خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب عنکبوت
3t21
تاریخ انتشار : 13 اردیبهشت 1396 - 17:46

تعبیر خواب عنکبوت

تعبیر خواب عنکبوت | تعبیرخواب عنکبوت | tabire khab

تعبیر خواب عنکبوت,تعبیر خواب عنکبوت زرد,تعبیر خواب عنکبوت بزرگ,تعبیر خواب عنکبوت قرمز,تعبیر خواب عنکبوت کوچک,تعبیر خواب عنکبوت سیاه کوچک,تعبیر خواب عنکبوت بزرگ زرد,تعبیر خواب عنکبوت مرده,تعبیر خواب عنکبوت سبز,تعبیر خواب عنکبوت و رتیل,تعبیر خواب عنکبوت زرد,تعبیر خواب عنکبوت زرد بزرگ,تعبیر خواب عنکبوت سیاه و زرد,تعبیر عنکبوت زرد در خواب,تعبیر خواب عنکبوت بزرگ سیاه,تعبیر خواب عنکبوت بزرگ قهوه ای,تعبیر خواب عنکبوت بزرگ ابن سیرین,تعبیر خواب کشتن عنکبوت بزرگ,تعبیر خواب عنکبوت سیاه بزرگ,تعبیر خواب عنکبوت قرمز بزرگ,تعبیر خواب کشتن عنکبوت سیاه بزرگ,تعبیر عنکبوت بزرگ در خواب,تعبیر خواب عنکبوت قرمز,تعبیر خواب عنکبوت سیاه و قرمز,تعبیر خواب عنکبوت کوچک سیاه,تعبیر خواب عنکبوت کوچک,تعبیر خواب عنکبوت های کوچک,تعبیر خواب عنکبوت سفید کوچک,تعبیر خواب عنکبوت سبز,تعبیر خواب عنکبوت سبز رنگ,تعبیر دیدن عنکبوت سبز در خواب,تعبیر خواب عنکبوت رتیل

تعبیر خواب عنکبوت , تعبیر خواب عنکبوت بزرگ سیاه زرد قرمز سفید طلایی

خواب عنکبوت یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم عنکبوت در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب عنکبوت می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب عنکبوت را مطالعه نمایید و متوجه شوید عنکبوت چه تعبیری دارد

تعبیر خواب عنکبوت از دید مولف

تعبیر خواب عنکبوت مردی ضعیف و گمراه است

تعبیر خواب عنکبوت گرفتن پیروزی بر مرد ضعیف است

تعبیر خواب عنکبوت از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب عنکبوت مردی بافنده است

تعبیر خواب عنکبوت از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب عنکبوت در خانه و اتاق شما بودن این است که یکی از اعضای خانواده شما باعث خشم شما می شود

تعبیر خواب عنکبوت در غیر از خانه دشمن ضعیف است

تعبیر خواب عنکبوت دشمن نیست بلکه بدخواه است

تعبیر خواب عنکبوت از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب عنکبوت دیدن ، یک تحول مثبت در امور شما اتفاق خواه افتاد

تعبیر خواب کشتن عنکبوت ، پیروزی است

تعبیر خواب عنکبوت از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب عنکبوت این است که دقت و توانایی تان باعث پیشبرد کارها می شود

تعبیر خواب دیدن تار تنیدن عنکبوت زندگی شاد است

تعبیر خواب کشتن عنکبوت اختلاف با زن خود است

تعبیر خواب نیش زدن عنکبوت ،از دست دشمنان عذاب کشیدن است

تعبیر خواب آویخته شدن عنکبوت از تار بهره مندی از زندگی خوب است

تعبیر خواب عنکبوت بزرگ در خواب داشتن بخت خوب است

تعبیر خواب آمدن عنکبوتی کوچک بهمراه عنکبوت بزرگ سمت شما سعادت و کامیابی است

تعبیر خواب فرار کردن از عنکبوت از دست دادن ثروت است

تعبیر خواب عنکبوت بزرگی سمت شما بیاید و ان را بکشید بدست آوردن مقام خوب است

تعبیر خواب دختری که خواب عنکبوت های طلایی ببیند افزایش شادی در زندگی اش است

تعبیر خواب عنکبوت | عنکبوت در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 52 نظر ثبت شده است.

 1. دیدن عنکبوت در خواب ، نشانه آن است که با توانایی و دقت ، کارهای خود را پیش خواهید برد و ثروتی گرد خواهید آورد

 2. اگر خواب ببینید عنکبوتی تار می تند ، نشانه آن است که زندگانی شاد و ایمنی خواهید داشت .

 3. کشتن عنکبوت در خواب ، نشانه آن است که با زن خود اختلاف و مشاجره پیدا خواهید کرد

 4. اگر خواب ببینید عنکبوتی شما را نیش می زند ، نشانه آن است که از دست دشمنان خود عذاب خواهید کشید .

 5. اگر خواب ببینید چند عنکبوت از تارهای خود آویخته اند ، نشانه آن است که از موقعیتهای مناسب ، ثروت ، سلامتی و دوستانی مساعد برخوردار خواهید بود

 6. دیدن عنکبوتی بزرگ در خواب ، نشانه آن است که بخت و اقبال مساعد به شما کمک خواهد کرد تا به سرعت ثروتی به دست بیاورید

 7. اگر خواب ببینید عنکبوتی بزرگ به همراه عنکبوتی کوچک به طرف شما می آید ، نشانه آن است که تا مدتی کامیابی و سعادت همراه شما خواهد بود . اما اگر خواب ببینید عنکبوتی بزرگ شما را نیش می زند ، نشانه آن است که دشمنان سعادت و خوشبختی شما را به گونه ای نابود می سازند .

 8. اگر خواب ببینید از عنکبوتی بسیار بزرگ می گریزید ، نشانه آن است که ثروتی را از کف خواهید داد

 9. ـ اگر خواب ببینید عنکبوتی بسیار بزرگ به طرف شما می آید و شما او را می کشید ، نشانه آن است که مقام مناسبی به چنگ می آورید . اما اگر بعد از کشتن عنکبوت متوجه شوید دیگر بار زنده می شود و به دنبال شما می گذارد ، علامت آن است که وضعیت متزلزل مادی ، شما را تحت فشار قرار خواهد داد .

 10. اگر دختری خواب ببیند عنکبوتهای طلایی در اطراف او حرکت می کنند ، علامت آن است که شادمانی زندگیش افزایش می یابد و با دوستانی تازه آشنا خواهد شد .

 11. سلام من خواب دیدم توی موهام پراز بچه عنکبوت شده ویکی داره اونها رومیکشه ومنم یه عنکبوت بزرگ رو کشتم .همچنین خواب دیدم مادربزرگ عروسمون که چندساله فوت کرده اند یه ظرف کله پاچه به من دادن میشه بگید تعبیرش چیه؟

 12. خواب چندین گونه است نمیتوان همه, آنرا درست شمرد، ممکن شما ویدیویی از عنکبوت ها را قبل از خواب تماشا کرده باشید خود را اذیت نکنید و حالت روانی خود را کوشش کنید خوبتر آرایش دهید.

 13. من خواب دیدم یه عنکبوت ریز روی بدن شوهرم راه میرفت لطفا تعبیر خوابمو ایمیل کنید :-?:

 14. به ثروتی اندک می رسید

 15. نشانه ث روت هست

 16. با سلام و خسته نباشید میخواستم بگم من 2 تا عنکبوت بزرگ که یکی سفید و یکی سیاه بود رو تو خواب دیدم لطفا جواب تعبیر منو ایمیل کنید

 17. من در خواب دیدم که سه عنکبوت بزرگ در خانه بود و خواستم آنها را بکشم که هر سه آنها فرار کردند

 18. سلام خواب دیدم پسر ابجیم که 7 8 سالشه
  یه عنکبوت زرد کوچولو نیشش میزنه
  داد میزنه پسر ابجیم
  تعبیرش چیه ممنون؟

 19. سلام من خواب دیدم یه عنکبوت سبز رو در خونمون تار بسته بعد وقتی میخوام برم تو نمیبینمش تارش میره تو دهنم بعد خود عنکبوت میاد رو بازوم ولی من پرتش میکنم رو زمین. تعبیرش چی میشه ؟

 20. من خواب دیدم اب می خورم و از دهنم عنکبوت طلایی و زرد بیرون میاد تعبیرش چیه؟!

 21. سلام. من خواب دیدم تعداد زیادی عنکبوتو توی اتاقم کشتم بعدش وقتی روی تخت نشسته بودم یه نفر بهم گفت 1عنکوت و 1سوسک و 1مارمولک بالای سرمنن و میخوان منو بکشن. میشه بگین تعبیرش چیه؟

 22. شما به ثروت می رسید

 23. من خواب دیدم 2تا عنکبوت سیاه طوسی از روی پام رفتن پایین. میشه تعبیرش بگین؟

 24. من خواب دیدم چندین عنکبود در بدنم تار تنیده است و آنها را از اطرافم با عجله دور میکنم لطفاً تعبیر این خواب را برایم بگوید.

 25. خواب دیدم از دستم یه عنکبوت داره میاد بیرون از پا شروع کرد به بیرون اومدن درد خیلی زیادی داشت اومد بیرون…کشتمش

 26. من دو بار خواب دیدم که یک عنکبوت به اندازه ی 30و40 سانتیمتر ارتفاع دنبالم میاد من هم فرار کردم که بعدش بیدار شدم.تعبیرش چیه؟

 27. خوب بودممنون

 28. سلام حرف زدن عنکبوت در خواب به چه مفهمومی است همیشه عنکبوتهای خوابم با من حرف میزنن!!!!

 29. خواب دیدم عنکبوتی طلایی رو بدنم راه میره کشتمش و بعد رو دستم جای نیش خون آلود بزرگی دیدم خون رو پاک کردم اما نیشها و عنکبوتها بیشتر میشدکه فهمیدم عنکبوتهای کوچک طلایی از بدن خودم بیرون میاد و برادرم هم همینطور شده بود لطفا تعبیر کنید.باتشکر

 30. سلام من خواب دیدم یه عنکبوت بزرگ در خانه ام تار بسته و به کمک خاله ام کشتیم ولی خون امد

 31. منم تقریبا همچین چیزی دیدم بعمادرم عنکبوته زرد بزرگ رو از لباسم به زمین انداخت

 32. باتشکر از شما خیلی عالی بود 😀

 33. سلام من خواب دیدم که دیوار خونمون پر از عنکبوت های قرمز و کوچیک شده وخیلی سریع دارن تمام خونه رو می گیرن بعد من با جارو برقی همه رو جمع می کنم

  • سلام من خواب دیدم یه عنکبوت سیاه و بزرگ توخونمون هست و ب طرف من اومد اما من از شدت ترس نتونستم از جام تکون بخورم و از ترس از خواب پریدم

 34. اگرشوهر عنکبوت بزرگی را به طرف زنش بیندازد تعبیرش چیست

 35. سلام من یجای دیگ تعبیر عنکبوت رو خوندم نوشته بود نشونه دشمن حالا من کدوم درسته؟؟؟؟؟

 36. سلام من خواب دیدم یک عنکبوت سیاه دارم که رو بدش یه نشانه قرمزاست لطفا بگین تعبیرش چست ممنون

 37. عنکبوت کوچک زیر پای راست خانه درست میکنه و من پامو که بر میدارم مثل کش هست بعد عنکبوت میاد روی پام که از خواب بیدار شدم

 38. سلام من خواب دیدم که عنکبوت بزرگی به بجه ام حمله کرد من هم می خواستم بکشمش از خواب پریدم.

 39. من خواب دیددم عنکبوت اومد روی کتفم و داره عزیتم میکنه

 40. سلام ببخشید من خواب دیدم یه عنکبوت سفید خیلی بزرگ افتاده دنبالم میشه بگید تعبیرش چیه؟ :-?:

 41. تعبیر عنکبونت سفید بزرگ در خواب چی میشه؟

 42. عالی بود

 43. اگر در خواب عنکبوت ببینید که در خانه یا اتاق شماست یکی از اهالی خانه یا افراد خانواده در شما خشم و نفرت به وجود می آورد. بیشتر حالت نفرت و اشمئاز مطرح می شود یا خشم و نارضائی

 44. اگر عنکبوت را جائی غیر از خانه خویش ببینید دشمن ضعیف ناشناسی این حالت را در شما به وجود می آورد.

 45. عنکبوت دشمن نیست بد خواهی است که بیشتر از آزار رساندن تنفر بر می انگیزد.

 46. معبران نوشته اند (عنکبوت دشمن خفیفی است) ولی دشمن نیز می تواند هم عامل خشم شود و هم موجب بر انگیخته شدن نفرت و اشمئاز.

 47. تار عنکبوت گرفتاری و دست و پاگیری است اما نه زیاد بلکه تشو یش های کوچک و ناراحتی های مختصر در خواب های ما به صورت تار عنکبوت ظاهر می شود. نیکو است اگر ببینید که خانه و اتاق یا محل کار خود را از تار عنکبوت می زدائید زیرا این عمل به معنی آن است که ناراحتی ها و تشویش ها را از خود می رانید و سکون و آرامش را باز می یابید. ا

 48. گر ببینید صندوق یا جامه دان شما تار عنکبوت بسته با همسرتان کدورت پیدا می کنید. همین طور است اگر ببینید که آشپز خانه تار عنکبوت دارد در این صورت با همسرتان قهر می کنید.

 49. سلام ممکنه لطفا تعبیر رتیل سیاه رو بگید؟
  سه تا ریتل از پنجره خانه خواهرم وارد شدند. یکی کوچک بود. من فرار کردم

 50. اخرش نفهمیدیم کدوم درسته و این خواب خوبه یا بد

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ