تعبیر خواب جاده

تعبیر خواب جاده

تعبیر خواب جاده | تعبیرخواب جاده | tabire khab تعبیر خواب جاده,تعبیر خواب جاده سرازیری,تعبیر خواب جاده خاکی,تعبیر خواب جاده آسفالت,تعبیر خواب جاده برفی,تعبیر خواب جاده تاریک,تعبیر خواب جاده کوهستانی,تعبیر خواب جاده …

تعبیر خواب خفاش

تعبیر خواب خفاش

تعبیر خواب خفاش | تعبیرخواب خفاش | tabire khab تعبیر خواب خفاش,تعبیر خواب خفاش در خانه,تعبیر خواب خفاش سفید,تعبیر خواب خفاش مرده,تعبیر خواب خفاش قرمز,تعبیر خواب خفاش خاکستری,تعبیر خواب خفاش چیست,تعبیر خواب …

تعبیر خواب مزرعه

تعبیر خواب مزرعه

تعبیر خواب مزرعه | تعبیرخواب مزرعه | tabire khab تعبیر خواب مزرعه,تعبیر خواب مزرعه گندم,تعبیر خواب مزرعه ذرت,تعبير خواب مزرعه گندم,تعبیر خواب مزرعه سبز,تعبیر خواب مزرعه خیار,تعبیر خواب مزرعه سرسبز,تعبیر خواب مزرعه …

تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب آهو یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آهو در خواب دیده اید و دنبال تعبیر این خواب می گردید می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی با مطالعه این مطلب این علم را کسب کنید و متوجه شوید خوابتان چه معنایی دارد.

ممکن است همه ما حیوانات را در خواب ببینیم اما تقریبا دیدن سگ در خواب و دیدن مار در خواب بیشتر از بقیه اتفاق می افتد

تعبیر خواب آهو از دید حضرت امام جعفر صادق ع

این خواب تنها ممکن است که چهار تعبیر داشته باشد که عبارتند از 1-زن 2-کنیز3-فرزند4- سود بردن از زنان است.

ابراهیم کرمانی

گرفتن آهو در خواب ، کنیزک خوش رویی است که قسمت شما می شود و یا ازدواج با دختری زیبا ولی از خانواده پایین اجتماع است.

بریدن گلوی آهو در خواب ، گرفتن دوشیزگی دختر است و شما با دختری باکره نزدیکی خواهید داشت و باکرگی از بین خواهد رفت.

کشتن آهو به قفا ، مجامعت با کنیزک بر خلاف شریعت است و بعبارتی دچار زنا شدن است.

پوست آهو کندن ، زنا با زنی غریب است بعبارتی زنی را که به شما حتیاج دارد را مجبور به زنا می کنید.

خوردن پوست آهو ، گرفتن زن خوش روی و پولدار است

تعبیر خواب بدست آوردن پوست آهو با گوشت و پیه ، مالی از زنش به او می رسد

کشتن آهو در خواب این است که از سمت زنش اندوهی به او می رسد

محمد بن سیرین

انداختن آهو از بین بردن دوشیزگی است

شکار کردن آهو غنیمت است

اگر آهو در خانه بمیرد این است که از سمت زنش غمی به او می رسد

آهو را با تیر و سنگ زدن،سخن ناسزا به زن گفتن است

جابر مغربی

بچه آهو داشتن این است که از کنیزی بچه دار می شود

آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن آهو خیلی خوب است

دیدن آهو برای آدم های جوان نشانه دوستیهای پاک و عمیق است

دیدن آهو برای افراد متاهل زندگی آرام است

شکار آهو ، گرفتاری در دست دشمن است و شکست در رسیدن به اهداف

آهو را آزاد دیدن از دست دادن شانس است

آهوی رام در خواب ، گذراندن اوقات خوب با بچه هایتان است

خواب های معمول شما در مورد آهو و تعبیر های ما

سلام خواب دیدم بچه اهوی سفیدی وارد خانه شد و نشست بغلم.مث بچه دوسش داشتم و فقط بغل من اروم بود. تعبیر این خواب چه چیزی می شود؟

سلام و عرض ادب خدمت شما ، تعبیر این خواب این است که شما از زن یا مردی که مقام پایینی دارد(بسته به زن یا مرد بودن بیننده خواب) بچه دار می شوید.

سلام من خواب دیدم در یک جنگل بودم دیدم چند تا آهو با سرعت از کنارم فرار کردن باز دیدم بین اونا یک شیر است و یک آهو رو از پا گرفته سنگ طرف شیر پرتاب کردم تا شیر آهو را گذاشت و رفت. باز دیدم شیرهای زیادی طرف من میاد من دوستهایم را صدا زدم اما همه شون خواب بودن

حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان هستند. آهو در خواب می تواند به احساسات و رفتار های معصومانه اشاره داشته باشد و شیر می تواند به میل قدرت طلبی و ریاست اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا تضاد هایی که در اثر عدم شناخت و کنترل این غرایز را شناخته و اجازه ندهید که آرامش فکری شما را مختل کنند.

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 5 شهریور 1398

87 دیدگاه

 • نرگس دسامبر 2016 در 02:15

  سلام خسته نباشید خواب دیدم که اهو آمده توخانه ام میدوید،دنبالش کردم،وگرفتمش و کتکش زدم لطفا تعبیرش،کنین

  • ناشناس ژانویه 2017 در 09:07

   شوهرتون از دستتون دلسرد وناراحت میشه

 • بارانا ژانویه 2017 در 11:51

  اگر بيند كه آهو رافرا گرفت، دليل كه كنيزك خوب روي او را حاصل شود.

 • برهان ژانویه 2017 در 11:51

  اگر بيند كه گلوي آهو را ببريد، دليل كه دوشيزگي دختري را به برگيرد.

 • ثریا ژانویه 2017 در 11:51

  . اگر بيند ه آهو را از قفا گلو ببريد، دليل كه با كنيزكي به خلاف شريعت مجامعت كند.

 • رحمان ژانویه 2017 در 11:52

  اگر بيند كه پوست آهو را بكند، دليل كه با زني غريب زنا كند

 • زرناز ژانویه 2017 در 11:52

  اگر بيند كه پوست آهو همي خورد، دليل كه او را از زني خوبروي مالي حاصل شود.

 • زهره ژانویه 2017 در 11:52

  اگر بيند كه پوست آهو يا گوشت يا پيه او را عايد شد، دليل كهم او را از زن مال رسد.

 • زری ژانویه 2017 در 11:52

  اگر بيند كه آهو را بكشت، دليل كه از قِبَل زن اندوهگين شود.

 • بانو ژانویه 2017 در 11:53

  اگر بيند كه بي آن كه گرد آهو رود، آهو بيفكند، دليل كنيزكي يا زني را دوشيزگي ببرد.

 • شقایق ژانویه 2017 در 11:53

  اگر بيند كه آهو وقت شكار بيفكند، دليل كه غنيمت يابد

 • ثریا ژانویه 2017 در 11:53

  اگر بيند ه آهو در خانه او بِمُرد، دليل كه از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد.

 • ترنم ژانویه 2017 در 11:53

  . اگر بيند كه آهو را به سنگ يا تيز زد، دليل كه سخن ناسزا گويد زني را.

 • قادر ژانویه 2017 در 11:53

  جابر مغربي گويد: اگر بيند بچه آهو را گرفت يا كسي بدو داد، دليل كند كمه وي زا از كمنيزكي فرزند آيد.

 • قمر ژانویه 2017 در 11:54

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن آهو در خواب بر چهار وجه بود. اول: زن، دوم: كنيزك، سوم: فرزند، چهارم: منفعت از زنان.

 • پروین ژانویه 2017 در 11:54

  ديدن آهو در خواب تعبير خوبي دارد ، براي افراد جوان نشانة دوستيهاي پاك و عميق است. براي افراد متأهلنشانة زندگي آرام و دور از دغدغه است.

 • پرنیا ژانویه 2017 در 11:54

  اگر خواب ببينيد آهو شكار كرده ايد ، علامت آن است كه در دست دشمن گرفتار خواهيد شد و در اهداف خود شكست خواهيد خورد.

 • فرهاد ژانویه 2017 در 11:54

  باسلام.من خواب دیدم که اول اهو را از پایین گلو سر بریدم بعد اهو را از زیر گلو سر بریدم و خون هم نیامد

  • ناشناس ژانویه 2018 در 11:18

   بابا داعش از این کارا می کنه زیاد فیلماشو نگاه می کنی

   • رضوان سپتامبر 2018 در 13:35

    باسلام گله های آهو از دل زمین بیرون می آمد

 • رز ژانویه 2017 در 11:54

  khoobe

  • ناشناس ژوئن 2018 در 08:36

   خواب دیدم یک بچه اهو رو اول گرفتم و رام شد و کمی بعد جلوتر مادر بچه اهو رو گرفتم و بعد برای در امان ماندن بچه اهو اونو تو یه جعبه ی کوچیک گزاشتم و روشو اهوی مادر و گزاشتم مشغول بازگشت بودم ک یهو چند تا پلنگ و یه دونه ببر متوجه میشن و بهم حمله میکنن …
   تعبیرش و بگین ممنون میشم

  • مهدی ژوئن 2018 در 08:38

   خواب دیدم یک بچه اهو رو اول گرفتم و رام شد و کمی بعد جلوتر مادر بچه اهو رو گرفتم و بعد برای در امان ماندن بچه اهو اونو تو یه جعبه ی کوچیک گزاشتم و روشو اهوی مادر و گزاشتم مشغول بازگشت بودم ک یهو چند تا پلنگ و یه دونه ببر متوجه میشن و بهم حمله میکنن …
   تعبیرش و بگین ممنون میشم

 • رز ژانویه 2017 در 11:55

  من در خواب دیدم که در مکان هستم که پور از گله ی آهو است و من داشتم گله ای آهو را میدیدم که گله ی اینطرف و آنظرف میدویدن.. و ها بجز از دیدن آهو حیواناتی رنگارنگ هم وجود داشت و تمام آن دشت را پور رنگا رنگ حیوانات بود.

 • چلچله ژانویه 2017 در 11:55

  خواب دیدم یه بچه آهو رو بغل کردم و آن هم خوابیده!!!
  ولی بعد از مدتی به گربه تبدیل شـــد!!!

 • خلیل ژانویه 2017 در 11:55

  سلام من خواب دیدم که یک اهو در بالای یک تپه بلند به من خیره شده بود تعبیرش چیست؟

 • فرهاد ژانویه 2017 در 11:55

  با سلام من خواب ديدم يك بچه آهو توي خونمه كه از من ميترسيد ولي وقتي رفتم جلو نوازشش كنم يكباره تبديل به يك دختربچه دو ساله شد لطفا تعبيرشو بهم بگين ممنون

  • ناشناس ژانویه 2018 در 11:16

   از کجا فهمیدی بچهه دو سالشه مگر شناسنامه همراه داشت

 • فهیمه ژانویه 2017 در 11:56

  سلام وخسته نباشید.من خواب دیدم به یک بچه آهو با شیشه پستونک شیر میدم و نوازشش می کنم.ممنون می شم تعبیرش کنید.

 • لاله ژانویه 2017 در 11:56

  من خواب ديدم يك بچه آهو بغل گرفتم.مادرم گفته بندازمش بيرون. هم من و هم بچه آهو بي صدا اشك ميريختيم. بيرون از خونه تاريك بود و من با گريه بهش قول دادم يجا نگهش ميدارم ك كسي نفهمه!!! تعبيري چي ميشه ؟

 • آهو ژانویه 2017 در 11:56

  من زن متاهل هستم که در خواب دیدم اهوی با چشم بسیار زیبا بزرگ در خانه ماست ومرده اماراه میرفت او حامله هم بود که 4بچه در شکم داشت میخوام بدانم تعبیر خوابم چیست

  • ناشناس ژانویه 2018 در 11:14

   از کجا فهمیدی چهار بچه درشکم داره مگر تو خواب سنوش کردی

 • باران ژانویه 2017 در 11:57

  خواب دیدم اهو را از یه متروکه ای نجات دادم و اهو بامن حرف زد وبغلش کردم وفراری دادم

 • بهار ژانویه 2017 در 11:57

  چند تا اهو ديدم كه سوارشون بچه بودن ولي بين راه اهوها وحشي شدن به سواراشون حمله كردن

 • شیرین ژانویه 2017 در 11:57

  خواب دیدم یه بچه اهو تو فضای خیلی قشنگ داره منو نگاه میکنه خیلی خواب ارومی بود می خواستم بپرسم تعبیرش چیه

 • هادی ژانویه 2017 در 11:57

  ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود. اگر بیند که گلوی آهو را ببرید، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد. اگر بیند ه آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند. اگر بیند که پوست آهو را بکند، دلیل که با زنی غریب زنا کند. اگر بیند که پوست آهو همی خورد، دلیل که او را از زنی خوبروی مالی حاصل شود. اگر بیند که پوست آهو یا گوشت یا پیه او را عاید شد، دلیل کهم او را از زن مال رسد. اگر بیند که آهو را بکشت، دلیل که از قِبَل زن اندوهگین شود.

 • مهین ژانویه 2017 در 11:57

  محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که بی آن که گرد آهو رود، آهو بیفکند، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد. اگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند، دلیل که غنیمت یابد. اگر بیند ه آهو در خانه او بِمُرد، دلیل که از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد. اگر بیند که آهو را به سنگ یا تیز زد، دلیل که سخن ناسزا گوید زنی را.

 • سوده ژانویه 2017 در 11:58

  دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد ، برای افراد جوان نشانة دوستیهای پاک و عمیق است. برای افراد متأهلنشانة زندگی آرام و دور از دغدغه است.

 • یاسین ژانویه 2017 در 11:58

  آنلي بيتون مى‏گويد:
  1ـ ديدن آهو در خواب تعبير خوبي دارد ، براي افراد جوان نشانة دوستيهاي پاك و عميق است. براي افراد متأهل‌‌نشانة زندگي آرام و دور از دغدغه است.
  2ـ اگر خواب ببينيد آهو شكار كرده ايد ، علامت آن است كه در دست دشمن گرفتار خواهيد شد و در اهداف خود شكست خواهيد خورد.
  3- اگر آهو را در خواب به صورت آزاد ديديد، دليل آن بود كه شما با تصميم نادرست، شانس بزرگى را در زندگى از دست خواهيد داد. اگر آهوى رام را ديديد، با بچه‏هاى خود اوقات و احوال خوبى خواهيد داشت

 • یاور ژانویه 2017 در 11:58

  براهيم كرماني گويد: اگر خواب بيند كه آهو رافرا گرفت، تعبیرش كنيزك خوب روي او را حاصل شود. اگر بيند كه گلوي آهو را ببريد ، دليل كه دوشيزگي دختري را به برگيرد. اگر بينده در خواب آهو را از قفا گلو ببريد، دليل كه با كنيزكي به خلاف شريعت مجامعت كند. اگر بيند كه پوست آهو را بكند، دليل كه با زني غريب زنا كند. اگر در خواب بيند كه …. پوست آهو همي خورد، دليل كه او را از زني خوبروي مالي حاصل شود. اگر بيند كه پوست آهو يا گوشت يا پيه او را عايد شد، دليل كه او را از زن مال رسد. تعبیر خواب کشتن آهو ،دليل كه از قِبَل زن اندوهگين شود.

 • یاور ژانویه 2017 در 11:59

  تعبیر خواب آهوی مرده : شانس خود را از دست خواهید داد .

 • ایمان ژانویه 2017 در 11:59

  تعبیر خواب دوستی با آهو یا تعبیر خواب حرف زدن با آهو یا تعبیر خواب غذا دادن به آهو: اگر مجرد باشید به زودی برای شما همسری یافت می شود . اگر متاهل هستید برای شما دوستیهایی پیدا می شود که از آنها بسیار شادمان خواهید شد .

  • ناشناس ژوئن 2017 در 09:52

   سلام میخواست ببینم تعبیرغذادادن به آتوهو چیه ممنون میشم جواب بدین

 • افسانه ژانویه 2017 در 11:59

  تعبیر خواب هدیه گرفتن آهو : به مقام خواهید رسید .

 • رضا ژانویه 2017 در 11:59

  تعبیر خواب زاییدن آهو : اگر در خواب آهویی در حال زایمان ببینید ، تعبیرش به پول خواهید رسید .

 • قمر ژانویه 2017 در 11:59

  تعبیر خواب آهو از ابن سیرین محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه بي آن كه گرد آهو رود، آهو بيفكند، دليل كنيزكي يا زني را دوشيزگي ببرد. اگر بيند كه آهو وقت شكار بيفكند، دليل كه غنيمت يابد. اگر بيند ه آهو در خانه او بِمُرد، دليل كه از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد. اگر بيند كه آهو را به سنگ يا تيز زد، دليل كه سخن ناسزا گويد زني را.

 • شبنم ژانویه 2017 در 12:00

  اگر آهو را در خواب به صورت آزاد دیدید، دلیل آن بود که شما با تصمیم نادرست، شانس بزرگى را در زندگى از دست خواهید داد. اگر آهوى رام را دیدید، با بچه‏هاى خود اوقات و احوال خوبى خواهید داشت.

 • ساغر ژانویه 2017 در 12:00

  اگر خواب ببینید آهو شکار کرده اید ، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد.

 • عابد ژانویه 2017 در 12:00

  دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد ، برای افراد جوان نشانة دوستیهای پاک و عمیق است. برای افراد متأهل‌‌ نشانة زندگی آرام و دور از دغدغه است.

 • سما ژانویه 2017 در 12:01

  سلام من خواب دیدم دوتا بچه اهو دارم یکی سباه ویکی قهوه ای سوخته ومن داشتم بهشون از خودم شیر میدادم ولی یکی داشت از پشتم شیر میخورد ویکی از جلو یعنی روی باسنم وجلوی بدنم سینه داشتم البته سینه ها رو نمیدیدم ولی اونا شیر میخوردن

 • رضا فوریه 2017 در 15:12

  خواب دیدم یه بچه اهو تو فضای خیلی قشنگ داره منو نگاه میکنه خیلی خواب ارومی بود می خواستم بپرسم تعبیرش چیه

 • باران فوریه 2017 در 15:12

  سلام من خواب دیدم دوتا بچه اهو دارم یکی سباه ویکی قهوه ای سوخته ومن داشتم بهشون از خودم شیر میدادم ولی یکی داشت از پشتم شیر میخورد ویکی از جلو یعنی روی باسنم وجلوی بدنم سینه داشتم البته سینه ها رو نمیدیدم ولی اونا شیر میخوردن

 • احمدعلی فوریه 2017 در 15:12

  سلام من خواب اهو دیدم که سه سر داشت ازش دور بودم حدودا اما ترس خاصی ازش نداشتم،یه دخترم همراه اون اهو بود با موهای بلند که خیلی راحت اونو رام میکرد البته من چهره ی اون دخترو ندیدم همش پشتش به من بود،تعبیرش چیه؟

 • ترانه فوریه 2017 در 15:13

  خواب دیدم اهو را از یه متروکه ای نجات دادم و اهو بامن حرف زد وبغلش کردم وفراری دادم

 • فاطمه فوریه 2017 در 15:13

  من زن متاهل هستم که در خواب دیدم اهوی با چشم بسیار زیبا بزرگ در خانه ماست ومرده اماراه میرفت او حامله هم بود که 4بچه در شکم داشت میخوام بدانم تعبیر خوابم چیست

 • یاور فوریه 2017 در 15:13

  من خواب ديدم يك بچه آهو بغل گرفتم.مادرم گفته بندازمش بيرون. هم من و هم بچه آهو بي صدا اشك ميريختيم. بيرون از خونه تاريك بود و من با گريه بهش قول دادم يجا نگهش ميدارم ك كسي نفهمه!!! تعبيرش چي ميشه ؟

 • کیمیا فوریه 2017 در 15:13

  سلام وخسته نباشید.من خواب دیدم به یک بچه آهو با شیشه پستونک شیر میدم و نوازشش می کنم.ممنون می شم تعبیرش کنید.

 • لیلا فوریه 2017 در 15:14

  با سلام من خواب ديدم يك بچه آهو توي خونمه كه از من ميترسيد ولي وقتي رفتم جلو نوازشش كنم يكباره تبديل به يك دختربچه دو ساله شد لطفا تعبيرشو بهم بگين ممنون

 • شکوه فوریه 2017 در 15:14

  سلام من خواب دیدم که یک اهو در بالای یک تپه بلند به من خیره شده بود تعبیرش چیست؟

 • ارمان فوریه 2017 در 15:14

  سلام.من خواب دیدم به بچه آهو غذا میدم و نوازشش می کنم.تعبیرش چی می تونه باشه؟ :roll:: :-?: ❗

 • بهار فوریه 2017 در 15:14

  باسلام.من خواب دیدم که اول اهو را از پایین گلو سر بریدم بعد اهو را از زیر گلو سر بریدم و خون هم نیامد

 • بهروز فوریه 2017 در 11:10

  خواب آهویی رو دیدم که داشت زایمان میکرد…اما بچش ناقص بود و چهارتا بچه دیگش مرده بدنیا اومدن….تعبیرش چی میشه….

 • افسانه مارس 2017 در 13:25

  من خواب یه عالم اهو و بچه اهو دیدم که با خودم میگفتم خیلی زیباست من اصلا نمیترسم

 • افسانه مارس 2017 در 13:27

  من خواب یه عالم اهو و بچه اهو دیدم که با خودم میگفتم خیلی زیباست من اصلا نمیترسم اگه میشه تعبیر کنین

 • امیر ی مارس 2017 در 09:24

  سلام من خواب دیدم آهو های بسیار به اطراف هستند حرف میزنند

 • بهزاد مارس 2017 در 19:14

  سلام من دیشب خواب دیدم ی بچه اهو رو گرفتم فک کنم از من فرار نمیکرد منم رفتم نزدیکش گرفتمش تعبیرشو بگید خواهشن

 • بهزاد مارس 2017 در 19:16

  من خواب دیدم ی بچه اهو گرفتم تو جنگل

 • ناشناس آوریل 2017 در 09:35

  گرفتن آهو در بغل در خواب در خانه

 • مرتضی می 2017 در 15:09

  دیدن صید ماهی از رودخانه ای که ماهی فراوان داشت غزل آلا و ناگهان

  مشاهده صید تمساح توسط شخص دیگر ودر ادامه صید یک آهوی بسیار زیبا وقشنگ از آب که باعث تعجب من در خواب شد (زیرا در رودخانه ماهی است نه آهو) ممنون میشم تعبیرم را بگویید

 • ساپری ژوئن 2017 در 09:39

  اگردرخواب ببینیم به آهو غذامیدهیم تعبیرآن چیست

 • مژگان جولای 2017 در 02:38

  توخواب دوتاآهودیدم.یکیش قهوه ای و یکیش سیاه
  آهو سیاهه منو بوسید و باهام حرف زد.

 • ناشناس جولای 2017 در 11:39

  سلام
  مادرم در خواب آهوهایی را دیده که دو سه تاش را همان لحظه گرگ گرفت و پوست و کله شان ماند و سه تا از آنها را خودش گرفت و سرش را برید و یکی هم که سفید و چاق بود آزاد بود و مادرم داششت تلاش می کرد که بگیردش. لطفا تعبیرش را. بگویید

 • هما جولای 2017 در 11:40

  سلام
  مادرم در خواب آهوهایی را دیده که دو سه تاش را همان لحظه گرگ گرفت و پوست و کله شان ماند و سه تا از آنها را خودش گرفت و سرش را برید و یکی هم که سفید و چاق بود آزاد بود و مادرم داششت تلاش می کرد که بگیردش. لطفا تعبیرش را. بگویید

 • Ali جولای 2017 در 13:53

  سلام
  خواب های من همیشه با جزءیات کامله?
  خواب دیدم یک آهو توی یک بلندیه و حاملس وقتی بهش رسیدم دیدم زنا دربارش حرف میزنن از اینکه ۴ماهه بوده و بچش مرده وقتی گرفتمش داشت می لرزید توی خواب گرفتمش ولی دیگه نفهمیدم از خواب بیدار شدم.
  تعبیرش چیه؟

 • نیکی جولای 2017 در 10:55

  سلام، من خواب دیدم که یه آهوی نر یه آهوی ماده و فرزندشان در خانه ما می دوند و من از اونا میترسیدم، اما کاری باهاشون نداشتم، لطفا تعبیرش رو بگید

 • سامب آگوست 2017 در 14:26

  سلام خواب دیدیم به یک آهو کمک کردم و ازش محافظت کردم

 • سامی آگوست 2017 در 14:27

  سلام خواب دیدیم به یک آهو کمک کردم و ازش محافظت کردم

 • پروانه آگوست 2017 در 09:32

  سلام من خواب دو بچه ی آهو دیدم که مثلبچه ی آدمند اما فقط بهشون میگن بچه ی آهو. این بچه ها تو خونمون بودنومادرشون که خودش آهو بود بهم داد .این آهو ها هم اراحت بودت دور ور خونمون بدون اینکه کسی اذیتشون کنه ،لطفاتعبیرشو بهم بگید

 • غزل آگوست 2017 در 13:52

  س.یکی از دوستان خواب دیدن که من حامله هستم واون شخص با شوهرم رفتن دنبال گوشت آهو که برام بیارن

 • فاطمه آگوست 2017 در 13:54

  س.یکی از دوستان خواب دیدن که من حامله هستم واون شخص با شوهرم رفتن دنبال گوشت آهو که برام بیارن

 • ناشناس نوامبر 2017 در 02:11

  با سلام اهو به محل کارم امد و کله خوک بالا اورد و از روی در فرار کرد از ان روز همش فکرم مشقوله

 • مهدی نوامبر 2017 در 02:12

  با سلام اهو به محل کارم امد و کله خوک بالا اورد و از روی در فرار کرد از ان روز همش فکرم مشقوله

 • خوج مارس 2018 در 02:57

  خواب دیدم خواب دیدم قلبمو بی تاب دیدم
  تعیبرش چی میتونه باشه

 • ابراهیم مارس 2018 در 16:54

  سلام من یه آهو رام وبچشو تو نزدیک خانه مان دیدم در خواب گرفتم وبقلش کردم و تحویل مامورین محیت زمحیت زیست دادم که ببرم طبیعت آزادش کنن

 • ابراهیم مارس 2018 در 17:02

  خواب دیدم نزدیک خانه مان یه آهو و بچه آهوی رامو گرفتم بقلش کردم و تحویل مامورین محیت زیست دادم تا ببرن و درطبیعت رهاش کنن .تعبیرش چیست.واقعا

 • ناشناس آگوست 2018 در 13:05

  سلام من در خواب دیدم یک اهوی مادر مرد ومن بچه اش را گرفتم ولی دستمو چنگ میندا خت فرار کند که بغلم مرد و مثل پوست شد لطفا تعبیر کنید

 • عمران اکتبر 2018 در 10:20

  سلام خواب دیدم که شیر یه اهو رو شکار میکنه تعبیرشو میشه لطف کنید

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.