تعبیر خواب بیسکویت

تعبیر خواب بیسکویت | تعبیرخواب بیسکویت | tabire khab

تعبیر خواب بیسکویت,تعبیر خواب بیسکویت خوردن,تعبير خواب بيسكويیت,تعبیر خواب خرید بیسکویت,تعبیر خواب دادن بیسکویت,تعبیر خواب دیدن بیسکویت,تعبیر خواب خریدن بیسکویت,تعبیر خوردن بیسکویت در خواب,تعبیر دیدن بیسکویت در خواب

تعبیر خواب بیسکویت , تعبیر خواب بیسکویت خوردن , تعبير خواب بيسكويیت

خواب بیسکویت یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بیسکویت در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب بیسکویت می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب بیسکویت را مطالعه نمایید و متوجه شوید بیسکویت چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بیسکویت از دید ليلا برايت

تعبیر خواب پختن بیسکویت ، شرکت در یک جشن و مهمانی است

تعبیر خواب بیسکویت از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب خوردن بیسکویت ، برملا شدن توطئه دشمنان است

تعبیر خواب دختری که بیسکویت می خورد ، توجه به جنس مخالف است

تعبیر خواب بیسکویت از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب شما بيسكويت داريد ، يك سفر خوش در پيش داريد.

تعبیر خواب بيسكويت ميخريد ، اشتهاي شما زياد خواهد شد.

تعبیر خواب بیسکویت | بیسکویت در خواب دیدن | تعبیر خواب

10 comments

 1. ليلا برايت مى‏گويد:

  اگر خواب ببينيد مشغول پختن بيسكويت هستيد، نشان‏دهنده‏ى شركت در يك جشن يا مهمانى دوستانه است.

 2. خوردن بيسكويت در خواب، بيانگر آن است كه توطئه‏ى دشمنان را بر ملا مى‏سازيد.

 3. اگر دخترى در خواب خود را مشغول خوردن بيسكويت ببيند، دلالت بر توجه‏ى زياديبه جنس مخالف دارد.

 4. درکتاب سرزمين روياها آمده است :

  شما بيسكويت داريد : يك سفر خوش در پيش داريد.

  بيسكويت ميخريد : اشتهاي شما زياد خواهد شد.

 5. بیسکویت می خرید: اشتهای شما زیاد خواهد شد.

 6. محمدبن سیرین گوید: دیدن شیرینیها، دلیل شادی و روزی حلال باشد. اگر بیند کسی شیرینی به وی داد، دلیل که راحتی به وی رساند.

 7. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شیرینی به خواب بر شش وجه بود. اول: مال حلال. دوم: منفعت. سوم: علم و حکمت. چهارم: فرهنگ. پنجم: ثنای نیکو. ششم: کنیزکی خوبروی.

 8. یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن شیرینی های دیگر زن بخواهد

 9. ليلا برايت مى‏گويد:
  اگر خواب ببينيد مشغول پختن بيسكويت هستيد، نشان‏دهنده‏ى شركت در يك جشن يا مهمانى دوستانه است.

  آنلي بيتون مى‏گويد:
  خوردن بيسكويت در خواب، بيانگر آن است كه توطئه‏ى دشمنان را بر ملا مى‏سازيد. اگر دخترى در خواب خود را مشغول خوردن بيسكويت ببيند، دلالت بر توجه‏ى زياديبه جنس مخالف دارد.

  درکتاب سرزمين روياها آمده است :
  شما بيسكويت داريد : يك سفر خوش در پيش داريد.
  بيسكويت ميخريد : اشتهاي شما زياد خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.