کامل ترین مرجع "تعبیر خواب حصیر" از دید 4 عالم بزرگ تعبیر خواب ایران و جهان

تعبیر خواب حصیر

تعبیر خواب حصیر | تعبیرخواب حصیر | tabire khab

تعبیر خواب حصیر,تعبیر خواب حصیر ابن سیرین,تعبير خواب دیدن حصير,تعبیر خواب کلاه حصیری,تعبیر خواب سبد حصیری,تعبير خواب كلاه حصيري,تعبیر خواب حصیر بافتن,تعبیر حصیر در خواب

تعبیر خواب حصیر , تعبیر خواب حصیر ابن سیرین , تعبير خواب دیدن حصير

خواب حصیر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم حصیر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب حصیر می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب حصیر را مطالعه نمایید و متوجه شوید حصیر چه تعبیری دارد

تعبیر خواب حصیر از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب حصیر ، سه چیز است

زن – منفعت به قدر و قیمت آن حصیر – انجام کاری که از آن وی را ملامت رسد و بدنامی حاصل شود.

تعبیر خواب حصیر از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب گرفتن حصیر از کسی ، سود و خیر است

تعبیر خواب بافتن حصیر ، عاشق شدن است

تعبیر خواب حصیر از دید جابر مغربی

تعبیر خواب بافتن و فروختن حصیر ، غم و اندوه است

تعبیر خواب حصیر از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن حصیر ، غم و سردرگمی است

تعبیر خواب حصیر | حصیر در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 16 عدد

 • محمدبن سيرين گويد: اگر بيند حصير داشت يا كسي بدو داد، دليل كه به قدر بزرگي و كوچكي حصير خير و منفعت بدو رسد

 • اگر بيند حصير مي بافت، دليل كه عاشق و مبتلا شود بر زني

 • اگر بيند حصيري كه مي بافت دون و كم بها بود، دليل كه آن زن بي اصل و درويش است.

 • اگر بيند حصير پاكيزه و قيمتي بود، دليل كه زنِ محتشم و اصيلي بود

 • جابر مغربي گويد: اگر بيند كه حصير مي بافت و مي فروخت، دليل كه او را غم و اندوه رسد.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن حصير در خواب بر سه وجه است. اول: زن. دوم: منفعت به قدر و قيمت آن. سوم: خواستاركاري كه از آن وي را ملامت رسد و بدنامي حاصل شود.

 • محمدبن سیرین گوید: اگر بیند حصیر داشت یا کسی بدو داد، دلیل که به قدر بزرگی و کوچکی حصیر خیر و منفعت بدو رسد. اگر بیند حصیر می بافت، دلیل که عاشق و مبتلا شود بر زنی اگر بیند حصیری که می بافت دون و کم بها بود، دلیل که آن زن بی اصل و درویش است. اگر بیند حصیر پاکیزه و قیمتی بود، دلیل که زنِ محتشم و اصیلی بود. جابر مغربی گوید: اگر بیند که حصیر می بافت و می فروخت، دلیل که او را غم و اندوه رسد.

 • اگر خواب ببینید حصیر پاره ای را میبافید ، نشانة آن است که از فردی غایب خبرهایی دلپذیر خواهید شنید .

 • اگر خواب ببینید حصیر پاره ایرا میبافید ، علامت آن است که با امور نگران کنندهایروبرو خواهید شد

 • ديدن حصير در خواب ، نشانة اندوهگين شده و سردرگمي است .

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی حصیر داری یا کسی آن را به تو داده است، تعبیرش این است که به اندازه کوچکی و بزرگی حصیر خیر و منفعت به دست می‌آوری.

 • اگر در خواب ببینی حصیر می‌بافی، تعبیرش این است که عاشق زنی خواهی شد، بطوریکه اگر بی‌کیفیت و ارزان قیمت باشد، یـعـنـی زنی که عاشقش می‌شوی بی‌اصل و نسب و فقیر خواهد بود،‌‌‌‌‌ ولی اگر باکیفیت و قیمتی باشد، یـعـنـی زنی با اصل و نسب و ثروتمند است.

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی حصیر می‌بافی و می‌فروشی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای حصیر عبارتند از: 1- زن 2- سود و منفعت به اندازۀ ارزش و قیمت حصیر 3- تمایل به انجام کاری خواهی داشت که باعث سرزنش و ملامت و بدنامی تو می‌شود

 • جابر مغربی گوید:

  اگر بیند که حصیر می بافت و می فروخت، دلیل که او را غم و اندوه رسد.

 • آنلی بیتون می‏گوید:

  دیدن حصیر در خواب ، نشانة اندوهگین شده و سردرگمی است .

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.