تعبیر خواب وضو گرفتن

تعبیر خواب وضو گرفتن | تعبیر خواب | tabire khab

تعبیر خواب وضو گرفتن,تعبیر خواب وضو گرفتن و نماز خواندن,تعبیر خواب وضو گرفتن از امام صادق,تعبیر خواب وضو گرفتن در مسجد,تعبیر خواب وضو گرفتن مرده,تعبیر خواب وضو گرفتن اشتباه,تعبیر خواب وضو گرفتن برای نماز,تعبیر خواب وضو گرفتن با شیر,تعبیر خواب وضو گرفتن دیگری,تعبير خواب وضو گرفتن در مسجد,تعبیر وضو گرفتن مرده در خواب,تعبیر خواب وضو گرفتن و نماز خواندن,تعبیر خواب وضو گرفتن دیگران

تعبیر خواب وضو گرفتن , تعبیر خواب وضو , وضو در خواب

تعبير خواب وضو گرفتن از نظر امام جعفر صادق(ع)

تعبیر وضو در خواب اگر بیند وضو می گرفت و كسی به وضو گرفتن او نگاه می كرد، دلیل كه بیننده به دست او توبه كند.

تعبير خواب وضو گرفتن از نظر محمد بن سیرین

تعبیر گرفتن وضو با آب پاک و صاف بر این است که مقصودش حاصل شود.

تعبیر گرفتن وضو با آب ناپاک و پلید نشانه که از مقصودش دورتر می شود.

تعبير خواب وضو گرفتن از نظر اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

تعبیر وضو با آب صاف این است که از غم ها و ناراحتی ها دور می شود.

تعبیر ترس هنگام وضو این است که در امنیت کامل خواهد بود.

تعبیر گرفتن وضو در خواب اگر وامدار بود با موفقیت وام خود را میگذراند.

تعبیر گرفتن وضو این است که اگر بیننده بیمار است شفا یابد.

تعبیر دیدن وضو اگر بیند كه دست و روی ناشسته نماز كرد، دلیل كه دینش ضعیف است و مالی كه دارد از دستش برود.

تعبیر باطل شدن وضو در خواب چون دست و روی شست او حدثی پدید آید كه وضو باطل شد، دلیل است كه در كسب و كار خود عاجز شود.

تعبير خواب وضو گرفتن از نظر جابر مغربی

تعبیر خواب وضو اگر بیند كه وضوی نماز ساخته بود و ناگاه او را حدث پدید آمد، دلیل كه در كار خود بیچاره شود.

تعبير خواب وضو گرفتن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

وضو گرفتن در خواب بسیار نیکو است به خصوص اگر در عالم خواب نیت اقامه نماز داشته باشید.

تعبیر دیدن آب صاف در خواب اگر کسی در خواب ببیند که در آب صاف و زلال وضو می سازد از غم و رنج رهایی می یابد.

گرفتن وضو در خواب اگر بیماری در خواب ببیند وضو به نیت نماز می گیرد، از بیماری شفا می یابد

تعبیر خواب وضو اگر وامداری ببیند از زیر بار دین بیرون می آید

اگر در خواب ببینید که وضو می گیرید اما آب کدر و تاریک و گل آلود است خوب نیست چرا که مشکلاتی برای شما پیش می آید و درمانده می شوید.

تعبير خواب وضو گرفتن از نظر تام چت ویندو

تعبیر وضو با آب پاک اگر بیند با آب صاف و پاک وضو گرفت از غمها خلاص می شود

تعبیر وضو چنانچه بیمی داشته باشد بیمش از میان می رود

تعبیر وضو در خواب در صورت بیمار بودن شفا می یابد

گرفتن وضو در خواب اگر قرض دار باشد قرضش را ادا می کند.

تعبیر خواب وضو گرفتن | وضو در خواب | تعبیر خواب

57 comments

 1. وضو گرفتن در خواب بسیار نیکو است به خصوص اگر در عالم خواب نیت اقامه نماز داشته باشید. معبران کهن نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند که در آب صاف و زلال وضو می سازد از غم و رنج رهایی می یابد. ابن سیرین از ابراهیم اشعث نقل می کند که اگر بیماری در خواب ببیند وضو به نیت نماز می گیرد، از بیماری شفا می یابد و اگر وامداری ببیند از زیر بار دین بیرون می آید اگر در خواب ببینید که وضو می گیرید اما آب کدر و تاریک و گل آلود است خوب نیست چرا که خواب شما می گوید مشکلاتی برای شما پیش می آید و درمانده می شوید. به طور کلی دیدن وضو ساختن در خواب نیکو است.

  • در خواب دیدم مادربزرگم (مادریم)در مسجدی دارد وضو میگیرد و من نگاهش میکنم تعبیرش چیست؟؟؟

 2. اگر به خواب بیند که وضو به آب صافی کرد، دلیل است که مقصودش حاصل شود. اگر آب پلید بود به خلاف این بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که وضوء به آب صافی ساخت، دلیل که از غم هابرهد. اگر در ترس بود، ایمن شود. اگر وامدار بود بگذارد. اگر بیمار است شفا یابد. جابرمغربی گوید: اگر بیند که وضوی نماز ساخته بود و ناگاه او را حدث پدید آمد، دلیل که در کار خود بیچاره شود حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند وضو می ساخت و کسی به وضو ساختنِ او نگاه می کرد، دلیل که بیننده به دست او توبه کند.

  • خوب است اما در خواب وضو گرفته و میخوایم نیت نناز کنم که از خواب بر خاستم

 3. تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق
  اگر بیند وضو می ساخت و کسی به وضو ساختنِ او نگاه می کرد، دلیل که بیننده به دست او توبه کند.

 4. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی
  اگر بیند که وضوء به آب صافی ساخت، دلیل که از غم هابرهد. اگر در ترس بود، ایمن شود. اگر وامدار بود بگذارد. اگر بیمار است شفا یابد.

 5. شریفه رستمی

  تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
  وضو گرفتن در خواب بسیار نیکو است به خصوص اگر در عالم خواب نیت اقامه نماز داشته باشید. معبران کهن نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند که در آب صاف و زلال وضو می سازد از غم و رنج رهایی می یابد. ابن سیرین از ابراهیم اشعث نقل می کند که اگر بیماری در خواب ببیند وضو به نیت نماز می گیرد، از بیماری شفا می یابد و اگر وامداری ببیند از زیر بار دین بیرون می آید اگر در خواب ببینید که وضو می گیرید اما آب کدر و تاریک و گل آلود است خوب نیست چرا که خواب شما می گوید مشکلاتی برای شما پیش می آید و درمانده می شوید. به طور کلی دیدن وضو ساختن در خواب نیکو است.

 6. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بدون وضو نماز می‌خوانی، یـعـنـی دین و ایمان تو ضعیف می‌باشد و مال و اموالی را که در اختیار داری از دست می‌دهی و یا دنبال چیزی که هستی نمی‌رسی. اگر ببینی پس از وضو گرفتن، «حدثی» باعث شد که وضوی تو باطل بشود، یـعـنـی در کسب و کار خودت عاجز و ناتوان می‌شوی، ولی اگر ببینی دوباره وضو گرفتی و نماز خواندی اما نماز را به طور کامل

 7. تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

  اگر بيند وضو مي ساخت و كسي به وضو ساختنِ او نگاه مي كرد، دليل كه بيننده به دست او توبه كند.

 8. حسین محمدی

  باسلام – در خواب می بینم در حال وضو گرفتن هستم تمام مراحل وضو گرفتن را انجام می دهم اما هنگام مس کردن پایم که می رسد آب دستم به طور کامل خشک می شودومس پایم خشک است. این خواب را حدودا” یک سالی است که هر هفته 2 الی 3 بار می بینم . با تشکر از شما

  • منم نمونه این خواب رو دقیقا چند بار دیدم

  • دقیقا منم مدتهاست عین همین خواب رو می بینم

  • سلام . منم این خواب رو چندباره دارم می بینم تعبیر داره؟

  • سلام من خواب دیدم داخل اتاقی بودم و میدانستم که تا چند لحظه دیگه عزرائیل خارج از اتاق جانم رو میگیره وقتی خواستم از اتاق بیرون بیام شیر آبی داخل اتاق بود وضو گرفتم و بیرون آمدم و در یه لحظه جانم گرفته شد. و فرصت حتی یه کلمه حرف زدن رو هم دیگه نداشتم. تعبیری داره ؟

  • حسین شاهین

 9. من هم چندین بار درسال میبینم اما هیچوقت نتوانستم تعبیرش رو پیداکنم.

 10. سلام .منم چند وقته این خواب رو می بینم تعبیرش چیه؟

 11. سلام در خواب دیدم حضرت محمد (ص)مرا با خود به کنار ابی برد و به من گفت وضو بگیر که امروز اخرین روز زندگی تو است لطفا تعبیرش چه میشود

 12. سلام،قبل از اذان صبح خواب دیدم که در مسجد هستم و جهت اقامه نماز هنوز وضو نگرفتم،تعبیر آن چیست ؟

 13. سلام من خواب دیدم که شب بود ویه حوضچه آبی بود ولی شلنگی در اون بود و هی اب عوض میشد اول خواستگارم وضو گرفت وبعدم من از اون حوضچه وضو گرفتم و چادر سفید نمازی روی سرم بود و و وضو را که گرفتیم برای این که میخواستیم با هم عقد کنیم تعبیرش چیست؟

 14. مریم فرهمند

  سلام من خواب دیدم که شب بود ویه حوضچه آبی بود ولی شلنگی در اون بود و هی اب عوض میشد اول خواستگارم وضو گرفت وبعدم من از اون حوضچه وضو گرفتم و چادر سفید نمازی روی سرم بود و و وضو را که گرفتیم برای این که میخواستیم با هم عقد کنیم تعبیرش چیست؟

 15. اسلام – در خواب می بینم در حال وضو گرفتن هستم تمام مراحل وضو گرفتن را انجام می دهم اما برای مس کردن پایم زمان زیادی معطل می شوم و می بینم آب دستم به طور کامل خشک شده.تعبیر آن چیست؟تشکر

 16. وضو گرفتن در خواب بسیار نیکو است به خصوص اگر در عالم خواب نیت اقامه نماز داشته باشید.

 17. معبران کهن نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند که در آب صاف و زلال وضو می سازد از غم و رنج رهایی می یابد.

 18. ابن سیرین از ابراهیم اشعث نقل می کند که اگر بیماری در خواب ببیند وضو به نیت نماز می گیرد، از بیماری شفا می یابد و اگر وامداری ببیند از زیر بار دین بیرون می آید اگر در خواب ببینید که وضو می گیرید اما آب کدر و تاریک و گل آلود است خوب نیست چرا که خواب شما می گوید مشکلاتی برای شما پیش می آید و درمانده می شوید. به طور کلی دیدن وضو ساختن در خواب نیکو است.

 19. اگر به خواب بیند که وضو به آب صافی کرد، دلیل است که مقصودش حاصل شود

 20. براهیم کرمانی گوید: اگر بیند که وضوء به آب صافی ساخت، دلیل که از غم هابرهد. اگر در ترس بود، ایمن شود. اگر وامدار بود بگذارد. اگر بیمار است شفا یابد.

 21. جابرمغربی گوید: اگر بیند که وضوی نماز ساخته بود و ناگاه او را حدث پدید آمد، دلیل که در کار خود بیچاره شود

 22. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند وضو می ساخت و کسی به وضو ساختنِ او نگاه می کرد، دلیل که بیننده به دست او توبه کند.

 23. اگر بيند وضو مي ساخت و كسي به وضو ساختنِ او نگاه مي كرد، دليل كه بيننده به دست او توبه كند.

 24. اگر بيند كه وضوء به آب صافي ساخت، دليل كه از غم هابرهد. اگر در ترس بود، ايمن شود. اگر وامدار بود بگذارد. اگر بيمار است شفا يابد.

 25. وضو گرفتن در خواب بسيار نيکو است به خصوص اگر در عالم خواب نيت اقامه نماز داشته باشيد. معبران کهن نوشته اند اگر کسي در خواب ببيند که در آب صاف و زلال وضو مي سازد از غم و رنج رهايي مي يابد. ابن سيرين از ابراهيم اشعث نقل مي کند که اگر بيماري در خواب ببيند وضو به نيت نماز مي گيرد، از بيماري شفا مي يابد و اگر وامداري ببيند از زير بار دين بيرون مي آيد اگر در خواب ببينيد که وضو مي گيريد اما آب کدر و تاريک و گل آلود است خوب نيست چرا که خواب شما مي گويد مشکلاتي براي شما پيش مي آيد و درمانده مي شويد. به طور کلي ديدن وضو ساختن در خواب نيکو است.

 26. اگر به خواب بيند كه وضوء به آب صافى كرد، دليل است كه مقصودش حاصل شود. اگر آب پليد بود به خلاف اين بود.

 27. ابراهيم كرماني گويد:

  اگر بيند كه وضوء به آب صافي ساخت، دليل كه از غم هابرهد. اگر در ترس بود، ايمن شود. اگر وامدار بود بگذارد. اگر بيمار است شفا يابد.

  اگر بيند كه دست و روي ناشسته نماز كرد، دليل كه دينش ضعيف است و مالي كه دارد از دستش برود.

  اگربيند چون دست و روي شست او حدثي پديد آيد كه وضو باطل شد، دليل است كه در كسب و كار خود عاجز شود.

 28. جابرمغربي گويد:

  اگر بيند كه وضوي نماز ساخته بود و ناگاه او را حدث پديد آمد، دليل كه در كار خود بيچاره شود.

 29. حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

  اگر بيند وضو مي ساخت و كسي به وضو ساختن او نگاه مي كرد، دليل كه بيننده به دست او توبه كند.

 30. منوچهر مطيعي تهراني گويد:

  وضو گرفتن در خواب بسيار نيکو است به خصوص اگر در عالم خواب نيت اقامه نماز داشته باشيد. معبران کهن نوشته اند اگر کسي در خواب ببيند که در آب صاف و زلال وضو مي سازد از غم و رنج رهايي مي يابد. ابن سيرين از ابراهيم اشعث نقل مي کند که اگر بيماري در خواب ببيند وضو به نيت نماز مي گيرد، از بيماري شفا مي يابد و اگر وامداري ببيند از زير بار دين بيرون مي آيد اگر در خواب ببينيد که وضو مي گيريد اما آب کدر و تاريک و گل آلود است خوب نيست چرا که خواب شما مي گويد مشکلاتي براي شما پيش مي آيد و درمانده مي شويد. به طور کلي ديدن وضو ساختن در خواب نيکو است.

 31. تام چت ويندو مي گويد :

  اگر بيند با آب صاف و پاک وضو گرفت از غمها خلاص مي شود و چنانچه بيمي داشته باشد بيمش از ميان مي رود و در صورت بيمار بودن شفا مي يابد و اگر قرض دار باشد قرضش را ادا مي کند

 32. تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی با آب صاف و پاکی وضو گرفته‌ای، تعبیرش این است که به خواسته و مقصودت می‌رسی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که از غم و اندوه رها می‌شوی، یا اگر دچار ترس و دلهره شده‌ای ایمن خواهی شد، یا اگر بدهکار هستی، بدهی خود را پرداخت می‌کنی، و یا اگر بیمار هستی، بهبود پیدا خواهی کرد (تعبیرهای مختلف)، تعبیرگری می‌گوید: ولی اگر ببینی با آب کثیف و ناپاکی وضو گرفته‌ای، یـعـنـی به خواسته و مقصودت نمی‌رسی.

 33. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بدون وضو نماز می‌خوانی، یـعـنـی دین و ایمان تو ضعیف می‌باشد و مال و اموالی را که در اختیار داری از دست می‌دهی و یا دنبال چیزی که هستی نمی‌رسی. اگر ببینی پس از وضو گرفتن، «حدثی» باعث شد که وضوی تو باطل بشود، یـعـنـی در کسب و کار خودت عاجز و ناتوان می‌شوی، ولی اگر ببینی دوباره وضو گرفتی و نماز خواندی اما نماز را به طور کامل تمام نکرده‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی، ولی اگر ببینی بعد از آن وضو اصلاً نماز نخوانده‌ای تعبیرش بهتر است.

 34. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی وضو می‌گیری و کسی به وضو گرفتن تو نگاه می‌کند، یـعـنـی آن شخص به دست تو توبه می‌کند. اگر ببینی در حالی که وضو می‌گیری به صورت شخص عالمی نگاه می‌کنی، یـعـنـی به دست آن شخص توبه خواهی کرد.

 35. خواب ديدم وضو مى گيرم بعد از مسح دست چپ متوجه ميشم كرم كوچكى روى دستم هست ودقت كردم ديدم آبى كه از لوله مى آيد صاف وزلال نيست وآلوده است. تعبيرش چيه

 36. من همیشه خواب میبینم دارم برای نماز جماعت در مسجد یا حسینیه وضو میگیرم ولی تو خواب دلهره دارم به نماز جماعت نمیرسم تعبیرش چیه

 37. دیشب خواب دیدم که یکی از بستگانم با دختر کوچکش که بغل گرفته و لیوانی از انار دانه شده در دست دارد ومیخورد نزدیک خانه ما ایستاده.ناگهان مقداری از انارها روی زمین پخش میشود.و مادر کودک خم میشود که از روی زمین جمع کند.من مانع میشوم و با نوک پا به این طرف و ان طرف .جوبی از آب میریزم.

 38. خواب دیدم نصف نمازمو باماست وضو گرفتم تعبیرشو بگید توروخدا????????

 39. من خواب دیدم رفتم داخل که اول فکر کردم خونه خودم هست ولی بعد متوجه شدم که خونه من نیست امدم بیرون بعد رسیدم به خونه خودم

  • سلام خواب دیدم با دانه های کنجد وضو گرفتن تعبیرش چیه؟

 40. من خواب دیدم رفتم داخل که اول فکر کردم خونه خودم هست ولی بعد متوجه شدم که خونه من نیست امدم بیرون بعد رسیدم به خونه خودم

 41. خ اب دیدم کلید اندختم به خانه رفتم داخلش اول متوجه ندشددم خونه خودم نیست وخوابیدم وقتی بیدار شدم دیدم خونه من نیست آمدم بیرون دبال خوونه خودم میگشتم خیلی طول کشیدتا پیدا کردم

 42. سلام من درخواب دیدم وضو دارم و به نیت نماز میخوام برم مسجد که توی ابی افتادم که سواربرماشینی بودم که کسی به من میگویدوضویت باطل شده است ولی من میگویم دوباره وضو میگیرم میخواهم به مسجدبروم

 43. من امروز صبح خواب دیدم که وضودارم و قصدرفتن به مسجدرا دارم که درراه باماشینی که بودم توی ابی می افتم وکسی به بنده میگوید وضویت باطل شد ولی من میگویم نه و دوباره وضومیگیرم میخواهم برم‌مسجد برای نماز
  میشه بگید تعبیرش چیه

 44. سلام من خواب دیدم داخل اتاقی بودم و میدانستم که تا چند لحظه دیگه عزرائیل خارج از اتاق جانم رو میگیره وقتی خواستم از اتاق بیرون بیام شیر آبی داخل اتاق بود وضو گرفتم و بیرون آمدم و در یه لحظه جانم گرفته شد. و فرصت حتی یه کلمه حرف زدن رو هم دیگه نداشتم. تعبیری داره ؟

 45. من خواب دیدم که از وسط سینه مادرم اب زلالی میاد ومن با اون اب وضو گرفتم تعبیرش چیست

 46. من خواب دیدم دارم وضو میگیرم برای نماز ولی وقتی دیدم هنوز اذان نگفتن و وقت خوابه ..تو خواب گفتم ک قبل خواب با وضو بخابم ..تعبیرش چی میشه ؟باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.