تعبیر خواب هدیه | 51 تعبیر هدیه گرفتن در خواب

تعبیر خواب هدیه

تعبیر خواب هدیه گرفتن , تعبیر خواب هدیه , تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس , تعبیر خواب هدیه گرفتن از مرده

خواب هدیه گرفتن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم هدیه گرفتن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب هدیه گرفتن می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب هدیه گرفتن را مطالعه نمایید و متوجه شوید هدیه گرفتن چه تعبیری دارد.

اگر در خواب طلا هدیه گرفته اید می توانید تعبیر خواب طلا را هم مطالعه نمایید و اگر گوشواره هدیه گرفته اید می توانید تعبیر خواب گوشواره را مطالعه نمایید ف کافیست روی لینک ابی رنگ کلیک نمایید تا به صفحه مورد نظر منتقل شوید.

تعبیر خواب هدیه گرفتن از دید حضرت امام جعفر صادق ع

هدیه گرفتن گوشت لطیف، خیر و نیکی است

محمد بن سیرین

هدیه دادن یا فرستادن به کسی ، خیر و منفعت دیدن به اندازه هدیه است

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

هدیه در خواب دیدن فرزند است

جابر مغربی

هدیه گرفتن فکر و اندیشه است

لوک اویتنهاو

هدیه در خواب ، از شما چیزی دزدیده خواهد شد

هدیه گرفتن ، بهبودی در روابطتتان است

تام چت ویندو

هدیه دریافت داشتن در خواب نشان فرزند است

آنلی بیتون

گرفتن هدیه تولد، استعداد هنری است

دادن هدیه تولد بهره مندی از احترام ناچیز است

هانس کورت

هدیه تولد گرفتن،روزهای خوش است

تعبیر خواب هدیه گرفتن از دید لیلا برایت

هدیه دادن موفقیت در کارهاست

کتاب سرزمین رویاها

گرفتن هدیه از کسی که دوستش داری موفقیت و شانس است

هدیه دادن به کسی بدشانسی است

گرفتن هدایای متعددی این است که از شخصی که آنها را به شما میدهید دوری کنید .

از شخصیت مهمی هدیه گرفتن ، خوشبختی و احترام است

افراد فامیل به شما هدیه دهند ، موفقیت شما به تاخیر می افتد .

دوستان به شما هدیه می دهند ، خیانت است

نزدیکان به شما هدیه می دهند ، طرفداران بسیاری خواهید داشت .

پسرتان به شما چیزی اهدا می کند ، سختی های بسیاری در انتظار شماست .

یک هدیه از طرف یک دختر ، یک خصومت است

یک هدیه از طرف یک مرد ، تغییر درسرنوشت شما رخ خواهد داد .

به شما یک انگشتر هدیه می کنند ، با شخصی ثروتمندی ازدواج خواهید کرد .

https://img.bisms.ir//2016/08/tala

تعبیر خواب هدیه از دید خالد بن علی بن محد العنبری

هدیه آشتی و دوستی بین دو نفر است

خواب های معمول شما به همراه تعابیر ما

سلام دخترم 14سالش میباشد درخواب دیده در محلی زیبا و سرسبز با مادرش بوده و افرادی سفیدپوش که هم زن بودن و هم مرد یک خانمی سفیدپوش بهش یک سیب سبز خیلی بزرگ بهش داده و بهش گفته نماز بخوان حالا میخواستم بدونم تعبیر چیست؟

این مکانی که شما توضیح دادید بهشت برزخی است و احتمالا یکی از اقوام و یا اجداد ایشان چنین توصیه ای را به ایشان کرده اند چرا که بهترین اعمال نماز است و در بهشت برزخی پرده ها کنار می رود و سیب گرفتن نشانه خیر و برکت است.

سلام من در خواب دیدم که پدربزرگم که فوت شدن برام سبزی سیرموک اوردن تعبیرس چیه ممنونم

سلام گرفتن هر نوع خوراکی از مرده در خواب نشانه خیر و برکت است و خواب خوبی است.

سلام تفسیر برگرداندن هدیه در خواب چیست

تعبیر این خواب از دست دادن خیر و منفعتی است که به شخص داده شده است و او با برگرداندن هدیه از آن خیر مرحوم می شود.

با سلام و خسته نباشید خدمت مدیریت سایت خوب جسارت ، من در  خواب دیدم دارم برای یکی کادو میپیچم و خیلی هم خوشگل شده بود بعد یه حسی بهم القا شدش که برای مبینا هی و من از اون دختر بدم نیومد فوری پشیمون شدم و دیگه اون کادو رو بهش ندادم میشه بگید تعبیر این چیه؟

شما می خواستید به کسی خیر و برکت برسانید که به وسیله حادثه ای و یا کسی پشیمان می شوید و دیگر آن کار خوب را انجام نمی دهید.

136 comments

 1. حضرت امام جعفر صادق فرماید :

  اگر هدیه گوشت لطیف بود خیر ونیكی است.

 2. محمد بن سیرین گوید :

  اگر كسى دید كه چیزى به كسى هدیه داد یا فرستاد بر قدر آن خیر و منفعت و نعمت یابد.

 3. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:

  هدیه فرزند بود.

 4. جابر مغربی گوید :

  اندیشه و فكر بود.

 5. هدیه : از شما چیزی دزدیده خواهد شد

 6. هدیه گرفتن : بهبودی در روابطتتان

 7. تام چت ویندو می گوید :

  هدیه دریافت داشتن در خواب نشان فرزند است

 8. دریافت هدایای مربوط به جشن تولد در خواب ، نشانة استعدادهای هنری است .

 9. دادن هدیه تولد در خواب به دیگران ، نشانة برخورداری از احترامات ناچیز است .

 10. هانس کورت می گوید :

  اگر در خواب مشاهده كنید كه هدیه‏ى تولد دریافت مى‏كنید، بیانگر آن است كه روزهاى خوشى در انتظار شما است.

 11. لیلا برایت می گوید :

  هدیه دادن در خواب، بیانگر موفقیت در انجام كارها مى‏باشد.

 12. یك هدیه از طرف شخصی كه دوست دارید : موفقیت و شانس

 13. به یكنفر هدیه میدهید : بدشانسی

 14. هدایای متعددی دریافت می كنید : از شخصی كه آنها را به شما میدهید دوری كنید .

 15. ازشخصیت مهمی هدیه دریافت می كنید : خوشبختی و احترام

 16. افراد فامیل به شما هدیه می دهند : موفقیت شما به تاخیر می افتد .

 17. دوستان به شما هدیه می دهند : خیانت

 18. نزدیكان به شما هدیه می دهند : طرفداران بسیاری خواهید داشت .

 19. پسرتان به شما چیزی اهدا می كند : سختی های بسیاری در انتظار شماست .

 20. یك هدیه از طرف یك دختر : یك خصومت

 21. یك هدیه از طرف یك مرد : تغییر درسرنوشت شما رخ خواهد داد .

 22. به شما یك انگشتر هدیه می كنند : با شخصی ثروتمندی ازدواج خواهید كرد .

 23. دیدن هدیه در خواب، به شادی، محبت و آشتی بین دو نفر که از هم جدا شدهاند، تعبیر میشود.

 24. اگر خواب ببینید از کسیک ادو میگیرید ، علامت آن است که در معاملات و امور عاطفی موفق خواهید شد .

 25. اگر در خواب برایکسیهدیه بفرستید ، نشانة آن است که کوشش ها و تلاش شما با موفقیت همراه نمیشود .

 26. اگر دختریخواب ببیند نامزدش برایاو هدایاییارزشمند فرستاده است ، علامت آن است که با فردیثروتمند ازدواج خواهد کرد

 27. اگر در خواب مشاهده كنيد كه هديه‏ ى تولد دريافت مى‏كنيد، بيانگر آن است كه روزهاى خوشى در انتظار شما است.

 28. در کتاب سر زمین رویاها آمده است:

  يك هديه از طرف شخصي كه دوست داريد : موفقيت و شانس

  به يكنفر هديه ميدهيد : بدشانسي

  هداياي متعددي دريافت مي كنيد : از شخصي كه آنها را به شما ميدهيد دوري كنيد .

  ازشخصيت مهمي هديه دريافت مي كنيد : خوشبختي و احترام

  افراد فاميل به شما هديه مي دهند : موفقيت شما به تاخير مي افتد.

  دوستان به شما هديه مي دهند : خيانت

  نزديكان به شما هديه مي دهند : طرفداران بسياري خواهيد داشت .

  پسرتان به شما چيزي اهدا مي كند : سختي هاي بسياري در انتظار شماست .

  يك هديه از طرف يك دختر : يك خصومت

  يك هديه از طرف يك مرد : تغيير درسرنوشت شما رخ خواهد داد .

  به شما يك انگشتر هديه مي كنند : با شخصي ثروتمندي ازدواج خواهيد كرد .

 29. گر كسي ديد كه چيزي به كسي هديه داد، بر قدر آن خير و منفعت يابد. ابراهيم كرماني گويد: هديه فرزند بود. جابرمغربي گويد: انديشه و فكر بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر هديه گوشت لطيف بود خير ونيكي است.

 30. محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند عطا به وي داد، بايد ديد كه آن عطا چه باشد و عطا دهنده معروف بود يا مجهول، يا زن جوان بود يا پير، آنگاه تعبير كند. اگر بيند كه آن چنان بود كه مردم آن دوست دارند، دليل بر نيكوئي، اگر به خلاف اين بود، دليل برمضرت است

 31. اگر بيند آن عطا به وعده خطا بود، دليل بر دروغ و عشوه بود. اگر آن عطا جامه بود، يا ميوه يا چيزي شيرين، دليل است كه با بزرگان پيوندد و منفعت يابد. اگر بيند كه جهودي يا ترسائي عطائي به وي داد، دليل است كه عطا دهنده مسلمان شود

 32. خوبببببببببببببببببببب بود

 33. منم خواب دیدم تولدمه دارم هدیه هام را باز می کنم

 34. اگر از دوستت هدیه بگیری تعبیرش چیه؟

 35. من خواب دیدم از یک نفر که نمی شناسمش هدیه می گیرم تعبیرش را بگید لطفا

 36. دیدم هدیه های زیادی روی میز بود ولی برای من نبود

  • سلام خواب دیدم یکی در زد وقتی در رو باز کردم ۲تا هدیه پشت در بود یه مرد ک نمیشناختمش گفت اینا ماله توست

 37. من خواب دیدم برا یکی از اقواممون هدیه اوردن تعبیرش چیه

 38. خواهرشوهرم بهم کفش قهوه ای اسپورت هدیه داد

 39. از خواهر شوهرم که اخیرا خصومتی بینمان اتفاق افتاده کفش هدیه گرفتم

 40. خاب دیدم کفشهای خواهرم که جوون مرده دختر اش میدن بمن که ماله من باشه کفشا صورتی و خوشگل بودن(لطفا تعبیر کنین خیلی نگرانم)

 41. اگر خواب ببينيد از كسي كادو مي گيريد ، علامت آن است كه در معاملات و امور عاطفي موفق خواهيد شد .

 42. اگر در خواب براي كسي هديه بفرستيد ، نشانة آن است كه كوشش ها و تلاش شما با موفقيت همراه نمي شود .

  • من در خواب دیدم برای کسی که دوسش دارم و میخوام باهاش باشم هدیه فرستادم‌و اطرافیان نگاه میگنن و هیچی نمیگن انگار راضی هستن یعنی چی

 43. اگر دختري خواب ببيند نامزدش براي او هدايايي ارزشمند فرستاده است ، علامت آن است كه با فردي ثروتمند ازدواج خواهد كرد .

 44. با سلام من زنی متاهل هستم در خواب دیدم ابتدای ازدواجم است ومادرم که به رحمت خدا رفتند آمدند و به فامیل خلعتی حوله بسیار تمییز و روتختی می دهیم

 45. سلام. در خواب دیده ام که تعداد زیادی لوازم خانگی و برقی مانند قهوده ساز و توستر و … از شخص قریبه هدیه گرفتم

 46. خواب دیدم يه لب تاب با گوشی از طرف همسرم گرفتم در صورتی که لب تاب و گوشی هم دارم.

 47. سلام یک نفر در خواب دیده که مادر بزرگم به من پیراهن میدهد دایی من به من شیرینی میدهد و پدر بزرگم مرحومم یه کادو که محتواش مشهص نیست لیا این خواب تعبیر دارد؟

 48. من خواب دیدم مادرم یک گوشی موبایل ساده قدیمی هدیه داده و من آن را دوست نداشتم ولی از او قبول کردم

 49. خواب دیدم پدرم از سفر خارج برای من و خواهرم سوغاتی آورده برای خواهرم بیشتر از من و قشنگ ترین سوغاتی ها رو واسش آورده بود منم خیلی ناراحت شدم ممنون میشم تعبیرش و ایمیل کنید

 50. سلام خانومم خواب دید که من بعضی از لوازم خونمون رو برای حرم امام رضا (ع) فرستادم میگفتم که اونجا به اینا نیازدارند و دادم رفیقم ببره . لطفا کمکم کنید.

 51. سلام من دختري هستم ك وخاب ديم با پسوردتو بچه دو سأله اي دوست شده ك همراه مادرش بود وب او يك گربه ي كاغذي هديه دادم

 52. خواب دیدم اونی را که دوسش دارم روز تولدم برام کادو فرستاد

 53. شورانگیز

  خواب دیدم اونی را که دوسش دارم روز تولدم برام کادو فرستاد

 54. خواب دیدم شوهرم برام کفشای گرون قیمتی خریده

 55. Khatereh.kooklan@jmail.com

  خواب دی م شوهرم برام کفشای گرون قیمتی خریده چند مدل بود اما ی بوت قرمز بود که بیشتر از هپه ازون خوشم اومد درست اندازه پام بود

 56. خواب دیدیم فامیل نامزادم دریک عروسی برایم چیزهای قیمتی میارند به قسم (جوره نامزادی)

 57. خواب دیدم از یه پسر نوجوان(میشناسمش) که ادعا میکنه دوسم داره و میخواد باهام ازدواج کنه کادو گرفتم دوتا جعبه بود یکی از جعبه ها سیاه رنگ بود و داخلش دو تا عروسک نه چندان زیبا بود و جعبه دوم صورتی رنگ بود که جعبشو تو خواب باز نکردم لطفا اگه میتونید کمکم کنید :(?

 58. کامیار. فرهادی

  با سلام. من در خواب از دست یکی از همکارانم که خانم بسیار محترمی هستند یک چراغ قوه لیزری به عنوان هدیه دریافت کردم که تا مسافت بسیار دور را را در تاریکی روشن می کرد. لطفا تعبیر این خواب را به من بگویید.

 59. من خواب دیدم که همسرم به فامیل های خودش (زنان) سکه های طلا هدیه میدهد ، لطفاً تعبیر چیست؟

 60. احمد مرادی

  من در خواب دیدم که همسرم مرجان به خانم های فامیل خودش سکه های طلا هدیه میداد ، لطفاً تعبیر چیست؟

 61. من خواب دیدم که خواهرم یک مانتو به من دادان که رنگش کرم بود و گل ها و نوار های سبز خوش رنگی داخلش بود تعبیرش چی میشه

 62. من خواب دیدم ک یک زن سید ب من مقداری پول داد تعبیرش چیه لطفا بگید

 63. من خواب دیدم ک یک زن سید مقداری پول بهم داد تعبیرش چیه لفطا بگید

 64. اگر از دوستانت خواب ببیند که شما خیلی خوشحالید و چیزی پخش میکنید و چند جعبه از آن را به او میدهی و او در جعبعه را باز میکند و یه تکه طلا میبیند

 65. سلام من خواب دیدم رفتم به مهمانی یهفرد بزرگ که از مرگ نجات یافته و ایشون اول بمن یه پارچه مانتومشکی هدیه میده،بعداز اون یه تشک رنگارنگ و خوب همراه با یک گل خیلی کوچک،یه فرد بسیار مهربان و باشعوری بودن،تعبیش رو لطفا بگید

 66. من خواب دیدم توی حرم امام رضا خادمش بهم ی بچه داد گفت این هدیه ی امام رضاست درحالی که من ی دختر مجردم

 67. سلام
  من خواب دیدم که خانواده ام برایم کفن خریده اند تعبیر چیست؟

 68. من خواب دیدم که خانواده ام برایم کفن خریده اند

 69. خانواده ام برایم کفن خریده اند
  تعبیرش چیست

 70. خانواده ام برایم کفن خریده اند

 71. سلام من خواب دیدم شوهرم به مادرش یک دامن مجلسی بلند هدیه داد به نظر شما تعبیر آن چی

 72. سلام من یک کنکوریم و امروز روز تولدمه. خواب دیدم از یک دکتر کادوی تولد گرفتم تعبیرش چیه؟ اونقدی باهوش نیستم ک دکتر بشم خخ.کنکورامسالو با نامردی رد شدم

 73. سلام وعرض ادب من دوشب پیش خواب دیدم که تو خونه یکی از همسایهمانون بودم واونها میخواستن به زور ازم یکی از لباسهای نو ببرن ولی من ندادم بهشون.دیشب هم دوستم خواب دیده که تو شب عروسیم لباسامو عوض میکنم
  خواهش میکنم بگین تعبیرش چی میشه

 74. سلام من خواب دیدم که دایی ام به خونه ما اومده ومیگه که برات یک هدیه با ارزش اوردم ولی نمی دونم چی بود

  • ماهدیس

   من هوای دیدم که برای سفید زیبا رو به خواهرم که الان قهرم هدیه میدهم تعبیرش چیه

 75. من خواب دیدم یکی از همکلاسی هام کفش های مشکیم صندلیم که پاشنش خیلی هم بلند بود را از من گرفت و به یک مرد معروف هدیه کرد تعبیرش چی میتونه باشه؟

 76. تعبیر خواب سرویس طلا پر از مروارید و الماس هدیه گرفتن چیست؟

 77. سلام.خواب دیدم بابام بهم دوتادامن بلندوگشادهدیه دادبایک بولوز.تعبیرش چیه؟؟؟؟

 78. سلام گرفتن پارچه از خاله مرده ام وبریدن ان به دست مادر فوت شده ام .پارچه ابی وسبز رنگ نامزدی بود

 79. سلام من خواب دیدم که من و مردی جوان و مشهور در خواب عاشق هم بودیم و او به من یه شال سرخ رنگ هدیه داد که سر کردم و یک گردنبند با پلاک یاقوت سرخ که اون رو هم به گردنم بستم و در خوابم همیشه از دور مراقبم بود و دائما نگاهم میکردولی من زیاد بهش محل نمیدادم و ازش دلگیربودم چون دو روز دیگه مراسم عروسی اون بود و من نمیدونستم که عروس من هستم یا یک شخص دیگه

  میشه تعبیرش رو بهم بگید خیلی فکرم رو مشغول کرده

 80. اباالفضل

  سلام من خواب دیدم که جایزه ای برنده شدم و آن جایزه لب تاپ بود تعبیر آن چیست

 81. فاطمه زهرا

  سلام درخواب دیدم که مادرم گفت من برای دخترودامادت سجاده خریدم تعبیرش چیست؟

 82. سلام در خواب عمم که اسمش فاطمه بود بهم مهر و جانماز داد تعبیرش چیشت

 83. سلام من خواب دیدم عشقم ک الان سفره سوغات واسم ی بچه نوزاد آورده میشه لطفا بگین تعبیرش چیه؟

 84. سلام.مادرم درخواب دیده که من نوازداپسری بدنیاآوردم وهمه بهم کادو پول میدهندوپدرشوهرم که فوت شده اسکناس بهم هدیه داده تعبیرش چیه؟؟؟

 85. باسلام.خواب دیدم مردی که یک ماه پیش فوت شده چادرمشکی برای یکی ازبستگانم که مریضه هدیه اورد.خواهشاتعبیرش چیه؟ممنونم.

 86. فاطمه پیرمرادیان

  سلام من خواب دیدم همکارم که سادات هست سه تاانگشترطلابهم دادیکیشون نگین بزرگ عقیق داشت.تعبیرش چیه؟ممنون

 87. سلام من خواب دیدم که مردگان برایم خانه خریدن تعبیرش چیست

 88. سلام من خواب دیدم پسری لباس سفید تنش بود با جلیقه مشکی بعد به دختری جلیقه ی مشکی اش را داد تعبیرش چیست

 89. سلام ..من خواب دیدم همسرم واسم پارچه خریده به رنگ های سبز و سفید ودوتا پارچه چادری مشکی
  تعبیر چی میشه

 90. سلام من خواب دیدم همسرم واسم پارچه هدیه داده به رنگ های سبزو سفید..و دوتا پارچه چادری مشکی
  تعبیرش چی میشه

 91. سلام من ی آدم ناشناس دو سجاده سبز بهم هدیه داده ومن بابت هدیه اش سجده کردم ( پیشانیم رو زمین گذاشتم ) تعبیرش چیه

 92. سلا. من خواب دیدم که مادرم در جمع کلاس استاد بزرگی هست و استاد یک سنگ بسیار باارزش معنوی رو به یک نفر میخواد ببخشه. اسم من رو بلند میگه . که مادرم میگه دختر من هست. ولی اون که توی این کلاسها نیست. و استاد میگه که این سنگ رو بهش بده که درجه استادی اون از من هم بالاتر هست.

 93. میتی تی

  سلام تعبیر رایگانه!؟

 94. میتی کما

  سلام من برای حاجتم نیت کرده بودم که ببینم ایندم با کسی که دوسش دارم چی میشه.
  بعد ی شب خواب دیدم تو خواب بهم میگه یکی یه پتو رو سرمون نمیندازه. منم پاشدم روش پتو انداختم و برای این که زیرش تشک نبود هم، وقتی خوابش برد تو پتویی که روش انداخته بودم، پیچیدمش، بغلش کردم تا ببرم رو ی پتوی دیگه بخوابونمش که اخرم تو بغل خودم موند با پتویی ک دورش پیجیده بودم.
  دیشبم باز نیت کردم خواب دیدم داره نگام میکنه زیر زیرکی و یهو لباس سیاهشو عوض کرد و ی لباس سفید خیلی شیک پوشید.بعدش ما رفتیم داخل مسجد مراسم بود مسابقه شرکت کرده بودیم پلویی که درست کرده بودیم اول شده بود. رفتیم جایزمون رو بگیریم دیدم ی عالمه زن چادری هستند اول میگن النگوتو درار من النگومو دادم بهشون. بعد گفتن باید چادر سرت باشه چادر نداشتم بهمم ندادن اما خودشون همه چادری بودن. منم مجبور شدم برگردم. ی شبم باز خواب میدیدم رفتم مسجد دیدم چندتا پتو هست واسه ادمای بی خانمان. خواستم براشون امکانات بیارم که دوتا زن چادری خیلی ازم تشکر کردن. منم بهشون گفتم شما درعوض چادری هستید درحالیکه من نیستم. اونام گفتن اگه ما چادری هستم عوضش تو خیر اخروی داری. حالا دیگه نمیدونم چ نتیجه ای بگیرم. پتو، چادر، دستبند همه میگه برای زن فرخنده است و ازدواجه. این پسره هم همش تو خوابم بود اما نمیتونم نتیجه بگیرم ک مال من میشع یا نه. لطفا اگر کسی معبره بهم بگه من خوشبختانه فرق خوابی ک تعبیر نداره و صحت داره رو خوب میدونم و مطمینم جوابم تو همین خوابه اگه کسی میدونه بهم بگه

 95. سلام.من دوسه روزه که با فرد مورد علاقم مشکل که پیدا کردم و ازش جدا شدم اما دیشب تو خواب دیدم که مادرشون ی شمع خیلی بزرگ و روشن داد و گفت خیلی گرد و خاک تو اتاقته بزار توش ک هواش تمیز شه.تعبیرشو نمیدونم

 96. سلام. خاله ام خواب دیده بود که من و مامانم پیش یه سید بودیم و سید بهمون یه چیزی داده و گفته این سهم شماست. به نظرتون تعبیرش چیه؟ ممنونم

 97. سلام دختر جوان هستم
  خواب دیدم بعد از اذان صبح که یکی از دوستانم دخترسید هم هست یه کتاب قرآن جلد تقریبا مشکی یکمم پاره بود جلدش اولش نمیدونسستم قرآن بعد باز که میکنم میبینم کتاب قرآن حتی خطوط قران رو هم دیدم ولی قرآن قدیمی بود

 98. سلام
  خاله من یک هفته است که فوت شده و دیشب خواب دیدم که رفتیم خونه خاله ام که فقط اتاق ایشان بود و در دالانهای قدیمی و با لباس مشکی رفته بودیم چون در خواب میدانستم خاله ام فوت شده مادر من در جلوی اتاق خاله به سمت بیرون نشسته بود و نمی دونم چطوری داخل اتاق پرت شدم که اتاقی وهمناک بود و احساس کردم روح خاله ام مرا به زور با چادرش میکشد که از خواب پریدم لطفا منظور این خواب را بهم بگید چون خیلی نگرانم

 99. سلام من خواب دیدم به مادرم که فوت شده مهر و تسبیح و لباس هدیه دادم

 100. سلام من باجاریم قهرم خواب دیدم ۳تاپیرهن مشکی که یکیشون بالاش سفیدبودهدیه دادبهم میخوام بدونم تعبییرش چیه

 101. مریم علیان

  با سلام درخواب پیامبر(ص) حضرت علی(ع) و فاطمه زهرا(س) را دیدم که پیامب و حضرت علی یک تشک سفید با گلهای سبز به من دادند و فاطمه زهرا یک تسبیح بمن داد میخوام بدونم تعبیرش چیه؟

 102. اگر در خاب ببینی از طرف شخصی که دوستش داری دو تیکه لباس و.سه تامیوه اناناس و یک چادر عربی هدیه چرفتی تعبیرش چیه؟

 103. سلام من خواب دیدم از کسی که دوسش دارم بمناسبتی بمن طلا هدیه داد بعد روبوسی هم کردیم میشه تعبیرشو به بگید

 104. سلام. من خواب دیدم در یک معبد در هندوستان هستم که جمعیت بسیار زیادی با لباس های خاص همه به خداوند سجده میکنند و یک خانم که شخص خیلی بزرگ و مهمی در آن معبد بود به من یک سجاده خیلی زیبا و نو هدیه داد.
  ممنون میشم اگه تعبیرشو بگید

 105. سلام من خواب دیدم در یک معبد بزرگ در هندوستان هستم که جمعیت بسیار زیادی همه به خداوند سجده میکردند.و یک خانم که شخص بزرگ و مهمی بود به من یک سجاده خیلی زیبا و نو هدیه داد.
  ممنون میشم اگه تعبیرشو بگید.

 106. سلام من خواب دیدم که یکی بهم کفن سفید هدیه داد ومن از گرفتن اون خوشحال بودم تعبیرش رو بهم می گید

 107. سلام من خواب دیدم که یکی بهم کفن سفید هدیه داد ومن از گرفتن اون خوشحال بودم تعبیرش رو بهم می گید

 108. سلام.
  من در خواب دیدم که از یک نفر کفن سفید هدیه گرفته ام و خوشحال هستم.
  میشه لطفا بگید تعبیرش چی هست.

 109. سلام.
  من در خواب دیدم که از یک شخص کفن سفید هدیه گرفته ام وخوشحال هستم.
  میشه لطفا تهبیرش رو بهم بگید

 110. سلام خسته نباشید کسی در خواب ببینه که پارچه گلدار خیلی قشنگ و گرانبها یکی بهش داده است چیست ؟

 111. شوهرم برای کسی پیراهن خوشگل خریده

  تعبیرش چیه
  ؟

 112. شوهرم برای کسی پیراهن خوشگل خریده

  تعبیرش چیه؟
  ؟

 113. سلام خواب دیدم یکی از همکارانم که آقا هستند برای خواهرم (خواهرم ازدواج کردند) یک پیراهن صورتی به عنوان هدیه تولد اوردند

 114. سلام مند خواب دیدم تو یه عروسی هستم و بعد از خوردن شام عروسی رفتیم یه جایی و خالم بهم یه کت چرم آبی هدیه داد و گفت هفت تومان خریدم همون کنم دخترخالم هم داشت تعبیرش چی میشه به ایمیلم بفرستید ممنون میشم

 115. سلام من خواب دیدم با دوستم تو مدرسه بودم شب بود یهو یه اتفاقی افتاد که یادم نیست خودمو خودش زدیم زیر گریه بعد یهو انگار اونجا محو شد بعد خودمو یه جایی دیدم همه همکلاسیام بودم بعد همون دوستم که با هم گریه گردیم بهم یه گوشی و تلسکوپ قابل حمل هدیه داد(این دوستم یه سال از من کوچیکتره)

 116. سلام پدرم خواب دیده مادر بزرگم که سالها پیش فوت شده به برادرم که تازه فوت شده شمعدان کادو پیچ کرده داده

 117. سلام خواب دیدم به برادر مرده خود یک جفت صندل چرم قهوه ای هدیه دادم و.این در حالی بود ه او پیراهن به تن .نداشت و خود ش مرا صدا زد و دمپیایی ها را از من گرفت

 118. ماهدیس

  خوایردیدن پیراهن سفید و زیبایی به خواهرم که الان با او قهرم هدیه دادم تعبیرش چیه ممنون

 119. ماهدیس

  من خواب دیدم که به خواهرم لباس سفید زیبا رو به خواهرم که الان قهرم هدیه دادم تعبیرش چیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.