همه چیز درباره تعبیر خواب “نان” و نانوایی

همه چیز درباره تعبیر خواب “نان” و نانوایی

تعبیر خواب نان | تعبیرخواب نان | tabire khab تعبیر خواب نان,تعبیر خواب نانوایی,تعبیر خواب نان سنگک,تعبیر خواب نان پختن در تنور,تعبیر خواب نان بربری,تعبیر خواب نان خشک,تعبیر خواب نان لواش,تعبیر خواب …

تعبیر خواب گردو چیدن ؛ 40 تعبیر گردو چیدن و شکستن

تعبیر خواب گردو چیدن ؛ 40 تعبیر گردو چیدن و شکستن

تعبیر خواب گردو چیدن در این مطلب از سایت جسارت به تعبیر خواب گردو چیدن ، تعبیر خواب گردو شکستن و تعبیر خواب گردو تازه می پردازیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه …

تعبیر خواب غذا | دیدن غذا در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب غذا | دیدن غذا در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب غذا غذا در خواب یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم خواب غذا دیده اید و دنبال تعبیر خواب غذا می گردید در این مطلب از سایت جسارت می …

تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه,تعبیر خواب گربه سیاه,تعبیر خواب گربه وحشی,تعبیر خواب گربه مرده,تعبیر خواب گربه زخمی,تعبیر خواب گربه کور,تعبیر خواب گربه خاکستری,تعبیر خواب گربه در خانه,تعبیر خواب گربه و موش,تعبیر خواب گربه ی سیاه,تعبیر خواب گربه سیاه چیست؟,تعبیر خواب گربه سیاه و سفید,تعبیر خواب گربه سیاه بزرگ,تعبیر خواب گربه سیاه سفید,تعبیر خواب گربه سیاه کوچک,تعبیر خواب گربه سیاه و بزرگ,تعبیر خواب گربه سیاه و وحشی,تعبیر خواب گربه سیاه چاق,تعبیر خواب گربه سیاه,تعبیر خواب گربه وحشی سیاه,تعبیر خواب گربه وحشی سفید,تعبیر خواب گربه وحشی قهوه ای,تعبیر خواب گربه وحشی خاکستری,تعبیر خواب گربه وحشی زرد,تعبیر خواب گربه وحشی بزرگ,تعبیر خواب حمله گربه وحشی,تعبیر خواب گربه ی وحشی,تعبیر خواب دیدن گربه وحشی,تعبیر خواب گربه مرده در آب,تعبیر خواب گربه مرده دیدن,تعبیر خواب گربه مرده در خانه,تعبیر خواب گربه مرده درخواب,تعبیر خواب گربه مردن,تعبیر خواب گربه ی مرده,تعبیر خواب بچه گربه مرده,تعبیر خواب گربه های مرده,تعبیر خواب گربه سیاه مرده,تعبیر خواب گربه ی زخمی,تعبیر خواب بچه گربه زخمی,تعبیر خواب گربه سفید زخمی,تعبیر خواب دیدن گربه زخمی,تعبیر گربه زخمی در خواب,تعبیر خواب زخمی شدن گربه,تعبیر دیدن گربه زخمی در خواب,تعبیر خواب گربه کور,تعبیر خواب گربه کور,تعبیر خواب گربه سیاه کور,تعبیر خواب بچه گربه خاکستری,تعبیر گربه خاکستری در خواب,تعبیر خواب دیدن گربه خاکستری,تعبیر خواب حمله گربه خاکستری,تعبیر خواب گربه سفید و خاکستری,تعبیر خواب گربه در خانه,تعبیر خواب کشتن گربه در خانه,تعبیر خواب گربه در منزل,تعبیر خواب زایمان گربه در خانه,تعبیر خواب دیدن گربه در خانه,تعبیر خواب زاییدن گربه در خانه,تعبیر خواب بچه گربه در خانه,تعبیر خواب امدن گربه در خانه,تعبیر خواب دیدن گربه سیاه در خانه,تعبیر خواب گربه و موش مرده,تعبیر خواب گربه موش را خورد,تعبیر خواب گربه موش,تعبیر خواب گربه به دنبال موش,تعبیر گربه و موش در خواب,تعبیر خواب دیدن موش و گربه

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه وحشی , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب گربه زخمی

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

بعضی معبران گربه را مرد می دانند اما معبران غربی گربه را به زن تشبیه می کنند زیرا از بسیاری از خصایص مانند اهمیت دادن به زیبایی و تمیزی و عشق به فرزندان شبیه به زنان است. اگر درخواب گربه ای زیبا ببینید که متعلق به شماست یا در خانه شما آمده زنی زیباروی بر سر راه شما قرار می گیرد. اگر در خواب دیدید چندتا گربه در جایی مشخص یا نا آشنا جمع شده اند یعنی چند زن درباره شما صحبت می کنند. اگر دیدید گربه از خانه شما چیزی را برداشت و فرار کرد یعنی کسی از شما دزدی میکند و آسیب مالی می بینید. اگر در خواب در حال غذا دادن به گربه بودید یعنی پول و ثروت خود را خرج زنی فریبکار می کنید که بعداً پشیمان و نادم خواهید شد. اگر به دنبال گربه ای دویدید تعبیر آن را زنی میدانند که باعث سرگشتگی و شیدایی تان می شود. موش گرفت گربه در خواب را خوش خدمتی زنی دانسته اند که قلباً با شما صادق نیست. امام صادق می فرمایند: دیدن گربه در خواب بر پنج وجه است: اول دزد، دوم عمار، سوم بیماری، چهارم زنی مشفقه، پنجم جنگ و خصومت کردن.

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه وحشی , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب گربه زخمی

تعبیر خواب مار , تعبیر خواب مار سیاه , تعبیر خواب مار سفید , تعبیر خواب مار سبز , تعبیر خواب مار قرمز , تعبیر خواب مار بزرگ

تعبیر خواب گربه از دید محمد بن سیرین

ابن سیرین معتقد است که گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه ویژگی های مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان مشاهده نمود. گربه حیوانی است آرام و اهلی و تربیت پذیر.خودش را برای صاحبش لوس می کند. وفادار نیست ولی عشق به توله هایش دارد. تمیز است و به زیبایی علاقه دارد و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدون استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت.
تعبیر دیدن گربه زیبا در خواب داشتن زن زیبا در خانه شماست و یا در مسیرتان پیدا می شود.

تعبیر خواب ماهی گیر , تعبیر خواب ماهی گیری , تعبیر خواب ماهی گیری کردن , تعبیر ماهی گیری کردن , ماهی گیری کردن در خواب

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه وحشی , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب گربه زخمی

تعبیر خواب مرده , تعبیر خواب مرده زنده شود , تعبیر خواب مرده را در آغوش گرفتن , تعبیر خواب مرده در زندان , تعبیر خواب مرده شستن

گربه را زنی می دانند که دزدی برای او عادت شده است

 اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، زنی که دستش کج است در زندگی شما می آید.

تعبیر دیدن چند گربه در جایی این است که چند زن پشت سر شما غیبت می کنند

اگر گربه چیزی از شما بدزدد تعبیر خواب این است به مال شما دستبرد زده می شود توسط یک زن

تعبیر دیدن گربه ای که در بغل دارید و به سینه می فشارید این است که زنی شما را گول میزند

تعبیر دیدن گربه به دوش در خواب این است که زنی حیله گر بر شما مسلط می شود

تعبیر خواب غذا دادن به گربه این است که پولتان را برای زنی فریبکار خرج می کنید

تعبیر خواب دویدن دنبال گربه این است که زنی شما را سرگردان می کند

تعبیر خواب گربه ای که موش گرفته زنیست که برای شما حسن خدمت انجام می دهد ولی صادق نیست

تعبیر خواب ورود گربه به منزل آمدن دزد است

تعبیر خواب کشتن گربه این است که دزدان را بکشد یا شکست دهد

تعبیر خواب فندق , تعبیر خواب فندق تازه , تعبیر خواب فندق شکستن , تعبیر خواب فندق سبز , تعبیر خواب فندق و پسته

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه وحشی , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب گربه زخمی

تعبیر خواب آب , تعبیر خواب آب دریا , تعبیر خواب آب استخر , تعبیر خواب آب گل آلود , تعبیر خواب آب خوردن

تعبیر خواب گربه از نظر ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب کشتن و پوست گربه کندن این است که مال دزدی بدست آورد

تعبیر خواب دیدن گربه بعد از صبح،6 روز بیماری است

تعبیر خواب فالوده , تعبیر خواب فالوده خوردن , تعبیر خواب فالوده و بستنی , تعبیر خواب فالوده بستنی , تعبیر خواب خوردن فالوده

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه وحشی , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب گربه زخمی

تعبیر خواب دندان , تعبیر خواب دندان لق , تعبیر خواب دندان لق شدن , تعبیر خواب دندان لق و شکسته , تعبیر خواب کشیدن دندان لق

تعبیر خواب گربه از دید امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب گربه از دید ایشان 5 چیز است

دزد,خبرچین,بیماری,زن مهربان و دلسوز,جنگ و دشمنی

تعبیر خواب مارمولک , تعبیر خواب مارمولک سبز , تعبیر خواب مارمولک سفید , تعبیر خواب مارمولک بزرگ , تعبیر خواب مارمولک امام صادق

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه وحشی , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب گربه زخمی

تعبیر خواب موش , تعبیر خواب موش مرده , تعبیر خواب موش و گربه , تعبیر خواب موش سفید , تعبیر خواب موش در خانه

تعبیر خواب گربه از دید منوچهر مطیعی

او نظر ابن سیرین رادارد و برای او گفته های ابن سیرین درج شده است

تعبیر خواب مردن , تعبیر خواب مردن مادر , تعبیر خواب مردن مرده , تعبیر خواب مردن همسر , تعبیر خواب مردن برادر

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه وحشی , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب گربه زخمی

تعبیر خواب الماس امام صادق , تعبیر خواب الماس ابن سیرین , تعبیر خواب الماس سفید , تعبیر خواب دزدیدن الماس , تعبیر خواب الماس ابی

تعبیر خواب گربه از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب ناتوانی در راندن گربه بدبختی است

تعبیر خواب حمله گربه به شما این است که دشمنان می خواهند به شما ضربه بزنند

تعبیر خواب راندن گربه این است که بر موانع غلبه خواهید کرد و ثروت و مکنت بدست میاورید

تعبیر خواب دیدن گربه لاغر و کثیف رسیدن خبرهای بد است و دوستی در آستانه مرگ قرار می گیرد

اگر گربه لاغر را از خود راندید دوست شما خوب می شود

تعبیر خواب شنیدن صدای گربه لطمه خوردن از دوست فریبکار است

تعبیر خواب چنگ زدن گربه این است که دشمن ثروتتان را از چنگتان بیرون می آورد

اگر دختری در خواب ببیند که گربه بغل کرده است دیگران به او خیانت می کنند

تعبیر خواب دیدن گربه سفید و تمیز زیان مالی است

اگر تاجری در خواب گربه ببیند ، نشانه آن است که باید در تجارت تلاش بیشتری به خرج بدهد .

تعبیر خواب دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه ، نشانه آغاز دعوا و کشمش است .

تعبیر خواب انار , تعبیر خواب درخت انار , تعبیر خواب درخت انار ابن سیرین , تعبیر خواب انار امام صادق , تعبیر خواب انار برای زن باردار

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه وحشی , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب گربه زخمی

تعبیر خواب گربه از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب چنگ خوردن از گربه ،مانع است

تعبیر خواب گربه سیاه ،بدبختی است

تعبیر خواب نوازش کردن گربه، ناسپاسی است

تعبیر خواب گربه ای که میو میو میکند، یک دعوی طولانی است

تعبیر خواب پوست گربه ،پیدا کردن یک شیء گم شده است

تعبیر دیدن گربه،دوست نا دوست است

تعبیر خواب گربه وحشی ،دوست خطرناک است

تعبیر خواب زدن یک گربه ،خیانت است

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع نوزاد , تعبیر خواب مدفوع در دهان , تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه وحشی , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب گربه زخمی

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی مرده , تعبیر خواب ماهی سیاه , تعبیر خواب ماهی سرخ شده , تعبیر خواب ماهی پخته

تعبیر خواب از دید یوسف نبی ع

تعبیر دیدن کشتن گربه درویش گردد

تعبیر خواب تخم مرغ , تعبیر خواب تخم مرغ چیست , دیدن تخم مرغ در خواب , خواب تخم مرغ , تعبیر خواب زرده تخم مرغ

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه وحشی , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب گربه زخمی

تعبیر خواب مورچه , تعبیر خواب مورچه سیاه , تعبیر خواب مورچه زرد , تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ , تعبیر خواب مورچه امام صادق

ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد. گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می شناسد و خود را برای او لوس می کند. حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه های خود به شدت عشق می ورزد و دیده شده که برای دفاع از بچه ها جان خویش را به خطر افکنده است . به نظافت و زیبائی خود علاقه مند است و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت.پس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد. نوشته اند گربه زنی است که دزدی رل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است. اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد. اگر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند. اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است . اگر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و به سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود. اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و اگر ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند. اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.محمدبن سیرین گوید: دیدن گربه درخواب ، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر بیند گربه را بکشت، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که گربه را بکشت وپوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گربه در خواب بر پنج وجه است.اول: دزد. دوم: عمار. سوم: بیماری. چهارم: زنی مشفقه. پنجم: جنگ و خصومت کردن.

تعبیر خواب شیرینی , تعبیر خواب شیرینی خوردن امام صادق , تعبیر خواب شیرینی گرفتن , تعبیر خواب شیرینی فروشی , تعبیر خواب شیرینی دادن به دیگران

تعبیر خواب دیدن چند گربه مانند تعبیر خواب شنیدن صدای سگ ، غیبت کردن است

تعبیر خواب شیر , تعبیر خواب شیر جنگل , تعبیر خواب شیر جنگل امام صادق , تعبیر خواب شیر جنگل در خانه , تعبیر خواب شیر جنگلی

نمونه ای از سوالات شما در مورد تعبیر خواب گربه بهمراه جواب

تعبیر خواب دعوا , تعبیر خواب دعوا با مادر , تعبیر خواب دعوا با پدر , تعبیر خواب دعوا با همسر , تعبیر خواب دعوا با برادر

تعبیر خواب دیدن گربه به طور کلی چیست؟

معبران قدیمی کربه را مرد می دانند ولی معبرای غربی گربه را به زن تشبیه می کنند

تعبیر خواب وضو گرفتن , تعبیر خواب وضو گرفتن و نماز خواندن , تعبیر خواب وضو گرفتن از امام صادق , تعبیر خواب وضو گرفتن در مسجد , تعبیر خواب وضو گرفتن مرده

تعبیر خواب دیدن گربه زیبا در خانه شما چیست؟

تعبیر این خواب قرار گرفتن یک زن زیبا در مسیذ زندگی شماست

تعبیر خواب سوسک , تعبیر خواب سوسک امام صادق , تعبیر خواب سوسک بالدار , تعبیر خواب سوسک مرده , تعبیر خواب سوسک ابن سیرین

تعبیر جمع شدن چند گربه دور هم چیست؟

این خواب دلالت بر این دارد که چند جمع دور هم جمع شده اند و دارند درباره شما صحبت می کنند

تعبیر خواب سیل , تعبیر خواب سیل گل آلود , تعبیر خواب سیل دیدن , تعبیر خواب سیل آمدن , تعبیر خواب سیل آب

تعبیر خواب اینکه گربه از شما چیزی بدزدد و فرار کند چیست؟

تعبیر این خواب این است که زنی از شما دزدید می کند یا به شما آسیب مالی می زند

تعبیر خواب سیب , تعبیر خواب سیب قرمز , تعبیر خواب سیب زرد , تعبیر خواب سیب سرخ , تعبیر خواب سیب قرمز بزرگ

تعبیر غذا دادن به گربه در خواب چیست؟

تعبیر این خواب این است که مال و ثروت خود را برای زنی ریا کار خرج می کنید و بعدا از این کار پشیمان می شوید

تعبیر خواب بیمارستان , تعبیر خواب بیمارستان روانی , تعبیر خواب بیمارستان دکتر آرام , تعبیر خواب دیدن بیمارستان , تعبیر خواب در بیمارستان

تعبیر خواب دنبال کردن گربه چیست؟

زنی در مسر زندگی تان قرار می گیرد که شما را سرگشته و پریشان می کند

تعبیر خواب سفر , تعبیر خواب سفر با هواپیما , تعبیر خواب سفر کربلا , تعبیر خواب سفر حج , تعبیر خواب سفر به خارج از کشور

اگر گربه در خواب موش بگیرد تعبیر این خواب چیست؟

تعبیر این خواب خوش خدمتی کردن زنی است که واقعا با شما صادق نیست

تعبیر خواب بچه , تعبیر خواب بچه دار شدن , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب بچه دختر , تعبیر خواب بچه داشتن

امام صادق گربه را در خواب چه چیزی می دانند؟

امام صادق ع معتقدند که دیدن گربه در خواب دلیل بر پنج چیز است

دزد یا بیماری یا زن غمزه کننده یا جنگ و دشمنی یا زنی که شما را به سختی می اندازد

تعبیر خواب اسب , تعبیر خواب اسب سفید , تعبیر خواب اسب قهوه ای , تعبیر خواب اسب سیاه , تعبیر خواب اسب سواری

گربه در خواب به چه چیزی تعبیر می شود؟

زنی که عادت کرده است به دزدی کردن

تعبیر خواب گل , تعبیر خواب گل رز , تعبیر خواب گلدان , تعبیر خواب گل سفید , تعبیر خواب گل رز قرمز

اگر ببینیم که در خواب گربه داریم تعبیر چیست؟

در زندگی ما زنی است که به دست کجی عادت کرده است

تعبیر خواب زلزله , تعبیر خواب زلزله و آوار , تعبیر خواب زلزله شدید , تعبیر خواب زلزله و طوفان , تعبیر خواب زلزله و سیل

تعبیر حواب گربه در بغل داشتن چیست؟

تعبیر این خواب این است که زنی شما را گول می زند

تعبیر خواب کفش , تعبیر خواب کفش سفید , تعبیر خواب کفش قهوه ای , تعبیر خواب کفش پاره شده , تعبیر خواب کفش گشاد

تعبیر دیدن گرفتن گربه ای بر دوش چیست؟

زنی حیله گر است که کاملا بر شما مسلط است

تعبیر خواب پیاز , تعبیر خواب پیازچه , تعبیر خواب پیازچه سبز , تعبیر خواب پیاز داغ , تعبیر خواب پیاز پوست کندن

تعبیر خواب آمدن گربه به منزل شما چیست؟

این خواب به شما می گئید که دزد به منزلتان می آید

تعبیر خواب طلا , تعبیر خواب طلا خریدن , تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن , تعبیر خواب طلای شکسته , تعبیر خواب طلا گرفتن از مرده

تعبیر خواب کشتن گربه در خواب چیست؟

بر دشمنان غلبه می کنید یا دزدی که به خانه شما امده است را دستگیر می کنید

تعبیر خواب طلاق , تعبیر خواب طلاق گرفتن پدر و مادر , تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از مرد , تعبیر خواب طلاق دادن زن , تعبیر خواب طلاق گرفتن از شوهر

تعبیر خواب کشتن گربه و کندن پوست ان چیست؟

تعبیر این خواب این است که مالی حرام وارد زندگی شما می شود

تعبیر خواب برف , تعبیر خواب برف نشسته روی زمین , تعبیر خواب برف بازی , تعبیر خواب برف و باران , تعبیر خواب برف باریدن

تعبیر خواب دیدن گربه بعد از صبح چیست؟

شما به شش روز بیماری دچار می شوید

تعبیر خواب دزد , تعبیر خواب دزدیدن , تعبیر خواب دزدیدن ماشین , تعبیر خواب دزدیدن پول , تعبیر خواب دزدیده شدن مال

تعبیر خواب گربه را از خود راندن و گربه را نتوانید برایند چیست؟

شما دچار بدبختی و گرفتاری می شوید

تعبیر خواب زایمان , تعبیر خواب زایمان طبیعی , تعبیر خواب زایمان دختر , تعبیر خواب زایمان گربه , تعبیر خواب زایمان دوقلو

تعبیر خواب حمله کردن گربه به شما چیست؟

تعبیر این خواب این است دشمنان می خواهند به شما ضربه بزنند

تعبیر خواب خودکشی , تعبیر خواب خودکشی دوست , تعبیر خواب خودکشی مرده , تعبیر خواب خودکشی برادر , تعبیر خواب خودکشی همسر

تعبیر خواب راندن گربه چیست؟

یعنی که شما بر مشکلات غلبه می کنید و مال و ثروت و قدرت بدست می آورید

تعبیر خواب عقرب , تعبیر خواب عقرب سفید , تعبیر خواب عقرب زرد , تعبیر خواب عقرب سیاه بزرگ , تعبیر خواب عقرب قرمز

تعبیر خواب دیدن گربه لاغر چیست؟

یکی از عزیزانتان در خطر مرگ است

تعبیر خواب هندوانه , تعبیر خواب هندوانه قرمز , تعبیر خواب هندوانه خوردن , تعبیر خواب هندوانه خراب , تعبیر خواب هندوانه زرد

تعبیر خواب دیدن گربه کثیف چیست؟

خبرهای بدی به شما می رسد

تعبیر خواب گرگ , تعبیر خواب گرگ دیدن , تعبیر خواب گرگ خاکستری , تعبیر خواب گرگ سفید , تعبیر خواب گرگ قهوه ای

تعبیر خواب راندن گربه لاغر چیست؟

دوست یا عزیز شما از خطر مرگ نجات پیدا می کند

تعبیر خواب برنج , تعبیر خواب برنج پختن , تعبیر خواب برنج نذری , تعبیر خواب برنج خیس شده , تعبیر خواب برنج و مرغ

تعبیر خواب شنیدن صدای گربه فریبکار چیست؟

دوستی فریبکار و مکار شما را گول می زند

تعبیر خواب انگور , تعبیر خواب انگور سبز , تعبیر خواب انگور قرمز , تعبیر خواب انگور یاقوتی , تعبیر خواب انگور سیاه

تعبیر خواب چنگ زدن گربه چیست؟

دشمن مال و ثروت شما را از دستتان خارج می کند

تعبیر خواب پسته , تعبیر خواب پسته خندان , تعبیر خواب پسته خوردن , تعبیر خواب پسته و بادام , تعبیر خواب پسته کوهی

تعبیر خواب بغل کردن گربه توسط دختر چیست؟

تعبیر این خواب خیانت از طرف یک دوست است

تعبیر خواب میوه , تعبیر خواب میوه طالبی , تعبیر خواب میوه گیلاس , تعبیر خواب میوه به , تعبیر خواب میوه چیدن از درخت

تعبیر خواب دیدن گربه تمیز و سفید است؟

ضرر و زیان مالی است

تعبیر خواب موز , تعبیر خواب موز سیاه , تعبیر خواب موز منوچهر تهرانی , تعبیر خواب موز خریدن , تعبیر خواب موز زرد

تعبیر خواب دیدن گربه و مار چیست در حالی که کاری با هم ندارند؟

دعوا و جنجالی در راه است

تعبیر خواب گیلاس , تعبیر خواب گیلاس قرمز , تعبیر خواب گیلاس خوردن , تعبیر خواب گیلاس درشت , تعبیر خواب گیلاس خواستن

گربه سیاه در خواب دیدن چه تعبیری دارد؟

گربه سیاه بدترین نوع خواب گربه است و به بدبختی تعبیر می شود

تعبیر خواب عسل , تعبیر خواب عسل با موم , تعبیر خواب عسل خوردن , تعبیر خواب عسل خریدن , تعبیر خواب عسل خوردن

تعبیر خواب دوست داشتن و نوازش کردن گربه چیست؟

این خواب به نمک نشناسی و ناسپاسی تعبیر می شود

تعبیر خواب گوجه , تعبیر خواب گوجه فرنگی , تعبیر خواب گوجه سبز , گوجه در خواب دیدن

تعبیر خواب میومیو کردن گربه چیست؟

یک دعوای طولانی در راه است

تعبیر خواب پرتقال , تعبیر خواب پرتقال خوردن , تعبیر خواب پرتقال خونی , تعبیر خواب پرتقال سبز , تعبیر خواب پرتقال چیدن

تعبیر خواب دیدن پوست گربه چیست؟

چیزی را که قبلا گم کرده بودید را پیدا می کنید

تعبیر خواب ذرت , تعبیر خواب ذرت خام , تعبیر خواب ذرت خوردن , تعبیر خواب ذرت بو داده , تعبیر خواب ذرت خوردن

تعبیر دیدن گربه وحشی در خواب چیست؟

شما دوستی خطرناک دارید که در تلاش برای ضربه زدن به شماست

تعبیر خواب غذا خوردن , تعبیر خواب غذا خوردن مرده , تعبیر خواب غذا خوردن در مسجد , تعبیر خواب غذا خوردن در مهمانی , تعبیر خواب غذا خوردن با مرده

تعبیر خواب کتک زدن گربه چیست؟

به شما خیانت خواهد شد

تعبیر خواب انجیر , تعبیر خواب انجیر چیدن , تعبیر خواب انجیر خوردن , تعبیر خواب انجیر زرد , تعبیر خواب انجیر تازه

تعبیر اینکه در خواب ببینیم که گربه را می کشیم چیست؟

تعبیر این خواب این است که شما دچار فقر و گرفتاری می شویذ

مطالب مرتبط

تعبیر خواب پلنگ

تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گرگ

تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب شیر

تعبیر خواب مارمولک

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب موش

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب گربه , تعبیرخواب گربه , دیدن گربه در خواب

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 29 آذر 1396

342 دیدگاه

 • آرش ژوئن 2016 در 23:53

  ا سلام
  معمولا کم خواب می بینم اما امروز صبح حدود ساعت 6 صبح خواب دیدم داخل مغتزه ای هستم و آنجا 2 تا گربه خیلی خشمگین بدجوری دارن با هم می جنگن که کنارشون یه طوطی خیلی زیبا ( از اونهایی که حرف می زنه) توی یه جعبه است که این گربه ها از اون هم غافل نمی شن و هی می افتن سرش و اون رو می زنن طوری که پشت طوطی زخمی شده. و من یه مقدار دورتر وایستادم و دارنم نگاه می کنم و از ترسم اصلا جرات نمی کنم برم جلو بلکه همش با پاهام می کوبم به زمین تا شاید این گربه ها طوطیه رو ول کنن که باز شروع به جنگ با یکدیگر می کنم.
  که در همین حین صاحب طوطی رو می بینم و اونقدر جیغ و داد می کنم تا اون متوجه می شه و می یاد طوطیش رو از دست گربه ها در می یاره.
  لطفا زودتر به ایمیلم پاسخ دهید. خواهش می کنم…

  • محمد ژوئن 2016 در 13:06

   سلام. اگه خون در خواب دیدین خوابتون باطل است.

   • ناشناس سپتامبر 2016 در 14:06

    سلام من ساعت4 صبح خواب دیدم که یکی از همسایه هامون مرده زنده شده بود بعد دوتا گربه سیاه و سفید هی بهم میچسبیدن بعد من اعصابم خورد شد یکی از گربه ها رو محکم سرشو میکوبیدم ب زمین تعبیرش چیه؟؟

    • ناشناس فوریه 2017 در 15:02

     شما اعصاب نداری

     • عذراییل جولای 2017 در 14:02

      میمیری

     • ناشناس نوامبر 2017 در 07:24

      میمیری

    • امیر صالح تیمورزاده جولای 2017 در 13:33

     این یعنی خیانته

   • محبوبه اکتبر 2016 در 14:16

    سلام خواب دیدم به محض اینکه در یکی از اتاقها ی خونمون باز کردم چندین گربه سیاه و سفید با شتاب از اتاق فرار کردن فقط آخرین گربه که بزرگتر هم بود درحین فرار به شیشه ی در برخورد کرد وباصدای وحشتناکش از ترس از ترس خواب پریدم

    • ناشناس مارس 2017 در 11:22

     همه تعبیر خواب ها دروغی بیش نیست.همش بازار گرمیه.امان از دست شما مردمان ساده لوح??

     • ناشناس می 2017 در 17:37

      مسخره

     • ناشناس جولای 2017 در 06:34

      گوه ميخورن كه تعبير خواب دروغيه.اگه دروغى بود خودش نميومد دنبال تعبير خاو اينجا.خيلى هم واقعيه.نشانه ها رو دنبال كن تا تعبير بشه

    • ناشناس ژوئن 2017 در 16:34

     تعبیر این یعنی در کار هات به یه چیزی بر میخوری که کارتو خراب میکنی اما اگه خوب تلاش کنی به اون چیز برخورد نمی کنی…… موفق باشی

    • ناشناس سپتامبر 2017 در 10:33

     خيره

   • ناشناس ژانویه 2017 در 13:37

    نخیر این دروغه

   • ناشناس مارس 2017 در 07:09

    شب ها از خوردن غذاهاي نفاخ و سنگين و همچنين خوردن اب دوري كنيد.

  • زهرا سپتامبر 2016 در 23:26

   دیشب خواب دیدم که دخترم داشت از یه سور ویخورد تو سراشیبی من جلوش گرفتم دخترم بغل کردمدر انتهای سراشیبی یه گربه بود داشت بامن حرف و می زد اما متوجه نمی شودم اماتزسیده بودم

   • نفس ژوئن 2017 در 16:38

    کسی که میان خوانوادتو بهم میزنه وتوروزی اون روبه گربه تشبیه می کنی

  • ناشناس اکتبر 2016 در 10:08

   من دیشب خواب دیدم که چند تا گربه رو از خونه بیرون کردم

  • ناشناس دسامبر 2016 در 16:06

   سلام گربه در خواب دشمنه تونستی دشمناتو از خودت دور کنی نگران نباش به افرادی که حس میکنی شک داری مراقب باش

  • marym دسامبر 2016 در 16:06

   سلام گربه در خواب دشمنه تونستی دشمناتو از خودت دور کنی نگران نباش به افرادی که حس میکنی شک داری مراقب باش

  • رضا دسامبر 2016 در 19:53

   سلام من چهارشنبه بعد از نماز صبح خواب دیدم که گربه ای به زور می خواهد وارد خانه ام شود و در را بشدت فشار میدهد تا وارد شود و من از داخل خانه بشدت مقابله کردم و مانع شدم،بعد دیدم بیرون از خانه چندین گربه در حال دویدن بودند و من آنها را دفع میکردم تا پراکنده و دور شوند

   • ناشناس ژانویه 2017 در 14:22

    سلام
    تا جایی که من میدونم و تجربه کردم گربه نشونه ی خیانت طرف مقابله … گربه دقیقن رقیب عشقی شماست … به خونه راهش ندادین دیگه … آفرین بر شما ولی من خواب دیدم هرجا که پا میذاره خونه ام رو خراب میکنه و آخر سر هم خونه خرابم کرد و زندگیم از هم پاشید

  • ناشناس دسامبر 2016 در 07:08

   من دیشب خواب دیدم با خانواده. و چندتا از فامیل هامون که همیشه با همیم تو یه خونه بزرگ تو شمال هستیم و بارون میاد و هوا سرد و ابری که یهو یه خرس بزرگ میاد و همه جیغ و…که مردها بالاخره فراریش دادند اما ما همه منتظر بودیم دوباره بیاد یعنی امکانش رو میدادیم و درها هم محکم نبود. خودش باز میکرد و میومد. خیلی وحشتناک بود. لطف میکنید بگید تعییرش چیه؟

  • Reyhan ژوئن 2017 در 09:23

   سلام من خواب دیدم یه گربه ی زیبا رو از میان چند تا گربه انتخاب میکنم رنگش سرمه ای بود بعد نوازشش میکنم این گربه ها تو حیاطه خونمون بودن من میان اونا این رو انتخاب کردم یادمه بهش غذا هم دادم غذا ماکارانی بود میشه تعبیرشو بگین!؟

 • مریم ژوئن 2016 در 23:54

  خواب دیدم ذر حال نماز صدای وحشتناک 2 گربه اومذ.تعبیرش چیه؟

  • محمد ژوئن 2016 در 13:08

   سلام. شخصی را میشناسم به نام حاج آقای انصاری در بازار مدرسه عبداله خان تعبیر خواب خوبی دارد. مراجعه کنید

   • ناشناس اکتبر 2016 در 17:22

    شماره تلفن داره

  • ناشناس اکتبر 2016 در 12:07

   مرگ

 • سهیلا ژوئن 2016 در 23:54

  سلام روزتون بخیر ممنون میشم خولبمو تعبیر کنید دم صبح روز 18 بهمن خواب دیدم دوتا گربه از یک ریسمانی از حیاط به سنت بالا میرفتند این در حالی بود که یکی از گربه ها که زشتو لاغرو پشمالو بود وارد اتاق شد و روی صورت کوچکترین خواهرم که در خواب سنش به بچه ها میزد(خواهرم الان 26سالشه)افتاده و انگار میخواد صورتشو چمگ بزنه که من نزاشتم وقتی گربه رفت صورت خواهرمو دیدم که عین بچه ها صاف و روشن هست و هیچ اثر چنگ گربه رو صورتش نیست با سپاس فراوان از شما

 • الهام ژوئن 2016 در 23:54

  خواب دیدم با خانواده توی خونه هستیم که به گربه طوسی میاد که آون و منجمد می کنیم بعد از چند وقت یخ باز می کنیم که باز هم زنده ست. و پشت گلدان قایم میشه. هرچقدر به بقیه میگم بیرونش کنید. میگن اون که کاری با ما نداره بزار باشه.

  • ناشناس سپتامبر 2016 در 09:41

   جالب بود جفتتون یه خواب دیدید

 • ساناز ژوئن 2016 در 23:55

  خواب دیدم با خانواده توی خونه هستیم که به گربه طوسی میاد که آون و منجمد می کنیم بعد از چند وقت یخ باز می کنیم که باز هم زنده ست. و پشت گلدان قایم میشه. هرچقدر به بقیه میگم بیرونش کنید. میگن اون که کاری با ما نداره بزار باشه.

 • علیرضا ژوئن 2016 در 23:55

  ١مرد وارد زندگيت ميشه گول فريباشو نخور دروغگو و دزده سحر جان و هرچه داري از دستت در مياره
  اميدوارم بتوني از دستش خلاص شي

 • شادی ژوئن 2016 در 23:55

  خواب دیدم در جمعی نشسته بودیم ناگهان گربهاب وحشی به من حمله کرد روی کتفم نشست با تلاش فراوان پرتش کردن و از خودم دورش کردم.لطفا خوابمو تعبیر کنید.

 • کامبیز ژوئن 2016 در 23:57

  بنظر من و به گفته بعضی بزرگان خواب بعداز اذان صبح تعبیر خاصی نداره و با صدقه رفع بلا میشه ولی الان باید از مراجع بالاتر برای اطمینان بیشتر سؤال کرد بهتر
  موفق باشید

 • روحی ژوئن 2016 در 23:57

  حتمالاً آن دو گربه خشمگین هر دو از خواستگارهای شما بودند که ظاهراً هیچ کدام هم به درد شما نمی خورد و طوطی خود شما هستید و صاحب طوطی هم خانواده تان …

 • یزدان ژوئن 2016 در 23:57

  خواب دیدم یک گربه توسی رنگ تمیز وارد اتاق مادرو پدرم میشه میره زیر تختشون دور میزنه یا میشینه بعد بی سروصدا میره بیرون. چند دفعه دیگه باز میادو میره من هم یک بار سعی کردم فراریش بدم که نشد و مادرم که از حیوانات بدش میاد گفت بی ازاره ولش کن

 • سحر ژوئن 2016 در 23:58

  اتاق خواب زندگی خصوصی اونهاست و کسی وارد این رابطه میشه که مادرتون هم میشناسدش ولی خطری از جانب اون حس نمیکنه. مادر باید هوشیارتر از این باشه و این هشدار ناخودآگاه شماست به ایشون.

 • اسی ژوئن 2016 در 23:58

  سلام. من هم یه چیزی شبیه این دیدم . با این فرق که 5 تا گربه بودن که هر وقت میخواستن میتونستن کوچیک و بزرگ بشن و با تغییر اندازشون جاهای کوچیک خودشون رو مخفی کنن و از دست من فرار کنن

 • امین ژوئن 2016 در 23:58

  باعرض سلام وخسته نباشید من خواب دیدم توی راه پله خونه یه گربه بود که به طرفش جعبه پرت میکردم تابره.امااون با حالت التماس بچش بهم نشون میداد یعنی منوبیرون نکن منم دلم سوخت گفتم حالاکه بچه داری بمون اشکال نداره..
  اگه زحمتی نیست تعبیر خوابمو به ایمیلم ارسال کنید.ممنون میشم.خدانگهدار

 • وفا ژوئن 2016 در 23:58

  گربه نفس آدمی هست که نگهبان حیاته. دلت برای خودت میسوزه اما کاری هم نمیکنی. لاغر شدن گربه خوبه یعنی زیاد تابع نفس نیستی هر چند نظری بهش داری.

 • احسان ژوئن 2016 در 23:59

  هميشه خواب گربه ميبينم خواب مي بينم كه هر چه در ها را مي بندم معلوم نيست چند گربه كه يكي از آنها سياه ويكي از آنها هم سفيد است از كجا وارد اتاق مي شوند يكدفعه خواب ديدم كه يك گربه پسرشش ساله را چنگ مي زد و من او را از زير چنگال او بيرون آوردم يكبار خواب ديدم گربه به من حمله كرد اما اين با هم هر چه درها را مي بستم گربها داخل اتاق مي شدند و هر چه آنهارا مانند خوابهاي قبلي از خود دور مي كردم به من نزديك مي شدند و گربه سفيدي كه كوچكتر بود تميز هم بود روي دو پا ايستاد و در حالي كه من خود را از او دور مي كردم دوستانه مرا بغل كرد نمي دانم تعبير خوابم چيست من كلا از گربه هم مي ترسم هم بدم مي آيد

 • گودرزی ژوئن 2016 در 23:59

  من خواب گربه ای ساه وسفید دیدم که لاغر هم نیست فقط داخل خونه شد و رفت برون بدون اینکه به کسی اسیبی برسونه تعبی این خوابم چیه؟ از کجا باید پاسخم را دریافت کنم :-?: اگه ممکنه به من ایمیل کنید. 🙂

 • لیلا ژوئن 2016 در 23:59

  همیشه خواب گربه میدیدم که یا بهم نزدیک می شد یا نگاهم می کرد
  ولی الان خواب دیدم یه گربه یه گوشه خوابیده و سرش زیر دستشه و اصلا منو ندیدو اصلا دیگه دنبالم نیومد…
  می شه بگین چه معنی داره
  ممنون :roll::

  • فرزانه فوریه 2017 در 01:26

   سلام خیلی خواب گربه میبینم دیشب خواب دیدم وقتی که هممون خوا بودیم چندتا گربه وارد خونمون شدن من هر کاری میکردم بیرون نمیرفتند بچه هام هم خواب بودند مجبور شدم با دست بگیرم و بیرون بندازمشون

  • لیلا دسامبر 2018 در 02:23

   خواب دیدم گربه ای کنار بود داخل راه پله منزل مادرم و گربه ای دیگر پرید روی سر من متوجه نشدم روی سرمه همش داد میزدم ومیخاستم وارد منزل شوم تا مادرم گفت روی روسریته منم روسری رو از سرم برداشتم از خواب پریدم

 • فرهاد ژوئن 2016 در 00:00

  سلام
  خواب دیدم که گربه ی سیاهی همش دنبالم هست هرجا میرم مثل سیاه میاومد تا آخر یکجا که راه فرار نداشتم به من حمله کرد وبه گردنم چسبید وشروع کرد به چنگ زدن به گردنم طوری که منسنگینی وچنگ زدن اونو حس میکردم بعد اونو از خودم جدا کردم.

  • ناشناس نوامبر 2016 در 16:20

   معنی بدی داره

  • ماریا جون می 2017 در 11:07

   به نظرم یه خانوم هس که به شما چسبیده وبزور اصرار داره با شما باشه. وشما اونو از خودت دور میکنی

 • طالب ژوئن 2016 در 00:00

  سلام من درخواب دو بچه گربه دیدم یکی کاملا سیاه و یکی خاکستری رنگی و کثیف
  اول اون بجه گربه خاکستری رنگ رو دیدم که در اتاق پذیرایی پرسه میزد و هرچه کردم بیرون نمیرفت تا اینکه بعد از اون گربه سیاه رنگ رو دیدم که اینور اونور میپرید تا اینکه بالاخره در پنجره رو باز کردم و هردو گربه رو فراری دادم تا از اتاقم بیرون رفتند اگر ممکنه تعبیر خوابم رو به ایمیلم بفرستید ممنون میشم :-?:

  • ناشناس اکتبر 2016 در 13:49

   سلام من شب خواب ديدم كه يك گربه دستم را به دهن گرفته رها نميكند چند نَفَر آمدن دستم را از دهنش بيرون اوردند

 • جمیل ژوئن 2016 در 00:00

  خواب گربه ایی در خانه ام دیدم و دیدم چند تا بچه گربه دارد که زیر موکت بچه هایش را قرار داده است. تعبیر گربه و بچه گربه در خانه ام چیست. ممنون می شوم به ایمیلم جواب را ارسال کنید.
  با تشکر 😛

  • ناشناس آوریل 2017 در 15:28

   سلام .دیشب خواب دیدم گربه سفید بهم حمله میکنه اما من از خودم دفاع میکنم ک ی دفع از خواب بیدار شدم تعبیرش چیه؟

 • ستار ژوئن 2016 در 00:00

  من دیشب خواب گربه ای را دیدم که از راه پنجره ی شکسته ی در پشت بام اومده بود داخل خانه ،داداشم که خواب بود ،من ومادرم سعی میکردیم قبل از بیداری او گربه را بیرون بیاندازیم خلاصه بعداز کلی سروصدا وبالا وپایین کردن واینکه گربه اومد به داخل آشپزخانه سر صدا راه انداخت ودوباره اومد تو راه پله که باکلی زحمت انداختیمش بیرون وآن شکستگی رو گرفتیمدر حالی که گربه هی میخواست بیاد داخل امانتونست. باتشکر از لطف شما

  • فاطیما فوریه 2017 در 11:40

   فکر کنم یعنی تو در وضیت بدی قرار میگیری و بعد از کلی تلاش و ترس می تونی حلش کنی

 • مهناز ژوئن 2016 در 00:01

  یشتر لوقات خواب گربه های سیاه با چشمانی سبز می بینم خواب دیدم رفتم در باز کردم دیدم گربه ای سیاه که چشمانی سبز و وحشتناکک داره پشت در خونه هست من در به روش بستم دیدم داره بهم حمله میکنه و بهم چنگ زد و اومد تو خونه بعد دیدم یه بچه گربه که مثل خودش سیاه بود و چشماشم سبز بود اونجا نشسته لطفا تعبیر خواب من واسم بفرستید

 • کاوه ژوئن 2016 در 00:01

  سلام. من خواب ديدم كه 2 نفر به خانه آمدند، يك پسر و يك دختر كه به دست اون دختر يك گربه سفيد پشمالو بود كه گربه را در خانه رها كرد و آن گربه در خانه آزاد به اطراف مي دويد. من در خواب آن دو را مي شناختم. ولي الان به خاطر ندارم كه آنها كي بودند. بعد پدرم و خواهرم در حالي كه 2 تا نوزاد دختر همراهشان بود وارد شدند. با توجه به اينكه من دوقلو باردار هستم لطفا تعبير خوب من را برايم ايميل بزنيد

 • حسنی ژوئن 2016 در 00:01

  سلام!اگر خواب ببینیم که در خانه ای از آشنایان یا دوستان گربه دار زدند و کسی از ساکنان آن خانه می آید و می گوید نه این گربه ها زنده هستند و آن هارا تکان دهد و یکی از گربه هابیدار شود و سپس من در خواب بگویم وای چه گربه نازی…در ضمن در خوابم یکی از دوستان صمیمی من هم بود که من را دلداری میداد ومن فقط به اون چسبیده بودم و میتر سیدم و او به من میگف عزیزم نترس…راستی فکر کنم 4یا5 تا گربه بودند……..! ❗ :cry:: 👿 اگر سوالی بود در ایمیلم بگویید لطفا کامل کامل توضیح دهید.از همه نوعش را بگویید.لطفا جواب را زود بدهید و من را از نگرانی در بیاورید.ممنون

 • رسول ژوئن 2016 در 00:01

  سلام،ن خواب دیدم در کلاسی نشسته ام که استاد آن کلاس میخواهد ما را با احضار روح آشنا کند،بعد از عبور از یک راهروی تاریک و طولانی ابتدا بچه گربه ای را دیدم که آرام بر زمین خوابیده و جلوتر که رفتیم گربه ای بزرگ را دیدم که روی تاغچه اتاقی دراز کشیده به آن که نگاه کردم دیدم صورتی شبیه آدم و خیلی ترسناک دارد و خواستم او را با صدای سگ وداد زدنم از آنجا دور کنم که آن گربه میخندید و خیلی نمیترسید لطفا تعبیرش را برایم بفرستید.باتشکر

 • سمیرا ژوئن 2016 در 00:02

  سلام عليكم.
  خواب ديدم گربه اي با دندان هاي بزرگ و وحشي گربه اي زيبا و مظلوم را مي خورد و به سمت من نگاه مي كرد.
  ممنونتون مي شم اگر تعبرشو به ايميلم ارسا كنيد.
  با تشكر.

 • جبار ژوئن 2016 در 00:02

  خواب میبینم که گربه های زیادی تک تک میخوان وارد اتاقای خونه بشن من با پرتاب کفش اونارو دور میکنم اما دوباره یکی دیگه تو اتاقه
  تعبیرش چیه؟

 • ساسان ژوئن 2016 در 00:02

  من هیچوقت اگه بعد از ظهر ها بخوابم خواب نمیبینم ولی امروز خواب دیدم گربه ای خشمگین به سگی حمله کرد (تقریبا هم اندازه بودن)، و سگ رو گاز میزد و می خورد!! منم با تعجب تمام و البته ترس نگاه می کردم.
  بعدش وارد خونه ای شدیم که اونجا هم دو تا گربه کوچک بود کنار یک آکواریم، یکی از گربه ها یک ماهی را از اکواریوم در آورد و خورد…
  لطفا ایمیل کنید.
  سپاس

 • جنت ژوئن 2016 در 00:02

  گربه سياه كه وارد اتاق شده بود با باز كردن در خانه از همان راه در خانه فرار كرد.و من سريع در را بستم. تعبيرش چيست؟ سه بار ديدم

 • قمیسی ژوئن 2016 در 00:03

  سلام خدمت شما خواب دیدم دوتا گربه داخل یه خونه این که برام خیلی اشناست اما نفهمیدم خونه ی کی بود فقطم منو اون دوتا گربه نبودیم خیلی شلوغ بود باتشکر

 • هژیر ژوئن 2016 در 00:03

  سلام
  خواب دیدم که در استخر کوچک ، که آب ضلالی هم داشت مشغول شنا کردن بودم که یک گربه سیاه آمد و قصد داشت که به من حمله کند ولی چون من در آب بودم نمی توانست من را بگیرد و هر بار که من به لبه استخر نزدیک می شدم به سمت من حمله ور میشد ، اینکار آنقدر تکرار شد تا در یکی از دفعات گربه به داخل استخر افتاد و به زیر آب رفت و من هم سریع از استخر بیرون آمدم و فرار کردم…
  تعبیرش چیست؟
  آیا با هم بدبختی است؟ یا؟
  لطفا ایمیل کنید

 • ورمزیار ژوئن 2016 در 00:03

  خواب دیدم بچه گربه ای رو بغل کردم که 6 تا دست و پا داشت بعدش براش از امام حسین خوندم بعدش یهو شفا پیدا کرد و بعدش هم رفت و من هر چی دنبالش گشتم پیداش نکردم
  تعبیرش چی می شه؟

 • ژاله ژوئن 2016 در 00:03

  سلام من خواب دیدم که چند تا گربه تو حیات خونمون بودند که همشون رو از حیات انداختیم بیرون ولی یکیش موند و به برادرم حمله کرد و برادرم نمیتونست اونو از خودش دور کنه منم نمیتونستم کاری براش بکنم گربه هم خیلی چاق و بزرگ بود ار دوستان کسی میدونه تعبیر این خواب چیه؟

 • محسن ژوئن 2016 در 00:04

  سلام خواب ديدم در تراس خانمان دو تا گربه كه زرد بودند و لاغر وبه نظر مريض وجود دارند كه با داد زدن من داشتن مي رفتن اما يكي از گربه ها درهمان تراس كثيف كرد و وقتي من كفش را پا كردم پاهام نجس شد و شستم و گربه ها رفتند توي حياط .ضمنا داخل بدن يكي از گربه ها معلوم بود بالاي بدن گربه كنده شده بود و داخل بدن آن معلوم بود و خيلي تميزو شفاف بود وقتي داشتم آنها را دور مي كردم ديدم كه زير يك تخته يك چيزي هست كه وقتي تكان دادم چند تا گربه سياه وجود داشتند كه من ترسيدم و دور شدم اما كاري به من نداشتند تعبيرخوابم چيست

  • ناشناس نوامبر 2016 در 09:22

   سلام خسته نباشید خواب دیدم گ بچه گربه ای در خانه ام اومده و با همسرم خوب است و با من بد و منو ازیت می کرد من ان را اخر ب دست مادرش رساندم تعبیرش چیست

 • اسالم ژوئن 2016 در 00:04

  من خواب دیدم گربه های زیادی در حیاط مادرم هستند و من آنها را دفع می کنم و رفتند ولی 2 تایی آنها روی درخت خانه مانده اند

 • واحد ژوئن 2016 در 00:04

  khab didam namaz mikhandam,akhar e namaz budam,sedaye vahshat nake 2 gorbe amad.hala tabire in khab che mishavad :-?:

 • جاوید ژوئن 2016 در 00:04

  خواب ديدم يه گربه شاد با سرعت توي اتاقي كه توش هستم ميدوه و مي چرخه.و من اصلا نميتونم بگيرمش و حسابي توي خواب گيج بودم…
  لطفا تعبيرش رو به ايميام بفرستيد.ممنون.

 • کامیاب ژوئن 2016 در 00:05

  سلام
  من دیشب خواب دیدم تو خونمون پر بود از گربه های سیاه اندام معموای که من همشونو کشتم ولی از ترسم نمی تونستم مردشونو بردارم تو رو خدا زود تر بهم بگین مرسی. :cry:: 😀

  • ناشناس فوریه 2017 در 12:23

   منم دیشب این خواب رو دیدم تعبیرش چیه کسی میدونه

 • جلیل ژوئن 2016 در 00:05

  سلام.من دیشب خواب دیدم 3 یا 4 تا بچه گربه ی زرد رنگ تو هر گوشه از تو جایی که فکر کنم خونه ی مادرم بود مردن و من همش می گفتم که بندازینشون دور. بعد وقتی رفتم تو اتاق خواب دیدم روی دیوار یه قفسه هستش که توش پر از گربه های توسی خیلی بزرگ ولی لاغر هستش. و کنارشون پر از سمور و راکون مرده هستش که آویزون شدن خیلی ترسیدم .لطفا تعبیرشو بگین.

 • محمد ژوئن 2016 در 00:05

  خواب دیدیم یه گربه سیاه کوچیک مرده اما با من کاری نداره 🙄

 • سعید ژوئن 2016 در 00:05

  خواب دیدم گربه های مرده زیادی در اطرافم هست تعبیرش چیست؟

 • مجید ژوئن 2016 در 00:06

  سلام
  من خواب ديدمكه در خانه ي يكي از دوستان صميمي ام و هستم و اون يك گربه ي سفيد داشت و بعد از مدتي كه اون رو از اتاق دور ميكرد عاقبت اون رو در بغل گرفت و به من داد و من هم نوازشش كردم! ❗

 • حمید ژوئن 2016 در 00:06

  خانمم خواب ديد كه در اتاق خوابمان گريه ديده كه وول ميخورد،ايشان گربه را بغل كرد اما آن از دست اش فرار كرد و از خانه بطرف پله ها رفته بالا و ايشان همچنان دمبال آن بودند.
  لطفا تعبير آن براي اينجانب ايميل فرماييد.

  باسپاس

 • وحید ژوئن 2016 در 00:06

  من خواب دیدم یکی از آشناهای نزدیکم گربه بود.
  یه گربه خوش خط و خال.بعدش به شکل خودش در اومد.
  ولی بعد از یه مدت دوباره گربه شد.انگار اصلش گربه بود.
  دیگه حالت انسان بودنشو نداشت.هر چی صداش می زدم انکار نمی شندید.

  خواهش می کنم تعبیرشو به میلم بفرستین.خیلی واسم مهمه

 • نوید ژوئن 2016 در 00:06

  واب ديدم كسي من را در كوچه اي تاريك از ماشين پياده كرد چون تاريك بود به سرعت سمت خانه مي دويدم و گربه هايي كه سمتم مي آمدند را پشت سر مي گذاشتم واز روي چند تاشون پريدم و رفتم

 • مانا ژوئن 2016 در 00:07

  خواب دیدم گربه ای میو میو میکند ومن اورا از بالای بام خانه به زمین انداختم او رفت بالای بام همسایه ناله کرد و بعدا باتا اورد و شبیه سگ شد؟

 • دنیا ژوئن 2016 در 00:07

  سلام
  من خواب دیدم که صدایی گربه از کمد پا تختی که مخصوص شوهرم هست میاد و قتی نگاه کردم دیدم یک گربه ماده خوش خط و خال و جوانی داره خودش از کشوی کمد بیرون میکشه تعجب کردم این گربه چرا اینجا پنهان شده؟
  بعد که گربه منو دید لبخندی زد انگار منو میشناسه انگار می خواد منو فریب بده .با نار گفت بیا من از اینجا در بیار عزیزم
  ❗ ❗
  لطفا تعبیر خواب منو بگوید
  ممنونم از همه محبت شما دوست خوبم

 • نگار ژوئن 2016 در 00:07

  سلام
  مدتي يه هر چند شب يكبار خواب تعداد زيادي گربه ميبينم در رنگ هاي مختلف بيشتر سفيد وسياه گربه ها در خانه هستند ولي در هر خواب خانه هاتغيير ميكنند ولي خانه ها يا مكان هايي هستند كه من ميشناشم من كلا در خواب يا دنبالم ميكنند يا هر طرف رو نگاه ميكنم كه ازشون دورشم هستند و من در خواب ميترسم ممنون ميشم تعبير اين خواب رو برام ايميل كنيد

 • گلی ژوئن 2016 در 00:07

  خواب دیدم که دوتا گربه از پشت به کمرم چنگ زدنو من هرکاری میکنم نمیتونم جداشون کنم هرچی بیشتر تلاش میکردم ناخناشون بیشتر تو تنم فرو میرفت بعد از کلی تلاش بلاخره از پشتم جداشون کردم و کلی بهشون مشت زدم تا به حالت نیمه جون افتادن ولی نمردن و دوباره شروع کردن به راه رفتن ممنون میشم که تعبیرشو واسم ایمیل کنید با تشکر :confused: 🙁

 • صدرا ژوئن 2016 در 00:08

  با سلام
  گربه سياه دركنارمان درحاليكه سبزي
  پاك ميكردي نشسته بود وحيواني عجيب كه نه مانند سگ ونه مانند گربه در حليكه صداي گربه داشت سر گربه سياه راميليسيد خانمي هستم كه اخيرا باهمسرم اختلافي پيدا كرد ه ام

 • زهرا ژوئن 2016 در 00:08

  خواب دیدم در باغی هستم و گربه ای بسیار زیبا به سمت من می آید و من سعی می کردم آنرا از خود دور کنم

 • ختن لو ژوئن 2016 در 00:08

  شب هفتم ماه قمری خواب دیدم گربه ای جلوی من است و سعی میکنم از خود دورش کنم ولی دورنمیشود و دور من میچرخد و گاهی گربه به شکل بچه ای کوچک بود و فکر می کردم کودکی کوچک است با توجه به اینکه من بچه ای دو ساله دارم

 • منصور ژوئن 2016 در 00:08

  من توی خواب دیدم که یه گربه سیاه بزرگ می خواد به زور وارد خونه بشه و من نمی ذاشتم اما اونقد قدرت نداشتم که جلوشو بگیرم بعد اون پامو گرفت و من بیدار شدم

 • آیلین ژوئن 2016 در 22:53

  من خواب دیدم یه بچه گربه کوچولو و ناز دارم

 • هاله ژوئن 2016 در 23:58

  من خواب سه تا گربه وحشی رو دیدم که بهم حمله کردند و میخواستند منو بخورن

 • روشا ژوئن 2016 در 00:39

  من اگه گربه به خوابم بیاد از ترس میمیرم

 • مریم ژوئن 2016 در 05:12

  سلام
  خسته نباشید
  من امروز خواب بدی دیدم ….قبل از سحر حدود ساعت چهار و خرده ای
  خواب دیدم تو پارکینگ خونمون که خیلی تاریکه و شب هم بود گربه به بند کیفم حمله میکنه هرچی داد زدم نرفت انقد بند کیفمو کشید رهاش نمیکرد که رفت بالای سقف همانطور که بند کیفمو در دهان داشت من دور خودم میچرخیدم و از بالا روی سرم من ادرار ریخت و پدرم گفت کیفو ول ولی کیف تو دستم گیر کرده بود تا به زحمتی پرتش کردم زمانیکه پرتش کردم گربه ولم کرد و با حالت وحشیانه سمت کیف رفت ….
  لطفا اگه زحمتی نیست جواب بدید
  ممنون میشم

  • بی اس ام اس ژوئن 2016 در 05:22

   تعبیر خواب گربه دزد است و شما هم همین را در خواب دیده اید.و تعبیر خواب ادرار مال حرام است و تعبیر خواب دزدیده شدن مال دوست است یا مهمان یا مسافر.تعبیر خواب شما بنظرم این است که دوستی یا مهمانی از شما دزدی می کند

  • ناشناس اکتبر 2016 در 18:02

   سلام من خواب دیدم داخل یکی از اتاق های خونه چند تا گربه ی سیاه و سفید هستندهمین که در را باز کردم همه فرار کرون فقط یکی موند که خودشو به شیشه ی در چسبونده بودو صدای وحشتناک داشت به من آسیب نرسوند ولی از ترس بیدار شدم

 • نرگس ژوئن 2016 در 03:48

  سلام من خواب دیدم یه گربه سیاه وبزرگ اومده بودجایی که من وبچه هام بودیم ونمیدونمم که کجابود،شب هم بود میخواستیم بخوابیم هرکارمیکردم این گربه روبیرون کنم نمیرفت یا اینکه دوباره برمیگشت دندوناشم برامن تیز کرده بود لطفا اگه ممکنه تعبیرشو بهم بگین

 • Elahe ژوئن 2016 در 23:54

  خواب دیدم تو خونمون هستم و خونمون پر گربه شده که هرکدوم یجا قایم شدن منم داشتم کل خونه رو میگشتم بیرونشون کنم..یکیشون تو کابینت یکیشون تو کمد خلاصه یجا قایم شده بودن .پیداشون میکردم مینداختمشون بیرون ولی بازم بودن .میدیم که از در خونه یا بالکن میان تو .. حتی درو هم بستم ولی تمومی نداشتن

 • ناشناس ژوئن 2016 در 06:37

  با سلام خواب دیدم یک گربه نشسته به من نگاه میکنه که چهره اش شبیه انسانه دندونهاشو به من نشون میداد هرچی سعی میکردم بندازمش بیرون مامانم نمیذاشت بالاخره با اینکه تو خواب صدام در نمی اومد ولی موفق شدم بیرونم کنم از اتاق ،خواهشا تعبیرش چی میشه ؟

 • محدثه ژوئن 2016 در 13:13

  درخواب ديدم كه 5 بچه گربه را به خانه اوردم و براي مراقبت از ان ها ان ها را به قفس انداختم

  • مولوی جولای 2018 در 06:04

   سلام
   خواب دیدم یه گربه دستم رو گرفته به دهنش و گاز میگیره و ولم نمیکنه منم هر چقدر جیغ میزدم صدام درنمیومد

 • مینا ژوئن 2016 در 18:46

  سلام خواب دیدم یه گربه تواستانه ی درمون یه نوزادو گرفته می خوره بعداومده توی خونمون واطراف من می گرده من خیلی ازش می ترسم یک دفعه بهم حمله کرد طوری که وحشت تمام وجودمو گرفته خواهش می کنم راهنماییم کنین تازه عروسی کردم وازخونمون می ترسم

 • مینا ژوئن 2016 در 18:51

  سلام خواب دیدم یه گربه تواستانه ی درمون یه نوزادو گرفته می خوره بعداومده توی خونمون واطراف من می گرده من خیلی ازش می ترسم یک دفعه بهم حمله کرد طوری که وحشت تمام وجودمو گرفته خواهش می کنم راهنماییم کنین تازه عروسی کردم وازخونمون می ترسم قبل ازاذان دیدم

 • عاطفه جولای 2016 در 10:40

  سلام من همش خواب گربه میبینم .همش ترس دارم از گربه توی خواب و گربه میپره بهم .تعبیرش چیه

 • امیر جولای 2016 در 05:43

  باعرض سلام خسته نباشی من تقریبا ساعت پنج صبح خاب دیدم همینطوری که بادوستم دراز کشیده بودم دوستم برای کاری بلند میشه میره که من چشمم به یک گربه ای میوفته که میو میو کنان به سمت من میاد و من همینجور که به خودم به عقب میکشیدم با پام گربه رو پیش میکردم ولی گربه همچنان میومد جلو و پتو دوره پای من پیچیده بود نمیتونستم بازش کنم بلند شم
  ممنون میشم اگه تعبیرشو بگید

 • رضا جولای 2016 در 15:32

  سلام،خواب دیدم در خانه تنها هستم،یک گربه ی سیاه مرا دنبال کرد و میخواست به من حمله کنه،تعبیر چی می تونه باشه

 • ناشناس جولای 2016 در 16:22

  سلام
  نامزدم خواب دیده که ما هم دیگر رو در خیابون دیدیم و یهویی خیابون پر گربه سیاه میشه و گربه ها منو میبرند..!!!
  کسی میدونه تعبیرش چیه؟

 • زهرا جولای 2016 در 17:03

  سلام خواب دیدم 12 تا گربه سیاه تو خونمون دارن میچرخن تلاش مام اینه که بیرونشون کنیم

 • راحله جولای 2016 در 18:30

  سلام دوستان من دیشب خواب دیدم سینه ها شیر دارن و به یه بچه گربه دارم شیر میدم.کسی هست تعبیر کنه خواب منو؟لطفا راهنمایی کنید.خیلی ذهنم درگیره.ممنون میشم

 • ناشناس جولای 2016 در 21:23

  سلام من حدود 6 صبح خواب سه تا تقریبا بچه گربه که یکی از اونها سیاه و دو تای دیگه خاکستری بودند دیدم. به نظرم مشکلی برای خوراک داشتیم از پدرم خواستم یکی از اونها رو برامون سر ببره برای خوراک ایشون گربه ی سیاه رو کشتند و از بند آویزون کردند و با دیدن قیافه ی وحشتناک اون روی بند و صدای میومیو از خواب پریدم و همش جلوی چشمامه. لطفا تعبیرش رو بهم بگید

 • ناشناس جولای 2016 در 21:24

  سلام

 • علیرضا جولای 2016 در 12:49

  سلام دوستان
  خواب دیدم یک گربه تو حیاطمون وایساده
  دارم بهش سنگ پرتاب میکنم که بره بیرون
  تعبیرش چیه؟

 • ف. جولای 2016 در 16:42

  سلام بعد از نماز خواب گربه دیدم که داره میاد زیرزمین اون سیاه بود و با من کاری نداشت ولی من زدمش که بره بیرون

 • محمد باقر باقری mb.bagheri92@gmail.com جولای 2016 در 02:22

  سلام من دیشب خواب دیدم مادرم توی بغل من راحت خوابیده ولی یک گربه از روی دیوار میاد و من پیشت کردم که به ما نزدیک نشه ولی اون حالت حمله گرفت و کمرش رو خم کرد و یک جیغ بلند کشید و آمد پایین و دست مادرم رو داشت میخورد و من پیشت میگردم و لی نمیرفت و من خیلی ناراحت بودم و در ضمن ترسیده بودم ولی در حال تلاش بودم که اون گربه رو دور کنم. همچنین مادرم هم ناراحت بود. که از خواب بیدار شدم. لطفاً تعبیر این خواب را برای من بفرستید خیلی برام مهم است

 • توژ جولای 2016 در 03:49

  دومین بار که خواب گربه میبینم ،بار اول تو جایی مثل یه کوچه تاریک بود که چند تا گربه بودن یکی از گربه ها که پرزهای سفید داشت ومتن پوستش به به سیاهی میزد و نوازش کردم ،بعد گربه یه حالتی شبیه به جمله نه اینکه بخواد صدمه بزنه فقط نمی تونستم از خودن دورش کنم
  دومین بار همین امشب گربه ای مثل مشخصات بالا اومد زیر پایه همسرم دراز کشید مثل یه حیون خونگی ولی نسبت به من حالت پرخاشگری داشت و نمیونستم از خودم دورش کنم

 • ناشناس جولای 2016 در 03:27

  سلام خواب دیدم در منزل مادر بزرگم خواب بودم که از بالا سرم صدای یه گربه میاد سریع بیدار شدم تا بیرونش کنم اون هم دنبال راه فرار میگشت نمیدونست چطوری بره بیرون من در حیاط را باز کردم با بدبختی رفت بیرون ممنون میشم زود پاسخ را بدهید

 • ناشناس جولای 2016 در 03:29

  سلا

 • سارا جولای 2016 در 03:32

  سلام خواب دیدم در منزل مادر بزرگم خواب بودم که از بالا سرم صدای یه گربه میاد سریع بیدار شدم تا بیرونش کنم اون هم دنبال راه فرار میگشت نمیدونست چطوری بره بیرون من در حیاط را باز کردم با بدبختی رفت بیرون ممنون میشم زود پاسخ را بدهید

 • سجاد جولای 2016 در 11:51

  سلام من خودم یک گربه خیابانی دارم که زیباست و نر و بزرگ شده جنگجو هم هست امروز خواب دیدم (خواب صبح) صدای دعواش داره میاد البته اون غر های اولیه وقتی رفتم دم در 4 تا گربه دیدم که 2 تا هیکلش اندازه ی گربه بالغ های معمولی بود و 2 تا هیکش اندازه سگ های بزرگ ولگرد یکیش هم سیاه بود در اول با پرتاب دمپایی تونستم فراریشون بدم ( 2 تا کوچک ها رو) ولی بزرگ ها به من حمله کردن مخصوصا گربه سیاه که واقعا بزرگ بود حتی از سگ های بزرگ هم بزرگ تر جفتشون پامو گرفتن و افتادن تعبیرش چیه؟! ببخشید طولانی شد
  در ضمن یک لنگه کفش پوشیده بودم

  • زهرا سپتامبر 2016 در 23:29

   دیشب خواب دیدم که دخترم داشت از یه سور ویخورد تو سراشیبی من جلوش گرفتم دخترم بغل کردمدر انتهای سراشیبی یه گربه بود داشت بامن حرف و می زد اما متوجه نمی شودم اماتزسیده بودم

 • حمید جولای 2016 در 14:34

  سلام.خواب دیدم ک گربه سیاه جلوی پام افتاده مرده وبا چشم باز ب من نگاه میکنه نزدیک ب صبح بود. لطفا سریع برام جواب بفرستید

 • ناشناس آگوست 2016 در 20:05

  سلام ..من خواب دیدم دارم ب یک گربه و بچه هاش کمک میکنم.ینی چی تعبیرش؟؟

 • ندا آگوست 2016 در 01:41

  سلام من حدودای ساعت هشت صبح خواب دیدم دوتا گریه رنگی در حال جفت گیری با صدای بسیار بد و هولناکی مشغولند ولی بعد یه آتش بدی از وسط آنها به طرف من آمد و یه پول نیمه سوخته به طرفم پرت شد. وبعد گربه نر با من حرف زد که به هیچ عنوان باکسی حرف نزنم والا به سراغم میاد. با ترس زیاد بیدار شدم.

 • reza k2 آگوست 2016 در 06:35

  خواب دیدم تو یه مهمونی هسم یه دفعه سه چهارتا گربه ریختن داخل خیلی ترسیدم بعد همرو فراری دادن شروع کردن به رقصیدن خیلی قشنگ عربی میرقصید میخواسم ببینم تعبیرش چیه

 • سعید آگوست 2016 در 07:32

  سلام من خواب دیدیم که ۲ تا گربه توی خونه ما هستن و هر کاری که میکنم تا از خونه بندازمشون بیرون نمیتونم .یکیشون رفت اما دومی رو هر کاری میکردم نمیرفت و به شدت به من بد نگاه میکرد و بدنش زخم شده بود. واینکه هر دوتاشون یک چشمشون کور بود .

 • سعید آگوست 2016 در 07:34

  سلام من خواب دیدیم که ۲ تا گربه تقریبا سیاه رنگ توی خونه ما هستن و هر کاری که میکنم تا از خونه بندازمشون بیرون نمیتونم .یکیشون رفت اما دومی رو هر کاری میکردم نمیرفت و به شدت به من بد نگاه میکرد و بدنش زخم شده بود. واینکه هر دوتاشون یک چشمشون کور بود .

 • ناشناس آگوست 2016 در 07:50

  سلامم.روزتون بخیر.خاب دیدم دوتا گربه رو گرفتن دارن پوست میکنن ک باهاش غذا درست کنن و ن خیلی میترسم و همچنان داد میزنم از دیدن این گربه های مرده

 • بهاره آگوست 2016 در 14:40

  سلام تو خواب یه بچه گربه توسی رنگ دیدم مامانم گفت ببین چه نازه منم با خودم آوردمش خونه بهش غذا دادم شستم وقتی داشتم میشستمش تبدیل به آدم شد که خیلی کثیف و چرک بازم ادامه دادم به شستن(( تعبیرش چیه خواهش میکنم جواب بدید ))

 • خانم وزیری آگوست 2016 در 11:10

  سلام من صبح روز پنجشنبه ۸ ذیالقعده خاب دیدم از جایی دارم برمیگردم یه چاه مثل چاه های فاضلاب ولی با عمق کم یه بچه گربه با یک مار (رنگ دقیقشو یادم نیس ولی تیره بود ) به هم خیره شدن بعد با هم درگیر شدن و ماره بچه گربه را خورد منم دیگران را صدا میزدم بیان مار رو نگاه کنن و از دیدن صحنه چندشم شد و رفتم
  آیا این خاب تعبیری دارد؟

 • زهرا آگوست 2016 در 01:51

  سلام من خواب گربه دیدم که یه کربه اومده تو خونه ویک بچه گربه سفیدجلوی در بود من اون یکی کربه که داخل بود هر کاریش میکردم که برد بیرون نمیرفت هی میومد هی میرفت اونطرف به پسرم گفتم پاشو برو در و باز کن تا گربه بره بیرون همچین که اومد برد بیرون پاشو گذاشت رو بچه گربه درجامرد منم هی یه کاری میکردم که این گربه برد بیرون نمیرفت ?خواهش میکنم تعبیر خوابم را پاسخ دهید

 • فاطی آگوست 2016 در 06:58

  سلام من خواب دیدم یک گربه و یه چند تا خیون دیگه دارم ولی گربم میمیره و سرش از لدنش جدا میشه .
  یه زره خوابم قاطی بود ولی بعدش که میدم خونه مامان بزرگم میبینم یه گربه تپل دوباره اوردن و بهم گفتن این گربه تو هستس تو خواب گربه هارو نوازشم میکردم .تعبیرش چیه؟

 • امین آگوست 2016 در 08:19

  سلام ، من خواب دیدم که چند تا بچه گربه سیاه که انگار تازه هم به دنیا اومدن تو حیاطمون ، خواهرمم خیلی اصرار داشت که نگهشون داریم.
  البته اینم بگم که شبش با دوستم داشتیم در مورد گربه حرف میزدیم
  علت خواب من میتونه مربوط به صحبتای من با دوستم باشه؟؟؟
  تعبیری که برای بچه گربه سیاه خوندم نگرانم کرد!

 • رها آگوست 2016 در 08:34

  من خواب بغل کردنو عاشق شدن به یه گربه سیاه رو دیدم ک اول گازم گرفت و تو اتاقم قایم شده بود دستم رو بد گاز گرفت و وقتی بغلش کردم باهام خوب شد و دیگه کسی نتونس مارو از هم جدا کنه. میشه تعبیرشو بهم بگید?؟

 • نگار آگوست 2016 در 08:32

  سلام
  من ازدواج نكردم ولي خواب ديدم كه به بچه نوزاد شير ميدادم
  و بعد كه روي زمين گذاشتمش ديدم كه يك گربه ي بسيا بلند قامت و زيباست كه همه تشويقش مي كردن
  ممنون ميشم تعبيرش كنين

 • ناصر آگوست 2016 در 05:44

  سلام ،قبل از اذان صبح خواب دیدم شیطان به شکل گربه ای جلو در خانه مان هست و خیلی ترسیدم، منتظر بود تنها بشم و بهم حمله کنه که از خواب بیدار شدم

 • یاس آگوست 2016 در 08:15

  با سلام دیشب خواب گربه چاق و بد ریختی رو دیدم که اومده بود خونه ی یکی از اقوام ما و منم اونجا بدوم بقیه نمیدونم براشون مهم نبود کاری نمیکردن و زیادم کسی رو نمیدیدم، چند بار سعی میکردم بیرونش کنم نمیشد چند تا در داشت خونه از یکی میرفت و از اون یکی دوباره میومد دقیقاً نمیدونم چه ساعتی این خواب رو دیدم. نمیدونم آخرش بیرونش کردم یا نه بعضی خوابهام زیاد یادم نمیمونن.

 • یاس آگوست 2016 در 08:16

  با سلام دیشب خواب گربه خاکستری و چاق و بد ریختی رو دیدم که اومده بود خونه ی یکی از اقوام ما و منم اونجا بدوم بقیه نمیدونم براشون مهم نبود کاری نمیکردن و زیادم کسی رو نمیدیدم، چند بار سعی میکردم بیرونش کنم نمیشد چند تا در داشت خونه از یکی میرفت و از اون یکی دوباره میومد دقیقاً نمیدونم چه ساعتی این خواب رو دیدم. نمیدونم آخرش بیرونش کردم یا نه بعضی خوابهام زیاد یادم نمیمونن.

 • سمیرا آگوست 2016 در 10:16

  سلام خواب دیدم با خواهرم یک جا فکر کنم تو خونه بودنشسته بودم یکدفعه یه گربه میپره روی گردنم تعبیر خوابش چی میشه ممنون میشم پاسخ بدید

 • سمیرا آگوست 2016 در 10:20

  سلام خواب دیدم با خواهرم یه جایی فکر کنم خونه بود نشستیم یکدفعه یه گربه پرید روی گردنم میشه تعبیرش رو بگید ممنون میشم

 • وحیده آگوست 2016 در 13:39

  سلام،من چند بار خواب گربه دیدم ،به این صورت که چندتا یا یکی گربه تو خونمون هست ومن هرکار میکنم که این هارو از بیرون کنم نمی تونم ،،،ممنون میشم تعبیرشو بگین

 • لیلا آگوست 2016 در 09:40

  سلام من حوتب دیدم یه گربه هی وارد خونمون میشه و من هرکار میکنم خارج نمیشه و تمام درهارو هم میبندم باز از یه جایی وارد میشه.و این گربه یه دشمنی با من داره و انگار اگر به من یه صدمه بزنه یا گاز گرفتن داشته باشه منو از بین میبره و کلا تلاش میکنه به من هی حمله میکنه ک گازم بگیره اما من نمیزارم.اینقدر باهم کشمکش داشتیم ک اون گربه زخمی میشه ولی بازم به من حمله میکنه ک لااقل خونشو بمن بچسبونه تما باز نمیزارم و میندازمش بیرون در نهایت بیرونش کردم اما کلا خسته و مضطرب بودم و نگران اینکه برگرده یجوری. خواهش میکنم جوتب بدین تهبیرش چیه؟ وقتی بیدار شدم شش صبح بود.

 • در نازنین بانو آگوست 2016 در 01:47

  سلام خدا قوت من خواب دیدم دوستم گربه داره مثل گارفیلد خیلی نازه با منم خوب بود معمولی بود ولی مال من نبود فقط چند لحظه بغلش کردم بعدم سریع رفت پیش دوستم تعبیرش چیه ممنون خیلی فکرمو مشغول کرده

 • ثریا آگوست 2016 در 15:46

  سلام من خواب دیدم تو خواب که دخترکوچیکم که دوسالشه دم گربه ای روگرفته داره میچرخونه میخواست پرتش کنه اگه میشه تعبیرشو بگین ممنونم

 • شادمهر آگوست 2016 در 16:26

  سلام خواب دیدم خونمون به حالت متروکه و خرابه درومده و از توی راه روی ورودی تعداد بسیار زیادی موش میخواد وارد خونمون بشه که من ممانعت میکنم از طرفی میرم سمت اتاق خودم که رو به حیاطه پنجره رو باز میکنم یه عده گربه سیاه رنگ هستند که من با چوب از کنار پنجره بهشون ضربه میزنم که باعث فرارشون میشم… این خوایو ساعت 4.5 ظهر دیدم … و بعد بیدار شدن نترسیده بودم فقط تعجب کرده بودم. ممنون اگه جواب بدین…؟؟؟

 • احسان آگوست 2016 در 05:39

  سلام ، وقت بخیر ، من در خواب روی پاهای خود چیزی حس کردم که وقتی بیدار شدم دیدم بچه گربه سیاه رنگی روی پاهایم هست ، فرار کرد و از دور من را نگاه کرد و بعد ۲ دقیقه ای رفت ، ساعت ۵ صبح ، لطفا اگه چیزی میدونید بگید بهم مرسی

  • محممد آگوست 2016 در 18:20

   چرا خوابی که من نوشتم نیومد؟
   دیگه ام نمیزازه بدمش

   • رضا حسین زاده آوریل 2018 در 22:36

    شرمنده.دورو ور اذان صبح بود خواب دیدم یه گربه خاکستری بزرگ اندازه سگ توی بغلم نشسته.من دستم روی سرش بودونازش میکردم. تا میخاستم بگم پیش که بره یه لیس به موهای من میزد و زبانم بند میومد نمیشد بگم.این مثل یه فیلم چند بار پشت سر هم تکرار میشد و با هر لیسی که میزد یه تار موی من کنده میشد تا از خواب پریدم. وقتی از خواب پریدم گوش چپم انگار گردباد توش رفته بود و صدا میداد.لطف میکنید بگین تعبیرش چیه.

 • محممد آگوست 2016 در 16:05

  دیشب خواب دیددم یک گربه ی قرمز چاق بی دم تو حیاطمونه که اصلا به دادو ضربه های من اهمیت نمیده هرچی هلش میدادم تکون نمیخورد کار خودشو میکرد. بعد یه سگ قرمز اومد تو حیاطمون که از گربه مترسید من هی سر سگ دار میزدم که بگیرش بیرونش کن .اما میترسد . یهو به سگ گفتم نگا کن اینطوری . شروع کردم به واق واق کردن . تا من اینکارو کردم .سگه هن یهو شجاع شد و واق واق کنان دنبال گربه کردو بیرونش کرد . وقتی برگشتم دیدم یه دختر بچه ی 5.6 ساله کنار حیاطمون دازه گریه میکنه .هرچی بش میگفتم تو اینجا چیکار میکنی باز گریه میکردو هیچی نمیگفت. آخر دستاشو گرفتم که از خونه بیرونش کنم هی با گریه میگفت تورو خدا منو بیرون نکن .منم هی دستاشو میکشیدم . یهو استخونای دستش تو دستم خورد شد که از صداش از خواب پریدم.

 • مرضیه آگوست 2016 در 06:52

  سلام
  شوهرم در خواب دیده یدونه گربه رفته و داخل ماشینمون ادرار کرده ولی بعد ادرار کردن خیلی پشیمون بوده منظورم گریه پشیمون بوده و همش میخواسته تمییز کنه میشه لطفا تعبیرش رو بگید

 • مرضیه آگوست 2016 در 06:55

  سلام
  شوهرم در خواب دیده یدونه گربه رفته و داخل ماشینمون ادرار کرده ولی بعد ادرار کردن انگاری خیلی پشیمون بوده و همش میخواسته تمییز کنه
  میشه لطفا تعبیرش رو بگید

 • ناشناس آگوست 2016 در 10:58

  سلام من تو خواب یه عالمه گربه سیاه دیدم که یه نفراونارو میکشت وسپ درست میکرد ،توخواب من خون ندیدم وازاون سوپ هم نخوردم

 • سمیرا آگوست 2016 در 10:59

  سلام من تو خواب یه عالمه گربه سیاه دیدم که یه نفراونارو میکشت وسپ درست میکرد ،توخواب من خون ندیدم وازاون سوپ هم نخوردم

 • yasaman آگوست 2016 در 07:27

  خواب دیدم ی گربه فوق العاده خوشگل با چشمای عسلی اومده توی خونمون اولش ترسیدم و گفتم بیرونش کنین اما مامانم گفت گناه داره بعد کم کم خوشم اومد ازش و نازش میکردم در ضمن بعضی از حرفای مارو تکرار میکرد.

 • سارا آگوست 2016 در 04:54

  سلام
  خواب دیدم یه گربه سیاه بیرون در اتاقم نشسته تا دیدمش فرار کردم تو اتاقم که اونم به سمت من دوید اومد روی شونم و منو گاز گرفت

 • سارا آگوست 2016 در 05:00

  سلام من خواب دیدم یه گربه سیاه بیرون در اتاقم نشسته تا دیدمش فرار کردم تو اتاقم که اونم به سمت من پرید روی دوشم و داشت هی منو گاز می گرفت هرچه هم تلاش میکردم بره کنار نمیرفت

 • سميه نوبخت آگوست 2016 در 13:51

  سلام من سه شب پشت سر هم خواب گربه ميبينم كه در خواب از لباسم يك گربه چاق و سفيد امد بيرون و او را بغل كردم و ديدم ك دندانهايش در حال دراز شدن بود و مادربزرگم گفت كه ان گربه خطرناك است و هرگز نميميرد و از ان به بعد هروقت گربه را ميدي م غيب ميشد روزي ديدم كه گربه انگشتان دست همسايه را ميخورد رفتم سمتش و انگشتانم را در شكمش فرو كردم دستهايم خوني شد و بعد از يه مدت ديدم كه حالت سوختگي دارد وقتي كه به خانه برگشتم ديدم تمام اعضاي خانواده مرده اند و گربه بالاي سرشان ميو ميو ميكرد

 • سعید آگوست 2016 در 06:47

  امروز خواب دیدم 2 تا گربه دز چاه دستشویی و در آب غوطه ورند ودر خواب میگم پسرم کشته است تعبیرش چیست؟ ممنون

 • Mahsa سپتامبر 2016 در 02:00

  خواب ديدم رفتيم واسه دوستم خونه اجاره كنيم داشتيم با هم حرف ميزديم تو خونه كه چجوري دكر كنيم خونه رو از پنجره ي گربه ي خيلي خوشكل مياد تو ولي خيلي لاغره اصلا خم رنگ نداره بدنش تقريبا محو
  گربهه داشت ميمرد تا رفتم واسش غذا بيارم بخوره كه زنده بمونه مرد

 • زهرا سپتامبر 2016 در 02:22

  با عرض سلام و خسته نباشید من دیروز صبح تو ساعات شش و هفت خواب دیدم یه گربه سیاه اومده رو دیوار خونمون بعدش رد شد و رفت اگه میشه هرچه سریع تو تعبیرش رو بهم بگید به ایمیلم ارسال کنید

 • ناشناس سپتامبر 2016 در 09:43

  سلام
  چند شبه كه مدام خوابي مي بينم كه يه گربه خاكستري همش در حال اذيتم هست
  تعبيرش چيه؟
  خواب معمولن تو ساعت پنج و نيم صب بود

 • نسیم سپتامبر 2016 در 09:06

  سلام من خواب دیدم که دوتا گربه دارن دم خودشونو میخورن و بعد هم دیگرو و من داشتم نگاه میکردم بعد مردم اومدن این دوتا گربه رو از هم جدا کنن اگه تعبرشو میدونید بهم بگید خیلی حالمو گرفته از فکرم بیرون نمیاد متشکرم

 • پری سپتامبر 2016 در 09:38

  سلام من خواب دیدم 3 تا گربه یکی سفید یکی سیاه یکی هم پلنگی از پنجره اطاق خوابم دارن میان تو من هی از پنجره بیرونشون میکنم باز میان تو آخر سر که از پنجره بیرونشون کردم به زور موهاشون ریخته بود رو سنگ جلوی پنجره اطاقم بعد دیدم سقف اطاقم رو اونقدر چنگ زدن که سقف اطاق کمی ریخته .ولی یادم نمیاد که قبل اذان صبح دیدم یا 5/5 صبح که دوباره خوابم گرفت .در ضمن چند شب پیش هم گربه سیاه کوچولو تو خواب دیدم میخواستم ببندمش یک جایی نیاد خونه به مکافات بستمش اینو موقع اذان صبح دیدم . فقط لطفا جواب بدید هر چی زودتر تعبیرش چیه خیلی نگرانم لطفا.

 • نادیا سپتامبر 2016 در 07:13

  سلام من دیشب خواب دیدم یه گربه پرید روی پشتم و لباسم رو کثیف کرد و دست پدر و مادرم هم کثیف شد وقتی میخواستن لباس منو تمیز کنن میشه بگید تعبیرش چیه

 • محمد سپتامبر 2016 در 13:41

  سلام خواب یک گربه چشم رنگی دیدم که گربه اهلی بود

 • mobina سپتامبر 2016 در 12:51

  خواب دیدم درحالی که همراه دوستم قدم میزنیم و اون ناراحته.یه گربه سیاه وحشی سمتش حمله میکنه و اونم فرار میکنه سمت ماشین.اون گربه خیلی سیاه و وحشتناک بود من تو خواب حس میکردم جن باید باشه.ممکنه تعبیرشو بدونم؟؟

 • نگار سپتامبر 2016 در 18:58

  سلام خواب دیدم دوست پسرم که قصد ازدواج داریم برایم ساعت مچی و انگستر طلا (زرد) آورده تعبیرش چیست ؟

 • ناشناس سپتامبر 2016 در 18:52

  محبوبه
  سلام پریشب خواب دیدم یک لشکرگربه مانند سرباز اماده به خدمت جلوم ایستادند دوباره دیشب خواب دیدم چند تا گربه اومدند تو حیاط خانه مان من میخام اونا رو ازخونه بیرون کنم که یک گربه قرمزوسیاه بهم حمله میکنه ودستم وگازگرفت من به سختی دستموازدهنش کشیدم بیرون جای دندوناش مونده بود رودستام لطفا تعبیرکنید

 • محبوبه سپتامبر 2016 در 18:54

  سلام پریشب خواب دیدم یک لشکرگربه مانند سرباز اماده به خدمت جلوم ایستادند دوباره دیشب خواب دیدم چند تا گربه اومدند تو حیاط خانه مان من میخام اونا رو ازخونه بیرون کنم که یک گربه قرمزوسیاه بهم حمله میکنه ودستم وگازگرفت من به سختی دستموازدهنش کشیدم بیرون جای دندوناش مونده بود رودستام لطفا تعبیرکنید

 • ناشناس سپتامبر 2016 در 01:20

  خواب دیدم گربه قفس قناریداره میلهاشو میکنه

  تعبیرش چیه

 • مسعود سپتامبر 2016 در 01:20

  خواب دیدم گربه قفس قناریداره میلهاشو میکنه

  تعبیرش چیه

 • نگین سپتامبر 2016 در 09:06

  سلام چند روز پیش خواب دیدم ی گربه سیاه چسبیده بود به پشت کمرم هر کاری هم میکردم ولم نمی کرد.دمشو گرفتم کمرمو ول کرد ولی چسبید روی زمین.هر کاری می کردم کنده نمیشد .میشه بگید تعبیرش چی میشه ؟

 • ناشناس سپتامبر 2016 در 06:46

  سلام صبح بخیر، من خیلی نگرانم جوابمو بدین نزدیکای صبح خواب دیدم یه گربه از پشت بهم چسبیده و هر کاری میکنم ولم نمیکنه البته فقط چسبیده بود بهم حمله نمیکرد یه جورایی داشت با زبونش لیسم میزد وبا هزارجور تلاش تونستم زبونشو از خودم جدا کنم و پرتش کنم کنار در ضمن تو اون اتاق دو سه تا دیگه گربه بود جوابمو لطفا بدین، خیلی استرس دارم چون متاهلم وچند روزه با یه اقایی چت میکنم که میگن روانشناس ان وچون من مشکل دارم تو زندگیم میخواد کمک کنه و در یه فضای مجازی دیگه خوندم که نوشتن 8سال معتاد بودن و خانومشون ازشون جدا شده، شک دارم این خوابم واسه این آقا باشه که داره گولم میزنه، لطفا جوابمو زودتر بدین

 • آوا سپتامبر 2016 در 06:55

  خواب دیدم یه گربهذاز پشت بهم چسبیده. هر کار میکنم جدا نمیشه با زبونش بهم چسبیده بود منم با زحمت زیاد از خودم جداش کردم پرتش کردم کنار تمام به سختی، حتما تعبیر کنین، چون به چند روزه یه اقایی به اسم مشاوره باهام چت میکنه میگه قصدش کمک کردنه و وسط،چتها حرف بی ربط میزنه مثلا چه غذایی درست کردی الان،و این آقا تو یه فضای مجازی دیدم نوشته کمک کنید 8سال میشه اعتیاد دارم، به نظرتون این خواب واسه این آقا نیست؟؟؟؟؟

 • آوا سپتامبر 2016 در 06:57

  چرا پیامم نمیاد تو رو خداااااااا جواب بدین

 • روزینا سپتامبر 2016 در 15:59

  با عرض سلام
  من در خواب دیدم که یک گربه را از قفس آزاد میکنم و همان گربه بسیار مقبول هم است اما من در اینترنت جستجو کردم اما تعبیر خواب را دریافت کرده نتوانستم
  تعبیر خوابم چه است؟

 • ناشناس سپتامبر 2016 در 16:02

  ببخشيد من حدود ساعت ٩ صبح خواب ديدم كه گربه اي وارد خونه ام شده و سمت كيفم ميره كه از خواب پريدم
  قبل از اين خواب بارها خواب گربه رو به هر شكلي ميبينم
  ممنون ميشم واسم تعبيرش رو بگيد كه چيه ؟! خيلي بهم ريختم

 • زهرا با سپتامبر 2016 در 11:24

  سلام من خواب دیدم ک یه گربه با من حرف میزنه .انگار داشت فال اینده من رو میگرفت و البتع تعبیرای خوب انجام میداد.و منم تو خوب بحرفاش اطمینان داشتم چون میگن حیونا از اتفاقات زودتر خبر دار میشن ممنون میشم تعبیر کنید

 • زهرا با سپتامبر 2016 در 11:28

  سلام من نزدیک صبح خواب دیدم ک یک گربه روی دیوار حیاطمون هست و واسم پیش بینی کرد یجور فال .البته چیزای خوبی از مال و ثروت گفت صدای مردونه داشت .منم تو خواب ب این فکر میکردم ک حتما راس میگه چون حیوون ها زودتر از ادما از اتفاقات خبردار میشن ممنون میشم تعبیرش کنید

 • سحر سپتامبر 2016 در 07:21

  امروز صبح ساعت 5و نیم خوابیدم و تو خواب دیدم دو جفت کبوتر داشتیم که کلی کبوترای قشنگ و رنگارنگ با خودشون اوردن و تو اکثر جاهای خونه لای گلها قایم شدن چنتا گربه هم تو خونه اومدن که خیلی ناز و ملوسن از ترس دیده شدن قایم شدن و میو میو میکنن تا من میبینمشون گریه میکنن منم فقط میخوام نازشون کنم اما برام عجیب بود که گربها و کبوترامون خیلی صمیمی کنار هم بودن و بچه گربها باهاشون بازی میکردن

 • عزت الله سپتامبر 2016 در 10:41

  سلام من دیشب ساعت 3:30 خواب دیدم خانومی در یک پلاستیک سیاه داره 3 تا گربه میاره تا کباب کنیم و بخوریمش که ناگهان متوجه شدم گربه سفید خال خالی از پشت داره به سرعت به خانم نزدیک میشه دویدم سمتش اما گربه زودتر از من رسید ی چنگی به پلاستیک سیاه زدو رفت متوجه شدم گربه های داخل پلاستیک زخمی شدن یکی دستش قطع شده بود و یکی پشت پوست کمرش پاره شده بود سومی یادم نمیاد با این وضعیت هیچ خونی از این گربه ها نمیومد تصمیم گرفتم این ها رو نگهدارم هر سه رو بغل کردم که ببرم خونه به پله ها رسیدم که دوباره سرو کله اون گربه سفید پیدا شد و فقط وفقط هدفشم صدمه زدن به این سه گربه ای که بغلم بودن بود که چند بار حمله کرد دفاع کردم از این سه گربه همینجاها بود که از خواب پریدم اگر امکانش هست تعبیر خوابمو بگید ممنون میشم

  • امین سپتامبر 2016 در 18:51

   معنیش از نظر من اینه که باید مراقب باشی اون سه گربه دوستاتن و اون گربه سفیده دشمنته

 • امین سپتامبر 2016 در 18:47

  من خواب دیدم ی گربه وارد خونه شده و ما برینش کردیم

 • امین سپتامبر 2016 در 18:48

  من خواب دیدم ی گربه وارد خونه شده و ما برینش کردیم ا

 • مریم اکتبر 2016 در 22:27

  سلام.وقت بخیر.امروز صبح من خوابی دیدم.که بیرون از خونه ام.تو محله هایی که میدونم کجاست اما شکل قدیمی و مخروبه دارن.یه بچه گربه طوسی افتاده بود دنبالم.هرجا فرار میکردم میومد باهام.یه گدای ولگردی دیدش و بغلش کرد منم سریع رفتم سوار اتوبوس شدم اما یهو دیدم گربه اومد و سوار اتوبوس شد و چیز عجیبی که داشت ناخن های خیلی خیلی بزرگ مشکی که به من نشون میداد.بازم از دستش فرار کردم.میدوییدم تو خیابونا اما اون تا دم در خونمون اومد.رفتم تو اتاقم درو قفل کردم که از خواب پریدم.اما توی خونه ندیدمش.میشه تعبیرشو بگین؟
  چند روزه خوابهای عجیب میبینم

 • حسيني اکتبر 2016 در 16:27

  سلام
  روزتون بخير
  ديشب خواب ديدم تعداد زيادي گربه در منزلمان هستند و به نقدار زيادي گوشت چرخكرده از منزلمان برداشتند و يكمي از گوشت ها به نظرم فاسد بود
  ممنونم ميشم تعبير كنيد.

 • فاطمه اکتبر 2016 در 13:22

  چند شب پیش خواب دیدم جلوی خونمون ی متروکه هس که داخلش پر از گربه بود رو میله های کنارش هم چند تا گربه نشسته بود و به من نگاه میکرد طوری که انگار میخاد حمله کنه (من از پنجره داشتم نگاه میکردم)بعدش چند تا هی میخاستن حمله کنن که من نذاشتم بعدش ی نفر که انگار به خاطر من اینکارو میکرد رفت داخل متروکه گربه هارو میکشت و آتیش میزد منم نگاه میکردم که یهو فک کنم دوتا گربه بهم حمله کردن که نتونستن کلری کنن بعدش ی گربه بهم حمله کردپرید روی شونه ی چپم و چنگ میزد که من خیلی سعی میکردم از خودم جداش کنم که بالاخره موفق شدم تا ازم جداشد از خواب پریدم
  لطفا تعبیرش کنید خیلی فکرمودرگیر کرده

 • ن ثابت اکتبر 2016 در 09:55

  سلام نصبه شبی خواب دیدم 1گرابه سیاه که 5عدد بچه زاییده بود و سیاه و خیس تازه متولد شده بودند و من نظری میخوردم ان را انداختم جلو مادر گربه و خورد
  تعبیرش را میخواستم ببینم چی میشه.تشکر

 • ندا اکتبر 2016 در 22:02

  نزدیکای عصربودخواب دیدم یه گربه طلایی رنگ بهم حمله میکنه هرچقدازش فرارمیکنم بازم دنبالمه تعبیرش چیه

 • ناشناس اکتبر 2016 در 13:06

  من خواب ديدم كه يه بچه گربه خيلى كوچولو از تو پنجره اومد تو بعد خيلي بازيگوش بود و هيچ حسي نداشت كه ما دنبالش مي كرديم تعبير هاش رو خوندم نوشته دزد مياد خونه آيا راسته؟؟خيلي ميترسم

 • امیر اکتبر 2016 در 23:19

  سلام یک گربه مزاحم من میشود و من از گربه خوشم نمیاد گربه را پرت کردم و دوباره به سمت من آمد من در حال قدم زدن به همراه دوستانم بودم بعد از دیدن این خواب یک گربه مرده دیدم در واقعیت تائبیر چیست؟

 • رها اکتبر 2016 در 12:04

  دیشب خواب دیدم که منوخواهرم.زن داداشم رفتیم تویه جایی که بغل شمشادها خیلی زیاد گربه سیاه موش سیاه بود.بعدتوجیب مانتومن یه گربه یه موش سیاه بود.من هرچی مینداختمشون پایین بازیکی دیگه میومدتوحیبم.تعبیرش چیه

 • ناشناس اکتبر 2016 در 07:20

  من تو خواب دیدم که تعدادی گربه به ممغازه من حمله میکن برای خوردن گوشت که من تعدادی رو زدم تعدادی کشته شدن تا جایی که من از خواب نپریده بودم نذاشتم گربه وارد مغازه بشن بچه گربه ها هم حمله له شده مرده بودن

 • زهرا اکتبر 2016 در 13:07

  سلام.خواب دیدم دوتاگربه پشت دیوار قایم شده بودن.وقتی منو دیدن اومدن بیرون ویکیشون که خیلی وحشی بود بهم میپرید ومیخواست چنگ بزنه.اون یکی رو پرت کردم ب دیوار.ولی اون کوچیکه خیلی سرکش بود.

 • فاطمه فعله گری اکتبر 2016 در 00:49

  ساعتت ۴بعدازظهر خواب دیدم سه بچه گربه سیاه وبراق در را پله بودن که من از یدنشان وحشت کردم ودر رامحکم بستم ممکنه تعبیر خوابم رابگوید مچکرم

 • سونیا اکتبر 2016 در 06:39

  خواب دیدم همسرم دوتا شده بر روی زمین خوابیده ناگهان اون یکی که لباس سبز به تن داشت تبدیل به گربه ای سبز میشه و میلد داخل در ضمن بچه گربه بود.من هر چقدر سعی میکنم بگیرمش همش از دستم فرار میکنه.این خوابو حدود ساعت 6 دیدم.ممنون از پاسخگوییتون

 • فرناز اکتبر 2016 در 12:25

  من خواب دیدم ی گربه مشکی ک قسمتهایی از بدنش سفید بود ینی کنده شده بود و به من ذل زده بود
  تعبییرش چیه

 • فرناز اکتبر 2016 در 12:26

  خواب دیدم از تو جیب کت شخصی ک قراره باهاش ازدواج کنم ی انگشتر نگین دار مشکی پیدا کردم تمام انگشتر سیاه بود
  تعبییرش چیه؟

 • A.z اکتبر 2016 در 03:58

  سلام من چن روز پیش خواب گربه ایی دیدم که یه گوش رویه کمرش داشت و همش خودشو میمالید تعبیرش چیه ممنون میشم بگین خیلی فکرمو مشغول کرده

 • A.z اکتبر 2016 در 04:02

  سلام
  من چن روز پیش خوابه یه گربرو دیدم ک رویه کمرش ی گوش داشت و همش خودشو میمالید ممنون میشم تعبیرشو بگین خیلی فکرمو مشغول کرده

 • هانیه اکتبر 2016 در 06:26

  سلام من خواب دیدم توی حیاط خونه ما میلیون ها گربست و حیاطمون سراشیبیه هیعی اصافه میشه بهشون منم همش دارم جلوشونو میگیرم که نیان اونهم هی میپرن بالا منم پرتشون میکنم پایین
  و ما حیاطمون یه حیاط خلوط مشترکه بین همه همسایه هاا

 • شقایق اکتبر 2016 در 17:44

  سلام!
  من چند روزیه که توی خواب های مختلفم، چندتا گربه رو میبینم که یا سفید هستن یا خاکستری کمرنگ یا به رنگهای دیگه(ولی سیاه نبود هیچ کدوم)که هعی دور و بر خونمون دنبال هم راه میرن
  این آیا معنی خاصی داره؟؟؟

  • فاطمه نوامبر 2016 در 09:52

   سلام
   معنی دیدن آمیزش دو گربه درخواب چیست. بعداز نماز ؟ ممنون

 • شیدا-د اکتبر 2016 در 23:55

  خواب دیدم یک گربه سیاه که احساس میکردم پسرمه وبهش محبت هم داشتم داره ازسینه ام شیرمیخوره لطفاتعبیرشو بفرمایید

 • عسل اکتبر 2016 در 12:30

  لام من همسرم خوابی دیده که من کمی نگران شدم… خواب دیده توی بالکن ما دو تا کبوتر هستن که زخمی هستن یهو یه گربه از حیاط وارد بالکن ما میشه و یکی از کبوترارو میبره تو حیاط و میخوره اون یکی کبوتره از توری پنجره بالکن ما میاد تو آشپزخونه اما گربه مجدد میاد و حمله میکنه و میاد تو آشپزخونه ما و کبوترو به دندون میگیره و میبره.. تعبیرش چیه؟ اگر میدونید بگید ممنونم..

 • بهبود اکتبر 2016 در 23:56

  سلام خواب دیدم که چن گربه رنگی و یک گربه تقریبا رنگ تیره تو خونه ما جمع شدند و این گربه تیره خیلی وحشیه که به همه حمله میکنه و هیچکس جرات مقابله باهاشو نداره و شیشه رو میشکنه واین وسط ی حاج آقا که همسایمونه اومد گربه رو نازش کردو بردگربه هم کاریش نداشت حتی ماهمه جا زنگ زدیم بیان گربه رو بگیرن که کسی نیومد و پیرمرده بردش

 • ناشناس نوامبر 2016 در 11:06

  سلام
  من پریشب و دیشب خواب گربه دیدم .پریشب خواب دیدم خیاطمون پراز گربست وارد خونه شدن به شوهرم گفتم نذار بیاد اتاق من میترسم ولی یکیشون وارد شد و پرید رو من . دیشبم خواب دیدم با دختر عمم داریم تو یه فضای سبز راه میریم ک گربه اومد از زیر پام رد شد . میشه تعبیرش کنید ممنون

 • لی لی 72 نوامبر 2016 در 06:02

  سلام در خواب دیدم گربه ای بسیار بزرگ در حیاط خانه ما امد و بعد سگی بزرگ خیلی بزرگ ان گربه را راند و بعد سگ پشت شیشه امد و به من پارس می کرد اما من همش از پشت شیشه به سگ می گفتم برو برو اما سگ نمی رفت تا اینکه پدرم امد و می خواست بیرون برود که من گفتم سگ بیرونه نرو اما وقتی پدرم رفت هیچی نبود

 • مینا نوامبر 2016 در 07:42

  سلام من دیشب خواب دیدم که یه گربه زرد رنگ وارد خونه شد و ما چند نفره بیرونش کردیم تعبیرش چیه تورو خدا زود تر جواب بدید ممنون

 • سارا نوامبر 2016 در 09:29

  سلام من امروز بعد از نماز صبح خواب دید م که دربیرو ن از یک مدرسه که شب هم بود گربه ای سفید بدن خود را به چادر من می زند و خودش را لوس می کردو سعی داشت که دو دست خود را بالا بیاورد و روی شانه ام بگذارد اما من از این گربه وحشت کردم و او را از خود به سرعت دور کردم ممنون میشم تعبیر ش به من بگویید

 • لیلا نوامبر 2016 در 07:58

  سلام من ساعت پنج صبح خواب دیدم بیرون منزل خالم گربه ای است که مو به تن ندارد ودو پا ویک دست هم نداشت وخیلی هم لاغر بود ایا تعبیر خاصی دارد ممنون

 • حسین نوامبر 2016 در 23:59

  سلام من چند روز پیش حواب دیدم نصف شب بلند شدم برم دستشویی که چندتا گربه تو حیات بودن ومن هم دنبالشون میکردم تا فرار کنم وهروقط دنبالشون نمیکردم انها می ایستادن

  این خواب تعبیرش چی میشه؟!؟’

 • نیما نوامبر 2016 در 16:22

  دو روز پیش خواب دیدم یه گربه ی سیاه رو کشتم و یه سری اتفاقات دیگه هم افتاد که البته خیلی چندشه و گفتن نداره. اینم بگم که این گربه رو چند ماه پیش تو یه جای دیگه دیده بودم که بهم خیره شده بود. اینم بگم که من دنبال متافیزیک و جن و اینا هم هستم؟ به نظرتون ربط داره؟

 • فاطمه نوامبر 2016 در 09:08

  سلام
  خیلی ناراحت بودم از شخصی وخوابیدم وبعد نماز خواب چند گربه دیدم که دوتاشون شروع کردند به ازدواج باهم وسر و صدا شون بلند شد که من رویم را برگرداندم و بیدار شدم .لطفا تعبیر کنید

 • فاطمه نوامبر 2016 در 09:41

  سلام
  معنی دیدن آمیزش دو گربه درخواب چیست. بعداز نماز ؟ ممنون

 • ریحان نوامبر 2016 در 10:14

  سلام.
  خواب دیدم نزدیک خونه ما یک جایی بود که گربه ها رو نگه میداشتن.
  مامانم رفت و یک بچه گربه از اون جا گرفت که بده به من بزرگش کنم.
  اخه منم خیلی گربه دوست داشتم.
  همش بهش غدا میدادم و با عشق و علاقه بهش غدا میدادم. گربه هم برای خودش می چرخید میرفت بیرون بعد میومد تو خونه و کم کم داشت بزرگ میشد

 • پروانه نوامبر 2016 در 13:39

  من خواب دیدم که یک گربه رو ناز می کنم که یکدفعه دیونه میشه خودش رو چنگ میندازه ومی خواست من رو هم چنگ بندازه که یکدفعه یک سگ میاد و با گربه درگیر میشه و از خواب می پرم

  ایا این خواب چه تعبیری داره ؟؟؟

 • دوکا نوامبر 2016 در 18:00

  سلام
  من خواب دیدم ، یه گربه ی سیاه باهام حرف میزد
  تعبیرش رو ندیدم

 • فاطیما نوامبر 2016 در 09:18

  سلام میشه تعبیر خواب منو هم بگید…خواب دیدم چند بچه گربه رو پشت بوم هستن یه سگ هم پشت اینا قائم شده بود مادر گربه ها صدا میداد نگاه کردم دیدم یکی از بچه ها گربه هاش که سیاه سفید بود تو دهن سگ بود. سگ دهنشو باز کرد کلی حیوون از تو دهنش در اورد … سگ خیلی بي حال بود

 • آزیتا نوامبر 2016 در 10:09

  سلام دیشب خواب دیدم یه گربه قرمز بزرگ که تقریبا اندازه سگ بود وارد حیاط خونه مون شده و توی قابلمه هایی که انگور گذاشتیم بشوزیم هی داره بازی میکنه و من دنبالش میدوم که از دیوار میپره خونه همسایه مون و بعدش متوجه میشم گربه مال همسایه ست که بهشون تذکر میدم و به مادرم ( مادرم به رحمت خدا رفته ) میگم ولی اهمیتی نمیده

 • آزیتا نوامبر 2016 در 10:12

  بی زحمت خواب منو هم تعبیر کنید

 • ریحانه نوامبر 2016 در 13:49

  خواهرم خواب دیده اومده خونه من مهمانی یه گربه سیاه وچاق هم توخونمون بوده بهم گفته گربه دشمنه چراتوخونت راش دادی من گفتم اشکالی نداره ازخوده.بعدشوهرم اومده باریشهایه بلندوسیاه ولباس سیاه اشتباهی من زدم توگوش شوهرم بعداون هیچی نگفته رفته دست وصورتشوشسته تاوقتی منم ارایش کردم پهلویه هم خوب وخوش نشستیم.لطفامعنیشوبهم بگیدممنونتون میشم

 • Maryam نوامبر 2016 در 16:22

  سلام،دیشب خواب دیدم توخیابونمون یه باغچه پرازدرخت درامده منودوستام داشتیم ردمیشیدیم که یه گربه طلایی ومیبینیم گربه یه تیکه طلا ب دهن داشت هرچی تلاش کردیم نتونستیم طلاروازش بگیریم دراخرم سرشوب زانوم مالیدورفت.(من این گربه رودرواقعیتم دیدم)لطفامعنیشوبم بگید

 • سوزان غ نوامبر 2016 در 07:48

  سلام بعد اذان صبح بود خواب دیدم تو خیابون دارم میرم گربه های زیادی رو دیدم که مسموم شدند و افتادند رو زمین. خیلی نارتحت شدم و با همه اینکه از گربه ها میترسم رفتم جلو و یکیشو ناز میکنم و گریه میکنم . تعبیرش چی میتونه باشه؟

 • Saman نوامبر 2016 در 18:22

  سلام من امروز خواب دیدم یک گربه در دستشویی بود فقط نگاهم میکرد نه حرکتی نه خشمی نداشت رنگش هم طوسی بود تعبیرش چی میشه

 • Saman نوامبر 2016 در 18:24

  سلام من بعد از ظهر خوابیدم دیدم یک گربه توی دستشویی گوشه ایی نشسته و حرکتی نداره فقط نگاه میکرد رنگشم طوسی بود تعبیرش چی میشه ؟

 • زهرا نوامبر 2016 در 09:27

  خواب دیدم ازدر حیاط گربه ای اومد داخل، تا رفتم تو اتاق خواست بره بیرون ولی دوباره برگشت داخل سعی کردم بیرونش کنم ولی نمیرفت، با پا کیش کردم یهو محکم پامو گرفت و شروع کرد به مکیدن انگشت پام، نمیدونستم چیکار کنم، با دست گرفتم و پرتش کردم یه طرف. بدجوری از خواب پریدم دیدم ساعت 9 هستش
  لطفاً سریع تعبیرشو برام ارسال کنید.

 • Fatemeh دسامبر 2016 در 14:49

  سلام ٢هفتس تو خواب گربه ميبينم كه به هر كودرم از گربه ها ميريم لگد ميزنم رنگ گربه ها هم اصلا يادم نمياد ميشه تعبير خواب منم بگيد؟

 • مهسا دسامبر 2016 در 08:21

  سلام من خواب دیدیم روح گربه ای کوچیک رو چمدونم نشسته ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین

 • فاطمه دسامبر 2016 در 17:56

  سلام من خواب دیدم به گربه سیاه دستمو گاز گرفت طوری که انگشتم زخم شد من هم به چیز تیز برداشتم فرو کردم توی دستش طوری که از درد فرار کرد رفت لطفا تعبیرشو بگین

 • علی پوررحیمی عطاری صیقلانی دسامبر 2016 در 14:08

  حدودا دم صبح خواب دیدم چند تا گربه ازمغازه ام درحال خارج شدن هستن ولی وقتی که خارج شدن خودبخود مردن مانند پوست پیازشدن ومن انها رابا خاک انداز جمع کردم چه تعبیری دارد

 • محمدجواد دسامبر 2016 در 06:41

  من خواب دیدم که گربه موش فاظلابی را تو حیاط دنبال میکنه بعد من در دستشویی رو بستم اما هم موش هم گربه از زیر در وارد دستشویی شدن و موش رفت داخل پاچه شلوار م منم پاهایم چسبوندم بهم که موش بیشتراز ساق پام بالا نرود تعبیر خواب من چیست

 • شیدا دسامبر 2016 در 12:54

  من احوال ساعت 3تا6صبح خواب دیدم روی تخت خوابم یه گربه ی سیاه بود که هیچ حرکتی نمی کرد وفقط از پا به پایین و مش معلوم بود بعدش من که تو خواب دیدمش کاریش نداشتم و اصلا کاری برای دور کردنش نکردم بعدش رفتم از اتاقم بیرون و یه موشی داشت می دوید توی اتاقم رفت زیر تخت م و دست چکش توی تله گیرکرد و بقیه ی بدنش هم زیر یه کتاب درسی قطور و بعدش هیچ تکوین نخورد بعد من رفتم و مامانم رو صدا کردم بیاد کمکم موش رو بیرون کنم ولی همش دعوام می کرد ومی گفت تقصیر خودته که موش از اتاق ما اومد تو اتاقت ولی آخرش اومد کمکم و بعدش از خواب بیدار شدم و ندیدم که موشه رو بیرون کردم یا نه ولی در تمام این مدت گربه همون جا بود ومن انگار تو خواب فقط از موش می ترسیدم نه گربه

 • شیدا دسامبر 2016 در 12:56

  من احوال ساعت 3تا6صبح خواب دیدم روی تخت خوابم یه گربه ی سیاه بود که هیچ حرکتی نمی کرد وفقط از پا به پایین و مش معلوم بود بعدش من که تو خواب دیدمش کاریش نداشتم و اصلا کاری برای دور کردنش نکردم بعدش رفتم از اتاقم بیرون و یه موشی داشت می دوید توی اتاقم رفت زیر تخت م و دست چکش توی تله گیرکرد و بقیه ی بدنش هم زیر یه کتاب درسی قطور و بعدش هیچ تکوین نخورد بعد من رفتم و مامانم رو صدا کردم بیاد کمکم موش رو بیرون کنم ولی همش دعوام می کرد ومی گفت تقصیر خودته که موش از اتاق ما اومد تو اتاقت ولی آخرش اومد کمکم و بعدش از خواب بیدار شدم و ندیدم که موشه رو بیرون کردم یا نه ولی در تمام این مدت گربه همون جا بود ومن انگار تو خواب فقط از موش می ترسیدم نه گربه راستی یادم رفت بگم گربه سیاه بود و براق موشه سفید و کرمی رنگ بود و زیبا هم بود

 • شیما دسامبر 2016 در 11:05

  سلا من خواب دیدم یک گربه زرد رنگ خ بزرگ به طرف کل خانواده در حال ادرار کردنه بعد ما به حمام رفتیم در حمام زنی که چندین ساله که مرده اورده بودنش حموم بعدش میخواست بره تشیعه جنازه شوهرش ..اخه شوهرش زنده است بعد اون زن رو حمام کردن ورفتن

 • مشکات دسامبر 2016 در 16:54

  سلام من خواب دیدم دیشب که یه گربه ی مو طلایی و زرد نسبتا بزرگ گوشه ی پایین تخت مادرم نشسته بود ومادرم هم که خواب بود از گربه بدش میاد بعد هم یادم نمیاد که گربه هه زیر تخت من یا مادر قایم شد که وقتی مادرم بیدار شد حرف منو باور نمیکرد.و یادم هم میاد که میخواستم فراریش بدم

 • ناشناس دسامبر 2016 در 07:46

  سلام من ساعت7صبح خواب دیدم یه گربه ای روخیس کردم.بعدش گربه یه جیغ بلندی کشید که از ترس نتونستم تکون بخورم و بعدش به زور دویدم و فرار کردم بعد پریدم از خواب.از صدای گربه بدم میاد .

 • ناشناس دسامبر 2016 در 11:50

  خواب خواب دیدم ک به چندتا گریه غذا میدم در ساعت 5 گریه ها به رنگ سفید و مشکی بعد چند ثانیه غذا ندادم بشون حمله کردن ک غذا از پ من پس بگیرن
  ک گربه سفید ه مانع مشکی ها میشود ک غذا به زوری نگیرد

 • ناشناس دسامبر 2016 در 13:39

  سلام خواب دیدم گربه تو گردنم مدفوع کرده دلیلش چی

 • ارش جزونی دسامبر 2016 در 16:40

  سلام خسته نباشید
  من خوابی دیدم که داخل پارک هستیم که ظرف برنج تموم شده میرم که برنج بیارم از داخله قابلمه تا دره قابلمه رو برمیدارم میبینم یه گربه ی سیاه هست داخل قابلمه که هرچی هم میزدم برنجو میدیدم که فقط سرش پیداست و بیحال شده و به جای خون ازش مایعه سیاه رنگی میاد بیرون

 • سحر دسامبر 2016 در 13:28

  سلام،امروز تو خواب دیدم، تو حیاط ب قدیمیمون، که شب هست،دارم قدم ميزنم که یحویی از تو استخر چنتا گربه بیرون اومدن،که سیاه و قهوه‌ای بودن، هی دنبال من میدویدند،از ترسم رفتم تو اتاق ولی نمیتونستم در اتاق رو قفل کنم،خیلی ترسیدم، تعبیرش چیه

 • مائده دسامبر 2016 در 23:52

  سلام فکرنکنم جواب منو بدین با این همه
  کامنت اما من میپرسم…بعد نماز صبح خواب دیدم
  ۴ تا گربه تو هر گوشه از حیاط خونمون مردن
  تعبیرش چیه???

  • بی اس ام اس دسامبر 2016 در 01:02

   سلام.تعبیر خواب شما خوب است و شکست دشمنانتان است

 • یه دختر دسامبر 2016 در 12:54

  من خواب دیدم گربه اومده بود تو خونمون یه گره سیاه و سفید با دو تا توله حنایی
  از خونه بیرونش کردم ولی همش به سمتم حمله میکرد
  و قصد چنگ زدن داشت
  بعد از بیرون کردنش هم رو پشت بام خونه موند و نرفت
  از خواب پریدم
  و دوباره خوابیدم
  باز هم خواب گربه ای رو دیدم که بچه اشو کشتم و اون قصد کشتن منو داشت
  به همراه یک پرنده که فک کنم کبوتر بود
  اون گربه به سمتم یورش می اورد و اون کبوتر ادرار میکرد..و من هم اخر سر به خونه اومن پناه میبردم
  ولی اونا همچنان در حیاط بودن
  مادرم در هر دو خواب بود ولی اونا کاریش نداشتن
  و والدینم کمکم نمیکردن
  ایا خواب من تعبیر داره؟؟؟

 • اسماعیل ژانویه 2017 در 21:32

  سلام تو خواب ی گربه سفید و قهوه ای دیدم ک چنگ زد ب چشم چپم ممنون میشم اگه تعبیرشو بهم بگید

 • عرفان ژانویه 2017 در 08:24

  چقدمردم خواب گربه ميبنن

 • مریم ژانویه 2017 در 14:31

  سلام
  من الان دو بار به فاصله دو سه روز خواب می بینم که دارم با گربه دعوا می کنم، اگه می شه تعبیرشو بهم بگید.

 • عسل ژانویه 2017 در 11:38

  سلام من بعد از ٦ صبح خواب ديدم يه گربه چاق اومد تو خونه اي كه اونجا بودم
  هي نگام كرد غذا ميخواست
  هرجا ميرفتم ميومد
  ديد غذا ندارم بچشو جلو خورد?
  بعدم تو خيابون يه خرگوش و خورد كه يه عالمه حيوون گرسنه ي ديگه ام اومدن گوشت تن خرگوشو ميكندن و ميخوردن
  (خون نمي اومد كه باطل شه…)

 • اسماعیل ژانویه 2017 در 11:56

  من ساعت 7 صبح خواب دیدم یه بچه گرفه ملوس تند و تیز به اندازه یه جوجه اومده خونه ما با من حرف میزنه میگ غذا میخوام اینقد دورو اطراف میچرخه … کوشولو موشولوووو

 • سعید1 ژانویه 2017 در 10:23

  خواب دیدم چنتا گربه از روم رد میشن و وارد خونم میشن ؟ تهبیرش چی میشه

 • نازنين ژانویه 2017 در 10:42

  سلام خسته نباشيد من ديشب خواب ديدم توي ماشين هستم و توي خيابون هزارتا گربه هست كه چنتاشون مرده بودن همينطوري كه ازشون رد شدم يه گربه سياه بزرگ اومد پريد روي دست راستم سفت چسبيد با صداي داد خودم از خواب پريدم ممنون ميشم اگه واسم تعبيرش كنيد

 • genius boy ژانویه 2017 در 10:50

  حتما تا اخر بخونید
  و کاملا راسته به خدا شاید باورش سخت باشه ولی کاملا درسته اونایی که می تونن کمک کنن لطفا

  سلام
  دیشب ساعت 7خواب دیدم که از جایی برگشتیم خونمون و خونه خواهرم. دو تاموجود سفید رنگ که بهشون پرنده میخورد ولی سایز بز بودن در خونمون و خواهرم مردن و دوتا گربه بزرگ و سیاه رنگ وایسادن و تکون نمی خورند داخل خواب ایه الکرسی خواندم و بیدار شدم حواسم نبود که خونی بودن یا نه

  شب قبلش خواب دیدم جنی واردجسم تمام افراد خانواده مان میشود بیشتر وارد جسم برادرم میشود موقعی که در جسم برادرم است خیلی برادرم خشمگین وصدایش بسیار کلفت میشود ولی موقعی که جنه نیست برادرم خیلی خوب است و از کار هایی که جنه برادرم را مجبور به انجام انها کرده است پشیمان است

  شب قبلش هم خواهرم خواب دیده بود وقتی که همه یمان خوابیم موجوداتی نا مشخص برروی سرمان می ایستند ولی مال برادرم بزرگ تر از همه است خواهرم ازشان پرسیده بود که شما چی کار میکنید انها هم گفته بودند از شما محافظت میکنیم (هر شب ایه الکرسی میخوانیم)

  چند وقت پیش جنی خواهرم را اذیت میکرد یعنی موقع مراسم عقد اش حلقه عقد اش را در اورد چند شب بعد اش رویش موقع خواب اب ریخته بود در حد یک لیوان چند روز بعد باز روی بدن خواهرم رد مهر(استامبر) می انداخت خط خط بود به رنگ ابی سبز بعد پاک هم میشد قشنگ مثل رنگ بود چند روز ادامه داشت بعد شد روز جمعه ظهر ها باز همین جوری بود بعد چند وقت روی بدن دامادمان هم رد پنجه می افتاد به همون رنگ ابی سبز چند وقت بعدش در خانه شان صدای زوزه میشنیدند الان خوب شدن این قضیه از 3یا4 ماه پیش تا چند روز پیش ادامه داشت

  الان نمیدونم اینا همه به هم ربط دارند یا نه لطفا جوابم رو بدید دچار ابهام و کمی ترس شدم

 • عرفان ژانویه 2017 در 05:52

  سلام
  امکانش باشه تعبیر این خواب رو برام بگین
  چون ترکیبی از این مطالب بود و خودم نتونستم استدلال کنم

  اولین بارم بود که اینجوری با ترس از خواب بیدار میشم.
  کلا تو خوابم خیلی گربه زیاد دیدم، ولی اونی که یادمه این بود که بچه گربه ی ضعیفی رو دیدم و چون چیزی نبود که بهش بدم نوازشش کردم ولی ترسید و رفت و بعد مادرش از نا کجا آباد پیدا شد و به من چنگ زد.

  • ناشناس ژانویه 2017 در 09:06

   سلام من تعبیرشو میدونم
   شب پرخوری کردی

   • عرفان ژانویه 2017 در 14:04

    سلام، تعبیرشو نمی دونی و احتمالا هم دیشب تو نمکدون خوابیدی. (حالا چرا ادمین سایت پیامتو اوکی داده نمی دونم)
    شب پرخوری نکردم.
    اگه تفاسیری هم که مربوط به گربه بود این همه شبیه به شرایط زندگیم نبود اصلا این سوالو نمی پرسیدم.

 • مسعود ژانویه 2017 در 11:42

  سلام من خیلی وقت بود خواب نمیدیدم اما دیشب ساعت ۴ اینا بود خوابیدم و یه خواب درهم برهمی دیدم معمولا چیزی از خوابام یادم نمیمونه فقط یه قسمت یادم مونده که من داشتم پیپ میکشیدم ویه گربه جلوم بود که با هربار کشیدنه من رنگ گربه عوض میشد اول مشکی بود بعد شد طلایی بعدم در اخر شد سفید کسی میدونه تعبیرش چیه؟

 • زهرا ژانویه 2017 در 08:20

  سلام. قبل اذان صبح خواب دیدم ک یه گربه سیاه. بالای یه جایی ک آب بود وایستاده بود. بعد یه صدایی ک نمیدیدمش کیه میگفت این گربه رو تو آب خفه کن تا یه موش بتونه فرار کنه. منم سر گربه رو گرفتم بردم تو آب خفش کردم. بعد دیدم یه موش اززیر پام فرار کرد رفت. یهو. دیدم دوتا نور کوچیک از بالا اومد نشست رو دستام.بعد دیدم دوتا سنگ مرمر رو دستمه ک اون صداهه میگفت نگهشون دار. میشه خوابمو تعبیر کنید. خیلی نگرانم.

 • لیلا ژانویه 2017 در 10:01

  سلام من امروزتوخواب میدیدم دراثربازگذاشتن درخونمون دوتاگربه واردخونمون شدن.یکیشون که رنگش طوسی وسیاه بود ویکمم چاق ودمش هم کنده شده بودواون یکی کاملا سیاه بودوجثه اش ازاون یکی لاغرتر بود.من چون خیلی از گربه میترسم توخواب هم همون ترسم بود وگربه هرجای خونه که میرفت من ازش دور میشدم تااینکه فهمیدم توخونه قایم شدن وهیچکس هم بیرونش نمیکنه تاااینکه من خیلی به بابام اصرارکردم واون باکمک دوستش اونارو انداخت بیرون.
  میشه تعبیرشو بگین لطفا

  • ناشناس آوریل 2017 در 09:58

   سلام
   من هميشه خواب گربه ميبينم
   كه تعداد شون چندتاست،،بعضى مواقع فراريشون ميدم،،وبعضى مواقع بهم حمله ميكنن
   تعبيرش چى ميتونه باشه و اينكه منً هميشه ميبينم

 • زهرا ژانویه 2017 در 03:20

  لطفا خواب منوتعبیر کنید ساعت 5 صبح خواب دیدم که خونه ام پرشده ازگربه‌های قهوه ای داخل آنها یهو گربه سیاه ام بود چند تا از آنها به سمت من میاد گربه سیاه ایستاده بود بغیه توخونه میچرخند خواهش میکنم اگر تعبیرش رومیدوید کمکم کنید ممنون

 • ناشناس ژانویه 2017 در 14:08

  سلام ببخشید من خواب دیدم توی یه باغی هستم بعدسه تاگربه سیاه منو کتک میزدند وسه تاگربه سفید ازم حمایت مکردند امیشه جوابمو بدین وبگین تعبیرش چیه

 • آرام ژانویه 2017 در 11:28

  سلام.ببخشید دیشب خواب دیدم رووتختم یه گربه نارنجی خیلی خوشگل نشسته و بمن گفتن این گربه واسه تو اوردن من گفتم نگهداری حیوونا توو خونه کار سختیه ببرینش.توو خوابم حس بدی نداشتم میشه بگین تعبیرش چییه

 • میلاد ش... ژانویه 2017 در 09:37

  سلام، خواب دیدم گربه ای نزدیک من رفت و آمد می کرد خواستم با پا او را دور کنم اما پای راستم که بهش خورد بهم حمله کرد که زیر بغلم را گاز بگیرد که از خواب پریدم، لطفا تعبیر آن را بهم بگویید، ممنون

 • رضا فوریه 2017 در 00:32

  سلام دیروز خواب دیدم یه حیون شبیه گربه که نامریی بود به سمت قلبم حمله کرد اگه کسی معنی شو می دونه لطفا بگه ممنون

 • بارون فوریه 2017 در 00:16

  سلام چند شب پیش مهمون بودیم شب خواب دیدم یه گربه داره کمرمو لیس میزنه میشه تعبیرشو بگیین

 • بارون فوریه 2017 در 00:20

  سلام چند شب پیش مهمون بودیم شب خواب دیدم بلوزمن ازپشت یکم بالا رفته ویه گربه داره کمرمو میلیسه میشه تعبیرشو بگین

 • محدثه فوریه 2017 در 08:14

  سلام من امشب خواب دیدم خانه ی کسی مهمون هستیم در داخل یک اتاق یه کمدی بود که داخلش پر از غذا بود من هم رفتم در کمد را باز کردم همین که باز کردم دیدم یه گربه ی خاکستری پرید روی ظرف غذا وغذا را میخورد من هم از ترسم فرار کردم میشه بگین تعبیر خواب من چیه ممنون

 • محدثه فوریه 2017 در 08:18

  سلام من امشب خواب دیدم در یه اتاقی یه کمدی هست که داخلش پر از غذاهایی مثل ماهی بود من رفتم در کمد را باز کردم با چند نفر از فامیلام ولی همین که باز کردم یه گربه خاکستری از داخل یه جعبه پرید روی غذای داخل کمد ما هم از ترس فرار کردم میشه بگین تعبیرش چیه ممنون میشم

 • رضا فوریه 2017 در 10:35

  بعد صبح خواب دیدم ک خونوادم از چنتا گربه محافظت میکنن

 • رضا فوریه 2017 در 10:37

  من بعد صبح خواب دیدم ک خونوادم از چنتا گربه مراقبت میکنن.لطفا تعبیر

 • ناشناس فوریه 2017 در 22:18

  سلام من خواب دیدم یه گربه که چشمای براق داره و توی خونم هست و لونه داره و انگار خیلی وقته میدونم هیت و هرکار میکنم نمیره با اینکه میترسم سعی کردم بره بیرون از لونش و خونم و در اخر هم رفت و در هنگام رفتن ک شب بود اول رفت روی لحاف خواهرم ک زیرش خواب بود و بعد خارج شد از خونم و موقع رفتن دیدم ک دم اون کوتاه هست یا کوچیکه و موقع بلند شدن از خواب شاد بودم قبل نماز بیدار شدم سعید شجاعی تهران

 • الهه فوریه 2017 در 13:06

  سلام
  من خواب دیدم در محوطه ی یک محیط اموزشی بودم و اطراف گربه های زیادی بودند. با من کاری نداشتند اما می خواستم همه شان را فراری دهم. بعد از یه چندتایی متوجه شدم زیاد هستند و با خودم گفتم مگر چندتاشون رو میشه فراری داد. بیخیال شدم
  تعبیر خاصی داره؟

 • هادی فوریه 2017 در 11:24

  سلام من در خانه مادریم به دنبال چند گربه افتادم و همه آنها را از انجا راندم فقط یکی شان ایستاد وبه من نگاه می کرد و من هر چه می گفتم برو نمی رفت

 • فاطیما فوریه 2017 در 11:30

  من واقعاً یک گربه دارم بعد خواب دیدم که گربم بهش مادرش حمله کرده و یک مار هم آن جاست لطفا جوابم را سری تر بدید ممنون

 • فاطیما فوریه 2017 در 11:34

  من دیدم گربم مادرش بهش حمله کرد آنجا یک مار هم بود گربم خیلی خونی شده بود من هم گریه می کردم برای گربم

 • فاطیما فوریه 2017 در 11:36

  من دیدم به گربم مار حمله کرده و پدرم آمد و مار را فراری داد

 • شیرین فوریه 2017 در 11:25

  ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد.

 • ثریا فوریه 2017 در 11:25

  گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می شناسد و خود را برای او لوس می کند. حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه های خود به شدت عشق می ورزد و دیده شده که برای دفاع از بچه ها جان خویش را به خطر افکنده است . به نظافت و زیبائی خود علاقه مند است و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت.

 • افسانه فوریه 2017 در 11:26

  پس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد

 • سارا فوریه 2017 در 11:26

  نوشته اند گربه زنی است که دزدی رل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است.

 • برنا فوریه 2017 در 11:26

  اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد. اگر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند.

 • اشکان فوریه 2017 در 11:26

  اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است .

 • احمدعلی فوریه 2017 در 11:27

  اگر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و به سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود.

 • ستایش فوریه 2017 در 11:27

  اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و اگر ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند.

 • شکوه فوریه 2017 در 11:27

  اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و اگر ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند.

 • دانا فوریه 2017 در 11:27

  محمدبن سیرین گوید: دیدن گربه درخواب ، دلیل بر مردی مفسد و دزد است

 • شیرین فوریه 2017 در 11:28

  اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود.

 • سارا فوریه 2017 در 11:28

  اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر بیند گربه را بکشت، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند.

 • ایمان فوریه 2017 در 11:28

  ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که گربه را بکشت وپوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند.

 • بهار فوریه 2017 در 11:28

  اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود

 • رضا فوریه 2017 در 11:28

  حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گربه بر پنج وجه است.اول: دزد. دوم: عمار. سوم: بیماری. چهارم: زنی مشفقه. پنجم: جنگ و خصومت کردن.

 • ترانه فوریه 2017 در 11:29

  ديدن گربه درخواب، دليل بر مردي مفسد و دزد است. اگر ديد گربه درخانه او آمد، دليل كه دزدي در آنجا رود. اگر ديد گربه از خانه او چيزي خورد، دليل كه دزد از آنجا چيزي بدزدد. اگر بيند گربه را بكشت، دليل كه دزدان را بكشد و قهر كند.

 • عسل فوریه 2017 در 11:29

  اگر بيند كه گربه را بكشت وپوست او بكند، دليل كه مال دزدي بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب ديد، دليل كه شش روز بيمار شود.

 • بهار فوریه 2017 در 11:29

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
  ديدن گربه بر پنج وجه است.
  اول: دزد.
  دوم: عمار (سخن چين).
  سوم: بيماري.
  چهارم: زني مشفقه (زني دلسوز و مهربان).
  پنجم: جنگ و خصومت كردن (جنگ و دشمني).

 • رضوان فوریه 2017 در 11:30

  منوچهر مطيعي تهراني گويد:
  ابن سيرين نوشته گربه در خواب هاي ما مردي است دزد و مفسد خصالي که درست است زيرا گربه نميتواند يک مرد را مجسم کند زيرا گربه به هيچ وجه خصائص مردانگي ندارد و بر عکس بيشتر داراي صفاتي است که مشابه آن را در زنان مي توان سراغ کرد. گربه حيواني است آرام و اهلي و قابل تربيت که قدرت خوپذيري فراوان دارد. صاحبش را مي شناسد و خود را براي او لوس مي کند. حس وفاداري او ضعيف است ولي نسبت به بچه هاي خود به شدت عشق مي ورزد و ديده شده که براي دفاع از بچه ها جان خويش را به خطر افکنده است . به نظافت و زيبائي خود علاقه مند است و خيلي خصوصيات ديگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن ديده مي شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربي گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بين اين دو بايد تفاوت گذاشت. پس چنانچه در خواب گربه اي قشنگ و براق ببينيد که به شما تعلق دارد يا در خانه شماست چنين زني در مسير زندگي شما پيدا مي شود يا سر راهتان قرار مي گيرد. نوشته اند گربه زني است که دزدي رل دوست دارد و اين کار براي او عادت شده است. اگر در خواب بينيد گربه اي داريد ، زني که دستش گج است در زندگي شما نقش مي گيرد. اگر ببينيد چندين گربه جائي جمع هستند چند زن درباره شما حرف مي زنند و تصميم مي گيرند و غيبت مي کنند. اگر ببينيد گربه از خانه شما چيزي ربوده و برده به مال و دارائي شما تعدي و تجاوز مي شود و انسان متعدي و متجاوز يک زن است . اگر در خواب بينيد گربه يي را در بغل گرفته ايد و به سينه خود مي فشاريد زني و فريبکار شما را مي فريبد و گولتان ميزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشيد زني محيل برشما مسلط مي شود. اگر در خواب بينيد که به گربه غذا مي دهيد پول خود را براي يک زن دروغگو فريبکار خرج مي کنيد و اگر ببينيد به دنبال يک گربه مي دويد که او را بگيريد زني شما را به استيصال وا مي دارد و سر گردان مي کند. اگر ببينيد گربه اي در خانه شما موش گرفته زني براي شما حسن خدمت انجام مي دهد اما نبايد فراموش کنيد که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

 • ناتاشا فوریه 2017 در 11:30

  لوک اويتنهاو مي گويد :
  گربه
  چنگ خوردن از گربه : مانع
  گربه سياه : بدبختي
  نوازش کردن آن : ناسپاسي
  گربه اي که ميو ميو ميکند: يک دعوي طولاني
  پوست گربه : پيدا کردن يک شيء گم شده
  ديدن گربه: دوست نا دوست
  گربه وحشي : دوست خطرناک
  زدن يک گربه : خيانت

 • شیدا فوریه 2017 در 11:30

  يوسف نبي عليه السلام گويد:
  ديدن کشتن گربه درويش گردد

  • الهه اکتبر 2017 در 12:37

   سلام دخترم خواب دیده یه تپه ای سر سبز که محل دفن مرده ها بوده و تمام مرده ها از جمله پدر بزرگ و مادر بزرگ و کلا مرده هایی که میشناخته با لباس مشکی و مرتب دور تا دور تپه ایستاده بودند و به دخترم میگفتند زود به زود به ما سر بزن و یه گربه هم بوده که روبروی دخترم ایستاده بوده و یه دستش رو بالا گرفته و هر کاری میکرده دخترم گربه نمیرفته و دوست دخترم مرتب جلوی دخترم می ایستاده تا از گربه نترسه میشه بفرنایید تعبیرش چی هست؟

 • ایمان فوریه 2017 در 11:30

  آنلي بيتون مى‏گويد:
  ۱ـ اگر خواب ببينيد گربه اي را نمي توانيد از خود دور كنيد ، نشانة بدبختي است .
  ۲ـ اگر خواب ببينيد گربه اي به شما حمله ورمي شود ، دلالت بر آن دارد كه دشمنان مي كوشند به اعتبار شما خدشه وارد كنند و ثروت شما را از چنگتان دربياورند .
  ۳ـ اگر خواب ببينيد گربه اي را از خود مي رانيد ، دلالت بر آن دارد كه بر موانع بزرگي غلبه خواهيد كرد و ثروتمند و مشهور مي شويد .
  ۴ـ اگر در خواب گربه اي لاغر و كثيف ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه خبرهايي بد خواهيد شنيد ، و دوستي در آستانة مرگ قرار مي گيرد ، اما اگر خواب ببينيد گربة لاغر و كثيف را از خود مي رانيد ، نشانة آن است كه بعد از بيماري طولاني دوست شما معالجه مي شود .
  ۵ـ شنيدن صداي گربه در خواب ، نشانة لطمة خوردن از دوستي رياكار است .
  ۶ـ اگر خواب ببينيد گربه اي به شما چنگ مي زند ، دلالت بر آن دارد كه دشمن ، ثروتي كه شما روزها براي بدست آرودنش وقت صرف كرده ايد ، از چنگ شما بيرون مي آورد .
  ۷ـ اگر دختري خواب ببيند بچه گربه اي بغل كرده است ، نشانة آن است كه ديگران به او خيانت مي كنند .
  ۸ـ خواب گربه مفيد و تميز ، نشانةزيان مالي است .
  ۹ـ اگر تاجري در خواب گربه ببيند ، نشانة آن است كه بايد در تجارت تلاش بيشتري به خرج بدهد . رقباي او مي خواهند معيارهاي معاملاتي او را در هم بريزند .
  ۱۰ـ ديدن گربه و مار در حالتي دوستانه ، در خواب ، نشانة آغاز دعوا و كشمش است

 • افسانه فوریه 2017 در 11:31

  سلام ، من خواب ديدم كه تو حياط خونمون يه عده گربه جمع شده بودن ، وقتى كه من اومدم همشون فرار كردن به جز دوتا ، يكى سياه يكى سفيد ، من داشتم سعى ميكردم كه از خونه بيرونشون كنم كه يهو گربه سياهه حالت تهاجم گرفت و ميخواست به من حمله كنه ولى نميتونست (انگار از يه چيزى يا يه كسى كه پشت سر من بود ميترسيد) هرچى مطلب بالأرواح خوندم نتونستم تعبيرشو پيدا كنم ، ميشه برام تعبير كنيد؟

 • فرهاد فوریه 2017 در 11:31

  تعبیر خواب گربه شیطانی که درون یخچال خانه پنهان شده بود و تا میخواستم او را بیرون کنم. تمام بدنم قفل میشد وزبانم میگرفت و در خواب ابی از قرآن درست کردم و با دستمال به سمت او در یخچال رفتم با زحمت ان رت روی او انداختم جوری که زبانم قفل شده بود و تا دستمال اغشته به اب قران را روی او انداختم با سرعت فرار کرد جوری که درها محکم به هم خورده سد لطفا تعبیر ان را بگویید, ممنون

 • صالح فوریه 2017 در 11:32

  سلام، سه جفت گربه را دیدم که همدیگررادنبال وجفت به جفت با یکدیگر مشغول جماع شدند ومن هم تماشایشان میکردم، چه تعبیری دارد؟

 • افسانه فوریه 2017 در 11:32

  من درخواب دیدم گربه درحال زایمان است منم شروع کردم به کمک کردن برای زایمانش تعبیر این خواب چی میشه

 • سمیه فوریه 2017 در 12:16

  سلام من بعد از نماز صبح خواب دیدم با اجیم میخواستیم از کوچه ای بگذریم ولی اجیم راه میانبر رفت منم نبالش ک ی زیر پله بود با گربه های وحشی و خونی تمام زمین خونی بود و گربه ها ب ما میچسبیدن ولی صاحبانشون اونارو از ما دور میکردن خیلی ترسی ه بودیم تعبیرش چیه

  • ناشناس فوریه 2017 در 18:18

   لطفا جواب منو بدید

 • ناشناس فوریه 2017 در 17:54

  سلام خواهرم خواب دیده که یه گربه سفید یکمم سیاه داشته اومده تو ماشین پریده انگار تو ماشین بعد از طرف راننده که مامانم بوده از پنجرش رفته بیرون .. یه خانمم تو ماشین بوده از دوستامون . این یعنی چی

  • امیر فوریه 2017 در 06:56

   خون خواب رو باطل میکنه. خواب باطل است.

 • سمیه فوریه 2017 در 18:17

  سلا م چرا پاسخ خوابها رو نمیگید من بیصبرانه منتظرم ممنون میشم اگه تعبیر خواب منو بگید

 • شیدا فوریه 2017 در 13:16

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که به قصد احوالپرسی رفتم خونه یه همسایه قدیمی تو حیاط اونا چند تا گربه به شدت در حال دعوا بودن و صداهاشون وحشتناک بود من رفتم پیش همسایمون تو حیاط نشستم که یکی از گربه ها که تقریبا جسه بزرگی داشت وسیاه بود میخواست به من حمله کنه که همسایمون اونو گرفت ونذاشت منم فرار کردم

 • مهدی فوریه 2017 در 06:22

  درود.معمولا خواب نمی بینم.ساعت 4_5صبح خواب دیدم گربه ای چاق وکثیف وزردرنگ روی ماشین تصادف کرد ه ای که برعکس شده دروسط رودخانه‌ای با آب آبی وکم سرعت هست.یادمه یک نفر دیگه شایدزن اونجابود.گربه روبرداشتم وبرای شوخی انداختمش دراب ولی روی آب موندوفرونرفت.اون زن باصدای نسبتابلندگفت برش دار غرق میشه.برداشتمش نازش کردم خیلی هم دوسش داشتم بااینکه کثیف بود چندشم نشد.بعدگربه روی من ادرار کرد نگاه کردم دیدم گربه داره میخنده واینکه دوتا آلت ادرارداشت که ازیکی ادراربافشارکمتربیرون میومدولی اون یکی ادرارزیادی داشت وتوصورتم می پاشید.بعدگربه رابانفرت رهاکردم

 • ناشناس مارس 2017 در 08:51

  سلام دوستان اگر کسی خواب عجیبی دید که احساس میکنه تعبیر داره بفرسته به این آی دی در تگرام تا براتون تعبیر کنه telegram.me/aliar2969
  خواهشاً فقط خوبهایی که احتمال تعبیر داره بفرستید نه هر خواب شبانه ای که اکثراً همه میبینن.

 • مینا مارس 2017 در 11:33

  نزدیک صبح بود خواب دیدم یه گربه از پشت بوم با صدایی که حالت جنگ داره پرید پایین و با وجودیکه چند نفر دیگه هم بودن پرید روی دوش من و پشت کمرم رو گاز گرفت و جای دندونهاش روی کمرم مونده بود

 • Eli مارس 2017 در 17:14

  سلام من خواب ديدم كه يه گربه حنايي رنگ يه ظرف مرگ موشو تو حياط پرت ميكنه بعد من ميخوام بيرونش كنم نميتونم حمله ميكنه گاز ميگره مثل كنه ميچسبه بهم ميرم تواتاق فرار كنم درو محكم فشار ميده مياد تو ميشه تعبير كنيد ممنون

 • وحيد آرين نژاد آوریل 2017 در 15:48

  سلام
  ساعت ٦ صبح به بعد مابين خواب وبيداري ديدم كه ٤ تا گربه دارن پاي راستمو گاز ميگيرن وچنگ ميزنن به پاهام لطفا تعبيرشو برام زودتر بفرستيد ممنون . توضيح اينكه
  ٣ تا از اين گربه هاهمونايي هستند كه توي محوطه آپارتمان خونمون زندگي ميكنن ومن هر روز بهشون غذا ميدم
  ممنون وسپاسگذارم

 • M,Hadis آوریل 2017 در 02:14

  سلام من خواب دیدم ک تو ی باغی ک استخر داشت چن تا گربه ی مرده رو اب شناورن تعبیرش چیه

 • mona می 2017 در 19:00

  سلام من صبح رفته بودم امتحان بدم ساعت هشت بعد یکی از دوستام دیر اومده برا امتحان دادنش وقتی برگشتم خونه خوابیدم بعد خواب دیدم که من رفتم مدرسه همون دوستمو دیدم قیافش شبیه گربه شده بود حتی بغلم کرد تو خواب منم بغلش کردم

 • یسنا مقدم می 2017 در 19:05

  سلام یکی از اشناهام خواب منو دیده یک گربه ی سفید و زیبا در خانه ی من وجود دارد و متعلق به من است ولی اصالت این گربه از گربه های وحشی است و من اورا بزرگ کردم و به بیننده ی خواب گفته بودم که یک ساله من این گربه رو دارم
  خواهشا میخواهم بدانم تعبیر این خواب چیست

 • Nyr می 2017 در 14:31

  سلام من خاب دیدم نشسته بودم ی گربه خاکستری اول بهم حمله کرد بعد دست چپمو گاز گرفت کاملا هم جاش رو دستم موند درد هم میکرد???

 • Nayere می 2017 در 14:32

  سلام من خاب دیدم نشسته بودم ی گربه خاکستری اول بهم حمله کرد بعد دست چپمو گاز گرفت کاملا هم جاش رو دستم موند درد هم میکرد???

 • Nayere می 2017 در 14:36

  سلام من خواب دیدم که نشسه بودم بعد یه گربه خاکسنری اول بهم حمله کرد و بعد دست چپمو گاز گرفت جاش هم موند ?درد هم داشتم ??

 • حسابي١٤١٤ ژوئن 2017 در 20:05

  سلام خواب ديدم وارد يك راه پله اي شدم انقدي قديمي بود كه تا نصفه هاش خاك گرفته بود خوابيدم رو خاك كه يهوي چندين گربه زد بيرون و بهم حمله كردن و به يه بدبختي انداختمشون بيرون يكي از گربه ها كه بزرگترينشون بود هرچي مينداختم بيرون باز برميگشت خونه و جلوم سبز ميشد

 • ستایش ژوئن 2017 در 00:28

  سلام من خودم گربه دارم چندوقت پیش یه بچه گربه سیاه به جمعمون اضافه شد و من دیشب خواب دیدم که همسایمون گربه کوچیکمو گرفته و داره خفش میکنه صبح هم که پاشدم خبری از گربم نبودش هرچی میگردم پیداش نمیکنم خیلی ناراحتم

 • مرضیه ژوئن 2017 در 13:58

  من دیشب خواب دیدم ی بچه گریه توخونمه هرجامیرم همش بهم میچسبه و از کنارم تکون نمیخوره خیلی تو خواب ترسیده بودم اما گبه ولکن نبود

 • احمد ژوئن 2017 در 08:35

  سلام ببخشید اگه کسی بلده این خواب را برایم تعبیر کنید من یه چنتا سگ دیدم که فرار میکنن اما در همان لحظه یه گربه تک چشم(یعنی یک چشم دارد) به من حمله میکنه کسی تعبیرشو میدونه؟

 • احمد ژوئن 2017 در 08:43

  بعد قبل نماز صبح بود

 • سعید ژوئن 2017 در 08:57

  سلام من خواب دیدم که یکی از دوستام به سختی مریض است

 • یگانه جولای 2017 در 14:34

  من خیلی میترسم از خوابی که حدودا ساعت نه صبح دیدم.خواب دیدم توی حیاط نشسته بودم و داشتم به جوجه هام خرده برنج و دونه میدادم و همینطور به آنها نگاه هم میکردم ناگهان متوجه شدم دوتا گربه روی دیوار خونمون دارن به جوجه هام نگاه میکنن.یکی شون که سیاه و سفید بود مثل آدما دستشو گذاشته بود زیر چانه اش و راحت دراز کشیده بود و مشغول دید زدن بود اون یکی هم دراز کشیده بود رنگشم گل باقالی رنگ بود هرچی‌‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌‍‌‌بهشون خرده سنگ میزدم بهشون نمیخورد و با حالت پررویی بهم میخندیدن.خواهش میکنم تو رو خدا با وجود سن کمم (۱۳سالمه)خوابم تعبیر میشه؟تعبیرش چیه؟لطفا و خواهشا جوابمو بدین.
  مرسی?

 • امیر صالح تیمورزاده جولای 2017 در 13:32

  اگر درحمام گربه ی سفید قهوه ای را ناز ویا نوازش کنی تعبییرش چیست خواهش می کنم زود جواب بدید

 • ناشناس جولای 2017 در 12:20

  خواب دیدم از سفر شمال ب،می گشتیم تو راه نگه داشتیم نزدیک یه مسجد که نماز بخونیم من رفت

 • سارا جولای 2017 در 10:37

  سلام من خواب دیدم که تعداد زیادی گربه سرتا سر حیات خونمون رو گرفته بودند و روی در و دیوار خونه رد چنگ های گربه است ؟
  تعبیرش چیه؟؟؟؟؟

 • نازنىن جولای 2017 در 22:04

  من خواب دیدم ىه گربه ى زرد رنگ چشم سبز به دستم چنگ زد تعبىرش چىه لطفا زود جوابمو بدىن

 • جانسو جولای 2017 در 22:05

  من خواب دیدم ىه گربه ى زرد رنگ چشم سبز به دستم چنگ زد تعبىرش چىه لطفا زود جوابمو بدىن

 • ناشناس آگوست 2017 در 08:09

  گربه نمادی از خیانت هست . متاسفم برای همه کسانی که خواب گربه دیدین . خخخخخخخخخخخخ

 • نام شما آگوست 2017 در 14:43

  سلام من دیشب خواب دیدم که دوتاگربه روبه روخونمون یکیش بالای درخت یکیش پاین اونکه بالابوداومدسمتم من ترسیده فراراونم دنبالم

 • نیلوفر سپتامبر 2017 در 22:22

  سلام…من خواب دیدم چند تا گربه انگار ک سوخته شده بودن توی حیاط خونمون بودن و من از کنارشون رد شدم البته فقط سر هاشون بود نه کل بدنشون…میش لطفا اگه کسی بلده تعبیرشو بهم بگه..ممنون میشم

 • پري سپتامبر 2017 در 08:26

  سلام خواب ديدم وارد خانه ام شدم با يك خانواده گربه خاكستري خياباني
  كه سرشون شبيه اسب بود روبرو شدم كه فربه بودند ولي موهاي بعضي قسمتهاي بدتشون ريخته بود كه اينها بچه سرحال و شيطوني و زيبايي داشتند كه من در صدد كمك به اين خانواده براومدم كه ببرم دامپزشكي و احتما براي عقيم كردنشون
  ممكنه بفرماييد تعبيرش چيه

 • رز اکتبر 2017 در 10:05

  سلام ميشه لطفا راهنماييم كنيد تعبير خوابم چيه هر چي خوندم مطالبو نفهميدم چي به چيه
  من نزديكهاي صبح خواب ديدم با مامانم اومديم خونه همين كه درو باز كردم ديدم چندتا گربه هم سياه هم سفيد از پشت پرده اومدن بيرون مامانم شروع كرد اونارو بيرون انداختن منم اومدم تو اتاق ديدم ي گربه ديگه از زير پتوم اومد بيرون ولي تا منو ديد دوباره رفت اون تو اولاش هرچقد سعي كردم كه بره بيرون نميرفت هي وايميستاد جلوم بعدش دوباره درو باز كردم رفت بيرون الان من بدبخت ميشم كه اون گربه نميرفت يا وقتي كه رفت بيرون موشبخت ميشم ?

 • سارا نوامبر 2017 در 03:23

  سلام من خواب دیدم که گربه ای زخمی وسط خیابان افتاده و من و پدرم تو ماشینیم و همون لحظه تو رادیو میگه گربه های زخمی در حال زجر چون خوب نمیشن باید کشته بشن و ما باماشین از روش رد شدبم تا بمیره ولی من خییییلییی ناراحت بودم میشه تعبیرشو بگید من الان که ساعت سه و ده دقیقه شبه این خوابو دیدم و تعبیر داره فک کنم و نمیتونم بخوابم

 • Nashenas دسامبر 2017 در 05:37

  سلام. حدود ساعت 5 بود که از خواب بیدار شدم و یادم اومد که خواب دیدم یه گربه ی سیاه براقبا چشمان سبز زیابایی توی حیاط خونمونه و من دارم بهش غذا میدم. در واقعیت من خودم 2/3 تا گربه سفید نارنجی دارم توی حیاط که بهشون غذا میدم ینی به خاطر اونا این خوابو دیدم؟
  توی خواب گربه ی سیاه با من دوست نبود و اعتماد نداشت و از دور و در حال خیر غذا میخورد.
  خواهش میکنم تعبیرش رو بهم بگید. خیلی نگرانم.

 • قریشی ژانویه 2018 در 10:32

  سلام. خواب دیدم جایی بیرون خونه خودم هستم یادم نیس کجا فقط چند گربه بسیار سفید کوچک به من حمله از شانه هام بالا رفتند و هی ناخناشون فرو میکنن ب بدنم و هر چی پرتشون میکنم از من دور نمیشن و خدا کنه خیر باشه …..

 • مهدیه می 2018 در 09:15

  خواب دیدم توخیابون سرراهم پر از بچه گربه هست که خیلی آروم هستن و راه رفتن رو سخت کرده بود برام

 • مهدیه می 2018 در 09:17

  سلام خواب دیدم تعداد زیادی بچه گربه تو خیابون هستن و راه رفتن رو سخت کرده بودن
  لطفا راهنماییم کنین

 • ناشناس دسامبر 2018 در 01:18

  سلام من خواب دیدم ک فامیلی از من گربه را کشت و بعد در پشت بام رها کرد

 • Rana ژوئن 2019 در 11:44

  سلام
  من فقط خواب دیدم با دو تا از دوستام پایین خونمونیم ک یه ساختمون میبینم و تو ۴ طبقه متوالیش ۴ گربه بودن
  تو هر طبقه یکی
  و به ما نگا میکردن
  اون گربه هارو ب دوستام نشون دادم ولی اونا دیگه عکس العملی نشون ندادن ینی بعد اون ن حرف زدن ن حرکت کردن ن هیچی
  تو ادامه خوابم وقتی رفتم خونه به مامانم گفتم مامانمم تعبیرشو تو نت زد
  و یه داستانی اورد ک درست شبیه داستان من بود
  و با خوندن اون همون لحظه بختک گرفتمو بیدار شدم
  خوابم برای ساعت سه و نیم صبح بود

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.