تعبیر خواب عنکبوت

تعبیر خواب عنکبوت | تعبیرخواب عنکبوت | tabire khab

تعبیر خواب عنکبوت,تعبیر خواب عنکبوت زرد,تعبیر خواب عنکبوت بزرگ,تعبیر خواب عنکبوت قرمز,تعبیر خواب عنکبوت کوچک,تعبیر خواب عنکبوت سیاه کوچک,تعبیر خواب عنکبوت بزرگ زرد,تعبیر خواب عنکبوت مرده,تعبیر خواب عنکبوت سبز,تعبیر خواب عنکبوت و رتیل,تعبير خواب عنكبوت زرد,تعبیر خواب عنکبوت زرد بزرگ,تعبیر خواب عنکبوت سیاه و زرد,تعبیر عنکبوت زرد در خواب,تعبیر خواب عنکبوت بزرگ سیاه,تعبیر خواب عنکبوت بزرگ قهوه ای,تعبیر خواب عنکبوت بزرگ ابن سیرین,تعبیر خواب کشتن عنکبوت بزرگ,تعبير خواب عنكبوت سياه بزرگ,تعبیر خواب عنکبوت قرمز بزرگ,تعبیر خواب کشتن عنکبوت سیاه بزرگ,تعبیر عنکبوت بزرگ در خواب,تعبير خواب عنكبوت قرمز,تعبیر خواب عنکبوت سیاه و قرمز,تعبیر خواب عنکبوت کوچک سیاه,تعبير خواب عنكبوت كوچك,تعبیر خواب عنکبوت های کوچک,تعبیر خواب عنکبوت سفید کوچک,تعبير خواب عنكبوت سبز,تعبیر خواب عنکبوت سبز رنگ,تعبیر دیدن عنکبوت سبز در خواب,تعبیر خواب عنکبوت رتیل

با نظر مدیریت سایت جسارت و برای کمک به بازدید کنندگان محترم نظرات شما عزیزان بعلاوه جوابهای سایر کاربران به در پایین این مطلب اضافه می شود.

تعبیر خواب عنکبوت , تعبیر خواب عنکبوت بزرگ سیاه زرد قرمز سفید طلایی

خواب عنکبوت یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم عنکبوت در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب عنکبوت می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب عنکبوت را مطالعه نمایید و متوجه شوید عنکبوت چه تعبیری دارد

تعبیر خواب عنکبوت از دید مولف

تعبیر خواب عنکبوت مردی ضعیف و گمراه است

تعبیر خواب عنکبوت گرفتن پیروزی بر مرد ضعیف است

تعبیر خواب عنکبوت از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب دیدن عنکبوت مردی بافنده است

تعبیر خواب عنکبوت از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب دیدن عنکبوت در خانه و اتاق شما بودن این است که یکی از اعضای خانواده شما باعث خشم شما می شود

تعبیر خواب عنکبوت در غیر از خانه دشمن ضعیف است

تعبیر دیدن عنکبوت در خواب دشمن نیست بلکه بدخواه است

تعبیر خواب عنکبوت از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب عنکبوت دیدن ، یک تحول مثبت در امور شما اتفاق خواه افتاد

تعبیر خواب کشتن عنکبوت ، پیروزی است

تعبیر خواب عنکبوت از دید آنلی بیتون

تعبیر عنکبوت درخواب این است که دقت و توانایی تان باعث پیشبرد کارها می شود

تعبیر خواب دیدن تار تنیدن عنکبوت زندگی شاد است

تعبیر خواب کشتن عنکبوت اختلاف با زن خود است

تعبیر خواب نیش زدن عنکبوت ،از دست دشمنان عذاب کشیدن است

تعبیر خواب آویخته شدن عنکبوت از تار بهره مندی از زندگی خوب است

تعبیر خواب عنکبوت بزرگ در خواب داشتن بخت خوب است

تعبیر خواب آمدن عنکبوتی کوچک بهمراه عنکبوت بزرگ سمت شما سعادت و کامیابی است

تعبیر خواب فرار کردن از عنکبوت از دست دادن ثروت است

تعبیر خواب عنکبوت بزرگی سمت شما بیاید و ان را بکشید بدست آوردن مقام خوب است

تعبیر خواب دختری که خواب عنکبوت های طلایی ببیند افزایش شادی در زندگی اش است

تعبیر خواب عنکبوت | عنکبوت در خواب دیدن | تعبیر خواب

ناشناس(کد 1)

من توی خواب یه عنکبوت دیدم از اونا که فقط پاهاشون بلند هس تقریبا پونزده سانت بود طول عنکبوته اولش سعی کردم بکشمش وقتی سعی کردم با پایم اون عنکبوت رو بکشم موفق نشدم و از زیر پام فرار کرد و بعدش به سمتم اومد منم ترسیدم

سیرانووش (کد 2)

سلام.من خواب دیدم مادرم از توی یه نایلون کلی عنکبوت خوشگل در آورد.رنگهای مختلف که همون پاهایش سفید داشتن و متوسط بودن.گفت که خریده.به منو خواهرام داد.همه به نحوی خودشون اومد اما من ترسیدم نگرفتم توو خواب جیغ میزدم و فرار میکردم اما همشون از لباس یا شال ما آویزون بودن .یهو چندتا شون اومدن به سمت من.خیلی زیبا بودن.به همراه یه سری مورچه که اون اهم پاهایش سفید داشتن. پنداشتن نیومدن طرف من که بیدار شدم.میشه تعبیرشو بگید

91 comments

 1. ديدن عنكبوت در خواب ، نشانة آن است كه با توانايي و دقت ، كارهاي خود را پيش خواهيد برد و ثروتي گرد خواهيد آورد

 2. اگر خواب ببينيد عنكبوتي تار مي تند ، نشانة آن است كه زندگاني شاد و ايمني خواهيد داشت .

 3. كشتن عنكبوت در خواب ، نشانة آن است كه با زن خود اختلاف و مشاجره پيدا خواهيد كرد

 4. اگر خواب ببينيد عنكبوتي شما را نيش مي زند ، نشانة آن است كه از دست دشمنان خود عذاب خواهيد كشيد .

  • بیشترین چیزی که من خوندم راجع به عنکبوت این رو رسوند که باعث پیشرفت و ثروت بزرگ میشه البته اگر ازش فرار نکنیمً… اگر عنکبوت رو بکشی به ثروت میرسی .. اگر نیشت زد یعنی یکی تو زندگیت چشم داره …. اگر فرار کنی ازش مال و اموال از دست میدی

 5. اگر خواب ببينيد چند عنكبوت از تارهاي خود آويخته اند ، نشانة آن است كه از موقعيتهاي مناسب ، ثروت ، سلامتي و دوستاني مساعد برخوردار خواهيد بود

 6. ديدن عنكبوتي بزرگ در خواب ، نشانة آن است كه بخت و اقبال مساعد به شما كمك خواهد كرد تا به سرعت ثروتي به دست بياوريد

 7. اگر خواب ببينيد عنكبوتي بزرگ به همراه عنكبوتي كوچك به طرف شما مي آيد ، نشانة آن است كه تا مدتي كاميابي و سعادت همراه شما خواهد بود . اما اگر خواب ببينيد عنكبوتي بزرگ شما را نيش مي زند ، نشانة آن است كه دشمنان سعادت و خوشبختي شما را به گونه اي نابود مي سازند .

 8. اگر خواب ببينيد از عنكبوتي بسيار بزرگ مي گريزيد ، نشانة آن است كه ثروتي را از كف خواهيد داد

 9. ـ اگر خواب ببينيد عنكبوتي بسيار بزرگ به طرف شما مي آيد و شما او را مي كشيد ، نشانة آن است كه مقام مناسبي به چنگ مي آوريد . اما اگر بعد از كشتن عنكبوت متوجه شويد ديگر بار زنده مي شود و به دنبال شما مي گذارد ، علامت آن است كه وضعيت متزلزل مادي ، شما را تحت فشار قرار خواهد داد .

 10. اگر دختري خواب ببيند عنكبوتهاي طلايي در اطراف او حركت مي كنند ، علامت آن است كه شادماني زندگيش افزايش مي يابد و با دوستاني تازه آشنا خواهد شد .

 11. سلام من خواب دیدم توی موهام پراز بچه عنکبوت شده ویکی داره اونها رومیکشه ومنم یه عنکبوت بزرگ رو کشتم .همچنین خواب دیدم مادربزرگ عروسمون که چندساله فوت کرده اند یه ظرف کله پاچه به من دادن میشه بگید تعبیرش چیه؟

  • سلام من فقط اینو میدونم که اگه کسی فوت شده باشه و تو خواب فرد زنده باشه و بهش چیزی بده نشانه ی خوبی هست ولی اگه کسی که زنده است و به مرده چیزی بده تعبیرش خیلی بده

 12. خواب چندین گونه است نمیتوان همه, آنرا درست شمرد، ممکن شما ویدیویی از عنکبوت ها را قبل از خواب تماشا کرده باشید خود را اذیت نکنید و حالت روانی خود را کوشش کنید خوبتر آرایش دهید.

 13. من خواب دیدم یه عنکبوت ریز روی بدن شوهرم راه میرفت لطفا تعبیر خوابمو ایمیل کنید :-?:

 14. به ثروتی اندک می رسید

 15. نشانه ث روت هست

 16. با سلام و خسته نباشيد ميخواستم بگم من 2 تا عنكبوت بزرگ كه يكي سفيد و يكي سياه بود رو تو خواب ديدم لطفا جواب تعبير منو ايميل كنيد

 17. من در خواب دیدم که سه عنکبوت بزرگ در خانه بود و خواستم آنها را بکشم که هر سه آنها فرار کردند

 18. سلام خواب دیدم پسر ابجیم که 7 8 سالشه
  یه عنکبوت زرد کوچولو نیشش میزنه
  داد میزنه پسر ابجیم
  تعبیرش چیه ممنون؟

  • من خوابش دیدم برادرم برایم کفش خریده بعد از مدتی آورد بپوشم دیدیم داخلش به هم ریخته ناگهان چیزی از انهادرامد شب بودچراغ را که روشن کردیم دوعدد چهارنشک زرد و یک عددرتیل یا عنکبوت بود که آنها را با کفش کشتیم
   یعنی چه؟

 19. سلام من خواب دیدم یه عنکبوت سبز رو در خونمون تار بسته بعد وقتی میخوام برم تو نمیبینمش تارش میره تو دهنم بعد خود عنکبوت میاد رو بازوم ولی من پرتش میکنم رو زمین. تعبیرش چی میشه ؟

 20. من خواب دیدم اب می خورم و از دهنم عنکبوت طلایی و زرد بیرون میاد تعبیرش چیه؟!

 21. سلام. من خواب دیدم تعداد زیادی عنکبوتو توی اتاقم کشتم بعدش وقتی روی تخت نشسته بودم یه نفر بهم گفت 1عنکوت و 1سوسک و 1مارمولک بالای سرمنن و میخوان منو بکشن. میشه بگین تعبیرش چیه؟

 22. شما به ثروت می رسید

 23. من خواب دیدم 2تا عنکبوت سیاه طوسی از روی پام رفتن پایین. میشه تعبیرش بگین؟

 24. من خواب دیدم چندین عنکبود در بدنم تار تنیده است و آنها را از اطرافم با عجله دور میکنم لطفاً تعبیر این خواب را برایم بگوید.

 25. خواب دیدم از دستم یه عنکبوت داره میاد بیرون از پا شروع کرد به بیرون اومدن درد خیلی زیادی داشت اومد بیرون…کشتمش

 26. من دو بار خواب ديدم كه يك عنكبوت به اندازه ي 30و40 سانتيمتر ارتفاع دنبالم مياد من هم فرار كردم كه بعدش بيدار شدم.تعبيرش چيه؟

 27. خوب بودممنون

 28. سلام حرف زدن عنکبوت در خواب به چه مفهمومی است همیشه عنکبوتهای خوابم با من حرف میزنن!!!!

  • سلام من خواب دیدم یه عنکبوت خیلی بزرگ سیاه طوسی رو کشتم وبعد یه عنکبوت زرد دنبالم کرد وگرفتم

 29. خواب دیدم عنکبوتی طلایی رو بدنم راه میره کشتمش و بعد رو دستم جای نیش خون آلود بزرگی دیدم خون رو پاک کردم اما نیشها و عنکبوتها بیشتر میشدکه فهمیدم عنکبوتهای کوچک طلایی از بدن خودم بیرون میاد و برادرم هم همینطور شده بود لطفا تعبیر کنید.باتشکر

 30. سلام من خواب دیدم یه عنکبوت بزرگ در خانه ام تار بسته و به کمک خاله ام کشتیم ولی خون امد

 31. منم تقریبا همچین چیزی دیدم بعمادرم عنکبوته زرد بزرگ رو از لباسم به زمین انداخت

 32. باتشکر از شما خیلی عالی بود 😀

 33. سلام من خواب دیدم که دیوار خونمون پر از عنکبوت های قرمز و کوچیک شده وخیلی سریع دارن تمام خونه رو می گیرن بعد من با جارو برقی همه رو جمع می کنم

  • سلام من خواب دیدم یه عنکبوت سیاه و بزرگ توخونمون هست و ب طرف من اومد اما من از شدت ترس نتونستم از جام تکون بخورم و از ترس از خواب پریدم

 34. اگرشوهر عنکبوت بزرگی را به طرف زنش بیندازد تعبیرش چیست

 35. سلام من یجای دیگ تعبیر عنکبوت رو خوندم نوشته بود نشونه دشمن حالا من کدوم درسته؟؟؟؟؟

 36. سلام من خواب دیدم یک عنکبوت سیاه دارم که رو بدش یه نشانه قرمزاست لطفا بگین تعبیرش چست ممنون

 37. عنکبوت کوچک زیر پای راست خانه درست میکنه و من پامو که بر میدارم مثل کش هست بعد عنکبوت میاد روی پام که از خواب بیدار شدم

 38. سلام من خواب ديدم كه عنكبوت بزرگي به بجه ام حمله كرد من هم مي خواستم بكشمش از خواب پريدم.

 39. من خواب دیددم عنکبوت اومد روی کتفم و داره عزیتم میکنه

 40. سلام ببخشید من خواب دیدم یه عنکبوت سفید خیلی بزرگ افتاده دنبالم میشه بگید تعبیرش چیه؟ :-?:

 41. تعبیر عنکبونت سفید بزرگ در خواب چی میشه؟

 42. عالی بود

 43. اگر در خواب عنکبوت ببينيد که در خانه يا اتاق شماست يکي از اهالي خانه يا افراد خانواده در شما خشم و نفرت به وجود مي آورد. بيشتر حالت نفرت و اشمئاز مطرح مي شود يا خشم و نارضائي

 44. اگر عنکبوت را جائي غير از خانه خويش ببينيد دشمن ضعيف ناشناسي اين حالت را در شما به وجود مي آورد.

 45. عنکبوت دشمن نيست بد خواهي است که بيشتر از آزار رساندن تنفر بر مي انگيزد.

 46. معبران نوشته اند (عنکبوت دشمن خفيفي است) ولي دشمن نيز مي تواند هم عامل خشم شود و هم موجب بر انگيخته شدن نفرت و اشمئاز.

 47. تار عنکبوت گرفتاري و دست و پاگيري است اما نه زياد بلکه تشو يش هاي کوچک و ناراحتي هاي مختصر در خواب هاي ما به صورت تار عنکبوت ظاهر مي شود. نيکو است اگر ببينيد که خانه و اتاق يا محل کار خود را از تار عنکبوت مي زدائيد زيرا اين عمل به معني آن است که ناراحتي ها و تشويش ها را از خود مي رانيد و سکون و آرامش را باز مي يابيد. ا

 48. گر ببينيد صندوق يا جامه دان شما تار عنکبوت بسته با همسرتان کدورت پيدا مي کنيد. همين طور است اگر ببينيد که آشپز خانه تار عنکبوت دارد در اين صورت با همسرتان قهر مي کنيد.

 49. ناشناس

  سلام ممكنه لطفا تعبير رتيل سياه رو بگيد؟
  سه تا ريتل از پنجره خانه خواهرم وارد شدند. يكي كوچك بود. من فرار كردم

 50. اخرش نفهميديم كدوم درسته و اين خواب خوبه يا بد

 51. رتیل سیاه وقتی مارو نیش میزند یعنی
  چه ؟؟؟؟؟؟؟

 52. سیرانووش

  سلام.من خواب دیدم مادرم از توی یه نایلون کلی عنکبوت خوشگل در آورد.رنگهای مختلف که همون پاهایش سفید داشتن و متوسط بودن.گفت که خریده.به منو خواهرام داد.همه به نحوی خودشون اومد اما من ترسیدم نگرفتم توو خواب جیغ میزدم و فرار میکردم اما همشون از لباس یا شال ما آویزون بودن .یهو چندتا شون اومدن به سمت من.خیلی زیبا بودن.به همراه یه سری مورچه که اون اهم پاهایش سفید داشتن. پنداشتن نیومدن طرف من که بیدار شدم.میشه تعبیرشو بگید

 53. سلام من خواب دیدم خونه ی یکی از اقوام بودیم ،عنکبوت توی خونه اش دیدم ،اونو هی میاورد سمت من منم میترسیدم .پرت میکردمش.تعبیر خوابم چیه،؟

 54. سلام من خونه یکی از اقوام بودیم ،یک عنکبوت دیدم توی خونشون ،بعد صاحب خونه عنکبوت هی پرت میکرد سمت من ،من هم میترسیدم و پرت میکردم یه سمت دیگه.تعبیر خوابم چیه؟

 55. سلام،من دو تا رتیل تو خواب دیدم که به لوستر تنیده بودن،و با تار هاشون بازی می‌کردند و جابجا میشدن،صاحب خونه بهشون تخم مرغ داد و خیلی راحت از دستش گرفتن و خوردن ،البته اون منزلی که اینها آویزون بودن واسه خودم نبود،خونه خیلی مجلل و شیکی بود و اولین بار بود داشتم میدیدم

 56. سلام . خواب دیدم عنکبوت بزرگی در دفتر کارم هست . برادر بزرگتر از خودم آمد و او را کشت تعبیرش چیه ؟

 57. سلام آقا من یه خوابی دیدم معلوم نیست چه مدلی بود اصلأ خواب مار سیاهی رو دیدم که کشته بودمش این مار دمش شباهت زیادی با دم عقرب داشت وقتی که این ماره لامصب رو کشتم یهو از سر مار یه عنکبوت سیاه پرید بیرون ???

 58. من خواب دیدم عنکبوت روی گردن دختر عموی 6ماهم راه میره که من عنکبو ترو پرتش می کنم بیرون

 59. سلام من صبح خواب دیدم پریود شدم اما به جای خارج شدن خون حیض عنکبوت های متصل به هم از رحمم خارج می شد وقتی متوجه شدیم که عنکبوتن می ترسیدیم که وارد بدن بقیه زنان بشن برا همین شروع به کشتن عنکبوت ها کردیم.
  لطفا تعبیر
  متشکرم

 60. سلام من خواب دیدم ک ۱ عنکبوت تقریبا کوچیک توی دستشویی اب ریختم روش تا بمیره زنده شد همه جای خونه دنبالم بود بعد شدن ۲ تا ۱ نیشی ب دستام زدن ک لنقد درد ناک بود دستام پر خون شد خیلی نیشش زهر داش میشه تعبیر خوابمو بگید

  • سلام من خواب دیدم که عنکبوت ها در کف پا می کردن و نگاه می کنن من می تر سم وپا رو می کشم بالا تعبیرش چیه

 61. سلام من ی مرد 35 ساله هستم میخام ی مغازه جدید اجاره کنم اخیرا خواب عجیب زیاد میبینم دیشب خواب دیدم از فضای سبز داخل شهر راه میرم ی دفه دیدم پام تا مچ رفت تو آب وقتی اومدم بیرون چنتا رتیل سیاه روپام بود همشونو پرت کردم کنار یکیش پاهاش رفت تو پوست پاهام گیر کرد منم بدون هیچ ترسی کندمش انداختمش کنار ولی پاش موند تو پوستم

 62. سلام من دیشب خواب دیدم که در خانه ای هستم که چند اطاق دارد و در یک اطاق آن پر شد از عنکبوت سیاه که از دیوار بالا میرفتند و من با اسپری سوک کش همه آنهارا کشتم به بچه هایم گفتم باز یه اسپری دیگر بخرید که کمی دیگر در اتاقهای دیگر هست بکشم

 63. سلام من خواب دیدم یک پسر بچه مریض رو اوردن تو خونمون نمیشناختیمش سرم بهش وصل بود بعد دو تا عنکبوت سیاه بزرگ از پاهاش و یک موجود پر مو هم از دهنش اومد بیرون من ترسیدم شوهرم خواست عنکبوت ها رو بکشه نتونست تعبیرش چیه

 64. سلام من خواب دیدم یک پسر بچه مریض رو اوردن تو خونمون نمیشناختیمش سرم بهش وصل بود بعد دو تا عنکبوت سیاه بزرگ از پاهاش و یک موجود پر مو هم از دهنش اومد بیرون من ترسیدم شوهرم خواست عنکبوت ها رو بکشه نتونست تعبیرش چیه

 65. من خواب دیدم ی رتیل کوچیک خیلی بزرگ شد بعد مادرم اونو کشت و اون هر تیکش دوباره زنده شد و حدکت میکردن تعبیرش چی میشه؟؟؟

 66. سلام من خواب دیدم که چهار عنکبوت کوچک و سفید لای دست و پام هستن که اونارو جفت جفت کشتم. لطفا تعبیرش رو بگید.

 67. سلام
  بنده خواب دیدم زیر بالشتم یه عنکبوت حدود8سانتیمتربود بنده کشتمش واینکه عنکبوتی درحال تنیدن تار بود و بنده تارو لمس کردم تارضخیمی بود وفقط نسبت به اون عنکبوت احساس خوشایندی داشتم ونترسیدم وعنکبوتی دیگر به بنده حمله کرد که بنده کشتمش
  لطفا جواب روبرای من ایمیل بزنید
  باتشکرخسته نباشید

 68. لیلا بوکان

  من خواب دیدم یکی با اسلحه دستم روتیر زد بعد یه نفر خاک انداز دستش بود دستم تو خاک انداز بود تو خاک انداز یه عنکبوت بو رفت تو سرم سرم را با تار تنید

 69. سلام من 2 خواب پشت سرهم دیدم که خیلی نگرانم کرد.یکی خواب دیدم نمیدونم عنکبوت بزرگ یا مورچه بزرگ توی مو سرم گیرکرده بود و دست و پا میزد انقدر درخواب جیغ زدم تا شوهرم بیدارم کرد.پس فردا شب،خواب دیدم حدود 50 عنکبوت ریز سیاه با دستانم کشتم اگر از دستم رهایشان میکردنم احتمال زنده شدنشان بود.خیلی چندشم شد داخل خواب.خواهشا به ایمیلم تعبیرش را بفرستین.

 70. سلام من خواب دیدم دوتاعنکبوت سیاه بزرگ اومدن سمتم من خواب بودم یکیشون اومد روصورتم انقد بزرگ بود که کل صورتمو گرفت تااومد نیش بزنه بادست لهش کردم…یکی دیگه ام بود پاشدم که اونم بکشم که از خواب هراسون پریدم تعبیرش چیه ؟؟؟

 71. اگر ببینی تار به دورت پیچیده چی

 72. در کل دیدن عنکبوت در خواب نشانه نجات یافتن از بدبختی هاست..چنانچه به دستور الله عنکبوت در غار حرا رسول الله را نجات داد

 73. ناشناس

  خواب دیدم یکی از اشناهام عنکبوته مشگی بود میگم عنکبوت بلندش میکنه عنکبوتو پرت میکنه رو من منم جیغ زدم از خواب پریدم میشه بگین تعبیرشو

 74. من از عنکبوت به شدت میترسم و یه جور فوبیا دارم بهش و جدیدا مامانم خونشو عوض کرده و من خواب دیدم کل خانوادمون اونجا بودیم و اتفاقات عجیبی میوفتاد بعد از قبل چندتا عنکبوت رفته بودن زیره مبل و منتظر بودم بیان بیرون بکشمشون بعد بخوابم یکیشون اومد بزرگ بود وقتی پامو گذاشتم روش خونش ریخت رو فرش و پام و یهو بزرگ تر شد همه میگفتن این شبیه همستر بود گناه داشت چرا کشتیش ولی من هرچی نگاه میکردم شبیه عنکبوت بود همینجا از خواب بیدار شدم و یه حس خیلی بدیم دارم

 75. سلام.
  من خواب دیدم رفتم توی به غار و به دونه عنکبوت بزرگ اومد و جوی درب ورودی غار تار تند و دو تا کبوتر سفید اومدن اونجا به سرعت لونه درست کردن وتخم گذاشتن و بچه دار شدن…
  تعبیرش چیه؟ها؟

 76. سلام
  خواب دیدم عنکبوتای ریز سیاه خونه مادر شوهرم اومدن تو لباسم همشونو پرت کردم بیرون بلیرمو در اوردم رفتم از گردن به پایینمو زیر دوش شستم اما باز که اومدم لباس بپوشم دیدم عنکبوت هست ؟؟؟؟؟
  ممنون

 77. سلام
  من خواب دیدم یه عنکبوت بزرگ در خونه مون هست و خونه مون خیلی قدیمی و شبیه خرابه ها بود با میله آهنی کشتمش ولی کلی بچه عنکبوت از شکمش بیرون اومد

 78. سلام من خواب دیدم انگاری خواب بودم تو خوابم دهنم باز بوده کلی عنکبوت رفته بود تو دهنو معدم بعد همش تو خواب عنکبوت سیاه بالا میوردم میشه بگین تعبیرش چیه

 79. محمد نجار

  سلام من هوا دیدم دو دراز کشیدم دو تا عنکبوت سیاه روی پام بودن داشتن بطرف شکم و صورتم میومدند یهو بیدار شدم از تقریبا ترسی که ایجاد شد در من
  میشه تعبیرش کنین ممنون

 80. سلام من خواب دیدم ی عنکبوت سفید از تارش اویزونه هی میومد پایین هی عنکبوتا بیشتر میشدن هی میخواستم بکشمشون هی بیشتر میشدن نمتنونستم بکشمشون

 81. سلام ببخشید من خواب چندتا عنکبوت زرد رو دیدم که ازبس زیاد بودن به شکل توپ شده بودن وزیر تختخوابم بودن.بعد با جارو برقی جاروشون کردم.همینطور خواب کرم زیر تختخوابمونم دیدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.