تعبیر خواب خفاش

تعبیر خواب خفاش | تعبیرخواب خفاش | tabire khab

تعبیر خواب خفاش,تعبیر خواب خفاش در خانه,تعبیر خواب خفاش سفید,تعبیر خواب خفاش مرده,تعبیر خواب خفاش قرمز,تعبیر خواب خفاش خاکستری,تعبیر خواب خفاش چیست,تعبیر خواب خفاش زرد,تعبیر خواب خفاش بزرگ,تعبیر خواب خفاش شب

تعبیر خواب خفاش,تعبیر خواب خفاش در خانه,تعبیر خواب خفاش سفید,تعبیر خواب خفاش مرده,تعبیر خواب خفاش قرمز,تعبیر خواب خفاش خاکستری

خواب خفاش یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم خفاش در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب خفاش می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب خفاش را مطالعه نمایید و متوجه شوید خفاش چه تعبیری دارد

تعبیر خواب خفاش از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب خفاش بسیار شوم است و بد تر از دیدن موش و جوجه تیغی است

تعبیر خواب خفاش انقدر بد است که روی اطرافیان هم تاثیر می گذارد

تعبیر خواب کشتن خفاش برتری بر دشمن است ولی باقی گذاشتن جسدش بلا است

تعبیر خواب لاشه خفاش مصیبت است

تعبیر خواب بچه کردن خفاش قدرت دشمن را می رساند

تعبیر خواب خفاش از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب خفاش گرفتاری و مصیبت است

خفاش در خواب دیدن می تواند نشانه مرگ پدر و مادر باشد یا کور شدن

تعبیر خواب خفاش سفید،مرگ کودک است

تعبیر خواب خفاش | خفاش در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 58 عدد

 • دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است

 • دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بل که روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می نهد.

 • اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید بر دشمن چیره می شوید اما باقی گذاشتن جسد خفاش خودش ابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گویای مصیبت است

 • اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است که ریشه دوانیده و انهدامش دشوار شده است.

 • اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه هایش را در کیسه ریخته و به جایی دور برده و آزاد کردید بهتر این است که آن ها را بکشید.

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است. دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بل که روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می نهد. اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید بر دشمن چیره می شوید اما باقی گذاشتن جسد خفاش خودش ابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گویای مصیبت است. اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است که ریشه دوانیده و انهدامش دشوار شده است. اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه هایش را در کیسه ریخته و به جایی دور برده و آزاد کردید بهتر این است که آن ها را بکشید.

 • دیدن خفاش در خواب ، نشانة خبر مصیبت و بد بختی است که از طرف افراد شرور به شما خواهد رسید . خواب خفاش نشانة مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست دادن یکی از اعضای بدن خود یا کور شدن

 • دیدن خفاش سفید در خواب ، علامت مرگ کودکی است .

 • تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خفاش، انسان گمراه می‌باشد.

 • اگر در خواب ببینی خفاش داری، تعبیرش این است که با انسان گمراه ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی .

 • اگر ببینی خفاش از دست تو پریده است، یـعـنـی از ارتباط و مصاحبت با شخصی گمراه جدا می‌شوی.

 • پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگاني هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همين نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان يک رنگ يا پرندگاني که رنگ نامطلوب و غير طبيعي دارند. اگر در خواب ديديد که پرنده اي داريد به مراد دل خود مي رسيد بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. اين گوياي رسيدن به نهايت مراد است و مبارک خوابي است. اگر خود را در پرنده فروشي مشاهده کرديد و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتي نمي توانستيد يکي از آن ها را تصاحب کنيد موردي پيش مي آيد که از مشاهده کامروائي ديگران حسرت مي خوريد همان طور که در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد. کبوتر سمبل عشق و صلح و دوستي است و کبوتر ماده زني است صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چنان چه در خواب ديديد کبوتري ماده داريد زني با اين خصوصيات در زندگي شما نقش مي گيرد و دگر گوني هائي به وجود مي آورد. اگر پرنده را با جوجه ديديد صاحب فرزند مي شويد و اگر چندين پرنده داشتيد به مراد مي رسيد و کام شما از چند جهت روا مي گردد. اگر پرنده اي داشتيد که پريد و شما هم به دنبالش رفتيد مجذوب مي شويد يا به سفر مي رويد و اگر اين پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسي زيان مي بينيد و محتمل خسارت مي شويد. کشتن پرنده نيز خوب نيست. در مورد هر يک از پرندگان به جاي خود توضيح داده مي شود. اين حکم کلي در مورد پرنده است. اگر ببينيد جغد يا کرکسي از دست شما پريد و رفت بلائي از شما دور مي شود و اگر کبوتري رفت عشقي را از دست مي دهيد. گنجشک دوست مزاحم و وراج است.

 • چرا همه جا یکیه؟

 • خفاش‌ها موجوداتي‌ شكارگر و شب‌ پروازهستند و تنها انديشيدن‌ به‌ اين‌ مخلوقات‌اسرارآميز به‌ بيشتر افراد احساس‌ ناخوشايندي‌مي‌دهد

 • خفاش‌ها مرموز و غيرقابل‌ پيش‌ بيني‌ هستند،بنابراين‌ اگر چنين‌ خوابي‌ ديديد، بايد به‌ دقت‌ تمام‌جزييات‌ و واكنش‌هاي‌ عاطفي‌ و احساسي‌تان‌ رانسبت‌ به‌ آنها در نظر بگيريد

 • تعبیر خواب خفاشدیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است. دیدنتعبیر خواب خفاش خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بل که روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می نهد.

 • تعبیر خواب خفاشاگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید بر دشمن چیره می شوید اما باقی گذاشتن جسدتعبیر خواب خفاش خفاش خودش ابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گویای مصیبت است.

 • تعبیر خواب خفاشدیدن خفاش در خواب ، نشانه خبر مصیبت و بد بختی است که از طرف افراد شرور به شما خواهد رسید

 • تعبیر خواب خفاشخواب خفاش نشانه مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از تعبیر خواب خفاشدست دادن یکی از اعضای بدن خود یا کور شدن .

 • تعبیر خواب خفاش اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است که ریشه دوانیده و انهدامش دشوار شده است.تعبیر خواب خفاش اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه هایش را در کیسه ریخته و به جایی دور برده و آزاد کردید تعبیر خواب خفاشبهتر این است که آن ها را بکشید.

 • باسلام من درخواب دیدم خفاشهای بزرگ خاکستری تیره در اطراف محل مسجد با حسینیه لانه دارند ومن حین بالا رفتن از راه پله که خیلی دشوار بود به یکی از انهانان میدادم

 • ديدن خفاش در خواب ، نشانة خبر مصيبت و بد بختي است كه از طرف افراد شرور به شما خواهد رسيد . خواب خفاش نشانة مرگ پدر يا مادر شما نيز هست يا از دست دادن يكي از اعضاي بدن خود يا كور شدن

 • ديدن خفاش سفيد در خواب ، علامت مرگ كودكي است .

 • تعبیر خواب خوردن گوشت خفاش به صورت سوخاری چیه؟؟؟؟؟

 • خواب دیدم گوشت خفاشوبه صورت سوخواری دارم میخورم،لطف کنید بگید تعبیرش چیه؟؟؟

  • میمیری

 • خواب دیدم خونم پر از خفاش شده ولونه کرده ومن همه را از خونه انداختم بیرون

 • خواب دیدم که دراز کشیدم بعد یهو خفاش حمله کرد طرفم من سریع اکنون از خودم دور کردم و از خواب پریدم

 • من خواب دیدم یه خفاش بهم حمله کردودوتادستاموگ ازگرفت اینقددردداشتم که حتی نمیتونستم دادبزنم

 • چه جالب چند نفر دیگم خواب دیدن خفاش و خوردن.موضوع چیه؟

 • از وبلاگ خوب شما متشكريم

 • تعبیر دیدن خفاش در خواب ، وجود دشمن است. اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید، بر دشمن پیروز می شوید. دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بلکه روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می گذارد. اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید بر دشمن چیره می شوید اما باقی گذاشتن جسد خفاش خودش ابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گویای مصیبت است.

 • اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است که ریشه دوانیده و انهدامش دشوار شده است. اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه هایش را در کیسه ریخته و به جایی دور برده و آزاد کردید بهتر از این است که در خواب آن ها را بکشید.

 • آنلی بیتون مى‏گوید:
  دیدن خفاش در خواب ، نشانه خبر مصیبت و بد بختی است كه از طرف افراد شرور به شما خواهد رسید. خواب خفاش نشانه مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست دادن یكی از اعضای بدن خود یا كور شدن. دیدن خفاش سفید در خواب ، علامت مرگ كودكی است.

 • خفاش در خواب به دشمن تعبیر شده و می تواند فرد گمراهی باشد که قصد آسیب رساندن به شما را داشته باشد. دیدن این پرنده از دیدن موش نحس تر است. اگر خواب دیدید که خفاش به سمت شما حمله کرده ولی راه خود را برگرداند و رفت، از بلا دور خواهید ماند.

 • خفاش چه زنده و چه مرده به بلا و خطر تعبیر شده و گرفتن آن و دور انداختن خفاش در خواب از کشتن آن بهتر است. برای دفع بلا و ناراحتی هنگام دیدن خواب خفاش باید صدقه دهید.

 • اگر خواب ببینید خفاش به شما حمله کرده، از جانب دشمن خود به سختی خواهید افتاد و یا بلا و مشقتی در راه است و برای دفع بلا باید صدقه بدهید.

  اگر خواب ببینید که خفاش شما را گاز گرفت، از جانب دشمن خود آسیب خواهید دید و یا بیماری و بلا یا مصیبتی در راه است و باید برای دفع بلا صدقه بدهید.

 • اگر در خواب خفاش را کشتید، بر دشمن خود پیروز می شود. اما باقی ماندن جسد خفاش در خواب خود، ابتلا به سختی و ناراحتی است. بیننده این خواب باید صدقه داده و به این واسطه دفع بلا کند.

 • خفاش در خواب نحس و شوم است و جسد و گوشت آن نیز نحس است. اگر خواب دیدید گوشت خفاش می خورید، علاوه بر اینکه دشمن خود را از پای در می آورید، به خودتان نیز آسیب می رسانید. این آسیب جسمانی ممکن است به واسطه عصبانیت زیاد یا کینه ای باشد که از دشمن خود به دل دارید. پس بهتر است برای دفع بلا صدقه دهید.

 • خفاش مرده در خواب خودش ابتلا به بلا و مشکلات است و لاشه خفاش گویای مصیبت است. باید برای رفع بلا صدقه بدهید.

 • خواب دیدم خفاش داره پرواز میکنه و به من نگاه میکنه و بهم حمله میکنه.منم با کتاب میزنمش میفته زمین ولی باز بلند میشه و حمله میکنه

 • زدن و دور کردن خفاش تغبیرش چیست

 • خواب دیدم خفاش خیلی بزرگی در حرم امام رضا کشته شده و یه سری از خادمها و کسانی که آنجا کار می کنند دورش بودند. میشه یکی بهم بگه تعبیرش چی می شه.

 • یبی

 • خواب ديدم در مسير راه كه مَي رفتم در حالي كه بغل راننده بودم تو هوا تعدادي پرنده كه خفاش بودن چون شيشه ماشين باز بود تعداشون وارد ماشين شدن
  و خيلي سريع خارجشون كرديم وتعداد ي هم بنظر كشته شدن

 • خواب دیدم یه خفاش بزرگ اندازه یه گربه از تو کمد اومد بیرون که به من حمله کنه اولش پارس میکرد فکر کردم سگه وقتی اومد جلو که گازم بگیره با خودم گفتم اینا نمیبینن وفقط از طریق صدا راهشونو پیدا میکنن دویدم رفتم پشت سرشو گرفتم دوباره انداختم تو کمد بعدشم یه سنگ بهش زدم خونین و مالینش کردم اما هنوز زنده بود که دیگه تلفنم زنگ خورد بیدار شدم تعبیرش چیه؟

  • سلام
   خواب دیدم ی جای تنهایی نشستم که یک خفاش به سمت چراغی که جلوی من بود پرواز میکرد و یک بالش مجروح بود بدرستی نمیتونست پرواز کنه منم گرفتمش چند لحظه دستم بود فقط یادمه گفتم چون از خفاش خوشم میاد نگهش میدارمو از خواب پریدم

 • سلام
  خواب دیدم ی جای تنهایی نشستم که یک خفاش به سمت چراغی که جلوی من بود پرواز میکرد و یک بالش مجروح بود بدرستی نمیتونست پرواز کنه منم گرفتمش چند لحظه دستم بود فقط یادمه گفتم چون از خفاش خوشم میاد نگهش میدارمو از خواب پریدم

 • خواب دیدم یک عالمه خفاش کوچیک و سیاه اومدن توی خونم و رو بدن من نشستن جوری که ننیتونستم تکون بخورم
  هر کاری میکردم ازم جدا نمیشدن
  از بس ترسیده و درمونده بودم از خواب پریدم

 • خواب دیدم جوجه مرغی داشتم که انتهای بالهای خود را از دست داد و بالهایش تبدیل به خفاش شد پر کشید و رفت و نتئوانستم او را بگیرم و از انجا دور شد

 • سلام.خانمم ۳ماه بارداره،خواب دید زنی میخواهدبا خفاش مرده اورا بزند و من به او هشدار دادم و بلافاصله پشت شخصی پناه گرفت و خفاش خاکستری به او اصابت نکرد میخواستم تعبیرش و بدونم

 • سلام با این تعبیرایی ک خوندم از ترس نمیرم خوبه خواب دیدم خفاش تو خونم دنبال راه فرار بود بره بیرون البته دو روز قبل خوابم همسایمون راجب خفاش حرف میزد ممکنه خوابم فقط یه درگیریه مغزی باشه ؟

 • سلام وقت بخیر.من ساعت های 9صبح خوابیدم تا 10صبح تو این یک ساعت خواب دیدم یه خفاش تو خونس روی لوستر خونه بعد روسری انداختم روش گرفتمش همش چنگ میگرفت منم گازش گرفتم صداش بلند شد 2تا دیگه خفاش تو خونه بودن یکیشو دونبال پنجره بود فرار کنه تا فرار کرد یکیشون از خواب پریدم خفاش ها سیاه سیاه بودن با بال های سیاه بزرگ

  • سلام من دیشب خواب دیدم که یه خفاش سیاه به داخل خانه ما امده ومن قصد گرفتنش را دارم وپس از گرفتن خفاش میخواهم ان رابه کمک مادرم درون قفس کنیم که قفس پیدانشد وخفاش هم از دست بنده فرار کرد بی زحمت تعبیرش چیه؟؟؟؟

 • سلام من دیشب خواب دیدم که یه خفاش سیاه به داخل خانه ما امده ومن قصد گرفتنش را دارم وپس از گرفتن خفاش میخواهم ان رابه کمک مادرم درون قفس کنیم که قفس پیدانشد وخفاش هم از دست بنده فرار کرد بی زحمت تعبیرش چیه؟؟؟؟

 • سلام خسته نباشید من ساعت 4ونیم صبح خوابیدم وخواب دیدم که باهمسرم رفتیم بیرون یه جای خیلی قشنگ نشستیم زیر اسمون وکنار کوه وابشار.رنگ اسمون هم خیلی زیبا ورویایی بود خفاش هاتو اسمون پرواز میکردن و واقعا منظره زیبایی بود و خفاش هابرای هیچکس ترسناک یا زشت نبودن و انقدر زیبا بودن که من رو یاد پرنده ی افسانه ای ققنوس مینداختن دارای پرهای سفیدودرخشنده وبراق بودن وبسیار شبیه ققنوس بودن وفقط به اسم خفاش صداشون میزدیم چند تا از بچه های خانواده هایی که اونجا بودن قصد کردن که یکی از خفاش هارو بگیرن وبکشن وببرن خشکش کنن ومن با حیوانات رابطه ی بسیار خوبی دارم وحتی یه پشه هم نمیکشم تو خوابمم خیلی گریه کردم والتماس کردم تا دوتا از خفاش هارو که گرفته بودن ازاد کردن یکی از خفاش ها که ازادش کردن بچه خفاش بود وبسیار زیبا بود چندتا از پرهای سفید وقشنگش رو کنده بودن ولی پرواز کرد واومد جلوم نشست وبا نگاهش من میدونستم که داره ازم تشکر میکنه .بنده مادرم سرطان داره وچند ماهه توجا افتاده وفلجه وبه خاطر این خوابم بسیار برای مادرم نگران شدم وخودمم چندروزه به خودم شک دارم ومیخواستم تست بارداری بدم چون پریشب خواب دیدم یک شاهین رو مطیع ورام کردم ویکی از تعبیراش فرزند بود

 • تعبیر دیدن لانه خفاش در خواب چیه؟؟؟

 • سلام به نظرم خواب به چیزیه که مافکر میکنیم منم خواب دیدم ولی دنبال خبر بد نبستم منتظرچیز خوب باشید

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.