تعبیر خواب آهوی مرده | 31 تعبیر دیدن آهوی مرده در خواب

تعبیر خواب آهوی مرده

تعبیر خواب آهوی مرده ، آهوی مرده در خواب دیدن ، تعبیر خواب دیدن آهوی مرده در خواب

در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد تعبیر خواب آهوی مرده صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما کرابران گرامی قرار گیرد.ممکن است برای تعبیر کردن خواب خود نیاز به تعبیر خواب آهو داشته باشید که با کلیک بر روی لینک آبی رنگ می توانید این صفحه را نیز مشاهده نمایید.

تعبیر خواب آهوی مرده از دید اما جعفر صادق ع

خواب آهو تنها چهار تعبیر می توانید داشته باشد که عبارتند از : زن و کنیز فرزند و سود بردن از زنان است و دیدن آهوی مرده مردن زن است و یا طلاق کنیز است و مرگ فرزند و قطع شدن سودی که از زنان می برده اید.

ابراهیم کرمانی

دیدن آهوی مرده در خواب از دست دادن یک کنیز زیبا است که می تواند با فروش کنیز باشد و یا فرار باشد و یا مرگ کنیز باشد.

اگر در خواب دیدید که آهویی کرده است و شما با بریدن گلو آهو را کشته اید معنی این خواب این است که دوشیزگی دختری را می گیرید و اولین نفری هستید که با یک دختر می خوابید.

اگر با خشم و نامردی آهویی را بکشید مرتکب زنا می شوید با کسی که زیر دست شماست.

اگر دیدید که آهویی مرده است و شما پوستش را می کنید معنی این خواب این است که زنی که زیر دست شماست به شما احتیاج دارد و شما از اینم موضوع سوء استفاده می کنید و او را مجبور به زنا با خودتان می کنید.

کشتن آهو در خواب زیان رسیدن به تو از سمت زنت است.

محمد بن سیرین

اگر در خواب دیدید که آهویی را شکار می کنید چیزی در زندگی به غنیمت خواهید گرفت.

اگر در خانه خود آهوی مرده دیدید معنی این خواب این است که از سمت زنتان به شما غمی می رسد.

اگر در خواب دیدید که اهویی را با تیر و سنگ می زنید معنی اش این است که شما در آینده فحش و ناسزا به زنی خواهید گفت.

کامنت های تایید شده : 87 عدد

 • سلام خسته نباشید خواب دیدم که اهو آمده توخانه ام میدوید،دنبالش کردم،وگرفتمش و کتکش زدم لطفا تعبیرش،کنین

  • شوهرتون از دستتون دلسرد وناراحت میشه

 • اگر بيند كه آهو رافرا گرفت، دليل كه كنيزك خوب روي او را حاصل شود.

 • اگر بيند كه گلوي آهو را ببريد، دليل كه دوشيزگي دختري را به برگيرد.

 • . اگر بيند ه آهو را از قفا گلو ببريد، دليل كه با كنيزكي به خلاف شريعت مجامعت كند.

 • اگر بيند كه پوست آهو را بكند، دليل كه با زني غريب زنا كند

 • اگر بيند كه پوست آهو همي خورد، دليل كه او را از زني خوبروي مالي حاصل شود.

 • اگر بيند كه پوست آهو يا گوشت يا پيه او را عايد شد، دليل كهم او را از زن مال رسد.

 • اگر بيند كه آهو را بكشت، دليل كه از قِبَل زن اندوهگين شود.

 • اگر بيند كه بي آن كه گرد آهو رود، آهو بيفكند، دليل كنيزكي يا زني را دوشيزگي ببرد.

 • اگر بيند كه آهو وقت شكار بيفكند، دليل كه غنيمت يابد

 • اگر بيند ه آهو در خانه او بِمُرد، دليل كه از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد.

 • . اگر بيند كه آهو را به سنگ يا تيز زد، دليل كه سخن ناسزا گويد زني را.

 • جابر مغربي گويد: اگر بيند بچه آهو را گرفت يا كسي بدو داد، دليل كند كمه وي زا از كمنيزكي فرزند آيد.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن آهو در خواب بر چهار وجه بود. اول: زن، دوم: كنيزك، سوم: فرزند، چهارم: منفعت از زنان.

 • ديدن آهو در خواب تعبير خوبي دارد ، براي افراد جوان نشانة دوستيهاي پاك و عميق است. براي افراد متأهلنشانة زندگي آرام و دور از دغدغه است.

 • اگر خواب ببينيد آهو شكار كرده ايد ، علامت آن است كه در دست دشمن گرفتار خواهيد شد و در اهداف خود شكست خواهيد خورد.

 • باسلام.من خواب دیدم که اول اهو را از پایین گلو سر بریدم بعد اهو را از زیر گلو سر بریدم و خون هم نیامد

  • بابا داعش از این کارا می کنه زیاد فیلماشو نگاه می کنی

   • باسلام گله های آهو از دل زمین بیرون می آمد

 • khoobe

  • خواب دیدم یک بچه اهو رو اول گرفتم و رام شد و کمی بعد جلوتر مادر بچه اهو رو گرفتم و بعد برای در امان ماندن بچه اهو اونو تو یه جعبه ی کوچیک گزاشتم و روشو اهوی مادر و گزاشتم مشغول بازگشت بودم ک یهو چند تا پلنگ و یه دونه ببر متوجه میشن و بهم حمله میکنن …
   تعبیرش و بگین ممنون میشم

  • خواب دیدم یک بچه اهو رو اول گرفتم و رام شد و کمی بعد جلوتر مادر بچه اهو رو گرفتم و بعد برای در امان ماندن بچه اهو اونو تو یه جعبه ی کوچیک گزاشتم و روشو اهوی مادر و گزاشتم مشغول بازگشت بودم ک یهو چند تا پلنگ و یه دونه ببر متوجه میشن و بهم حمله میکنن …
   تعبیرش و بگین ممنون میشم

 • من در خواب دیدم که در مکان هستم که پور از گله ی آهو است و من داشتم گله ای آهو را میدیدم که گله ی اینطرف و آنظرف میدویدن.. و ها بجز از دیدن آهو حیواناتی رنگارنگ هم وجود داشت و تمام آن دشت را پور رنگا رنگ حیوانات بود.

 • خواب دیدم یه بچه آهو رو بغل کردم و آن هم خوابیده!!!
  ولی بعد از مدتی به گربه تبدیل شـــد!!!

 • سلام من خواب دیدم که یک اهو در بالای یک تپه بلند به من خیره شده بود تعبیرش چیست؟

 • با سلام من خواب ديدم يك بچه آهو توي خونمه كه از من ميترسيد ولي وقتي رفتم جلو نوازشش كنم يكباره تبديل به يك دختربچه دو ساله شد لطفا تعبيرشو بهم بگين ممنون

  • از کجا فهمیدی بچهه دو سالشه مگر شناسنامه همراه داشت

 • سلام وخسته نباشید.من خواب دیدم به یک بچه آهو با شیشه پستونک شیر میدم و نوازشش می کنم.ممنون می شم تعبیرش کنید.

 • من خواب ديدم يك بچه آهو بغل گرفتم.مادرم گفته بندازمش بيرون. هم من و هم بچه آهو بي صدا اشك ميريختيم. بيرون از خونه تاريك بود و من با گريه بهش قول دادم يجا نگهش ميدارم ك كسي نفهمه!!! تعبيري چي ميشه ؟

 • من زن متاهل هستم که در خواب دیدم اهوی با چشم بسیار زیبا بزرگ در خانه ماست ومرده اماراه میرفت او حامله هم بود که 4بچه در شکم داشت میخوام بدانم تعبیر خوابم چیست

  • از کجا فهمیدی چهار بچه درشکم داره مگر تو خواب سنوش کردی

 • خواب دیدم اهو را از یه متروکه ای نجات دادم و اهو بامن حرف زد وبغلش کردم وفراری دادم

 • چند تا اهو ديدم كه سوارشون بچه بودن ولي بين راه اهوها وحشي شدن به سواراشون حمله كردن

 • خواب دیدم یه بچه اهو تو فضای خیلی قشنگ داره منو نگاه میکنه خیلی خواب ارومی بود می خواستم بپرسم تعبیرش چیه

 • ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود. اگر بیند که گلوی آهو را ببرید، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد. اگر بیند ه آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند. اگر بیند که پوست آهو را بکند، دلیل که با زنی غریب زنا کند. اگر بیند که پوست آهو همی خورد، دلیل که او را از زنی خوبروی مالی حاصل شود. اگر بیند که پوست آهو یا گوشت یا پیه او را عاید شد، دلیل کهم او را از زن مال رسد. اگر بیند که آهو را بکشت، دلیل که از قِبَل زن اندوهگین شود.

 • محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که بی آن که گرد آهو رود، آهو بیفکند، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد. اگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند، دلیل که غنیمت یابد. اگر بیند ه آهو در خانه او بِمُرد، دلیل که از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد. اگر بیند که آهو را به سنگ یا تیز زد، دلیل که سخن ناسزا گوید زنی را.

 • دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد ، برای افراد جوان نشانة دوستیهای پاک و عمیق است. برای افراد متأهلنشانة زندگی آرام و دور از دغدغه است.

 • آنلي بيتون مى‏گويد:
  1ـ ديدن آهو در خواب تعبير خوبي دارد ، براي افراد جوان نشانة دوستيهاي پاك و عميق است. براي افراد متأهل‌‌نشانة زندگي آرام و دور از دغدغه است.
  2ـ اگر خواب ببينيد آهو شكار كرده ايد ، علامت آن است كه در دست دشمن گرفتار خواهيد شد و در اهداف خود شكست خواهيد خورد.
  3- اگر آهو را در خواب به صورت آزاد ديديد، دليل آن بود كه شما با تصميم نادرست، شانس بزرگى را در زندگى از دست خواهيد داد. اگر آهوى رام را ديديد، با بچه‏هاى خود اوقات و احوال خوبى خواهيد داشت

 • براهيم كرماني گويد: اگر خواب بيند كه آهو رافرا گرفت، تعبیرش كنيزك خوب روي او را حاصل شود. اگر بيند كه گلوي آهو را ببريد ، دليل كه دوشيزگي دختري را به برگيرد. اگر بينده در خواب آهو را از قفا گلو ببريد، دليل كه با كنيزكي به خلاف شريعت مجامعت كند. اگر بيند كه پوست آهو را بكند، دليل كه با زني غريب زنا كند. اگر در خواب بيند كه …. پوست آهو همي خورد، دليل كه او را از زني خوبروي مالي حاصل شود. اگر بيند كه پوست آهو يا گوشت يا پيه او را عايد شد، دليل كه او را از زن مال رسد. تعبیر خواب کشتن آهو ،دليل كه از قِبَل زن اندوهگين شود.

 • تعبیر خواب آهوی مرده : شانس خود را از دست خواهید داد .

 • تعبیر خواب دوستی با آهو یا تعبیر خواب حرف زدن با آهو یا تعبیر خواب غذا دادن به آهو: اگر مجرد باشید به زودی برای شما همسری یافت می شود . اگر متاهل هستید برای شما دوستیهایی پیدا می شود که از آنها بسیار شادمان خواهید شد .

  • سلام میخواست ببینم تعبیرغذادادن به آتوهو چیه ممنون میشم جواب بدین

 • تعبیر خواب هدیه گرفتن آهو : به مقام خواهید رسید .

 • تعبیر خواب زاییدن آهو : اگر در خواب آهویی در حال زایمان ببینید ، تعبیرش به پول خواهید رسید .

 • تعبیر خواب آهو از ابن سیرین محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه بي آن كه گرد آهو رود، آهو بيفكند، دليل كنيزكي يا زني را دوشيزگي ببرد. اگر بيند كه آهو وقت شكار بيفكند، دليل كه غنيمت يابد. اگر بيند ه آهو در خانه او بِمُرد، دليل كه از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد. اگر بيند كه آهو را به سنگ يا تيز زد، دليل كه سخن ناسزا گويد زني را.

 • اگر آهو را در خواب به صورت آزاد دیدید، دلیل آن بود که شما با تصمیم نادرست، شانس بزرگى را در زندگى از دست خواهید داد. اگر آهوى رام را دیدید، با بچه‏هاى خود اوقات و احوال خوبى خواهید داشت.

 • اگر خواب ببینید آهو شکار کرده اید ، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد.

 • دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد ، برای افراد جوان نشانة دوستیهای پاک و عمیق است. برای افراد متأهل‌‌ نشانة زندگی آرام و دور از دغدغه است.

 • سلام من خواب دیدم دوتا بچه اهو دارم یکی سباه ویکی قهوه ای سوخته ومن داشتم بهشون از خودم شیر میدادم ولی یکی داشت از پشتم شیر میخورد ویکی از جلو یعنی روی باسنم وجلوی بدنم سینه داشتم البته سینه ها رو نمیدیدم ولی اونا شیر میخوردن

 • خواب دیدم یه بچه اهو تو فضای خیلی قشنگ داره منو نگاه میکنه خیلی خواب ارومی بود می خواستم بپرسم تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم دوتا بچه اهو دارم یکی سباه ویکی قهوه ای سوخته ومن داشتم بهشون از خودم شیر میدادم ولی یکی داشت از پشتم شیر میخورد ویکی از جلو یعنی روی باسنم وجلوی بدنم سینه داشتم البته سینه ها رو نمیدیدم ولی اونا شیر میخوردن

 • سلام من خواب اهو دیدم که سه سر داشت ازش دور بودم حدودا اما ترس خاصی ازش نداشتم،یه دخترم همراه اون اهو بود با موهای بلند که خیلی راحت اونو رام میکرد البته من چهره ی اون دخترو ندیدم همش پشتش به من بود،تعبیرش چیه؟

 • خواب دیدم اهو را از یه متروکه ای نجات دادم و اهو بامن حرف زد وبغلش کردم وفراری دادم

 • من زن متاهل هستم که در خواب دیدم اهوی با چشم بسیار زیبا بزرگ در خانه ماست ومرده اماراه میرفت او حامله هم بود که 4بچه در شکم داشت میخوام بدانم تعبیر خوابم چیست

 • من خواب ديدم يك بچه آهو بغل گرفتم.مادرم گفته بندازمش بيرون. هم من و هم بچه آهو بي صدا اشك ميريختيم. بيرون از خونه تاريك بود و من با گريه بهش قول دادم يجا نگهش ميدارم ك كسي نفهمه!!! تعبيرش چي ميشه ؟

 • سلام وخسته نباشید.من خواب دیدم به یک بچه آهو با شیشه پستونک شیر میدم و نوازشش می کنم.ممنون می شم تعبیرش کنید.

 • با سلام من خواب ديدم يك بچه آهو توي خونمه كه از من ميترسيد ولي وقتي رفتم جلو نوازشش كنم يكباره تبديل به يك دختربچه دو ساله شد لطفا تعبيرشو بهم بگين ممنون

 • سلام من خواب دیدم که یک اهو در بالای یک تپه بلند به من خیره شده بود تعبیرش چیست؟

 • سلام.من خواب دیدم به بچه آهو غذا میدم و نوازشش می کنم.تعبیرش چی می تونه باشه؟ :roll:: :-?: ❗

 • باسلام.من خواب دیدم که اول اهو را از پایین گلو سر بریدم بعد اهو را از زیر گلو سر بریدم و خون هم نیامد

 • خواب آهویی رو دیدم که داشت زایمان میکرد…اما بچش ناقص بود و چهارتا بچه دیگش مرده بدنیا اومدن….تعبیرش چی میشه….

 • من خواب یه عالم اهو و بچه اهو دیدم که با خودم میگفتم خیلی زیباست من اصلا نمیترسم

 • من خواب یه عالم اهو و بچه اهو دیدم که با خودم میگفتم خیلی زیباست من اصلا نمیترسم اگه میشه تعبیر کنین

 • سلام من خواب دیدم آهو های بسیار به اطراف هستند حرف میزنند

 • سلام من دیشب خواب دیدم ی بچه اهو رو گرفتم فک کنم از من فرار نمیکرد منم رفتم نزدیکش گرفتمش تعبیرشو بگید خواهشن

 • من خواب دیدم ی بچه اهو گرفتم تو جنگل

 • گرفتن آهو در بغل در خواب در خانه

 • دیدن صید ماهی از رودخانه ای که ماهی فراوان داشت غزل آلا و ناگهان

  مشاهده صید تمساح توسط شخص دیگر ودر ادامه صید یک آهوی بسیار زیبا وقشنگ از آب که باعث تعجب من در خواب شد (زیرا در رودخانه ماهی است نه آهو) ممنون میشم تعبیرم را بگویید

 • اگردرخواب ببینیم به آهو غذامیدهیم تعبیرآن چیست

 • توخواب دوتاآهودیدم.یکیش قهوه ای و یکیش سیاه
  آهو سیاهه منو بوسید و باهام حرف زد.

 • سلام
  مادرم در خواب آهوهایی را دیده که دو سه تاش را همان لحظه گرگ گرفت و پوست و کله شان ماند و سه تا از آنها را خودش گرفت و سرش را برید و یکی هم که سفید و چاق بود آزاد بود و مادرم داششت تلاش می کرد که بگیردش. لطفا تعبیرش را. بگویید

 • سلام
  مادرم در خواب آهوهایی را دیده که دو سه تاش را همان لحظه گرگ گرفت و پوست و کله شان ماند و سه تا از آنها را خودش گرفت و سرش را برید و یکی هم که سفید و چاق بود آزاد بود و مادرم داششت تلاش می کرد که بگیردش. لطفا تعبیرش را. بگویید

 • سلام
  خواب های من همیشه با جزءیات کامله?
  خواب دیدم یک آهو توی یک بلندیه و حاملس وقتی بهش رسیدم دیدم زنا دربارش حرف میزنن از اینکه ۴ماهه بوده و بچش مرده وقتی گرفتمش داشت می لرزید توی خواب گرفتمش ولی دیگه نفهمیدم از خواب بیدار شدم.
  تعبیرش چیه؟

 • سلام، من خواب دیدم که یه آهوی نر یه آهوی ماده و فرزندشان در خانه ما می دوند و من از اونا میترسیدم، اما کاری باهاشون نداشتم، لطفا تعبیرش رو بگید

 • سلام خواب دیدیم به یک آهو کمک کردم و ازش محافظت کردم

 • سلام خواب دیدیم به یک آهو کمک کردم و ازش محافظت کردم

 • سلام من خواب دو بچه ی آهو دیدم که مثلبچه ی آدمند اما فقط بهشون میگن بچه ی آهو. این بچه ها تو خونمون بودنومادرشون که خودش آهو بود بهم داد .این آهو ها هم اراحت بودت دور ور خونمون بدون اینکه کسی اذیتشون کنه ،لطفاتعبیرشو بهم بگید

 • س.یکی از دوستان خواب دیدن که من حامله هستم واون شخص با شوهرم رفتن دنبال گوشت آهو که برام بیارن

 • س.یکی از دوستان خواب دیدن که من حامله هستم واون شخص با شوهرم رفتن دنبال گوشت آهو که برام بیارن

 • با سلام اهو به محل کارم امد و کله خوک بالا اورد و از روی در فرار کرد از ان روز همش فکرم مشقوله

 • با سلام اهو به محل کارم امد و کله خوک بالا اورد و از روی در فرار کرد از ان روز همش فکرم مشقوله

 • خواب دیدم خواب دیدم قلبمو بی تاب دیدم
  تعیبرش چی میتونه باشه

 • سلام من یه آهو رام وبچشو تو نزدیک خانه مان دیدم در خواب گرفتم وبقلش کردم و تحویل مامورین محیت زمحیت زیست دادم که ببرم طبیعت آزادش کنن

 • خواب دیدم نزدیک خانه مان یه آهو و بچه آهوی رامو گرفتم بقلش کردم و تحویل مامورین محیت زیست دادم تا ببرن و درطبیعت رهاش کنن .تعبیرش چیست.واقعا

 • سلام من در خواب دیدم یک اهوی مادر مرد ومن بچه اش را گرفتم ولی دستمو چنگ میندا خت فرار کند که بغلم مرد و مثل پوست شد لطفا تعبیر کنید

 • سلام خواب دیدم که شیر یه اهو رو شکار میکنه تعبیرشو میشه لطف کنید

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.