تعبیر خواب یخ خوردن

درباره تعبیر خواب یخ از معبران بزرگ بخوانید منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبیر خواب یخيخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل ديده شود.تعبیر خواب یخ مثلا …

تعبیر خواب فیل سفید کوچک

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب فیل افزایش دهید تعبیر خواب فیلفيل حيواني است که براي ما ايرانيان تقريبا ناشناخته است. بومي سرزمين ما نيست و تعبیر خواب فیلبيشتر آشنايي هاي ما …

تعبیر خواب مار از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب مار از دید منوچهر مطیعی تعبیر خواب مار از دید منوچهر مطیعی

 درباره تعبیر خواب کبوتر بدانید

تعبیر خواب کبوترکبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است.تعبیر خواب کبوتر کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد.تعبیر خواب کبوتر اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می شود و آزادی خود را باز می یابد

 درباره تعبیر خواب کبوتر بدانید

‫تعبیر خواب کبوتر ابن سیرین , ‫تعبیر خواب کبوتر , ‫تعبیر خواب کبوتر خاکستری , کبوتر در خواب دیدن

 درباره تعبیر خواب کبوتر بدانید

از امام صادق نقل است که چنان چه کسي کبونر در خواب ببيند تعبیر خواب کبوتراز مسافر غايب نامه اي و خبري دريافت مي کند. اين تعبير به علت آن است که از تعبیر خواب کبوترکبوتر در گذشته براي نامه رساني و بردن پيغام و سلام نيز استفاده مي کردند.

 درباره تعبیر خواب کبوتر بدانید

‫تعبیر خواب کبوتر ابن سیرین , ‫تعبیر خواب کبوتر , ‫تعبیر خواب کبوتر خاکستری , کبوتر در خواب دیدن

 درباره تعبیر خواب کبوتر بدانید

تعبیر خواب کبوتراگر زنی کبوتر بیند، دلیل که شوهری کند و دختران آورد و دیدن کبوتر بازی در خواب ، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است. حضرت امام جعفر صادق فرماید:تعبیر خواب کبوتردیدن کبوتر بر پنج وجه است. اول: زن. دوم:کنیزک. سوم: مال. چهارم: نامه که از غائب رسد. پنجم: ریاست و گویند دیدن هر کبوتری در خواب ، دلیل بر صد درم است که به وی رسد.

‫تعبیر خواب کبوتر ابن سیرین , ‫تعبیر خواب کبوتر , ‫تعبیر خواب کبوتر خاکستری , کبوتر در خواب دیدن

 درباره تعبیر خواب کبوتر بدانید

تعبیر خواب کبوتر اگر کسی در خواب ببیند گوشت کبوتر می‌خورد از مال زنی استفاده می‌کند. اگر کسی ببیند بر بام یا در حیاط خانه اش کبوترانی نشسته اند صاحب ثروت می‌شود. تعبیر خواب کبوتردیدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است.

تعبیر خواب کبوتر

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 2 آبان 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.