تعبیر خواب تمساح | 31 تعبیر دیدن تمساح در خواب

تعبیر خواب تمساح

تعبیر خواب تمساح ، تمساح در خواب دیدن ، jufdv o,hf jlshp ، تعبیر خواب تمساح در خانه

خواب تمساح یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم تمساح در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب تمساح می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب تمساح را مطالعه نمایید و متوجه شوید تمساح چه تعبیری دارد.

ممکن است که خواب شما به گونه ای باشد که برای تعبیر خواب خود نیاز داشته باشید تعبیر خواب دریا و یا تعبیر خواب مارمولک را بدانید ، برای دیدن این مطالب کافی است که بر وری لینک آبی رنگ کلیک نمایید تا خود به خود به صفحه مورد نظر منتقل شوید.

تعبیر خواب تمساح از دید آنلی بیتون

معنی دیدن تمساح در خواب این است که صمیمی ترین دوستان ، شما را فریب می دهند و دشمنان به شما ضربه می زنند

پا گذاشتن بر کمر تمساح به درد سر افتادن است

لیلا برایت

تمساح شما را گاز بگیرد این است که خطری شما را تهدید می کند

کشتن تمساح برتری بر دشمنان است

https://img.bisms.ir/2017/10/bisms.irsleep-snake-3

مولف

تمساح مردی دزد است و به طور کلی دیدن تمساح در خواب خوب نیست و می تواند نشان دهنده این باشد که خطری و یا اتفاقی در کمین شما خواهد بود ، شاید هم دوستی شما را فریب دهد و یا خیانت کند.

این خواب می تواند البته به این معنا باشد که دشمنانی دارید که مانع موفقیت های شما می خواهند شوند و شما را از رسیدن به هدف بزرگتان باز دارند.

تمساح تو را گاز بگیرد رسیدن ضرر و زیان است

پوست و گوشت و استخوان تمساح، ضرر و زیان می‌باشد. اگر ببینی گوشت تمساح می‌خوری، دچار گرفتاری و بلائی می‌شوی

تمساح تو را زیر آب کشد و خفه کند این است که دشمنی تو را زمینگیر می کند

ابراهیم کرمانی

تمساح تو را زیر آب برد این است که ماهی تو را هلاک می کند

جنگیدن با تمساح و شکست دادن تمساح برتری بر دشمنان است

تعبیر خواب جنگیدن با تمساح و شکست خوردن از تمساح عدم برتری بر دشمنان است

تعبیر خواب گاز گرفتن تمساح مانند تعبیر خواب سگ دزدی کند ، ضرر و زیان مالی است

خواب های معمول به همراه تعابیر

در خواب دیدم که با تمساحی مبارزه میکردم ، اول میخواستم از دستش فرار کنم اما دیدم شاید بهم اسیب بزنه سعی کردم خفش کنم اما نمرد و من اون رو به بیرونه خونه پرت کردم اما از دور که نگاهش می کردم دیدم اون یک تخم خیلی بزرگ تر از حتی جسه ای که داره گذاشت اون رو سوراخ کرد و از وسط به دو قسمت تقسیم رد و توی پویته ی اون سه تا تخم کرد بعد شروع کرد به مدفوع کردن روی تخما انگاز خون مدفوع می کرد و توی اون جداره ی تخم پر شد از مدفوع و خودشو بچه هاش داشتو پا میزدن توش من خیلی تو خواب ترسیدم تعبیر این خاب چیه لطفا بهم بگین خیلی واجبه چون نییت کردم و به خواب رفتم.ممنون

با سلام شما دشمنی دارید که می خواهد به شما به آسیب برساند ولی نمی تواند و به دلیل این کینه ای که از شما به دل دارد مدام به خودش ضربه می زند.

121 comments

 1. دیدن‌ این‌ حیوان‌ خونسرد و یا حیواناتی‌ از این‌ دست‌ در خواب‌ تعابیر ومعانی‌ متفاوتی‌ در زندگی‌ شما می‌تواند داشته‌ باشد. دیدن‌ چنین‌ خوابی‌ به‌طور نمادین‌ و سمبولیک‌ نشان‌ دهنده‌ حافظه‌، خاطرات‌، احساسات‌ یاشرایط به‌ خصوص‌ زندگی‌ منحصر به‌ فرد هر شخصی‌ می‌تواند باشد.

  • سلام خسته نباشید ن تو خواب دیدم دوتا تمساح بودن بعد یکی بزرگ یکی کوچیک ک هردوتا فقط منو نگاه میکردن همین

 2. عده‌ای‌معتقدند که‌ تمساح‌ نمایانگر قدرت‌ کلامی‌ شخص‌ است‌ که‌ از آن‌ به‌ شیوه‌ای‌مخرب‌ و ویرانگر استفاده‌ می‌کند (یعنی‌ کلماتی‌ تند و تیز و نیشدار که‌ حاکی‌از عصبانیت‌ شما هستند و دیگران‌ را به‌ شدت‌ دلخور می‌کنند).

 3. در حالی‌ که‌عده‌ دیگری‌ معتقدند که‌ تعبیر این‌ خواب‌ این‌ است‌ که‌ در عالم‌ بیداری‌دشمنی‌ خطرناک‌ و سرسخت‌ دارید

 4. هر چه‌ میزان‌ ترس‌ و وحشت‌ شما درخواب‌ بیشتر باشد، دشمن‌ شما خطرناک‌تر محسوب‌ می‌شود. این‌ خواب‌ممکن‌ است‌ لزوم‌ دقت‌ به‌ برخی‌ از احساسات‌، خاطرات‌ و تجربیات‌«خطرناک‌« شما را نشان‌ دهد.

 5. یدن‌ تمساح‌ در خواب‌ می‌تواند آغازگر تحلیل‌رفتن‌ قوا و نیروی‌ شما و ترسی‌ فزاینده‌ در شما باشد. روان‌ شناس‌ نامدار«یونگ‌« معتقد است‌ که‌ دیدن‌ هر گونه‌ حیوان‌ وحشی‌ و ترسناک‌ در خواب‌نمایانگر تأثیرات‌ پنهان‌ و نهفته‌ ترس‌ و وحشت‌ در شخص‌ است‌ (یعنی‌مواجهه‌ با احساسات‌ و عواطفی‌ که‌ اصلا آمادگی‌ رویارویی‌ با آنها رانداریم‌.)

  • خواب دیدم دوتا پرنده یا کریم در آب در حال عشق بازی بودن که با آمدن من یکی فرار کرد ودیگری چون خیس شده بود درست نمی توانست پرواز کند ناگهان در آب دو تمساح خیلی بزرک دیدم که یکی از آنها شروع به دنبال کردن پرنده کرد ولی پرنده فرار کردولی نضلر تمساح به من جلب شد وبا صداهای خیلی بلند من را دنبال کرد ومن به سختی فرار کردم

  • پاسخ این است که تو اول با دوستان خود به بیرون میروی و دشمنان تو انجا کمین کرده اند و اول دوستلنت را میکشند بعد تورا خفه میکنند مواظب باش????

 6. این‌ چنین‌ خوابهایی‌ نشانه‌ خطراتی‌ مضر و آزارنده‌ و افکاری‌ منفی‌هستند که‌ توسط ضمیر ناخودآگاه‌ دربست‌ پذیرفته‌ شده‌اند.

 7. سوسمار جانور بومی ایران نیست وآن چه در خواب نامه ها درباره این جانور کریه نوشته شده مطالبی است که از زبان عربی به فارسی برگردانده یا ریشه عربی دارد. گفته اند که اعراب قدیم گوشت سوسمار را می خورده اند به همین علت گوشت سوسمار را در ردیف گوشت های ماکول دیگر آورده و چیزهائی درباره آن نوشته اند ولی برای ما چنین نیست و دیدن سوسمار کراهت دارد چه رسد به خوردن گوشت آن که حتی تصورش به ذهن ما نمی آید. کرمانی علیه الرحمه نوشته (سوسمار مردی است عرب و بیابانی) این تعبیر ناشی از همان القا باورهای جاهلیت اعراب است که متاسفانه در اسلام نیز ماند. در حالی که شرع مقدس اسلام خوردن گوشت سوسمار را منع کرده است لیکن تعابیری که درباره سوسمار شده باقی مانده اند. سوسمار دشمن بیابانی است و بسیار خطرناک. این خطری است که نه در شهر بل که در بیابان و بیرون شهربیننده خواب را تهدید می کند. اگر کسی در خواب سوسمار یا بز مچه ببیند و مشاهده کند که از طرف این جانور مورد تهدید قرار گرفت و ترسید و گریخت خطری در خارج از محدوده شهر او را به خود می خواند و انتظارش را می کشد. چنین شخصی اگر راننده است و رانندگی می کند بهتر است چندی از شهر خارج نشود یا اگر کسی بزمچه یا سوسمار در خواب ببیند خوب است مدتی از اقدام به مسافرت خودداری کند. البته باید توجه داشت که سوسمار و بزمچه بیابانی هستند و با تمساح که آبی است متفاوت می باشند. تمساح که در آب زندگی می کند و شکار خود را نیز در آب های کم عمق می یابد تعبیر ی دیگر دارد.

 8. براهیم کرمانی گوید: سوسمار، دلیل بود بر نژاد عرب و خوردن گوشت او مال و منفعت دنیا بود. اگر بیند سوسمار او را بگزید، دلیل کند که از مردی عرب او را مضرت رسد. اگر بیند سوسمار بکشت، دلیل که دشمن را قهر کند. محمدبن سیرین گوید: خوردن گوشت سوسمار در خواب ، دلیل منفعت کند. اگر بیند که سوسمار در خانه بانگ می داشت، دلیل بود که در آن خانه آوازه مصیبت شنود.

 9. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی تمساح تو را گاز گرفته است، یـعـنـی دشمن به تو ضرر و زیان می‌رساند.

  • تو رو خدا شما فارس ها چقدر عقده ای هستید دیدن خواب تمشاح وپرندگان چه ربطی به اعراب داره برید خودتون اصلاح کنید

 10. با سلام، من خواب دیدم که یه موجودی شبیه کانگورو اول یه تمساح رو خورد و بعدشم یه مارخواستم بدونم این خواب تعبیری داره ؟

 11. خواب دیدم دوتا تمساح بزرگ داخل آب کم عمق تو یه منظطقه ی نامعلوم هستند و من و دختر مورد علاقم که برا ازدواج میخوامش از کنار اون آب رد میشیم که یهو یکی از تمساح ها بهمون حمله میکنه و میخواد نامزدمو بگیره که من دستشو گرفتم و به زور از چنگ تمساح نجاتش دادم

  • جواد س

   احتمالا ان دو تمساح دو تا زن یا دختر از دوستان یا فامیل شما یا دختره مورد علاقتان میباشن که قصد دشمنی وتخریب دختر مورد علاقتان رادارند که شما رو از هم دور کنند ولی شما مانع این کار خواهید شد

   • خواب دیدم یک تمساح از اب بیرون امد منم بالای سنکی بودم میخواست بهم حمله کنه ولی نمیتونست

  • وای چه خواب وحشتناکی

 12. خواب دیدم که نزدیکای صبح اما هوا خیلی تاریک. لب دریا بودم.یه آن نزدیک ساحل ولی توی آب یه تمساحی بزرگی که بزرگ بودنش از حد معمول هم بیشتر بود . و دهان باز کرد. و یه پسری که همون اطراف بود رو بلعید

 13. تمساح پوست لطیف داشت به نطر من این است که شما در اطرافتان کسی هست که شما نمیشناسیدش پدرتان نماد یک انسان است شما رو آگاه میکند و در خواب ترسیدید نشان از امنیت است

 14. ديشب خواب ديدم با خانوادم يه جاي عجيبي هستم اول ديدم يه درخت كوچلو ديدم البته مثل ساقه هاش مثل درخت كلفت بود ولي قد درخت نيم متر كه يه عالمه نميدونم ميوه بود يا گوجه فرنگي داشت با تعجب به بچه ها نشون ميدادم مثلا نشستم و خم شدم با تعجب نگاهش ميكردم بعدش ديدم يه جاي ديگه يه سوراخ بزرگ ديدم به بچه گفتم اينجا نزديك نشين اينجا شبيه لانه مار ميمونه

 15. خوردن گوشت سوسمار در خواب، دليل منفعت كند. اگر بيند كه سوسمار در خانه بانگ مي داشت، دليل بود كه در آن خانه آوازه مصيبت شنود.

 16. سوسمار جانور بومي ايران نيست وآن چه در خواب نامه ها درباره اين جانور کريه نوشته شده مطالبي است که از زبان عربي به فارسي برگردانده يا ريشه عربي دارد. گفته اند که اعراب قديم گوشت سوسمار را مي خورده اند به همين علت گوشت سوسمار را در رديف گوشت هاي ماکول ديگر آورده و چيزهائي درباره آن نوشته اند ولي براي ما چنين نيست و ديدن سوسمار کراهت دارد چه رسد به خوردن گوشت آن که حتي تصورش به ذهن ما نمي آيد. کرماني عليه الرحمه نوشته (سوسمار مردي است عرب و بياباني) اين تعبير ناشي از همان القا باورهاي جاهليت اعراب است که متاسفانه در اسلام نيز ماند. در حالي که شرع مقدس اسلام خوردن گوشت سوسمار را منع کرده است ليکن تعابيري که درباره سوسمار شده باقي مانده اند. سوسمار دشمن بياباني است و بسيار خطرناک. اين خطري است که نه در شهر بل که در بيابان و بيرون شهربيننده خواب را تهديد مي کند. اگر کسي در خواب سوسمار يا بز مچه ببيند و مشاهده کند که از طرف اين جانور مورد تهديد قرار گرفت و ترسيد و گريخت خطري در خارج از محدوده شهر او را به خود مي خواند و انتظارش را مي کشد. چنين شخصي اگر راننده است و رانندگي مي کند بهتر است چندي از شهر خارج نشود يا اگر کسي بزمچه يا سوسمار در خواب ببيند خوب است مدتي از اقدام به مسافرت خودداري کند. البته بايد توجه داشت که سوسمار و بزمچه بياباني هستند و با تمساح که آبي است متفاوت مي باشند. تمساح که در آب زندگي مي کند و شکار خود را نيز در آب هاي کم عمق مي يابد تعبيري ديگر دارد

 17. دیدن تمساح در خواب ، علامت آن است که صمیمی ترین دوستان ، شما را فریب می دهند و دشمنان به شما حمله خواهند کرد .

 18. اگر خواب ببینید بر پشت تمساح پا می گذارید ، علامت آن است که احتمالاً به دردسر می افتید و برای رهایی از آن باید تلاش زیادی کنید .

 19. اگر در خواب تمساح شما را گاز بگیرد، یعنی احتمالا خطری شما را تهدید می‏کند. کشتن تمساح در خواب، نشانه‏ی آن است که دشمنان را شکست می‏دهید.

 20. دیشب خواب دیدم هوا تاریکه و من تو یه خیابون دارم جلو میرم به اخرشم که رسیدم دو تا تمساح بزرگ زیر پام خوابیده بودن یکیش بمن حمله کرد و من باهاش جنگیدم داشتم شکست میخوردم که دو تا مرد غریبه اومدن و نجاتم دادن تعبیرش چی میشه لطفا بگید ممنونم

 21. چه ترسناک

 22. سلام خواب من اینطور بود که پایین یه آپارتمان ببند ایستاده بودم که کسی از بالا با سطل کم کم آب ریخت سمت ما و آخر سطل هم همه آب با دوتا سوسمار کوچیک با دهن هاب باز مانده و روبروی هم افتادن
  این اتفاق چند بار افتاد تا اینکه رفتم یه خونه ای ویلا ولی خانمی که مسبب بود اومد و جلوی در خونه من یه اتاق گرفت و اونجا زندگی کرد و عده ای رو دور خودش جمع گرد و دنبال فرصت برای آسیب زدن به من خانواده ام شد. پدر و مادر ازم حمایت و دفاع می کردن و همسرم پیشم نبود و پسرای دوقلوم یه جاهایی بودن و نبودن.

 23. سلام خواب من اینطور بود که پایین یه آپارتمان ببند ایستاده بودم که کسی از بالا با سطل کم کم آب ریخت سمت ما و آخر سطل هم همه آب با دوتا سوسمار کوچیک با دهن هاب باز مانده و روبروی هم افتادن
  این اتفاق چند بار افتاد تا اینکه رفتم یه خونه ای ویلا ولی خانمی که مسبب بود اومد و جلوی در خونه من یه اتاق گرفت و اونجا زندگی کرد و عده ای رو دور خودش جمع گرد و دنبال فرصت برای آسیب زدن به من خانواده ام شد. پدر و مادر ازم حمایت و دفاع می کردن و همسرم پیشم نبود و پسرای دوقلوم یه جاهایی بودن و نبودن.

 24. سلام دیشب خواب دیدم رویه پرتگاهم ی تمساح بهم حمله میکنه میخواست گازم بگیره موفق نشد بعد از پرتگاه پرتش کردم ولی خیلی ترسیده بودم لطفا تعبیرشو بگید با تشکر..

 25. تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب تمساح، مردی دزد می‌باشد.
  اگر در خواب ببینی تمساح تو را به سوی آب کشیده و غرق کرده است، تعبیرش این است که در آب غرق می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی تمساح تو را در آب فرو برده است، یـعـنـی ماهی تو را هلاک می‌کند.
  تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی تمساح تو را گاز گرفته است، یـعـنـی دشمن به تو ضرر و زیان می‌رساند.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با تمساح جنگ کردی و بر او غلبه نمودی، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی، ولی اگر بر خلاف این ببینی، یـعـنـی نمی‌توانی دشمن را شکست دهی.
  تعبیر پوست و گوشت و استخوان تمساح، ضرر و زیان می‌باشد. اگر ببینی گوشت تمساح می‌خوری، دچار گرفتاری و بلائی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 26. با سلام، من خواب دیدم که یه موجودی شبیه کانگورو اول یه تمساح رو خورد و بعدشم یه مارخواستم بدونم این خواب تعبیری داره ؟

 27. سلام حضور مدیر محترم سایت،ممنون از سایت خوبتون،بنده پسری ۲۹ ساله هستم ،خواب دیدم دوتا تمساح بزرگ داخل آب کم عمق تو یه منظطقه ی نامعلوم هستند و من و دختر مورد علاقم که برا ازدواج میخوامش از کنار اون آب رد میشیم که یهو یکی از تمساح ها بهمون حمله میکنه و میخواد نامزدمو بگیره که من دستشو گرفتم و به زور از چنگ تمساح نجاتش دادم،ممنون میشم ا

 28. احتمالاً این خواب اشاره به انصراف شما از آن فکرها و تصمیم های بدی دارد که در توضیحات تکمیلی گفته اید و به نوعی از نجات شما گفته است.

 29. خواب دیدم که نزدیکای صبح اما هوا خیلی تاریک. لب دریا بودم.یه آن نزدیک ساحل ولی توی آب یه تمساحی بزرگی که بزرگ بودنش از حد معمول هم بیشتر بود . و دهان باز کرد. و یه پسری که همون اطراف بود رو بلعید . با ترس اومدم این طرف و روی سنگ ایستادم .و دیدم مادرو برادرم رفتن همون نزدیک ساحل توی آب – و منتظر تمساح هستن. که هرچی حرص میخوردم.

  • جواد س

   با سلام
   این نشانگر آن است که شما به باطن زشت وشیاد شخصی محبوب پی برده اید که مردم را گول میزند ولی حرف های شما را کسی باور نمیکند

 30. سلام خواب دیدم که سه یا چهار تمساح در باغ خانوادگی مان که البته در خواب تغییر داشت باغ با واقعیت و من و دو برادرم و پدرم کنار نشسته بودیم که چهار تمساح در اب کم عمق شناور بودند پوست آنها با تمساح واقعی فرق داشت و رنگ پوست سفید و لطیف بود ولی شکل مانند تمساح بود اول نمیترسیدم بعد پدرم گفت مواظب باش خطرناکن و ممکنه آدم رو بخورن و من ترسیدم و شروع به دویدن و نگرانی میکردم

  • جواد س

   سلام
   لین تمساح های لطیف نشانه زن های شیک وآرایش کرده میباشن که در جمع خانوادگی شما وارد میشوند وممکنه دردسرهای برای شما ایجاد کنند لطف با خانواده خود صادق تر وصمیمی تر باشید که کسی نتواند کاری انجام دهد

 31. ديدن تمساح در خواب ، علامت آن است كه صميمي ترين دوستان ، شما را فريب مي دهند و دشمنان به شما حمله خواهند كرد

 32. اگر خواب ببينيد بر پشت تمساح پا مي گذاريد ، علامت آن است كه احتمالاً به دردسر مي افتيد و براي رهايي از آن بايد تلاش زيادي كنيد .

 33. میرید کنارجوی آب ویا شیرآبو یکم باز میکنید و 3 بارمیگید : یاعلی جان خواب دیدم … خوب دیدم… یاپیامبر گوش بفرما یا علی تعبیر بفرما. همین…. بهترین تعبیر را برای شما میکنند.

 34. لام بنظرت اگه تو خواب توسط تمساح ها خورده میشدی بهتر نبود؟تو ک تمام مردمو با این کارت کشتی.تنظیم خانواده رو جدی گرفتی

 35. خواب دیدم دو تمساح داشتم و یک تمساح خواهرم و من تمساح خودم را دوست داشتو و از تمساح خواهرم می ترسیدم

 36. خواب ذیذم هزاران تمساح ذور من هستنذ چنذ تا شون کوچک هستند مارمولک مانند به من چسبیدن

 37. دوستان زیادی داری که هیچکدوم وقتی به درد سر بیافتی کمکت نمی کنند و بهت ضرر می زنند

 38. سلام خواب دیدم دارم دهن یک تمساح رو باز می کنم دهن خیلی بزرگی داشت ولی منو نخورد ممنون می شم اگه جواب رو بدید.

 39. سلام من تو خواب دیدم که از کنار رودخونه ای میگذشتم که اطراقش پر از تمساح بود کاری ته من نداشتن ولی من ترسیدم. ممنون میشم تعبیرشو بگید. مرسی

 40. چرا همتون خوابتون تو شمال اتفاق افتاده؟شمال که تمساح نداره!!!!

 41. خواب ديدم با خالمينا رفتيم باغ غذا كلي غذا پختن رو يه ميز بزرگ چند تا تمساح پختن گذاشتن منم نگا ميكردم چندشم ميومد

 42. سلام. من خواب دیدم چند تا حیوون کوچیک تو خونه ای که توش بودم وجود داشت که فقط من میدونستم اون ها به زودی بزرگ میشن!!!و به ما حمله می کنن. خواستم همه رو نجات بدم اونها رو که هنوز کوچیک بودن ورداشتم بندازم بیرون. که دیدم چسبیدن به دستم و بعدش بیدار شدم. از بی اون حیوون ها تمساح رو یادمه که تو اتاق خودم بود!!میشه بهم بگین تفسیرش چیه؟ :-?:

 43. خواب دیدم از تو چمدان خاله ام تمساح امد بیرون و رفت

 44. خواب ديدم كف دانشگاه پر از ابه من از كلاس ميام بيرون يه تمساح رو ديدم كه از اب اومد بيرون رفت سمت محوطه منم اروم پشت سرش ميرفتم كه متوجه نشه داربستم جلوم بود تمساحه خيلي بزرگ بود وسط راه برگشت به شكل بسيار ترسناكي اومد طرف من منم نميتونستم از داربست برم بالا خودمو تاب دادم ولي اون پاي منو گرفت وداشت منو ميخورد منم جيغ ميزدم ديگه از خواب پريدم نفهميدم چي شد??

 45. من خواب دیدم با دوتا پسر عموم و دختر دایی بابام رو بالکن خونه هستیم بغل خونمون یه باغه و تو باغ چنتا ماهی ریختیم که تو باغم اب بود چنتا جونور ابی دیدم که یادم نمی یاد چی بودن ولی ماهیارو خوردن یهو یه تمساح اومد همه اون جونورارو خورد اگه میشه تعبیر اینو بگید

 46. افسانه

  پدرم خواب ديده كه مادرم كه سه ماه است فوت شده با يك تمساح درگير بوده و بر تمساح غلبه ميكنه و پدرم همونجا توي يك آب خيلي زلال يه تكه طلا خيلي ضخيم پيدا ميكنه و همونجا توي آب قايم ميكنه كه بعدا بره برداره. اگه ميشه بهم تعبير اين خواب رو بگيد.

 47. خواب دیدم توی خونمون ک درحال تعمیر هست ی تمساح از زیر خاک درامده و همونجا ثابت روی خاک هست و حرکتی هم نمیکنه

 48. سلام من خواب دیدم تو جاییم که هم سیلابه هم پر از تمساحه چند تا زن هم با خیال راحت از اب رد میشن ولی بعضیاشم توسط تمساحها به طور فجیح خورده میشن من هم به شدت میترسم که نکنه تیکه تیکم کنن ولی یه نفر نجاتم میده که میشناسم و دوسش دارم ولی در حقیقت اون شخص رو نمیشناسم تو خواب علاقه ای بینمون هس تعبیرش چیه؟؟؟

 49. به نظر همون مغز که تحت استرس و وحشت، دچار اشفتگی میشه و واکنش نشون میده . هشدار میده.. توسط خواب …، چون کنترل از دست اش خارج شده….

 50. پسرم خواب دیده تو پارکینگ بازی می کنه یک خانم ماشینش پر از تمساحه وایساد تمساح می خواد بهش حمله کنه پسرم انقد خسته بود که نتونستم فرار کنه.

 51. من خواب دیدم که با کسایی میجنگم ولی و باتمساح دوست شدم و برای شکست دادن انها ازش کمک گرفتم اون توی اب بود وقتی دشمنانم ازاب ردمیشدن اون اونا رو زیراب میبرد و دیگه بیرون نمیومدن لطفا بهم بگید تعبیراش چیه

 52. من خواب دیدم توی یک حوضی

 53. با سلام
  من خواب دیدم یک صد متری دور تر از خونمون توی یک حوضی دو سه تا تمساح بودندواطراف حوضی درختان زیادی بودندوشش هفتا سگ هم همینجا میگشتندومن کمی از سگ ها میترسیدم من از کنار حوضی رد شدم که برم خونمون یک دفعه تمساح به من حمله کردوپایم را گاز گرفت وبعد از چند لحظه من از دست تمساح فرار کردم وترسیدم ولنگان لنگان به خونمون رفتم وسگ هاهم همین دوروور میگشتند واز انها هم می ترسیدم وکم کم به خونمون رسیدم لطفا اگه میشه تعبیرش کنید و بگید”با تشکر”

 54. سلام نزدیکای صبح خواب دیدم برای مسافرت رفتیم به یه دریاچه بعد از یه مدت دریاچه پر از تمساح شد یه تمساح نه چندان بزرگ که از من خیلی دور بود یه دفعه پرید روی پای راستم و پامو کرد تو دهنش بعدش بابام نجاتم داد میشه تعبیرشو بهم بگین ممنون

 55. سلام خواب دیدم بچه برادرم و تمساح گاز گرفته و توی اببرده ومن از توی اب بیرونش اوردم اما با چوب به تمساح میزدم تا اینکه از خواب پاشدم تعبیرش چیه

 56. سلام خواب دیدم بچه برادرم و تمساح گاز گرفته و توی اببرده ومن از توی اب بیرونش اوردم اما با چوب به تمساح میزدم تا اینکه از خواب پاشدم تعبیرش چیه

 57. سلام خواب دیدم یه جای تفریحی رفتیم . خواهرم موقع برگشت از یه سربالایی سر خورد که پایینش یه ابگیر پر تمساح بود .یکی از تمساح ها حامله بود .خواهرم به دست تمساح اصابت کرد و اون بیدار شد .بعدش احساس کردم از بدن خواهرم تکه ای جدا کرد نفهمیدم کجاش بود فقط فریاد میزدم و کمک میخواستم .بعد نجاتش دادن و بردن بیمارستان . بعد من رفتم ملاقاتش اون دراز کشیده بود به پهاو و وقتی منو دید خوشحال شد.تعبیرش چیه لطفا

 58. سلام خسته نباشید من تو خواب دیدم ک اول یکی تمساح بود رنگش یادم نیس بعد فقط منو نگته میکرد بعد یه تمساح بچه اومد شدن دوتا تمساح اون فقط ممو نگاه میکرد

 59. من خواب دیدم که یک تمساح با دندانهای زشت بزرگی دنبال من و دخترم میاید و ما فرار میکنیم

 60. خواب دیدم یه مار مولک تمساح رو میخورد تعبیرش چیست

 61. سلام.خواب دیدم توی کوچه خاکی داشتم میرفتم که یهو روی زمبن تمساح کوچیکی بود و ازش رد شدم و باز دیدم هرجا میرم بغل دیوار یه تمساح کوچبک دیگه هست.یجای دیگه هم پر از مار بود.دوستم بهم میگف بیا نترس بعد تا اومدم بریم پیش دوستم یه دفه تمساح پرید روی پام ولی نه گاز گرفت نه کاری کرد فقط از روی شلوارم آویزون بود.بعدشم که اونو رد کردم باز تمساح کوچیک میدیدم همه جا.تعبیرش چیه به نظرتون

 62. خواب دیدم با یه ماشین همراه چند نفر دیگه از تو شهر داریم رد می شیم تو خیابون تمساح های بزرگ بودن حتی به بغل دستیم گفتم اگر یکی از اینها بیوفته رو کسی بیچاره اش می کنه
  تو رو خدا تعبیرش بگید

 63. من خواب دیدم توی یه رودخونه بودم‌پرازتمساح بودوعرض شانه ها وپهلوی من توی دهن تمساحی بودکه توی آب حرکت میکردومن روباخودش میبردیکباربادستام آرواره هاش وبازکردم وخودم ونجات دادم ولی دوباره گرفتم ولی دندونهاش اصلا دردی نداشت فقط گرفته بودم وآب پربودازتمساحهای دیگه نمیدونستم بایدچیکارکنم وازخواب بیدارشدم

 64. خواب دیدم تمساح را بغل میکنم تمساح مرده است اما پس به زمین میاندازم ..چون دلم از مردارش بد میشود..ِ…..

  تشکر از جواب تان

 65. سلام.خواب دیدم که تمساحی به سمت خواهرم حمله کرد و او فرار کرد. ناگهان خواهرم به یک شیر تبدیل شد و تمساح دم او را کند…من روی تمساح نشستم و دهان او را باز کردم تا دم شیر را بیرون بیاورم و موفق هم شدم دم را سالم بیرون بیارم…تعبیر این خواب عجیب چیست؟؟؟؟؟

 66. خواب دیدم یک تمساح در خانه ما هست و به من علاقه زیادی دارد (به عنوان حیوان خانگی ) من هم کلی دوسش داشتم و مراقبم بود

 67. در خواب تمساحی حیوان خانگی من بود و من رو خیلی دوس داشت و من هم کلی دوسش داشتم و مراقب من بود

 68. سلام. من در خواب تمساحی را دیدم اول در رود خانه بود احساس کردم همان لحظه این خواب را هم قبلا دیده بودم سپس تمساح به من و شخص دیگرب ک کنار من بود حمله کرد ما فقط پا ب فرار گزاشتیم ولی من احسای کردم فقط یک تمساح نیس از اون جا ک خارج شدیم و ب خانه رسیدیم وقتی درکن خانه رفتم در یک اتاق احساس کردم تمساح وجود دارد ولی اصلا نمیتوانستم به آن نزدیک شوم خلاصه به یه زور ک بود خانواده را توجیح کردم و تمساح هارا نشان دادم ک زیر فرش خانه بودند ک به نظر آنچه دیدم دوتا بود ولی حس من میگفت زیاد تر است ولی دیده نمیشد ک هرگدام به رنگ های مختلف و بزرگ بودن ک بعد از دیدن آن قرار شد آن ها را گلوله بکشیم ک بعد از خواب بیدار شدم

 69. فریبرزپیداوبسی

 70. محمد الهی

  سلام من یه تمساح دیدم که منو کرد تو دهنش داشت باهام حال میکرد یعنی خودشو ارضا میکرد

 71. سلام،ممنون میشم خواب منو تعبیر کنید،خواب دیدم که تو یه کاسه ها و پارچ های شیشه ای زیادی توی خونه عسل درست میکردیم بعد یهو تو یکی از کاسه ها دیدم که یه چیزی با ظاهر تمساح (اندازه مارمولک)تو یکی از کاسه ها بود البته خودم اون لحظه احساس میکردم مارمولکه با اینکه شبیه تمساحه،بعد این تمساح یا مارمولکه یه بچه تمساح عین خودش میزاید که باعث میشه یه ذره خون هم تو عسل بیفته،ممنون

 72. سلام من خواب دیدم تعداد زیادی تمساح با دهن های باز میخوان منو گاز بگیرن و من با یه چیزی شبیه طناب آویزونم و با سرعت از روی همشون تاب میخورم و رد میشم. تعبیرش چی میتونه باشه؟؟

 73. سلام من خواب دیدم تعداد زیادی تمساح با دهن های باز میخوان منو گاز بگیرن و من با یه چیزی شبیه طناب آویزونم و با سرعت از روی همشون تاب میخورم و رد میشم. تعبیرش چی میتونه باشه؟؟

 74. خواب دیدم یکی پوسته تمساح رو کنده و من گوشتشو کباب کردم و خوردم با زور…تعبیرش چیست؟؟؟

 75. الطفاااا جواب بدهید بعد از خواندن این
  من خوابدیدم یک تمساحدمبالمارمولک افتا ه بود بعضی وقتا گازش میگرف بعضی وقت هادمبالش میرفت و میگرفتش بعضی وقتا هم فرار میکرد و دسته تمساح نمیرسید بهش

 76. با سلام
  من خواب دیدم که یک زن که شبیه تمساح بود قصد حمله کردن به من رو داشت که گرفتم و اون رو با طنابی بستم که با حمایت یک تمساح دیگه فرار کرد اون تمساح من و دنبال می کرد در حالیکه من فرار می کردم به جایی رسیدم که دیگه تصمیم گرفتم بر گردم و نابود کنم ت. مسیر فرار کپسول هواگاز گیرم خ.استم از دم ش آتیش بزنم که یه هویی برگشت به طرفم گاز تمام شد اون یکی رو خ.استم ر.شن کنم دیدم کبریت ندارم دوباره پا به فرار گذاشتم از پشت بام به خانه پدر بزرگم رفتم و دایی م که در پشت شیشه ایستاده بود موهایش را شانه می کرد خواستم کمکم کنه ولی اون نمی شنید شیشه بزرگ را شکستم و قضیه رو بهش گفتم اون هم رفت به سمت تمساح که من از خواب بیدار شدم میشه تعبیر ش کنید برام

 77. سلام -خواب دیدم که چندین نفر هی سعی دارن تمساح بدن بهم و بذارن تو دستم و من دائم در حال فرار بودم و نمیخواستم قبول کنم

 78. سلام من دیدم یک تمساحی اون کنار بود و دقتی به ما نداشت که یک دختر که از فامیل هست نظرش وجلب کرد و اون بهش حمله کرد و اون فرار کرد و نظر تمساح به جلب سد و من کیفمو انداختم جلوش و اونم مشعول پاره کردن کیفم شد من فرار کردم ولی به خودم آسیب نزد

 79. علیرصا شهرخانی

  دوستم خواب دیده که تمساحی بزرگ مرا بلعیده تعبیرش چیست

 80. سلام خواب دیدم دوتا تمساح بزرگ در منزل ما بودن. در اشپزخانه. اونها رو گرفتم و با دستام دهانشونو شونو گرفتم که گاز نگیرن. و از خانواده خواستم طناب بیارن که دهانشون ببندم. چون سعی داشتن دهانشونو باز کنن و به دستای من فشار وارد میکردن. اما هیچکدام از افراد خانواده به خواسته ی من اهمیت نمیدادن. و اصلا انگار متوجه خطر تمساح نبودن.

 81. دیشب خواب دیدم یک موجود که سرش آدم بود و بقیش تمساح دنبال من میکنه و حتما میخواد به دست من آسیب بزنه ازش فرار میکردم و ترس زیادی داشتم حتی از دیوارهای همسایه ها میپریدم و اون ول کن من نبود میخواست حتما با دمش به دست من بزنه آخرشم این کارو کرد و دست من رو برید وقتی اینکارو کرد دیگه رفت و خیالش راحت شد ….من هم دشمن خانگی دارم هم اخیرا با یک نفر ارتباط پیدا کردم که شخصیتش قابل اسکن نیست و زیاد مورد اعتماد نیست…. نمیدونم نگرانم!!

 82. من خواب دیدم تمساح به پدرم و شوهرم تجاوز کرد ولی خودم و مادرم و مادر شوهرم فرار کردن
  پدرو شوهرم بعد از مدت کوتاهی خونی از اتاق اومدن بیرون..
  خیلی تعبیرش مهمه برام

 83. من تو خواب دیدم تمساح بزرگی ما رو (پسر کوچیکم و خودمو) تعقیب میکنه من هم دست پسر ۴ سالمو گرفتم فرار میکنیم از دستش بلاخره

 84. اناهيتا

  خواب دیدم تو اب دریا بودم که تمساح بهم حمله کرد و من باهاش مبارزه کردم.چندین بار دهنشو باز کرد که منو گاز بگیره حتى تیزى دندوناشو حس میکردم ولى من از خودم دفاع میکردم و نمیزاشتم،از دستش فرار میکردم .تا اخرش که از اب اومدم بیرون نجات دادم خودمو .تعبیرش چى میشه لطفا

 85. من خواب دیدم تمساح بزرگ وسط خونه
  هی باهام حرف میزنه که یه حیون کوچولو که با اونم صحبت میکنم بخوره کلی خواهش کردم که اینکارو نکنه
  آخر کُلِّ خونه دنبالم کرد و جلو در ورودی گردنمو خورد و من هی جیغ میزدم و تو یکی از گروه های تلگرامم سعی میکردم ویس بفرستم

 86. من تو خواب کنار یه مردابی بودم پام یهو رفت تو اب کثیف و گلی تا اونموقع یه تمساح اومد پامو گرفتبا اون یکی پام باهاش مبارزه میکردم که انگشست اون یکی پامم گرفت.فقط نگه داشته بود تو دهنش بدون چیزی ولی انگشت پام خیلی درد میکرد با داد و بیدادم یکی اومد و تمساح رو زد و من فرار کردم رفتم .بعدس رفتم کنار خاکریز تپه ای یه سوراخ داشت اومدم ببینم یه افعی اومد نیشم بزنه جاخالی دادم خورد به پهلوی گربه ای که دیدم پشتمه و گربه درجا مرد دوباره فرار میکردم یه مار دیگه اومد بزرگ شد و خواست نیشم بزنه حمله کرد که من جا خالی دادم و فرار کزدم و سوار ماشین شدم زود درارو بستم و فرار کردم رفتم .میشه تعبیرشو بهم بگین

 87. تو خواب دیدم که کنار یه مرداب با دوستام رفتم کنار مرداب پام یهو رفت تو اب کثیف اوردم بیرون زود یه تمساح اومد دفعه اول حمله کرد نتونست بگیره دفعه بعد که پرید پامو گرفت داشتم باهاش مقابله میکردم که اون یکی پامم فقط انگشتمو گرفت که خیلی درد میکرد داد زدم کمک خواستم یکی اومد پرید روش و من فرار کردم تعبیرش چیه

 88. خواب دیدم یه تمساح کوچیک بهم چسبیده هر چقدر میخواستم از خودم جداش کنم نمیتونستم خیلی هم اذیتم مبکرد..تعبیرش چیه؟

 89. من خواب دیدم که یک تمساح منو دنبال میکرد یعنی هر جا میرفتم میومد منم همش از دستش درحال فرار بودم وترسیده بودم ولی اخرش نتونست منو بگیره

 90. تمساح منو دنبال میکرد هر جا که میرفتم میومد منم ترسیده بودم ولی اخرش نتونست منو بگیره

 91. سلام پسرم خواب دیده یه تمساح اومده خونمون ورفته بالای ویترین نشسته ولی همه بهش میگفتن عقرب بعد شوهرم گرفته که اونو بندازه بیرون شروع کرده باپسرم شوخی کنه اونم ار کنار دهنش زهر میریخته ودست پسرم خورده بهش وشروع به سوختن کرده بع یهو از خواب بلند شده توروخدا تعبیرش را بهم بگید ممنون

 92. من تو خواب دیدم چن تا تمساح همدیگرو گاز میگیرن جوری که خون از بدنشون فواره میکنه تعبیر این خواب چیه؟

 93. با سلام من دختری 15 ساله هستم و نزدیک 6 سال هستش که خواب مار می بینم شبا نمیتونم بخوابم از ترس بعد از این 6 سال تمساح هم اضافه شد که هر دو تو خواب بهم حمله میکردن تمساح کوچیک بود ولی مار بزرگ بود نمیدونم تعبیرش دقیقا چیه اگه میشه تعبیرش رو بگین

 94. خواب دیدم دو تمساح یکی درحال وارد شدن ب خانه به رنگ سبز ودیگری در حال وارد شدن ب داخل حیاط بودند ک با دیدن حمله ی ما به او سریع وارد خانه شد

 95. سلام وقتتون بخیر…دیشب خواب دیدم که یه جایی بودم که شایددیروز فکرش از ذهنم عبور کرده باشه …پس مکانش توی تعبیر تاثیری نداره
  دوتا مار خیلی عظیم بودن که از کوه دراومدن
  بعدش یه تمساح به رنگ معولی که اونم خیلی عظیم بود دراومد و گردن یکی از اون دوتا رو گاز گرفت
  بعد از اونم دوتا تمساح سیاه اومدن بیرون
  دیگه بقیشو یادم نیست
  ولی یادمه به ما آسیب نمیزدن و وقتی کارشون تموم شد برگشتن تو کوه

 96. لطفا اگر تعبیرش بد هست به خیر و نیکی تعبیر کنین

 97. منم خاب دیدم تو خونمون واس اینک تمساح اذیت نکنع دعن تمساحو تو عاخر باز میکردم تا ایکن انداختمش تو حیاط هرچی میزدم بهش کوچیکتر میشد تا شد اندازع ی مارمولکی و مرد .تمساحم تو خونه فقط منو اذیت میکرد??

 98. خواب دبدم از آسمون تمساح میباره خیلی ترسیده بودم و فرار کردم توی یه اتاق ولی دوباره اومدم بیرون و میزدمشون تعبیرش چیه؟

 99. خواب دیدم که خونه مادربزرگم هستم و همه داغداریم یبار بنظر میومد که بچه دایى م مرده یبار بنظرم اومد بچه خواهرم مرده بعد فهمیدیم که تو خونه تمساح خیلى بزرگى هستش دهنش قل و زنجیر بود ولى تو اون لحظه فکر کردم پسرم مرده…بعد همه رفتن خاله مادرم موند خونه تنها که تمساح بسمتش اومد و اونم داشت فرار میکرد ولى انگار من داشتم فرار میکردم انگار روح من بود تو وجود خاله مامانم خیلى عذاب کشیدم تا بیدار بشم از خواب…

 100. هنوز نمی دونم که تمساح بود یا نه ولی هم کوچیک بود و هم سریع و هر دندان های تیز . چندبار سعی می کرد فرار کنه و انگار حیوان خانگی هست که من سر کار می برمش. لباس های شیکی سر کار می پوشیدم در خواب و سعی می کردم دهن این تمساح رو ببندم تا اروم بگیره . چندباری گم شد و میگشتم دنبالش و در اخر خواب دیدم که این حیوان خوابیده

 101. سلام.منم خواب دیدم تمساح دهنشو هی باز میکرد بعد منم رفتم دهنشو با طناب یانخ دقیق یادم نیست، بستم و بیدار شدم

 102. سلام
  من خواب دیدم یک اتاق ۴۰ متری که توش رو طبقه مثل طبقات توی سبزی فروشی زدن تمساح دارم شاید صد صدو پنجاه تائی بودن که کنار هم خوابیده بودن اینا کاری بمن نداشتن و مثل اینکه. پرورشی بودن
  من اولش ترسیده بودم اما بعدش روشون راه میرفتم و بهشون حاکمانه می خندیدم اتاق سقفش شیشه ای بود و فقط من کلیدش رو داشتم
  الان که یادم میاد تمساح ها کم کم زیاد شدن و اولش قرار بود خودم تو اون اتاق بخوابم بعد اونقدر زیاد شدن که دیگه جای من نشد
  در رو بستم اومدم بیرون تا دوباره بهشون سر بزنم که از خواب پریدم

 103. سلام من خواب دیدم چند تمساح به یه خانومی حمله کردن و من نجاتش دادم اما یادم نمیاد چجوری اون تمساح رو کشتم یا از اون خانوم دورش کردم

  • داود صالحی

   سلام
   من توی خواب نزدیکیهای صبح دیدم توی اطاق خوابمان که خیلی رختخواب وسط ریخته بودیم یک تمساح یک بچه به دنیا اورد ومن به خانمم میگم به شما نه گفتم حالا دیدی

 104. سلام
  من خواب دیدم یه کوروکودیل بچه به عنوان حیوون خونگی
  اورده ام و دارم ازش نگه داری میکنم و باهم دیگه خیلی هم دوست هستیم
  تعبیر چی میشه ؟!

 105. اسماعیل میرزایی

  با سلام.
  خواب دیدم با یکی از دوستای قدیمی با موتور میرفتیم ک تو کوچه بود ک کم مونده بود بیوفتم تو اسختر پسر تماسح ولی اویزون بودیم در اومدیم بعد یهو رفتیم مسافرت احتمالا تو شهرمشهد بودیم هتل گرفتیم در کوچه هتل ی حرفه بزرگ ایجاد شده بود ک انگاری عین ی استخرچه بود ک توش پر تماسح کوچیک و بزرگ بود بعد یکی از دوستان ک هواپیما کنترلی داشت بازی میکرد افتاد تو اب برای در اوردن خیلی تلاش کردیم تمساح ازت میکرد اخرش تمساح در دستمون بود گرفتیمش اخرشم داشتم گوشتشو میخورم داشتم گوشتشو میخوردم از دمش شروع کردم.تا سرش خوردم سرش موند.ممنون از شما

 106. خواب دیدم یه تمساح سبز تو یه اب و میخاد بیاد سمتم ک من با چوبی ک دستم بودم ترسوندمش واون رفت وچن بار دیگ اومد بازم میزدمش با چوب وبرمیگشت اخرین دفه اومدنزدیکم و منم اماده بودم ک اگـ اومد بزنمش،ک اون یدفه اومد ومنم با چوبم محکم خواستم بزنمش یدفه از خواب پریدم

 107. من خواب دیدم یه مارمولک که شبیه تمساح بود رو دیوار بود بعد من ترسیدم یه نفرو صدا کردم اونم اومد دهن تمساحرو باز کرد دندوناشو بهم نشون داد

  • بی اس ام اس

   شما دشمنی دارید که دیگران می خواهند به شما بفهمانند که او با شما دشمن است ولی شما قبول نمی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.