تعبیر خواب قرآن

تعبیر خواب قرآن | تعبیرخواب قرآن | tabire khab

تعبیر خواب قرآن,تعبیر خواب قرآنی,تعبیر خواب قرآن خواندن,تعبیر خواب قرآن هدیه گرفتن,تعبیر خواب قرآن دردست داشتن,تعبیر خواب قرآن خواندن با صوت,تعبیر خواب قرآن پاره شده,تعبير خواب قرآني,تعبیر خواب قرآن خواندن مرده,تعبیر خواب قرآن گرفتن,تعبیر خواب قرانی با ایام ماه,تعبیر خواب قران,تعبیر خواب قران خواندن,تعبیر خواب قران در دست داشتن,تعبیر خواب قران هدیه گرفتن,تعبیر خواب قران هدیه دادن,تعبیر خواب قران خواندن مرده,تعبیر خواب قران دیدن,تعبیر خواب قرآن خواندن با صدای بلند,تعبیر خواب قران خواندن در مسجد,تعبیر خواب قرآن خواندن دیگران,تعبیر خواب قران خواندن سوره بقره,تعبیر خواب قران خواندن نوزاد,تعبیر خواب قرآن خواندن برای مرده,تعبیر خواب قران خواندن در قبرستان,تعبير خواب قرآن هديه گرفتن,تعبیر خواب قرآن هدیه گرفتن ابن سیرین,تعبیر خواب کتاب قران هدیه گرفتن,تعبیرخواب قران هدیه گرفتن,تعبیر قرآن هدیه گرفتن در خواب,تعبیر خواب قرآن خواندن با صوت زیبا,تعبیر خواندن قران با صوت در خواب,تعبير خواب قران خواندن مرده,تعبیر خواب مرده در حال قران خواندن,تعبیر خواب قران خواندن توسط مرده,تعبیر قران خواندن مرده در خواب,تعبیر خواب مرده در حال قرآن خواندن,تعبیر قران خواندن برای مرده در خواب,تعبیر خواب قرآن گرفتن از مرده,تعبير خواب گرفتن قرآن,تعبیر خواب قران به سر گرفتن,تعبیر خواب آتش گرفتن قرآن,تعبير خواب آتش گرفتن قرآن,تعبیر خواب گرفتن قرآن در خواب

تعبیر خواب قرآن , تعبیر خواب قرآنی , تعبیر خواب قرآن خواندن

خواب قرآن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم قرآن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب قرآن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب قرآن را مطالعه نمایید و متوجه شوید قرآن چه تعبیری دارد

تعبیر خواب قرآن از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب قرآن خواندن چهار چیز است

سلامتی از بدی ها – ثروت – برآورده شدن حاجت – نهی از منکر

تعبیر خواب قرآن از دید یوسف نبی ع

تعبیر خواب دیدن قرآن خواندن ، ایمنی و امنیت از آفت ها است

تعبیر خواب قرآن از دید ابراهیم كرمانی

تعبیر خواب نیمه ای از قرآن را خواندن ، نصف عمرش سپری شده است

تعبیر خواب حافظ قرآن شدن ، امانت داری است

تعبیر خواب شنیدن قرآن خواندن ، قوی شدن دین است

تعبیر خواب قرآن از دید جابر مغربی

تعبیر خواب ختم کردن قرآن ، رسیدن به مراد است

تعبیر خواب بلند قرآن خواندن ، بلند شدن کار است

تعبیر خواب خواندن آیه ای از قرآن ، تفسیر این آیه تعبیر خواب است

تعبیر خواب قرآن از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب کسی که در خواب قرآن بخواند اما در بیداری نتواند قرآن بخواند ، خوب نیست

تعبیر خواب قرآنقرآن در خواب دیدن | تعبیر خواب

89 comments

 1. اگر در خواب بيند كه آيه رحمت مي خواند، دليل بشارت است از حق تعالي. پس شكر بايد نمود

 2. اگر بيند آيه عذاب خواند، دليل خشم حق تعالي بود پس توبه بايد كرد

 3. ابراهيم كرماني گويد: اگر نيمه اي از قرآن بخواند، دليل كه نيمه اي از عمر او گذشته باشد.

 4. اگر بيند حافظ قرآن شد، دليل كه علم و امانت نگه دارد.

 5. اگر بيند آواز قرآن خواندن شنيد، دليل كه دينش قوي شود

 6. جابرمغري گويد: اگر بيند قرآن را ختم نمود، دليل است كه مرادها بيابد و بعضي گويند آخر عمر او بود

 7. اگر بيند كه قران را بلند مي خواند، دليل كه كارش بلند شود.

 8. اگر بيند يك سبع قران بخواند، دليل كه از غم برهد

 9. . اگر كسي بيند قرآن مي خواند و در بيداري نتوانست خواندن، دليل كه اجلش نزديك بود.

 10. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است. اول: سلامتي يافتن از آفتها. دوم: توانگري. سوم: مراد دل و كام يافتن. چهارم: پرهيزكاري فرمودن از مناهي خلايق را.

 11. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با مرکب چیزی از قرآن یا اسمی از اسم‌های خداوند را می‌نویسی، تعبیرش خوبی و درستی تو می‌باشد

 12. ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی قرآن یا توحید و یا دعا می‌نویسی، تعبیرش خیر و برکت و سود و منفعت می‌باشد .

 13. باسلام – خاب دیدم همراه پدرم یک دستگاه چاپ دستی را ازیک سربالایی هل میدیم – ب یک جای صاف رسیدیم.اتش روشن کردیم.وبعدش دوصفحه قران را چاپ کردیم ودراخر اسم پدربزرگ پدرم رو نوشتیم. – اگ ممکنه تعبیرشوبم بگید

 14. شب هنگام خواب دعا کردم اگر خدا به من پسر عطا کرد باتقوا باشد اگر نه من ازخدا پسر بی ایمان نمی خواهم همان لحظه خوابم گرفت ویک پسر دریک قنداقی که باخط سبزو سیاه قران نوشته شده بود به من دادند ایا دعایم مستجاب شده هفت سال پیش این خواب رادیده ام

  • مهدی صفایی

   سلام خواب دیدم که شهرداری اومده خونمونو خراب کنه بعد دخترمون رفت از همسایه قران بیاره قرار بهش نداد

 15. خواب دیدم عزرائیل می خواد جونم بگیره به سختی ولی با خوندن سوره یاسین رهام کرد

 16. سلام ..خواب دیدم که ۴تا انگشتر روی زمین به شکل ایستاده اند و به من دادند که نگین اونها مثل در نجف بود روی نگین اولی ایه وان یکاد الذین و س‌وره فتح نوشته شده بود .روی نگین دومی سوره نصر بو د و روی نگین سومی غافر و چهارمی فاطر نوشته بود و هیچکس به جز خودم قادر به دیدن اون ۴تا انگشتر نبود انگار مخصوص من بود جنس انگشترها از نقره بود و مدل مردانه داشت ونگین همشون مثل در نجف بود همرنگ خود انگشترها بود

 17. دیدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببینید که قرآن تلاوت می کنید. معبران در مورد تلاوت قرآن و این که کدام سوره و کدام آیه را می خواندید تاویلات مفصل دارند ولی روی هم رفته دیدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر در یک مورد و آن این است که آدم بی سواد و کسی که در بیداری قادر به خواندن قرآن نیست در رویای خویش ببیند قرآن تلاوت می کند. این از ابن سیرین است و او از معبران دیگر نقل کرده است که اگر کسی در خواب ببیند قرآن می خواند و در بیداری قادر به خواندن قرآن نباشد نشان آن است که اجلش نزدیک است و الله اعلم

 18. قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است.

  اول: سلامتي يافتن از آفتها. دوم: توانگري. سوم: مراد دل و كام يافتن. چهارم: پرهيزكاري فرمودن از مناهي خلايق را.

 19. اگر نيمه اي از قرآن بخواند، دليل كه نيمه اي از عمر او گذشته باشد. اگر بيند حافظ قرآن شد، دليل كه علم و امانت نگه دارد. اگر بيند آواز قرآن خواندن شنيد، دليل كه دينش قوي شود

 20. اگر بيند قرآن را ختم نمود، دليل است كه مرادها بيابد و بعضي گويند آخر عمر او بود. اگر بيند كه قران را بلند مي خواند، دليل كه كارش بلند شود. اگر بيند كه كدام آيه خواند. تفسير اين آيه تعبير خواب او بود. اگر بيند يك سبع قران بخواند، دليل كه از غم برهد. اگر كسي بيند قرآن مي خواند و در بيداري نتوانست خواندن، دليل كه اجلش نزديك بود.

 21. ديدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببينيد که قرآن تلاوت مي کنيد. معبران در مورد تلاوت قرآن و اين که کدام سوره و کدام آيه را مي خوانديد تاويلات مفصل دارند ولي روي هم رفته ديدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر در يک مورد و آن اين است که آدم بي سواد و کسي که در بيداري قادر به خواندن قرآن نيست در روياي خويش ببيند قرآن تلاوت مي کند. اگر کسي در خواب ببيند قرآن مي خواند و در بيداري قادر به خواندن قرآن نباشد نشان آن است که اجلش نزديک است و الله اعلم.

 22. اگر کسی در خواب دید که آیه رحمت از قرآن می خواند مورد لطف خداوند قرار می گیرد و اگر آیه عذاب می خواند، باید از گناهانش توبه کند و به سوی خداوند باز گردد.

 23. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر نیمه ای از قرآن بخواند، دلیل که نیمه ای از عمر او گذشته باشد. اگر ببیند حافظ قرآن شد، دلیل که علم و امانت نگه دارد. اگر ببیند آواز قرآن خواندن شنید، دلیل که دینش قوی شود.

 24. جابر مغری می گوید: اگر ببیند قرآن را ختم نمود، دلیل است که مرادها بیابد و بعضی گویند آخر عمر او خواهد بود. اگر ببیند که قران را بلند می خواند، دلیل که کارش بلند شود. اگر ببیند که کدام آیه خواند، تفسیر آن آیه تعبیر خواب او است. اگر ببیند یک سبع قران بخواند، دلیل که از غم برهد. اگر کسی ببیند قرآن می خواند و در بیداری نتوانست خواندن، دلیل که اجلش نزدیک است.

 25. اگر کسی در خواب به شغل قرآن فروشی مشغول بود، دین اسلام را سبک می شمرد و فروش هر چیزی که از نظر دینی با ارزش باشد، در خواب بد است.

 26. خاب دیدم یکی بهم قران داده من بوسش کردم

 27. خوای دیدم یکی از اقوام چهار قران در اندازه های معمولی متوسط و کوچک و یکی هم کوچکتر در برابرم گرفته و می گوید هر کدام را می خواهی بردار و من نمی دانم برداشتم یا نه! در بین یکی از قرانها یک کارت بانکی هم بود که نمی دانم متعلق من بوده است یا نه .

 28. خواب دیدم قرار هست عروسی کنم و در حال آماده شدن هستم ولی دیدم کت دامادی تمیز نیست و نیاز به شستشو و اتو داره به همین دلیل نپوشیدم و محل عروسی را ترک کردم و آخر شب بعد از رفتن همه برگشتم نمیدانم بعد از رفتن من و بدون من عروسی برگزار گردید یا به وقت دیگری موکول شد. در ضمن نمی دانم عروس کیست.

 29. سلام من خواب دیدم که دارم میرم قران بردارم که قران بخوانم و روز محرم بود و رفتم به پدرم کمک کنم که وسایل هیئت را آماده کنیم و رفتم بالای کمد که باند نگهدارم یهو داشت میفتاد که پدرم دعوام کرد با هاش بحث کردم و با گریه گفتم که هر وقت می خواهیم برای امام حسین کار کنیم دعوا می کنی منو پدرمم هم یهو میخواست گریه کند که رفتم بیرون دیدم دسته هست دنبالش رفتم می خواستم بدانم تعبیرش چیه

 30. با سلام
  من خواب دیدم که پدرم به من یک قرآن کوچک هدیه داد.تعبیر هدیه دادن یا گرفتن قرآن چیست. با تشکر

 31. با سلام من در خواب دیدم که پدرم مرا تشویق به رفتن به کلاس قران میکند تعبیر ان چیست با تشکر

 32. سلام من خواب دیدم تو خونه ام یکی از آشناها که سنشون بالای اومدن از من 25جزءقران رو امانت خواستن که من نمیخواستم بدم ولی آخرش گفتن مال شما معنیش وتفسیرش بهتره بدین بخونم.که چندتا کتاب میشد تو یک کارتن دادم .ممنونم

 33. باسلام درخواب ایه ای ازقران رادیدم که درشرایط سخت بادیدن آن ارام میگیرم

 34. اگر در خواب بيند كه آيه رحمت مي خواند، دليل بشارت است از حق تعالي. پس شكر بايد نمود. اگر بيند آيه عذاب خواند، دليل خشم حق تعالي بود پس توبه بايد كرد.

 35. ابراهيم كرماني گويد: اگر نيمه اي از قرآن بخواند، دليل كه نيمه اي از عمر او گذشته باشد. اگر بيند حافظ قرآن شد، دليل كه علم و امانت نگه دارد. اگر بيند آواز قرآن خواندن شنيد، دليل كه دينش قوي شود.

 36. جابرمغري گويد: اگر بيند قرآن را ختم نمود، دليل است كه مرادها بيابد و بعضي گويند آخر عمر او بود. اگر بيند كه قران را بلند مي خواند، دليل كه كارش بلند شود. اگر بيند كه كدام آيه خواند. تفسير اين آيه تعبير خواب او بود. اگر بيند يك سبع قران بخواند، دليل كه از غم برهد. اگر كسي بيند قرآن مي خواند و در بيداري نتوانست خواندن، دليل كه اجلش نزديك بود.

 37. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است. اول: سلامتي يافتن از آفتها. دوم: توانگري. سوم: مراد دل و كام يافتن. چهارم: پرهيزكاري فرمودن از مناهي خلايق را.

 38. منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببينيد که قرآن تلاوت مي کنيد. معبران در مورد تلاوت قرآن و اين که کدام سوره و کدام آيه را مي خوانديد تاويلات مفصل دارند ولي روي هم رفته ديدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر در يک مورد و آن اين است که آدم بي سواد و کسي که در بيداري قادر به خواندن قرآن نيست در روياي خويش ببيند قرآن تلاوت مي کند. اين از ابن سيرين است و او از معبران ديگر نقل کرده است که اگر کسي در خواب ببيند قرآن مي خواند و در بيداري قادر به خواندن قرآن نباشد نشان آن است که اجلش نزديک است و الله اعلم.

 39. ديدن قرآن خواندن ايمني از آفات باشد

 40. خواب دیدم ماه کامل را در دستانم گرفتم

 41. گم شدن قرآن و دنبال آن گشتن در خانه ای که از آب پر شده و نیافتن آن چه معنی می تواند داشته باشد؟

 42. معنویت تو خانواده کم رنگ شده.تقویتش کنید با کمک مشاور

 43. خواب دیدم در یک امامزاده دارم با صدای بلند و صوت قرآن میخوانم و با صدای زیبا اذان میگفتم

 44. موقع خواندن قران تبديل به اب ميشود ومن كتاب را درون قران بزرگتر ميگذارم

 45. در خواب دیدم که مرده ام و کسی با صوت بالای سرم قرآن تلاوت میکنند و من صدای قرآن را می شنوم . تعبیرش چیست

 46. خواب دیدم مرده ام و کسی با صوت بالای سرم قرآن میخواند و من صدای تلاوت قرآن را می شنوم

 47. سلام تعبیر خواب من چی شد ممنون

 48. سلام من خواب دیدم یکی ازدوستانم برای اینکه بهم امیدبده به آل یاسین قسم خورد.یعنی چی؟

 49. در واقع من خواب ندیدم , داییم خواب دیده که من دارم قرآن میخونم تعبیرش چی میشه?

 50. من خواب دیدم که یه سری دشمن دیدم که براشون آیه وجعلنا خوندم چند بار هم تکرار کردم لطفا برام تعبیر کنید

 51. خواب دیدم یاسین میخونم با صوت زیبا وقران جلوم بود تا انجا یی که حفظ بودم خوندم ولی ادامشو نمی خوندم

 52. خواب دیدم سوره کافرون بلند بلند میخوندم ومحکم قران تو بغلم گرفته بودم

 53. سلام خواب دیدم در امامزاده هستم وختم قران گزفتن به من گفتن جز 14 را بخوان فقط نورا خدا جواب بدید

 54. سلام خواب دیدم چند تا قرآن بود که در آیه های قرآن آب زوال مریختم ممنون میشم تعبیر تعبیر کنی

 55. با سلام خواب دیدم که قرآن رو با صدای خوش میخوانم و یک نفر که ندیدمش گفت عالیه قرآن خوب خوندی

 56. سلام. دوست من خواب دیده مردی به او یک قرآن میدهد و او قرآن را میخواند تعبیر این خواب چیه؟! ممنون

 57. من خواب دیدم چند تا از افراد خانواده هستن دارن قران میخونن.به من رسید درست نمیتونستم تلاوت کنم بقیه با تعجب نگام کردن تعبیرش چیه

 58. خواب ديدم كه مرد مسيحي كه ميشناسمش داره قرآن ميخونه تعبيرش چي ميتونه باشه؟

 59. خواب دیدم یکی تو یه کاغذ چند آیه قرآن نوشته بود بهم داد..تعبیرش چیه؟

 60. سلام خواب دیدم که همه دوستام کامل کتاب قران ندارن فقط کامل در دست دارم تعبیرش چیه

 61. سلام خواب دیدم که همه دوستام کتاب قران کامل ندارن فقط من کامل در دست دارم تعبیرش چیه

 62. فرح از زنجان

  سلام.خاله مادرم سید است .خواب دیدم از او درخواست میکنم واسم دعا کنه نذرم ادا بشه.وخالم گفت قران رو بیارین یه سوره ای بخونم وتو حاجتت رو بگیری

 63. خواب دیدم شخصی به من می گفت قرآن بخوان اقراقرآن اقرأ قرآن اقرأ قران

 64. با سلام خواب دیدم شخصی در گوش من اهسته می گفت به من می گفت قرآن بخوان
  اقرار قرآن اقرأ قرآن اقرأ قران

 65. گرمسیری عبور میکردم که یکی از بستگان قران تلاوت میکردومیگفت باذکرنام من کفش خوبی به پا نداری

 66. جميل از عراق

  در خواب ديدم كه قران در دست باصداي زيبا سوره البقره را ميخواندم و خودم قران خوان هستم كنار يك اب بزرگ بودم اب دريا كم بود و من تو اب ميرفتم و با خواندن قران باران ميامد و دوباره اب دريا زياد ميشد تعبيرش چييست؟ خيلي ممنون.

 67. باسلم و تشکر من خاب دیدم شوهرم خیلی اذیتم میکرد من داشتم با قران میکوبیدم توسرش تعبیرش چیه؟

 68. سلام وعلیکم و رحمت الله و برکاته.
  در خواب دیدم مافظ مسجد هستم
  به یک نفر مشکوک شدم. فکر داخل قرآن
  او مواد منفجره است قرانش را پرت کردم
  تعبیرش چیست.

 69. با سلام .من خواب دیدم که دو گربه در کنار هم هستن و به هم نگاه میکنن یکی سیاه بود و دیگری به شکل مردها بود و سبیل سفید داشت انگار شخصیت یک مرد در درون گربه بود .من رفتم جلو که فراریشان بدهم گربه سیاه فرار کرد ولی گربه دیگه فرار نکرد و نگاهی به من کرد و اروم از دیواری بالا رفت و چند دقیقه بعدش اومد و قرآنی از طلا در چند صفحه بسیار کلفت به من هدیه داد و رفت .حالا من در هر کجای تعبیر خوابها نگاه میکنم چنین تعبیری ندیده ام لطفا اگر کسی میدونه بهم بگه.ممنونم

 70. سلام انشاالله کاردینت بالا میگیره وبعضی ها دراین کارکمکت میکنند

 71. سلام
  خواب دیدم ک با یک کتاب حافظ میخواستم استخاره کنم ک آیا من امسال ازدواج میکنم یانه؟
  یک خانم کتاب رو واسم باز کرد.آیه و ان یکاد اومده بود.
  میخوام ببینم تعبیرش چیه؟
  ممنونم

 72. خواب دیدم ک قرانم ک پاره بود راصحافی کرده ام کسی درحواب ب من گفت چرا قرانت پاره است گفتم نمیتوانم توانش را ندارم ک درستش کنم ان شخص کمکم کرد درستش کردم میخواستم بدونم تعبیرش چیست.

 73. خواب دیدم وارد مسجدی شدم که کلی قرآن داخل قفسه هاش بود من هم قرآن در دستم بود
  قرآنم را گرفتن و داخل آن قفسه ها گذاشتن
  هر کار کردم بگیرم نتوانستم
  تعبیرش چیست؟

 74. سلام من خواب دیدم که خانمی با صدای گرفته ای قران تلاوت کرد ولی همه به او خندیدن لطفا تعبیرش چیست

 75. سلام من خواب دیدم که خواهرم به من قرآنی داده و میگوید که صفحه اول قرآن را بخوانم و دنبال یه کلمه در صفحه اول بگردم ومن اون کلمه رو پیدا کردم و بعد کل صفحع را شروع کردم به خواندن

 76. پسرخالم خواب دیده ما داشتیم نذری میخوردیم من و خودش و داداشش
  بعد تو کاسه من و بردادر بزرگی تیکه هایی از قرآن بوده که داشتیم میخوردیم و برادر کوچیکی بهمون گفته نخورید اینا تیکه های قرانه میدونید این کاسه میلیون ها ارزش داره
  اون تو ظرفش لوبیا بوده میخورده ولی برای من و برادر بزرگتری تیکه های قرآن بوده داشتیم میخوردیم
  من راستش میترسم
  ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید

 77. پسرخالم خواب دیده ما داشتیم نذری میخوردیم من و خودش و داداشش
  بعد تو کاسه من و برادر بزرگتری (که خواب دیه) تیکه هایی از قرآن بوده که داشتیم میخوردیم و برادر کوچیکتری بهمون گفته نخورید اینا تیکه های قرآنه میدونید این کاسه میلیون ها ارزش داره
  اون تو ظرفش لوبیا بوده میخورده ولی برای من و داداش بزرگتری تیکه های قرآن بوده داشتیم میخوردیم
  راستش من میترسم میشه لطف کنید تعبیرش رو بگید ممنون میشم

  • سلام ، من در خواب دیدم خواهرم قران بسیار بزرگی بر سر گرفته بود و من هم به زیر قران رفتم ولی مقدار کمتری از قران بالای سر من بود.

  • داریوش

   نترس عزیزم بخورشفاپیدامیکنی

 78. ناشناس

  سلام

 79. ناشناس

  سلام خواب دیدم کسی قرانشوگم کرددنبالش میگرده تعبیرش چیه؟؟؟

 80. سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم داییم داره جون میده منم سریع رو ب قبلش کردمو اروم قرانو باز کردمو خوندم تا وقتی ک قبض روح شد
  تعبیرش چیه

 81. من در خواب اخیر سوره بقره امن الرسول را تلاوت کردم تعبیرش چیست لطفا سریع جواب بدهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.