تعبیر خواب بیماری مادر

درباره تعبیر خواب بیماری از معبران بزرگ بخوانید  تعبیر خواب بیماریبیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . تعبیر خواب بیماری اگر کسی ببیند که بیمار است و از …

تعبیر خواب خیس شدن زیر باران

درباره تعبیر خواب باران چقدر می دانید عده ای از معبران سنتی عقیده دارند باران در خواب غم است.تعبیر خواب باران خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببینید …

تعبیر خواب ساعت مچی طلایی

درباره تعبیر خواب ساعت بیشتر اطلاعات داشته باشید تعبیر خواب ساعتدر روياهاي ما ساعت دوستي است صديق که دروغ نمي گويد ولي ممکن است اشتباه کند.تعبیر خواب ساعت اگر در خواب ديديد …

درباره تعبیر خواب زلزله از علمای علم تعبیر بخوانید

تعبیر خواب زلزله زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به تتعبیر خواب زلزله زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می خورید و تنزل می یابید ولی اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد وتعبیر خواب زلزله شما قائم باقی ماندید تشنج و تزلزل پیدا تعبیر خواب زلزله می شود اما شما از پای در نمی آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی شود

درباره تعبیر خواب زلزله از علمای علم تعبیر بخوانید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله شدید , زلزله در خواب دیدن , تعبیرخواب زلزله آمدن

درباره تعبیر خواب زلزله از علمای علم تعبیر بخوانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب زلزله اگر بيند زلزله بود و زمين مي جنبيد، دليل كه مردم آن ديار را از پادشاه رنج و بلا رسد به تعبیر خواب زلزله قدر جنبيدن زمين و بعضي ازمعبران گويند: اگر بيند زمين مي جنبيد، دليل است كه آفت به مردم رسد و بيماري بود در آن ديار. تعبیر خواب زلزله اگر بيند كه زمين برگرديد و جانب زيرسوي تعبیر خواب زلزله بالا شد، دليل كه فتنه و بلاي عظيم به اهل آن ولايت رسد.

درباره تعبیر خواب زلزله از علمای علم تعبیر بخوانید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله شدید , زلزله در خواب دیدن , تعبیرخواب زلزله آمدن

درباره تعبیر خواب زلزله از علمای علم تعبیر بخوانید

تعبیر خواب زلزله اگر ديديد که زمين مي لرزد و ديوارها فرو مي ريزد به تعبير آوار نگاه کنيد. به هر حال زمين لرزه و زلزله نشان از تعبیر خواب زلزله حوادثي است که بيشتر جنبه عام دارد وتعبیر خواب زلزله بي ثباتي و تشنج عمومي تعبير شده است.

درباره تعبیر خواب زلزله از علمای علم تعبیر بخوانید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله شدید , زلزله در خواب دیدن , تعبیرخواب زلزله آمدن

درباره تعبیر خواب زلزله از علمای علم تعبیر بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب زلزله زلزله و حنف و زمين فرو شدن، اين جمله در خواب محنت و بلائي عظيم بودتعبیر خواب زلزله از قبل پادشاه يا قحط و بيماري بود. به همه حال زمين لرزه در خواب،تعبیر خواب زلزله عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن ديار.

تعبیر خواب زلزله

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 7 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.