تعبیر خواب بچه جن | 51 تعبیر دیدن بچه جن در خواب

تعبیر خواب بچه جن

تعبیر خواب بچه جن ، تعبیر خواب بچه جن دیدن ، تعبیر خواب بچه جن زده ، تعبیر خواب کشتن بچه جن

خواب بچه جن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بچه جن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب بچه جن می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب بچه جن را مطالعه نمایید و متوجه شوید جن چه تعبیری دارد.

ممکن است که برای دانستن معنی خواب خود به تعبیر خواب گربه نیاز داشته باشید ، روی لینک آبی رنگ کلیک نمایید تا بتوانید این مطلب را مطالعه نمایید.

تعبیر خواب بچه جن از دید امام جعفر صادق ع

دیدن بچه جن در خواب 5 معنی دارد : دوستی عزیز و کم سن و سال ، بخت و دولت ، بزرگی و حشمت در دنیا ، موفقیت در کارهای کوچک ، خبر های دروغین و کارهای بیهوده.

ابوهریره از رسول خدا روایت می کند که دیدن بچه جن در خواب دولت و بزرگی است و سخن گفتن با بچه جن و یا حرف زدن با او باعث نشاطو خرمی در دنیا می شود.

محمد بن سیرین

دیدن بچه جنی که زیبا و خوشحال است در دنیا عزت و دولت داشتن است.

اگر در خواب خود بچه جن زشتی ببینید معنی اش غم و غصه در دنیا است.

اگر در خواب بچه جنی را ببینید که مرده است در کارتان در دنیا مشکل به وجود می آید.

اگر در خواب خود ببینید که با بچه جنی در خواب می جنگید کارتان در دنیا آشفته می شود و گیر در ان به وجود می آید.

تعبیر خواب بچه جن ، تعبیر خواب بچه جن دیدن ، تعبیر خواب بچه جن زده ، تعبیر خواب کشتن بچه جن

ابراهیم کرمانی

اگر در خواب بچه جنی را ببینید که مسلمان باشد ، معنی این خواب شانس زیاد است و دوستی در دنیا و اگر در خواب بچه جن کافری را ببینید معنی این خواب دشمنی است و داشتن دشمن در دنیا را نشان می دهد.

تعبیر خواب بچه جن از دید حضرت دانیال ع

اگر در خواب دیدید که تعدادزیادی بچه جن هست و شما بین بچه جن ها هستید تعبیر این خواب این است که شما به سفر بسیار خوب و نیکویی خواهید رفت.

اگر در خواب دیدید که بچه جنی شما را به گردن گرفت معنی اش داشتن عزت و جلال در دنیا است.

اگر در خواب خود دیدید که با بچه جن صحبت می کنید ، کارهایتان در دنیا نیکو می گردد.

اگر بچه جنی در را در خواب ببینید که لباس زیبایی بر تن دارد ، در دنیا حالتان خوش می شود.

اگر بچه جنی به خواب شما آمد و در مورد طلا و نقره با شما صحبت کرد معنی این خواب این می شود در دنیا صاحب دولت و اقبال می شوید.

اگر بچه جنی را در خانه بدی ببینید معنی این خواب این است که حال شما در دنیا بد می شود.

خواب های معمول به همراه تعابیر ما

من خواب دیدم یه بچه جن تو خونه خواهرمه من به دیگران گفتم این جنه باور نکردن برای اینکه ثابت کنم بسم الله گفتم و اون گوشاشو گرفت بعد از بین رفت.تعبیر خواب من رو اگه بگید ممنون میشم

با سلام معنی خواب شما خیر و برکت در زندگی و موفقیت در کارها می باشد . جای نگرانی نیست و برکت به خانه خواهرتان نیز خواهد آمد.

کامنت های تایید شده : 2 عدد

  • سلام من خواب دیدم که در یک خانه با یک جن زن در لباس نارنجی و بچه اش هستم که آن خانم دنبال راه رهایی از پسرش برای برگشتن پیش خدارا داشت میگفت که باپسرش نمیتونه کاراشو انجام بده و پسره هم به من نزدیک میشد اما من میترسیدم

  • سلام من خواب دیدم یک بچه تو بغلمه حس میکردم جنه بعد بردم به برادرام نشون دادم به بچه جنه گفتم منو بوس کن بوس محکمی کرد برادر وسطیم رو هم بوس کرد برادر بزرگترمو با یچیزی مثل استخوان میزد تو سرش و من دعواش کردم دیگه نزد تعبیرش چیه؟

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.