تعبیر خواب تخت خواب

تعبیر خواب تخت خواب | تعبیرخواب تخت خواب | tabire khab

تعبیر خواب تخت خواب,تعبیر خواب تخت خواب کودک,تعبیر خواب تخت خواب خریدن,تعبیر خواب تخت خواب شکسته,تعبیر خواب تخت خواب چوبی,تعبیر خواب تخت خواب بچه,تعبیر خواب تخت خواب دونفره,تعبیر خواب تخت خواب یک نفره,تعبیر خواب تخت خواب عروس,تعبیر خواب تخت خواب خیس

تعبیر خواب تخت خواب , تعبیر خواب تخت خواب کودک , تعبیر خواب تخت خواب خریدن

خواب تخت خواب یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم تخت خواب در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب تخت خواب می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب تخت خواب را مطالعه نمایید و متوجه شوید تخت خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب تخت خواب از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب مردی که تخت خوابش آشفته باشد ، نامتعادل بودن همسر است

تعبیر خواب تخت خواب کثیف و پاره ، بیماری همسر است

تعبیر خواب تخت خواب تمیز با ملافه پاک ، خشنودی همسر است

تعبیر خواب دختر و پسری که تخت خواب مجلل ببینند ، همسرس مطلوب و دلخواه است

تعبیر خواب تخت خوابی که نیمی از آن تمیز و نیم دیگر کثیف است ، اختلاف زن و شوهر است

تعبیر خواب جوراب بر روی تخت خواب ، مسافرت است

تعبیر خواب گربه بر روی تخت خواب ، دخالت زنی در زندگی شماست

تعبیر خواب ملافه های زرد روی تخت خواب ، بیماری است

تعبیر خواب ملافه های سفید لکه دار ، خوب نیست

تعبیر خواب شکستن پایه تخت خواب ، بیماری همسر یا خواهر است

تعبیر خواب مرغی زیر تخت خواب شما لانه کرده ، دختر دار شدن است

تعبیر خواب ناهمواری تشک روی تخت ، جدایی است

تعبیر خواب تخت خواب از دید لیلا برایت

تعبیر خواب تخت خواب خالی ، دردسر و مشکل است

تعبیر خواب دراز کشیدن بر روی تخت خواب تمیز ، اوقات خوش است

تعبیر خواب دراز کشیدن بر روی تخت خواب کثیف ، مشکل و نابسامانی است

تعبیر خواب تخت خواب از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دختری که مشغول مرتب کردن تخت خواب است ، خوشبختی است

تعبیر خواب تخت خواب سفید و تمیز ، تموم شدن مشکلات و سختی ها است

تعبیر خواب دیدن بیمار بر روی تخت خواب ، مشکلات فراوان است

تعبیر خواب تخت خواب | تخت خواب در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 67 عدد

 • تخت خواب بدون هيچ ترديد براي مرد به زن بر مي گردد و براي زن گوياي تاثير وجودي مرد است در زندگي او.

 • حالتي که تخت خواب دارد بيانگر حالت جفت خواب بيننده است.

 • چنان چه مردي ببيند تخت خوابش آشفته است اين خواب به او مي گويد که همسرش تعادل ندارد

 • اين عدم تعادل مي تواند هم جسمي باشد و هم روحي. از چيزي آزرده است که اين آزردگي در زندگي و روابط خانوادگي ايشان اثر مي نهد

 • مشاهده آشفتگي تخت خواب به مرد توصيه مي کند که در بيداري جستجو و کاوش کند تا بفهمد همسرش از چه رنج مي برد.

 • اگر در خواب ببينيد که تخت خواب کثيف و پاره است خواب شما خبر مي دهد که يک بيماري انتظار همسرتان را مي کشد

 • اين براي زن نيز هست که مشاهده پارگي و کثافت و چرک تخت خواب و بستر توصيه مي کند مراقب سلامت شوهر خويش باشد

 • اگر در خواب تخت خوابي تميز و گسترده و مجلل با ملافه هاي پاک و اطو کرده ديديد نشان آن است که همسر شما خشنود است يا کاري درخشان در پيش دارد و چنان چه زن نداشته باشيد خواب شما مي گويد زني با امتيازات بالا و بسيار متشخص در زندگي شما ظاهر مي شود.

 • . چنان چه دختر و پسر جواني در خواب تخت خوابي مجلل ببينند مي تواند اميدوار باشند که بختشان گشوده شده و همسري مطلوب و دل خواه خواهند يافت.

 • ممکن است در خواب که تخت خواب شما نيمي کثيف است و نيمي تميز اين بيانگر اختلاف زن و شوهر است.

 • اگر در خواب روي تخت خوابي که مي خوابيد جوراب ديديد چه متعلق با شما با شد و چا نباشد به سفر مي رويد و اين سفر را با همسرتان انجام مي دهيد.

 • اگر در خواب ببينيد گربه اي در بستر و روي تخت خواب شما خوابيده زني در صدد اغواي شما يا همسر شما است که در نتيجه زندگي و روابط شما را به هم مي ريزد

 • بخصوص اگر بيننده گربه روي تخت خواب شما يا زير آن بچه گذاشته است اين مي گويد که در نتيجه فتنه انگيزي يک زن بين شما و همسرتان جدائي مي افتد.

 • اگر ملافه هاي تخت خواب زرد بود نگران بيماري همسرتان باشيد.

 • اگر در خواب ببينيد پايه تخت خواب شما شکسته خواهر يا همسرتان بيمار مي شود يا مي ميرد.

 • . اگر مرغي زير تخت خواب شما لانه کرده بود صاحب فرزند مي شويد و آن فرزند دختر خواهد بود.

 • اگر چيزي زير تخت خواب شما بود که تشک را ناهموار کرده بود خودتان يا همسرتان به سفر مي رويد و موقتا بين شما جدائي مي افتد

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد: تخت خواب بدون هيچ ترديد براي مرد به زن بر مي گردد و براي زن گوياي تاثير وجودي مرد است در زندگي او. حالتي که تخت خواب دارد بيانگر حالت جفت خواب بيننده است. چنان چه مردي ببيند تخت خوابش آشفته است اين خواب به او مي گويد که همسرش تعادل ندارد. اين عدم تعادل مي تواند هم جسمي باشد و هم روحي. از چيزي آزرده است که اين آزردگي در زندگي و روابط خانوادگي ايشان اثر مي نهد. مشاهده آشفتگي تخت خواب به مرد توصيه مي کند که در بيداري جستجو و کاوش کند تا بفهمد همسرش از چه رنج مي برد. براي زن خواب بيننده نيز گوياي همين حقيقت است . اگر در خواب ببينيد که تخت خواب کثيف و پاره است خواب شما خبر مي دهد که يک بيماري انتظار همسرتان را مي کشد. اين براي زن نيز هست که مشاهده پارگي و کثافت و چرک تخت خواب و بستر توصيه مي کند مراقب سلامت شوهر خويش باشد. اگر در خواب تخت خوابي تميز و گسترده و مجلل با ملافه هاي پاک و اطو کرده ديديد نشان آن است که همسر شما خشنود است يا کاري درخشان در پيش دارد و چنان چه زن نداشته باشيد خواب شما مي گويد زني با امتيازات بالا و بسيار متشخص در زندگي شما ظاهر مي شود. چنان چه دختر و پسر جواني در خواب تخت خوابي مجلل ببينند مي تواند اميدوار باشند که بختشان گشوده شده و همسري مطلوب و دل خواه خواهند يافت. ممکن است در خواب که تخت خواب شما نيمي کثيف است و نيمي تميز اين بيانگر اختلاف زن و شوهر است. اگر در خواب روي تخت خوابي که مي خوابيد جوراب ديديد چه متعلق با شما با شد و چا نباشد به سفر مي رويد و اين سفر را با همسرتان انجام مي دهيد. اگر در خواب ببينيد گربه اي در بستر و روي تخت خواب شما خوابيده زني در صدد اغواي شما يا همسر شما است که در نتيجه زندگي و روابط شما را به هم مي ريزد. بخصوص اگر بيننده گربه روي تخت خواب شما يا زير آن بچه گذاشته است اين مي گويد که در نتيجه فتنه انگيزي يک زن بين شما و همسرتان جدائي مي افتد. اگر ملافه هاي تخت خواب زرد بود نگران بيماري همسرتان باشيد. اگر سفيد بود ولي چرک و لکه دار باز هم خوب نيست. اگر در خواب ببينيد پايه تخت خواب شما شکسته خواهر يا همسرتان بيمار مي شود يا مي ميرد. اگر مرغي زير تخت خواب شما لانه کرده بود صاحب فرزند مي شويد و آن فرزند دختر خواهد بود. اگر چيزي زير تخت خواب شما بود که تشک را ناهموار کرده بود خودتان يا همسرتان به سفر مي رويد و موقتا بين شما جدائي مي افتد. خانم ها اگر گربه يا زن ديگري را در تخت خواب خود ديدند مراقب شوهر شان باشند چون گرفتار هوو مي شوند.

 • سلام من یه دختر 25 ساله مجردم چند وقت پیش خواب دیدم هفت قلو زاییدم و خیلی هم خوشحال بودم.

 • بعد از نماز صبح خواب ديدم رفتم توي خونه اي يه در هست كه در قفله درو باز كردم ، يه اتاق مرتب بود كه يه تخت خواب بود بالاي تخخوابم يه آينه ي بزرگ بود . تخت هم مرتب بود و تميز . مي خواستم خوابم رو تعبير كنيد .

 • چرا جواب تعبیر خواب مرا در مورد تخت خواب را نمیدهید (جواب آنرابه ایمیلم ارسال نمیکنید) منتظر پاسخ شما هستم

 • خواب دیدم البته بعد نماز صبح..که تخت خوابمو که مرتب بود و عروسکی روی اون بود وعکسشو گرفته بکدمو توی اینترنت گوشیم گذاشته بودم..همش میگفتم چرا اینکارو کردم همه میبینن زشته…ولی…ززیادم ناراحت نبودم.میشه تعبیر کنید!!! ممنون

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر رختخواب، زن می‌باشد و خوب و بد آن به زن برمی‌گردد

 • ،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش حاکمیت و تن‌آسائی می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: مُتَّكِئِینَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ… _ در حالی که بر فرش‌هایی تکیه کرده‌اند که آسترش از ابریشم است… (رحمن-54).

 • با سلام و خسته نباشید – من خواب دیدم مادر خدا بیامرزم لحاف تشک نو و تازه باز کرده و به من میگه این جای پدرتونه بگید بیاد بخوابه منم در باز کردن تشک کمکش کردم.پدرم در قید حیاط هستند میخواستم ببینم تعبیرش چیه؟ ا

 • با سلام من خواب دیدم خانواده ام برای مهمونی ب منزل ما اومدن ویک تشک تخت برای ما اوردن ک تشک قهوه ای رنگ کهنه اما مشمبا کشیده بود لطفا تعبیر کنید

 • سلام خواب دیدم خانمان را عوض کردیم وهنگام جمع کردن رختختوابها میبینم که ملافه تشکها پوسیده شده به دختر عمویم گفتم میبینی چطور پوسیده گفت عیب نداره همه رو عوض مکنی رویه هاشو نو میشوند تعبیر خواب من چیست ؟

 • سلام – خواب دیدم بابام واسم رختخواب سفید با چندتا بالش اورده منم پهن کردم و خوابیدم تعبیرش چی میشه

 • برايت مى‌گويد: اگر در خواب يك تختخواب خالى ببينيد، يعنى دچار دردسر و مشكلات مى‌شويد. اگر خواب ببينيد كه بر روى تختخواب تميزى دراز كشيده‌ايد، نشانه‌ى داشتن اوقات شيرين و لذتبخش است و اگر روى تختخواب كثيفى دراز كشيده باشيد، نشانه‌ى داشتن اوضاع نابسامان است.

 • بيتون مى‌گويد: اگر دخترى در خواب ببيند كه مشغول تميز كردن تختخوابى است، بيانگر رسيدن به سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب يك تختخواب سفيد و تميز ببينيد، بيانگر پايان مشكلات و رسيدن به خوشبختى است. ديدن بيمار بر روى تختخواب، بيانگر آن است كه براى مدتى دچار مشكلات فراوانى مى‌شويد.

 • بيتون مى‌گويد: ديدن تخت سلطنت در خواب، بيانگر به دست آوردن ثروت است. اگر در خواب ببينيد كه از تخت سلطنت پايين مى‌آييد، به اين معنا است كه موضوعى موجب ناراحتى شما مى‌شود.

 • اگر دختری در خواب ببیند که مشغول تمیز کردن تختخوابی است، بیانگر رسیدن به سعادت و خوشبختی است.

 • اگر در خواب یک تختخواب سفید و تمیز ببینید، بیانگر پایان مشکلات و رسیدن به خوشبختی است.

 • دیدن بیمار بر روی تختخواب، بیانگر آن است که برای مدتی دچار مشکلات فراوانی می‏شوید.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن تخت درخواب بر هفت وجه است. اول: عز و جاه. دوم: سفر. سوم: مرتبت. چهارم: بلندي. پنجم: ولايت. ششم: قدر و جاه. هفتم: عالي شدن كارها.

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر رختخواب، زن می‌باشد و خوب و بد آن به زن برمی‌گردد،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش حاکمیت و تن‌آسائی می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: مُتَّكِئِینَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ… _ در حالی که بر فرش‌هایی تکیه کرده‌اند که آسترش از ابریشم است… (رحمن-54).

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی رختخوابت سفید و تمیز می‌باشد، یـعـنـی زن تو عفیف و پاکدامن و دیندار خواهد بود. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی رختخواب قرمز رنگ تو، سفید یا زرد شده است، یـعـنـی زن تو از گناه توبه می‌کند و تا حدی بیمار می‌شود که احتمال مرگ او وجود دارد. اگر ببینی رختخواب کهنه‌ات، نو شده است، یـعـنـی زن بداخلاق تو خوش‌اخلاق می‌شود. اگر در خواب ببینی روی رختخواب نو دراز کشیده‌ای و بالش‌هائی را هم در آن قرار داده‌ای، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی رختخواب تو کثیف و پاره می‌باشد، تعبیرش این است که زن تو کثیف و پلید و بداخلاق و ناسازگار خواهد شد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی رختخوابت پاره شده است، یـعـنـی زن تو بدکردار خواهد بود، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود، جابر مغربی می‌گوید: یـعـنـی از دنیا می‌روی و زن تو دین و شرم و حیا نخواهد داشت (تعبیرهای مختلف). حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی رختخوابت کهنه شده است، یـعـنـی زن خوش‌اخلاق تو بداخلاق می‌شود.

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی رختخوابت از پشم پُر شده است، یـعـنـی با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی رختخوابی از پشم داری، یـعـنـی با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی رختخواب تو سیاه می‌باشد، یـعـنـی زن تو باعث رنج و غم و ناراحتی تو می‌شود، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر رختخواب سیاه برای «پادشاه» خوب می‌باشد، ولی برای عموم مردم تعبیرش بد است

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی رختخواب تو کبود می‌باشد، یـعـنـی به خاطر زن خودت دچار غم و اندوه و مصیبت می‌شوی.

 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی رختخوابت سبز رنگ می‌باشد، یـعـنـی با زنی دیندار و پرهیزکار ازدواج می‌کنی. اگر ببینی رختخواب قرمز رنگ تو، سبز رنگ شده است، یـعـنـی زن تو فساد و بدی را کنار گذاشته و درستکار می‌شود.

 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی رختخوابت قرمز رنگ می‌باشد، یـعـنـی زن تو بداخلاق و ناسازگار می‌شود. اگر ببینی رختخواب سبز رنگ تو، قرمز رنگ شده است، یـعـنـی زن تو از درستکاری به بدی و فساد میل می‌کند.

 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در رختخواب خوابیده‌ای، یـعـنـی به راحتی و آسایش می‌رسی، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی روی تخت یا رختخواب خوابیده‌ای، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری، ولی از راه دین و پرهیزکاری ناآگاه هستی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی رختخواب نرمی خوابیده‌ای، یـعـنـی آن سال برایت خوب و با برکت است. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در جای پست و حقیری روی رختخواب خوابیده‌ای، تعبیرش حقارت و پستی تو می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی چندین رختخواب دراز می‌کشی، یـعـنـی به تعداد رختخواب‌ها با زن‌ها ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در رختخوابی قرار داری که تا به حال آن را ندیده‌ای، یـعـنـی به اندازه ارزش آن دچار ضرر و زیان خواهی شد. اگر ببینی رختخوابت را روی تختی که تا به حال آن را ندیده‌ای پهن کردی و نشسته‌ای، یـعـنـی بزرگی و منزلت و احترام به دست می‌آوری و دشمنانت را شکست می‌دهی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی رختخوابت در جایی قرار دارد که تا به حال آنجا را ندیده‌ای، یـعـنـی زمینی خریده و در آن کشاورزی می‌کنی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یـعـنـی به تو ارث و میراث می‌رسد.

 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی روی رختخوابی که در هوا معلق می‌باشد خوابیده‌ای، یـعـنـی زنت باعث جاه و مقام و بزرگی تو می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی رختخوابت در هوا معلق شده است، یـعـنـی در کار خودت پیشرفت می‌کنی و به مال و ثروت می‌رسی، ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی رختخوابت از هوا به زمین افتاده است، یـعـنـی زن تو بیمار می‌شود ولی سرانجام بهبود پیدا می‌کند.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی وضعیت و حالت رختخواب تو تغییر پیدا کرده است، یـعـنـی حال و روز زن تو دگرگون می‌شود. اگر ببینی رختخواب خریده‌ای یا رختخوابت را عوض کرده‌ای یا رختخوابت عوض شده یا از یک رختخواب به رختخواب دیگر رفته‌ای، یـعـنـی با یک زن دیگری ازدواج می‌کنی و زن فعلی خود را طلاق می‌دهی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی رختخواب ابریشمی خود را با رختخواب کرباس عوض کرده‌ای، یـعـنـی زن «فاسق» را از دست داده و با زنی درستکار ازدواج خواهی کرد.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی رختخوابت را فروخته‌ای یا جمع کرده‌ای، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی یا از تو غائب می‌شود یا یکی از شما از دنیا می‌رود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی رختخواب را به بیرون از خانه انداختی، ولی دوباره به خانه آوردی، یـعـنـی بین تو و زنت طلاق رجعی بوجود می‌آید.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی رختخواب تو آتش گرفته و سوخته است، یـعـنـی زنت از دنیا می‌رود، ‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی یا از دنیا می‌رود، ‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: یـعـنـی از دنیا می‌روی و زن تو دین و شرم و حیا ندارد (دفع بلا و گرفتاری).

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی رختخواب تو را موش جویده و سوراخ کرده است، یـعـنـی بین زن تو و شخص بد و نادرستی رابطه‌ای بوجود می‌آید و زن تو به فساد راضی می‌شود. اگر ببینی در رختخواب تو موش وجود دارد، یـعـنـی با زنی قصد فساد خواهی کرد.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی بستر مردی آب بینی ریخته‌ای، یـعـنـی با زن او خیانت می‌کنی.

 • اگر ببینی در رختخواب خودت مدفوع کرده‌ای، یـعـنـی مقداری از مال خودت را به زنت می‌دهی.

 • اگر ببینی در رختخواب خودت مدفوع کرده‌ای، یـعـنـی مقداری از مال خودت را به زنت می‌دهی.

 • بعد از نماز صبح خواب ديدم رفتم توي خونه اي يه در هست كه در قفله درو باز كردم ، يه اتاق مرتب بود كه يه تخت خواب بود بالاي تخخوابم يه آينه ي بزرگ بود . تخت هم مرتب بود و تميز . مي خواستم خوابم رو تعبير كنيد .

 • خواب دیدم البته بعد نماز صبح..که تخت خوابمو که مرتب بود و عروسکی روی اون بود وعکسشو گرفته بکدمو توی اینترنت گوشیم گذاشته بودم..همش میگفتم چرا اینکارو کردم همه میبینن زشته…ولی…ززیادم ناراحت نبودم.میشه تعبیر کنید!!! ممنون

 • سلام
  من خواب دیدم تونمونو عوض کردیم ووسایلامون هنوز تو حیاط بود و نچیده بودیم بیرون خونه رو
  نگاه کردم دیدم تخت خواب اون ور کوچه روبه رومه کنار ی مغازه قدیمیو کوچیک
  اما خیلی تمیزو مرتب خوشگل بود و پتومو سراسر روش کشیده بودم ومتکاهام روش بودن
  بعد ب داداشم گفتم چرا تختمو تو نیاوردین
  شانص اوردم کسی نبرده اومدم داخل گفتم چند دقیقه دیگه میارم داخل

 • سلام
  خواب دیدم خونمونو عوض کردیم وسایلو هنوز داخل حیاط بود وداخل نبرده بودیم
  بیرونو نگاه کردم تختمو خیلی تمیزو مرتب روب روی خونمون اون ور کوچه کنار ی مغازه فرسوده و قدیمی دیدم ب داداشم گفتم چرا تو نیاوردین خدا رحم کرده نبردنش بعد اومدم داخل وگفتم چند دقیقه دیگه میارمش داخل..

 • من یه خانم باردارم ،شب خواب دیدم تخت شاهانشاهی کشوری رو در اتاقی زیبا گذاشته اند. من دستم را زیر تخت بردم و یک جفت گوشواره و یک جفت کفش از زیر تخت بیرون کشیدم. تعبیرش چیه به نظرتون؟ ممنونم

 • سلام من خواب دیدم رختخواب باهمسر سابقم رو به بیرون پرت کردم واون روی رختخواب خوابید وبعد بلند شد ورفت تعبیر خوابم رو میخواستم

 • سلام من خواب دیدم رو تخت خوابیم یه کم نامرتب شده (جمع شده و خیلی صاف نیست)و ی مرد آشنا و متاهل با منو داداشم روش دراز کشیدیم تعبیرش چیه

 • خواب یه تختی رو دیدم که چوبی _فلزی بود قسمت چوبیش واسه تخت خودم بود و قسمت فلزیش واسه تخت دوستم هر دومون روش نشسته بودیم تو اتاق من …تازه خریده بودنش ولی من متعجب بودم از دیدن تخته

 • خواب یه تختی رو دیدم که چوبی _فلزی بود قسمت چوبیش واسه تخت خودم بود و قسمت فلزیش واسه تخت دوستم هر دومون روش نشسته بودیم تو اتاق من …تازه خریده بودنش ولی من متعجب بودم از دیدن تخته

 • من خواب دیدم یه تخت خواب دارم با ملحفه و بالش سفیید و تمیز..اما سایز تخت کوچیک بود خیلی..تعبیرشو میشهههههه بگییین

 • سلام خسته نباشید ؛ببخشید من خواب میدیدم که برادرشوهرم که باهاشون قطع رابطه ایم با خانمشون خونمون بودن بعد برادرشوهرم روی تخت ما خوابیده بود میشه تعبیرشو بهم بگویید ؟باتشکر

 • سلام من خواب دیدم تخت خوابم سفید و تمیز و مرتبه و روی تختم دراز کشیدم شوهرمم رووتخت دراز کشیده میخواد بیاد سمتم ولی دو دله آخر سرم بهم پشت کرد و خوابید بعد انگار خواهرم و مادرمم و چند نفر دیگه رو تخت نشستن و باهم انگار هندونه میخوریم ،شوهرمم میخوره ولی هر چی شوهرم میخواد بیاد سمتم انگار نمیتونه بیاد ،ولی تختم تمییز بود ملافه های سفید و خیلی اتاق مرتب وهمه چی خوب بود ،میشه لطفا بگید تعبیرش چیه؟

 • سلام . خواب دیدم ی تخت بسیار بزرگ و بالا بود که دادن بمن و منم داشتم با نردبان میرفتم بالا که برم رو تخت ولی رنگش یکدست سیاه بود و روی تخت دراز کشیدم ااونقدر این تخت بزرگ بود که در مقابل تخت مورچه بودن این خواب رو دختر جوانی دید که ازدواج نکرد
  ممنون میشم کسی تعبیرش رو میدونه بگن🙏

  • این خواب ، این خواب خوبی است و به معنای بزرگی است

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.