تعبیر خواب حیض

تعبیر خواب حیض | تعبیرخواب حیض | tabire khab

تعبیر خواب حیض,تعبیر خواب حیض شدن,تعبیر خواب حیض بودن,تعبیر خواب حیض زن,تعبیر خواب حیض شدن زن حامله,تعبیر خواب حیض شدن دختر,تعبیر خواب حیض دختر,تعبیر خواب حیض زن باردار,تعبیر خواب حیض شدن زن یائسه,تعبیر خواب حیض برای زن,تعبیر خواب حیض شدن زن,تعبير خواب حيض شدن زن,تعبير خواب حيض شدن در خواب,تعبیر خواب حیض شدن در خواب,تعبير خواب حيض بودن,تعبیر حیض بودن در خواب,تعبیر خواب حیض زنان,تعبير خواب خون حيض زن,تعبیر خواب حیض برای زنان

تعبیر خواب حیض , تعبیر خواب حیض شدن , تعبیر خواب حیض بودن

خواب حیض یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم حیض در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب حیض می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب حیض را مطالعه نمایید و متوجه شوید حیض چه تعبیری دارد

تعبیر خواب حیض از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب مردی که حائض شود ، مال حرام است

تعبیر خواب مردی که با زن حائض جماع کند ، آسان شدن کار های دنیا است

تعبیر خواب مردی که زنش حائض شود ، بسته شدن کار های دنیا است

تعبیر خواب مردی که زنش از غسل پاک شود ، گشاده شدن کار های دنیا است

تعبیر خواب حیض از دید جابر مغربی

تعبیر خواب آمیزش با زنی حائض ، سخت شدن کارها است

تعبیر خواب حیض | حیض در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 31 عدد

 • اگر مردی در خواب ببیند که حائض شده است، تعبیرش این است که به اندازه خونی که دیده، مال حرام به دست می‌آورد .

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر حیض برای مردان ماندن در گناه و معصیت می‌باشد، ولی تعبیرش برای زن‌ها فراوانی مال و اموال است

 • اگر مردی در خواب ببیند که زنش حائض شده است، یـعـنـی در کارهای دنیا به مانع برخورد کرده و از انجامشان ناتوان می‌شود، و اگر بینندۀ خواب عفیف و پاکدامن است، یـعـنـی در کار خودش دچار حیرت و سرگردانی می‌شود.

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با زن حائضی آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی کار تو بد می‌شود

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که کارهای دنیائی را به آسانی انجام می‌دهی.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر مردی ببیند زنش بعد از حیض غسل کرده و پاک شده است، یـعـنـی کارهای دینی و دنیایی برای آن مرد باز و برقرار می‌شود.

 • سلام. خواب دیدم در سر بام بلند هستم و پایین رو میبینم که 2 دانه مرغ بسیار بسیار بزرگ و 2 دانه مرغ نسبتآ بزرگ است اطفال همسایه های مان گرد ان جمع شدن یکبار یکی از ان مرغ های بسیار بزرگ آن مرغی که نسبتآ بزرگ است انرا زیر پای خود میگیرد کمی فشار میدهد و بعد دوباره رها میکند.

 • خواب دیدم که حیض شدم و دستشویی رفتم که خیلی خون میاد هر چه میشورم باز هم میاد تااینکه کمتر میشه و همان شب هم خواستگاری خانه ما آمده

  • جواب تعبیر خواب

 • خواب دیدم رفتم سرویس بهداشتی و کلی خون از بدنم خارج شده …. تعجب کردم که تازه پریود شدم باز چرا مجدد پریود شدم اونم با این شدت و زیادی

 • خانم و اقایی از دستشویی بیرون امدند من داخل رفتم دستشویی تنگ بود در حال دسشتشویی کردن دیدم خون حیض خانمه ریخته تو دستشویی اومدم با اب بشورم کمی از خون پاشیده شد روی من

 • سلام من خانمی 26ساله و متاهل هستم …در خواب دیدم خون قهوه ای از من خارج میشود و من بسیار ناراحت شدم ممنون میشم تعبیرشو بگید

 • محمدبن سیرین گوید: حیض، مردان را بقا بود در معصیت و زنان را زیادتی مال.

 • اگر مردی بیند که حائض شد، دلیل که به قدر آن خون او را مال حرام نصیب گردد

 • اگر مردی بیند که زنش حائض شد، دلیل که کارهای دنیا بر وی بسته شود.

 • اگر صاحب خواب مستور بود، دلیل که در کار خویش متحیر شود.

 • اگر بیند زنش از غسل پاک شد، دلیل که کار دین و دنیا بر وی گشاده شود

 • اگر بیند با زن حائض جماع کرد، دلیل که کارهای دنیائی بر وی آسان شود و بعضی از معبران گویند: کارش دشوار گردد.

 • اگر مردی در خواب خود را حائض ببیند، به گناه آلوده می شود و بر عکس اگر زنی خود را در حال حیض ببیند، از غم و اندوه رهایی می یابد

 • اگر مردی خواب ببیند که قصد همخوابگی با همسرش را داشت و او را حائض دید، کارهایش دچار مشکل خواهد شد و اگر دید که همسرش از حائض بودن پاک شد و غسل کرد و با او همبستر شد، دلیل که فرزند صالحی از آنان به وجود خواهد آمد که در امور شرعی و دینی پایبند اصول است

 • اگر مرد همسرش را حائض دید و از همبستری با وی امتناع نکرد، گناهی سخت مرتکب خواهد شد.

 • محمد ابن سیرین می گوید: اگر مردی در خواب خود را حائض ببیند، گناهی مرتکب خواهد شد و اگر زنی خود را حائض ببیند، به ثروتش اضافه خواهد شد. اگر مردی ببیند که حائض شد، دلیل که به قدر آن خون او را مال حرام نصیب گردد.

 • اگر مردی ببیند که زنش حائض شد، دلیل که کارهای دنیا بر وی بسته شود

 • . اگر ببیند زنش از غسل پاک شد، دلیل که کار دین و دنیا بر وی گشاده شود.

 • اگر ببیند با زن حائض جماع کرد، دلیل که کارهای دنیائی بر وی آسان شود.

 • جابر مغربی می‌گوید: ارتباط با زن حائض دلیل بر بد شدن کار مرد دارد.

 • خواب دیدم مهمون داریم و من پریود شدم وهی دارخه از بدنم خون میاد و هی نوار بهداشتی میبندم.تعبیرش چیه

 • خواب دیدم مهمون داریم و من پریود شدم وهی داره از بدنم خون میاد و هی نوار بهداشتی میبندم.تعبیرش چیه

 • خواب دیدم درحالت حیض وارد مسجد شدم

 • سلام دوستان من کلا ۲۲سالمه و تاالان پریود نشدم اما دیروز
  خواب دیدم ک رفتم دسشویی بادسمال خودمو پاک کردم یکم خون اومد کی میدونه تعبیرش چیه؟؟؟

 • همش که در مورد خواب دیدن مرداست

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.