همه چیز در مورد “تعبیر خواب گیلاس” قرمز خوردن و خواستن

تعبیر خواب گیلاس | تعبیرخواب گیلاس | tabire khab

تعبیر خواب گیلاس,تعبیر خواب گیلاس قرمز,تعبیر خواب گیلاس خوردن,تعبیر خواب گیلاس درشت,تعبیر خواب گیلاس خواستن,تعبیر خواب گیلاس چیدن,تعبير خواب گیلاس,تعبیر خواب گیلاس سیاه,تعبیر خواب گیلاس و آلبالو,تعبیر خواب گیلاس زرد,تعبير خواب گيلاس قرمز,تعبیر خواب خوردن گیلاس قرمز,تعبیر خواب خوردن گيلاس,تعبیر خواب خوردن میوه گیلاس,تعبير خوردن گيلاس در خواب,تعبیر خواب گیلاس درشت خوردن,تعبیر خواب دیدن خوردن گیلاس,تعبیر خواب گیلاس بزرگ,تعبیر خواب گیلاس چیدن و خوردن,تعبير خواب گيلاس چيدن,تعبیر خواب چیدن گیلاس در خواب,تعبیر خواب دیدن میوه گیلاس,تعبیر خواب گیلاس چیدن از درخت,تعبیر خواب گیلاس آلبالو,تعبیر خواب درخت گیلاس و آلبالو,تعبیر آلبالو و گیلاس در خواب,تعبیر خواب گیلاس و زرد الو

تعبیر خواب گیلاس , تعبیرخواب گیلاس , گیلاس در خواب دیدن

تعبیر خواب گیلاس

گیلاس در خواب هم زیباست.خواب گیلاس می تواند یک خواب شیرین باشد.اگر شما هم گیلاس در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب گیلاس هستید می توانید تعبیرخواب گیلاس را از همه معبران بزرگ در این مطلب ببینید

تعبیر خواب گیلاس از دید مولف

تعبیر خواب گیلاس سیاه و سرخ در وقت خودش مال و آرزو است

تعبیر خواب گیلاسی که زرد است بیماری است

تعبیر خواب گیلاس , تعبیرخواب گیلاس , گیلاس در خواب دیدن

تعبیر خواب گیلاس قرمز

تعبیر خواب گیلاس از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب گیلاس در فصل گیلاس بدون تعبیر است

تعبیر خواب گیلاس در غیر وقت خودش خوب نیست

تعبیر خواب گیلاس ترش اصلا خوب نیست و غم و اندوه است

تعبیر خواب گیلاس و آلبالو را به طور کلی خوب نمیدانند چون ذاتا ترش مزه ای دارند

تعبیر خواب گیلاس شیرین بد نیست بخصوص که کال باشد

تعبیر خواب گیلاس , تعبیرخواب گیلاس , گیلاس در خواب دیدن

تعبیر خواب گیلاس خوردن

تعبیر خواب گیلاس از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب خوردن گیلاس ، دعوا است

تعبیر خواب چیدن گیلاس ، شادی است

تعبیر خواب درخت گیلاسی پر از شکوفه ، سرگرمی و خوشبختی است

تعبیر خواب کیک گیلاس ، سوء تفاهم است

تعبیر خواب گیلاس , تعبیرخواب گیلاس , گیلاس در خواب دیدن

تعبیر خواب گیلاس درشت

تعبیر خواب گیلاس از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن گیلاس،محبوبیت زیاد به دلیل رفتار خوب است

تعبیر خواب خوردن گیلاس این است که می خواهید به هدفی بزرگ برسانید

تعبیر خواب گیلاس سبز و کال خوشبختی است

تعبیر خواب گیلاس , تعبیرخواب گیلاس , گیلاس در خواب دیدن

تعبیر خواب گیلاس خواستن

منوچهر مطیعی تهرانی در مورد خواب گیلاس گوید

گیلاس اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیری ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلا در زمانی که برف بر زمین نشسته و آبها یخ بسته گیلاس ببیند و بخورد خوب نیست بخصوص اگر مزه اش ترش باشد. گیلاس و آلبالو را خوب ندانسته اند و بیشتر به خاطر ترشی مزه اش آن را غم و اندوه تعبیر کرده اند ولی اگر در خواب ببینید گیلاس می خورید و آن کاملا شیرین است بد نیست. چنانچه کال باشد بهتر است.

تعبیر خواب گیلاس , تعبیرخواب گیلاس , گیلاس در خواب دیدن

تعبیر خواب گیلاس چیدن

لوک اویتنهاو در مورد خواب گیلاس می گوید

گیلاس

خوردن آن : دعوا

چیدن آن : شادی

درخت گیلاسی پر از شکوفه : سرگرمی ، خوشبختی

کیک گیلاس : سوء تفاهم

تعبیر خواب گیلاس , تعبیرخواب گیلاس , گیلاس در خواب دیدن

تعبیر خواب گیلاس سیاه

مولف در مورد خواب گیلاس گوید

اگر در خواب گیلاس سرخ و گیلاسی که به سیاهی می زند را به وقت خود بیند، دلیل بر مال و خواسته بود و گیلاسی که به زردی می زند، دلیل بیماری است.

تعبیر خواب گیلاس , تعبیرخواب گیلاس , گیلاس در خواب دیدن

تعبیر خواب گیلاس و آلبالو

آنلی بیتون در مورد خواب گیلاس میگوید

۱ـ دیدن گیلاس در خواب ، نشانة آن است که بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبیت کسب خواهید کرد .

۲ـ خوردن گیلاس در خواب ، علامت آن است که می خواهید به هدفی ارزشمند دست یابید .

۳ـ دیدن گیلاس سبز و کال در خواب ، دلالت بر آن دارد که خوشبختی نزدیک شما است .

تعبیر خواب گیلاس | گیلاس در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 39 عدد

 • گیلاس اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیر ی ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلا در زمانی که برف بر زمین نشسته و آبها یخ بسته گیلاس ببیند و بخورد خوب نیست بخصوص اگر مزه اش ترش باشد. گیلاس و آلبالو را خوب ندانسته اند و بیشتر به خاطر ترشی مزه اش آن را غم و اندوه تعبیر کرده اند ولی اگر در خواب ببینید گیلاس می خورید و آن کاملا شیرین است بد نیست.

 • تعبیر گیلاس ملس چیه

 • لوک اویتنهاو می گوید :

  گیلاس

  خوردن آن : دعوا

  چیدن آن : شادی

  درخت گیلاسی پر از شکوفه : سرگرمی ، خوشبختی

  کیک گیلاس : سوء تفاهم

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

  گیلاس اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیری ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلا در زمانی که برف بر زمین نشسته و آبها یخ بسته گیلاس ببیند و بخورد خوب نیست بخصوص اگر مزه اش ترش باشد. گیلاس و آلبالو را خوب ندانسته اند و بیشتر به خاطر ترشی مزه اش آن را غم و اندوه تعبیر کرده اند ولی اگر در خواب ببینید گیلاس می خورید و آن کاملا شیرین است بد نیست. چنانچه کال باشد بهتر است.

 • لوک اویتنهاو می گوید :

  گیلاس

  خوردن آن : دعوا

  چیدن آن : شادی

  درخت گیلاسی پر از شکوفه : سرگرمی ، خوشبختی

  کیک گیلاس : سوء تفاهم

 • آنلی بیتون میگوید :

  ۱ـ دیدن گیلاس در خواب ، نشانة آن است كه بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبیت كسب خواهید كرد .

  ۲ـ خوردن گیلاس در خواب ، علامت آن است كه می خواهید به هدفی ارزشمند دست یابید .

  ۳ـ دیدن گیلاس سبز و كال در خواب ، دلالت بر آن دارد كه خوشبختی نزدیك شما است .

 • گيلاس اگر در فصل خودش در خواب ديده شود تعبيري ندارد ولي اگر در غير فصل مثلا در زماني که برف بر زمين نشسته و آبها يخ بسته گيلاس ببيند و بخورد خوب نيست بخصوص اگر مزه اش ترش باشد. گيلاس و آلبالو را خوب ندانسته اند و بيشتر به خاطر ترشي مزه اش آن را غم و اندوه تعبير کرده اند ولي اگر در خواب ببينيد گيلاس مي خوريد و آن کاملا شيرين است بد نيست. چنانچه کال باشد بهتر است.

 • سلام.من در خواب دیدم یک دختر همسایه بهم هم گیلاس میچینه هم میده من،خودمم گیلاس میچینم گیلاسها تقریبا زرد بودن
  اگر جوابرو به جیمیلم بفرستید
  متشکرم

 • ديدن ميوه فروش در خواب چون ميوه خوش طعم بود و فروشد، دليل مضرت است.

  • خوشبختی

 • تعبیر خواب گیلاس سیاه و سرخ در وقت خودش مال و آرزو است

  تعبیر خواب گیلاسی که زرد است بیماری است
  تعبیر خواب گیلاس از دید منوچهر مطیعی

  تعبیر خواب گیلاس در فصل گیلاس بدون تعبیر است

  تعبیر خواب گیلاس در غیر وقت خودش خوب نیست

  تعبیر خواب گیلاس ترش اصلا خوب نیست و غم و اندوه است

 • گیلاس خوشمزه خوردن در خواب تعبیر ی دارد

 • گیلاس زرد در خواب دیدن یعنی چی معنی خاصی دارد

 • تعبیر خواب گیلاس سبز و کال خوشبختی است چه جالب منم خواب گیلاس کال دیدم

 • اگر گیلاس کرم داشته باشه تعبیر خوابش را برام می گید

 • ممنون از مطالب خوب سایت

 • گیلاس را از باغ می چیدم و دانه دانه می خوردم و لبخند می زدم

 • با سلام اگر در خواب کسی به ما گیلاس دهد چه تعبیری دارد و با هم گیلاسها را خوردیم

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد: گيلاس اگر در فصل خودش در خواب ديده شود تعبيري ندارد ولي اگر در غير فصل مثلا در زماني که برف بر زمين نشسته و آبها يخ بسته گيلاس ببيند و بخورد خوب نيست بخصوص اگر مزه اش ترش باشد. گيلاس و آلبالو را خوب ندانسته اند و بيشتر به خاطر ترشي مزه اش آن را غم و اندوه تعبير کرده اند ولي اگر در خواب ببينيد گيلاس مي خوريد و آن کاملا شيرين است بد نيست. چنانچه کال باشد بهتر است.

 • لوک اويتنهاو مي گويد :

  گيلاس

  خوردن آن : دعوا

  چيدن آن : شادي

  درخت گيلاسي پر از شکوفه : سرگرمي ، خوشبختي

  کيک گيلاس : سوء تفاهم

 • ديدن گيلاس در خواب ، نشانة آن است كه بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبيت كسب خواهيد كرد

 • خوردن گيلاس در خواب ، علامت آن است كه مي خواهيد به هدفي ارزشمند دست يابيد .

 • ديدن گيلاس سبز و كال در خواب ، دلالت بر آن دارد كه خوشبختي نزديك شما است .

  • سلام تعبیر چیدن گیلاس وخوردم آن که خیلی شیرین ودرشت وخیلی قرمز لاشد چیست؟

 • در مسیری که می رفتم یک درخت گیلاس بود و یک درخت هلو از گیلاس دو عدد چیدم که خیلی سرخ بود وقتی می خواستم بخورم دیدم کمی لک دارد و از درخت هلو هم چیدم که بخورم دیدم کمی شل شده که یک نفر تو خواب به من گفت بخور خیلی شیرین است نگاه به ظاهرش نکن

 • خواب دیدم یک ظرف پر از گیلاس می خورم که هر دفعه که می خوردم یادم می افلاد روزه ام .

 • تو خواب دیدم تو حیاط شرکتی که قبلا کار می کردم درخت گیلاسی پراز گیلاس قرمز ورسده است وبا کمک صاحب شرکت گیلاس می چینم واز نردبان بالا رفتم 😉

 • وارد باغی شدم که یک جاده طولانی روبه روم بود که دو طرف این جاده را درخت های گیلاس پوشانده بود.که من هم از ابتدا شروع به چیدن کرده بودم. :roll::

 • تو خواب میدیدم که یه ظرف پر از گیلاس دارم….گیلاس هارو یکی یکی برمیدارم..توشونو نگاه میکنم و اونایی که کرم دارن میذارم کنار و بقیه رو میخورم…..

 • خواب دیدم یه باغ گیلاس خریدیم و بعدا متوجه شدیم این باغ دم در خونه زن برادر سابقم هست که الان باهاشون قطع رابطه کردیم.خانواده اونا و ما همه بودیم و در حالیکه داشتیم گیلاس میکندیم و میخوردیم بدمون هم نمیومد که دوباره باهم آشتی کنیم.

 • خواب دیدم که تو حیاط مدرسه قبلیمون که خیلی بزرگ بود.رفتم به اون درختی که زیاد از سرو کولش بالا و پایین میرفتم دست زدم و کلی گیلاس کال مثله بارون رو سرم ریختن.تعبیرش چیه؟؟؟؟

 • در خواب دیدم که کسی به من و همسرم دو عدد کمپوت گیلاس داد تعبیر آن چیست

 • خواب دیدم روی یه تاب بزرگ دارم تاب می خورم انقدر بالا رفتم تا سر یه درخت گیلاس که واسه همسایمون بود رسیدم با هر دفعه تاب خوردن از گیلاسهای درخت میچیدم و میخوردم و تو جیبم میزاشتم

 • خواب دیدم دارم باهمسرم تویه باغی هسنتیمهسنتیم اون برام یه مشت گیلاس چید بهم داد منم خوردم خیلی شیرین بودوسطاش توذهنم امودکه روزم باخودم گفتم اشکال نداره

 • تو خواب دیدم توی آب هستم مثل رودخانه بودتوی آب گیلاس میومد من گیلاس هارو با آب کش میگرفتمذاولش کم بود بعدی هی زیادتر میشد خیلی خوشحال شدم میشه لطفا بگین تعبیرش چیه؟

 • تو خواب ديدم دوتا جعبه البالو خريدم
  تعبيرش چيه

 • خواب دیدم پسر داییم داره به من گیلاس تعارف میکنه اما من میگم که کمه من نمیخورم بع دعوا کردیم

 • خواب دیدم تو یه باغی که مال من نیست یه راه باریک ودرازراه میرم ودرختهای گیلاس زیادی بودوگیلاسهاطوری بود که انگار دوتا بهم چسبیده بود وخیلی بزرگ شیرین ومن میچیدم ومیخوردم

 • سلام

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.