تعبیر خواب آفتابه

تعبیر خواب آفتابه | تعبیرخواب آفتابه | tabire khab

تعبیر خواب آفتابه,تعبیر خواب آفتابه لگن,تعبیر خواب آفتابه پر از آب,تعبیر خواب آفتابه سفید,تعبیر خواب آفتابه سبز,تعبیر خواب آفتابه قرمز,تعبیر خواب دیدن آفتابه,تعبیر خواب شستن آفتابه,تعبیر خواب ابن سیرین آفتابه,تعبیر دیدن آفتابه در خواب,تعبیر خواب آفتابه مسی

تعبیر خواب آفتابه , تعبیر خواب آفتابه لگن , تعبیر خواب آفتابه پر از آب

خواب آفتابه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آفتابه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آفتابه می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آفتابه را مطالعه نمایید و متوجه شوید آفتابه چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آفتابه از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن آفتابه نه چیز است

زن – خادم – كنيزك – قوام، استواري و پايداري – تن و بدن اندام – عمر زياد – مال و نعمت – خير و بركت – راحت زنان

تعبیر خواب آفتابه از دید محمد بن سيرين

تعبیر خواب آفتابه ، زن خدمتکار است

تعبیر خواب آفتابه نو ، خدمتکار جدید است

تعبیر خواب آفتابه شکسته ، بیماری خدمتکار است

تعبیر خواب آفتابه از دید منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب آفتابه ، فردی کمک دهنده و یاری رسان است

تعبیر خواب آفتابه | آفتابه در خواب دیدن | تعبیر خواب

19 comments

 1. محمدبن سيرين گويد: آفتابه در خواب، زن خادمه بود، يا كنيزك، كه چراغ خانه بدو تسليم كنند

 2. بعضي از معبران گفته اند: آفتابه خادمه قومي بود، كه آن قوم به طاعت او گردند و از معصيت پرهيز كنند.

 3. اگر بيند كه آفتابه نو داشت، يا كسي بدو داد، دليل كند كه وي خادمه يا كنيزكي حاصل شود.

 4. اگر بيند ك آفتابه بشكست، دليل بود كه خادمه يا كنيزك بيمار گردد و يا بميرد. اگر بيند كه آفتابه او ضايع گردد، دليل كه خادمه ياكنيزك وي بگرزيد، يا از او جدا شود.

 5. ديدن آفتابه يا آبدستان در خواب بر پنج وجه است

  خدمتکار

  خزانه و انبار

  مدير کار

  فرزند

  رزق و روزي ناچيز از جائي که اميد آن نيست

 6. ديدن آبدستان يا آفتابه در خواب » دليل بر خزانه دار و کسي شدن است که امور مالي و دخل و خرج (حسابداري و خزانه داري) زير نظر او قرار ميگيرد

 7. اگر ببيند پادشاه يا شخص صاحب مقامي به او آبدستان داد ، به خزانه داري پادشاه و حسابداري … آن صاحب مقام خواهد رسيد

 8. اگر در خواب آفتابه يا آبدستان ببيند دلالت بر خدمتکاري براي او دارد

 9. اگر ببيند آفتابه اش شکست يا سوراخ شد ، زنش از او جدا ميشود و يا ميميرد و اگر زن باشد عکس قضيه صادق است

 10. اگر ببيند از آفتابه آب ميخورد فرزندي برايش به دنيا خواهد آمد

 11. اگر ببيند آب صاف و ذلال از آفتابه مي خورد ، فرزندي که برايش به دنيا خواهد آمد مايه رضايت خاطر و افتخارش خواهد شد

 12. در قديم که برده داري مرسوم بود و افراد متمکن کنيز و غلام نگهداري مي کردند آفتابه به کنيز و غلام و بيشتر به کنيزک تعبير مي شد و لي اکنون که برده داري مرسوم نيست مي توان آفتابه را به خدمتکار خانه نسبت داد که اين نيز تاويلي پسنديده نيست. معبران گذشته نوشته اند اگر کسي در خواب ببيند که آفتابه اي نو و تازه در خانه دارد کنيزکي به او هديه مي شود يا از بازار مي خرد و چنانچه مشاهده کرد آفتابه اش شکسته است خدمتکار و کنيزش بيمار مي شود.

 13. آفتابه وسيله اي است براي انتقال آب از حوض يا آبگير به نقطه اي دورتر از محل استقرار آب پس هر نوع وسيله اي که بتواند جوابگوي اين نياز باشد ياري دهنده و کمک رساننده است. چه خادم خانه باشد چه بانوي خانه و چه فرزند بيننده خواب. با اين تعريف چنانچه آفتابه اي در خواب ديديم با مراجعه به موقعيتي که در محيط خانواده داريم مي توانيم قياس کنيم که به چه کسي برمي گردد.

 14. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آفتابه، زنی خدمتکار یا «کنیزک» می‌باشد که چراغ و روشنی خانه را به او میسپارند

 15. بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیرش خدمتکار گروهی است که از او اطاعت کرده و با او مخالفت نمی‌کنند.

 16. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آفتابۀ نو داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که دارای خدمتکار یا کنیزکی می‌شوی که خصوصیت آن گفته شد.

 17. اگر ببینی آفتابۀ تو شکسته است، یـعـنـی آن کنیزک یا زن خدمتکار بیمار شده یا اینکه از دنیا می‌رود. اگر ببینی آفتابه‌ات از دست رفته یا نابود شده است، یـعـنـی آن کنیزک یا خدمتکار فرار می‌کند یا اینکه از تو جدا می‌شود.

 18. اگر کسی در خواب ببیند آفتابه پر از آبی در دست دارد، تعبیرش این است که در ظاهر و باطن منظم و مرتب است

 19. تعبیر آفتابه یا مخزن نگهدارنده آب، کسی است که باعث نظم و تمیزی زندگی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.