تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب بستنی | تعبیرخواب بستنی | tabire khab

تعبیر خواب بستنی,تعبیر خواب بستنی خریدن,تعبیر خواب بستنی دادن,تعبیر خواب بستنی زعفرانی,تعبیر خواب بستنی گرفتن,تعبیر خواب بستنی میوه ای,تعبیر خواب بستنی فروشی,تعبیر خواب بستنی شکلاتی,تعبیر خواب بستنی یخی,تعبیر خواب بستنی دادن به مرده,تعبير خواب بستني خريدن,تعبیر خواب خرید بستنی,تعبیر خریدن بستنی در خواب,تعبیر خواب بستنی فروش,تعبیر خواب گرفتن بستنی از مرده

تعبیر خواب بستنی خوردن خریدن دادن زعفرانی میوه ای

خواب بستنی یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بستنی در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب بستنی می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب بستنی را مطالعه نمایید و متوجه شوید بستنی چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بستنی از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب بستنی موفقیت در انجام کارهاست

تعبیر خواب بستنی خوردن بچه ها ، رسیدن به سعادت و کامیابی است

تعبیر خواب دختری که بستنی را روی زمین می اندازد ، گرفتاری به خاطر نامهربانی با دیگران است

تعبیر خواب خوردن بستنی ترش ، تبدیل خوشی شما به اندوه است

تعبیر خواب آب شدن بستنی ، از دست رفتن لذت شماست

تعبیر خواب بستنی از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب خوردن بستنی ، شانس است

تعبیر خواب بستنی خریدن ، خطري در روابط اجتماعی است

تعبیر خواب فرزندانتان بستنی مي خورند ، در سلامتي كامل بسر خواهيد برد .

تعبیر خواب دشمنان شما بستنی مي خورند ، آنها يك دورة فقر و بدبختی را خواهند گذارند .

تعبیر خواب بستنی | بستنی در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 32 عدد

 • خوردن بستنی در خواب ، نشانة آن است که در به ثمر رساندن مسئولیتهایی که به دوش گرفته اید موفق خواهید شد

 • اگر خواب ببینید بچه ها مشغول خوردن بستنی هستند ، نشانة آن است که به طور غیرقابل باوری به سعادت و شادمانی دست می یابید .

 • اگر دختری خواب ببیند در حضور دیگران بستنی خود را به زمین می اندازد ، نشانة آن است که به خاطر نامهربانی با دیگران به وضع دردآوری گرفتار خواهد شد .

 • خوردن بستنی ترش در خواب ، نشانة آن است که شادمانی شما با اندوهی به پایان می رسد .

 • اگر خواب ببینید بستنی شما آب می شود ، علامت آن است که پیش از آنکه به لذت دلخواه دست یابید ، بازار آن لذت کساد می شود .

 • تعبیر خواب بستنی زعفرانی و یا بستنی سنتی : موفقیت در کارها و سلامتی و شادی .

 • چه خواب خوشمزه ای

 • اگر در خواب بستنی فروشی را دیدید تعبیرش شانس های خوبی است که جلوی پای شما قرار خواهد گرفت .

 • تعبیر خواب خوردن هویج بستنی یا بستنی یخی : اگر طعمی غیر از شیرینی حس نکنید ، نشانه منفعت و موفقیت شماست اگر طعمی از گسی یا تلخی حس کنید نشانه ی شادی ای هست که در نهایت به غم می رسد .

 • ممنون خوب بود

 • در تعبیر خواب شیرینی و بستنی دیدن در خواب اگر فقط ببینید بسیار خوب است . اگر بخورید مانند هویج بستنی تعبیر می شود .

 • اگر در خواب به کسی بستنی دادید موجب پیشرفت و خوشحالی آن فرد از خود خواهید شد .

 • منم خواب دیدم رفتم بیرون دارم بستنی می خورم خیلی بستنی خوردم

 • درکتاب سرزمين روياها آمده است :

  شما بستني مي خوريد : شانس

  بستني ميخريد : خطري در روابط اجتماعي .

  فرزندانتان بستني مي خورند : در سلامتي كامل بسر خواهيد برد .

  دشمنان شما بستني مي خورند : آنها يك دورة فقر و بدبختي را خواهند گذارند .

 • کاش هرشب خواب بستنی می دیدم

 • آنلي بيتون مى‏گويد:

  ۱ـ خوردن بستني در خواب ، نشانة آن است كه در به ثمر رساندن مسئوليتهايي كه به دوش گرفته ايد موفق خواهيد شد .

  ۲ـ اگر خواب ببينيد بچه ها مشغول خوردن بستني هستند ، نشانة آن است كه به طور غيرقابل باوري به سعادت و شادماني دست مي يابيد .

  ۳ـ اگر دختري خواب ببيند در حضور ديگران بستني خود را به زمين مي اندازد ، نشانة آن است كه به خاطر نامهرباني با ديگران به وضع دردآوري گرفتار خواهد شد .

  ۴ـ خوردن بستني ترش در خواب ، نشانة آن است كه شادماني شما با اندوهي به پايان مي رسد .

  ۵ـ اگر خواب ببينيد بستني شما آب مي شود ، علامت آن است كه پيش از آنكه به لذت دلخواه دست يابيد ، بازار آن لذت كساد مي شود .

 • خوردن‌، درست‌ کردن‌، فروختن‌ یا پذیرایی‌ بابستنی‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌ شما اززندگی‌ تان‌ رضایت‌ خاطر دارید و از آن‌ خشنودید.یعنی‌ اوضاع‌ بر وفق‌ مرادتان‌ است‌ و کارهایتان‌ روز به‌روز بهتر می‌شوند و یا این‌ که‌ ممکن‌ است‌ در خواب‌در حال‌ جبران‌ یک‌ کمبود در زندگی‌ روزمره‌تان‌باشید، به‌ عنوان‌ مثال‌ ناخشنودی‌، نامهربانی‌،تلخکامی‌، دروغ‌، نادرستی‌ و نداشتن‌ خلوص‌ نیت‌در خلال‌ روز ممکن‌ است‌ در شب‌ به‌ این‌ اشکال‌ درخوابهایتان‌ نمایان‌ شود.

 • شما بستنی می خورید: شانس

 • فرزندانتان بستنی می خورند: در سلامتی کامل بسر خواهید برد .

 • من دیدم خانوادگی رفتیم بستنی فروشی بستنی بخریم

 • خوردن بستني در خواب ، نشانة آن است كه در به ثمر رساندن مسئوليتهايي كه به دوش گرفته ايد موفق خواهيد شد .

 • اگر خواب ببينيد بچه ها مشغول خوردن بستني هستند ، نشانة آن است كه به طور غيرقابل باوري به سعادت و شادماني دست مي يابيد .

 • اگر دختري خواب ببيند در حضور ديگران بستني خود را به زمين مي اندازد ، نشانة آن است كه به خاطر نامهرباني با ديگران به وضع دردآوري گرفتار خواهد شد .

 • خوردن بستني ترش در خواب ، نشانة آن است كه شادماني شما با اندوهي به پايان مي رسد .

 • اگر خواب ببينيد بستني شما آب مي شود ، علامت آن است كه پيش از آنكه به لذت دلخواه دست يابيد ، بازار آن لذت كساد مي شود .

 • خوردن‌، درست‌ کردن‌، فروختن‌ یا پذیرایی‌ بابستنی‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌ شما اززندگی‌ تان‌ رضایت‌ خاطر دارید و از آن‌ خشنودید.یعنی‌ اوضاع‌ بر وفق‌ مرادتان‌ است‌ و کارهایتان‌ روز به‌روز بهتر می‌شوند و یا این‌ که‌ ممکن‌ است‌ در خواب‌در حال‌ جبران‌ یک‌ کمبود در زندگی‌ روزمره‌تان‌باشید، به‌ عنوان‌ مثال‌ ناخشنودی‌، نامهربانی‌،تلخکامی‌، دروغ‌، نادرستی‌ و نداشتن‌ خلوص‌ نیت‌در خلال‌ روز ممکن‌ است‌ در شب‌ به‌ این‌ اشکال‌ درخوابهایتان‌ نمایان‌ شود.

 • خوردن بستنی در خواب، نشانه آن است که در به ثمر رساندن مسئولیت‌هایی که به دوش گرفته‌اید موفق خواهید شد.اگر خواب ببینید بچه‌ها مشغول خوردن بستنی هستند، نشانة آن است که به طور غیرقابل باوری به سعادت و شادمانی دست می‌یابید.

 • خواب دیدم یکی از اقوام بستنی فروشی داره ولی بستنی هاش مایع است وبه من هم بستنی میده ومیخورم وقتی تعجب میکنم که چرابستنی هاش مایع است میگه که من فقط بستنی مایع میفروشم وتعداد کمی بستنی جامد دارم

 • خواب دیدم شخص مرده سهم بستنی مرا خورد

 • برادر فوت شده ام سهم بستنی مرا خورد لطفا تعبییر کنید

 • منمـ خواب دیدمـ رفتمـ مغازه ب همراه پسرخاله کوچیکم پسرخالم داره چایی میل میکن من میگم چایی نخور دارم بستنی میخرم بستنی سه تاخریدم داشتم میخوردم ک مامانم اومد نزاشت بقیشوبخورم.

 • خواب دیدم شخصی برای ما یک ظرف بستنی اورده

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.