خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب خفاش
تاریخ انتشار : 13 اردیبهشت 1396 - 16:49

تعبیر خواب خفاش

تعبیر خواب خفاش | تعبیرخواب خفاش | tabire khab

تعبیر خواب خفاش,تعبیر خواب خفاش در خانه,تعبیر خواب خفاش سفید,تعبیر خواب خفاش مرده,تعبیر خواب خفاش قرمز,تعبیر خواب خفاش خاکستری,تعبیر خواب خفاش چیست,تعبیر خواب خفاش زرد,تعبیر خواب خفاش بزرگ,تعبیر خواب خفاش شب

تعبیر خواب خفاش,تعبیر خواب خفاش در خانه,تعبیر خواب خفاش سفید,تعبیر خواب خفاش مرده,تعبیر خواب خفاش قرمز,تعبیر خواب خفاش خاکستری

خواب خفاش یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم خفاش در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب خفاش می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب خفاش را مطالعه نمایید و متوجه شوید خفاش چه تعبیری دارد

تعبیر خواب خفاش از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب خفاش بسیار شوم است و بد تر از دیدن موش و جوجه تیغی است

تعبیر خواب خفاش انقدر بد است که روی اطرافیان هم تاثیر می گذارد

تعبیر خواب کشتن خفاش برتری بر دشمن است ولی باقی گذاشتن جسدش بلا است

تعبیر خواب لاشه خفاش مصیبت است

تعبیر خواب بچه کردن خفاش قدرت دشمن را می رساند

تعبیر خواب خفاش از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب خفاش گرفتاری و مصیبت است

خفاش در خواب دیدن می تواند نشانه مرگ پدر و مادر باشد یا کور شدن

تعبیر خواب خفاش سفید،مرگ کودک است

تعبیر خواب خفاش | خفاش در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 42 نظر ثبت شده است.

 1. دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است

 2. دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بل که روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می نهد.

 3. اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید بر دشمن چیره می شوید اما باقی گذاشتن جسد خفاش خودش ابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گویای مصیبت است

 4. اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است که ریشه دوانیده و انهدامش دشوار شده است.

 5. اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه هایش را در کیسه ریخته و به جایی دور برده و آزاد کردید بهتر این است که آن ها را بکشید.

 6. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است. دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بل که روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می نهد. اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید بر دشمن چیره می شوید اما باقی گذاشتن جسد خفاش خودش ابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گویای مصیبت است. اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است که ریشه دوانیده و انهدامش دشوار شده است. اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه هایش را در کیسه ریخته و به جایی دور برده و آزاد کردید بهتر این است که آن ها را بکشید.

 7. دیدن خفاش در خواب ، نشانه خبر مصیبت و بد بختی است که از طرف افراد شرور به شما خواهد رسید . خواب خفاش نشانه مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست دادن یکی از اعضای بدن خود یا کور شدن

 8. دیدن خفاش سفید در خواب ، علامت مرگ کودکی است .

 9. تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خفاش، انسان گمراه می‌باشد.

 10. اگر در خواب ببینی خفاش داری، تعبیرش این است که با انسان گمراه ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی .

 11. اگر ببینی خفاش از دست تو پریده است، یـعـنـی از ارتباط و مصاحبت با شخصی گمراه جدا می‌شوی.

 12. پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند. اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است. اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی توانستید یکی از آن ها را تصاحب کنید موردی پیش می آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می خورید همان طور که در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد. کبوتر سمبل عشق و صلح و دوستی است و کبوتر ماده زنی است صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چنان چه در خواب دیدید کبوتری ماده دارید زنی با این خصوصیات در زندگی شما نقش می گیرد و دگر گونی هائی به وجود می آورد. اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می رسید و کام شما از چند جهت روا می گردد. اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می شوید یا به سفر می روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می بینید و محتمل خسارت می شوید. کشتن پرنده نیز خوب نیست. در مورد هر یک از پرندگان به جای خود توضیح داده می شود. این حکم کلی در مورد پرنده است. اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می شود و اگر کبوتری رفت عشقی را از دست می دهید. گنجشک دوست مزاحم و وراج است.

 13. چرا همه جا یکیه؟

 14. خفاش‌ها موجوداتی‌ شکارگر و شب‌ پروازهستند و تنها اندیشیدن‌ به‌ این‌ مخلوقات‌اسرارآمیز به‌ بیشتر افراد احساس‌ ناخوشایندی‌می‌دهد

 15. خفاش‌ها مرموز و غیرقابل‌ پیش‌ بینی‌ هستند،بنابراین‌ اگر چنین‌ خوابی‌ دیدید، باید به‌ دقت‌ تمام‌جزییات‌ و واکنش‌های‌ عاطفی‌ و احساسی‌تان‌ رانسبت‌ به‌ آنها در نظر بگیرید

 16. تعبیر خواب خفاشدیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است. دیدنتعبیر خواب خفاش خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بل که روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می نهد.

 17. تعبیر خواب خفاشاگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید بر دشمن چیره می شوید اما باقی گذاشتن جسدتعبیر خواب خفاش خفاش خودش ابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گویای مصیبت است.

 18. تعبیر خواب خفاشدیدن خفاش در خواب ، نشانه خبر مصیبت و بد بختی است که از طرف افراد شرور به شما خواهد رسید

 19. تعبیر خواب خفاشخواب خفاش نشانه مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از تعبیر خواب خفاشدست دادن یکی از اعضای بدن خود یا کور شدن .

 20. تعبیر خواب خفاش اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است که ریشه دوانیده و انهدامش دشوار شده است.تعبیر خواب خفاش اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه هایش را در کیسه ریخته و به جایی دور برده و آزاد کردید تعبیر خواب خفاشبهتر این است که آن ها را بکشید.

 21. باسلام من درخواب دیدم خفاشهای بزرگ خاکستری تیره در اطراف محل مسجد با حسینیه لانه دارند ومن حین بالا رفتن از راه پله که خیلی دشوار بود به یکی از انهانان میدادم

 22. دیدن خفاش در خواب ، نشانه خبر مصیبت و بد بختی است که از طرف افراد شرور به شما خواهد رسید . خواب خفاش نشانه مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست دادن یکی از اعضای بدن خود یا کور شدن

 23. دیدن خفاش سفید در خواب ، علامت مرگ کودکی است .

 24. تعبیر خواب خوردن گوشت خفاش به صورت سوخاری چیه؟؟؟؟؟

 25. خواب دیدم گوشت خفاشوبه صورت سوخواری دارم میخورم،لطف کنید بگید تعبیرش چیه؟؟؟

 26. خواب دیدم خونم پر از خفاش شده ولونه کرده ومن همه را از خونه انداختم بیرون

 27. خواب دیدم که دراز کشیدم بعد یهو خفاش حمله کرد طرفم من سریع اکنون از خودم دور کردم و از خواب پریدم

 28. من خواب دیدم یه خفاش بهم حمله کردودوتادستاموگ ازگرفت اینقددردداشتم که حتی نمیتونستم دادبزنم

 29. چه جالب چند نفر دیگم خواب دیدن خفاش و خوردن.موضوع چیه؟

 30. از وبلاگ خوب شما متشکریم

 31. تعبیر دیدن خفاش در خواب ، وجود دشمن است. اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید، بر دشمن پیروز می شوید. دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بلکه روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می گذارد. اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید بر دشمن چیره می شوید اما باقی گذاشتن جسد خفاش خودش ابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گویای مصیبت است.

 32. اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است که ریشه دوانیده و انهدامش دشوار شده است. اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه هایش را در کیسه ریخته و به جایی دور برده و آزاد کردید بهتر از این است که در خواب آن ها را بکشید.

 33. آنلی بیتون مى‏گوید:
  دیدن خفاش در خواب ، نشانه خبر مصیبت و بد بختی است که از طرف افراد شرور به شما خواهد رسید. خواب خفاش نشانه مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست دادن یکی از اعضای بدن خود یا کور شدن. دیدن خفاش سفید در خواب ، علامت مرگ کودکی است.

 34. خفاش در خواب به دشمن تعبیر شده و می تواند فرد گمراهی باشد که قصد آسیب رساندن به شما را داشته باشد. دیدن این پرنده از دیدن موش نحس تر است. اگر خواب دیدید که خفاش به سمت شما حمله کرده ولی راه خود را برگرداند و رفت، از بلا دور خواهید ماند.

 35. خفاش چه زنده و چه مرده به بلا و خطر تعبیر شده و گرفتن آن و دور انداختن خفاش در خواب از کشتن آن بهتر است. برای دفع بلا و ناراحتی هنگام دیدن خواب خفاش باید صدقه دهید.

 36. اگر خواب ببینید خفاش به شما حمله کرده، از جانب دشمن خود به سختی خواهید افتاد و یا بلا و مشقتی در راه است و برای دفع بلا باید صدقه بدهید.

  اگر خواب ببینید که خفاش شما را گاز گرفت، از جانب دشمن خود آسیب خواهید دید و یا بیماری و بلا یا مصیبتی در راه است و باید برای دفع بلا صدقه بدهید.

 37. اگر در خواب خفاش را کشتید، بر دشمن خود پیروز می شود. اما باقی ماندن جسد خفاش در خواب خود، ابتلا به سختی و ناراحتی است. بیننده این خواب باید صدقه داده و به این واسطه دفع بلا کند.

 38. خفاش در خواب نحس و شوم است و جسد و گوشت آن نیز نحس است. اگر خواب دیدید گوشت خفاش می خورید، علاوه بر اینکه دشمن خود را از پای در می آورید، به خودتان نیز آسیب می رسانید. این آسیب جسمانی ممکن است به واسطه عصبانیت زیاد یا کینه ای باشد که از دشمن خود به دل دارید. پس بهتر است برای دفع بلا صدقه دهید.

 39. خفاش مرده در خواب خودش ابتلا به بلا و مشکلات است و لاشه خفاش گویای مصیبت است. باید برای رفع بلا صدقه بدهید.

 40. خواب دیدم خفاش داره پرواز میکنه و به من نگاه میکنه و بهم حمله میکنه.منم با کتاب میزنمش میفته زمین ولی باز بلند میشه و حمله میکنه

 41. زدن و دور کردن خفاش تغبیرش چیست

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ