تعبیر خواب آيينه

تعبیر خواب آيينه | تعبیرخواب آيينه | tabire khab

تعبیر خواب آینه,تعبیر خواب آینه شکسته,تعبیر خواب آینه بزرگ,تعبیر خواب آینه و شمعدان,تعبیر خواب آیینه نقره,تعبير خواب آینه,تعبیر خواب ابن سیرین آینه,تعبیر خواب دیدن آینه,تعبیر خواب ایینه وشمعدان,تعبیر خواب ایینه خریدن,تعبير خواب آينه,تعبير خواب آينه و شمعدان,تعبير خواب آينه خريدن,تعبير خواب آينه هديه گرفتن,تعبیر خواب آینه شمعدان,تعبیر خواب آینه شکسته شده,تعبیر خواب آینه خریدن,تعبیر خواب آیینه,تعبیر خواب آيينه,تعبیر خواب آینه و شمعدان عروسی,تعبیر خواب آینه و شمعدان نقره,تعبیر خواب خرید آینه شمعدان,تعبیر خواب خریدن آینه و شمعدان,تعبیر خواب خرید آینه و شمعدان,تعبیر خواب دیدن آینه و شمعدان,تعبیر خواب اینه شمعدان شکسته,تعبیر خواب آینه شکسته ابن سیرین,تعبیر اینه شکسته در خواب,تعبیر دیدن آینه شکسته در خواب,تعبیر خواب آینه شکستن چیست,تعبیر خواب شکستن آینه شمعدان,تعبیر خواب آیینه وشمعدان,تعبیر خواب اینه شمعدان,تعبیر خواب آینه هدیه گرفتن,تعبیر خواب آینه نقره,تعبیر خواب خرید آیینه,تعبیر خواب خرید اینه,تعبیر خواب خریدن آینه شمعدان,تعبیر خواب آینه از ابن سیرین,تعبیر خواب دیدن آینه در خواب,تعبیر خواب شکستن آینه,تعبير خواب ديدن آينه,تعبیر خواب دیدن خود در آینه,تعبیر خواب دیدن صورت در آینه,تعبیر خواب دیدن مو در آینه,تعبیر خواب دیدن موی سفید در آینه,تعبیر خواب خود را در آینه دیدن

تعبیر خواب آینه , تعبیر خواب آینه شکسته , تعبیر خواب آینه بزرگ

خواب آيينه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آيينه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آيينه می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آيينه را مطالعه نمایید و متوجه شوید آيينه چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آيينه از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب آیینه شش چیز است

زن – پسر – مقام – دوست – شریک – کار روشن

تعبیر خواب آيينه از دید محمد بن سيرين

تعبیر خواب دادن آیینه به کسی ، گذاشتن مال پیش کسی است

تعبیر خواب نگاه کردن در آیینه نقره ای ، کراهت از جاه و مکان است

تعبیر خواب آيينه از دید ابراهيم كرمانی

تعبیر خواب زن حامله ای که در آیینه آهنی نگاه کند ، پسری مانند پدر است

تعبیر خواب آيينه از دید منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب آیینه ، دوست و همدم است

تعبیر خواب نگاه کردن در آیینه ، غرور و خودخواهی است

تعبیر خواب آيينه از دید لوک اويتنهاو

تعبیر خواب آیينه ، خبرهاي ناخوشايند و اتفاقات شوم است

تعبیر خواب شکستن آئينه ، با اميدهاي خود خداحافظي کنيد

تعبیر خواب آيينه از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب نگاه کردن در آینه ، بیماری و رنج است

تعبیر خواب دیدن آینه شکسته ، مرگ ناگهانی یکی از آشنایان است

تعبیر خواب دیدن دیگران در آینه ، رفتار غیرمنصفانه است

تعبیر خواب دیدن حیوانات در آینه ، ناامید شدن و زیان است

تعبیر خواب دختری که آینه بشکند ، روابط دوستانه ناموفق است

تعبیر خواب زنی که یک آینه ببیند ، صحنه های غم انگیز است

تعبیر خواب آيينه از دید اچ ميلر

تعبیر خواب دیدن آیینه مات و کدر ، خود را آدمی بسیار خوب و باشخصیت فرض کردن است

تعبیر خواب آيينه از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب آينه كوچك ، خيانت است

تعبیر خواب يك زن خود را در آينه نگاه مي كنيد ، دوستان او را فريب مي دهند .

تعبیر خواب يك مرد خود را در آينه نگاه مي كند ، بايد در كار دقت بيشتري داشته باشد .

تعبیر خواب يك شخصيت مهم خود را در آينه نگاه مي كند ، پشتيباني زير دستانش را از دست خواهد داد .

تعبیر خواب يك دختر جوان خود را در آينه نگاه ميكند ، بهتر است نامزد يا دوستش را تغيير دهد .

تعبیر خواب يك زن شوهر دار خود را در آينه نگاه مي كند ، او به شوهرش وفادار نخواهد بود .

تعبیر خواب يك عاشق خود را در آينه نگاه مي كند ، كسي را كه دوست دارد به او وفادار نيست .

تعبیر خواب آينه مي شكند ، اتفاق غير منتظره اي باعث پريشاني شما خواهد شد .

تعبیر خواب آيينه | آيينه در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 63 عدد

 • اگر خواب ببينيد در آينه اي به خود مي نگريد ، نشانة آن است كه بيمار خواهيد شد و رنج و درد زيادي تحمل خواهيد كرد.

 • ديدن آينة شكسته در خواب ، علامت شنيدن خبر مرگ ناگهاني يكي از نزديكان است.

 • ديدن ديگران در آينه ، نشانة آن است كه ديگران براي رسيدن به منافع خود با شما رفتاري غيرمنصفانه خواهند داشت.

 • ديدن حيوانات در آينه ، نشانة نوميد شدن و زيان مالي است.

 • اگر دختري ببيند آينه اي را مي شكند ، علامت آن است كه ازدواجي نامبارك خواهد داشت و همچنين روابط دوستانة ناموفق

 • اگر دختري در خواب چهرة رنگ پريدة نامزد خود را در آينه ببيند ، علامت آن است كه خبر مرگ عزيزي را خواهد شنيد. يا با پيمان شكني نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهرة نامزد خود را شاداب ببيند ، نشانة آن است كه عدم تفاهم و بيگانگي مدتي كوتاه به طول خواهد انجاميد.

 • اگر زني يك آينه در خواب ببيند ، نشانة آن است كه بزودي با صحنه هايي غم انگيز روبرو خواهد شد.

 • سلام من خواب دیدم مادرم یه ایینه بزرگ اما یه گوشه ان شکسته به من می خواهد
  بدهد اما من قبولش نکردم و به خواهرم دادنش
  و به جای ان مقداری پول به من دادن تهبیرش چیه؟

 • من در خواب ديدم روي زمين يك جانماز باز با تسبيح و مهر بود بعد يك آينه برداشتم كه خيلي كدر بود و اتاق تاريك ديده ميشد به زحمت در يك گوشه آن يك چشمم را واضح ديدم تعبير خوابم چيست

 • در اتاقي خانه عمويم بودم يك جانماز سبز رنگ تسبيح قهوه اي وسط اتاق باز بود نشستم در اتاق و يك شيشه مشكي دستم گرفتم كه در فكرم آينه بود چيزي به وضوح در آن نمي ديدم پسر عمويم گفت كه نترسم من حس كردم ممكنه غير از خودم اگر دقت كنم كس ديگري هم مي بينم مثل عمويم كه مرده يا چيزهاي ديگر تصوير ميخواست واضح شود رنگ قرمزي كه ديدم چشمم را برداشتم و زود به گوشه بالايي سمت چپ شيشه نگاه كردم كه واضح بود و در آنجا چشم خودم را ديدم لطفا برايم تعبيرش كنيد.

 • خواب دیدم کارگر خوته م آینه بزرگی رو شکسته .هرچی خودمو تو آینه نگاه میکردک نمیدیدم چون شیشه بود بعد گریه کردم و خیلی ناراحت بودم که از خواب پریدم

  • خواب دیدم در آیینه که نگاه میکنم مادرم را میبینم یعنی چی

 • درأبرد خواب ديدن در اسمان ابي سوار بر ابر هس تم و مهر و تسبيح به زميل مي بارد

 • مامان من خواب ديده كه من يه اينه داشتم و شكسته شده بعدش به بقيه ميكه كسي بهش دست نزنه خودم درستش ميكنم ميشه تعبيرشو بدونم ؟ از بعضيا شنيدم كه بده .دارم ديوونه ميشم اخه تموم خواباي مامانم درستن…

 • من خواب دیدم کسی که دوسش دارم و اصلا هم فامیلمون نیس اومده بود خونمون منم رفتم تو اتاق تو اینه نگاه کردم بعدهم اونو ت اینه دیدم اما سریع اون جاشو عوض کرد و دیگه تصویرشو تو اینه ندیدم منم روسری مو عوض کردم و رفتم پیش خونوادم.راستی اون واسه ناهار مهمون ما شده بود اما همه خانوداه باهاش غذا خوردند به جز من ..من جداگانه غذا خوردم

 • سلام در خواب دیدم اینهای روبهرویم بودمن دران نگاه کردم و دران شخصی را دیدم که می گفتند حضرت مریم است ولی وقتی با دقت نگاه کردم صورت مردی را دیدم که رویش را با پارچه ای حریر پوشانده بود از سر تا پا سفید بود خوب که دقت کردم دیدم او با یک دستش به من اشاره می کند که بیا خیلی با وقار و ساکت بود پیش خودم گفتم شاید حضرت عیسی است لطفا تعبیر خواب من را زودتر بگویید متشکرم

 • آينه در خواب ديدن به شش وجه تعبير باشد :
  زن
  پسري برايش به دنيا خواهد امد
  مقام و حکومت
  دوست ويار
  شريک
  کار با وضعيت و کيفيت روشن

 • اگر مردي عزب آينه در خواب ببيند ، زن مي گيرد و صاحب مقام مي شود

 • اگر دختر آينه در خواب ببيند ، شوهر پيدا مي کند و نزد شوهرش عزيز و گرامي خواهد شد
  اگرر ببيند مردي ناشناس آينه اي به او داد و در آن نگته کرد ، از ديدن دوستي که غايب است خوشحال خواهد شد

 • آينه در خواب مقام و فرمانروايي و سروري است

 • اگر ببيند به کسي آينه اي داد ، مال و متاع خود را به کسي مي سپارد

 • اگر ببيند در آينه نقره اي مي نگرد ، از بابت جاه و مقام خود دچار زحمت و ناراحتي مي شود

 • عده اي از معبران آينه نقره اي را بد شگون و ناميمون دانسته اند

 • اگر پسري در خواب ببيند که در آينه نگاه مي کند ، برادري نصيبش خواهد شد

 • اگر دختري ببيند که در آينه نگاه مي کند ، برادري نصيبش خواهد شد

 • اگر دختري ببيند که در آينه نگاه مي کند ، خواهري نصيبش خواهد شد

 • اگر پادشاه ببيند در آينه نگاه مي کند ، ديري نخواهد گذشت که معزول خواهد شد و شخص ديگري جايش را خواهد گرفت و حکومت از دستش خواهد رفت

 • آينه در خواب دوست و همدم و يار و مونس بيننده خواب است

 • نگريستن در آينه خوب است چنان چه بيننده خواب خودش را ببيند

 • اگر بيننده صورت خودش را ببيند خداوند به او پسري عنايت مي فرمايد و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود مي رسد و اين فرزند غالبا بايد پسر باشد.

 • اگر زني چهره خودش را در آينه ببيند خداوند به او دختري عنايت مي فرمايد يا از جانب فرزند به او سود مي رسد و محبتي چشمگير مي شود.

 • اگر آينه داشتيد و آن را در عالم خواب به ديگري داديد نشان آن است که از مال خود بذل مي کنيد يا موجباتي فراهم مي آوريد که ديگري به درآمد و پول خوبي مي رسد.

 • چنان چه آينه اي که داريد قاب نقره داشته باشد بي حرمت مي شويد زيرا معبران اسلامي داشتن آينه نقره را مکروه دانسته اند.

 • عده اي از معبران نگريستن در آينه را نشان غرور و خود خواهي مي دانند

 • پنهان کردن آينه عيب پوشي خويش است.

 • امام صادق _ ع _ مي فرمايد اگر دختري در آينه نگاه کند شوهر مي کند و نزد شوهر عزيز و گرامي مي شود و چنان چه آن دختر ببيند که مردي بيگانه آينه اي به او مي دهد و در چهره او نگاه مي کند به ديدن دوستي غايب خشنود مي گردد.

 • تعبیر خواب آینه تقریبا خوب است . در این پست تعبیر خواب آینه از معبران بزرگ ( ابن سیرین ، امام جعفر صادق و …..) قرار داده شده . همچنین تعبیر خواب آیینه بزرگ ، آینه شمعدان ، اینه کثیف و …… قرار داده شده است .

 • تعبیر خواب آینه از منوچهر مطیعی تهرانی: آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است. نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند. اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می‌فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می‌رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد. اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می‌فرماید یا از جانب فرزند به او سود می‌رسد و محبتی چشمگیر می‌شود. اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می‌کنید یا موجباتی فراهم می‌آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی می‌رسد. چنان چه آینه ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می‌شوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته اند.عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می‌دانند. پنهان کردن آینه عیب پوشی خویش است.

 • تعبیر خواب خریدن آینه یا دیدن آینه شمعدان : ازدواج می کنید یا فرزندتان ازدواج می کند و یک ازدواج خوب است

 • اگر در خواب آینه ای کثیف دیدید به طوری که تصویر شما به درستی دیده نمی شد فرزند یا دوستی خطا کار دارید .

 • اگر آینه شما گم شد مال گم می کنید . اگر آیینه شکسته شد کسی به شما خیانت می کند ( یا مسیر زندگیتان اشتباه می شود ) اگر آینه هدیه گرفتید

 • تعبیر خواب آینه از امام صادق _ ع _ می‌فرماید اگر دختری در آینه نگاه کند شوهر می‌کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می‌شود و چنان چه آن دختر ببیند که مردی بیگانه آینه ای به او می‌دهد و در چهره او نگاه می‌کند به دیدن دوستی غایب خشنود می‌گردد.

 • تعبیر خواب آینه از امام جعفر صادق: آینه در خواب دیدن به شش وجه تعبیر باشد : زن پسری برایش به دنیا خواهد امد مقام و حکومت دوست ویار شریک کار با وضعیت و کیفیت روشن حضرتش بازهم می‌فرماید، اگر مردی عزب آینه در خواب ببیند، زن می‌گیرد و صاحب مقام می‌شود اگر دختر آینه در خواب ببیند، شوهر پیدا می‌کند و نزد شوهرش عزیز و گرامی خواهد شد اگر ببیند مردی ناشناس آینه ای به او داد و در آن نگته کرد، از دیدن دوستی که غایب است خوشحال خواهد شد.

 • تعبیر خواب آینه از ابن سیرین: آینه در خواب مقام و فرمانروایی و سروری است اگر ببیند به کسی آینه ای داد، مال و متاع خود را به کسی می‌سپارد اگر ببیند در آینه نقره ای می‌نگرد، از بابت جاه و مقام خود دچار زحمت و ناراحتی می‌شود عده ای از معبران آینه نقره ای را بد شگون و نامیمون دانسته اند اگر پسری در خواب ببیند که در آینه نگاه می‌کند، برادری نصیبش خواهد شد اگر دختری ببیند که در آینه نگاه می‌کند، برادری نصیبش خواهد شد اگر دختری ببیند که در آینه نگاه می‌کند، خواهری نصیبش خواهد شد اگر پادشاه ببیند در آینه نگاه می‌کند، دیری نخواهد گذشت که معزول خواهد شد و شخص دیگری جایش را خواهد گرفت و حکومت از دستش خواهد رفت.

 • تعبیر خواب آینه از جابر مغربی: اگر در خواب روی زیبای معروفی را در آینه ببیند، تعبیر چنان است که روی پادشاه امیری را دیده است، اگر صاحب روی زیبا معروف نباشد خوب و بد تعبیر به کیفیت چهره بستگی دارد.

 • لوک اويتنهاو مي گويد :

  آئينه : خبرهاي ناخوشايند ، اتفاقات شوم
  شکستن آثينه : با اميدهاي خود خداحافظي کنيد

 • اگر خواب ببينيد در آينه اي به خود مي نگريد ، نشانة آن است كه بيمار خواهيد شد و رنج و درد زيادي تحمل خواهيد كرد.

 • ديدن آينة شكسته در خواب ، علامت شنيدن خبر مرگ ناگهاني يكي از نزديكان است.

 • ديدن ديگران در آينه ، نشانة آن است كه ديگران براي رسيدن به منافع خود با شما رفتاري غيرمنصفانه خواهند داشت.

 • ديدن حيوانات در آينه ، نشانة نوميد شدن و زيان مالي است.

 • اگر دختري ببيند آينه اي را مي شكند ، علامت آن است كه ازدواجي نامبارك خواهد داشت و همچنين روابط دوستانة ناموفق.

 • اگر دختري در خواب چهرة رنگ پريدة نامزد خود را در آينه ببيند ، علامت آن است كه خبر مرگ عزيزي را خواهد شنيد. يا با پيمان شكني نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهرة نامزد خود را شاداب ببيند ، نشانة آن است كه عدم تفاهم و بيگانگي مدتي كوتاه به طول خواهد انجاميد.

 • اگر زني يك آينه در خواب ببيند ، نشانة آن است كه بزودي با صحنه هايي غم انگيز روبرو خواهد شد.

 • ديدن آيينه در خواب، به معنى شناخت بيشتر از خودتان است. اگر ديديد كه آيينه‏ى روربروى شما بسيار مات و كدر است، دليل آن است كه شما خود را آدمى بسيار خوب و با شخصيت فرض مى‏كنيد. اگر ديديد كه دستور درست كردن آيينه را مى‏دهيد، بدانيد كه كسى در حال تدارك يك خيانت بزرگ به شما مى‏باشد.

 • درکتاب سرزمين روياها آمده است :

  خواب آينده كوچك : خيانت

  يك زن خود را در آينه نگاه مي كنيد : دوستان او را فريب مي دهند .

  يك مرد خود را در آينه نگاه مي كند : بايد در كار دقت بيشتري داشته باشد .

  يك شخصيت مهم خود را در آينه نگاه مي كند : پشتيباني زير دستانش را از دست خواهد داد .

  يك دختر جوان خود را در آينه نگاه ميكند : بهتر است نامزد يا دوستش را تغيير دهد .

  يك زن شوهر دار خود را در آينه نگاه مي كند : او به شوهرش وفادار نخواهد بود .

  يك عاشق خود را در آينه نگاه مي كند : كسي را كه دوست دارد به او وفادار نيست .

  آينه مي شكند : اتفاق غير منتظره اي باعث پريشاني شما خواهد شد .

 • من خواب دیدم که بادوستم توحیاطمون نشسته بودیم بعدش اینه هایه زیادی دوروبرمون بود دیگه تعبیرشونمی دونم….

 • سلام من خواب دیدم دخترهووی من که بتازگی نامزدکرده ودشمن سرسخت منم هست آیینه نقره بخت من که بزرگم هست رابرداشته بودوبانامزدش جلوی آیینه من آرایش میکردندونیزهووی من بسیارلاغرشده وصورتش قرمزشده بود, طوریکه کلاشکل وشمایلات وقیافه اش تغییرکرده بودومیگفت فشارم بالاست.

 • سلام خواب دیدم کسی که دوستش دارم آئینه قدی برام خریده
  البته خودم یا کسی رو داخل آئینه ندیدم

 • خواب دیدم در آیینه که نگاه میکنم مادرم را میبینم یعنی چی

 • من خواب دیدم ایینه و شمعدان از مادرم هدیه میگیرم یعنی چی

 • خواب دیدیم ایینه و شمعدان از مادرم هدیه میگیرم یعنی چی

 • سلام. خواب دیدم پدرم که فوت کرده 4تا آینه کوچک بهم داد و گفت مواظب اینها باشید.

 • من خواب دیدم ی عالمه آیینه دور برم هستن با خونوادم بودم چیزی زیاد یادم نیس ولی اینکه دور تا دور آینه های بزرگ وکوچیک بودن تو دلم گفتم واسه چی این همه آیینه اینجاست تعبیرش چیه ب نظرتون؟؟

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.