خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب هدیه گرفتن
3t21
تاریخ انتشار : 13 اردیبهشت 1396 - 16:58

تعبیر خواب هدیه گرفتن

تعبیر خواب هدیه | تعبیر خواب هدیه گرفتن | tabire khab

تعبیر خواب هدیه گرفتن,تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس,تعبیر خواب هدیه گرفتن از سید,تعبیر خواب هدیه گرفتن از مرده,تعبیر خواب هدیه گرفتن طلا,تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش,تعبیر خواب هدیه گرفتن گل رز سرخ,تعبیر خواب هدیه گرفتن چادر مشکی,تعبیر خواب هدیه گرفتن فرش,تعبیر خواب هدیه گرفتن روسری,تعبیر خواب هدیه,تعبیر خواب هدیه دادن,تعبیر خواب هدیه دادن لباس,تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس از مرده,تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس سفید,تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس قرمز,تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس سیاه,تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس سبز,تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس مشکی,تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس بچه,تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس نو,تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس نوزاد,تعبیر خواب هدیه دادن به مرده,تعبیر خواب هدیه دادن طلا,تعبیر خواب هدیه دادن مرده,تعبیر خواب هدیه دادن کفش,تعبیر خواب هدیه دادن مرده به زنده,تعبیر خواب هدیه دادن قران,تعبیر خواب هدیه دادن انگشتر,تعبیر خواب هدیه دادن روسری,تعبیر خواب هدیه گرفتن از سید,تعبیر خواب هدیه گرفتن از سادات,تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن از مرده,تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش از مرده,تعبیر خواب هدیه دادن مرده به زنده,تعبیر هدیه گرفتن از مرده در خواب,تعبیر خواب هدیه گرفتن عروسک از مرده,تعبیر خواب هدیه گرفتن فرش از مرده,تعبیر خواب هدیه گرفتن طلا,تعبیر خواب هدیه گرفتن طلا از مرده,تعبیر خواب هدیه گرفتن گردنبند طلا,تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر طلا,تعبیر خواب هدیه گرفتن گوشواره طلا,تعبیر خواب هدیه گرفتن النگو طلا,تعبیر خواب هدیه گرفتن النگوی طلا,تعبیر خواب هدیه گرفتن سکه طلا,تعبیر خواب هدیه گرفتن سرویس طلا,تعبیر خواب هدیه دادن لباس,تعبیر خواب هدیه دادن لباس سفید,تعبیر خواب هدیه دادن لباس نو,تعبیر خواب هدیه دادن لباس عروس,تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش سفید,تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش نو,تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش سیاه,تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش مشکی,تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش,تعبیر هدیه گرفتن کفش در خواب

تعبیر خواب هدیه گرفتن , تعبیر خواب هدیه , تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس , تعبیر خواب هدیه گرفتن از مرده

خواب هدیه گرفتن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم هدیه گرفتن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب هدیه گرفتن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب هدیه گرفتن را مطالعه نمایید و متوجه شوید هدیه گرفتن چه تعبیری دارد

تعبیر خواب هدیه گرفتن از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب هدیه گرفتن گوشت لطیف، خیر و نیکی است

تعبیر خواب هدیه گرفتن از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب هدیه دادن یا فرستادن به کسی ، خیر و منفعت دیدن به اندازه هدیه است

تعبیر خواب هدیه گرفتن از دید اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

تعبیر خواب هدیه فرزند است

تعبیر خواب هدیه گرفتن از دید جابر مغربی

تعبیر خواب هدیه گرفتن فکر و اندیشه است

تعبیر خواب هدیه گرفتن از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب هدیه ، از شما چیزی دزدیده خواهد شد

تعبیر خواب هدیه گرفتن ، بهبودی در روابطتتان است

تعبیر خواب هدیه گرفتن از تام چت ویندو

تعبیر خواب هدیه دریافت داشتن در خواب نشان فرزند است

تعبیر خواب هدیه گرفتن از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب گرفتن هدیه تولد، استعداد هنری است

تعبیر خواب دادن هدیه تولد بهره مندی از احترام ناچیز است

تعبیر خواب هدیه گرفتن از دید هانس کورت

تعبیر خواب هدیه تولد گرفتن،روزهای خوش است

تعبیر خواب هدیه گرفتن از دید لیلا برایت

تعبیر خواب هدیه دادن موفقیت در کارهاست

تعبیر خواب هدیه گرفتن از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب گرفتن هدیه از کسی که دوستش داری موفقیت و شانس است

تعبیر خواب هدیه دادن به کسی بدشانسی است

تعبیر خواب گرفتن هدایای متعددی این است که از شخصی که آنها را به شما میدهید دوری کنید .

تعبیر خواب از شخصیت مهمی هدیه گرفتن ، خوشبختی و احترام است

تعبیر خواب افراد فامیل به شما هدیه دهند ، موفقیت شما به تاخیر می افتد .

تعبیر خواب دوستان به شما هدیه می دهند ، خیانت است

تعبیر خواب نزدیکان به شما هدیه می دهند ، طرفداران بسیاری خواهید داشت .

تعبیر خواب پسرتان به شما چیزی اهدا می کند ، سختی های بسیاری در انتظار شماست .

تعبیر خواب یک هدیه از طرف یک دختر ، یک خصومت است

تعبیر خواب یک هدیه از طرف یک مرد ، تغییر درسرنوشت شما رخ خواهد داد .

تعبیر خواب به شما یک انگشتر هدیه می کنند ، با شخصی ثروتمندی ازدواج خواهید کرد .

تعبیر خواب هدیه گرفتن از دید خالد بن علی بن محد العنبری

تعبیر خواب هدیه آشتی و دوستی بین دو نفر است

تعبیر خواب هدیه گرفتن | هدیه گرفتن در خواب | تعبیر خواب

تاکنون 62 نظر ثبت شده است.

 1. حضرت امام جعفر صادق فرماید :

  اگر هدیه گوشت لطیف بود خیر ونیکی است.

 2. محمد بن سیرین گوید :

  اگر کسى دید که چیزى به کسى هدیه داد یا فرستاد بر قدر آن خیر و منفعت و نعمت یابد.

 3. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

  هدیه فرزند بود.

 4. جابر مغربی گوید :

  اندیشه و فکر بود.

 5. هدیه : از شما چیزی دزدیده خواهد شد

 6. هدیه گرفتن : بهبودی در روابطتتان

 7. تام چت ویندو می گوید :

  هدیه دریافت داشتن در خواب نشان فرزند است

 8. دریافت هدایای مربوط به جشن تولد در خواب ، نشانه استعدادهای هنری است .

 9. دادن هدیه تولد در خواب به دیگران ، نشانه برخورداری از احترامات ناچیز است .

 10. هانس کورت می گوید :

  اگر در خواب مشاهده کنید که هدیه‏ى تولد دریافت مى‏کنید، بیانگر آن است که روزهاى خوشى در انتظار شما است.

 11. لیلا برایت می گوید :

  هدیه دادن در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.

 12. یک هدیه از طرف شخصی که دوست دارید : موفقیت و شانس

 13. به یکنفر هدیه میدهید : بدشانسی

 14. هدایای متعددی دریافت می کنید : از شخصی که آنها را به شما میدهید دوری کنید .

 15. ازشخصیت مهمی هدیه دریافت می کنید : خوشبختی و احترام

 16. افراد فامیل به شما هدیه می دهند : موفقیت شما به تاخیر می افتد .

 17. دوستان به شما هدیه می دهند : خیانت

 18. نزدیکان به شما هدیه می دهند : طرفداران بسیاری خواهید داشت .

 19. پسرتان به شما چیزی اهدا می کند : سختی های بسیاری در انتظار شماست .

 20. یک هدیه از طرف یک دختر : یک خصومت

 21. یک هدیه از طرف یک مرد : تغییر درسرنوشت شما رخ خواهد داد .

 22. به شما یک انگشتر هدیه می کنند : با شخصی ثروتمندی ازدواج خواهید کرد .

 23. دیدن هدیه در خواب، به شادی، محبت و آشتی بین دو نفر که از هم جدا شدهاند، تعبیر میشود.

 24. اگر خواب ببینید از کسیک ادو میگیرید ، علامت آن است که در معاملات و امور عاطفی موفق خواهید شد .

 25. اگر در خواب برایکسیهدیه بفرستید ، نشانه آن است که کوشش ها و تلاش شما با موفقیت همراه نمیشود .

 26. اگر دختریخواب ببیند نامزدش برایاو هدایاییارزشمند فرستاده است ، علامت آن است که با فردیثروتمند ازدواج خواهد کرد

 27. اگر در خواب مشاهده کنید که هدیه‏ ى تولد دریافت مى‏کنید، بیانگر آن است که روزهاى خوشى در انتظار شما است.

 28. در کتاب سر زمین رویاها آمده است:

  یک هدیه از طرف شخصی که دوست دارید : موفقیت و شانس

  به یکنفر هدیه میدهید : بدشانسی

  هدایای متعددی دریافت می کنید : از شخصی که آنها را به شما میدهید دوری کنید .

  ازشخصیت مهمی هدیه دریافت می کنید : خوشبختی و احترام

  افراد فامیل به شما هدیه می دهند : موفقیت شما به تاخیر می افتد.

  دوستان به شما هدیه می دهند : خیانت

  نزدیکان به شما هدیه می دهند : طرفداران بسیاری خواهید داشت .

  پسرتان به شما چیزی اهدا می کند : سختی های بسیاری در انتظار شماست .

  یک هدیه از طرف یک دختر : یک خصومت

  یک هدیه از طرف یک مرد : تغییر درسرنوشت شما رخ خواهد داد .

  به شما یک انگشتر هدیه می کنند : با شخصی ثروتمندی ازدواج خواهید کرد .

 29. گر کسی دید که چیزی به کسی هدیه داد، بر قدر آن خیر و منفعت یابد. ابراهیم کرمانی گوید: هدیه فرزند بود. جابرمغربی گوید: اندیشه و فکر بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر هدیه گوشت لطیف بود خیر ونیکی است.

 30. محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند عطا به وی داد، باید دید که آن عطا چه باشد و عطا دهنده معروف بود یا مجهول، یا زن جوان بود یا پیر، آنگاه تعبیر کند. اگر بیند که آن چنان بود که مردم آن دوست دارند، دلیل بر نیکوئی، اگر به خلاف این بود، دلیل برمضرت است

 31. اگر بیند آن عطا به وعده خطا بود، دلیل بر دروغ و عشوه بود. اگر آن عطا جامه بود، یا میوه یا چیزی شیرین، دلیل است که با بزرگان پیوندد و منفعت یابد. اگر بیند که جهودی یا ترسائی عطائی به وی داد، دلیل است که عطا دهنده مسلمان شود

 32. خوبببببببببببببببببببب بود

 33. منم خواب دیدم تولدمه دارم هدیه هام را باز می کنم

 34. اگر از دوستت هدیه بگیری تعبیرش چیه؟

 35. من خواب دیدم از یک نفر که نمی شناسمش هدیه می گیرم تعبیرش را بگید لطفا

 36. دیدم هدیه های زیادی روی میز بود ولی برای من نبود

 37. من خواب دیدم برا یکی از اقواممون هدیه اوردن تعبیرش چیه

 38. خواهرشوهرم بهم کفش قهوه ای اسپورت هدیه داد

 39. از خواهر شوهرم که اخیرا خصومتی بینمان اتفاق افتاده کفش هدیه گرفتم

 40. خاب دیدم کفشهای خواهرم که جوون مرده دختر اش میدن بمن که ماله من باشه کفشا صورتی و خوشگل بودن(لطفا تعبیر کنین خیلی نگرانم)

 41. اگر خواب ببینید از کسی کادو می گیرید ، علامت آن است که در معاملات و امور عاطفی موفق خواهید شد .

 42. اگر در خواب برای کسی هدیه بفرستید ، نشانه آن است که کوشش ها و تلاش شما با موفقیت همراه نمی شود .

 43. اگر دختری خواب ببیند نامزدش برای او هدایایی ارزشمند فرستاده است ، علامت آن است که با فردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد .

 44. با سلام من زنی متاهل هستم در خواب دیدم ابتدای ازدواجم است ومادرم که به رحمت خدا رفتند آمدند و به فامیل خلعتی حوله بسیار تمییز و روتختی می دهیم

 45. سلام. در خواب دیده ام که تعداد زیادی لوازم خانگی و برقی مانند قهوده ساز و توستر و … از شخص قریبه هدیه گرفتم

 46. خواب دیدم یه لب تاب با گوشی از طرف همسرم گرفتم در صورتی که لب تاب و گوشی هم دارم.

 47. سلام یک نفر در خواب دیده که مادر بزرگم به من پیراهن میدهد دایی من به من شیرینی میدهد و پدر بزرگم مرحومم یه کادو که محتواش مشهص نیست لیا این خواب تعبیر دارد؟

 48. من خواب دیدم مادرم یک گوشی موبایل ساده قدیمی هدیه داده و من آن را دوست نداشتم ولی از او قبول کردم

 49. خواب دیدم پدرم از سفر خارج برای من و خواهرم سوغاتی آورده برای خواهرم بیشتر از من و قشنگ ترین سوغاتی ها رو واسش آورده بود منم خیلی ناراحت شدم ممنون میشم تعبیرش و ایمیل کنید

 50. سلام خانومم خواب دید که من بعضی از لوازم خونمون رو برای حرم امام رضا (ع) فرستادم میگفتم که اونجا به اینا نیازدارند و دادم رفیقم ببره . لطفا کمکم کنید.

 51. سلام من دختری هستم ک وخاب دیم با پسوردتو بچه دو سأله ای دوست شده ک همراه مادرش بود وب او یک گربه ی کاغذی هدیه دادم

 52. خواب دیدم اونی را که دوسش دارم روز تولدم برام کادو فرستاد

 53. خواب دیدم اونی را که دوسش دارم روز تولدم برام کادو فرستاد

 54. خواب دیدم شوهرم برام کفشای گرون قیمتی خریده

 55. خواب دی م شوهرم برام کفشای گرون قیمتی خریده چند مدل بود اما ی بوت قرمز بود که بیشتر از هپه ازون خوشم اومد درست اندازه پام بود

 56. خواب دیدیم فامیل نامزادم دریک عروسی برایم چیزهای قیمتی میارند به قسم (جوره نامزادی)

 57. خواب دیدم از یه پسر نوجوان(میشناسمش) که ادعا میکنه دوسم داره و میخواد باهام ازدواج کنه کادو گرفتم دوتا جعبه بود یکی از جعبه ها سیاه رنگ بود و داخلش دو تا عروسک نه چندان زیبا بود و جعبه دوم صورتی رنگ بود که جعبشو تو خواب باز نکردم لطفا اگه میتونید کمکم کنید :(💔

 58. با سلام. من در خواب از دست یکی از همکارانم که خانم بسیار محترمی هستند یک چراغ قوه لیزری به عنوان هدیه دریافت کردم که تا مسافت بسیار دور را را در تاریکی روشن می کرد. لطفا تعبیر این خواب را به من بگویید.

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ