تعبیر خواب ماه

تعبیر خواب ماه

تعبیر خواب ماه | تعبیرخواب ماه | tabire khab تعبیر خواب ماه,تعبیر خواب ماه قمری,تعبیر خواب ماه قمری با قران,تعبیر خواب ماه قمری فقط خدا,تعبیر خواب ماه قمری قرآن,تعبیر خواب ماه قمري,تعبير …

تعبیر خواب پنبه

تعبیر خواب پنبه

تعبیر خواب پنبه | تعبیرخواب پنبه | tabire khab تعبير خواب پنبه,تعبیر خواب پنبه سفید,تعبیر خواب پنبه چیدن,تعبیر خواب پنبه زدن,تعبیر خواب پنبه دانه,تعبیر خواب پنبه دیدن,تعبیر خواب پنبه زن,تعبیر خواب پنبه …

تعبیر خواب باد

تعبیر خواب باد

تعبیر خواب باد | تعبیرخواب باد | tabire khab تعبیر خواب باد,تعبیر خواب وزش باد,تعبیر خواب باد وزیدن,تعبیر خواب باد شدید,تعبیر خواب باد و باران,تعبیر خواب باد و طوفان,تعبیر خواب دیدن باد, …

تعبیر خواب دعوا با چاقو

تعبیر خواب دعوا با چاقو ، تعبیر دعوا با چاقو در خواب چیست

در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد تعبیر خواب دعوا با چاقو صحبت کنیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروان گرامی قرار گیرد.ممکن است برای تعبیر خواب خود نیاز به تعبیر خواب دعوا و یا تعبیر خواب چاقو داشته باشید که با کلیک بر روی لینک آبی رنگ می توانید این صفحات را نیز مشاهده نمایید.

تعبیر خواب دعوا با چاقو منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر دیدن چاقو در خواب ، نشانه زبان تند و تیز بدگویان است

تعبیر خواب هدیه گرفتن چاقو از کسی ، نشانه کمک است

تعبیر خواب نگه داشتن چاقو در جیب برای دفاع ، نشانه کسی است که از شما بد می گوید

آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن چاقو ، نشانه جدایی و دعوا است

تعبیر خواب دیدن چاقوهای زنگ زده ، نشانه اختلاف و دعوا بین خانواده است

تعبیر خواب دیدن چاقو تیز و برنده ، نشانه نزدیک بودن دشمنان است

کارل گوستاو یونگ

اگر در خواب خود را در حالتی ببینید که در حال حمل کردن چاقو باشید و یا بعبارتی با خود چاقو همراه داشته باشید معنی این خواب این است که شما دچار خشم و یا تهاجم و یا جدایی در زندگی خود هستید.

ممکن است چیزی در زندگی است که شما را اذیت می کند و شما باید از شر آن خلاص شوید.

اگر در خواب مشغول دعوا بودید و چاقوی شما کند بود و نمی برید معنی این خواب است که شما تلاش می کنید ولی یا تلاشتان بی فایده است و یا به اندازه تلاشتان به نتیجه نمی رسید.

اگر در خواب دیدید که در دعوایی با چاقو زخمی شدید معنی این خواب این است که نمادی از مردانگی یا وحشی گری حیوانی در وجود شما وجود دارد.

اگر در خواب دییدید که کسی چاقو در دست دارد معنای خواب این است که شما در یک رابطه کنترل و یا قدرت ندارید و یا در زندگی خود قدرت مردانه ندارید و زیر سلطه دیگران هستید.

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 22 مرداد 1398
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.