تعبیر خواب آهوی مرده | 31 تعبیر دیدن آهوی مرده در خواب

تعبیر خواب آهوی مرده

تعبیر خواب آهوی مرده ، آهوی مرده در خواب دیدن ، تعبیر خواب دیدن آهوی مرده در خواب

در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد تعبیر خواب آهوی مرده صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما کرابران گرامی قرار گیرد.ممکن است برای تعبیر کردن خواب خود نیاز به تعبیر خواب آهو داشته باشید که با کلیک بر روی لینک آبی رنگ می توانید این صفحه را نیز مشاهده نمایید.

تعبیر خواب آهوی مرده از دید اما جعفر صادق ع

خواب آهو تنها چهار تعبیر می توانید داشته باشد که عبارتند از : زن و کنیز فرزند و سود بردن از زنان است و دیدن آهوی مرده مردن زن است و یا طلاق کنیز است و مرگ فرزند و قطع شدن سودی که از زنان می برده اید.

ابراهیم کرمانی

دیدن آهوی مرده در خواب از دست دادن یک کنیز زیبا است که می تواند با فروش کنیز باشد و یا فرار باشد و یا مرگ کنیز باشد.

اگر در خواب دیدید که آهویی کرده است و شما با بریدن گلو آهو را کشته اید معنی این خواب این است که دوشیزگی دختری را می گیرید و اولین نفری هستید که با یک دختر می خوابید.

اگر با خشم و نامردی آهویی را بکشید مرتکب زنا می شوید با کسی که زیر دست شماست.

اگر دیدید که آهویی مرده است و شما پوستش را می کنید معنی این خواب این است که زنی که زیر دست شماست به شما احتیاج دارد و شما از اینم موضوع سوء استفاده می کنید و او را مجبور به زنا با خودتان می کنید.

کشتن آهو در خواب زیان رسیدن به تو از سمت زنت است.

محمد بن سیرین

اگر در خواب دیدید که آهویی را شکار می کنید چیزی در زندگی به غنیمت خواهید گرفت.

اگر در خانه خود آهوی مرده دیدید معنی این خواب این است که از سمت زنتان به شما غمی می رسد.

اگر در خواب دیدید که اهویی را با تیر و سنگ می زنید معنی اش این است که شما در آینده فحش و ناسزا به زنی خواهید گفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.