تعبیر خواب پله

تعبیر خواب پله | تعبیرخواب پله | tabire khab

تعبیر خواب پله,تعبیر خواب پله برقی,تعبیر پله برقی در خواب,تعبیر خواب دیدن پله برقی,تعبیر خواب بالا رفتن از پله برقی,تعبیر خواب پله بالا رفتن,تعبیر خواب پله آهنی,تعبیر خواب پله شکسته,تعبیر خواب پله های زیاد,تعبیر خواب پله شستن,تعبیر خواب پله سبز,تعبیر خواب پله خانه,تعبیر خواب پله ابن سیرین,تعبیر پله آهنی در خواب,تعبیر خواب بالا رفتن از پله های زیاد,تعبیر خواب شستن راه پله

تعبیر خواب پله , تعبیر خواب پله برقی , تعبیر پله برقی در خواب

خواب پله یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پله در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پله می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پله را مطالعه نمایید و متوجه شوید پله چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پله از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب بالای پلکان بودن ، پیشرفت است

تعبیر خواب پایین آمدن از پله ، پسرفت است

تعبیر خواب سست بودن پله ، شک و تردید است

تعبیر خواب پله باریک و طولانی ، راه سخت است

تعبیر خواب نرده های اطراف پله ها ، دوستان و فرزندان است

تعبیر خواب بالای پله بودن و به اشاره کسی پایین رفتن ، فریب خوردن است

تعبیر خواب پله از دید اچ میلر

تعبیر خواب استفاده از پله برقی ، تلاش زیاد برای رسیدن به هدف است

تعبیر خواب پله از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب پله های چوبی ، پروژه های خود را کنار بگذارید

تعبیر خواب پله از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب بالا رفتن از پله ها ، سعادت و خوشبختی است

تعبیر خواب پایین رفتن از پله ها ، شکست در روابط عاشقانه است

تعبیر خواب پله های پهن و زیبا ، شهرت و ثروت است

تعبیر خواب نشستن بر پله ها ، افزوده شدن بر مال و ثروت است

تعبیر خواب پله | پله در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 57 عدد

 • پله در زندگی روزمره ما وسیله ای است که ما را از محلی پست به جائی مرتفع می رساند. از گودال بالا می آورد یا از کف حیاط خانه به بام منتقل می نماید. همه چیز هایی که می توانند وسیله ترقی ما قرار بگیرند و در جامعه موجب تشخص باشند در خواب به شکل پله ظاهر می شوند از آن از آن جمله هستند پول، تحصیلات، هنر، هوش و فراست ذاتی، نسبت و پیوند های خانوادگی و غیره.

 • چنانچه در خواب پله یا پله کان ببینیم با توجه به وضع و موقعیتی که داریم خودمان می توانیم تشخیص دهیم که خواب ما از کدام وسیله صحبت می کند و نشانی می دهد.

 • چنانچه در خواب ببینیم که بالای پلکان هستیم خواب ما می گوید که ترقی می کنیم و پیشرفت حاصل می نمائیم و اگر در خواب دیدیم که از پله فرود می آئیم تنزل و تخفیف مقام پیدا می کنیم.

 • اگر پله در جائی تاریک بود مشکلات ما را نشان می دهد و اگر پله سست بود تردید و فقدان اراده و همت خود ما است.

 • پله باریک و طولانی نشان دهنده صعوبت راهی است که در پیش دارید و این ناگزیر باید وقت زیادی صرف کنید و رنج بسیار بکشید تا به مقصود برسید.

 • نرده های اطراف پله ها فرزندان و دوستان هستند و چنانچه از پله ای بالا می رفتید یا پایین می آمدید که این طرف آن طارمی داشت و طرف دیگر پرتگاه بود خواب شما می گوید که به یکی از این دو می توانید امیدوار و دل گرم باشید.

 • اگر دوست دارید دوستتان به کمک شما می شتابند و چنانچه فرزندان بزرگ دارید آن ها پشت و حامی شما خواهند بود. برای زنان، طارمی پله ها شوهر و فرزندان هستند

 • چنانچه در خواب دیدید که به سرعت و شتاب از پله ای بالا رفتید و آن جا چیزی را که می خواستید نیافتید خواب شما از بیهودگی تلاشی که می کنید حرف می زند و این که از زحمات خود سودی نمی برید و ناگزیر باید از نو کارها را شروع کنید

 • پله بی نهایت که تا اعماق آسمان وجود داشته باشد نیکو خواب ی نیست. پلکان از سنگ و آهن باشد بهتر از پلکان آجری و خشتی و گلی است. پرت شدن از پلکان هم خوب نیست

 • اگر بالای پله بودید و به دعوت و اشاره کسی پائین آمدید فریب می خورید و زیان می بینید و اگر پائین بودید و به دعوت و اشاره کسی بالا رفتید فریب می خورید اما زیانی متوجه شما نمی شود

 • محمدبن سیرین گوید: به خواب مال حلال است به قدر آن که دیده بود و پنبه دانه به خواب ، دلیل بر مال است که آسان به دست آورد بی رنج و تعب

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن پنبه به خواب بر سه وجه است. اول: حلال. دوم: منفعت. سوم: سر بودن.

 • محمدبن سيرين گويد: اگر بيند بر بالاي كوهي نشسته بود يا بربام و يابر كوشك و مانند اين ها بالارفتن، دليل است كه آن چه جويد بيابد و حاجتش روا شود

 • بالارفتن اگر موفقيت آميز باشد نيکو است. اگر در خواب به دشواري از پله و نردبان بالا مي رويد گوياي اين است که در آينده با مشکلاتي رو به رو خواهيد شد. بالا رفتن از پله اي که انتهاي آن تاريک و نامعلوم است نيکو نيست و لااقل پيگيري يک تلاش بي ثمر را نشان مي دهد. بالا رفتن از پله سنگي خوب است چرا که سنگ شرافت و استحکام و اراده و شخصيت است و چنان چه پله اي که از آن بالا مي رويد از خشت باشد خواب شما از سستي و بي بنيادي کار خبر مي دهد و اين که اگر هم موفق شويد توفيقي مختصر و کم دوام خواهيد داشت. بالا رفتن … از پله ويران و نردبان لرزان در خواب گوياي توسل به وسايلي است که نمي توانند شما را به پيروزي برسانند. بالا رفتن از ديوار نشانه آن است که در آينده با مشکلي روبه رو مي شويد و با آن به مبارزه مي پردازيد.

 • بالارفتن از پلكان در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختي فراوان است

 • افتادن از پله ها در خواب ، نشانة آن است كه از روي حسادت از شما بيزار خواهد شد

 • پايين آمدن از پلكان در خواب ، نشانة آن است كه روابط عاشقانة شما به شكست خواهد انجاميد

 • ديدن پلكاني پهن و زيبا در خواب ، نشانة بدست آوردن شهرت و ثروت است .

 • اگر خواب ببينيد ديگران از پلكان پايين مي روند ، نشانة آن است كه اوضاع نامساعد جاي فراغت و آسايش را خواهد گرفت .

 • نشستن بر پله ها در خواب ، نشانة آن است كه به تدريج بر ثروت شما افزوده خواهد شد .

 • خواب ديدم قصد بالا رفتن از پله هايي را داريم كه ناگهان زمين لرزه رخداد و پله ها شروع به ريزش كرد ولي ما با سختي از باقيمانده پله ها و شيب باقيمانده بالا رفتيم و بالاخره به بالا رسيدم

 • من خواب دیدم که 2 تا از بهترن دوستانم پالای پله روبه روی هم واساده بودن من هم وسط اونا بودم که ک از اونا دستشو انداخت پشت گردنم و منو از پله ها انداخت پایین.

 • من خواب دیدم که یک پله بسیار بلند سفید و شیشه است من بسیار به مشکل به طرف بالا میروم در بلند جای از پله که میرسم در بینی پله ها میپیچم و به کمک مردم بیرون میایم ،، لطفا تعبیر خواب ام را جواب بیتین منتظرم.

 • یکی از همکاران من یه پسر جوون و‌مجرده.چند ماهی که مرتب خوابش و‌میبینم.تو ی خواب میبینم که قصد رفتن به جاهای مختلف رو دارم مثل دانشگاه،خونه و .‌‌..بعد این همکارم با ماشینش میاد و من رو‌تا مقصد میرسونه.توی اخرین خوابم بعد از رسیدن به مقصد ایشون با من از ماشین پیاده شد و با هم از در ردیف پله ی طولانی بالا رفتیم.اون به راحتی بالا می رفت ولی من حین بالا رفتن به خورده با مشکل مواجه شدم ولی در نهایت هر دومون به راحتی و‌موفقیت پله ها رو بالا رفتیم و به مقصدمون که یه کلاس درس در دانشگاه بود رسیدیم.
  ممنون میشم اگه این خوابامو که تقریبا یه موضوع تکراری دارن و واسم تعبیر کنید.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد:پله در زندگي روزمره ما وسيله اي است که ما را از محلي پست به جائي مرتفع مي رساند. از گودال بالا مي آورد يا از کف حياط خانه به بام منتقل مي نمايد. همه چيز هايي که مي توانند وسيله ترقي ما قرار بگيرند و در جامعه موجب تشخص باشند در خواب به شکل پله ظاهر مي شوند از آن از آن جمله هستند پول، تحصيلات، هنر، هوش و فراست ذاتي، نسبت و پيوند هاي خانوادگي و غيره. چنانچه در خواب پله يا پله کان ببينيم با توجه به وضع و موقعيتي که داريم خودمان مي توانيم تشخيص دهيم که خواب ما از کدام وسيله صحبت مي کند و نشاني مي دهد. چنانچه در خواب ببينيم که بالاي پلکان هستيم خواب ما مي گويد که ترقي مي کنيم و پيشرفت حاصل مي نمائيم و اگر در خواب ديديم که از پله فرود مي آئيم تنزل و تخفيف مقام پيدا مي کنيم. اگر پله در جائي تاريک بود مشکلات ما را نشان مي دهد و اگر پله سست بود ترديد و فقدان اراده و همت خود ما است. پله باريک و طولاني نشان دهنده صعوبت راهي است که در پيش داريد و اين ناگزير بايد وقت زيادي صرف کنيد و رنج بسيار بکشيد تا به مقصود برسيد. نرده هاي اطراف پله ها فرزندان و دوستان هستند و چنانچه از پله اي بالا مي رفتيد يا پايين مي آمديد که اين طرف آن طارمي داشت و طرف ديگر پرتگاه بود خواب شما مي گويد که به يکي از اين دو مي توانيد اميدوار و دل گرم باشيد. اگر دوست داريد دوستتان به کمک شما مي شتابند و چنانچه فرزندان بزرگ داريد آن ها پشت و حامي شما خواهند بود. براي زنان، طارمي پله ها شوهر و فرزندان هستند. چنانچه در خواب ديديد که به سرعت و شتاب از پله اي بالا رفتيد و آن جا چيزي را که مي خواستيد نيافتيد خواب شما از بيهودگي تلاشي که مي کنيد حرف مي زند و اين که از زحمات خود سودي نمي بريد و ناگزير بايد از نو کارها را شروع کنيد.پله بي نهايت که تا اعماق آسمان وجود داشته باشد نيکو خوابي نيست. پلکان از سنگ و آهن باشد بهتر از پلکان آجري و خشتي و گلي است. پرت شدن از پلکان هم خوب نيست. اگر بالاي پله بوديد و به دعوت و اشاره کسي پائين آمديد فريب مي خوريد و زيان مي بينيد و اگر پائين بوديد و به دعوت و اشاره کسي بالا رفتيد فريب مي خوريد اما زياني متوجه شما نمي شود.

 • پله هاي چوبي : پروژه هاي خود را کنار بگذاريد

 • در هنگام‌ تعبیر این‌ خواب‌، لازم‌ است‌ که‌ احساس‌ حین‌ بیدار شدن‌تان‌ را به‌ یاد بیاورید. بالا و پایین‌رفتن‌ از پله‌ می‌تواند معانی‌ متعدد و متفاوتی‌ داشته‌ باشد. می‌تواند نشان‌ دهنده‌ تعبیر و تحولات‌ در خودآگاهی‌ و هوشیاری‌، حرکت‌ از دنیای‌ درونی‌ به‌ دنیایی‌ دیگر یا دگرگونی‌ در درک‌ و فهم‌ باشد

 • از نقطه‌ نظردنیوی‌، پله‌ می‌تواند نمایانگر افزایش‌ و ترقی‌ یا سقوط و رکود در مقام‌ و منزلت‌ اجتماعی‌ یا اقتصادی‌ وتلاش‌های‌ کلی‌ باشد که‌ نیازمند تحقق‌ بخشیدن‌ به‌ اهداف‌ کوچک‌ و بزرگ‌ زندگی‌ هستند.

 • بالا رفتن‌ از پله‌نشانگر جامه‌ عمل‌ پوشاندن‌ به‌ آرزوها و حرکت‌ شما در مسیری‌ صحیح‌ و مثبت‌ است‌

 • پایین‌ رفتن‌ از پله‌می‌تواند نشانه‌ شک‌، تردید، دودلی‌ و تزلزل‌ شما یا دوره‌ای‌ سخت‌ کوشی‌ و نایل‌ آمدن‌ به‌ هدفی‌ بزرگ‌،مهم‌ و برجسته‌ باشد. در کل‌، مشاهده‌ بالا رفتن‌ از پله‌ها به‌ معنای‌ حرکت‌ به‌ شیوه‌ای‌ مثبت‌ و پایین‌ آمدن‌از پله‌ها به‌ معنای‌ یک‌ دوره‌ زمانی‌ ناراحت‌ کننده‌ و غم‌انگیز یا روند منفی‌ نقطه‌ نظرات‌ و عملکردها است‌.

 • پله: اگر خواب ببینید که از پله بالا می‌روید، معمولا نشانه آن است که موفقیتی در آینده خواهید داشت. پایین آمدن از پله به این معنی است که از شکست می‌ترسید زیرا اخیرا به نوعی ، خطر کرده‌اید.

 • سلام خواب دیدم ب یه نفرکمک میکردم از پله بره بالا خودمم باهاش رفتم بالا

 • من تو خونه جدیدمون چشمم ب پله های چوبی و قشنگش خورد اما پیش خودم گفتم پله هاش چرا اینقد زیادن به تازگی هم از کسی ک دوسش داشتم جدا شدم،تعبیرش چیه

 • سلام من دیشب یه خوابی دیدم تعبیر کنید ممنون میشم خواب دیدم داشتم از پله برقی بالا میرفتم که یهو متوقف شد و فقط پله برقی به سمت پایین درست بود بعدا بالاخره درست شد و من رفتم بالا

 • سلام من خواب دیدم که به قبرستان پله پله رفته ام برای خواندن فاتحه برسر مزار فامیل و صدای ادان صبح را شنیدم و یه پیر مرد مرا راهنمایی میکرد و قبرستان درخت داشت ومن را به سمت پایین مبرد وسعی میکردم با خواندن سنگ ها به دنبال کسی بگردم ااما به خوبی نمی توانستم بخوانم واز خواب پریدم

 • سلام من خواب دیدم که به قبرستان پله پله رفته ام برای خواندن فاتحه برسر مزار فامیل و صدای ادان صبح را شنیدم و یه پیر مرد مرا راهنمایی میکرد و قبرستان درخت داشت ومن را به سمت پایین مبرد وسعی میکردم با خواندن سنگ ها به دنبال کسی بگردم ااما به خوبی نمی توانستم بخوانم واز خواب پریدم

 • سلام وقتتو بخیر من در خواب دیده م به دنبال یک نفر میرم او از یک راه باریک پله ای بالا رفت ولی من نتونستم بالا برم و پرت شده م خواستم تعبیرشو بدونم

 • سلام خواب دیدم دارم از پله های مرمرین یک ساختمان بزرگ به طرف پایین سر میخورم، و در عین عبور برخی دوستان قدیم را میدیم، اما ناراحت نبود،ولی میل به بالا رفن داشتم، وسعی داشتم راهم را پیدا کنم اما هر بار سر میخوردم بدو درد،مثل سزسزه

 • سلام خواب دیدم نردبان بسیار بلندی که به یکباره به بالای آن رسیدم نردبان کمی لغزیدولی وارد خانه خدا شدم لطفا خوابم را تعبیر نمایید

 • خواب ذیدم نوه ام از بالای پله ها به زمین افتاد مردلطفا تعبیر کنید

 • سلام خواب دیدم نوه ام از بالای پله ها به زمین افتاد مرد لطفا تعبیر کنید

 • خواب دیدم نوه ام از بالای پله ها به زمین افتاد مرد لطفا تعبیر کنید

 • سلام خواب دیدم نوه ام از بالای پله ها به زمین افتاد مرد لطفا تعبیر کنیدکی تعبیر میکنید

 • من خواب دیدم که خودم رو از پله ها پرت میکنم پایین بنظرتون تعبیر خاصی داره ؟

 • من خاب دیدم خودم رو از پله ها پرت میکنم پایین بنظرتون تعبیرش چیه ؟

 • من سر ظهر خواب دیدم از پله ها افتادم زمین تعبیرش چیه؟؟

 • سلام.دیدم روی ولچرنشستم وتوی فروشگاه هستم آرد،ژله می خوام کسی نمی تونه پداکنه خودم بااون وضع ازپله برق ب پایین می رم باکمی جستجوباکمک مصول فروشگاه پیدامی کنم

 • سلام خواب دیدمباولچردرفروشگاه خریدهستم باپله برقی ب طبقه پایین می رم خودم محکم روی پله برقی می گیرم تاب زمین نخورم ب سلامت ب زمین می رسم ب دنبال آردو ژله می گرد فروشگاه می خواست تعطیل شه ک من کالاهاموپیدامی کنم

 • من خواب دیدم تو فروشگاه بودم داشتم دور و بر رو نگاه میکردم بعد دیدم پسری منو نگاه میکنه رومو برگردوندم ولی هنوز سنگینی نگاشو حس میکردم تا اینکه یهویی داییمو بالای پله هایی دیدم که چند طبقه باهام فاصله داشت و اون پاساژ پله های زیادی داشت و من یه طبقه ای از پله ها بالا رفتم که داییمو ببینم و باهاش سلام…کنمولی اونم هم چنان از پله بالا میرفت و نتونستم بهش برسم و اون منو ندید و بعدش دو سه بار صداش کردم ولی نشنید و کلا متوجه حضورم نشد و منم ناامید از پله ها پایین اودم و اون پاساژ پله های خیلی زیادی داشت.میشه بگین تعبیرش چی میشه؟؟

 • من خواب دیدیم با صاحب کارم نردهای اطراف پله شکستن ویک پله امدم پاین

 • من خواب دیدم که بایک پیرزن ویک مردجوان درفرودگاه هستم وقصدمشهددارم ولی از گرفتن شناسنامه هاجا میمونیم وپسرغریبه نامحرم میگه یه راهی هست که مارو به هواپیما میرسونه ومیریم که خیلی پله داره میگم شما که پیری سختته ومن با شتاب وخیلی تندازپله ها پایین میام تا میرسیم به جای گرفتن شناسنامه من زودترمیرسم دوباره چندتا پله برمیگروم بالا بهپسره میگم بیا الان درو میبندن ودوباره میرم پایین

 • سلام من خواب دیدم خونه آجیم داخل اتاقش یه پله چوبی کهنه گداشته بهش گفتم نمای اتاقت زشت کرده بعدشوهرش به اون یکی دامادمون گفت بیاواسمون رنگش کن ظهراین خواب دیدم لطف کنیدبگیدتعبیرش چیه البته ب تازگی آجیم ایناجرثقیل خریدن آخه شوهرش بیکاربود

 • اگر درخواب ببینیم به یک بچه کمک میکنم که از یک پله با هم بالا رویم وموفق هم بشویم تعبیر ش چیست

 • سلام
  خواب دیدم ی سری با آسانسور بالا میروند و قرار بود که اگر هرکس از پله برود و زودتر از بقیه برسد بالا برنده است و جایزه میگیرد ، راهی بسیار طولانی بود من و تقریبا 9 نفر دیگر بودیم که از پله رفتیم تا اواسط راه من آخرین نفر بودم ولی یک هویی خیلی سریع رفتم و با فاصله ی بسیار زیاد اول شدم و همه تشویق کردند منو، بعدش جایزمو نخواستم و رفتم با خوشحالی

 • خواب دیدم به طبقه منفی هفت زیر زمین میرم البته با آسانسور بعد داخل کارگاهی وارد میشم وسط کارگار پله ی دایره ای بدون نرده به سمت بالا داره هرکاری میکنم از پله ها نمیتونم برم بالا تعبیرش چیه؟

 • سلام من خواب دیدم روی پله خانمان بودم داشتم میامدم بالا دیدم دوپله نداشت میترسیدم باید چه جوربرم بالا گیر بودم گفتم به شوهرم بیاد کمکم کنه برم بالا

 • من خواب دیدم ک منو برادرم توی یه خونه وارد میشیم ک پله داره و میگردیم داخل خونه و اونجا کسی نیس و من وقتی از پله ها میام پایین پله ها رو جارو میکنم وبعد میبینم دختر زیبا و محجبه ای وارد میشه و من از اونجا میرم و خاک پله هارو جمع نمیکنم بعد اون دختر میاد سمتم و با اینک عکس پدرش ک شهید شده ولی سراغ پدرشو از من میگیره

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.