تعبیر خواب زمرد

تعبیر خواب زمرد | تعبیرخواب زمرد | tabire khab

تعبیر خواب زمرد,تعبیر خواب زمرد سبز,تعبیر خواب زمرد سرخ,تعبیر خواب گردنبند زمرد,تعبیر خواب انگشتر زمرد سبز,تعبیر خواب سنگ زمرد,تعبیر خواب گوشواره زمرد,تعبير خواب گردنبند زمرد,تعبير خواب سنگ زمرد,تعبیر خواب گردنبند زمرد سبز,تعبیر خواب سنگ زمرد سبز,تعبیر خواب دیدن زمرد سبز,تعبير خواب انگشتر زمرد سبز,تعبیر خواب دیدن سنگ زمرد,تعبیر سنگ زمرد در خواب,تعبیر دیدن سنگ زمرد در خواب,تعبیر خواب انگشتر زمرد,تعبیر خواب خرید انگشتر زمرد

تعبیر خواب زمرد , تعبیر خواب زمرد سبز , تعبیر خواب زمرد سرخ , تعبیر خواب گردنبند زمرد

خواب زمرد یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم زمرد در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب زمرد می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب زمرد را مطالعه نمایید و متوجه شوید زمرد چه تعبیری دارد

تعبیر خواب زمرد از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب زمرد پنج چیز است

فرزند و برادر و مال حلال و کنیز زیبا و سخن نیکو

تعبیر خواب زمرد از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب زمرد فرزند یا برادر یا مال حلال است

تعبیر خواب زمرد به کسی بخشیدن ، از دنیا رفتن فرزند یا برادرش است یا از دست رفتن مال است

تعبیر خواب زمرد از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب زمرد ، مذهب نیکو است و هر عیبی زمرد داشت آن عیب در دین و دین داری است

تعبیر خواب زمرد از دید جابر مغربی

تعبیر خواب زمرد ، کنیزک است

تعبیر خواب زمرد می تواند سخنی نیکو باشد

تعبیر خواب زمرد | زمرد در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 27 عدد

 • محمدبن سيرين گويد: زمرد در خواب ديدن، فرزند و برادر بود يا مال حلال است و شايسته

 • اگر بيند زمرد داشت و به كسي بخشيد، دليل كه فرزند يا برادرش از دنيا برود يا غائب شود يا مالش از دست برود

 • ابراهيم كرماني گويد: زمرد ديدن مذهب نيكو است و هر زيادت و نقصان كه در زمرد بيند، تاويل آن به دين و مذهب بازگردد

 • جابر مغربي گويد: زمرد درخواب، كنيزك است و حكم آن از نيك و بد به كنيزك بازآيد

 • بعضي گويند: زمرد درخواب ديدن، دليل سخني نيكو باشد

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن زمرد درخواب بر پنج وجه است. اول: فرزند.
  دوم: برادر. سوم: مال حلال. چهارم: كنيزك خوبروي. پنجم: سخن نيكو. هر چند كه زمرد نيكوتر بيند، اين دليل ها كه گفتيم نيكوتر باشد.

 • محمدبن سیرین گوید: زمرد در خواب دیدن، فرزند و برادر بود یا مال حلال است و شایسته.

 • اگر بیند زمرد داشت و به کسی بخشید، دلیل که فرزند یا برادرش از دنیا برود یا غائب شود یا مالش از دست برود

 • ابراهیم کرمانی گوید: زمرد دیدن مذهب نیکو است و هر زیادت و نقصان که در زمرد بیند، تاویل آن به دین و مذهب بازگردد.

 • جابر مغربی گوید: زمرد درخواب ، کنیزک است و حکم آن از نیک و بد به کنیزک بازآید

 • زمرد درخواب دیدن، دلیل سخنی نیکو باشد.

 • هر چند که زمرد نیکوتر بیند، این دلیل ها که گفتیم نیکوتر باشد.

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زمرد، فرزند و برادر یا مال حلال و شایسته می‌باشد

 • ،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش دین و مذهب خوب و نیک است و هر کم و زیادی در زمرد ببینی تعبیرش به دین و مذهب برمی‌گردد،

 • جابر می‌گوید: تعبیرش «کنیزک» می‌باشد و هر کم و زیادی در زمرد به کنیزک برمی‌گردد

 • تعبیرش حرفی خوب و نیکو می‌باشد.

 • محمد بن سیرین گوید:

  زمرد در خواب دیدن، فرزند و برادر بود یا مال حلال است و شایسته. اگر بیند زمرد داشت و به کسی بخشید، دلیل که فرزند یا برادرش از دنیا برود یا غائب شود یا مالش از دست برود.

 • ابراهیم کرمانی گوید:

  زمرد دیدن مذهب نیکو است و هر زیادت و نقصان که در زمرد بیند، تاویل آن به دین و مذهب بازگردد.

 • جابر مغربی گوید:

  زمرد درخواب، کنیزک است و حکم آن از نیک و بد به کنیزک بازآید بعضی گویند: زمرد درخواب دیدن، دلیل سخنی نیکو باشد.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید:

  دیدن زمرد درخواب بر پنج وجه است.

  اول: فرزند.

  دوم: برادر.

  سوم: مال حلال.

  چهارم: کنیزک خوبروی (زیبا).

  پنجم: سخن نیکو.

  هر چند که زمرد نیکوتر بیند، این دلیل ها که گفتیم نیکوتر باشد.

 • اگر کسی در خواب دید زمرد دارد، و یا کسی به او بخشید، تعبیرش درستی دین او است و یا سخنانی ارزشمند از دانشمندی خواهد شنید و یا با زنی نیکو آشنا خواهد شد و از همه موارد فوق سود بسیار به او خواهد رسید.

 • اگر کسی در خواب دید زمرد دارد، و یا کسی به او بخشید، تعبیرش درستی دین او است و یا سخنانی ارزشمند از دانشمندی خواهد شنید و یا با زنی نیکو آشنا خواهد شد و از همه موارد فوق سود بسیار به او خواهد رسید.

 • محمد ابن سیرین می گوید: زمرد در خواب دیدن، فرزند و برادر یا مال حلال و شایسته است. اگر ببیند زمرد داشت و به کسی بخشید، دلیل که فرزند یا برادرش از دنیا برود یا غایب شود یا مالش از دست برود.

 • ابراهیم کرمانی می گوید: زمرد دیدن، مذهب نیکو است و هر زیادت و نقصان که در زمرد ببیند، تاویل آن به دین و مذهب بازگردد.
  بعضی از معبران می گویند: زمرد درخواب دیدن، دلیل سخنی نیکو باشد.

 • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن زمرد درخواب بر پنج وجه است:
  فرزند،
  برادر،
  مال حلال،
  کنیزک خوبروی،
  سخن نیکو.
  هر چند که زمرد نیکوتر ببیند، این دلیل ها که گفتیم نیکوتر باشد.

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زمرد، فرزند و برادر یا مال حلال و شایسته می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش دین و مذهب خوب و نیک است و هر کم و زیادی در زمرد ببینی تعبیرش به دین و مذهب برمی‌گردد، ‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: تعبیرش «کنیزک» می‌باشد و هر کم و زیادی در زمرد به کنیزک برمی‌گردد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش حرفی خوب و نیکو می‌باشد.

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای زمرد عبارتند از: 1- فرزند 2- برادر 3- مال حلال 4- کنیزک زیبا 5- سخن خوب و نیکو، و هر چه زمرد بهتر باشد، مواردی که گفته شد بهتر خواهند بود (تعبیرهای مختلف).

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.