تعبیر خواب آزمایشگاه

تعبیر خواب آزمایشگاه | تعبیرخواب آزمایشگاه | tabire khab

تعبیر آزمایشگاه در خواب,تعبیر خواب آزمایشگاه,تعبیر خواب آزمایشگاه علمی,تعبیر خواب در آزمایشگاه بودن,آزمایشگاه در خواب,تعبیر خواب آزمایش کردن در آزمایشگاه,تعبیر خواب آتش سوزی در آزمایشگاه

تعبیر آزمایشگاه در خواب , تعبیر خواب آزمایشگاه , تعبیر خواب آزمایشگاه علمی

خواب آزمایشگاه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آزمایشگاه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آزمایشگاه می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آزمایشگاه را مطالعه نمایید و متوجه شوید آزمایشگاه چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آزمایشگاه از دید ليلا برايت

تعبیر خواب دیدن آزمایشگاه ، پیش آمدن هزینه های ناگهانی است

تعبیر خواب کار کردن در یک آزمایشگاه ، گرفتاری در یک موقعیت پیچیده است

تعبیر خواب آزمایشگاه از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب در آزمایشگاه بودن ، تلف کردن انرژی برای کارهای بیهوده است

تعبیر خواب انجام آزمایشاتی برای تبدیل اشیا به طلا ، روبرو شدن با شکست است

تعبیر خواب مشغول بودن در یک آرمایشگاه ، انجام و طراحی نقشه های بزرگی که به آن ها دست نمی یابید

تعبیر خواب آزمایشگاه از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب آزمايشگاه ، يك خطر بزرگ در پيش است

تعبیر خواب شما در يك آزمايشگاه هستيد ، امنيت است

تعبیر خواب ديگران در آزمايشگاه كار ميكنند ، توجه و دقت بسياري در كارهايتان داشته باشيد.

تعبیر خواب آزمایشگاه | آزمایشگاه در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 19 عدد

 • اگر خواب ببینید در آزمایشگاهی هستید ، نشانة آن است که برای انجام کارهایی بیهوده انرژی زیادی تلف می کنید ،

 • اگر خواب ببینید مشغول آزمایشاتی هستید تا اشیاء را به طلا مبدل کنید ، نشانة آن است که سرگرم طراحی نقشه هایی وسیع و جالب خواهید شد ، اما در راه رسیدن به اوج آرزوی خود با شکست روبرو می شوید

 • دیدن آزمایشگاه در خواب، علامت آن است که در زندگى، هزینه هاى بسیار غیرمنتظره و ناگهانى برایتان پیش خواهد آمد.

 • اگر دیدید که در آزمایشگاهى کار مى کنید بیانگر آن است که در یک موقعیت پیچیده، گرفتار مى شوید و احتیاج زیادى به یک هم فکر پیدا خواهید کرد

 • خواب آزمایشگاه: یک خطر بزرگ در پیش است.
  شما در یک آزمایشگاه هستید: امنیت
  دیگران در آزمایشگاه کار می کنند: توجه و دقت بسیاری در کارهایتان داشته باشید.

 • اگر خواب ببینید در آزمایشگاهی هستید، نشانه آن است كه برای انجام كارهایی بیهوده انرژی زیادی تلف می كنید، در صورتی كه می توانید از انرژی خود به نحو مفید تری استفاده كنید.

 • گر خواب ببینید مشغول آزمایشاتی هستید تا اشیاء را به طلا مبدل كنید، نشانه آن است كه سرگرم طراحی نقشه هایی وسیع و جالب خواهید شد ، اما در راه رسیدن به اوج آرزوی خود با شكست روبرو می شوید.

 • اگر در خواب دیدید که در آزمایشگاهى مشغول مى باشید، دلیل بر آن است که شما مشغول طراحى و اجراى نقشه هاى وسیع و بسیار بزرگى مى باشید اما در زندگى به آنها دست پیدا نمى کنید.

 • لیلا برایت می گوید:

  دیدن آزمایشگاه در خواب، علامت آن است که در زندگى، هزینه هاى بسیار غیرمنتظره و ناگهانى برایتان پیش خواهد آمد.

  اگر دیدید که در آزمایشگاهى کار مى کنید بیانگر آن است که در یک موقعیت پیچیده، گرفتار مى شوید و احتیاج زیادى به یک هم فکر پیدا خواهید کرد.

 • درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

  خواب آزمایشگاه : یک خطر بزرگ در پیش است

  شما در یک آزمایشگاه هستید : امنیت

  دیگران در آزمایشگاه کار می کنند : توجه و دقت بسیاری در کارهایتان داشته باشید.

 • آنلی بیتون می گوید :

  1ـ اگر خواب ببینید در آزمایشگاهی هستید ، نشانه آن است كه برای انجام كارهایی بیهوده انرژی زیادی تلف می كنید ، در صورتی كه می توانید از انرژی خود به نحو مفید تری استفاده كنید.

  2ـ اگر خواب ببینید مشغول آزمایشاتی هستید تا اشیاء را به طلا مبدل كنید ، نشانه آن است كه سرگرم طراحی نقشه هایی وسیع و جالب خواهید شد ، اما در راه رسیدن به اوج آرزوی خود با شكست روبرو می شوید.

  3 – اگر در خواب دیدید که در آزمایشگاهى مشغول مى باشید، دلیل بر آن است که شما مشغول طراحى و اجراى نقشه هاى وسیع و بسیار بزرگى مى باشید اما در زندگى به آنها دست پیدا نمى کنید.

 • خواب آزمایشگاه : یک خطر بزرگ در پیش است

 • لیلا برایت میگوید:

  دیدن آزمایشگاه در خواب، علامت آن است که در زندگى، هزینه‏هاى بسیار غیرمنتظره و ناگهانى برایتان پیش خواهد آمد.

  اگر دیدید که در آزمایشگاهى کار مى‏کنید بیانگر آن است که در یک موقعیت پیچیده، گرفتار مى‏شوید و احتیاج زیادى به یک هم فکر پیدا خواهید کرد.

  آنلی بیتون میگوید:

  اگر خواب ببینید در آزمایشگاهی هستید ، نشانه آن است که برای انجام کارهایی بیهوده انرژی زیادی تلف می کنید ، در صورتی که می توانید از انرژی خود به نحو مفیدتری استفاده کنید.

  اگر خواب ببینید مشغول آزمایشاتی هستید تا اشیاء را به طلا مبدل کنید ، نشانه آن است که سرگرم طراحی نقشه هایی وسیع و جالب خواهید شد ، اما در راه رسیدن به اوج آرزوی خود با شکست روبرو می شوید.

  اگر در خواب دیدید که در آزمایشگاهى مشغول مى‏باشید، دلیل بر آن است که شما مشغول طراحى و اجراى نقشه‏هاى وسیع و بسیار بزرگى مى‏باشید اما در زندگى به آن‏ها دست پیدا نمى‏کنید.

  درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

  خواب آزمایشگاه : یک خطر بزرگ در پیش است

  شما در یک آزمایشگاه هستید : امنیت

  دیگران در آزمایشگاه کار میکنند : توجه و دقت بسیاری در کارهایتان داشته باشید.

 • قابلیت شما را آزمایش میکنند : اشیاء پر ارزش گمشده را پیدا می کنید.

 • یک دکتر روی شما آزمایش می کند : یک راز فاش خواهد شد.

 • وفاداری همکارتان را مورد آزمایش قرار میدهید : مراقب رقیب باشید.

 • دیگران از شما آزمایش میکنند : رنج و غم

 • حضرت دانيال گويد: اگر كسي خويش را در آسمان اول ديد، دليل كند كه اجل وي نزديك بود

 • خواب دیده باشیم که سنگ اورانیوم با درصد 96 داریم و از دیدن آن تعجب میکنیم تعبیرش چیست؟ممنون

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.