تعبیر خواب ببر

تعبیر خواب ببر | تعبیرخواب ببر | tabire khab

تعبیر خواب ببر,تعبیر خواب ببر اهلی,تعبیر خواب ببر و پلنگ,تعبیر خواب ببر سیاه,تعبیر خواب ببر زرد,تعبیر خواب ببر سفید,تعبیر خواب ببر و شیر,تعبیر خواب ببر در خانه,تعبیر خواب ببر وحشی,تعبیر خواب ببر بزرگ,تعبير خواب ببر اهلي,تعبیر خواب بچه ببر اهلی,تعبير خواب ببر و پلنگ,تعبير خواب ببر پلنگ,تعبیر خواب ببر یا پلنگ,تعبیر خواب ببر سیاه و سفید,تعبير خواب ببر سياه,تعبیر خواب ببر مشکی,تعبیر خواب حمله ببر سیاه,تعبیر ببر زرد در خواب,تعبیر خواب ببر سفید رنگ,تعبير خواب ببر سفيد,تعبیر خواب دیدن ببر سفید,تعبیر ببر سفید در خواب,تعبیر دیدن ببر سفید در خواب,تعبیر خواب پلنگ و شیر,تعبير خواب ببر و شير,تعبیر خواب دیدن شیر و ببر,تعبیر خواب دیدن ببر در خانه

تعبیر خواب ببر , تعبیر خواب ببر اهلی , تعبیر خواب ببر و پلنگ , تعبیر خواب ببر سیاه , تعبیر خواب ببر زرد , تعبیر خواب ببر سفید

خواب ببر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم ببر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب ببر می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب ببر را مطالعه نمایید و متوجه شوید ببر چه تعبیری دارد

تعبیر خواب ببر از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب جنگ کردن با ببر ، چیرگی بر دشمن است

تعبیر خواب بر از شما بترسد این است که از دشمن ایمن می شوی

تعبیر خواب ببر از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب پوست و استخوان و موی ببر ، مال و منفعت از دشمن است

تعبیر خواب سوار ببر بودن ، چیرگی بر دشمن است

تعبیر خواب ببر از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب جنگ با ببر دست و پنچه نرم کردن با دشمن است

تعبیر خواب حمله ببر به شما ، مورد تجاوز قرار گرفتن است

تعبیر خواب پوست ببر مالی است بدون زحمت

تعبیر خواب روی پوست ببر نشستن پولی به شما رسیدن است

تعبیر خواب ببر از دید لیلا برایت

تعبیر خواب دیدن ببر ، آزار دشمنان است

تعبیر خواب ببری که شما را تعقیب می کند این است که شخصی به شما ضرر می زند

تعبیر خواب ببر از دید هانس کورت

تعبیر خواب حمله ببر این است که در اثر یک شکست دچار نا امیدی می شوید

تعبیر خواب گرفتن جلوی حمله ببر ، رسیدن به اهداف است

تعبیر خواب دیدن ببر در قفس ، شکست دشمنان است

تعبیر خواب ببر از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب ببر به سمت شما بیاید ، آزار از دست دشمنان است

تعبیر خواب ببر به شما حمله کند ، عدم موفقیت است

تعبیر خواب دفع کردن حمله ببر ، پیروزی در کارهاست

تعبیر خواب ببر از شما فرار کند ، پیروزی بر مخالفان است

تعبیر خواب ببرهای محبوس در قفس ، پیورزی بر دشمنان است

تعبیر خواب زیرانداز از ببر ، آرامش و تفریح است

تعبیر خواب ببر از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب خواب ببر ، دشمنان بر سر راه شما پديدار می شوند

تعبیر خواب به يك ببر نگاه می كنيد ، شانس در خانواده است

تعبیر خواب يک ببر مي دود ، يك بيماری خطرناک است

تعبیر خواب يک ببر را می كشيد ، مراقب حسود باشيد .

تعبیر خواب يک ببر ماده بعد از زايمان می ميرد ، پول بدست می آوريد .

تعبیر خواب يک ببر در سيرک ، دوستان بسيار خدمتگذاری خواهيد داشت .

تعبیر خواب يک ببر شما را غافلگير می كند ، پريشانی و اضطراب بزرگ است

تعبیر خواب شما يک بچه ببر اهلی داريد ، از شما تقاضای ازدواج خواهد شد .

تعبیر خواب يک ببر در قفس ، مرگ يك شخصيت مهم است

تعبیر خواب صدای غرش يك ببر را مي شنويد ، غم بزرگي باعث ناراحتی شما مي شود.

تعبیر خواب يک ببر زنجيره شده ، يک دشمن شما را غافلگير ميكند .

تعبیر خواب يک ببر در حال غذا خوردن ، ثروت بزرگی به شما نزديک مي شود

تعبیر خواب ببر | ببر در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 75 عدد

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ببر، دشمن قوی و شجاع، ولی بخشنده و مهربان است.

 • اگر در خواب ببینی با ببر جنگ و نبرد کردی و او را شکست دادی، تعبیرش این است که دشمن را شکست می‌دهی، ولی اگر ببر تو را شکست داده است، یـعـنـی دشمن تو را شکست می‌دهد (دفع بلا و گرفتاری).

 • اگر ببینی ببر از تو می‌ترسد و فرار می‌کند، یـعـنـی از دشمن ایمن می‌شوی.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب پوست و استخوان و موی ببر را ببینی، یـعـنـی به اندازه چیزی که دیده‌ای از دشمن مال و منفعت به تو می‌رسد.

 • اگر ببینی سوار ببر شده‌ای و آن ببر رام و فرمانبردار می‌باشد، یـعـنـی دشمن مطیع و فرمانبردار تو خواهد شد.

 • سلام خواب دیدم در کوه پایه ای پر از درختچه وبوته حیوانی سیاه شبیه ببر یا پلنگ یا کفتار یا سگ البته جثه درشتی داشت به سمت من آمد وکمی درگیر شدیم ومن خیلی ترسیده بودم طوری که صبح از ترس لبم تبخال زده بود وفکر کنم بعد از درگیری با حیوان او رفت من همان جا ماندم وبعد بیدار شدم .

 • برای دور شدن از دشمنی هر روز به مرتب سوره های فلق و ناس را بخوانید و همچنین صدقه بدهید (صدقه هم فقط پول دادن به فقیر نیست و شامل هر کار خیری برای دیگران می شود).
  علاوه بر اینها تا جایی که می توانید از دشمنی کردن دوری کنید.

 • محمدبن سيرين گويد: ببر جانوري است درنده و از جمله سباع است و دشمن شير است و ديدن وي به خواب دشمن قوي و دلير است. ليكن كريم و مهربان است.

 • اگر بيند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر كرد، دليل كه بر دشمن چيره شود. اگر بيند ببر وي را قهر كرد دشمن بر وي ظفر يابد. اگر بيند ببر ازوي ترسان است و مي گريخت از دشمن ايمن گردد.

 • ابراهيم كرماني گويد: پوست و استخان و موي ببر به خواب ديدن، مال و منفعت است كه ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه ديده است. اگر بيند بر ببر نشسته است و او مطيع است، دليل كه دشمن مطيع او گردد.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد: ببر در خواب يک حيوان استثنايي است که تعابير مربوط به حيوانات و درندگان ديگر درباره او صدق نمي کند زيرا اين حيوان درنده و عظيم الجثه و در عين حال قشنگ و دوست داشتني در خواب دشمن است اما دشمني قوي و کريم.

 • دشمني که شما به هيچ وجه توان مقابله و رو يارويي با او را نداريد اما همين دشمن کريم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چيره شود بدون وارد آوردن آسيب کلي از شما مي گذرد و پي کار خود مي رود.

 • معبران عموما درباره ببر تعريفي اين چنين دارند: اگر در خواب ببينيد که با ببر رو به رو قرار گرفته ايد خواب شما خبر مي دهد که در آينده با چنين دشمن قوي پنجه برخورد مي کنيد که گيج و متحير مي مانيد و نمي دانيد در مقابل او چه موضعي بگيريد

 • اگر در خواب ديديد که با ببر مي جنگيد با دشمني داراي خصوصيات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم مي کنيد و الزاما درگير مي شويد. اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار مي گيريد و چنانچه از پيش روي او بگريزيد ايمن مي شويد زيرا فرار از مقابل ببر ايمني تعريف شده و اگر ببر را فراري دهيد پيروز خواهيد شد

 • پوست ببر در خواب مالي است که بدون زحمت و تلاش بدست مي آيد و چنانچه در خواب ببينيد پوست ببر گسترده و روي آن نشسته ايد پولي به شما مي رسد که خيالتان را راحت مي کند و براي سال هاي آينده تامين خواهيد يافت.

 • آنلي بيتون میگويد: اگر خواب ببينيد ببري به طرف شما مي آيد ، نشانة آن است كه از دست دشمنان آزار خواهيد ديد . اگر خواب ببينيد ببري به شما حمله مي كند ، نشانة آن است كه عدم موفقيت ، شما را غرق در نوميدي خواهد ساخت .

 • اگر خواب ببينيد حملة ببري را دفع مي كنيد و او را از خود دور مي سازيد ، نشانة آن است كه در تمام كارهاي خود پيروز و موفق خوايد شد

 • اگر خواب ببينيد ببري از شما مي گريزد ، نشانة آن است كه بر مخالفان پيروز خواهيد شد

 • و مقام مهمي را از آن خود خواهيد كرد . ديدن ببرهاي محبوس در قفس حيوانات ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود چيره مي شويد . ديدن زيراندازي از پوست ببر در خواب ، نشانة آن است كه در موقعيتي قرار خواهيد گرفت ، كه از تفريح و آرامش لذت بسيار خواهيد برد .

 • ليلا برايت میگويد: اگر در خواب ببرى را مشاهده كرديد، به اين معنا است كه يكى از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد. اگر در خواب ببينيد كه ببرى مدام شما را تعقيب میكند، به اين معنا است كه شخصى به شما ضرر میرساند

 • هانس كورت میگويد: حمله‏ى ببر در خواب، بيانگر آن است كه شما در اثر يك شكست دچار يأس و نااميدى میشويد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه جلوى حمله‏ى يك ببر را میگيريد، به اين معنا است كه به اهدافتان رسيده و در انجام كارهايتان موفق میشويد

 • اگر در خواب ببرى را در قفس ببينيد، بيانگر شكست دشمنان است

 • اگر خواب ببينيد ببري به طرف شما مي آيد ، نشانة آن است كه از دست دشمنان آزار خواهيد ديد .

 • اگر خواب ببينيد ببري به شما حمله مي كند ، نشانة آن است كه عدم موفقيت ، شما را غرق در نوميدي خواهد ساخت

  • من یک پلنگ بسیار کلان و خال خال زرد را در خواب دیدم که بر کن حمله میکنند و من از حمله پلنگ دفاع میکننم که این حمله چند بار شد من دفاع کردم

  • من یک پلنگ بسیار کلان و خال خال زرد را در خواب دیدم که بر من حمله میکنند و من از حمله پلنگ دفاع میکننم که این حمله چند بار شد من دفاع کردم

 • اگر خواب ببينيد حملة ببري را دفع مي كنيد و او را از خود دور مي سازيد ، نشانة آن است كه در تمام كارهاي خود پيروز و موفق خوايد شد

 • اگر خواب ببينيد ببري از شما مي گريزد ، نشانة آن است كه بر مخالفان پيروز خواهيد شد . و مقام مهمي را از آن خود خواهيد كرد

 • ديدن ببرهاي محبوس در قفس حيوانات ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود چيره مي شويد

 • ديدن زيراندازي از پوست ببر در خواب ، نشانة آن است كه در موقعيتي قرار خواهيد گرفت ، كه از تفريح و آرامش لذت بسيار خواهيد برد .

 • ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب دشمن است اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود. معبران عموما درباره ببر تعریفی این چنین دارند: اگر در خواب ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید خواب شما خبر می دهد که در آینده با چنین دشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید. اگر در خواب دیدید که با ببر می جنگید با دشمنی دارای خصوصیات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم می کنید و الزاما درگیر می شوید. اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید و چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد. پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می آید و چنانچه در خواب ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته اید پولی به شما می رسد که خیالتان را راحت می کند و برای سال های آینده تامین خواهید یافت.

 • محمدبن سیرین گوید: ببر جانوری است درنده و از جمله سباع است و دشمن شیر است و دیدن وی به خواب دشمن قوی و دلیر است. لیکن کریم و مهربان است. اگر بیند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر کرد، دلیل که بر دشمن چیره شود. اگر بیند ببر وی را قهر کرد دشمن بر وی ظفر یابد. اگر بیند ببر ازوی ترسان است و می گریخت از دشمن ایمن گردد. ابراهیم کرمانی گوید: پوست و استخان و موی ببر به خواب دیدن، مال و منفعت است که ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه دیده است. اگر بیند بر ببر نشسته است و او مطیع است، دلیل که دشمن مطیع او گردد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب دشمن است اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود. معبران عموما درباره ببر تعریفی این چنین دارند: اگر در خواب ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید خواب شما خبر می دهد که در آینده با چنین دشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید. اگر در خواب دیدید که با ببر می جنگید با دشمنی دارای خصوصیات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم می کنید و الزاما درگیر می شوید. اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید و چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد. پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می آید و چنانچه در خواب ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته اید پولی به شما می رسد که خیالتان را راحت می کند و برای سال های آینده تامین خواهید یافت. آنلی بیتون میگوید: اگر خواب ببینید ببری به طرف شما می آید ، نشانة آن است که از دست دشمنان آزار خواهید دید . اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می کند ، نشانة آن است که عدم موفقیت ، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت . اگر خواب ببینید حملة ببری را دفع می کنید و او را از خود دور می سازید ، نشانة آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواید شد . اگر خواب ببینید ببری از شما می گریزد ، نشانة آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد . و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد . دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات ، نشانة آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید . دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب ، نشانة آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت ، که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد . 

 • اگر در خواب ببرى را مشاهده کردید، به این معنا است که یکى از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد. اگر در خواب ببینید که ببرى مدام شما را تعقیب میکند، به این معنا است که شخصى به شما ضرر میرساند. هانس کورت میگوید: حمله‏ى ببر در خواب ، بیانگر آن است که شما در اثر یک شکست دچار یأس و ناامیدى میشوید. اگر در خواب مشاهده کنید که جلوى حمله‏ى یک ببر را میگیرید، به این معنا است که به اهدافتان رسیده و در انجام کارهایتان موفق میشوید. اگر در خواب ببرى را در قفس ببینید، بیانگر شکست دشمنان است. آنلی بیتون میگوید: 1ـ اگر خواب ببینید ببری به طرف شما می آید ، نشانة آن است که از دست دشمنان آزار خواهید دید . 2ـ اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می کند ، نشانة آن است که عدم موفقیت ، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت . 3ـ اگر خواب ببینید حملة ببری را دفع می کنید و او را از خود دور می سازید ، نشانة آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواید شد . 4ـ اگر خواب ببینید ببری از شما می گریزد ، نشانة آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد . و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد . 5ـ دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات ، نشانة آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید . 6ـ دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب ، نشانة آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت ، که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد .

 • پوست و استخان و موي ببر به خواب ديدن، مال و منفعت است كه ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه ديده است. اگر بيند بر ببر نشسته است و او مطيع است، دليل كه دشمن مطيع او گردد.

 • هرچه ببر سفید تر باشد کرامتش بیشتر است و ممکن است آسیب کمتری ببینید . ببر سیاه در خواب از کمترین بخشندگی برخوردار است . و دیدن ببر زرد در خواب تعبیرش دشمن با بخشندگی متوسط است .

 • دیدن شیر و ببر کنار هم در خواب هر دو دشمنان شما هستند ، با این تفاوت که ببر ممکن است بعد از پیروزی بر شما آسیبی به شما نزند و بر حسب کرامت از شما بگذرد ولی شیر اینگونه نیست .

 • دیدن خرس و ببر کنار هم در خواب هر تعبیرش هر دو دشمن هستند اما ببر دشمنی باهوش و خرس دشمنی کودن و احمق است .

 • پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می آید و چنانچه در خواب ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته اید پولی به شما می رسد که خیالتان را راحت می کند و برای سال های آینده تامین خواهید یافت.

 • تعبیر خواب ببر و پلنگ : هر دو دشمن هستند و هر دو باهوش . پلنگ در خواب دشمنیست که خیلی آرام به شما نزدیک می شود و با برنامه قبلی و یکدفعه به شما صدمه زیادی وارد می کند .

 • اگر خواب ببینید ببری به طرف شما می آید ، نشانة آن است که از دست دشمنان آزار خواهید دید . اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می کند ، نشانة آن است که عدم موفقیت ، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت . اگر خواب ببینید حملة ببری را دفع می کنید و او را از خود دور می سازید ، نشانة آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواهید شد . اگر خواب ببینید ببری از شما می گریزد ، نشانة آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد . دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات ، نشانة آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید . دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب ، نشانة آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت ، که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد .

 • هانس کورت میگوید: حمله‏ ى ببر در خواب ، تعبیرش آن است که شما در اثر یک شکست دچار یأس و ناامیدى میشوید. اگر در خواب مشاهده کنید که جلوى حمله‏ ى یک ببر را میگیرید، به این معنا است که به اهدافتان رسیده و در انجام کارهایتان موفق میشوید. اگر در خواب ببرى را در قفس ببینید، بیانگر شکست دشمنان است.

 • خواب ديدم كه يكي از اعضاي فاميلم ببر ميشود و از داخل ديوار بيرون مياد و با همه حرف ميزند

 • خواب دیدم یه بچه ببر سفید نمیدونم از کجا اوردیمش تو خونمون و من با او بازی میکردم و نگهداری میکردم بعد هم رفتیم تحویلش دادیم

 • سلام من ساعت 4 صبح بود که خواب دیدم یه طویله پر از گاو دارم که همه گرسنه بودن اما من میتونستم فقط به یکیشون غذا بدم وقتی داشتم از بین گاوا رد میشدم به هر کدوم که میخوردم می افتادن زمین بعد از خواب پریدم خیلی احساس بدی دارم میشه تعبیرشو بگین

  • منم بچه ببر سفید خواب دیدم… یکی نوشته بود هر چی ببر سفیدتر کرامتش بیشتر..

 • خواب دیدم پلنگ وببر وشیر تو خوابم بودند با من کاری نداشتند پلنگ و ببر یکم اورلش بهم حمله میکردند شیر که اومد دیگه کاری نداشتند بهم دیگه

 • خواب دیدم دو تا ببر بزرگ به من حمله مکردند و یک دفعه دیدم سگم مکس که الان دیگه ندارمش ان ها را از من دور کرد

 • خواب دیدم وانتی پر از بچه ببر است ومن دوتا از ان ها را می خرم واز ان ها نگهداری می کنم 😕 😡

 • خواب دیدم ببری به سمت من اومد.فرار کردم

 • من خواب دیدم تعدادی ببر به سمت من می آیند و آنها از من میگریزند

 • خواب دیدم با بچه ببر بسیار دوست بودم و با او زیاد بازی میکردم

 • عززززززززززززیز م، شما احتمالا زیاد پلنگ صورتی میبینی خخخخخخخخخخخخ 😆

 • اگر خواب ببينيد ببري به طرف شما مي آيد ، نشانة آن است كه از دست دشمنان آزار خواهيد ديد .

 • اگر خواب ببينيد ببري به شما حمله مي كند ، نشانة آن است كه عدم موفقيت ، شما را غرق در نوميدي خواهد ساخت .

 • اگر خواب ببينيد حملة ببري را دفع مي كنيد و او را از خود دور مي سازيد ، نشانة آن است كه در تمام كارهاي خود پيروز و موفق خوايد شد .

 • اگر خواب ببينيد ببري از شما مي گريزد ، نشانة آن است كه بر مخالفان پيروز خواهيد شد . و مقام مهمي را از آن خود خواهيد كرد .

 • ديدن ببرهاي محبوس در قفس حيوانات ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود چيره مي شويد .

 • ديدن زيراندازي از پوست ببر در خواب ، نشانة آن است كه در موقعيتي قرار خواهيد گرفت ، كه از تفريح و آرامش لذت بسيار خواهيد برد .

 • سلام . اگه تو خواب ببینی ببر از شما محافظت می کنه معنیش چیه ؟

 • سلام اگر تو خواب ببینی یک جفت ببر از آدم محافظت می کنند و با آدم دوست هستند معنیش چی میشه ؟

 • من خواب دیدم یه ببر رنگ روشن خیلی بزرگ رو نوازش میکنم وکاملا اهلی بود
  انگار از من خوشش میومد.
  یعنی چی حالا؟

 • من خواب دیدیم یه ببر سیاه رنگ توی قفس بزرگ روی زمین دراز کشیده، ببره میخواست حمله کنه یه گربه سیاه رنگ پیشم بود اون انداختم تو قفس فرار کردم دیدم گربه سیاه رنگه الان افتاده دنبالم 😐

 • خواب دیدم مامانم ی بچه ببر ب دنیا آورد میشه اگه کسی معنی دقیق می‌دونه ب منم بگه ممنون میشم

 • سلام .من خواب دیدم یه ببر خیلی خوشگل رو ساعتها نوازش میکردم و توی بغلم خوابیده بود .لطفا تعبیرشو بگید .ممنون .

 • خوهب دیدم که یه ببر سفید چشم ابی من رو از دست تعداد زیادی مار نجات داد و از من محافظت میکرد خیلی هم مهربون بود لطفا تعبیر کنید……

 • دیدن ببر سفید چشم ابی که از ادم در مقابل مار محافظت کنه چه تعبیری داره

 • ببرماده ای به همراه دو فرزند نرش در خانه ی ما بود و قصد داشت فرزندان خود را بکشد اما من و برادرم از آنها مراقبت میکردیم و این اجازه را به اونمیدادیم

 • خواب دیدم داخل یک طویله ام پر از گاو که همش مال خودم بود .یه ببر سیاه اومد و همه گاوها رو کشت منم از گوشت همون گاوها بهش دادم تا بخوره بعد بیدار شدم

 • من خواب دیدم که سه تا ببر کنار من هستن دو تا از ببرهارو دو تا از دوستام بردن و من با اون یکی ببره خیلی جور شده بودم با این که من به هیچ حیوونی دست نمیزنم این ببررو نوازش میکردم و بغلش میکردم تعجبم از این بود که هیچ آدمی از ببر من نمیترسید و هر آدم بدی هم میخواست به من نزدیک شه ببره دنبالش میکرد و این که حس میکردم ببره از یه چیزی ناراحته چون هی میومد تو بغل من انگار بغل کردن من بهش حس خوبی میداد لطفا تعبیرشو بگید من تو همه سایت هارو گشتم ولی اون چیزی که میخواستمو پیدا نکردم

 • خواب سه تا ببر رو دیدم دو تا از ببر هارو دو تا از دوستام بردنشون یکیشون پیش من بود با این که من هیچ وقت به حیوونا دست نمیزنم این ببررو بغل میکردم . حس میکردم که این ببره از یه چی ناراحته چون هی میومد تو بغلم لطفا تعبیر شو بگید خواهش

 • سلام من خواب دیدم که یک ببر و پلنگ باهم به شدت درگیر میشن و جنگ میکنن و من دارم اونارو میبینم (من باهاشون درگیر نمی شم ولی فرار هم نمیکنم اونا هم با من کاری ندارن باهم درگیرشدن)
  واقعا نمی دونم تعبیر این خواب چیه لطفا کمکم کنید

 • سلام ..تا به حال چندین نفر متفاوت در مقاطع زمانی مختلف خواب دیده اند که من را به صورت ببری نر بزرگ وقوی در خواب دیده اند ودر خواب کاملا یقین داشته اند که آن ببر من هستم اما آسیبی به آنها نزده ام وفقط قدرت وبزرگی وغرش خودم را به رخ آنها کشیده ام ودر یک مورد یکی از آنها را در خواب از دست چندین دشمن نجات داده بودم ودشمنانش رو کشته بودم ونکته مهم انست که آن افراد را از صمیم قلب دوست داشته ام ودارم وهبچ زمینه کینه ودشمنی در میان نبوده هرگز …. وجالب اینکه خودم هم چندین بار در خواب دیدام که ببری بزرگ وقوی هستم وبر فراز صخره ایی نظاره گر جنگلی بزرگ وبا صفا هستم وجالب اینکه خیلی زیاد به ببر علاقه دارم وحیوان محبوبم هست میتوانید تعبیر این خوابها را بفرمایید

 • سلام ..تا به حال چندین نفر متفاوت در مقاطع زمانی مختلف خواب دیده اند که من را به صورت ببری نر بزرگ وقوی در خواب دیده اند ودر خواب کاملا یقین داشته اند که آن ببر من هستم اما آسیبی به آنها نزده ام وفقط قدرت وبزرگی وغرش خودم را به رخ آنها کشیده ام ودر یک مورد یکی از آنها را در خواب از دست چندین دشمن نجات داده بودم ودشمنانش رو کشته بودم ونکته مهم انست که آن افراد را از صمیم قلب دوست داشته ام ودارم وهبچ زمینه کینه ودشمنی در میان نبوده هرگز …. وجالب اینکه خودم هم چندین بار در خواب دیدام که ببری بزرگ وقوی هستم وبر فراز صخره ایی نظاره گر جنگلی بزرگ وبا صفا هستم وجالب اینکه خیلی زیاد به ببر علاقه دارم وحیوان محبوبم هست میتوانید تعبیر این خوابها را بفرمایید

 • سلام ..تا به حال چندین نفر متفاوت در مقاطع زمانی مختلف خواب دیده اند که من را به صورت ببری نر بزرگ وقوی در خواب دیده اند ودر خواب کاملا یقین داشته اند که آن ببر من هستم اما آسیبی به آنها نزده ام وفقط قدرت وبزرگی وغرش خودم را به رخ آنها کشیده ام ودر یک مورد یکی از آنها را در خواب از دست چندین دشمن نجات داده بودم ودشمنانش رو کشته بودم ونکته مهم انست که آن افراد را از صمیم قلب دوست داشته ام ودارم وهبچ زمینه کینه ودشمنی در میان نبوده هرگز …. وجالب اینکه خودم هم چندین بار در خواب دیدام که ببری بزرگ وقوی هستم وبر فراز صخره ایی نظاره گر جنگلی بزرگ وبا صفا هستم وجالب اینکه خیلی زیاد به ببر علاقه دارم وحیوان محبوبم هست میتوانید تعبیر این خوابها را بفرمایید

 • تعبیر داشتن یک ببر اهلی و مهربان کوچک وبزرگ کردن آن

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.