تعبیر خواب صدقه

تعبیر خواب صدقه | تعبیرخواب صدقه | tabire khab

تعبیر خواب صدقه دادن,تعبیر خواب صدقه دادن چیست,تعبیر خواب صدقه دادن به مرده,تعبیر خواب صدقه دادن مرده,تعبیر خواب صدقه دادن به گدا,تعبیر خواب صدقه دادن به سید,تعبیر خواب صدقه گرفتن,تعبير خواب صدقه گرفتن,تعبیر خواب پول صدقه دادن,تعبير ديدن صدقه دادن در خواب,تعبیر صدقه گرفتن در خواب,تعبیر خواب صدقه دادن برای مرده,تعبیر خواب صدقه انداختن,تعبیر خواب صدقه ندادن

تعبیر خواب صدقه دادن , تعبیر خواب صدقه دادن چیست , تعبیر خواب صدقه دادن به مرده

خواب صدقه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم صدقه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب صدقه می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب صدقه را مطالعه نمایید و متوجه شوید صدقه چه تعبیری دارد

تعبیر خواب صدقه از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب صدقه دادن عالم ، سود رساندن به مردم است

تعبیر خواب صدقه دادن پادشاه ، عدل است

تعبیر خواب صدقه از دید ابراهیم كرمانی

تعبیر خواب دیدن صدقه دادن ، امنیت و آسایش است

تعبیر خواب رنجوری که صدقه دهد ، آسودگی و خلاصی از رنج و مشکلات است

تعبیر خواب صدقه از دید جابر مغربی

تعبیر خواب محبوسی که صدقه دهد ، آزادی است

تعبیر خواب وامداری که صدقه دهد ، گذاردن وام است

تعبیر خواب زندانی که صدقه دهد ، خلاصی است

تعبیر خواب کافری که صدقه دهد ، مسلمان شدن است

تعبیر خواب صدقه دادن ، سعادت دو جهان است

تعبیر خواب صدقه از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب صدقه دادن به کسی ، به ستوه آمدن از در خواست های آدمی محتاج است

تعبیر خواب جوانی که به دیگران صدقه می دهد ، آزار افراد فریبکار است

تعبیر خواب دیگران به شما صدقه دهند ، تمام شدن سختی ها است

تعبیر خواب صدقه | صدقه در خواب دیدن | تعبیر خواب

39 comments

 1. اگر عالمی بیند که صدقه داد، دلیل است که از عمر او فائده به مردم رسد.

 2. اگر بیند پادشاه صدقه داد، دلیل که عدل او به همه کس رسد.

 3. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن صدقه داد، دلیل ایمنی و آسایش است. اگر رنجوری بیند، از رنج خلاص شود.

 4. جابرمغربی گوید: اگر محبوس بیند که صدقه می داد، دلیل است که آزاد شود. اگر وامدار بیند، وامش گذارده شود. اگر زندان دید، خلاصی یابد. اگر ملحدی بیند، مسلمان شود.

 5. صدقه دادن به هر نوع که باشد، دلیل بر سعادت دو جهانی است.

 6. اگر خواب ببینید به کسی صدقه می دهید ، نشانة آن است که از درخواستهای آدمی محتاج به ستوه می آیید

 7. اگر خواب ببینید به مؤسسات خیریه صدقه می دهید ، دلالت بر آن دارد که حق مالکیت شما ، برای عقب افتادن وامها به خطر می افتد .

 8. اگر جوانی در خواب ببیند به دیگران صدقه می دهد ، نشانة آن است که افراد فریبکار او را آزار می دهند .

 9. اگر خواب ببینید دیگران به شما صدقه می دهند ، دلالت بر آن دارد که بعد از مدتی سختی کشیدن به راحتی و آسودگی خواهید رسید .

 10. محمدبن سيرين گويد: اگر عالمي بيند كه صدقه داد، دليل است كه از عمر او فائده به مردم رسد. اگر بيند پادشاه صدقه داد، دليل كه عدل او به همه كس رسد. ابراهيم كرماني گويد: ديدن صدقه داد، دليل ايمني و آسايش است. اگر رنجوري بيند، از رنج خلاص شود. جابرمغربي گويد: اگر محبوس بيند كه صدقه مي داد، دليل است كه آزاد شود.

 11. ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب صدقه دادن، ایمنی و امنیت می‌باشد

 12. جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش به هر نوعی که باشد، سعادت دنیا و آخرت است.

 13. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی به کافری فقیر و تنگدست خیرات و صدقه می‌دهی، تعبیرش این است که دشمن خودت را در انجام کاری یاری می‌کنی

 14. اگر ببینی به مسلمانی فقیر خیرات و صدقه می‌دهی، یـعـنـی از رنج و غم و اندوه رها می‌شوی و از ترس و بیم ایمن خواهی شد.

 15. اگر شخص رنجیده‌ و ناخوشی ببیند صدقه می‌دهد، یـعـنـی از رنج و ناخوشی خلاص می‌شود .

 16. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی «پادشاهی» صدقه می‌دهد، یـعـنـی با همه به عدالت رفتار می‌کند.

 17. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی صدقه می‌دهی، یـعـنـی آزاد می‌شود، یا اگر بدهکار می‌باشی، بدهی خود را پرداخت می‌کنی، یا چنانچه کافری این خواب را ببیند، تعبیرش این است که مسلمان خواهد شد.

 18. سلام،این خابوروزدیدم قبل ازظهر،تاکسی سوارشدم رفتم حرم ولی داخل حرم نرفتم،کرایه تاکسی دادم یه اسکناس دیگه برام مونددیدم یه نفررفت طرف صندوق صدقه شیشه ای سکه انداخت داخل صندوق پرسکه بود منم همون اسکناس راانداختم داخل صندوق صدقه که کنارخیابان بود

 19. صدقه بدهید و انفاق و بخشش نمایید، منتها تا حدی که خودتان نیازمند نشوید. حتی شاید تعبیرش به دوست شما برسد (یعنی او باید تا حدی پول قرض دهد و بخشش نماید که خودش درمانده نشود).

 20. با سلام من خواب دیدم که به پیرزن فقیری پولی کمک کردم و از او طلب دعا برای کاری خواستم

 21. چند شب پیش خواب دیدم مقداری سکه به مادربزرگم دادم -سکه ها را کنار دیوار ریختم- و از ایشان خواستم آن ها را به عنوان صدقه استفاده کنند.

 22. آنلی بیتون میگوید :

  ۱ـ اگر خواب ببینید به كسی صدقه می دهید ، نشانة آن است كه از درخواستهای آدمی محتاج به ستوه می آیید

  ۲ـ اگر خواب ببینید به مؤسسات خیریه صدقه می دهید ، دلالت بر آن دارد كه حق مالكیت شما ، برای عقب افتادن وامها به خطر می افتد .

  ۳ـ اگر جوانی در خواب ببیند به دیگران صدقه می دهد ، نشانة آن است كه افراد فریبكار او را آزار می دهند .

  ۴ـ اگر خواب ببینید دیگران به شما صدقه می دهند ، دلالت بر آن دارد كه بعد از مدتی سختی كشیدن به راحتی و آسودگی خواهید رسید .

 23. پول در خواب خوب نيست همان قدر که به چشم عده اي در بيداري خوب است. در بيداري داشتن پول زياد هم موجب رفاه است و هم علتي براي نشان دادن تشخص و بزرگي اما در خواب درست عکس اين است و…

  داشتن پول چه اندک و چه بسيار نشان ابتلا و گرفتاري از نوع کثيف آن است. پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه براي ما پيش مي آيد و چه بسا شب هنگام فراموش مي کنيم ولي پول به طور کلي نشان دهنده ناراحتي هائي است که پيش مي آيد و زندگي انسان را زشت و نامطلوب مي کند. در مورد مسکوک طلا به حرف (ط) کلمه طلا مراجعه کنيد. اينجا فقط سکه هاي رايج و اسکناس مورد نظر است که مجموعا پول مي شناسيم. چنان چه در خواب ببينيد که مقدار زيادي پول مقابل خود ريخته ايد و سرگرم شمارش آن هستيد خواب شما مي گويد که در آينده گرفتاري هائي براي شما پيش مي آيد. چنان چه از کسي پولي گرفتيد آن شخص براي شما دردسر درست مي کند و اگر خودتان به کسي پول داديد شما براي او ناراحتي هائي را به وجود مي آوريد که شايد خودتان هم نمي خواستيد. روي هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختي است و اگر در کتاب هاي تعبير چيز ديگري جز اين نوشته شده باشد به نظر من درست نيست چون آن چه در اين کتاب آمده غير از نقل قول ها همه مبتني بر تجربه است. چه شخصي و چه تجربيات ديگران که موثق و معتمد هستند و بودند. براي مثال اين خواب را نقل مي کنم که نمونه خوبي براي اثبات نظر بالا است. دو نفر دوست قديمي يک ملک مشاع داشتند. اين باغ بزرگي بود که از يک ضلع به مزارع شهريار کرج متصل مي شد. موردي پيش آمد که يکي از دو رفيق قديمي و شريک ملکي که خويشاوندي هم داشتند تصمصم گرفت سهم خودش را بفروشد. خريدار حاظر نبود ملک مشاع را بخرد. در مورد تفکيک هم مشکلات ثبتي وجود داشت. قرار شد يکي از دو دوست صميمي سهم دوست ديگر را بخرد و بعد يک جا به خريدار سوم بفروشد. بر سر همين بين دو دوست و دو شريک و دو خويشاوند اختلاف افتاد و دعوا شد و کارشان به نزاع خانوادگي رسيد. شبي يکي از آن ها در خواب ديد که دوست و شريکش که حالا با هم قهر بودند و به خانه او آمده و يک صندوق پول آورده که فلاني بيا اين پول را بگير و سهم خودت را به من بده. صبح کسي که خواب ديده بود خواب خود را براي خانم آتيانوس تعريف کرد و تعبير خواست. او گفت (دوستت به تو تهمت مي زند و گرفتاري بزرگي براي تو به وجود مي آورد) سه روز بعد اتومبيل مسروقه را در مدخل باغي متعلق به همان مرد بيننده خواب يافتند و او را که صاحب باغ بود به اتهام سرقت اتومبيل و همه چيزهائي که در آن بوده بازداشت کردند. سه چهار ماه طول کشيد تا او توانست ثابت کند که دزد اتومبيل نيست و اصلا دزد نمي تواند باشد. در اين فاصله مجبور شد سهم باغش را هم به شريکش بفروشد. سال بعد که سرو صدا ها خوابيد و موضوع تقريبا فراموش شده بود آشکار شد که شريکش اين توطئه را ترتيب داده و به وسيله پسرش اتومبيلي را دزديده و در مدخل باغ او گذاشته بودند. هدف از نقل اين ماجرا اين است که بدانيم پول نشان ابتلا و گرفتاري است و تعبيري که خانم آتيانوس يوناني کرد چه قدر درست و دقيق بود.

 24. سلام.خواب دیدم پدرم که تازه فوت شدن از ما میخواستند مجلس قران برایش بگیریم ولی این بار به او پول بدهیم.برادرم گفت من 30تومن میدهم.من هم گفتم 2تومان.البته پولی درمیان نبود ولی قول دادیم.تعبیرش چیست.ممنونم

 25. خواب دیدم که عشقم واسم عروسک فرستاده،تو یه جا مدادی که فرستاده بود تعداد زیادی تراول پنجاه تومنی و صد تومنی بود با یه دفترچه خاطرات….تعبیرش چی میتونه باشه؟لطفا بگید

 26. سلام
  خواب دیدم خانواده ام ( همسر و فرزند نوجوانم ) مقداری اسکناس و تراول داخل پاکت گذاشته اند.
  نمیدونم بابت برگشت از سفر بود یا قبل از سفر..
  در هر حال داشتم محتویات اون چند پاکت رو دسته بندی میکردم.

 27. باسلام.خواب دیدم مادرم مقدار زیادی تراول چک بمن داد ولی من قهر کرده و پولارو همونجا رها کردم.لطفا تعبیرش را برایم ایمیل کنید.با تشکر.

 28. محمدبن سيرين گويد: اگر عالمي بيند كه صدقه داد، دليل است كه از عمر او فائده به مردم رسد. اگر بيند پادشاه صدقه داد، دليل كه عدل او به همه كس رسد.

 29. ابراهيم كرماني گويد: ديدن صدقه داد، دليل ايمني و آسايش است. اگر رنجوري بيند، از رنج خلاص شود.

 30. جابرمغربي گويد: اگر محبوس بيند كه صدقه مي داد، دليل است كه آزاد شود. اگر وامدار بيند، وامش گذارده شود. اگر زندان ديد، خلاصي يابد. اگر ملحدي بيند، مسلمان شود. صدقه دادن به هر نوع كه باشد، دليل بر سعادت دو جهاني است.

 31. اگر خواب ببينيد به كسي صدقه مي دهيد ، نشانة آن است كه از درخواستهاي آدمي محتاج به ستوه مي آييد

 32. اگر خواب ببينيد به مؤسسات خيريه صدقه مي دهيد ، دلالت بر آن دارد كه حق مالكيت شما ، براي عقب افتادن وامها به خطر مي افتد .

 33. اگر جواني در خواب ببيند به ديگران صدقه مي دهد ، نشانة آن است كه افراد فريبكار او را آزار مي دهند .

 34. اگر خواب ببينيد ديگران به شما صدقه مي دهند ، دلالت بر آن دارد كه بعد از مدتي سختي كشيدن به راحتي و آسودگي خواهيد رسيد .

 35. صدقه دادن به هر صورت در خواب خوب و نافع است. اگر صدقه را شخص عالمی می داد، بقیه عمرش از او به مردم و خودش فایده می رسد و اگر بزرگی ببیند که صدقه می دهد، عدالت می کند و عدالتش مردم را خشنود می سازد. اگر خواب ببینید دیگران به شما صدقه می دهند، بعد از مدتی سختی کشیدن به راحتی و آسودگی خواهید رسید.

 36. محمد ابن سیرین می گوید: اگر عالمی ببیند که صدقه داد، دلیل است که از عمر او فائده به مردم رسد. اگر ببیند پادشاه صدقه داد، دلیل که عدل او به همه کس رسد. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر کسی دید صدقه داد، دلیل ایمنی و آسایش است. اگر رنجوری ببیند که صدقه می دهد، از رنج خلاص شود.

 37. جابر مغربی می گوید: اگر محبوس ببیند که صدقه می داد، دلیل است که آزاد شود. اگر وامدار ببیند، وامش گذارده شود. اگر زندانی دید، خلاصی یابد. اگر ملحدی ببیند، مسلمان شود. صدقه دادن به هر نوع که باشد، دلیل بر سعادت دو جهانی است.

 38. سلام خواب دیدم توی خونه ای هستم که فقط اتاقی که من در اونجا بودم خوب و تمیز بود بقیه اتاقها خراب و بهم ریخته بود بعد باکمک داییم از اونجا به جایی شیک و مجلل رفتم وقتی رسیدم دیدم که حدودا 5 تا موش وسط یه عالمه جوجه بودن که جوجه ها با نوک زدن موشها رو از پا در اوردن و توی قفسی انداختیمشون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.