تعبیر خواب غرق شدن

تعبیر خواب غرق شدن | تعبیرخواب غرق شدن | tabire khab

تعبیر خواب غرق شدن,تعبیر خواب غرق شدن در آب زلال,تعبیر خواب غرق شدن در استخر,تعبیر خواب غرق شدن فرزند در آب,تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه,تعبیر خواب غرق شدن فرزند در دریا,تعبیر خواب غرق شدن در اب گل الود,تعبیر خواب غرق شدن بچه در آب,تعبير خواب غرق شدن در استخر,تعبیر خواب غرق شدن بچه در استخر,تعبير خواب غرق شدن در رودخانه,تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه گل آلود,تعبیر خواب غرق شدن بچه در رودخانه,تعبیر خواب غرق شدن در آب رودخانه,تعبیر خواب غرق شدن رودخانه,تعبیر خواب غرق شدن بچه در دریا,تعبیرخواب غرق شدن در آب گل آلود,تعبیر خواب غرق شدن کودک در آب

تعبیر خواب غرق شدن , تعبیر خواب غرق شدن در آب زلال , تعبیر خواب غرق شدن در استخر

خواب غرق شدن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم غرق شدن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب غرق شدن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب غرق شدن را مطالعه نمایید و متوجه شوید غرق شدن چه تعبیری دارد

تعبیر خواب غرق شدن از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب غرق شدن چهار چیز است

مال زیاد – شانس در کار – همنشینی با کافران و مردم بی مذهب – سود

تعبیر خواب غرق شدن از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب غرق شدن در دریا و مردن ، از بین رفتن توسط پادشاه است

تعبیر خواب غرق شدن از دید یوسف نبی ع

تعبیر خواب غرق شدن در دریا ، نعمت است

تعبیر خواب غرق شدن از دید جابر مغربی

تعبیر خواب فرو رفتن و غرق شدن در آب و باز بالا آمدن ، انتخاب راه آخرت است

تعبیر خواب غرق شدن ملک یا حیوانی از او ، مشکلی بوجود می آید که از آن رهایی می یابد

تعبیر خواب غرق شدن از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب در حال غرق شدن ، اتفاقی بزرگ است

تعبیر خواب غرق شدن ، یک خوشبختی بزرگ را از دست میدهید یا ازدواجی بد خواهید داشت

تعبیر خواب شاهد غرق شدن کسی بودن ، سود است

تعبیر خواب غرق شدن در دریا ، بدبختی که به دست خود موجب شده ایم

تعبیر خواب در آب غرق شدن ، غم بزرگ است

تعبیر خواب غرق شدن از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب غرق شدن ، ضرر مالی است

تعبیر خواب در حین غرق شدن خود را نجات دهید ، شهرت و ثروت است

تعبیر خواب کمک شما برای نجات دادن دیگران از غرق شدن ، کمک کردن به دوستان است

تعبیر خواب زنی که شوهرش در آب ها غرق می شود ، عزادار شدن از مرگ کسی است

تعبیر خواب غرق شدن | غرق شدن در خواب دیدن | تعبیر خواب

100 comments

 1. اگر خواب ببینید غرق میشوید ، علامت آن است که زیان مالیخواهید دید .

  • سلام‌ من‌خواب دیدم یه خونه ای چندتا پله میخوره میره پایین کف خونه آب صاف و گورایی بود من داخل آب شدم چند قدم ک رفتم زیر پام خالی شد همه جا تاریک شد و من غرق شدم همسرم در ورودی بودن هر چی صداشون کردم توجه نکردن

   • رفتن به پایین خانه! یعنی قدم گذاشتن به زندگی که از زندگی خودت ارزش کمری داره ،والبته اب زلال ظاهر زیبا و فریبنده اون زندگی ه که قدم گذاشتن در اون باعث غرق شدن و تاریکی! ظلمت! میشه بی توجهی همسر هم بخاطر اینه که شما عشقی نداره ،

 2. اما اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید ، نشانة آن است که از مقام کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت

 3. اگر خواب ببینید دیگران غرق میشوند ، و شما برای نجات آنها می شتابید ، علامت آن است که به دوست خود کمک میکنید تا به مقام درخوری دست یابد

  • اگه کسی در خواب ببیند که دوستش در رودخانه گرفتار غرق شدن باشدوبرانجاتش تلاش میکنه ولی نمیتونه اون رو نجات بده تعبیرش چیست

 4. اگر زنیخواب ببیند شوهرش در آبها غرق میشود ، علامت آن است که از مرگ کسیعزادار خواهد شد .

 5. محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند.

 6. محمدنوید

  جابرمغربی گوید: اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند

 7. اگر بیند ملکی یا چهارپائی از ا و غرق شد، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهائی یابد

 8. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است. اول: مال بسیار. دوم: اقبال درکارها. سوم: صحبت با مردم بدمذهب. چهارم: منفعت.

 9. حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
  ديدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است.
  اول: مال بسيار.
  دوم: بخت واقبال دركارها.
  سوم: صحبت وهمنشيني با مردم بي مذهب.
  چهارم: منفعت.

 10. لوک اويتنهاو مي گويد :
  غرق شدن
  در حال غرق شدن : اتفاق بزرگ
  غرق شدن : يک خوشبختي بزرگ را از دست ميدهيد ، يا ازدواجي بد خواهيد داشت
  شاهد غرق شدن کسي بودن : سود
  غرق شدن در دريا : بدبختي که به دست خود موجب شده ايم
  در آب غرق شدن : غم بزرگ

  • خواب دیدم توماشین منوشوهرم داریم ازکناردریا وردخانه ردمیشیم یدفعه دریا وردخانه باهم یکیشدن ماداشتیم غرق میشدیم تعبیرش چیه

 11. يوسف نبي عليه السلام گويد:
  ديدن غرق دريا نعمت بود

 12. آنلي بيتون مى‏گويد:
  1ـ اگر خواب ببينيد غرق مي شويد ، علامت آن است كه زيان مالي خواهيد ديد . اما اگر در حين غرق شدن به گونه اي خود را نجات دهيد ، نشانة آن است كه از مقام كنوني خود به شهرت و ثروت دست خواهيد يافت .
  2ـ اگر خواب ببينيد ديگران غرق مي شوند ، و شما براي نجات آنها مي شتابيد ، علامت آن است كه به دوست خود كمك مي كنيد تا به مقام درخوري دست يابد .
  3ـ اگر زني خواب ببيند شوهرش در آبها غرق مي شود ، علامت آن است كه از مرگ كسي عزادار خواهد شد

 13. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بین گِل‌ها غرق شده‌ای، تعبیرش این است که در اثر بلا و گرفتاری درمانده می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 14. شراب: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در بین شراب غرق شده‌ای، یـعـنـی گرفتار فتنه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ تعبیرگری نیز گفته است: در اثر خصومت و دشمنی به هلاکت می‌رسی

 15. مدفوع: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در جاده یا خانه بین مدفوع غرق شده‌ای، یـعـنـی «پادشاه» باعث غم و اندوه تو می‌شود.

 16. چشمۀ جیوه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در چشمۀ جیوه غرق شده‌ای، یـعـنـی زن‌ها تو را جادو می‌کنند.

 17. دریا: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در دریا غرق شده و مردی، یـعـنـی پادشاه تو را هلاک می‌کند

 18. خواب دیدم فرزندم (پسر 22 ساله) در آب رودخانه ایست و رودخانه او را باخود می برد او درحال تلاش برای نجات است که ناگهان در آبشاری که در مسیر رودخانه است از بالای آبشار به پایین می افتد و غرق میشود. – لطفا خوابم را تعبیر کنید

 19. محمدنوید

  با سلام یکی از دوستان من خواب دیده که رفته شمال و لب دریا وایساده بوده بعد یهو مردم داد میزنن که تو اب مرده هست بعد میره جلو میبینه اب که مرده رو میاره دم ساحل میبینه اون که مرده منم میخواستم بدونم تعبیرش چیه

 20. لوک اویتنهاو می گوید :

  غرق شدن

  در حال غرق شدن : اتفاق بزرگ

  غرق شدن : یک خوشبختی بزرگ را از دست میدهید ، یا ازدواجی بد خواهید داشت

  شاهد غرق شدن کسی بودن : سود

  غرق شدن در دریا : بدبختی که به دست خود موجب شده ایم

  در آب غرق شدن : غم بزرگ

 21. آنلی بیتون میگوید :

  ۱ـ اگر خواب ببینید غرق می شوید ، علامت آن است كه زیان مالی خواهید دید . اما اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید ، نشانة آن است كه از مقام كنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت .

  ۲ـ اگر خواب ببینید دیگران غرق می شوند ، و شما برای نجات آنها می شتابید ، علامت آن است كه به دوست خود كمك می كنید تا به مقام درخوری دست یابد .

  ۳ـ اگر زنی خواب ببیند شوهرش در آبها غرق می شود ، علامت آن است كه از مرگ كسی عزادار خواهد شد .

 22. دیدن آب در خواب نماد وضعیت عاطفی روح و روان شماست. آب می تواند در شکل های مختلفی به خواب شما بیاید پس وضعیت و نوع آب در خواب می تواند نشانگر حالات روحی مختلفی باشد. در اینجا نگاهی خواهیم داشت به تعبیر خواب آب در متداول ترین اشکال آن.

 23. از سایت بسیار جالب و خوبتون بسیار ممنونم

 24. خیلی ممنون واقعا”در جمع آوری زحمت کشیدی.
  متشکرم به من که کمک کرد.
  ادامه بده

 25. ممنونم

 26. همکارم خواب دیده که در استخره،نگاه میکنه آب استخر کم شده یهو میبینه من در کف استخر دراز کشیدم و منو میاره بیرون و آبهای شکمم را خالی میکنه در ضمن در استخر من با مانتو و مقنعه بودم

 27. از شر همنشین بی دین خلاص خواهی شد

 28. در خواب دیدم که دختر خاله ام منو از پله هایی که به دربا راه داره به شوخی حل میده.و بقیه به کمکم می شتابن ولی مطمئن نیستم نجات پبدا می کنم یا نه.

 29. مرررررسی

 30. یکی از دوستانم خواب دیده که من به همراه کسی که قراره کاری رو انجام بدهیم غرق می شویم با هم و او شاهد غرق شدن ما هست.اون شخص وکیل من خواهد بود در اینده.اگر امکان داره خواب من را تعبیر نمایید. 🙁

 31. سلام اگه همسر (زن ) غرق شود چه تعبیری داره ؟

 32. پدرم خواب ديديه كه جليقه نجات پوشيدم و خودمو به آب رودخونه خروشان پرت كردم و منو نديده كه بيرون بيام تعبيرش چيه؟

 33. خواب دیدم یه نوزادو پریدم از اب رودخانه که داشت میبردش نجات دادم

 34. سلام من خواب دیدم که در یک لجن زار غرق شدم ولی ناگهان مرد غریبه ای مرا نجات داد. تعبیر این خواب چیست؟ لطفا جواب بدین خیلی نگرانم.

 35. سلام من خواب دیدم که براردم من پرت کرد به دریا و یک پسری که نمیشناسم من و نجات داد

 36. سلام من خواب دیپم که به سمت دریا میرم و در حال غرق شدن بودم که یه پسر من و نجات داد چندبار این خواب رو دیدم . لطفا جواب بدید تشکر

 37. سلام خواهرم خواب دیده افتادم تو رودخونه و خییلی تلاش کردم که بیام الا ولی اخرش نفمیده نجات پیدا میکنم یا نه.و خیییلی شلوغ بوده اونجا هیچکس نجاتم نداده حتی پدر و برادرمم واسشون اهمیت نداشته غرق شدنم

 38. دعا کردم خوابیدم خواب دیدم روی کوه هستم در همان حال پرت شدم ولی با دو انگشت خودم را نگاه داشتم و کشیدم بالا و بیدار شدم دو دقیقه مانده بود به اذان صبح ایا دعام قبول شده ممنونم منتظرم لطفا

 39. تشکر

 40. در خواب دیدم که دریایی بزرگ بود اب زیاد و روشن و شفاف پسرم داخل اب افتاد بعد من خواستم به کمکش بروم که یک مرد مانع من شد وخودش به نجات پسرم رفت هر دو باهم به زیر اب رفتند دوباره بیرون امدند

 41. تعبیر خواب غرق شدن در دریا ، نعمت است

 42. تعبیر خواب فرو رفتن و غرق شدن در آب و باز بالا آمدن ، انتخاب راه آخرت است

 43. تعبیر خواب غرق شدن ، ضرر مالی است

 44. حضرت امام جعفر صادق فرماید:
  دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است.

  مال بسیار.
  بخت واقبال درکارها.
  صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب.
  منفعت.

 45. جابرمغربی گوید:

  اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد.
  اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند. اگر بیند ملکی یا حیوانی از او غرق شد، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهایی یابد.

 46. لوک اویتنهاو:

  غرق شدن یا فرو رفتن در آب: بدبختی
  در حال غرق شدن: اتفاق بزرگ
  غرق شدن: یک خوشبختی بزرگ را از دست می‌دهید، یا ازدواجی بد خواهید داشت
  شاهد غرق شدن کسی بودن: سود

 47. آنلی بیتون می‌گوید:

  اگر خواب ببینید غرق می‌شوید، علامت آن است که زیان مالی خواهید دید. اما اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید، نشانه آن است که از مقام کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت.
  اگر خواب ببینید دیگران غرق می‌شوند، و شما برای نجات آن‌ها می‌شتابید، علامت آن است که به دوست خود کمک می‌کنید تا به مقام درخوری دست یابد.

 48. نفایس الفنون: اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.

 49. لوک اویتنهاو: غرق شدن در دریا: بدبختی که به دست خود موجب شده‌ایم

 50. محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند.

 51. یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن غرق دریا نعمت بود

 52. آنلی بیتون: اگر خواب ببینید زوج جوانی به قایق بر دریاچه ای می‌رانند و قایقشان ناگهان در آستانه خطر غرق شدن قرار می‌گیرد ولی آن دو می‌توانند به گونه ای خود را نجات دهند، نشانه آن است که دوستی در حق شما مرتکب خطایی می‌شود. اما با رفتار پسندیده خود می‌تواند بار دیگر دل شما را به دست بیاورد.

 53. اگر کسی در خواب خود را در آبی مثل رودخانه در حال غرق شدن دید، ولی آب او را به کناری آورد، از زیان مالی یا خطری ایمن می شود. اگر دید که کسی او را از غرق شدن نجات داد، به کمک آدم پارسا و نیکوکاری خطر از او دفع می گردد و اگر دید غرق شد و مرد، عمر او طولانی و دراز می شود.

 54. محمد ابن سیرین می گوید: اگر درخواب ببیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند.

 55. جابر مغربی می گوید: اگر ببیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد، دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند. اگر ببیند ملکی یا چهارپائی از او غرق شد، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهایی یابد.

 56. مشاهده‌ غرق‌ شدن‌ در خواب‌ خیلی‌ رایج‌است‌ و خوابی‌ ترسناک‌ محسوب‌ می‌شود. اگرچه‌،چنین‌ خوابی‌ می‌تواند از معنای‌ مثبتی‌ برخوردارباشد. این‌ خواب‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌احتمالا بیننده‌ خواب‌ به‌ واسطه‌ احساسات‌ وعواطف‌ حل‌ نشده‌، مشکلات‌ و مسایل‌ دیرینه‌ یایک‌ بحران‌ فعلی‌ در زندگی‌ روزمره‌اش‌ از پا درآمده‌ و گیج‌ و مستأصل‌ شده‌ است‌. این‌ خواب‌نشان‌ می‌دهد که‌ لازم‌ است‌ یک‌ رهایی‌ از گذشته‌صورت‌ بگیرد تا شروعی‌ تازه‌ نمایان‌ شود. این‌خواب‌ می‌تواند به‌ منزله‌ هشداری‌ برای‌ آگاهی‌ وهوشیاری‌ بیننده‌ خواب‌ به‌ شمار آید تا فرصت‌ راغنیمت‌ شمرد و با مشکلات‌ و منفی‌ گرایی‌ درزندگی‌ روزمره‌اش‌ به‌ نحو مؤثرتری‌ کنار بیاید.

 57. اگر ببینید دارید در اب غرق میشوید و نمیتوانید نفس بکیشید یعنی چی؟

 58. سلام من خواب دیدم با ماشین در حال عبور از چمن زار بودیم ولی مثل یه مرداب مارو پایین کشید و بردداخل آب خیلی عمیق و تاریک بود ، ولی ندیدم ک غرق بشم ، تعبیرش چیه ممنون میشم بگید

 59. پریسا علی پور

  سلام من خواب دیدم که کنارساحل خانه بزرگی داریم یکدفعه آب دریابالا امد من دخترم همسرم ودوتاازدوستانم زیراب توی خانه گیرکرده بودیم که باشکستن شیشه به بیرون امدیم و نجات پیداکردیم میشه تعبیرش بگید ممنون میشم

 60. سلام.مادرم خواب دیده ک من تو مرداب در حال غرق شدنم مرداب منو کشید پایین اونقدری ک فقط دستم بیرون بودبعد مامانم دستمو گرفتو کشیدم بالا.

 61. سلام.مادم خواب دیده ک من تو یه مردابی درحال غرق شدنم درحالی ک دستم بیرون مونده دستمو میکشه بالاو نجاتم میده.تعبیرش چیه؟؟؟

 62. بهمنی 5شنبه3.11

  سلام.مادم خواب دیده ک من تو یه مردابی درحال غرق شدنم درحالی ک دستم بیرون مونده دستمو میکشه بالاو نجاتم میده.تعبیرش چیه؟؟؟

 63. مادری خواب دیده پسر جوانش در حال غرق شدن در چاه توالت است و هرچه تلاش میکند دستش را بگیرد موفق نمیشود. لطفا پاسخ بدین

 64. مادری خواب دیده است پسر جوانش در حال غرق شدن در چاه توالت است و هرچه تلاش میکند دستش را بگیرد موفق نمیشود

 65. خواب ديدم پسرم در آب زلال داره غرق ميشه ولي همينطور دست و پا ميزنه خودمم بودم تو خواب كه نگاش ميكردم طوري كه از ترس از خواب پريدم

 66. خواب دیدم پسرم افتاد در آب گل آلود و پدرش هم برای نجاتش رفت و دیگر بالا نیامدند و من کنار رودخانه شیون م یکردم و به آب رفتم اما انها را پیدا نکردم.

 67. دوستم در خواب دیده که من با مرد قوی هیکل دعوا کردم وبعد ان مرد مرا درآبی انداخته ومن خفه شدم و بعد جسدم در رویه آب مانده هست

 68. سلام دوستم در خواب دیده که من بعد درگیری با یک آدم قوی هیکل مرا در آب انداخته ومن غرق شدم و بعد جسدم در رویه آب مانده

 69. با سلام و احترام
  خواب دیدم که کنار نهر بزرگ اب شاهد حمل ماشینى و غرق شدن ماشین در درون اب خروشان هستم و از کنار نهر بزرگ به غرق شدن ماشین نگاه میکنم
  تعبیرش چیست؟

 70. خواب دیدم فرزنم را آب برد ونتوتانستیم اور ا نجات دهیم و از آب بیرون بکشیم

  • سلام من خواب دیدم با شوهرم رفتیم یه جایی که پراز گل های قشنگه خیلی زیاد جای قشنگی بود به شوهرم گفتم بایسته تا نگا کنم بیام وقتی برگشتم نبودش هرچی دنبالش گشتم انگار نه انگار رفتم جلو تر دیدم پایین اون دشتی که ما بودیم مثه یه رود خونه با عمق زیاد بود افتاده بود اونجا و خیلی گریه میکردم . مردم داشتن نجاتش میدادن و موفق شدن اومد بالا هرچی اب خورده بود اورد بالا و به هوش اومد . تعبیر خوابم چیه بنظرتون

 71. دو شب هست که خواهر و دختر خالم برام خواب بد دیدن
  1- خواهرم خواب دید که مردم و وقتی در حال انجام کارایی مراسم بودن من زنده شدم.
  2- دختر خالم خواب دیدن که داشتم توی دریا غرق می شدم ولی یه مدی بوده که ازشون خواستن و منو نجات دادن،
  دیگه دوتا مورد شد نگران خودم شدم، به نظرتون تعبیرش چیه؟
  می میرم یا زنده می مونم؟

 72. مدفوع کردن در آب زلال رودخانه چه تعبیری دارد؟

 73. دیدن جنازه ته رودخانه زلال چه تعبیری دارد؟

 74. خواب

 75. سلام من خواب دیدم لب سکوی مثه موج شکن های لب ساحل من و خواهرم اماده بودیم برای پریدن توی اب ولی قبل از پریدن پاش گیر کرد و افتاد توی اب و دیگه بالا نیومد من هم پریدم تو اب هرچی گشتم نبود و از خواب پریدم
  لطفا بگید تعبیرش خوبه یا بده خیلی نگرانم

 76. سلام من خواب دیدم غرق شدم ولی کس دیگه منو نجات داده این تعبیرش چیه؟

 77. سلام خواب دیدم فرزندم در رودخانه زاینده رود افتاده وشروع به گشتن کردیم ولی نمی دانم پیدا شد یا نه همه کمک میدادن
  الان رودخانه خشک است
  ولی در خواب رودخانه نه پر آب بود نه کم .متوسط بود
  نیزار هم داشت
  فرزندم در خواب حدودا در حد چها دست وپا راه میرفت
  الان دو سال دارد وراه میرود

 78. سلام.خواب دیدم سیل میاد منو خاله ام که من وخاله ام
  که ما خودمون به تپه رسوندم پشت سرما هم یه خانمی با بچه اش میومد.که دیدم خانمه افتاد رفتیم کمکش خاله ام بچه گرفت ومن خانمه دیدم که نمیتونم خانمه بلندش کنم موهای خانمه زیر شن بود که هرکاری میکردم نتونسم خانمه بلند ش کنم که یه لحظه التماس خدا کردم درحین حال ازخواب بیدارشدم .خواهشا.تعبیرش کنی

 79. سلام اگه کسی در خواب ببیند که دوستش در رودخانه گفتار غرق شدن باشد و برا نجاتش تلاش میکنه ولی نمیتونه اون رو نجات بده تعبیرش چیست

 80. سلام. من خواب دیدم که دو دختر بچه ی ۳، ۴ ساله به همراه یک پسربچه ی ۷،۸ ساله که برادر یکی از دختربچه ها بود به قایق سواری رفته بودند اما به دلیل سرعت بالای قایق موتوری به رودخانه (یا دریا) پرت شدند، من یکی از دختربچه ها رو از غرق شدن نجات دادم و پسربجه ی ۷ ساله سعی کرد خواهرش رو نجات بده اما نتونست و اون دختر مُرد.در انتهای خوابم من بشدت از مرگ اون دختر ناراحت و غمگین بودم اون دختر نسبت نزدیکی با من داشت، ولی نمیدونم خواهرم بود یا بچه ی برادرم.البته من در دنیای بیداری خواهر ندارم. لطفا خوابم رو تعبیر کنید

 81. خوب بود

 82. فاطمه حسینی

  سلام خواب دیدم با خواهر م توی دریا هستیم و خواهرم غرق شد هر کاری کردم نتونستم نجاتش برم

 83. خواب دیدم پسرم در رودخانه که طغیان کرده غرق شد ومن دویدم برای نجاتش واز خواب پریدم ساعت 3.30 دقیقه شب بود دوباره خوابیدم .یه مرغداری داشتم که همه مرغا مریض شده بودن گفتن باید مرغا رو بکشی اما من اونا رو در رودخانه صاف وزلالی ول کردم وشنا کردن ورفتن

 84. خواب دیدم پسرم در رودخانه که طغیان کرده غرق شد ومن دویدم برای نجاتش واز خواب پریدم ساعت 3.30 دقیقه شب بود دوباره خوابیدم .یه مرغداری داشتم که همه مرغا مریض شده بودن گفتن باید مرغا رو بکشی اما من اونا رو در رودخانه صاف وزلالی ول کردم وشنا کردن ورفتن..البته دو تا خواهرزاده کوچکم هم بودن که توسط پدرشون نجات پیدا کردن

 85. سلام.من دوتا دختر دارم که حوالی صبح بود خواب دیدم دختر کوچکم انگار در رودخانه یا دریا غرق شده و من بسیار گریه میکنم و دنبال اون میگردم.تعبیرش چی میتونه باشه.جوری که بیدار شدم از شدت گریه تو خواب چشمام اشک داشت هنوز

 86. مهسا محمدی

  سلام من دیشب یک خواب عجیب دیدم که توی یک فرودگاه بودم واونجا یک استخر بزرگ آب هم بود اونجا بزرگ بود و مثل یک فروشگاه بود من آنجا شاهد غرق شدن چند نفر بودم انگار که من آنها را زیرآب میدیدم آنها زیر استخر نشسته بودند و یک بازیگر ایرانی هم زیر آب غرق بود بقیه فکر می‌کردند آن ها مردند اما آنها از زیر آب بالا آمده و خودشان را نجات دادند بعد دیدم یک زن چاق به همراه شوهرش که کمی لاغر اندام بود غرق شده بودند همه می گفتند آنها را نجات ندهیم آنها آدمهای بدی هستند ولی فکر کنم آنها احساس خفگی می‌کردند و کم کم به روی استخر بالا آمدند و دوتا دختر با لباس های قرمز که اونجا کار می کردند اومدن و اون خانم رو نجات دادند و دوتا مرد هم آن مرد را از استخر بالا کشیدن اون زن دور استخر نشسته بود نفس نفس می کشید و می گفت مرسی دخترم که من را نجات دادی و هی به دوروبرش نگاه می کرد لطفاً بگید تعبیرش چیه ممنون از شما

 87. سلام خواب دیدم که کودکی در آب زیادی (مثل رودخانه یا سیل) در حال غرق شدن است کودک را از آب گرفتم؛ چون نمی دانستم زنده است یا مرده از خودش سوال کردم که زنده ای؛ با سر اشاره کرد؛ فهمیدم زنده است او را به کنار (رودخانه یا سیل) بردم با او صحبتی کردم و جواب میداد؛ مشاهده کردم که قزن شلوارکش در پوستنش فرو رفته به او گفتم که این قزن را از پوستت در بیاورم مشکلی نیست دردت نمی آید گفت نه چون آن یکی هم فرو رفته. و بعد از خواب بیدار شدم.

 88. سلام خواب دیدم که باماشین داخل نهری روان افتاده‌ام وبچه ام آب برد خیلی گریه کردم واز خدا درهمان حالت خواب خواستم بچه ام به من برگردونه وبچه ام انگار روی ی تیکه چوب درختی آب آورد لطفا معنی اشو برام توضیح بدهید

 89. سلام من خواب دیدم انگار رفتیم تفریح یه جای که کوه هست و زیر کوه یه دریای بزرگ بود افراد خانوادم بودن یهو دیدیم داره اب بالا میاد واز کوه رد میشه من و دخترم و چند نفر دیگه افتادیم سر یه تکه از سنگ کوه و یهو اب سنگ رو برعکس کردو غرق شدیم هیچ کسو ندیدم خودمو تونستم نحات بدم بیرون اومدم فقط گریه میکردم برا دخترم تعبیر این خاب چیه شب قبراز خاب همسرم نیت کرده بود براش قربونی بده

 90. بیرون اومدم دیدم شوهرم نشسته داره گوشت میخوره ولی من مدام گریه میکردم وسراغ دخترمو میگرفتم تورخدا جوابمو بدید من باردارم استرس گرفتم

 91. سلام خواب دیدم دخترعموم تویه آب کثیف غرق شدومرددرواقع انگاردریاربودموج زداونوبردمنم همش گریه میکردم ورفتم به مادرش گفتم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.