تعبیر خواب پستان بند

تعبیر خواب پستان بند | تعبیرخواب پستان بند | tabire khab

تعبیر خواب پستان بند,تعبیر خواب سينه بند,تعبیر خواب پستانبند,تعبير خواب پستان بند طلا,تعبیر خواب پستان بند زیبا,تعبیر خواب پستان بند نو,تعبیر خواب پستان بند کهنه

تعبیر خواب پستان بند , تعبیر خواب سينه بند , تعبیر خواب پستانبند

خواب پستان بند یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پستان بند در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پستان بند می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پستان بند را مطالعه نمایید و متوجه شوید پستان بند چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پستان بند از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب پستان بند برای زن ، کامروایی و مقام است

تعبیر خواب پستان بند برای مرد ، غم است

تعبیر خواب پستان بند نو ، جاه و مقام است

تعبیر خواب زنی که پستان بند دارد ، مال و نعمت است

تعبیر خواب پستان بند از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب مردی که پستان بند بسته است ، آشفتگی در کارها است

تعبیر خواب دادن پستان بند به دیگران ، تامین شرف و آبرو است

تعبیر خواب پستان بند برای دختران ، عشق است

تعبیر خواب زنی که از شوهرش پستان بند هدیه بگیرد ، صاحب فرزند شدن است

تعبیر خواب پستان بند | پستان بند در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 25 عدد

 • خوابدیدم که شخصی قاشق عسل را با نماز میخورد

 • پستان بند در خواب، زن را عز و مرتبت و كامروائي بود و مردان را زخم تازيانه و غم وانديشه بود.

 • اگر زني بيند كه پستان بند نو و تازه داشت، دليل بود كه عز و مرتبت يابد و به كام رسد.

 • اگر زني بيند كه پستان بند داشت، دليل بود كه مال و نعمت يابد و شادمان گردد.

 • اگر مردي بيند، دليل بر خذلان و نامرداي از همگان است.

 • داشتن پستان بند براي زنان امري است عادي که بر زيبايي و تناسب آنها مي افزايد و براي مردان غير طبيعي است و زشت.

 • در خواب نيز همين معني را مي رساند چون اگر مردي در خواب ببيند که پستان بند بسته با آشفتگي کارها و نابساماني امور شغلي رو به رو مي شود بي آن که جنبه مالي و مادي داشته باشد

 • اگر زني ببيند که پستان بند بسته براي او شعفي پيش مي آيد مخصوصا پستان بند نو و سفيد باشد.

 • تعارف پستان بند به ديگري تامين شرف و آبروست براي هديه گيرنده.

 • اگر زني به زني ديگر پستان بند تعارف کند يا براي او از بازار بخرد عملي مي کند که در نتيجه به گيرنده پستان بند سودي اخلاقي مي رسد نه مالي

 • پستان بند به مردي تعارف شود کاري انجام مي گيرد که به حيثيت و آبروي او خدشه وارد مي آيد.

 • پستان بند براي دختران جوان نويد عشق است ولي براي پسران جوان نامطلوب است.

 • کرست نيز از پوشش هاي مخصوص خانم ها است و ديدن آن در خواب براي مردان خوب نيست

 • چنانچه مردي در خواب ببيند که کرست بسته يا کرست خريده که نمي داند به چه کارش مي آيد نشان آن است که نزد مردم شرمنده مي شود و عملي خلاف انجام مي دهد که شايستگي سرزنش و ملامت پيدا مي کند

 • اگر خانمي در خواب ببيند که کرست نو بسته چنانچه مجرد باشد خواستگار پيدا مي کند

 • اگر شوهر داشته باشد نزد شوهرش محبوبيت مي يابد کرست کهنه تعبير معکوس دارد و چنانچه خانمي ببيند کرست پاره و نامناسبي دارد از چشم شوهرش مي افتد.

 • اگر زني در خواب ببيند از شوهرش کرست هديه گرفته صاحب فرزند مي شود

 • پستان بند در خواب، زن را عز و مرتبت و کامروائی بود و مردان را زخم تازیانه و غم واندیشه بود.

 • اگر زنی بیند که پستان بند نو و تازه داشت، دلیل بود که عز و مرتبت یابد و به کام رسد.

 • اگر زنی بیند که پستان بند داشت، دلیل بود که مال و نعمت یابد و شادمان گردد

 • اگر مردی بیند، دلیل بر خذلان و نامردای از همگان است.

 • اگر زنی در خواب ببیند پستان‌بند دارد، تعبیرش این است که مال و نعمت به دست می‌آورد و شاد و خوشحال می‌شود، ولی اگر مردی در خواب ببیند که پستان‌بند دارد، یـعـنـی بی‌یار و یاور شده و کسی او را به مقصود و خواسته‌اش نمی‌رساند.

 • اگر زنی در خواب ببیند پستان‌بند نو و جدیدی دارد، یـعـنـی مقام و عزت به دست می‌آورد و کامیاب می‌شود .

 • اگر کسی خواب ببینه ست نو لباس،زیر جلو چشش برمیدارند از کشو؟؟؟ ه

 • خواب دیدم حدود بیستا سوتین جدید وقشنگ دارم .حدود دهتا میپوشم ودر میارم(امتحانشون میکنم)و تو دهمی میمونم و درش نمیارم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.