تعبیر خواب افسار

تعبیر خواب افسار | تعبیرخواب افسار | tabire khab

تعبیر خواب افسار,تعبیر خواب دیدن افسار,تعبیر خواب افسار اسب,تعبیر خواب دهنه اسب,تعبیر خواب افسار خریدن,تعبیر خواب به افسار کشیدن,تعبیر خواب گرفتن افسار,تعبیر خواب دیدن افسار اسب

تعبیر خواب افسار , تعبیر خواب دیدن افسار , تعبیر خواب افسار اسب

خواب افسار یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم افسار در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب افسار می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب افسار را مطالعه نمایید و متوجه شوید افسار چه تعبیری دارد

تعبیر خواب افسار از دید ليلا برايت

تعبیر خواب افسار اسب ، مسافرت است

تعبیر خواب افسار از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب افسار ، کانجام کارهای خطرناک و پرسود است

تعبیر خواب افسار کهنه ، موفق نشدن در حل مشکلات است

تعبیر خواب افساری که چشم بند دارد ، فریب خوردن است

تعبیر خواب افسار از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب افسار ، همبازي قديمي تان همسر شما خواهد شد .

تعبیر خواب يك افسار را به اسب مي بنديد ، خوشبختي در كار و موفقيت در عشق است

تعبیر خواب افسار يك اسب را به درشكه مي بنديد ، دردسر است

تعبیر خواب افسار | افسار در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 17 عدد

 • مشاهده افسار در خواب، به اين معنا است كه دست به كارهاى نگران كننده‏اى مى‏زنيد كه سود فراوانى به همراه دارد.

 • اگر افسار كهنه ‏اى در خواب ديديد، به اين معنا است كه احتمالا در حل مشكلات موفق نمى ‏شويد.

 • مشاهده‏ى افسارى كه چشم بند هم دارد، به اين معنا است كه فريب زن حيله ‏گرى را مى‏خوريد.

 • ليلا برايت می‏گويد:

  ديدن افسار اسب در خواب، به معناى آن است كه شما به مسافرتى خواهيد رفت

 • خواب افسار : همبازي قديمي تان همسر شما خواهد شد .

 • يك افسار را به اسب مي بنديد : خوشبختي در كار و موفقيت در عشق

 • افسار يك اسب را به درشكه مي بنديد : دردسر

 • درکتاب سرزمين روياها آمده است :

  خواب افسار : همبازي قديمي تان همسر شما خواهد شد .

  يك افسار را به اسب مي بنديد : خوشبختي در كار و موفقيت در عشق

  افسار يك اسب را به درشكه مي بنديد : دردسر

 • محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند لگام او بگسست، دلیل بر نقصان بزرگی او است.

 • اگر بیند چون اسبان لگان بر سر داشت، دلیل که روزه دارد اما سخن نابکار بسیار گوید

 • حضرت علی(ع) فرماید: هر کس در بیداریبدسگال بود به خواب لگام در دهانش بد است.

 • جابرمغربی گوید: اگر بنده بیند که لگام در دهان داشت، دلیل که آن بنده به فرمان خواجه بود

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لگام در خواب بر سه وجه است. اول: ادب و فرهنگ. دوم: روزه داشتن. سوم: بزرگی. و دیدن لگام فروش دلیل بر مردیاست که تدبیر ولایت کند و راستیِ کارها.

 • آنلی بیتون می گوید :

  مشاهده افسار در خواب، به این معنا است که دست به کارهاى نگران کننده اى مى زنید که سود فراوانى به همراه دارد.

  اگر افسار کهنه اى در خواب دیدید، به این معنا است که احتمالا در حل مشکلات موفق نمى شوید.

  مشاهده افسارى که چشم بند هم دارد، به این معنا است که فریب زن حیله گرى را مى خورید.

 • مشاهده افسار در خواب، به این معنا است که دست به کارهاى نگران کننده اى مى زنید که سود فراوانى به همراه دارد.

 • اگر افسار کهنه اى در خواب دیدید، به این معنا است که احتمالا در حل مشکلات موفق نمى شوید.

 • مشاهده افسارى که چشم بند هم دارد، به این معنا است که فریب زن حیله گرى را مى خورید.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.