تعبیر خواب آبگير

تعبیر خواب آبگير | تعبیرخواب آبگير | tabire khab

آبگير در خواب دیدن,تعبیر خواب آبگير,آبگير در خواب,تعبير خواب آبگير کوچک,تعبير خواب آبگير بزرگ,تعبير خواب آبگير زلال,تعبير خواب آبگير کثیف,تعبير خواب آبگير تمیز

آبگير در خواب دیدن , تعبیر خواب آبگير , آبگير در خواب

خواب آبگير یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آبگير در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آبگير می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آبگير را مطالعه نمایید و متوجه شوید آبگير چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آبگير از دید ليلا برايت

تعبیر خواب دیدن آبگیر ، اتفاق بد است

تعبیر خواب آبگير از دید لوک اويتنهاو

تعبیر خواب آبگیر ، مراقب خود بودن است

تعبیر خواب آبگير | آبگير در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 10 عدد

 • لوک اویتنهاو می گوید :آبگیر : مراقب خودتان باشید

 • اگر بیند که آبکانه همی خورد، دلیل کند که به قدر آن وی بیماری بود.

 • ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که آبکانه بریخت یا از وی هیچ نخورد دلیل کند که از غم و اندو فرج یابد و اگر بیمار بود شفا یابد.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید:خوردن آبکانه بر پنچ وجه گفته اند: اول: بیماری، دوم: غم، سوم: خصومت، چهارم: حاجت، پنچم: ناسازگای با اهل و عیال

 • آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می‌دهد و این بهتر می‌شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود

 • خصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می‌داریم. آب راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست.

 • برايت مى‌گويد: ديدن آبگير نشانه‌ى آن است كه براى كسى از اطرافيانتان اتفاق بدى رخ خواهد داد.

 • لوک اویتنهاو می گوید: اگر آبگیر در خواب دیدید مراقب خودتان باشید.

 • آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد و این بهتر می شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود. بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می داریم. آب راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان می گیرند.
  تعبیر خواب آبگیر
  برایت مى گوید: دیدن آبگیر نشانه ى آن است كه براى كسى از اطرافیانتان اتفاق بدى رخ خواهد داد.
  لوک اویتنهاو می گوید: اگر آبگیر در خواب دیدید مراقب خودتان باشید.

 • لیلا برایت مى‏گوید:

  دیدن آبگیر نشانهء آن است که براى کسى از اطرافیانتان اتفاق بدى رخ خواهد داد.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.