تعبیر خواب جوراب

تعبیر خواب جوراب

تعبیر خواب جوراب | تعبیرخواب جوراب | tabire khab تعبیر خواب جوراب,تعبیر خواب جوراب خریدن,تعبیر خواب جوراب سفید,تعبیر خواب جوراب مشکی,تعبیر خواب جوراب شلواری,تعبیر خواب جوراب سیاه,تعبیر خواب جوراب پوشیدن,تعبير خواب جوراب …

تعبیر خواب پرده

تعبیر خواب پرده

تعبیر خواب پرده | تعبیرخواب پرده | tabire khab تعبیر خواب پرده,تعبیر خواب دیدن پرده,تعبیر خواب پرده آویزان بر در,تعبیر خواب خراب شدن پرده,تعبیر خواب پرده نو,تعبیر خواب پرده کهنه,تعبیر خواب سوختن …

تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب بستنی | تعبیرخواب بستنی | tabire khab تعبیر خواب بستنی,تعبیر خواب بستنی خریدن,تعبیر خواب بستنی دادن,تعبیر خواب بستنی زعفرانی,تعبیر خواب بستنی گرفتن,تعبیر خواب بستنی میوه ای,تعبیر خواب بستنی فروشی,تعبیر خواب …

تعبیر خواب شمع | تعبیرخواب شمع | tabire khab

تعبیر خواب شمع,تعبیر خواب شمع روشن,تعبیر خواب شمعدان,تعبير خواب شمع روشن كردن,تعبیر خواب شمعدانی,تعبير خواب شمعدان,تعبیر خواب شمع خاموش,تعبير خواب شمع روشن,تعبیر خواب شمع سفید,تعبیر خواب شمع سیاه,تعبیر شمع روشن در خواب,تعبیر خواب روشن شدن شمع,تعبیر دیدن شمع روشن در خواب,تعبیر خواب شمعدان کریستال,تعبیر خواب شمعدان نقره,تعبير خواب شمعداني,تعبیر خواب شمعدان طلا,تعبیر خواب گل شمعدانی,تعبیر خواب آینه شمعدان,تعبير خواب گل شمعداني,تعبیر خواب گلدان شمعدانی,تعبیر خواب کاشتن گل شمعدانی,تعبیر خواب دیدن گل شمعدانی,تعبیر خواب شکستن شمعدان,تعبير خواب شمع خاموش,تعبیر خواب خاموش شدن شمع,تعبير خواب خاموش كردن شمع,تعبير خواب شمع سفيد,تعبیر شمع سفید در خواب,تعبیر شمع سیاه در خواب 

تعبیر خواب شمع , تعبیر خواب شمع روشن , تعبیر خواب شمعدان

خواب شمع یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم شمع در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب شمع می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب شمع را مطالعه نمایید و متوجه شوید شمع چه تعبیری دارد

تعبیر خواب شمع از دید امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن شمع چهارده چیز است

پادشاه – قاضی – فرزند – عروسی – فرمانروائی – مهتری وسروری – سرای و خانه – شادی – علم – توانگری و ثروت – عیش و عشرت – كنیزك – زن – چنانكه بیننده بیند

تعبیر خواب شمع از دید یوسف نبی ع

تعبیر خواب دیدن شمع و چراغ ، فرزند است

تعبیر خواب شمع از حضرت دانیال

تعبیر خواب شمع های روشن در شهر ، پادشاه عادل است

تعبیر خواب شمع های روشن در مسجد و مدرسه ، مردمان شهر به عبادت مشغول هستند

تعبیر خواب شمع از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب شمع روشن کردن ، نعمت زیاد است

تعبیر خواب شمع روشن که خانه را پر نور کرده ، سال پر نعمتی و پرباری است

تعبیر خواب شمع از دید ابراهیم كرمانی

تعبیر خواب خاموش شدن شمع در دست ، مرگ زن است

تعبیر خواب خاموش کردن شمع توسط دیگران ، دلیل حسادت است

تعبیر خواب شمعی که روشن نباشد ، نفع و سود است

تعبیر خواب شمع از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب زنی که شمع روشن در خانه ببیند ، صاحب دختری برگزیده شدن است

تعبیر خواب بیماری که شمع روشن در خانه ببیند ، شفا است

تعبیر خواب وامداری که شمع روشن در خانه ببیند ، ادای دین است

تعبیر خواب گرفتن شمع روشن ، عزت و نعمت است

تعبیر خواب شمع روشن برای جوانان ، جفت است

تعبیر خواب شمع از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب روشن کردن شمع ، دوستان خوب است

تعبیر خواب خاموش کردن شمع ، قهر با دوستان است

تعبیر خواب شمع بسیار نورانی ، دعوت به یک مهمانی است

تعبیر خواب شمعی روشن در دست داشتن ، خوشبختی زیاد است

تعبیر خواب شمعی که دود میکند ، سقوط است

تعبیر خواب شمع از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب سوختن شمع ها با شعله ای یکنواخت ، آینده خوب است

تعبیر خواب دختری که شمع درست می کند ، ازدواج است

تعبیر خواب دختری که شمع روشن می کند ، دیدار مخفیانه معشوق است

تعبیر خواب خاموش شدن شمع بر اثر باد ، شایعات است

تعبیر خواب فوت کردن شمع ، اخبار بد است

تعبیر خواب شمع | شمع در خواب دیدن | تعبیر خواب

آخرین بروز رسانی در : شنبه 16 اردیبهشت 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.