تعبیر خواب استحمام ابن سیرین

درباره تعبیر خواب حمام چقدر می دانید تعبیر خواب حمام اگر شخصی جوان خواب ببیند حمام می کند ، نشانه آن است که به جنس مخالفی دل داده است ، و در …

تعبیر خواب دیدن عنکبوت های ریز و سریع در جنگل

تعبیر خواب دیدن عنکبوت های ریز و سریع در جنگل تعبیر خواب دیدن عنکبوت های ریز و سریع در جنگل تعبیر خواب عنکبوت ديدن عنكبوت در خواب، دليل بر مردي ضعيف و …

آشنایی با مشت و مال از آداب و رسوم قدیمی

آشنایی با مشت و مال از آداب و رسوم قدیمی مشت و مال» از آداب و رسوم مشت و مال قدیمی است و بزرگ‌ترها عادت داشتند هر بار که به حمام می‌روند، مشت …

درباره تعبیر خواب برف چقدر می دانید

یوسف نبی علیه السلام گوید:

تعبیر خواب برفدیدن برف بی هنگام لشگر باشد

تعبیر خواب برفدیدن برف با هنگام فراخی روزی است

دیدن برف در زمین قحط باشد

درباره تعبیر خواب برف چقدر می دانید

عبیر خواب برف حضرت یوسف , تعبیر خواب برف , تعبیر خواب برف باریدن , برف در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب برف چقدر می دانید

تعبیر خواب برفعموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و فقط این می ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم. اگر در خواب ببینید جایی برف می بارد که آنجا را نمی شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می رسد تعبیر خواب برفولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی دانید عامل آن چیست. تعبیر خواب برفتعبیر خواب برفاما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود

درباره تعبیر خواب برف چقدر می دانید

عبیر خواب برف حضرت یوسف , تعبیر خواب برف , تعبیر خواب برف باریدن , برف در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب برف چقدر می دانید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب برفبرف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می گذرانند.تعبیر خواب برف در این حالت انسان غمگین می شود. همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می بیندتعبیر خواب برف زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می خوابد برف در خواب می بیند.

درباره تعبیر خواب برف چقدر می دانید

عبیر خواب برف حضرت یوسف , تعبیر خواب برف , تعبیر خواب برف باریدن , برف در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب برف چقدر می دانید

محمد بن سيرين گويد:تعبیر خواب برف  برف به خواب ديدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندكي ديده بود. اگر در زمستان برف بيند، يا به جايگاهي كه پيوسته در انجا برف است، دليل كه اهل آن موضع را غم و اندوه رسد. تعبیر خواب برفجابرمغربي گويد: ديدن برف به خواب لشگر هزيمتي است، خاصه با برف كه با برف بيند.

تعبیر خواب برف

آخرین بروز رسانی در : شنبه 8 آبان 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.