تعبیر خواب اقیانوس سرخ ؛ 30 تعبیر دیدن اقیانوس سرخ

تعبیر خواب اقیانوس سرخ

تعبیر خواب اقیانوس سرخ

در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد تعبیر خواب اقیانوس سرخ صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما کرابران گرامی قرار گیرد.

تعبیر خواب اقیانوس سرخ از دید لوک اویتنهاو

دیدن اقیانوس سرخ در خواب رفتن به سفری بزرگ است.

آنلی بیتون

دیدن اقیانوس آرام که به رنگ سرخ است ، سفر های سود آور است

جوانی که اقیانوس آرام را در خواب به رنگ سرخ ببیند ، وصال و همسر است

دیدن اقیانوس را از فاصله ای دور به رنگ سرخ ببینید ، اوقات پرتشنج است

دیدن امواج و ساحل اقیانوس به رنگ سرخ ، گریختن از چنگ دشمنان است

دیدن عمق اقیانوس سرخ آنقدر کم است ، موفقیت با سختی است

گذشتن از اقیانوس آرام با کشتی به رنگ سرخ ، سعادت و خوشبختی است

کتاب سرزمین رویاها

دیدن یک اقیانوس آرام در خواب به رنگ سرخ ، زندگی زناشوئی شما به شدت آشفته می شود .

دیدن یک اقیانوس طوفانی به رنگ سرخ ، به مشکلات متعددی بر خواهید خورد .

دیدن خوابی که موجهای اقیانوس به کشتی شما می خورد و سرخ رنگ است ، در امور کاری یک مصیبت در پیش است .

در هوای خوب شما سواربر کشتی روی اقیانوس هستید و رنگ اقیانوس سرخ است، کارهای شما بخوبی پیش خواهد رفت .

در هوای طوفانی شما سوار بر کشتی روی اقیانوس هستید و رنگ اقیانوس سرخ است ، مشکلات بسیار بزرگ است

اگر با خواندن مطلب فوق نتونستید خواب خود را تفسیر کنید توصیه ما به شما این است که تعبیر خواب اقیانوس و تعبیر خواب دریا را نیز مطالعه نمایید چرا که ممکن است تعبیر خواب شما در این مطالب باشد.برای دیدن این مطالب کافی است که روی لینک آبی رنگ کلیک نمایید و به صورت خود به خود به صفحه مورد نظر منتقل شده و مطلب را مطالعه نمایدد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.