تعبیر خواب آهو | 30 تعبیر دیدن آهو در خواب

تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب آهو یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آهو در خواب دیده اید و دنبال تعبیر این خواب می گردید می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی با مطالعه این مطلب این علم را کسب کنید و متوجه شوید خوابتان چه معنایی دارد.

ممکن است همه ما حیوانات را در خواب ببینیم اما تقریبا دیدن سگ در خواب و دیدن مار در خواب بیشتر از بقیه اتفاق می افتد

تعبیر خواب آهو از دید حضرت امام جعفر صادق ع

این خواب تنها ممکن است که چهار تعبیر داشته باشد که عبارتند از 1-زن 2-کنیز3-فرزند4- سود بردن از زنان است.

ابراهیم کرمانی

گرفتن آهو در خواب ، کنیزک خوش رویی است که قسمت شما می شود و یا ازدواج با دختری زیبا ولی از خانواده پایین اجتماع است.

بریدن گلوی آهو در خواب ، گرفتن دوشیزگی دختر است و شما با دختری باکره نزدیکی خواهید داشت و باکرگی از بین خواهد رفت.

کشتن آهو به قفا ، مجامعت با کنیزک بر خلاف شریعت است و بعبارتی دچار زنا شدن است.

پوست آهو کندن ، زنا با زنی غریب است بعبارتی زنی را که به شما حتیاج دارد را مجبور به زنا می کنید.

خوردن پوست آهو ، گرفتن زن خوش روی و پولدار است

تعبیر خواب بدست آوردن پوست آهو با گوشت و پیه ، مالی از زنش به او می رسد

کشتن آهو در خواب این است که از سمت زنش اندوهی به او می رسد

https://img.bisms.ir//2016/08/gav

محمد بن سیرین

انداختن آهو از بین بردن دوشیزگی است

شکار کردن آهو غنیمت است

اگر آهو در خانه بمیرد این است که از سمت زنش غمی به او می رسد

آهو را با تیر و سنگ زدن،سخن ناسزا به زن گفتن است

جابر مغربی

بچه آهو داشتن این است که از کنیزی بچه دار می شود

آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن آهو خیلی خوب است

دیدن آهو برای آدم های جوان نشانه دوستیهای پاک و عمیق است

دیدن آهو برای افراد متاهل زندگی آرام است

شکار آهو ، گرفتاری در دست دشمن است و شکست در رسیدن به اهداف

آهو را آزاد دیدن از دست دادن شانس است

آهوی رام در خواب ، گذراندن اوقات خوب با بچه هایتان است

خواب های معمول شما در مورد آهو و تعبیر های ما

سلام خواب دیدم بچه اهوی سفیدی وارد خانه شد و نشست بغلم.مث بچه دوسش داشتم و فقط بغل من اروم بود. تعبیر این خواب چه چیزی می شود؟

سلام و عرض ادب خدمت شما ، تعبیر این خواب این است که شما از زن یا مردی که مقام پایینی دارد(بسته به زن یا مرد بودن بیننده خواب) بچه دار می شوید.

سلام من خواب دیدم در یک جنگل بودم دیدم چند تا آهو با سرعت از کنارم فرار کردن باز دیدم بین اونا یک شیر است و یک آهو رو از پا گرفته سنگ طرف شیر پرتاب کردم تا شیر آهو را گذاشت و رفت. باز دیدم شیرهای زیادی طرف من میاد من دوستهایم را صدا زدم اما همه شون خواب بودن

حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان هستند. آهو در خواب می تواند به احساسات و رفتار های معصومانه اشاره داشته باشد و شیر می تواند به میل قدرت طلبی و ریاست اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا تضاد هایی که در اثر عدم شناخت و کنترل این غرایز را شناخته و اجازه ندهید که آرامش فکری شما را مختل کنند.

87 comments

 1. سلام خسته نباشید خواب دیدم که اهو آمده توخانه ام میدوید،دنبالش کردم،وگرفتمش و کتکش زدم لطفا تعبیرش،کنین

 2. اگر بيند كه آهو رافرا گرفت، دليل كه كنيزك خوب روي او را حاصل شود.

 3. اگر بيند كه گلوي آهو را ببريد، دليل كه دوشيزگي دختري را به برگيرد.

 4. . اگر بيند ه آهو را از قفا گلو ببريد، دليل كه با كنيزكي به خلاف شريعت مجامعت كند.

 5. اگر بيند كه پوست آهو را بكند، دليل كه با زني غريب زنا كند

 6. اگر بيند كه پوست آهو همي خورد، دليل كه او را از زني خوبروي مالي حاصل شود.

 7. اگر بيند كه پوست آهو يا گوشت يا پيه او را عايد شد، دليل كهم او را از زن مال رسد.

 8. اگر بيند كه آهو را بكشت، دليل كه از قِبَل زن اندوهگين شود.

 9. اگر بيند كه بي آن كه گرد آهو رود، آهو بيفكند، دليل كنيزكي يا زني را دوشيزگي ببرد.

 10. اگر بيند كه آهو وقت شكار بيفكند، دليل كه غنيمت يابد

 11. اگر بيند ه آهو در خانه او بِمُرد، دليل كه از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد.

 12. . اگر بيند كه آهو را به سنگ يا تيز زد، دليل كه سخن ناسزا گويد زني را.

 13. جابر مغربي گويد: اگر بيند بچه آهو را گرفت يا كسي بدو داد، دليل كند كمه وي زا از كمنيزكي فرزند آيد.

 14. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن آهو در خواب بر چهار وجه بود. اول: زن، دوم: كنيزك، سوم: فرزند، چهارم: منفعت از زنان.

 15. ديدن آهو در خواب تعبير خوبي دارد ، براي افراد جوان نشانة دوستيهاي پاك و عميق است. براي افراد متأهلنشانة زندگي آرام و دور از دغدغه است.

 16. اگر خواب ببينيد آهو شكار كرده ايد ، علامت آن است كه در دست دشمن گرفتار خواهيد شد و در اهداف خود شكست خواهيد خورد.

 17. باسلام.من خواب دیدم که اول اهو را از پایین گلو سر بریدم بعد اهو را از زیر گلو سر بریدم و خون هم نیامد

  • خواب دیدم یک بچه اهو رو اول گرفتم و رام شد و کمی بعد جلوتر مادر بچه اهو رو گرفتم و بعد برای در امان ماندن بچه اهو اونو تو یه جعبه ی کوچیک گزاشتم و روشو اهوی مادر و گزاشتم مشغول بازگشت بودم ک یهو چند تا پلنگ و یه دونه ببر متوجه میشن و بهم حمله میکنن …
   تعبیرش و بگین ممنون میشم

  • خواب دیدم یک بچه اهو رو اول گرفتم و رام شد و کمی بعد جلوتر مادر بچه اهو رو گرفتم و بعد برای در امان ماندن بچه اهو اونو تو یه جعبه ی کوچیک گزاشتم و روشو اهوی مادر و گزاشتم مشغول بازگشت بودم ک یهو چند تا پلنگ و یه دونه ببر متوجه میشن و بهم حمله میکنن …
   تعبیرش و بگین ممنون میشم

 18. من در خواب دیدم که در مکان هستم که پور از گله ی آهو است و من داشتم گله ای آهو را میدیدم که گله ی اینطرف و آنظرف میدویدن.. و ها بجز از دیدن آهو حیواناتی رنگارنگ هم وجود داشت و تمام آن دشت را پور رنگا رنگ حیوانات بود.

 19. خواب دیدم یه بچه آهو رو بغل کردم و آن هم خوابیده!!!
  ولی بعد از مدتی به گربه تبدیل شـــد!!!

 20. سلام من خواب دیدم که یک اهو در بالای یک تپه بلند به من خیره شده بود تعبیرش چیست؟

 21. با سلام من خواب ديدم يك بچه آهو توي خونمه كه از من ميترسيد ولي وقتي رفتم جلو نوازشش كنم يكباره تبديل به يك دختربچه دو ساله شد لطفا تعبيرشو بهم بگين ممنون

 22. سلام وخسته نباشید.من خواب دیدم به یک بچه آهو با شیشه پستونک شیر میدم و نوازشش می کنم.ممنون می شم تعبیرش کنید.

 23. من خواب ديدم يك بچه آهو بغل گرفتم.مادرم گفته بندازمش بيرون. هم من و هم بچه آهو بي صدا اشك ميريختيم. بيرون از خونه تاريك بود و من با گريه بهش قول دادم يجا نگهش ميدارم ك كسي نفهمه!!! تعبيري چي ميشه ؟

 24. من زن متاهل هستم که در خواب دیدم اهوی با چشم بسیار زیبا بزرگ در خانه ماست ومرده اماراه میرفت او حامله هم بود که 4بچه در شکم داشت میخوام بدانم تعبیر خوابم چیست

 25. خواب دیدم اهو را از یه متروکه ای نجات دادم و اهو بامن حرف زد وبغلش کردم وفراری دادم

 26. چند تا اهو ديدم كه سوارشون بچه بودن ولي بين راه اهوها وحشي شدن به سواراشون حمله كردن

 27. خواب دیدم یه بچه اهو تو فضای خیلی قشنگ داره منو نگاه میکنه خیلی خواب ارومی بود می خواستم بپرسم تعبیرش چیه

 28. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود. اگر بیند که گلوی آهو را ببرید، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد. اگر بیند ه آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند. اگر بیند که پوست آهو را بکند، دلیل که با زنی غریب زنا کند. اگر بیند که پوست آهو همی خورد، دلیل که او را از زنی خوبروی مالی حاصل شود. اگر بیند که پوست آهو یا گوشت یا پیه او را عاید شد، دلیل کهم او را از زن مال رسد. اگر بیند که آهو را بکشت، دلیل که از قِبَل زن اندوهگین شود.

 29. محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که بی آن که گرد آهو رود، آهو بیفکند، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد. اگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند، دلیل که غنیمت یابد. اگر بیند ه آهو در خانه او بِمُرد، دلیل که از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد. اگر بیند که آهو را به سنگ یا تیز زد، دلیل که سخن ناسزا گوید زنی را.

 30. دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد ، برای افراد جوان نشانة دوستیهای پاک و عمیق است. برای افراد متأهلنشانة زندگی آرام و دور از دغدغه است.

 31. آنلي بيتون مى‏گويد:
  1ـ ديدن آهو در خواب تعبير خوبي دارد ، براي افراد جوان نشانة دوستيهاي پاك و عميق است. براي افراد متأهل‌‌نشانة زندگي آرام و دور از دغدغه است.
  2ـ اگر خواب ببينيد آهو شكار كرده ايد ، علامت آن است كه در دست دشمن گرفتار خواهيد شد و در اهداف خود شكست خواهيد خورد.
  3- اگر آهو را در خواب به صورت آزاد ديديد، دليل آن بود كه شما با تصميم نادرست، شانس بزرگى را در زندگى از دست خواهيد داد. اگر آهوى رام را ديديد، با بچه‏هاى خود اوقات و احوال خوبى خواهيد داشت

 32. براهيم كرماني گويد: اگر خواب بيند كه آهو رافرا گرفت، تعبیرش كنيزك خوب روي او را حاصل شود. اگر بيند كه گلوي آهو را ببريد ، دليل كه دوشيزگي دختري را به برگيرد. اگر بينده در خواب آهو را از قفا گلو ببريد، دليل كه با كنيزكي به خلاف شريعت مجامعت كند. اگر بيند كه پوست آهو را بكند، دليل كه با زني غريب زنا كند. اگر در خواب بيند كه …. پوست آهو همي خورد، دليل كه او را از زني خوبروي مالي حاصل شود. اگر بيند كه پوست آهو يا گوشت يا پيه او را عايد شد، دليل كه او را از زن مال رسد. تعبیر خواب کشتن آهو ،دليل كه از قِبَل زن اندوهگين شود.

 33. تعبیر خواب آهوی مرده : شانس خود را از دست خواهید داد .

 34. تعبیر خواب دوستی با آهو یا تعبیر خواب حرف زدن با آهو یا تعبیر خواب غذا دادن به آهو: اگر مجرد باشید به زودی برای شما همسری یافت می شود . اگر متاهل هستید برای شما دوستیهایی پیدا می شود که از آنها بسیار شادمان خواهید شد .

  • سلام میخواست ببینم تعبیرغذادادن به آتوهو چیه ممنون میشم جواب بدین

 35. تعبیر خواب هدیه گرفتن آهو : به مقام خواهید رسید .

 36. تعبیر خواب زاییدن آهو : اگر در خواب آهویی در حال زایمان ببینید ، تعبیرش به پول خواهید رسید .

 37. تعبیر خواب آهو از ابن سیرین محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه بي آن كه گرد آهو رود، آهو بيفكند، دليل كنيزكي يا زني را دوشيزگي ببرد. اگر بيند كه آهو وقت شكار بيفكند، دليل كه غنيمت يابد. اگر بيند ه آهو در خانه او بِمُرد، دليل كه از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد. اگر بيند كه آهو را به سنگ يا تيز زد، دليل كه سخن ناسزا گويد زني را.

 38. اگر آهو را در خواب به صورت آزاد دیدید، دلیل آن بود که شما با تصمیم نادرست، شانس بزرگى را در زندگى از دست خواهید داد. اگر آهوى رام را دیدید، با بچه‏هاى خود اوقات و احوال خوبى خواهید داشت.

 39. اگر خواب ببینید آهو شکار کرده اید ، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد.

 40. دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد ، برای افراد جوان نشانة دوستیهای پاک و عمیق است. برای افراد متأهل‌‌ نشانة زندگی آرام و دور از دغدغه است.

 41. سلام من خواب دیدم دوتا بچه اهو دارم یکی سباه ویکی قهوه ای سوخته ومن داشتم بهشون از خودم شیر میدادم ولی یکی داشت از پشتم شیر میخورد ویکی از جلو یعنی روی باسنم وجلوی بدنم سینه داشتم البته سینه ها رو نمیدیدم ولی اونا شیر میخوردن

 42. خواب دیدم یه بچه اهو تو فضای خیلی قشنگ داره منو نگاه میکنه خیلی خواب ارومی بود می خواستم بپرسم تعبیرش چیه

 43. سلام من خواب دیدم دوتا بچه اهو دارم یکی سباه ویکی قهوه ای سوخته ومن داشتم بهشون از خودم شیر میدادم ولی یکی داشت از پشتم شیر میخورد ویکی از جلو یعنی روی باسنم وجلوی بدنم سینه داشتم البته سینه ها رو نمیدیدم ولی اونا شیر میخوردن

 44. سلام من خواب اهو دیدم که سه سر داشت ازش دور بودم حدودا اما ترس خاصی ازش نداشتم،یه دخترم همراه اون اهو بود با موهای بلند که خیلی راحت اونو رام میکرد البته من چهره ی اون دخترو ندیدم همش پشتش به من بود،تعبیرش چیه؟

 45. خواب دیدم اهو را از یه متروکه ای نجات دادم و اهو بامن حرف زد وبغلش کردم وفراری دادم

 46. من زن متاهل هستم که در خواب دیدم اهوی با چشم بسیار زیبا بزرگ در خانه ماست ومرده اماراه میرفت او حامله هم بود که 4بچه در شکم داشت میخوام بدانم تعبیر خوابم چیست

 47. من خواب ديدم يك بچه آهو بغل گرفتم.مادرم گفته بندازمش بيرون. هم من و هم بچه آهو بي صدا اشك ميريختيم. بيرون از خونه تاريك بود و من با گريه بهش قول دادم يجا نگهش ميدارم ك كسي نفهمه!!! تعبيرش چي ميشه ؟

 48. سلام وخسته نباشید.من خواب دیدم به یک بچه آهو با شیشه پستونک شیر میدم و نوازشش می کنم.ممنون می شم تعبیرش کنید.

 49. با سلام من خواب ديدم يك بچه آهو توي خونمه كه از من ميترسيد ولي وقتي رفتم جلو نوازشش كنم يكباره تبديل به يك دختربچه دو ساله شد لطفا تعبيرشو بهم بگين ممنون

 50. سلام من خواب دیدم که یک اهو در بالای یک تپه بلند به من خیره شده بود تعبیرش چیست؟

 51. سلام.من خواب دیدم به بچه آهو غذا میدم و نوازشش می کنم.تعبیرش چی می تونه باشه؟ :roll:: :-?: ❗

 52. باسلام.من خواب دیدم که اول اهو را از پایین گلو سر بریدم بعد اهو را از زیر گلو سر بریدم و خون هم نیامد

 53. خواب آهویی رو دیدم که داشت زایمان میکرد…اما بچش ناقص بود و چهارتا بچه دیگش مرده بدنیا اومدن….تعبیرش چی میشه….

 54. من خواب یه عالم اهو و بچه اهو دیدم که با خودم میگفتم خیلی زیباست من اصلا نمیترسم

 55. من خواب یه عالم اهو و بچه اهو دیدم که با خودم میگفتم خیلی زیباست من اصلا نمیترسم اگه میشه تعبیر کنین

 56. سلام من خواب دیدم آهو های بسیار به اطراف هستند حرف میزنند

 57. سلام من دیشب خواب دیدم ی بچه اهو رو گرفتم فک کنم از من فرار نمیکرد منم رفتم نزدیکش گرفتمش تعبیرشو بگید خواهشن

 58. من خواب دیدم ی بچه اهو گرفتم تو جنگل

 59. گرفتن آهو در بغل در خواب در خانه

 60. دیدن صید ماهی از رودخانه ای که ماهی فراوان داشت غزل آلا و ناگهان

  مشاهده صید تمساح توسط شخص دیگر ودر ادامه صید یک آهوی بسیار زیبا وقشنگ از آب که باعث تعجب من در خواب شد (زیرا در رودخانه ماهی است نه آهو) ممنون میشم تعبیرم را بگویید

 61. اگردرخواب ببینیم به آهو غذامیدهیم تعبیرآن چیست

 62. توخواب دوتاآهودیدم.یکیش قهوه ای و یکیش سیاه
  آهو سیاهه منو بوسید و باهام حرف زد.

 63. سلام
  مادرم در خواب آهوهایی را دیده که دو سه تاش را همان لحظه گرگ گرفت و پوست و کله شان ماند و سه تا از آنها را خودش گرفت و سرش را برید و یکی هم که سفید و چاق بود آزاد بود و مادرم داششت تلاش می کرد که بگیردش. لطفا تعبیرش را. بگویید

 64. سلام
  مادرم در خواب آهوهایی را دیده که دو سه تاش را همان لحظه گرگ گرفت و پوست و کله شان ماند و سه تا از آنها را خودش گرفت و سرش را برید و یکی هم که سفید و چاق بود آزاد بود و مادرم داششت تلاش می کرد که بگیردش. لطفا تعبیرش را. بگویید

 65. سلام
  خواب های من همیشه با جزءیات کامله?
  خواب دیدم یک آهو توی یک بلندیه و حاملس وقتی بهش رسیدم دیدم زنا دربارش حرف میزنن از اینکه ۴ماهه بوده و بچش مرده وقتی گرفتمش داشت می لرزید توی خواب گرفتمش ولی دیگه نفهمیدم از خواب بیدار شدم.
  تعبیرش چیه؟

 66. سلام، من خواب دیدم که یه آهوی نر یه آهوی ماده و فرزندشان در خانه ما می دوند و من از اونا میترسیدم، اما کاری باهاشون نداشتم، لطفا تعبیرش رو بگید

 67. سلام خواب دیدیم به یک آهو کمک کردم و ازش محافظت کردم

 68. سلام خواب دیدیم به یک آهو کمک کردم و ازش محافظت کردم

 69. سلام من خواب دو بچه ی آهو دیدم که مثلبچه ی آدمند اما فقط بهشون میگن بچه ی آهو. این بچه ها تو خونمون بودنومادرشون که خودش آهو بود بهم داد .این آهو ها هم اراحت بودت دور ور خونمون بدون اینکه کسی اذیتشون کنه ،لطفاتعبیرشو بهم بگید

 70. س.یکی از دوستان خواب دیدن که من حامله هستم واون شخص با شوهرم رفتن دنبال گوشت آهو که برام بیارن

 71. س.یکی از دوستان خواب دیدن که من حامله هستم واون شخص با شوهرم رفتن دنبال گوشت آهو که برام بیارن

 72. با سلام اهو به محل کارم امد و کله خوک بالا اورد و از روی در فرار کرد از ان روز همش فکرم مشقوله

 73. با سلام اهو به محل کارم امد و کله خوک بالا اورد و از روی در فرار کرد از ان روز همش فکرم مشقوله

 74. خواب دیدم خواب دیدم قلبمو بی تاب دیدم
  تعیبرش چی میتونه باشه

 75. ابراهیم

  سلام من یه آهو رام وبچشو تو نزدیک خانه مان دیدم در خواب گرفتم وبقلش کردم و تحویل مامورین محیت زمحیت زیست دادم که ببرم طبیعت آزادش کنن

 76. ابراهیم

  خواب دیدم نزدیک خانه مان یه آهو و بچه آهوی رامو گرفتم بقلش کردم و تحویل مامورین محیت زیست دادم تا ببرن و درطبیعت رهاش کنن .تعبیرش چیست.واقعا

 77. سلام من در خواب دیدم یک اهوی مادر مرد ومن بچه اش را گرفتم ولی دستمو چنگ میندا خت فرار کند که بغلم مرد و مثل پوست شد لطفا تعبیر کنید

 78. سلام خواب دیدم که شیر یه اهو رو شکار میکنه تعبیرشو میشه لطف کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.