تعبیر خواب شکستن یخ

درباره تعبیرخواب یخ بدانید

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
تعبیرخواب یخيخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل ديده شود. مثلا در زمستان ديدن يخ خوب نيست اما از جابر مراکشي نقل است که يخ در خواب گشادگي کارهاست.تعبیرخواب یخ اگر در تابستان يخ فراوان ببينيد که جمع مي کنيد ، از غم و رنج رهايي خواهيد يافت.

درباره تعبیرخواب یخ بدانید

‫تعبیر خواب شکستن یخ ‫, تعبیر خواب یخ , ‫تعبیر خواب یخبندان , یخ در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب یخ بدانید

تعبیرخواب یخ احساسي که در خواب داريد ملاک تعبير قرار مي گيرد تعبیرخواب یخنه فصلي که خواب ديده ايد. آب شدن يخ به معني حل شدن مشکلات هم مي تواند باشد.

درباره تعبیرخواب یخ بدانید

‫تعبیر خواب شکستن یخ ‫, تعبیر خواب یخ , ‫تعبیر خواب یخبندان , یخ در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب یخ بدانید

تعبیرخواب یخ ممکن است فصلی که در خواب می بینید زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشید

درباره تعبیرخواب یخ بدانید

‫تعبیر خواب شکستن یخ ‫, تعبیر خواب یخ , ‫تعبیر خواب یخبندان , یخ در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب یخ بدانید

آنلی بیتون مى‏گوید: تعبیرخواب یخ اگر در خواب ببینید تکه‏اى یخ آب مى‏شود، علامت آن است که امرى باعث نگرانى و تشویش شما مى‏شود. ولى به زودى برایتان سود تعبیرخواب یخزیادى را به دنبال خواهد آورد

تعبیرخواب یخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.