تعبیر خواب پسر

تعبیر خواب پسر | تعبیرخواب پسر | tabire khab

تعبیر خواب پسر بچه,تعبیر خواب پسر بچه زیبا,تعبیر خواب پسر بچه داشتن,تعبیر خواب پسر بچه دیدن,تعبیر خواب پسر بچه زیبا داشتن,تعبیر خواب پسر بچه دوقلو,تعبیر خواب پسر بچه خوشگل,تعبیر خواب پسر بچه دار شدن,تعبیر خواب پسر بچه در بغل,تعبير خواب پسر بچه زيبا,تعبیر خواب پسر زاییدن,تعبیر خواب پسر زاییدن و شیر دادن,تعبیر خواب پسر زاییدن چیست,تعبیر خواب پسر زاییدن مادر,تعبير خواب پسر زاييدن,تعبیر خواب زاییدن پسر بچه,تعبیر خواب زاییدن پسر زیبا,تعبیر خواب زاییدن پسر دوقلو,تعبیر خواب زاییدن پسر خوشگل,تعبیر خواب زاییدن پسر سه قلو,تعبیر خواب پسر دار شدن,تعبیر خواب پسر دار شدن ابن سیرین,تعبیر خواب پسر دار شدن دختر مجرد,تعبیر خواب پسر دار شدن چیست,تعبیر خواب پسر دار شدن زن حامله,تعبیر خواب پسر دار شدن دختر,تعبیر خواب پسر دار شدن و شیر دادن,تعبیر خواب بچه دار شدن,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر,تعبیر خواب فرزند دار شدن,تعبیر خواب پسر داشتن,تعبير خواب پسر داشتن,تعبیر خواب فرزند داشتن,تعبیر خواب داشتن پسر بچه,تعبیر خواب فرزند داشتن دختر مجرد,تعبير خواب فرزند داشتن,تعبیر خواب داشتن پسر دوقلو,تعبیر خواب داشتن پسر بزرگ,تعبیر خواب نوزاد پسر داشتن,تعبیر خواب فرزند پسر داشتن,تعبیر خواب پسری که دوستش داریم,تعبیر خواب دیدن پسری که دوستش داریم,تعبیر خواب نوزاد پسر زیبا,تعبیر خواب دیدن پسر بچه زیبا,تعبیر خواب دیدن نوزاد پسر زیبا,تعبیر خواب نوزاد پسر بسیار زیبا,تعبیر خواب پسر,تعبیر خواب پسر جوان,تعبیر خواب پسر جوان غریبه,تعبیر خواب پسر جوان زیبا,تعبیر خواب پسر جوان آشنا,تعبیر خواب مرد جوان نامحرم,تعبیر خواب دیدن مرد جوان,تعبير خواب ديدن مرد جوان,تعبیر خواب دیدن پسر جوان در خواب,تعبیر خواب پسری جوان,تعبیر خواب مرد جوان آشنا

تعبیر خواب پسر بچه , تعبیر خواب پسر بچه زیبا , تعبیر خواب پسر بچه داشتن

تعبیر خواب بچه از دید مولف

تعبیر خواب زایمان پسر این است که بچه ای را به سلامت به دنیا می آورید

تعبیر خواب زن شوهر داری که پسر زایمان می کند این است که ارثی عظیم به او میرسد

تعبیر خواب پسر از دید لوک اویتنهاو

تعبیر دیدن پسر خود در خواب نشانه خوشبختی است.

اگر در خواب ببینید پسر همراه مادرش است دلیل بر اوقات مبارک دارد.

دیدن پسر های کوچک در خواب علامت غم و غصه است.

اگر در خواب پسرهای بیشماری دیدید نشانه فلاکت و بدبختی است.

دیدن پسرهای خوشگل در خواب نشانه شادی و سلامتی است.

اگر در خواب یک پسر را کتک بزنید دلیل بر بی عدالتی دارد.

تعبیر خواب دویدن پسر این است که علامت نیکبختی است.

تعبیر خواب بچه از دید محمد بن سیرین

اگر در خواب ببینید که صاحب پسری شده اید ، شما صاحب یک دختر می شوید.

تعبیر خواب بچه از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب پیدا کردن پسربچه ی سر راهی این است که از جایی که امید ندارید به شما منفعت میرسد

تعبیر خواب بچه از دید لیلا برایت

تعبیر خواب دیدن پسر این است که فرصت مناسبی برای انجام کارها دارید

تعبیر خواب دیدن پسر لاغر این است که شما دچار مشکلات می شویذ

تعبیر خواب دیدن پسر چاق این است که کارها را موفقیت آمیز انجام میدهید

تعبیر خواب پسری که خوابیده این است که زندگی خوبی دارید

تعبیر خواب به قتل رساندن پسر این است که به اشتباه خود پی برده اید

تعبیر خواب بازی کردن با پسربچه این است که در همه کارها موفق هستید

تعبیر خواب بچه از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب پسربچه شیطان و بازیگوش این است که به خاطر زیاده روی در تفریحات به مشکل می خورید

تعبیر خواب نوزاد پسر تازه متولد شده این است که سرگرمی و شادی در راه است

تعبیر خواب نوزاد پسری که شنا می کند این است که با موفقیت از مشکلات می گذرید

تعبیر خواب پسربچه تازه متولد شده این است که روزهای شاد در راهند

تعبیر خواب بچه از دید سرزمین رویاها

تعبیر دیدن یک پسربچه در خواب خوشبختی در خانه شماست

اگر خواب پسرخودتان را دیدید کمک بزرگی به شما می شود

تعبیر خواب دیدن پسرهای بستگان یک کمک ناخواسته است

تعبیر خواب دیدن پسرهای دیگران آغاز درگیری و جروبحث فامیلی است

تعبیر خواب دیدن نوزاد پسر قشنگ شادی و آرامش است

تعبیر خواب یک زن خواب نوزاد پسر ببیند این است که علامت حاملگی است

تعبیر خواب یک زن آبستن خواب نوزاد پسر ببیند این است که یک عشق پرسعادت دارد

تعبیر خواب یک زن شوهردار خواب ببیند که پسردار شده این است که شادی او بزرگ خواهد بود .

تعبیر خواب یک زن مجرد خواب ببیند که پسردار شده این است که عشقش او را ترک می کند .

تعبیر خواب یک زن بیوه خواب ببیند که پسردار شده این است که مرتکب کارهای نامعقول خواهد شد .

تعبیر خواب یک زن بیوه خواب ببیند که آبستن شده این است که موفقیت در همه امور است

تعبیر خواب یک پسربچه نوزاد در حال مکیدن سینه مادرش این است که خوشی و لذت در زندگی در راه است

تعبیر خواب یک پسربچه نوزاد در حال مکیدن سینه پرستار این است که ۱- یک بیماری رنج آور ۲- خطرهای بسیاری شما را تهدید می کند مراقب باشید

تعبیر خواب یک نوزادپسر خنده رو این است که دوستان بسیار خوب دور شما را می گیرند .

تعبیر خواب پسر | پسر در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 188 عدد

 • محمدبن سيرين گويد: اگر بيند او را دختري آيد، دليل سلامتي بود و از اهل خود شاد شد

  • عالی بود به چیزی که میخواستم رسیدم

   • عالی نبود به چیزی که میخواستم نرسیدم!

  • عالی بود به چیزی که میخواستم رسیدم

  • سلام من پنجاه سالمه ویایسه شدم دیشب خواب دیدم پسری در حدود دو سه ساله که ا ز پشت سر دستهایشو دور گردنم حلقه کرده بود تو این خواب صاحب این پسر شده بودم وبعد به مادرم میگم من سه پسر دیگه دارم چرا دوباره پسری دیگه آوردم دیگه خیلی شلوغ شده وبعد ی نظر به پسر بچه انداختم چشمان سیاه وصورتی قشنگ داشت تورا خدا کمکم کنین دارم از استرس میمیرم مممنونم

   • موفقیت است انشالله

 • اگر بيند او را پسري آمد، دليل است او دختري آيد

 • اگر بيند دختري آورد، دليل است پسر آورد

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه طفلي را جائي افكنده بودند و او بازيافت، دليل كه از جائي كه اميد ندارد چيزي به وي رسد.

 • فرزند خود : خوشبختی

  کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

  بچه های کوچک : غم و غصه

  دیدن کودکان بیشمار : فلاکت

  کودکان زیباروی : شادی و سلامتی

  کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

  بچه ای که میدود : نیکبختی

 • اگر در خواب بچه ‏اى را مشاهده نمودید، به این مفهوم است که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏ اید.

 • دیدن خواب بچه ‏ى لاغر در خواب نشانه‏ ى آن می باشد که شما دچار مشکل خواهید شد، اگر در خواب بچه‏ ى چاقى را ببینید، به این معنا می باشد که در انجام کارها موفق مى‏ شوید.

 • اگر در خواب ببینید که بچه‏ اى خوابیده، به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت.

 • اگر خواب ببینید که بچه‏ اى را به قتل رسانده‏ اید، یعنى به یکى از اشتباهات خود پى خواهید برد. و اگر در خواب خود را سرگرم بازى با بچه ‏ها دیدید، نشانه ‏ى آن می باشد که در تمامى کارهایتان به موفقیت مى ‏رسید.

 • آنلی بیتون می گوید:

  اگر در خواب بچه‏ بازیگوش و شیطانى را ببینید، نشانه آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل خواهید شد

 • خواب یک بچه : خوشبختی در خانه

  • یکی.ازدوست.خواب.دیده.من.دوتاپسرداشتم

 • خواب بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید نمود.

 • دیدن خواب بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته

 • دیدن خواب بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی

 • سلام
  مجردم اما خواب دیدم بچه دار شدم و دختره
  تعبیرش چیه؟

 • با سلام حدود دوسال پیش بچه ام به رحمت خدا رفت شب گذشته خواب دیدم خدا باز هم بچه ای به من داده که شکل و شمایلش مثل همان بچه مرحومم است او را بغل گرفته و در گوشش اذان گفتم.لطفا”تعبیرش را برام ایمیل کنید

 • درخواب پسربچه ۱۰یا۱۲ساله ای که ظاهرش کوچکتراز سنش بود امدووگفت من پسرتوام….لطفاتعبیرش وبگین

 • درخواب دیدم که جنینی را ازرحم خودم بیرون کشیدم طوری که حتی روده هایم هم بیرون اومد وبعد خواستم که آن را در توالت بندازم

  • در خواب دیدم پسر دیگری غیر از پسر خود به همان اندازه دارم تعبیرش چیست

  • تعبیر خواب زایمان رهایی از غم و غصه هاست.

 • سلام،خواب دیدم دوس پسرم که الان مدتی از هم جدا شدیم اومده پیشم و میاد کنارم میشینه و بغلم میکنه،انگار تو خوابهماز هم جدا شدیم و یه بچه داریم اما اون دوباره ازدواج کرده،بچهمو میگیرم بغلم وبحثهایی بینمون ایجاد میشه،میخوام بدونم اینکه من ازش بچه دارم تو خواب تعبیرس چیه؟

 • سلام.من خواب دیدم بچه ی دخترعموموبغل کردم واون بچه شادبود وصورتشم خیلی قشنگ بود.و بچه ی پسرعمم کنارما نشسته بودومیخندید
  تعبیرشوندیدم توی لیست بالا

 • ديدن خواب دختربچه همسايه كه خيلي تپل ولي أزمن جدانميشه

  • منم همش همین خواب میبینم

 • سلام اگه خواب ببینیم از کف پای یک بچه ماهی بیرون می اوریم تعبیرش چیست ؟
  پاسخ دادن

 • من خواب ديدم نوزاد پسري به دنيا اورده ام كه صحبت ميكند
  وبه همراه او يك سوره از قران بود

  • اگر حرف بزند خواب دیده زن باشد مرگش نزدیک است

  • اگر حرف بزند خواب دیده زن باشد مرگش نزدیک است

  • شما فرزند مومنی بدنیا خواهید اورد

 • سلام به نظرم در اینده شما صاحب اولادی میشوید که باعث عاقبت به خیریتان میشود.

 • من در خواب خواب دختر کوچکم را دیدم که با وی کار خلاف اخلاق انجام میدادم

 • درود من چند شبه خواب یه بچه غریبه ای رو می بینم که دارم بزرگش میکنم .تعبیرش نبود

 • فرزند سرراهي يا بچه اي كه از خودت نيست يعني نيكبختي و منفعت از جايي كه توقعشرو نداري

 • سلام من خواب دیدم یه پسر بچه خیلی خیلی زیبا رو با چشمای آبی و موهای روشن ک بیماری سل داشت رو ب فرزندی قبول کردم

 • بيماري نوزاد يا كودك يعني بيماري در خانواده
  اما فرزند زيبا معنيش شاديه

 • بچه سرراهي پيدا كردن تعبيرش شادي و نيكبختيه

 • ديدم بچم تازه به دنيا اومده
  تو يه مجلس مهمونى،مادرم يه پارچه برمى داره ميپيچه دور گردن پسرم يه سره پارچه رو هم مى ده به من با پارچه بچه رو خفه مى كنه ولى من وسط خفه كردن صداى گريش رو مو شنوم ول مى كنم پشيمون ميشم،ولى مادرم ادامه مى ده،بچه ميميره،من هم بعدش زدم زير گريه،
  در ضمن من اصن ازدواج نكردم

 • لوک اويتنهاو مي گويد :

  بچه

  فرزند خود : خوشبختي

  کودکي همراه مادرش : اوقات مبارک

  بچه هاي کوچک : غم و غصه

  ديدن کودکان بيشمار : فلاکت

  کودکان زيباروي : شادي و سلامتي

  کتک زدن يک بچه : بي عدالتي

  بچه اي که ميدود : نيکبختي

 • ليلا برايت مى‏گويد:

  اگر در خواب بچه‏اى را مشاهده كرديد، به اين معنا است كه در انجام كارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏ايد. ديدن بچه‏ى لاغر در خواب نشانه‏ى آن است كه شما دچار مشكل مى‏شويد، اگر در خواب بچه‏ى چاقى را ببينيد، به اين معنا است كه در انجام كارها موفق مى‏شويد. اگر در خواب ببينيد كه بچه‏اى خوابيده، به معنى آن است كه زندگى خوبى خواهيد داشت. اگر خواب ببينيد كه بچه‏اى را به قتل رسانده‏ايد، يعنى به يكى از اشتباهات خود پى مى‏بريد. و اگر در خواب خود را مشغول بازى با بچه‏ها ديديد، نشانه‏ى آن است كه در تمامى كارهايتان به موفقيت مى‏رسيد.

 • آنلي بيتون مى‏گويد:

  اگر در خواب بچه‏ى بازيگوش و شيطانى را ديديد، نشانه‏ى آن است كه به خاطر افراط در تفريحات دچار مشكل مى‏شويد.

 • درکتاب سرزمين روياها آمده است :

  خواب يك بچه : خوشبختي در خانه

  بچه خودتان : كمك بزرگي دريافت خواهيدكرد.

  بچه هاي بستگانتان : شادي نا خواسته

  بچه هاي اشخاص ديگر : آغاز مشاجره هاي فاميلي

  يك دختر بچه خواب ببيند كه فرار مي كند .

  طرز فكر مردم نسبت به او عوض مي شود .

 • خواب زايمان در خواب ، نشانة بدنيا آوردن كودكي سلامت است

 • اگر دختري خواب ببيند زايمان مي كند ، نشانة آن است كه از درستكاري رو بر مي گردانيد و به رفتاري نادرست رو مي آوريد .

 • اگر زني شوهردار خواب ببيند كودكي به دنيا مي آورد ، نشانة آن است كه ارثي كلان به او خواهد رسيد .

 • شبی خواب دیدم یکی از همکارانم که با من هم ازدواج کرد صاحب فرزند پسری شده بود و من وقتی 3ماهه بود برای دیدنش رفتم نوزاد کوچک با من حرف میزد و از جاش بلند میشد این خواب تعبیرش چییست لطفا

 • سلام دوست عزیز.
  شما دقیقا نفرمودین که با این شخص در بیداری ازدواج کردین یا در خواب.
  اگه ازدواج واقعی هستش باید بگم که این به معنی یه موفقییت مالی هستش که زودتر از اونی که فکر میکنید ثمره میده و خیلی خوبه.
  و البته شما در این موفقییت سهم بزرگی دارید.

 • دیدن پسری از فامیل در خواب

 • من خواب دیدم پسردار شدم و پسرم فوق العاده شبیه منه . توی خواب هم دوستش داشتم هم ازش فوق العاده می ترسیدم و می خواستم فرار کنم – چون من مجردم

 • خواب چندتا پسر جوون رو دیدم که دنبالم بودن

 • خواب دیدم که پسری به من تقاضای ازدواج داده

 • من باردار هستم و مادرم خواب دیده که یک پسر بچه بغل من است
  تعبیرش چیست؟

  • شمابچتون حتماپسرمیشه

  • نمیدونی چیه

  • مامان منم همین خواب رو دیده

 • خواب دیدن بچه و حاملگی تعبیرش پشت شما به ناحق حرف زدن است

  • سلام من درخواب دیدم که باردارشدم ومیخواستم ان را سقط کنم بعد ازان پشیمان شدم بعدبه شوهرم گفتم که من بچه رامیخواهم دوست ندارم سقطش کنم اوهم موافقت کرد بعد از زایمان کردنم خدا یه فرزند پسر بسیارزیبا با چشماهایی رنگی سبز بهم داد ازبه دنیا اوردنش هم بعضی وقتا خوشحال بعضی وقتا ناراحت بودم میشه بگید تعبیرخوابم چیه ؟؟؟؟؟

 • خواب پسرى كه ميشناسيش و ازش نفرت دارم مثل كابوث درومده تعبيرش چيست ؟

 • وقتی خوابی می بینید فقط صدقه بدین و برای کسی تعریف نکنید.
  تعبیر خواب کار هر کسی نیست .

 • خواب دیدم پسرهمسایمون که خیلی عاشقشم ودوست دارم باهاش ازدواج کنم اومده خواستگاری

 • لیلا برایت می‏گوید: دیدن پسر خودتان در خواب، نشانه‏ی آن است اوقاتی شاد پیش رو دارید

 • ممنون از کمکهایتان به خدای بزرگ میسپارمتون

 • من درخواب دیدم که یک پسرکوچک در خانه مان سرگرم بازی بادواطفالم است

  • مجردم در خواب دیدم که یکی از همکاران که متاهل می باشه یه نوزاد پسر رو در اعوش من قرار داد ومن از اون بچه مراقبت می کردم

   • خواب دیدم فرزند پسر کودک بازیگوشی شده

 • دیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرساست. اگر احیانا در خواب احساس کنید که خودتان حامله شده اید غمی برای شما می رسد که به اندازه حمل جنین طول می کشد البته این تعبیر برای زنان است. اگر در کوچه ببینید که زن حامله ای می گذرد خبر ناخوشایندی به شما می رسد.

 • من خواب دیدم که به مامانم گفتم میخوام با پسر عموم برم بیرون گفت باشه رفتم بیرون گردش کردیم و کلی گردش کردیم و حال کردیم خلاصه. اون میخواس منو ببوسه ک گفتم نه من دختر عموتم ها الان.
  بعد وقتی اومدیم خونه عمو و بابا ناراحت بودن میگفتن چرا تنهایی رفتین اگه هم دیگه رو دوس دارین بگید ماهم بدونیم.

  *****
  اما در واقیت منو پسر عموم مثل پسر عمو و دختر عمو های معمولی رفتار میکنیم و نمیدونم دوستم داره یانه. تعبیر خوابم چیه

 • سلام من خاب ديدم كه يه پسر بچه ٨.٩ماهه به من دادن گفتن اين مال تو هست همش به من ميچسبيدو ميخنديد هر جا ميرفتم دنبالم مي اومد چهار دست و پا سر سفره همه جا به خانوادم ميگفتم اين مال من نيست من نزاييدم كه گفتن اگه دوست داشته باشيش يه كاري ميكنيم مال تو بشه …گفتم دوسش دارم ولي مال من نيست تعبيرش چيه؟؟؟

 • سلام خواهش میکنم اگه بلدید تعبیر کنید بگید خیلی دوست دارم تعبیرش رو بدونم چند تا خواب دیدم بهم تعبیرش رو بگیدخداکمکتون کنه 😡
  ۱خواب دیدم یه کفش شیشه ای با ساپورت سفید پوشیدم
  ۲خواب دیدم پسری که دوسش دارم میاد بهم میگه من خیلی دوست دارم میشه بامن دوست شی منم مامانم پشت م داشت میومد گفتن مامانم پشتمه
  ۳تو تاکسی پیش همون پسره نشستم شلوارش مدلش پاره بود دستمو گزاستم رو همونجایی که پاره بود بعد چپ چپ نگام کرد بعد دستمو برداستم و گفتم از دوستت چه خبر گفت میاد یه کم بعد توروخدا این سه تارو درست تعبیر کنید

 • من خواب دیدم ی پسر بغلم کرد تعبیرش چیه ؟

 • خواب دیدم با ی پسر خیلی دوست شدم خیلی هم پسره دوسم داشت منم خیلی دوستش داشتم تعبیری داره ؟

 • شب گذشته خواب ديدم كه دختر كوچكم كه هفت سال دارد يك پسر تپل و دوست داشتني است و به همسرم گفتم كه ما تا حالا فكر مي كرديم بچه مون دختره در حالي كه پسر است و همسرم بسيار خوشحال شد.

 • من تو خواب پسر بچه ای دیدم ک از پشت صدام زد بعد ک رفتم پیشش گفت تو گردنبند الله نداری خدا دوست نداره
  میشه لطف کنید بگین تعبیر این خواب چیه

 • من خواب دیدم چندتا پسر بچه ایستاده اند و من بند کفش هایشان را می بندم میخواستم بدونم تعبیرش چی میشه؟

 • باسلام من یک پسر که خیلی دوستش دارم به مدت ۲۲ بارهر شب به شکل های گوناگون درخوابم ظاهر می شودواین دوست داشتن یک طرفه است می خواستم بدونم تعبیرش چیست

 • سلام من خواب دیدم یه پسره هس که قیافشو تو خواب مییبینم ولی وقتی از خواب بیدار میشم قیافش یادم نیس اون پسره خیلی خیلی منو دوس داره منم همینطور من2بار این خواب رودیدم وتو خواب دیدم که همو میبوسیم تعبیرش چیه لطفا

 • من خواب دیدم یه پسری منو وسط بیابون پیدا میکنه و بهم کمک میکنه و منو میبره به یه قصر … بعد پسره میره و من یکی از دوستای صمیمیمو اونجا میبینم که سر یه آفتاب پرستو از تنش جدا میکنه و مریض میشه بعد سه تا پری واسم یه تخم مرغ میارن که پسره از توش بیرون میاد … میدونم زیاد از حد چرت و پرته ولی تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم یه پسر خیلی خوشکل داشتم همش بوسش میکردم من بچه ندارم متاهلم لطفا جواب

 • سلام من خواب دیدم دارای فرزند پسری شدم که البته نمیدانستم از کجا اامده و مادرش کیست واو را از داخل چیزی شبیه تخم مرغ اما خیلی بزرگتر بیرون اوردم

  • خودم متاهلم خواب دیدم پسر 12 ساله رو نوارش میکنم که برای یه پسر مجردی هست

 • من فقط ٱخر خوابم رو یادمه که پسرعموم بهم گفت حالا سرت رو بزار روی سرم ومن بهش گفتم گمشو حیوون.تعبیرش چیست؟

  • سلام من خواب دیدم کسی که خیلی دوسش دارم یه پسر داره که عکسشو برای من فرستاد گفت این پسر منه واز من خواست ازش نگهداری کنم.لطفا تعبیرشو بهم بگین.ممنون میشم.

 • میشه تعبیر خواب اشنا شدن بایک پسر را هم بگذارید؟

 • سلام من از يك پسري از بچگي خوشم مياد ولي سالي يكابر هم بيشتر همديگرو نمي بيتيم ولي هر ماه ٢و٣بار خواب خدوش يا خانواده ش مي بينم ٫. تورو خدا برام تعبير كنيد كه ديگه كلامه شدم 😥

 • من خواب دیدم که پسری منو بغل کرده.تعببرش چیه لطفابرام.ایمیل کنید

 • سلام من دیشب خواب دیدم پسری که دوسش دارم اومده خونمون،در حالی که اون در واقعیت اصلاً نمیدونه که من دوسش دارم،چه تعبیری داره.ممنون میشم جوابو واسم ایمیل کنید

 • سلام.من چندروزیه خواب میبینم یه پسری که میشناسمش منو بغل میکنه.ممنون میشم تعبیرو برام ایمیل کنید.

 • خواب دیدم پسرهمسایمون که خیلی عاشقشم ودوست دارم باهاش ازدواج کنم اومده خواستگاری

 • خواب پسرى كه ميشناسيش و ازش نفرت دارم مثل كابوث درومده تعبيرش چيست ؟

 • خواب دیدن بچه و حاملگی تعبیرش پشت شما به ناحق حرف زدن است

 • من باردار هستم و مادرم خواب دیده که یک پسر بچه بغل من است

 • خواب دیدم که پسری به من تقاضای ازدواج داده

 • اگر خواب‌ پسری‌ را ببینید که‌ در زندگی‌ واقعی‌ تان‌ به‌ او علاقه‌ دارید یا نامزدتان‌ را در خواب‌ مشاهده‌نمایید، این‌ گونه‌ خوابها، معمولا بازتاب‌ و انعکاسی‌ واضح‌ و مستقیم‌ از احساسات‌تان‌ به‌ اوست‌. اگر درخوابتان‌، پسری‌ را ببینید که‌ در زندگی‌ واقعی‌، علاقه‌ و احساس‌ خاصی‌ به‌ او ندارید، یعنی‌ خصوصیات‌ وویژگی‌های‌ خوب‌ و قابل‌ تحسین‌ موجود در او که‌ باعث‌ می‌شوند او فردی‌ ارزشمند شود، از نظر مابی‌اهمیت‌ هستند و نسبت‌ به‌ آنها از خود، بی‌اعتنایی‌ نشان‌ می‌دهید. یا، به‌ این‌ معنا است‌ که‌ او دارای‌خصوصیات‌ خاص‌ شخصیتی‌ است‌ (مثل‌، خونگرم‌، اجتماعی‌، زودجوش‌، معاشرتی‌، راحت‌، اهل‌ورزش‌ بودن‌، که‌ شما آرزو دارید ایکاش‌ در خودتان‌ وجود داشتند. خوابهای‌ مرتبط با نامزدتان‌، اغلب‌بازتاب‌ و انعکاسی‌ از موضوعات‌ و نگرانی‌های‌ زندگی‌ واقعی‌ هستند که‌ تجربه‌ می‌کنید. اگر در خوابتان‌،نامزد داشته‌ باشید در حالی‌ که‌ در زندگی‌ واقعی‌ چنین‌ چیزی‌ حقیقت‌ ندارد، چنین‌ خوابی‌ نشانه‌ نوع‌خاصی‌ از تعهد، التزام‌، مسؤولیت‌ یا شراکت‌ است‌. یا شاید هم‌ در زندگی‌ واقعی‌ در حسرت‌ داشتن‌نامزدی‌ خوب‌، به‌ سر می‌برید یا به‌ صورت‌ غیرارادی‌، دوستی‌ را در قالب‌ یک‌ نامزد در خواب‌ می‌بینید.اگر نامزد خیالی‌تان‌ در خواب‌، دوست‌ داشتنی‌ و خوشایند باشد، چنین‌ خوابی‌ این‌ قالب‌ فکری‌ را ارائه‌می‌دهد که‌ شما برای‌ مورد عشق‌ و مورد علاقه‌ قرار گرفتن‌، ارزشمند هستید. یعنی‌، خودتان‌ را سزاوارمهر و محبت‌ و علاقه‌ فراوان‌ می‌دانید. مشاهده‌ نامزد سابق‌تان‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ موضوعات‌ و مسایل‌ ناتمام‌، نیمه‌ کاره‌ و گیج‌ کننده‌مرتبط با آن‌ ارتباط قدیمی‌ است‌. و الزاما به‌ آن‌ معنا نیست‌ که‌ هنوز به‌ او علاقه‌ دارید. چنین‌ خوابهایی‌،نمایانگر احساسات‌ خوب‌ و بد شما در قبال‌ آن‌ گونه‌ ارتباطات‌ هستند

 • دیدن پسر خودتان در خواب، نشانه آن است اوقاتی شاد پیش رو دارید.

 • سلام من متاهل هستم و در خواب ديدم كه باردار هستم و شكمم بزرگ شده و به دنيا آمدن بچم رو ميديدم و ديدم كه پسري به دنيا آوردم و در ابتدا دوست نداشتم كه ببينمش ولي به اصرار مادرم ديدم و خيلي زيبا بود و كودك نوزاد چهار دست و پا راه ميرفت….تعبيرش رو لطف مي كنين؟؟

 • سلام من خواب دیدم خواهر شوهرم پسری به دنیا آورد در حالیکه ایشون هم فعلا حامله اند.تعبیرش چیه؟

 • سلام من هفت تا بچه از دست دادم وخواب دیدم که سه پسر نوزاد دارم ودرخواب یکی یکی حمامشان میدادم وخیلی خوشحال بودم…تعبیر خوابم چیست؟؟؟

 • سلام من هفت تا بچه از دست دادم وخواب دیدم که سه پسر نوزاد دارم ودرخواب یکی یکی حمامشان میدادم وخیلی خوشحال بودم…تعبیر خوابم چیست؟؟؟
  اولین باره که تعبیر خوابم را میپرسم

 • سلام
  من ۱۵ سالمه پسرم خواب دیدم من و دوستم همزمان البته اون یک هفته جلو تر بچه دار شدیم در همین سن برا اون دختر بود برا من پسر بعد کل خانواده هامونم خیلی خوشحال بودن ماهم خیلی خوشحال بودیم حس خوبی بود
  تعبیر ش چی میشه

 • سلام من خواب دیدم که برادرم که الان 12 سالشه دوباره به دنیا اومده تعبیرش چیه؟

 • سلام من یه بار خواب دیدم مادرم یه بچه به دنیا آورده بچه مرده بود میخواستن ببرن خاکش کنن
  ولی من نزاشتم یهو بچه زنده شد و راه رفت
  من دوسش داشتم ولی بعد یهو ترسیدم ازش فرار کردم
  وهی پشتمو نگاه میکردم از ترس

 • سلام من یه بار خواب دیدم مادرم یه بچه به دنیا آورده بچه مرده بود میخواستن ببرن خاکش کنن
  ولی من نزاشتم یهو بچه زنده شد و راه رفت
  من دوسش داشتم ولی بعد یهو ترسیدم ازش فرار کردم
  وهی پشتمو نگاه میکردم از ترس

 • سلام خواب دیدم یه فرزند پسر دارم ولی گوشواره در گوش هایش بود در خواب گفتم اینپسر است چرا گوشواره دارد….

 • سلام من خواب ديدم يكي از دوستان و اشنايان يه بچه زيبا پسر اوردهگذاشته كه من ازش دو روز نگهداري كنم اما بعد يك روز اين بچه گم شد و من رو سقف ماشين جاش گذاشته بودم بچه كوچيك بود انگار سه ماهه بود بعد بردم بدم به پدرش كه ديدم مادرش يه بچه ديگه داره و اون هم پسر و مادرش خيلي مريض جوري كه افرادو نميشناسه بعد برگشتم بيرون … من جوري اين پسرو نوازش ميكردم ك حس مادري بهش داشتم تو خواب بوي تن اين نوزادو حس ميكردم شايد جوري بگم ك بيدار شدم دلم براش تنگ شد

 • خواب یه پسر بچه بیگانه که در دستشویی ما مدفوع کرد ومن او را شستم

 • سلام من خواب دیدم که پسری که دوستش داشتم رو جایی میبینم بعد بدنبال او میرم اما برای اینکه منو نبینه می دوم و ازش رد میشم بعد میرم داخل خانه خودمون که وسایلم
  و بذارم و دنبالش برم اما اون از من رد شد و هرچی دنبال او گشتم نبود . التماس میکنم که تعبیر ش رو بگین .

 • من خواب دیدم ک زنداداشم ک بچه دار نشده به پسر بچه ای را پیدا میکند ک خانواده ندارد و بر مبدارد برای خودش پسر بچه بسیار زیبا باچشمامی رنگی بود

 • سلام.من درخواب دیدم که فرزندی پسرازمن به راحتی(بدون درد)متولدشدوپس ازآن خندیدومن باخودم گفتم که این بیشترازسنش میفهمدوبعداوراروی زمین گذاشتم وروی پایش ایستادوباپدرم صحبت کردومن باخودم گفتم که اگرکسی اوراببینداوراچشم میزنندوبعدکه ازداخل اتاق رفتم بیرون دیدم که فرزنددربغل کس دیگه ای هست ومتعلق به کسی دیگراست ودوباردیگرهم دیدم که فرزندمتعلق به افراددیگری است ولی خیلی دوستش داشتم

 • سلام من خواب دیدم یک پسر بچه دارم تپل و خوش تیپ خیلی دوسش دارم اخه من خودم عاشق پسرک

 • سلام یکی از بستگان خواب دیده که من یهرپسر بچه تپل و خوشگل داشتم (من مجردم ) تعبیرش چیه؟

 • سلام یکی از بستگان خواب دیده که من یهرپسر بچه تپل و خوشگل داشتم (من مجردم ) تعبیرش چیه؟

 • سلام
  من خواب دیدم یه دختری با رحم باز زایمان کرده و خودم بچه شو از شکمش کشید بیرون ولی نمیدونم بچه ش چی بود و بعد از اون منم یک پسر زاییدم تو خواب تعجب کرده که چرا حامله م و زایمان کردم همش میگفتم به کسی نگید من زایمان کردم چون همه میگن چهار تادبچه داری باز بچه میخوای چی کار ولی شوهرم بچه رو بعد از به دنیا اومدن همونطوری از گردن گرفت و با خودش برد بعد که دنبال بچه میگشتم بهم نشون داد یه گوشه تو رخت خواب کوچیک خوابونده بودش بعد رفتم اوردمش وقتی بغلش کردم اندازه یه بچه یک ساله بود میتونست سرپا وایسه

 • سلام من خواب ديدم شوهرم ي پسر بچه خوشگل اورد خونه گفت مادرش مرده من ازش خواستم نگهش دارم به من بگه مامان كوچولو بود و خيلي خوشگل. تعبيرش چيه؟؟

 • من خواب دیدم دوست دخترم که ازدواج کرده رفته با شوهرش و پسر بچه نوزادش به بهانه خرید خونه ما وارد خونمون شدن
  و بچه شو داد دست خواهرم بعد من هم رفتم
  انباری پشت بوم تا ببینم واقعا خودشه
  که دیدم خودش اومد پیشم که یادم نمیاد درست چی میگفت فقط اینو گفت دیگه با این بچه چی کار کنم کلم داره منفجر میشه

 • بعضی از خواب ها از فکر زیاد باعث میشوند لزوما هر خوابی تعبیر نداره

 • سلام دختر 23 ساله من دیشب خواب دیده من یه پسر بسیار زیبا باچشمهای رنگی به دنیا آوردم. تعبیرش چیه؟

 • سلام من یک ماه ازدواج کردم و تا الان چن بار من و خانمم خاب پسر دیدیم خابم دیدم خانم یه پسر بدنیا اورده و خودش هم چن بار خاب دیده پسر بدیا اورده و تو بغلشه
  خاهش تعبیرش رو بگید

 • سلام .محمد هستم خواب دیدم خانمم پسری به دنیا می اوردتعبیرش چیست؟

 • خواب دیدم خانمم پسری به دنیا می اوردتعبیر.

  • سلام چند شبه اقوام من خواب میبینن که من پسردار شدم تعبیرش چیه متاهل هستم بچه هم ندار م

 • سلام من خواب دید دوتا پسر زاییدم ودوتای انها زایمانشون طبیعی بود وکلی درد کشیدم تعبیرش چیه

  • دیوانه شدی

 • با سلام و احترام
  همسایه ما خواب دیده است که پدرم که سالهاست فوت کرده با چاقو دم در ایستاده و می گوید خانواده من را اذیت می کنند .لطفا بگویید تعبیرش چیست ؟

 • سلام من مجرد هستم ولی خواب دیدم تو خواب ازدواج کردم دوقلو پسر به دنیا اوردم خودمم در به دنیا اودمشون بچه های خیلی قشنگ و خنده رویی بودن تو یک هفته دوبار خواب پسر دیدم

 • سلام من خواب دیدم که پسری به دنیاآوردم چون درواقعیت ازبچه دارشدن به خاطرآسیبی که به کمرم واردشده میترسم توی خواب باخودم میگفتم چه قدرخوب اصلاکمرم مشکلی پیدانکرد تازه به بچه امم شیرمیدادم

  اگه کسی تعبیرخوابمومیدونه بگه ممنون

 • سلام من خواب دیدم مدرسه پسرم جایی هست که دور تا دور کلاسهاش اب کم عمق و صافی هست و درون اون ماهیی های بسیار بسیار بزرگ هست و پسرم با اون ها بازی میکرد بعد خواب دیدم که پسرم گم شده و بهم گفتن شاید کوسه خوردتش اینقد تو خواب دلم شکست و گریه کردم و به خدا التماس کردم یهو دیدم پسرم با دوستاش جلوم ظاهر شد و میگفت رفته بوده با دوستاش دنبال تحقیق و گردش راستی قبل پیدا شدن همش چشمم به یه زمین سر سبزی میافتاد

 • باسلام من دختری مجرد هستم و در خواب دیدم ک ی پسر بچه خیلی کوچولو اندازه ی کف دست خدا بهم داده و نزدیک ی پنجره نورانی بودش.هم خ خ دوستش داشتم و حس بی نظیر همم دلشوره ک من چطوری ازش مراقبت کنم و این کجا بودو من ک مجردم.ممنون میشم تعبیرش کنید.

 • سلام در خواب دیم باردارم و زایمان خیلی راحتی دارم و پسر بود بچه خودش به راحتی در دستشویی به دنیا آمد حتی یک قطره خون هم در خواب ندیدم تعبیرش چیست

 • سلام.من دو سه روز هست نزدیک های صبح ی پسر بچه خوشگل و شاد میبینم که داره با من بازی میکنه و حرف میزنه ومیخنده لطفا تعبیر کنید.

 • سلام من خواب دیدم شوهرم پسربچه ایی که دارد گریه میکند رابه من میدهد ومن اورا بغل میکنم ودرخال آرام کردن اوهستم بسیارسفید باچمانی آبی بود

 • خوابیدم شمارمو تو گوشی اونی که دوسش دارم ذخیر میکنم
  چن وقت بعدشم شانسی ایدی زدم ایدی خودش در اومد
  بنظرتون یعنی چی
  چیکار کنم

 • خواب دیدم ی پسر بچه ی خیلی زیبا و شیرین رو ب دنیا اوردم
  در صورتی ک مجردم
  تعبیرش رو نگاه کردم گفت ک عشقت تو رو ترکت میکنه
  بعد ۳ روز…متاسفانه خوابم تعبیر شد

 • سلام دیشب خواب دیدم کسی که خیلی دوسش دارم یه پسر داره که تقریبا ۷سالش بود وخیلی ناز بود وعکسشو برای من فرستاد و از من خواست ازش نگهداری کنم لطفا تعبیرشو برام بفرستین ممنون میشم

 • سلام من مجردم. خواب دیدم پدرو مادرم دارن به یک کشور خارجی سفر میکنن به من میگن که توباید بااین پسری که ما میگیم یک سال نامزد باشی .من تو واقعیت این پسرو میشناسم حتی اسمشم میدونم .وتوخوابم که پدرومادرم همچین پیشنهادی میکنه من میدونم این پسر کیه خلاصه پدر ومادرم میرن سفر منم میرم پیش همون پسره که نامزد شدیم اتفاقای جالبی می افته من از اولش اصلا احساس بدی نسبت بهش نداشتم به مرور زمان عاشق این پسر میشم واونم عاشقم میشه

 • سلام من مجردم. خواب دیدم پدرو مادرم دارن به یک کشور خارجی سفر میکنن به من میگن که توباید بااین پسری که ما میگیم یک سال نامزد باشی .من تو واقعیت این پسرو میشناسم حتی اسمشم میدونم .وتوخوابم که پدرومادرم همچین پیشنهادی میکنه من میدونم این پسر کیه خلاصه پدر ومادرم میرن سفر منم میرم پیش همون پسره که نامزد شدیم اتفاقای جالبی می افته من از اولش اصلا احساس بدی نسبت بهش نداشتم به مرور زمان عاشق این پسر میشم واونم عاشقم میشه .لطفا اگه کسی می دونه تعبیرش چیه زود جواب بده

 • سلام من مجردم. خواب دیدم پدرو مادرم دارن به یک کشور خارجی سفر میکنن به من میگن که توباید بااین پسری که ما میگیم یک سال نامزد باشی .من تو واقعیت این پسرو میشناسم حتی اسمشم میدونم ولی فقط یبار دیدمش ویه چند باری باپدرم صحبت کرده بود .وتوخوابم که پدرومادرم همچین پیشنهادی میکنه من میدونم این پسر کیه خلاصه پدر ومادرم میرن سفر منم میرم پیش همون پسره که نامزد شدیم اتفاقای جالبی می افته من از اولش اصلا احساس بدی نسبت بهش نداشتم به مرور زمان عاشق این پسر میشم واونم عاشقم میشه .لطفا اگه کسی می دونه تعبیرش چیه زود جواب بده

 • سلام.من یه پسردارم بنام ابوالفضل که ایلیاصداش میزنمتوخواب دیدم پسری 6ماهه داشتم که ابوالفضل صداش میزنم.ولی قدووزنش 2یا3ساله بود.وحتی گاهاتاتی تاتی میکرد.نه سینه میخوردونه چیزدیگه.خیلی ازدستم درمیرفت.یه بارگرفتمش امازورشونیامدم عجیب بودبرام.ازروطبقه 2 افتاد اول که خوابیدوبعدغلت خوردافتادپایین روی زمین که باصورت خوردزمین ولی من مطمئن نیستم که مردچون زیادمیفتادوپامیشدجالبه که ناراحت نشدم براش وهمش ایلیامومیبوسیدم.

 • سلام – من خواهرم سالهاست از همسرش جدا شده و دیشب خواب دیدم خواهرم در منزل کنار من فرزند پسر بدنیا میاره و نوزاد بدنیا اومده رو پای من میوفته
  و در یک صحنه دیگه از خوابم پسر بدنیا اومده با لباس زیبا بغل منه
  میخواستم بدونم تعبیرش چیه

 • سلام لطفا خواب منو تعبیر کنید

 • سلام خواب دیدم پسر بچه زیبا بدنیا اورده ام و بهش شیر میدم وشیرم خیلی زیاد بود وبچه را خیلی دوست دارم من متاهلم

 • باسلام خواب دیدم انشاا…خیرباشه ماری کنارصورتم بوداسبی جلوی من بودوپسری بایک شلیک مارکشت وبازماردیگه سرراهم قرارگرفته که اندفته خودم سرشوبادستم گرفتم بقیه شویادم نیست
  من بیشتردرخوابهای درحال فرارهستم وهمیشه یک پسرراه نجات بهم نشان میده یانجاتم میده میشه خوابموتعبیرکنیدوبفرمایداین پسرنمادچی هست درخوابهای من ممنون

 • خیرباشه خواب دیدم با یک دوست درحال قدم زدن دریک پاشاژ هستیم بسیارخلوت بودودومرددرکمین ما بودن انها قصدداشتندچندماربندازن به جان ما اما موفق نشدن ممنون میشم تعبیرشوبگید

  • سلام من دیشب خواب دیدم که خالم چهارتا پسر اورد لاغر یک شون داد دستم معنی خواب چیه لطفا مهنی خواب رو برام مسج کنید ممنون میشم

 • من مجردم یعنی عشقم منو ترک میکنه؟؟؟البته بعد از نماز مغرب و عشاء خواب دیدم?

 • سلام خسته نباشین من چند شب پیش خواب دیدم که دوست پسرم خونه ما بود یهو گفت باید برم رفت دیگه نیومد بعد از خواب پریدم وقتی باز خوابم گرفت دیدم تو خونه ماست دراز کشیده بودم ب پهلو اونم رو ب روم دراز کشیده بود هرچی میحواستم دستشو بگیرم اون دستمو نمیگرفت
  الان چند روزیه دوست پسرم ولم کرده
  امشب باز تواب دیدم تو خیابون راه میرفتم دیدمش یادم نیست چی بهم گفت ولی من رفتم اونم دنبالم اومد
  یادم نیست چیشد فقط یادمه اگه اومدیم خونه خونوادش خونه ما بودم داشتن شیرینی میخوردن
  میشه معنی این خوابامو بهم بگین بی زحمت

 • خواب دیدم حامله ام زلزله اومده ولی جایی خراب نشده با همسرم میرفتم خونه ک وسایلمو بیارم همسرم وسط راه ناپدید شد منم همین طور ک میرفتم سمت خونه یدفه پای بچه از پهلوی سمت چپم اومد بیرون تو خواب انگار بی هوش شده بودم ولی وقتی بهوش اومدم ی نوازد تپل و قد بلند بغلم بود همسایه مون نذاشت من شیر بدم بهش من کلی بغلش کردم بوسش کردم حسته خوبی داشتم ازاینکه بچه دارم. نوازد اولش زشت بود ولی بد چن ساعت خوشگل شد

 • سلام من هنوز ازدواج نکردم میخوام چن ماه دیگه ازدواج کنم.خواب دیدم ک یه پسر بچه خیلی خوشگل توی بغلمه شبیع برادرمه میگن ک این پسر مال خودمه خیلی خوشگله و یه کمی هم چاقه تعبیرش چیه
  ؟

 • سلام من متاهل هستم خواب دیدم که مادر بزرگم رو برده بودم دکتر که اونجا بهم گفتن حامله اى و وقت زایمانت هست اونجا من رو بیهوش کردن و یه پسر چاق و تپل به دنیا آوردم تعبیرش چى میتونه باشه؟

 • سلام من خواب دیدم من با شوهرم قهرم شوهرم اومده دنبالم در بازکردم دیدم با پسرم اومده یه پسر ۵ساله اینا بود اونم یعنی پسرم بود ما بچه نداریم بعد ما داخل کوچه اشتی کردیم کوچه خلوت بود همش خواب میبنم با شوهرم قهرم و دلشکسته ازش و یه پسر هم که خیلی شبیه شوهرمه اینطرف اونطرف میپره پسرمه وشوهرم سعی در بدست اوردن دل من هست واینکه تو بیداری من با شوهرم خیلی دعوا داریم

 • سلام من خواب دیدم من با شوهرم قهرم شوهرم اومده دنبالم در بازکردم دیدم با پسرم اومده یه پسر ۵ساله اینا بود اونم یعنی پسرم بود ما بچه نداریم بعد ما داخل کوچه اشتی کردیم کوچه خلوت بود همش خواب میبنم با شوهرم قهرم و دلشکسته ازش و یه پسر هم که خیلی شبیه شوهرمه اینطرف اونطرف میپره پسرمه وشوهرم سعی در بدست اوردن دل من هست واینکه تو بیداری من با شوهرم خیلی دعوا داریم

 • سلام.من پسری ۲۷ ساله و مجرد هستم.مدتی هست که از طرف خانواده و دوستان به من فشار وارد میشه که ازدواج کنم. یک شب در خواب دیدم ازدواج کردم و خیلی سریع صاحب فرزندی پسر شدم که بسیار زیبا و شکل خودم بود، در صورتی که تو خواب اصلا صورت همسرم رو ندیدم.لطفا تعببرش رو بهم بگین . خیلی ممنون.

 • سلام من خواب دیدم که یک زن سید فرزند پسر قشنگی رو به من داد،این کودک انگشت دست منو از گرسنگی میخورد،وقتی اینکار رو انجام میداد میخابید لطفاً تعبیرش رو برای من انجام بدید،خیلی خیلی سپاسگزارم

 • سلام.من و شوهرم ۶ماهه ازدواج کردیم.۹ماه هم عقد بددیم .از زمان عقدمون شوهرم تا الان ۳بار خواب دیده بچه دار شدیم..هر بار هم خواب دیده یه پسر بور سفید چشم رنگی داشتیم..این دفه خواب دیده بچه خیلی هم تپل بدنیا اومده نزدیک ۸کیلو بوده..همزمان با شوهرم مامانمم خواب دیده ما بچه دارشدیم پسر بوده..وبچه خیلی ظریف و کوجیک بوده جوری ک از بغل من داشته میوفتاده و مامانم میاد میگیرتش..تعبیرش چیه ممنون میشم راهنماییم کنید.تو تعابیر ک خوندم زیاد جیزی دستگیرم‌نشد

 • سلام من خواب دیدم مامانم یه پسر بغلشه الانم حاملست.تعبیرش چیه

 • سلام …من دیشب خواب دیدم یه خانومه دوتا بچه دوقلو داره تو یه جایی زیارت گاه ست هستیم میریم یکی از بچه هایی خانومه میگیرم کمکش میکنم بعد میام این طرف میبینم خانواده اش نیست بچه روستم میمونه

 • سلام من خواب دیدم حاملم ولی بهم میگن بچه ت کوره باید سقط بشه یعنی چی خیلی نگرانم الان حامله نیستم

 • اگر کسی در خواب دختر بچه ای ببیندیعنی:خوشحالی ودنیا جدید.اگر کسی دخواب پسر بچه ای ببیند به معنی غم و اندوه است.
  باتشکر.

 • سلام
  خواب دیدن دختر بچه:دنیای جدید و خوشحال است.
  خواب دیدن پسر بچه:غم و اندوه و ناراحتی است.

  ♡ باتشکر♡

 • سلام من باردارم وتصمیم گرفتم پسر شد اسمش رو محمد طاها بذارم خواب دیدم در بیمارستان یک پسر بچه با موهای پر ولخت اوردن پیشم من بچه را لباس پوشاندم وبه یک پتوی ابی پیچیدم بعد از بچه پرسیدم اسمت چیه گفت محمد طاها لطف میکنید تعیبیرش رو بفرمااید ممنون

 • سلام خسته نباشین میشه لطف کنین بگین تعبیر خواب من چی هستش؟
  من چند ماهی میشه از پسری که دوسش دارم دور شدم قبلا باهم دوست بودیم همو دوست داشتیم دیشب خواب دیدم یه پسری خیلی شبیهش بود اما خودمم میدونستم که این پسر کسی نیس که دوسش دارم اما سعی داشت به من ابراز علاقه کنه و حتی نگاه کردنشم خیلی شبیه پسری که دوسش داشتم بود تعبیرش چیه؟

 • خواب دیدم پسر تپل و سفید ٢ ساله ی دارم که در حال بازی کردن باهاش بودم و خوشحالی میکردم البته یکساله متاهلم اما فرزند ندارم جدیدا دچار مشکلات کاری شدم که ناخواسته بوده لطفا تعبیرشو بفرمایید ممنونم

 • سلام میشه جواب این سوالمو بدین «مادرم خواب دیده که من یه نوزاد پسر خوشگل دارم »تعبیرش چیع؟ لطفایکی جواب بده چون خودمم حاملم میخوام ببینم جنسیت بچم چیع بعد از اینکه جواب دادین اسممو هم بنویسین

 • سلام
  من بک زن ۳۰ ساله هستم و یک دختر دارم دیشب خواب یک نوزاد پسردیدم تازه متولد شده میگفتن پسر عمه ام هست و به من گفتن اسمش را انتخاب کنم و بهراد گذاشتم و بچه با اینکه تازه نوزاد بود خیلی راحت با من حرف میزد و من میفهمیدم چی داره بهم میگه میشه بگید تعبیرش چی میشه

 • من یک خاستگار داشتم که پسر بدی نبود و ازش هم بدم نمیومد ولی به دلایلی نشد تا اینکه خواب دیدم همراه خانوادش به خانه ی ما اومدند و منم خیلی راحت باهاش حرف میزنم مثل اینکه اونموقع همسرم بود توی خواب هم حلقه ای که اون واسم خریده بود رو نگاه میکردم تعبیر خواب من چیه ؟

 • سلام من خواب دیدم که یه پسر بچه حدود 8 ماه یا بیشتر در بغلم استش انگار پسر همسایه مونه و اونا برای چند ساعت برام دادن تا نگهش دارم یک بچه زیبا سفید و کلوکه ایه خیلی نازه باش خیلی میگردم تو خونمون بهد دو تا از داشام میان و به من یه نامه ای میدهن انگار اون نامه را با چند قطعه عکس به یک پسر که دوسش دارم فرستادم و گیر اومدم بعد اونا از من میخوان تا توضیح دهم ولی من میگم من میدونم چی بگم و می فهمم چی کنم بعد با بچه تو بغلم بیرون میرم عموم میاد میگه ای بچه کیه می گم مال همسایه میگه خوبه بهد میرم تو حیات و هوا هم کم کم تاریک میشه تو حیات یک زن همسایه مون ظرف ها را میشوره و داداشام هم هستن چند دقیقه حرف میزنیم به او زنه میخواد بره بعدش من با بچه دوباره تو خونه میایم ولی چند دقیقه بعد دوباره میرم بیرون بعدش بچه غیب میشه و من بیدار شدم
  نمیدونم چرا این خوابو دیدم من که پسری رو دوست ندارم که بخوام نامه بفرستم

 • خواب دیدم خدا به من یک پسر بهشتی داده آن هم بدون شوهر و من بسیار خوشحال بودم.من در خواب و واقعیت مجرد بودم

  • منم دقیقا همین بود اتفاقا اسمشم رادوین گذاشته بودم همونی ک میخاستم همیشه بزارم

 • دخترم خواب دید یه داداش گیرش اومده بعد بزرگ شده و بزرگترین جراح مغز و اعصاب در دنیا شده در ضمن حامله هستم و دوتا دخترم هنوز خبر ندارن

 • سلام من بچه ندارم ولی خواب دیدم سه تا پسر دارم بزرگ و کوچیک.همیشه هم همراهم هستن غیر از پسر کوچیکم

 • مادرم پسر خوشگل و تپلش را به من سپرد و در بغلم بودولی در گوش هایش گوشواره بود و متوجه شدم که دختر است

 • تعبیر خواب زایمان رهایی از غم و غصه هاست.

 • سلام دیشب خواب دیدم دو پسر ۲قلو با یه پسر که ۱ سال میشه گفت از ۲قلو پسر ها برگتر بود داشتم و همراه خودم به جایی میبردم تقریبا میشه گفت ۳ یا چهار سال داشتن،ارزوی دخترمه بچه پسر ب دنیا بیارم امروز کله گنجشکی گرفته بود روزه دعاش این بود که یه برادر داشته باشه اونم شب به خوابم اومد

 • سلام دختر۸ ساله ام روزه کله گنجشکی گرفته بود و دعا کرد یه برادر براش بدنیا بیارم که دیشب خواب دیدم ۳ تا پسر که ۲تا دوقلو بودن یکی هم ۱سال اشون بزرگتر بود تو سن ۴ ساله اینا بودن که همراه خودم جایی میبردمشون تورو خدا تعابیرش چی میشه

 • خواب دیدم ک یه پسر دارم شبیه پسر دخترخالم
  اسمش رسا هست و تو خواب اسم پسر منم پارسا گذاشته بودن. بچه رو نگاه میکنم میگم چقدر زود بزرگ شده چون بچه خودش راه میرفت و من از گذاشتن اسم بچم مطلع نبودم و میگفتم اسمشو عوض میکنم اسم رو دوست نداشتم. در واقعیت من هنوز بچه ای ندارم ممنون میشم کمکم کنید مرسی

 • با سلام.من خواب دیدم که یکی از اشنایان پسر جوانی دارن و اون پسر جوان برای من نامه نوشته و به من ابراز علاقه کرده.ممنون میشم تعبیرش رو بگین.

  باتشکر،

  • اینکه در خواب ببینید که کسی به شما ابراز علاقه کنید خیلی خوب است و نشان از اینده خوب ما دارد. البته ممکن است این خوشبختی از طرف کسی غیر از کسی که شما در خواب دیده اید به سرانجام برسد.

 • 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

 • من خواب دیدم پسر بچه نه ماهه کولم بستم شهر جایی مثل شهر بازی بازی میکنم

 • سلام من دیشب خواب دیدم ک یه پسر بچه خوشگل چاق بامزه توبغلمه دارم‌باهاش بازی میکنم احساس میکنم ک واقعا پسرخودمه پسربچه بهم میخنده باهم دیگه بازی میکنیم بعد یه حانومی میاد بچروازم میگیره میگه این بچه منه ومیبرتش بعداینکه میبرتش توخواب باتموم وجودم گریه میکنمومیگم من دیگه بچه دارنمیشمواینا خیلی خواب عجیبی بودبرام اولش فک میکردم ک یچه خودمه ولی نبود تعبیرشوکسی میدونه

 • اینپ بگم که من تازه یک ساله ک ازدواج کردم وهنوزبچه ای ندارم

 • اینپ بگم که من تازه یک ساله ک ازدواج کردم وهنوزبچه ای ندارم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.