خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب آهو
تاریخ انتشار : 13 اردیبهشت 1396 - 17:32

تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب آهو | تعبیرخواب آهو | tabire khab

تعبیر خواب آهو,تعبیر خواب آهوی زخمی,تعبیر خواب آهوی مرده,تعبیر خواب آهو مرده,تعبیر خواب آهو گرفتن,تعبیر خواب اهو و گوزن,تعبیر خواب گوشت آهو,تعبیر خواب کشتن آهو,تعبیر خواب دیدن آهو,تعبیر خواب گوشت آهو,تعبیر خواب اهو مرده,تعبیر خواب آهو هدیه گرفتن,تعبیر خواب گرفتن بچه آهو,تعبیر خواب گوشت گوزن,تعبیر خواب گوشت گوزن,تعبیر خواب خوردن گوشت آهو,تعبیر خواب خوردن گوشت گوزن,تعبیر خواب دیدن آهو,تعبیر خواب دیدن آهو در خانه,تعبیر خواب دیدن بچه آهو,تعبیر دیدن آهو در خواب

تعبیر خواب آهو , آتعبیر خواب آهو و گوزن , آهو در خواب دیدن , تعبیر خواب آهوی مرده

خواب آهو یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آهو در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آهو می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آهو را مطالعه نمایید و متوجه شوید آهو چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آهو از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب اهو 4 چیز است

زن – کنیزک – فرزند – سود بردن از زنان

تعبیر خواب آهو از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب آهو گرفتن ، کنیزک خوش روی است

تعبیر خواب گلوی آهو را بریدن ، گرفتن دوشیزگی دختر است

تعبیر خواب کشتن آهو به قفا، مجامعت با کنیزک بر خلاف شریعت است

تعبیر خواب پوست آهو کندن، زنا با زنی غریب است

تعبیر خواب خوردن پوست آهو ، گرفتن زن خوش روی و پولدار است

تعبیر خواب بدست اوردن پوست آهو با گوشت و پیه،مالی از زنش به او می رسد

تعبیر خواب کشتن آهو این است که از سمت زنش اندوهی به او می رسد

تعبیر خواب آهو از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب انداختن آهو از بین بردن دوشیزگی است

تعبیر خواب شکار کردن آهو غنیمت است

تعبیر خواب آهو در خانه بمیرد این است که از سمت زنش غمی به او می رسد

تعبیر خواب آهو را با تیر و سنگ زدن،سخن ناسزا به زن گفتن است

تعبیر خواب آهو از دید جابر مغربی

تعبیر خواب بچه آهو داشتن این است که از کنیزی بچه دار می شود

تعبیر خواب آهو از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب آهو خیلی خوب است

تعبیر خواب آهو برای آدم های جوان نشانه دوستیهای پاک و عمیق است

تعبیر خواب آهو برای افراد متاهل زندگی آرام است

تعبیر خواب شکار آهو،گرفتاری در دست دشمن است و شکست در رسیدن به اهداف

تعبیر خواب آهو را آزاد دیدن از دست دادن شانس است

تعبیر خواب آهوی رام، گذراندن اوقات خوب با بچه هایتان است

تعبیر خواب آهو | آهو در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 64 نظر ثبت شده است.

 1. سلام خسته نباشید خواب دیدم که اهو آمده توخانه ام میدوید،دنبالش کردم،وگرفتمش و کتکش زدم لطفا تعبیرش،کنین

 2. اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود.

 3. اگر بیند که گلوی آهو را ببرید، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد.

 4. . اگر بیند ه آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند.

 5. اگر بیند که پوست آهو را بکند، دلیل که با زنی غریب زنا کند

 6. اگر بیند که پوست آهو همی خورد، دلیل که او را از زنی خوبروی مالی حاصل شود.

 7. اگر بیند که پوست آهو یا گوشت یا پیه او را عاید شد، دلیل کهم او را از زن مال رسد.

 8. اگر بیند که آهو را بکشت، دلیل که از قِبَل زن اندوهگین شود.

 9. اگر بیند که بی آن که گرد آهو رود، آهو بیفکند، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد.

 10. اگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند، دلیل که غنیمت یابد

 11. اگر بیند ه آهو در خانه او بِمُرد، دلیل که از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد.

 12. . اگر بیند که آهو را به سنگ یا تیز زد، دلیل که سخن ناسزا گوید زنی را.

 13. جابر مغربی گوید: اگر بیند بچه آهو را گرفت یا کسی بدو داد، دلیل کند کمه وی زا از کمنیزکی فرزند آید.

 14. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن آهو در خواب بر چهار وجه بود. اول: زن، دوم: کنیزک، سوم: فرزند، چهارم: منفعت از زنان.

 15. دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد ، برای افراد جوان نشانه دوستیهای پاک و عمیق است. برای افراد متأهلنشانه زندگی آرام و دور از دغدغه است.

 16. اگر خواب ببینید آهو شکار کرده اید ، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد.

 17. باسلام.من خواب دیدم که اول اهو را از پایین گلو سر بریدم بعد اهو را از زیر گلو سر بریدم و خون هم نیامد

 18. من در خواب دیدم که در مکان هستم که پور از گله ی آهو است و من داشتم گله ای آهو را میدیدم که گله ی اینطرف و آنظرف میدویدن.. و ها بجز از دیدن آهو حیواناتی رنگارنگ هم وجود داشت و تمام آن دشت را پور رنگا رنگ حیوانات بود.

 19. خواب دیدم یه بچه آهو رو بغل کردم و آن هم خوابیده!!!
  ولی بعد از مدتی به گربه تبدیل شـــد!!!

 20. سلام من خواب دیدم که یک اهو در بالای یک تپه بلند به من خیره شده بود تعبیرش چیست؟

 21. با سلام من خواب دیدم یک بچه آهو توی خونمه که از من میترسید ولی وقتی رفتم جلو نوازشش کنم یکباره تبدیل به یک دختربچه دو ساله شد لطفا تعبیرشو بهم بگین ممنون

 22. سلام وخسته نباشید.من خواب دیدم به یک بچه آهو با شیشه پستونک شیر میدم و نوازشش می کنم.ممنون می شم تعبیرش کنید.

 23. من خواب دیدم یک بچه آهو بغل گرفتم.مادرم گفته بندازمش بیرون. هم من و هم بچه آهو بی صدا اشک میریختیم. بیرون از خونه تاریک بود و من با گریه بهش قول دادم یجا نگهش میدارم ک کسی نفهمه!!! تعبیری چی میشه ؟

 24. من زن متاهل هستم که در خواب دیدم اهوی با چشم بسیار زیبا بزرگ در خانه ماست ومرده اماراه میرفت او حامله هم بود که 4بچه در شکم داشت میخوام بدانم تعبیر خوابم چیست

 25. خواب دیدم اهو را از یه متروکه ای نجات دادم و اهو بامن حرف زد وبغلش کردم وفراری دادم

 26. چند تا اهو دیدم که سوارشون بچه بودن ولی بین راه اهوها وحشی شدن به سواراشون حمله کردن

 27. خواب دیدم یه بچه اهو تو فضای خیلی قشنگ داره منو نگاه میکنه خیلی خواب ارومی بود می خواستم بپرسم تعبیرش چیه

 28. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود. اگر بیند که گلوی آهو را ببرید، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد. اگر بیند ه آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند. اگر بیند که پوست آهو را بکند، دلیل که با زنی غریب زنا کند. اگر بیند که پوست آهو همی خورد، دلیل که او را از زنی خوبروی مالی حاصل شود. اگر بیند که پوست آهو یا گوشت یا پیه او را عاید شد، دلیل کهم او را از زن مال رسد. اگر بیند که آهو را بکشت، دلیل که از قِبَل زن اندوهگین شود.

 29. محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که بی آن که گرد آهو رود، آهو بیفکند، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد. اگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند، دلیل که غنیمت یابد. اگر بیند ه آهو در خانه او بِمُرد، دلیل که از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد. اگر بیند که آهو را به سنگ یا تیز زد، دلیل که سخن ناسزا گوید زنی را.

 30. دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد ، برای افراد جوان نشانه دوستیهای پاک و عمیق است. برای افراد متأهلنشانه زندگی آرام و دور از دغدغه است.

 31. آنلی بیتون مى‏گوید:
  1ـ دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد ، برای افراد جوان نشانه دوستیهای پاک و عمیق است. برای افراد متأهل‌‌نشانه زندگی آرام و دور از دغدغه است.
  2ـ اگر خواب ببینید آهو شکار کرده اید ، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد.
  3- اگر آهو را در خواب به صورت آزاد دیدید، دلیل آن بود که شما با تصمیم نادرست، شانس بزرگى را در زندگى از دست خواهید داد. اگر آهوى رام را دیدید، با بچه‏هاى خود اوقات و احوال خوبى خواهید داشت

 32. براهیم کرمانی گوید: اگر خواب بیند که آهو رافرا گرفت، تعبیرش کنیزک خوب روی او را حاصل شود. اگر بیند که گلوی آهو را ببرید ، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد. اگر بینده در خواب آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند. اگر بیند که پوست آهو را بکند، دلیل که با زنی غریب زنا کند. اگر در خواب بیند که …. پوست آهو همی خورد، دلیل که او را از زنی خوبروی مالی حاصل شود. اگر بیند که پوست آهو یا گوشت یا پیه او را عاید شد، دلیل که او را از زن مال رسد. تعبیر خواب کشتن آهو ،دلیل که از قِبَل زن اندوهگین شود.

 33. تعبیر خواب آهوی مرده : شانس خود را از دست خواهید داد .

 34. تعبیر خواب دوستی با آهو یا تعبیر خواب حرف زدن با آهو یا تعبیر خواب غذا دادن به آهو: اگر مجرد باشید به زودی برای شما همسری یافت می شود . اگر متاهل هستید برای شما دوستیهایی پیدا می شود که از آنها بسیار شادمان خواهید شد .

 35. تعبیر خواب هدیه گرفتن آهو : به مقام خواهید رسید .

 36. تعبیر خواب زاییدن آهو : اگر در خواب آهویی در حال زایمان ببینید ، تعبیرش به پول خواهید رسید .

 37. تعبیر خواب آهو از ابن سیرین محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که بی آن که گرد آهو رود، آهو بیفکند، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد. اگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند، دلیل که غنیمت یابد. اگر بیند ه آهو در خانه او بِمُرد، دلیل که از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد. اگر بیند که آهو را به سنگ یا تیز زد، دلیل که سخن ناسزا گوید زنی را.

 38. اگر آهو را در خواب به صورت آزاد دیدید، دلیل آن بود که شما با تصمیم نادرست، شانس بزرگى را در زندگى از دست خواهید داد. اگر آهوى رام را دیدید، با بچه‏هاى خود اوقات و احوال خوبى خواهید داشت.

 39. اگر خواب ببینید آهو شکار کرده اید ، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد.

 40. دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد ، برای افراد جوان نشانه دوستیهای پاک و عمیق است. برای افراد متأهل‌‌ نشانه زندگی آرام و دور از دغدغه است.

 41. سلام من خواب دیدم دوتا بچه اهو دارم یکی سباه ویکی قهوه ای سوخته ومن داشتم بهشون از خودم شیر میدادم ولی یکی داشت از پشتم شیر میخورد ویکی از جلو یعنی روی باسنم وجلوی بدنم سینه داشتم البته سینه ها رو نمیدیدم ولی اونا شیر میخوردن

 42. خواب دیدم یه بچه اهو تو فضای خیلی قشنگ داره منو نگاه میکنه خیلی خواب ارومی بود می خواستم بپرسم تعبیرش چیه

 43. سلام من خواب دیدم دوتا بچه اهو دارم یکی سباه ویکی قهوه ای سوخته ومن داشتم بهشون از خودم شیر میدادم ولی یکی داشت از پشتم شیر میخورد ویکی از جلو یعنی روی باسنم وجلوی بدنم سینه داشتم البته سینه ها رو نمیدیدم ولی اونا شیر میخوردن

 44. سلام من خواب اهو دیدم که سه سر داشت ازش دور بودم حدودا اما ترس خاصی ازش نداشتم،یه دخترم همراه اون اهو بود با موهای بلند که خیلی راحت اونو رام میکرد البته من چهره ی اون دخترو ندیدم همش پشتش به من بود،تعبیرش چیه؟

 45. خواب دیدم اهو را از یه متروکه ای نجات دادم و اهو بامن حرف زد وبغلش کردم وفراری دادم

 46. من زن متاهل هستم که در خواب دیدم اهوی با چشم بسیار زیبا بزرگ در خانه ماست ومرده اماراه میرفت او حامله هم بود که 4بچه در شکم داشت میخوام بدانم تعبیر خوابم چیست

 47. من خواب دیدم یک بچه آهو بغل گرفتم.مادرم گفته بندازمش بیرون. هم من و هم بچه آهو بی صدا اشک میریختیم. بیرون از خونه تاریک بود و من با گریه بهش قول دادم یجا نگهش میدارم ک کسی نفهمه!!! تعبیرش چی میشه ؟

 48. سلام وخسته نباشید.من خواب دیدم به یک بچه آهو با شیشه پستونک شیر میدم و نوازشش می کنم.ممنون می شم تعبیرش کنید.

 49. با سلام من خواب دیدم یک بچه آهو توی خونمه که از من میترسید ولی وقتی رفتم جلو نوازشش کنم یکباره تبدیل به یک دختربچه دو ساله شد لطفا تعبیرشو بهم بگین ممنون

 50. سلام من خواب دیدم که یک اهو در بالای یک تپه بلند به من خیره شده بود تعبیرش چیست؟

 51. سلام.من خواب دیدم به بچه آهو غذا میدم و نوازشش می کنم.تعبیرش چی می تونه باشه؟ :roll:: :-?: ❗

 52. باسلام.من خواب دیدم که اول اهو را از پایین گلو سر بریدم بعد اهو را از زیر گلو سر بریدم و خون هم نیامد

 53. خواب آهویی رو دیدم که داشت زایمان میکرد…اما بچش ناقص بود و چهارتا بچه دیگش مرده بدنیا اومدن….تعبیرش چی میشه….

 54. من خواب یه عالم اهو و بچه اهو دیدم که با خودم میگفتم خیلی زیباست من اصلا نمیترسم

 55. من خواب یه عالم اهو و بچه اهو دیدم که با خودم میگفتم خیلی زیباست من اصلا نمیترسم اگه میشه تعبیر کنین

 56. سلام من خواب دیدم آهو های بسیار به اطراف هستند حرف میزنند

 57. سلام من دیشب خواب دیدم ی بچه اهو رو گرفتم فک کنم از من فرار نمیکرد منم رفتم نزدیکش گرفتمش تعبیرشو بگید خواهشن

 58. من خواب دیدم ی بچه اهو گرفتم تو جنگل

 59. گرفتن آهو در بغل در خواب در خانه

 60. دیدن صید ماهی از رودخانه ای که ماهی فراوان داشت غزل آلا و ناگهان

  مشاهده صید تمساح توسط شخص دیگر ودر ادامه صید یک آهوی بسیار زیبا وقشنگ از آب که باعث تعجب من در خواب شد (زیرا در رودخانه ماهی است نه آهو) ممنون میشم تعبیرم را بگویید

 61. اگردرخواب ببینیم به آهو غذامیدهیم تعبیرآن چیست

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ