خاکشیر در بارداری

در مورد خواص خاکشیر چه می دانید خاکشیر از نظر طب قدیم ایران گرم و تر است. التیام دهنده زخم و جراحات است. جوشانده خاکشیر برای رفع اسهال‌های خاکشیرساده و رفع ترشحات …

خواص انجیر خشک در بارداری

انجیر خشک را چقدر می شناسید انجیر خشک برای آن هایی که قند خون شان پایین می آید و یک دفعه احساس ضعف می کنند مناسب است، انجیر خشکزیرا قند آن به …

تعبیر خواب بچه دار شدن لاک پشت

درباره تعبیر خواب لاک پشت بدانید تعبیر خواب لاک پشت لاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، صبور و آرام که پند …

درباره تعبیرخواب مرده از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیرخواب مرده مرده دوست و مهمان است و یدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست . تعبیرخواب مرده اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید تعبیرخواب مرده هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می برد.

درباره تعبیرخواب مرده از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

‫تعبیر خواب مرده , ‫تعبیر خواب مرده بوسیدن , ‫تعبیر خواب مرده دیدن , مرده در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب مرده از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

ابراهيم كرماني گويد: تعبیرخواب مرده اگر ديد مرده زنده شد. دليل كه حالش نيكو بود. خاصه مرده را گشاده روي بيند. تعبیرخواب مرده اگر زنده را مرده يند به خلاف اين است. اگر پدر مرده خود را با جامه هاي نيكو ديد و خرم، تعبیرخواب مرده دليل كه كارش ساخته و دولتش زياد شود

درباره تعبیرخواب مرده از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

‫تعبیر خواب مرده , ‫تعبیر خواب مرده بوسیدن , ‫تعبیر خواب مرده دیدن , مرده در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب مرده از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیرخواب مرده اگر ديد مرده او را در كنار گرفت،دليل تندرستي بود. تعبیرخواب مرده اگر مرده را از اهل خود شادمانه بيند، تاويلش به خلاف اين است. اگر ديد مرده از اهل او با وي مناظره كرد يا روي از وي بگردانيد، تعبیرخواب مرده دليل است وصيتي كه كرده بود به جاي نياورده باشد.

درباره تعبیرخواب مرده از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

‫تعبیر خواب مرده , ‫تعبیر خواب مرده بوسیدن , ‫تعبیر خواب مرده دیدن , مرده در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب مرده از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیرخواب مرده اگر مرده را جامه پوشانيد، دليل كه اجلش نزديك است. ابراهيم كرماني گويد: تعبیرخواب مرده اگر بيند كفن مرده اي معروف بكند، دليل كه در دنيا طريق آن مرده جويد، اگر عالم بوده باشد به علم. اگر مال دار به مال. تعبیرخواب مرده اگر بيند خواست كفن مرده بكند و مرده را در گور زنده ديد، دليل كه آن مرده ديندار است.

تعبیرخواب مرده

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 16 فروردین 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.