگين كه انشالله خير ميشه.دليل اينكارم حوصله ندارم توضيح بدم تو گوگل از معبر هاي خواب سرچ كنين ميتونين پيداش كنين ربطي هم به دين نداره حالا بعضيا بيان جبهه بگيرن بگن خرافات دينيه!ديدين خوابتون خوب نيس بيخيالش شين همين.كارتون خيلي اشتباهه اينجا تعبير خوابتونو ميپرسين و افرادي كه در هيچ حدي نيستن ميان از خودشون تعبير ميكنن و زندكيتونو تحت تاثير قرار ميدن با حماقتشون

 • سلام به همگى..
  من يه خواب ديدم كه خيلى دوست دارم بدونم چيه..
  خواب ديدم كه دو تا انگشتر فيروزه كه يكيش نگينش كوچكتر بود يكيش بزرگتر بود داشتم.. ركابشون نميدونم يا طلاى سفيد بود يا نقره ولى هرچى بود خيلى براق و خوشكل و جلا ديده بود ..بعد اون كوچيكه رو پوشيدم خيلى خوشكل بود ولى واسم كم بود..بزرگه رو پوشيدم، نگينش بيضى خيلى بزرگ بود و فيروزه ى خيلى ناب. با رگه هاى قهوه اى بود..رو انگشت وسطم كه خيلى بلند تر از بقيه بود پوشيدمش و خيلى خوشحال بودم و گفتم اينو واسه شوهرم خوشكل ميپوشم..واقعاً برام خيلى لذت بخش و زيبا بود..خيلى دوست دارم بدونم يعنى چى؟ رو اون انگشتم بود يعنى چى؟ خوشحاليم؟ نقره يا طلاى سفيد ولى براق يعنى چى؟ اينكه بيضى و بزرگ بود يعنى چى؟واسه شوهرم پوشيدم يعنى چى؟
  مرسى

 • خواب دیدم یه اقایی میره بدو بدو برام انگشتر نامزدی میخره که نگین زرد رنگ داره و خود انگشتر طلای سفیده و اونو دستم میکنه. من مجردم

 • سلام من خواب دیدم که باانگشتری که دارم (عقیق) طاووسی را میشه گفت رام یا به نحوی بااو ارتباط برقرار کردم … لطفا تعبیر خواب مرا بگید

 • سلام ببخشید من خواب دیدم باانگشتری که واقعا هم دارم ، تو خواب یه طاووس رو به نحوی رام یا بااو ارتباط برقرار کردم لطفا تعبیرش روبهم بگید

 • سلام من خواب دیدم انگشتری گرانقیمت از نگین الماس بر دست دارم و از بودن ان شگفت زده شدم ولی نگین آن افتاد و من ان را برداشتم و بجایه یک نگین دو تا نگین برداشتم

 • سلام من خواب دیدم که نگینهای حلقه ازدواجم افتادن وفقط یک نگین شبیه مرواریدروی انگشترم باقی مونده و ازطرفی یک تکه پرسفیدبه انگشترم چسبیده بود. خیلی دنبال نگینهاگشتم وتعدادی نگین روی زمین پیداکردم که بدل بودن ومال من هم نبودن.

 • سلام من خواب دیدم انگشتر هدیه گرفتم که نگین بنفش روش داشت خیلی خوشحال بودم با شورو ذوق تو دستم کردم تعبیرش چیه؟؟؟؟از شخصی گرفتم که میشناختمش

 • سلام من خواب دیدم که دست چپم چهارتا انگشتر نقره داشت وانگشترها هم نگین درخشانی داشتند وحتی پشت دستم هم چیزهای دتشت که می درخشید وبعد انگشهرها کم شدن تنها یک دونه اش باقی ماند واو را در انگشت اشاره ام دست چپم انداختم وامتحان میکردم که ببینم به کدوم انگشتم میاد ممنون میشم که خوابممواسم تعبیر بفرماید باتشکر از لطف شما

 • با عرض سلام من در خواب ۲انگشتر زنانه ومردانه پیدا کردم وانگشتر زنانه رادر دستم انداختم تعبیرش چی میشه لطفا تعبیرش بگین باتشکر ممنون

 • با عرض سلام من در خواب ۲انگشتر زنانه ومردانه پیدا کردم وانگشتر زنانه رادر دستم انداختم تعبیرش چی میشه لطفا تعبیرش بگین باتشکر ممنون

 • سلام صبحتون بخیر
  من خواب دیدم که پسری متاهل که انگشتر نقره در دست دارد که فوق العاده منو دوست داره و ازدواجشو ازم مخفی میکنه،همش دستش که حلقه بودو از من قایم میکنه دستش حلقه ازدواج از جنس طلا سفید

 • بسمه تعا لی دیدن انگشتر بنا به تجروبه نگین ان امام جماعت باشد چنبره ان به بزرگی علم ان عالم

 • سلام ”
  با عرض معذرت در خواب دیدم که در باغ راه میرفتم انگشتری عقیق پیدا کردم که چون باغ خودمون بود برداشتم و نگهداری کردم لطف کنید تعبیرش را بیان کنید . ممنون

 • با سلام و خسته نباشیدتعبیر هدیه دادن انگشتر نقره با نگین فیروزه به مرده چیست

 • خواب دیدم نگین انگشتر نشون نامزدیم افتاده و به خودم میگم میدم به بابا که ببره و درستش کنه ، تعبیرش چیه ؟

 • باعرض سلام و خسته نباشید من خواب دیدم انگشتر نقره ای نگین دارپیدا کردم تعبیرش چیه؟

 • سلام خواب دیدم توروستامون روبه روی مسجدمون یه فضای بازه که قبلاحمام عمومی بود یه مقدار زیادی سنگ انگشتر عقیق و فیروزه وانگشتر نقره پیدا کردم تعبیرش چیه ؟

 • سلام خواب دیدیم انگشتر یاقوتی که روی انگشتر اسم الله حک شده بود من این انگشتر را پیدا کردم و به صاحبش باز گردانم و او میخواست همچین انگشتری به من هدیه دهد

 • سلام. من خواب دیدم حلقه ازدواجی که برای همسرم خریده بود و نقره است، رو خودم به دست کردم. یعنی چی؟

 • سلام دخترم خواب دیده که نگین حلقه اش که سفید رنگه افتاده تفصیر آن چیست؟؟

 • سلام دخترم خواب دیده که نگین حلقه اش که سفید رنگه افتاده تفصیر آن چیست؟؟

 • قبل اذان صبح خواب دیدم رفتم بحر نجف. بعد کنار اب نشستم دیدم ب جای ریگ و ماسه یک عالمه نگین انگشتر ریخته. دست کردم تو اب همون کنار ساحلش یک نگین عقیق و فیروزه ودر نجف کشیدم بالا. باز دوباره نگاه کردم دیدم یک زبرجد هم هس اونم برداشتم.تعبیرش چی میشه ؟؟

 • سلام خوا
  ب دیدم هفعقیق ویکانگشترت انگشتر نقره با نگین و
  یک انگشتر طلا پیدا کردم وهمه دردست راستم هستند

 • سلام.من خواب ديدم خواهرم يك انگشتر طلاى سفيد كه يك سنگ بنفش بزرگ داشت يا ياقوت بود نمى دانم ،اطرافش هم ٨ تا سنگ ريز داشت

 • سلام خوابیدم دریک مجلس داخل ظرفها جایزه گذاشته بودند وهمه افرادبه سراغ انهارفتهوبه دنبال جایزه می گشتندمن نیزهمین کارکردم وسه انگشتر پیداکردم دوتانگین سبز ویکی نکین سفید وهرسه تاجواهرات بود

 • سلام من خواب دیدم از مقبره یه فرعون مصر یه انگشتر خوشگل درخشان بود یکی میخواست برداره من به زور ازش گرفتم و تو انگشتم کردم تعبیرش چیه ؟

 • خواب دیدم دوعدد انگشتر در دست دارم که سالم بودن بعد چند لحظه نگن ان افتاد بر زمین تعبیر چیست ممنون

 • سلام خواب دیدم انگشتری سبز رنگ م نگینش افتاده تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدی از کوچه خونه مادربزرگم یک انگشتر با نگین سبز پیدا کردم فک کنم برنجی بود اون دستم کردم و فک میکردم شاید مال داداشم باشه چون اون ی انگشتر نگین سبز داره اما هم توی خواب با خودم میگفتی نه اون فرق داره.تعبیرش چی میشه?

 • سلام خواب دیدم از کوچه خونه مادربزرگم ی انگشتر با نگین سبز پیدا کردم و اون دستم کردم فک کردم شاید مال داداشم باشه اما همتوی خواب مبگفتم نه انگشتر اون فرق ه تعبیرش چی میشه?

 • سلام خواب دیدم انگشتری نقره نگین دارروفرش بودیهوناپدید دشددیگه نبود تعبیرش چیه

 • سلام خواب دیدم انگشتری نقره نگین داروگم کردم تعبیرش چیه

 • سلام خواب دیدم انگشتری نقره نگین داروگم کردم تعبیرش چیه

 • سلام.من تو خواب دیدم سه تا انگشتر طلایی که تو واقعیت هم دارم.تو خواب ازدستم به زمین افتاد و قل خورد و رفت بین جمعیت.بعد مدتی شوهرم پیداشون کرد و اورد.لطف میکنید اگه تعبیرشو بگید

 • خواب دیدم که یه انگشتری با نگین سرخ (قرمز) را تو دستم میکنم و مانند رسم هندی ها چله بدل میشود و من از آن انگشتر نامزدی به دستم میکنم و قبلا اون انگشتری را هم تو دست خاله ام میبینم

 • کاش اینم میگفتین اگه ببینی خودت انگشتر میدزدی تعبیرش چیه؟
  اونم از انگشت مردی که قصد تعرض داشته
  اون مرد دستشو که جلو آورد سریع دوتا انگشتر پراز نگین داشت از دستش کشیدم و دست خودم کردم و فرار

 • سلام خواب ی انگشتر سفید با نگین های سفید بهم کادو دادن تعبیرش چیه لطفا بهم بگین

 • سلام حلقه ي ازدواج مينا كاري شده كه رنگً مينا كاريش سرخ باشه چيه؟

 • سلام حلقه ازدواج با طرح مينا كاري شده كه رنگ طرحش سرخ رنگه و از ديدنش مات بهش نگاه ميكردم رو ميتونيد بگيد چيه؟

 • ديدن حلقه ي ازدواج مينا كاري شده با طرح به رنگ سرخ كه مات و مبهوت نگاهش كني

 • دريا

 • سلام، وقتتون بخیر،
  ممنون میشم اگه به من بگید تعبیر خوابم چی هستش،
  من خواب دیدم پسری که دوستش دارم ، من را بوسید و به من گفت میخواد انگشترشو واسه من بفروشه
  ما هر دومون مجرد هستیم
  یک دنیا متشکرم

 • خواب دیدم انگشری در دست من است که روی نگینش صلی الله و الی وسلم نوشته شده بود تعبیرش چیه؟

 • صبح قبل از اینکه بیدار بشم برای نماز صبح، خواب دیدم که رفته ام یک انگشتر طلا خریدم و به دست راستم انداختم. بنظرتون تعبیرخواب من چیه؟ بخصوص که من چند سال است که بدنبال بچه دار شدن هستم.

 • من خواب دیدم شبه و من میخوام عبادت کنم تو حیاطیم شوهر و پدرشوهرمم هستن بعد بهو من یبادم اومد که انگشتر من رو یه میزه برم برش دارم و اون انگشتر یفید و خیلی زیبا بود و حالت معنوی داشت البته من در واقعیت اصلا تا بحال مثل اونو ندیدم تعبییر چیست؟

 • سلام شوهر من خواب دیده یه انگشتر نقره با نگین عقیق که توش یه لکه سفید هست هدیه دادن معنیش چی میشه

 • سلام خواب دیدم کلی انگشتر پیدا کردم که طلا بورند و هر کدومش ماله یک نفر بود میکردم دستم ک گم نشن بدم ب صاحبشون دست چپم همه انگشناش پر انگشتر شده بود تعبیرش چیه؟ من مجردم

 • سلام.خواب دیدم پدرفوت شده ام در مسجد انگشتری بهم داد وگفت برروی انگشتر مهرمهرابه وبه کس نده ومن دردست کردم .ممنون

 • سلام ،من خواب دیدم که داشتم تو یه جایه شلوغ راه میرفتم که جلو روم یه حلقه پر نگین طلایی دیدم و از دیدنش خیلی تعجب کردم یا میشه گف خوشحال شدم و برش داشتم میخوام بدونم تعبیرش چیه لطفا جواب بدین ??

 • سلام! من خواب دیدم که یکى إز دوستانم که اقا مى باشن به من یک حلقه سفید با نگین ابى به من هدیه دادن. اگر امکانش هست لطفا بگید تعبیرش چیه؟ بسیار سپاسگزارم.

 • سلام دختر مجردی هستم ک یک بار عقد کردم و جدا شدم خواب دیدم توی یه دریای خیلی خیلی زلال هستم و کف دریاهم میبینم خواهرشوهر سابقمم پیشمه.توی دریا راه میرم یه تپه ی کوچیک هست ک یه سنگ قلب مانند پیدا میکنم یهو یه ماهی کوچیک نارنجی میاد توی,سنگه میخواد اذیتم کنه منم سنگه رو میندازم اما خیلی خوشحالم میرم میشینم با لبخند دست راستمو بلند میکنم میبینم توی سه انگشت وسطیم دوتا انگشتم انگشتر عقیق سرخ و یه انگشتم انگشتر طلا هست یه کشتی هم یهو میاد و میگه اولین نفری ک سوار میکنه منم و اخرین نفر خواهرشوهرم…و بااینکه دریا عمیق بود ولی من وقتی راه میرفتم پاهام نزدبک یا کنار کف دریا بود..اب هم خیلی خیلی زلال بود..تعبیرش چیه?

 • با سلام در خواب دیدم از جلوی یک تالار عروسی حلقه انگشتری طلا که نگین های آن بلریانهای ریز بود و من چون انگشتر خود راسالهاست که گم کرده ام پیدا کردمبعد انگشتری دیگر یافتم و انگشتری دیگر در حالی که شروع به جمع کردن انگشترها میکردم متوجه شدم مردی که در کنار من بود متوجه انگشترها نمیشد و من به عللی میتوانستم انگشترها را ببینم…

 • سلام من مجردم ..خواب دیدم با یه آقایی و خانوادم داریم خرید حلقه میکنیم دنبال حلقه ازدواج بودیم

 • سلام من خواب دیدم که دنبال خونه میگشتیم بعد از رفتن به چند خونه بالا خره یه خونه پیدا کردیم. که خونه عربی وحیاتش باغچه داره ولی قشنگه. بعد یه انگشتری انگار حلقه بود توی دیوار پیدا کردم بعد هر چقدر میپوشیدمش یه دفه میبینم غیب شده میرم همون جای قبلیش پیدا میکنم چند بار اینکار کردم همین اتفاق افتاد بعد دیدم یه انگشتری کنارشه که مثل اهن ربا کار میکنه واون رو میکشه بعد اون دو رو باهم پوشیدم از انگشتم بیرون نرفتن

 • سلام من مجردم و خواب دیدم ک یه انگشتر نگین دار پیدار کردم که نگهش داشتم ولی انگشتر یخورده بزرگتر انگشتم بود معنیش چیه ?
  اخه من از یکی خوشم اومده وهمش تو فکرشم هرچقدرم طرف راجعبم چیزی نمیدونه اما قبل از اینکه بخوابم گفتم “خدا یه نشونه ای چیزب نشونم بده ک بدونم اگه بدرد بخوره و نتیجه ای خواهم گرفت یانه ک سعیمو بکنم فراموشش کنم ک این خوابو دیدم”
  لطفا جواب بدین مرسی .

  • ینی اینکه شما قسمت همدیگه نیستید

  • ینی اینکه قسمت همدیگه نیستید

 • سلام من خواب دیدم داداشم یه انگشترنقره بانگین یاقوت سرخ بهم داده تعبیرش چیه

 • سلام خواب دیدم انگشترم بدون نگین است تعبیرش چی میشه

 • در خواب دیدم انگشترم که که شکسته بوده و 1 سال قبل یکی از دوستانم رکاب زده بود بازم زکابش شکست و به خودم میگتم انگشتری که در مشهد پیدا کردم دوباره به دست کنم در ضمن انگشتر نقره و شرف شمس می باشد لطفا بفرمایید چه معنی دارد

 • سلام
  خواب دیدم انگشتری خیلی زیبا که مرواریدی روش بود دستم میکنم که از دیدنش هم خیلی لذت میبرم و خیلی هم به دستم میاد لطف میکنین بگین تعبیرش چی هست؟
  چند وقت پیش هم خوابی دیدم که گردنبندی که از سنگ های ابی بود گردنم میکنم
  لطف میکنید اگر تعبیرس رو بگین، ممنون

 • سلام، من خواب دیدم که دارم میرم بیرون و دنبال انگشتر خودم میگشتم که همیشه در انگشت وسط دست راستم میذارمش ولی هر چی گشتم پیداش نکردم یهو مامانم یه انگشتر خوشگل آورد جدید بود گفت اینو تازه خریدم بذار دستت همزمان با گذاشتن انگشتر تو دستم آیه ۳۹ سوره یس یا سوره لیل رو خوند دقیق یادم نیست کدوم بود ولی مطمئنم یکی از این دو سوره بود منم از انگشتره خیلی خوشم اومد، تعبیر خوابم چیه؟؟؟؟!!!!

 • سلام در خواب دیدم باپسری که عاشقانه دوستش دارم رفتیم طلافروشی وبرام حلقه خرید تعبیرش چیه

 • سلام خواب دیدم انگشتری رادیدم دچارحیرت شدم دستم کردم دیدم زشته ازدستم دراوردم اگه میشه تعبیرکنید
  تعبیردرسی نیافتم
  باتشکر

 • سلام خواب دیدم انگشتری رادیدم دچارحیرت شدم دستم کردم دیدم زشته ازدستم دراوردم اگه میشه تعبیرکنید
  تعبیردرسی نیافتم
  باتشکر

 • خواب دیدم یه حهقه دارم که دور تادور نگین داره ولی از مامان بابام پنهانش میگنم بعد از این اون هامیرن دوباره دست میکنم تعبیرش چی میشه

 • سلام من خواب دیدم نزدیک یه امامزاده ای هستم دوتاانگشترطلاپیداکردم نگین قرمزیاقوت بودممنون میشم تعبیرشوبگین

 • سلام همسرم خواب دیده یک انگشتر در داره. میشکنه. و جاش یک انشگتر مایل به تیره دستش میکنه
  میشه تعبیرشو بگین خیلی نگرانم

 • من خواب دیدم سه تا انگشتر ی که تو دستام دارم رو یه جای پیدا کردم ینی حالا از هر کدوم دوتا داشتم میشه بگید تعبیرش چیه

 • من خواب دیدم تو خیابون چند تا انگشتر نقره با مدل های مختاف پیدا کردم یعنی تعبیرش چیه؟

 • سلام من خواب دیدم که سه عدد انگشتر پیدا کردم که داخل گیل بود اول عقیق دومی یاقود و سوم فیروزه بود که همه با بدنه نقره بود خیلی خوشگل بود

 • سلام من خواب دیدم که از اسمون انگشتر طلا ریخت ومن همشو جمع میکردم بیشتر شبیه حلقه ازدواج بودن خیلی زیاد بودن.تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم که از اسمون انگشتر طلا ریخت ومن همشو جمع میکردم بیشتر شبیه حلقه ازدواج بودن خیلی زیاد بودن.تعبیرش چیه. خب تعبیرشو نگفتید

 • سلام من خواب دیدم ازآسمو انگشترطلاریخته تعبیرش چیه

 • خواب دیدم از آسمون ی در نجف بهم دادن

 • سلام در خواب دیدم پسری عربی به خاسگاری من امده بود با کت وشلوار شیک دامادی وهمه خانواده در باغ مراسم جشن گرفته بودیم این پسر انگشتری به دست من کرد که عکس جمال زیبای حضرت عباس روی ان می درخشید

 • سلام
  خواب دیدم که اگشتر جواهری که دارم نگین درشت برلیانش را دخترم گم کرده ولی برلیانهای ریز دورش هست و من به دخترم میگم که مجبورم یک عالمه پول بدهم تا نگین برلیان خوبی براش درست کنند در نظرم بیشتر از سیصد و هفتاد هزار تومان بود اگشتر هم طلای سفید بود شبیه حلقه های ازدواج امروزی و یک نکته من طلای سفید هم دوست ندارم طلا فقط طلای زرد

 • سلام مادر من خواب دیده یه مردی بهش انگشتر سفیدی داده گفته بده به دخترت

 • سلام من در خواب دیدم انگشتری که قبلا از طرف کسی که دوستش داشتم و بهم داده بود در دست چپم است در حالی که ب تازگی از ان شخص درحال جدایی هستم تعبیرش چیه خواهشا بگین

 • سلام خواب دیدم انگشترم ک نقره هست زیرش شکسته نصف شده ولی بازم توی انگشتم بود خواستم برم جوشش بدم میشه تعبیرشو بگید در اصل نگین ریز داره ولی در خواب نگینی بزرگ و مشکی داشت

 • با سللم من خواب دیدم یک انگشتر نامزدم بهم داده دستم کرده انگشتر سفید مثل اینک یک الماس سفید روش اما از ی جهت ک نگاش میکنم ی عروس و داماد روش نقش کشیده خیلی دوستش داشتم در دست چپم بود

 • با سللم من خواب دیدم یک انگشتر نامزدم بهم داده دستم کرده انگشتر سفید مثل اینک یک الماس سفید روش اما از ی جهت ک نگاش میکنم ی عروس و داماد روش نقش کشیده خیلی دوستش داشتم در دست چپم بود

 • حلقه سیاه از جنس یه چیزی بین اهن و سنگ بود . ولی از طلا هم ارزشمند تر بود . طرح بسیار زیبایی هم داشت . تو خواب وقتی دستم کردم سبک شدم و قدرت رو با تمام وجود احساس کردم . یه چیز جادویی بود !! ولی مال مامان بزرگ بود که مخفی کرده بود و من پیداش کردم . انگار الانم تو دستمه . خواب خیلی خوب یادمه .

 • من انگشتری را ک هدیه گرفتم گم کردم و شخص انگشتر را میخواهدو در خواب دیدم ک من توانستم ان را پیدا کنم تعبیر ان چیست؟

 • شهصی انگشتری به من هدیه داده بود و حال میخواهد پس بگیردو من ان را گم کرده ام
  اما در خواب دیدم ک پیدایش میکنم تعبیر ان چیست

 • انگشتری را کسی هدیه داده و میخواهد پس بگیرد گم کردم و در خواب دیدم ک اک را پیدا کردم تعبیر ان چیست

 • خواب دیدم شمشیردارم باهاش شیطون که بالایه ساختمان بلنده میجنگم ساختمان خرابه مسلماناپایین میدن گشتمش امدپایین امازنده شدگولم زدخواستم برم بازکه مردی شمشیرحضرت علی دادبهم ذلفقاردولبه وینفردیگه انگشتری نقره لاسیف لاالاالذلفقارروش نوشته بودرفتم بالاکه بجنگم شیطون یکیوداشت میگشت که من باعث شدرسیدنم شل بشه وبیادسراغ من گفت کسی بهم ضربه نزدالاتوکه باصدای بارون بیدارشدم

 • با سلام من در خواب دیدم که انگشتر فیروزه من تغییر رنگ داده و پس از مدتی که دوباره از جیبم بیرون اوردم دوباره شده بود همون انگشتر قبلیم فقط همین تغییر رنگش میخاستم بدونم تعبیرش چیه

 • سلام خواب دیدم باهمسرم اختلاف داریم من خانه پدرم هستم و همسرم برای اشتی میاید زمان اشتی انگشتری طلا در دستم میبینم که نگینی قرمز دارد ودر دست راستم کردم یکی از اشنایان سوال کرد این انگشتر از کجا ومن گفتم همسرم برای روز زن و اشتی برام اورده.. میخواستم تعبیرش را بدانم….در ضمن من خواب رو ساعت نه تا دوازده ظهر خواب دیدم …..
  ومن واقعا باهمسرم به مشکل خوردم و منزل پدرم هستم

 • سلام
  خواب دیدم دو تا انگشتر طلا رو مرد ی فوت شده که بهم نزدیکه یهم میده میگه من انگشترهات رو پیدا کردم من نمی پذیرم و. میگم اینها انگشترهای من نیستند ولی بعد کلی پشیمون میشم چرا نگرفتمشون میشه بگید تعبیرش چیه

 • سلام من باردارم و خواب دیدم یک حلقه که تعدادی نگین داره را برای همسرم میخرم با قیمت دست دوم و بهش میدم ولی از اول تعدادی از نگین ها افتاده بود،لطفا تعبیرشو بهم بگین

 • خوابهاتونو اینجا ننویسید خوب نیست

 • سلام من خواب دیدم مادر بزگ شوهرم ک فوت کرده ب من انگشتر طلا ک خیلی درشت بود بهم داد..تعبیرش چیه؟؟

 • سلام من خواب دیدم که تو خواب دخترم که سید هم هستش تو خواب یک انگشتر با نگین ابی که کلامت قرانی روش حک بو د داد بهم …گفت مامان این و عمه از بالای پولی که ازش میخواستیم داده و منم دستم کردم از خواب بیدار شدم…

 • خواب دیدم زنی انگشتربم دادمن باردارم

 • من خواب دیدم داشتم نمازمیخوندم بعدشم یکی یه انگشترگذاشت تو دستم.من الان باردارم

 • سلام . من خواب دیدم یکی از همکارهای قدیمیم ازدواج کرده و حلقه ازدواج بزرگی تو دستش بود. بعد اون حلقه رو داد به من . (همیشه اوناهایی که ازدواج میکنند حلقشونو میدن به مجردها که اونها هم بختشون باز بشه). اون هم با این طرز فکر حلقشو داد. در ضمن حلقه طلالی سفید طرح دار بود.

 • سلام.من خواب دیدم در یک جای شلوغ تاریک هستم وناگهان کسی حلقه ای رو در مکانی قرار داد و بعد همان کس که اون حلقه ی طلا رو گذاشته بود در گوش من گفت اون حلقه مال تو هست .و منم برش داشتم و تو انگشت حلقم انداختم..قیافه ی شخص رو ندیدم .به نظرتان تعبیرش چی میمونه باشه؟?

 • سلام اگر خواب ببینی که خواستگار امده و انگشتر با نگینهای زیاد صورتی اورده چیست

 • درخواب دیدم آسفالتهای خیابانی را کنده بودن مانع ای (مانندورق)
  را برداشتم زیرآن یک یا دو سه بسته حدودا20 تایی انگشتریابیشتردرانجا بود.تعبیرآن چیست؟

 • سلام،من خواب دیدم آقای خامنه ای یه انگشتر نگین داربه من داده که به خاطر استفاده ی زیاد یه کم از رنگش رفته بود دور هلقه ی انگشتر هم به خاطر گشادی نخ
  بسته بود اگه میشه لطفا تعبییر کنید ممنون

 • سلام من خواب دیدم یه جایی رفتم نمیدونم کجا بعد به دستم نگاه کردم حلقه امو ندیدم بعد که دورور نگاه کردم رو زمین افتاده بود برشداشتم ولی نگینش شکسته رفتم بهش چسب زدم ولی نگینش فقط چندتکه ش مونده لطفا تعبیرش بهم بگین در ضمن من متاهلم یه بچه هم دارم

 • باسلام وقت بخیر
  خواب دیدم بازار بودم(مسافرت بودم) بعد ی دفه چشمم ب دستم خورد دیدم دوتا از انگشترام تودستم نبودن برا یک لحظه فک کردم از دستم افتاده بعد یادم افتاد تو حموم گزاشتمشون ولی ترسیدم یکی از فامیلامون اونارو بزده هرچی تماس گرفتم کسی جواب نداد.تعبیرش چیه؟؟

 • سلام خواب دیدم با همسرم اختلاف پیدا کردم .ودو انگشتر فیزوزه در دستم هست .ولی در انگشتانم نبود .و داشتم نگاه انگشترها میکردم .لطفا تعبیرش چیه

 • سلام دخترمجردی هستم حدود نه صبح خواب دیدم ک انگشترنقره ی عقیقم رو گذاشتم زیر دستگاه تعیین کننده ی اصل بودن سنگ اینجوری بود ک اگه واکنش نشون بده اصله یه دفه انگشترانگارتوی مواد زیر دستگاه افتادو نگینش شروع کرد ب ترکیدن و تبدیل شد به سنگ اصلی نتراشیده وچندین برابر شد و از حلقه نقره جداشد روی زمین اافتادمننم سنگارو جمع کردم و باخودم میگفتم خوب شد حلقه نقره سالمه سنگ هم چندبرابرشده و میتونم چندتا نگین از توش درارم و حلقه ش ک تو بیداری برام تنگه رو اندازم کنم دوستام دنبال دلیل میگشتن ک رفع و روفوش کنن ولی من ته دلم راضی بودم تعبیرش چیه

 • سلام دخترمجردی هستم حدود نه صبح خواب دیدم ک انگشترنقره ی عقیقم رو گذاشتم زیر دستگاه تعیین کننده ی اصل بودن سنگ اینجوری بود ک اگه واکنش نشون بده اصله یه دفه انگشترانگارتوی مواد زیر دستگاه افتادو نگینش شروع کرد ب ترکیدن و تبدیل شد به سنگ اصلی نتراشیده وچندین برابر شد و از حلقه نقره جداشد روی زمین اافتادمننم سنگارو جمع کردم و باخودم میگفتم خوب شد حلقه نقره سالمه سنگ هم چندبرابرشده و میتونم چندتا نگین از توش درارم و حلقه ش ک تو بیداری برام تنگه رو اندازم کنم دوستام دنبال دلیل میگشتن ک رفع و روفوش کنن ولی من ته دلم راضی بودم تعبیرش چیه

 • سلام خواب دیدم برادرم که مجرداست درخواب درمراسم عقدش بود و یک انگشتربزرگ نقره بانگین مشکی که چهارگوشم بودداشت و یک حلقه طلا

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.