خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب یخ
3t21
تاریخ انتشار : 13 اردیبهشت 1396 - 16:55

تعبیر خواب یخ

تعبیر خواب یخ | تعبیرخواب یخ | tabire khab

تعبیر خواب یخ,تعبیر خواب یخچال,تعبیر خواب یخبندان,تعبیر خواب یخچال خراب,تعبیر خواب یخچال خریدن,تعبیر خواب یخ خوردن,تعبیر خواب یخ و برف,تعبیر خواب یخ شکستن,تعبیر خواب یخ زدن دریا,تعبیر خواب یخچال خالی,تعبیر خواب یخچال نو,تعبیر خواب یخچال پر از خوراکی,تعبیر خواب یخچال پر از میوه,تعبیر خواب یخچال کثیف,تعبیر خواب یخچال بزرگ,تعبیر خواب یخچال سوخته,تعبیر خواب یخبندان برف,تعبیر خواب یخبندان,تعبیر خواب برف و یخبندان,تعبیر خواب سرما و یخبندان,تعبیر خواب زمین یخبندان,تعبیر خواب خرید یخچال,تعبیر خریدن یخچال در خواب,تعبیر خواب یخ خوردن,تعبیر خواب یخ خوردن مرده,تعبیر خواب آب یخ خوردن,تعبیر خواب سر خوردن روی یخ,تعبیر خواب لیز خوردن روی یخ,تعبیر خواب سر خوردن در یخ,تعبیر یخ خوردن در خواب,تعبیر خواب سر خوردن رو یخ,تعبیر خواب برف و یخ,تعبیر برف و یخ در خواب,تعبیر خواب یخ زدن آب دریا

تعبیر خواب یخ , تعبیر خواب یخ زدن انسان , تعبیر خواب یخ زدگی , تعبیر خواب یخ خوردن

خواب یخ یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم یخ در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب یخ می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب یخ را مطالعه نمایید و متوجه شوید یخ چه تعبیری دارد

تعبیر خواب یخ از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب یخ در خواب غم و غصه است به خصوص در فصل زمستان

تعبیر خواب یخ از دید جابر مغربی

یخ در خواب گستردگی روزی است

تعبیر خواب جمع کردن یخ در تابستان مال جمع کردن است

تعبیر خواب یخ از دید اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

تعبیر خواب یخ در زمستان عیش خوش است

تعبیر خواب یخ از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب یخ، غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود

تعبیر خواب یخ از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب یخ ، ناراحتی است

تعبیر خواب شکستن یخ ، ترس بی مورد است

تعبیر خواب روی یخ سر خوردن ، تصادف است

تعبیر خواب یخ از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب یخ این است که افراد پست می خواهند ثمره کار شما را نابود کنند

تعبیر خواب یخ شناور روی رودخانه این است که به خوشی شما حسادت می شود

تعبیر خواب راه رفتن روی یخ ، دردسر برای رسیدن به آسودگی است

تعبیر خواب دختری که روی یخ راه می رود یک راه برای فرار از شرمساری دارید

تعبیر خواب یخ از دید هانس کورت

تعبیر خواب یخ دیدن این است که عده ای به شما آسیب می زنند

تعبیر خواب راه رفتن روی یخ دردسر است

تعبیر خواب قندیل یخ، بیماری است

تعبیر خواب یخ از دید لیلا برایت

تعبیر خواب یخ به خطر افتادن سلامتی است

تعبیر خواب یخ زدن انسان این است که باید مراقب خود باشید

تعبیر خواب یخ | یخ در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 37 نظر ثبت شده است.

 1. محمدبن سیرین گوید:
  یخ درخواب غم و غصه بود، خاصه در سرما.

 2. جابر مغربی گوید:
  یخ فراخی است اگر در تابستان یخ جمع نمود مال جمع کند.

 3. ابراهیم کرمانی گوید:
  اگر در زمستان بیند عیش خوش بود.

 4. منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود

 5. مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست اما از جابر مراکشی نقل است که یخ در خواب گشادگی کارهاست

 6. اگر در تابستان یخ فراوان ببینید که جمع می کنید ، از غم و رنج رهایی خواهید یافت.

 7. ممکن است فصلی که در خواب می بینید زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشید.

 8. احساسی که در خواب دارید ملاک تعبیر قرار می گیرد نه فصلی که خواب دیده اید. آب شدن یخ به معنی حل شدن مشکلات هم می تواند باشد.

 9. لوک اویتنهاو می گوید :
  یخ : ناراحتی
  شکستن آن : ترس بیمورد
  روی آن سر خوردن : تصادف

 10. دیدن یخ در خواب ، نشانه آن است که افراد بی ارزش سعی می کنند تا بهترین ثمره فعالیت شما را نابود بسازند .

 11. اگر خواب ببینید قطعه ای یخ روی رود خانه شناور است ، نشانه آن است که دوستان به شادمانی زندگی شما حسادت می ورزند .

 12. اگر در خواب روی یخ راه بروید ، نشانه آن است که برای به دست آوردن آسودگی در زندگی ، خود را به دردسر می اندازید .

 13. اگر دختری خواب ببیند روی یخ راه می رود ، علامت آن است که تنها یک راه برای گریز از شرمساری پیش پای اوست .

 14. دیدن قندیلهای یخ که از لبه پشت بام خانه ها آویخته است ، علامت آن است که به بیماری دچار خواهید شد یا در اثر بدبختی به آسایش و آرامش نیازمند خواهید گردید .

 15. اگر در خواب قندیلهای یخ را از دیواری آویخته ببینید ، نشانه آن است که درد جسمی و روحی خواهید کشید

 16. دیدن قندیلهای آویخته از درختان در خواب ، نشانهآن است که امیدها به یأس مبدل می شود

 17. اگر خواب ببینید قندیلهای یخ از درختان سبز آویخته اند ، علامت آن است که آینده ای درخشان بر تردیدهای شما سایه می افکند .

 18. اگر خواب ببینید آب در یخچال می گذارید تا یخ ببندد ، نشانه آن است که به خاطر خودخواهی در زندگی شکست می خورید

 19. اگر خواب ببینید یخ می خورید ، نشانه آن است که بیمار خواهید شد .

 20. نوشیدن آب یخ در خواب ، علامت آن است که در اثر عیاشی به ضعف جسمانی دچار خواهید شد

 21. اگر خواب ببینید در آب و یخ حمام می کنید ، نشانه آن است که در شادیهای زندگی شما وقفه ای غیرقابل باور رخ می دهد

 22. هانس کورت مى‏گوید:
  اگر در خواب یخ ببینید، بیانگر آن است که عده‏اى قصد دارند به شما آسیب وارد کنند. راه رفتن بر روى یخ در خواب، بیانگر دردسر و گرفتارى است.دیدن قندیل‏هاى یخ در خواب، بیانگر بیمارى است.

 23. یخ

  یخ
  محمدبن سیرین گوید:
  یخ درخواب غم و غصه بود، خاصه در سرما.

  جابر مغربی گوید:
  یخ فراخی است اگر در تابستان یخ جمع نمود مال جمع کند.

  ابراهیم کرمانی گوید:
  اگر در زمستان بیند عیش خوش بود.

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود. مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست اما از جابر مراکشی نقل است که یخ در خواب گشادگی کارهاست. اگر در تابستان یخ فراوان ببینید که جمع می کنید ، از غم و رنج رهایی خواهید یافت. ممکن است فصلی که در خواب می بینید زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشید. احساسی که در خواب دارید ملاک تعبیر قرار می گیرد نه فصلی که خواب دیده اید. آب شدن یخ به معنی حل شدن مشکلات هم می تواند باشد.

  لوک اویتنهاو می گوید :
  یخ : ناراحتی
  شکستن آن : ترس بیمورد
  روی آن سر خوردن : تصادف

  آنلی بیتون مى‏گوید:
  ۱ـ دیدن یخ در خواب ، نشانه آن است که افراد بی ارزش سعی می کنند تا بهترین ثمره فعالیت شما را نابود بسازند .
  ۲ـ اگر خواب ببینید قطعه ای یخ روی رود خانه شناور است ، نشانه آن است که دوستان به شادمانی زندگی شما حسادت می ورزند .
  ۳ـ اگر در خواب روی یخ راه بروید ، نشانه آن است که برای به دست آوردن آسودگی در زندگی ، خود را به دردسر می اندازید .
  ۴ـ اگر دختری خواب ببیند روی یخ راه می رود ، علامت آن است که تنها یک راه برای گریز از شرمساری پیش پای اوست .
  ۵ـ دیدن قندیلهای یخ که از لبه پشت بام خانه ها آویخته است ، علامت آن است که به بیماری دچار خواهید شد یا در اثر بدبختی به آسایش و آرامش نیازمند خواهید گردید .
  ۶ـ اگر در خواب قندیلهای یخ را از دیواری آویخته ببینید ، نشانه آن است که درد جسمی و روحی خواهید کشید .
  ۷ـ دیدن قندیلهای آویخته از درختان در خواب ، نشانهآن است که امیدها به یأس مبدل می شود .
  ۸ـ اگر خواب ببینید قندیلهای یخ از درختان سبز آویخته اند ، علامت آن است که آینده ای درخشان بر تردیدهای شما سایه می افکند .
  ۹ـ اگر خواب ببینید آب در یخچال می گذارید تا یخ ببندد ، نشانه آن است که به خاطر خودخواهی در زندگی شکست می خورید .
  ۱۰ـ اگر خواب ببینید یخ می خورید ، نشانه آن است که بیمار خواهید شد .
  ۱۱ـ نوشیدن آب یخ در خواب ، علامت آن است که در اثر عیاشی به ضعف جسمانی دچار خواهید شد .
  ۱۲ـ اگر خواب ببینید در آب و یخ حمام می کنید ، نشانه آن است که در شادیهای زندگی شما وقفه ای غیرقابل باور رخ می دهد .

  هانس کورت مى‏گوید:
  اگر در خواب یخ ببینید، بیانگر آن است که عده‏اى قصد دارند به شما آسیب وارد کنند. راه رفتن بر روى یخ در خواب، بیانگر دردسر و گرفتارى است.دیدن قندیل‏هاى یخ در خواب، بیانگر بیمارى است.

  لیلا برایت مى‏گوید:
  خوردن یخ در خواب، علامت آن است که سلامتى شما در خطر است. اگر شخصى را در خواب ببینید که یخ بسته است، نشانه‏ى آن است که باید مراقب خود باشید

 24. یخ درخواب غم و غصه بود، خاصه در سرما.

 25. یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود. مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست اما از جابر مراکشی نقل است که یخ در خواب گشادگی کارهاست. اگر در تابستان یخ فراوان ببینید که جمع می کنید ، از غم و رنج رهایی خواهید یافت. ممکن است فصلی که در خواب می بینید زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشید. احساسی که در خواب دارید ملاک تعبیر قرار می گیرد نه فصلی که خواب دیده اید. آب شدن یخ به معنی حل شدن مشکلات هم می تواند باشد.

 26. خواب دیدم دارم از یک سیب زمینی پوست کنده ایی میخوردم،

 27. خواب دیدم یک لیوان بزرگ پر آب که 2 تکه یخ داشت و من در حد مزه کردن و یا چشیدن از آن خوردم،تعبیر چیست؟

 28. من خواب دیدم یکی با یخ داره رو کف دست راستم یه چیزی مینویسه.

 29. اگر جنازه ی منجمد و یخ زده ببینیم تو خواب ، تعبیرش چیه ؟! 😐

 30. سلام من حواب دیدم که از بالا یخ پرتاب می کردند و من خیلی هاشو گرفتم تعبیرش چیه؟

 31. سلام من خواب دیدم که روی یخ سرسره بازی میکنم و واقعا تعبیرش صحیح بود که شاخ دراوردم.

 32. خواب دیدم از اسمان یخ میبارد واسمان هم ابی و سفید است تعبیرش چیست

 33. دیدن مردی که از دنیا رفته در حالی که روی یخ نشسته و در حال لرزیدن است چه معنی میدهد؟

 34. یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود. مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست اما از جابر مراکشی نقل است که یخ در خواب گشادگی کارهاست. اگر در تابستان یخ فراوان ببینید که جمع می کنید ، از غم و رنج رهایی خواهید یافت. ممکن است فصلی که در خواب می بینید زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشید. احساسی که در خواب دارید ملاک تعبیر قرار می گیرد نه فصلی که خواب دیده اید. آب شدن یخ به معنی حل شدن مشکلات هم می تواند باشد.

 35. من خواب یخ فروشو دیدم تعبیرش چیت

 36. سلام خواب دیدم که تما م شهر انزلی یخ زده حتی موج دریایش و من و نوهام با سورتمه از یک راهروی که یخ زده بود سر خوردیم رفتیم پیش داماد و دخترم معنیش چیه

 37. اول تیرماه خواب دیدم پنجره ی اتاقم یخ زده

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ