تعبیر خواب پلک

تعبیر خواب پلک | تعبیرخواب پلک | tabire khab

تعبیر خواب پلک,تعبیر خواب پلک بلند,تعبیر خواب پلک زدن,تعبير خواب پلك,تعبیر خواب بریدن پلک,تعبیر خواب آرایش پلک,تعبیر خواب ریختن پلک,تعبير خواب پلك چشم,تعبیر خواب دیدن پلک,تعبیر پلک زدن در خواب

تعبیر خواب پلک , تعبیر خواب پلک بلند , تعبیر خواب پلک زدن

خواب پلک یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پلک در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پلک می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پلک را مطالعه نمایید و متوجه شوید پلک چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پلک از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب پلک برای زن ، شوهر است

تعبیر خواب پلک برای مرد ، همسر پاک و خوب است

تعبیر خواب داشتن پلک و مژگان سالم و زیبا ، خانواده سالم است

تعبیر خواب پلک و مژگان برای دختران ، نجابت و آبرو است

تعبیر خواب پلک زخمی ، بیماری یا اختلاف با همسر است

تعبیر خواب داشتن مژگان سفید در کنار مو و ابرو سیاه ، رسوایی است

تعبیر خواب پلک | پلک در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 17 عدد

 • پلک در خواب براي زن شوهر است و براي مرد همسر پاک و قابل اعتماد و خوب و مژگان فرزند است

 • چنانچه در خواب ببينيد که پلک و مژگان سالم و خوب داريد که بر زيبايي چهره شما مي افزايد همسر و فرزندان معتمد و سالم خواهيد داشت و نشان آنست که مي توانيد برايشان متکي و مستظهر باشيد

 • آبروست و چنانچه دختر جواني در خواب ببيند که پلک و مژگان زشتي دارد مطمئن باشد که اطرافيان پشت سر او بد مي گويند و او را دختر قابل اعتنايي نمي دانند.

 • پلک مجروح، بيماري زن يا شوهر است

 • که گفته شد و چنانچه مردي در خواب ببينند پلک چشم او زخم يا زگيلي دارد همسرش بيمار مي شود يا بين زن و شوهر اختلاف ايجاد مي گردد.

 • داشتن مژگان سفيد در کنار موي سر و ابروي سياه رسوايي و بي آبرويي و بدنامي است.

 • چنانچه کسي ببيند موي سرش سياه است اما مژگانش سفيد شده عملي مرتکب مي شود که نزد مردم بي شخصيت مي شود پشت سر او بد خواهند گفت.

 • پلک در خواب برای زن شوهر است و برای مرد همسر پاک و قابل اعتماد و خوب و مژگان فرزند است. چنانچه در خواب ببینید که پلک و مژگان سالم و خوب دارید که بر زیبایی چهره شما می افزاید همسر و فرزندان معتمد و سالم خواهید داشت و نشان آنست که می توانید برایشان متکی و مستظهر باشید. برای دختران جوان پلک و مژگان نیکنامی و آبروست و چنانچه دختر جوانی در خواب ببیند که پلک و مژگان زشتی دارد مطمئن باشد که اطرافیان پشت سر او بد می گویند و او را دختر قابل اعتنایی نمی دانند. پلک مجروح، بیماری زن یا شوهر است به همان نسبت که گفته شد و چنانچه مردی در خواب ببینند پلک چشم او زخم یا زگیلی دارد همسرش بیمار می شود یا بین زن و شوهر اختلاف ایجاد می گردد. داشتن مژگان سفید در کنار موی سر و ابروی سیاه رسوایی و بی آبرویی و بدنامی است. چنانچه کسی ببیند موی سرش سیاه است اما مژگانش سفید شده عملی مرتکب می شود که نزد مردم بی شخصیت می شود پشت سر او بد خواهند گفت.

 • سلام
  من این خواب روز 16 ذی حجه صبح خواب دیدم.
  خواب میدیم با بابام سوار ماشینم ولی از ماشین هی می افتادم بیرون و به در و دیوار می خوردم بابام هر کاری می کرد نمی تونست جلوی آسیب دیدن من رو بگیره.بعد این اتفاق من وارد خانه ای شدم که آشنا نبود ولی رفتم صورتم رو بشورم بعد توی اینه دیدم پلکام متورم شده و قرمزه و پلک یک چشمم بیشتر قرمز و متورمه و مامانم رو صدا کردم بیاد چشمم رو ببینه بعد متوجه شدم خالم و زن داداشمم هم اومدن.بعد خالم گفت این اتفاقا برای این برات میفته که به خواستگاری پسرم جواب رد دادی و دلش رو شکستی منم همونجا جواب دادم شما خواستگاری کردین بین من و پسرتون چیزی نبوده یا اینکه من خواسته باشمش منم جواب رد دادم.

  و اینم بگم پسر همین خالمم از من خواستگاری کرده و من ج رد دادم به خاطر همین ممکن که چون دلش شکسته اتفاقی برای من بیفته؟؟؟

 • ديدن مژگان بر چهار وجه است.

  اول: نگه داشتن دين. دوم: دوست. سوم: مال. چهارم: خرمي.

 • ديدن مژگان چشم درخواب، دليل بر نگاه داشتن دين است. اگر مژگان او ريخت، دليل بر فساد دين است.

 • اگر ديد مژگان چشم او مي جنبيد، دليل كه بيمار شود.

 • اگر بيند در چشم سرمه كشيد، دليل كه صلاح دين جويد اگر بيند كه از سرمه مقصودش زينت و آرايش است، دليل كه خويشتن را با امانت وديندار به مردمان نمايد تا عزيز گردد اگر بيند كسي سرمه به وي داد تا در چشم كشد، دليل كه به قدر آن مال يابد

 • اگر بيند كه روشنائي چشم او ضعيف بود به ظاهر و باطن دوروي و منافق است اگر بيند كه بر تن او چشم بسيار است و همه چيزها را به كمال مي ديد، دليل بر زيادتي صلاح وي در دين و به جاي آوردن سنت و فرائض شريعت بود

 • اگر كسي بيند كسي چشم او بركند، دليل كه چيزي كه چشم او بدان روشن بود از زن و فرزند و سراي و باغ از نظر او غايب شود چنانكه ديگر باره نبيند.

 • اگه توی خواب ببینی که گل مژه زدی و اونم از نوع چرکی و سفید رنگ تعبیرش چی هستش؟

 • توی خواب دیدم روی پلک چشم راستم،گوشه پلکم حالت سفیدک زده اونم ی تیکه اندازه نصف سکه ۲۰۰تومنی،توی خوابم هرچی میخواستم تمیز کنم هم تمیز نمیشد.توی آیینه دسشویی هم رفتم نگاه کردم.توی حالت بیداریمم کلا چشمم خیلی قی داره،توی خوابمم فک میکردم از خواب بیدارشدمو پلکم اینجوری شده،ولی بعدش شک کردم چون زیاد بود و روی پلک چشم راستم بود.ممنون میشم زود جوابمو بدید.ممنونم.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.