تعبیر خواب بوسه مرده | 50 تعبیر بوسه مرده در خواب

تعبیر خواب بوسه مرده

تعبیر خواب بوسه مرده

در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد تعبیر خواب بوسه مرده صحبت کنیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.ممکن است برای تعبیر خواب خود نیاز به تعبیر خواب مرده و تعبیر خواب بوسه داشته باشد که می توانید با کیلک بر روی لینک آبی آنها را مطالعه نمایید.

تعبیر خواب بوسه مرده از دید امام صادق

اگر در خواب کسی ببیند که مرده ای را با شهوت می بوسد اگر زن است شوهر می کند و اگر مرد است زن می گیرد به شرطی که مجرد باشد.

دید منوچهر مطیعی

اگر کسی در خواب ببیند که مرده ای او را می بوسد دو حالت دارد اگر مرده آشنا باشد از نظر مالی ، اخلاقی احتمالا دینی به او دارد و اگر مرده غریبه باشد از سوی مرده خیر و برکتی به شما می رسد ، چرا که بوسیدن مرده در خواب نشانه خیر و برکت است.

جابر مغربی

اگر در خواب ببینی که به مرده به حالت شهوت بوسه می دهی به آرزوهای خود می رسد و زن می خواهد.

ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدید که کسی که مرده است را از روی شهوت بوسیدید معنی این خواب این است که خیر و برکتی از طرف ان مرده به فرد می رسد و این خیر و برکت می تواند یک گنج باشد و یا ارث و میراثی باشد.

اگر در خواب ببینید که مرده به شما بوسه می دهد معنی این خواب این است که از مال و یا علم و … مرده چیزی به بیننده خواب می رسد.

کتاب سرزمین رویاها

اگر در خواب خود شخصی را که مرده است را ببوسید معنی این خواب داشتن عمر طولانی است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.